Powiat słubicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat słubicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 47 068 Liczba mieszkańców
 • 999 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 64,3% Stopa urbanizacji
 • Piotr Łuczyński Starosta
 • ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice Adres starostwa powiatowego
 • FSL Tablice rejestracyjne
Powiat słubicki na mapie
Identyfikatory
 • 0805 TERYT (TERC)
Herb powiatu słubickiego
powiat słubicki herb
Flaga powiatu słubickiego
powiat słubicki flaga

powiat słubicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Słubicach
(95) 759-20-10
(95) 759-20-11
ul. Piłsudskiego
69-100 Słubice

Powiat słubicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat słubicki ma 47 068 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słubickiego w 2050 roku wynosi 41 205, z czego 20 347 to kobiety, a 20 858 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu słubickiego zawarli w 2017 roku 243 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  33,4% mieszkańców powiatu słubickiego jest stanu wolnego, 51,6% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słubicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,30 na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego. W 2017 roku urodziło się 463 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 301 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 35,1% zgonów w powiecie słubickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,9% zgonów w powiecie słubickim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słubickiego przypada 9.52 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 542 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 572 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słubickiego -30. W tym samym roku 30 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 43 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  63,7% mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 47 068 Liczba mieszkańców
 • 23 996 Kobiety
 • 23 072 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słubickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41 205 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 347 Kobiety
 • 20 858 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słubickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. słubicki
  40,1 lat
  woj. lubuskie
  41,1 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słubickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  33,4%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 28,5% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,6%
  Województwo
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 50,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,8%
  Województwo
  9,1%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. słubicki
  5,8%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • pow. słubicki
  0,4%
  Lubuskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słubickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat słubicki
  5,2
  Lubuskie
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat słubicki
  1,8
  Lubuskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 243 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słubickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,30 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat słubicki
  0,3
  woj. lubuskie
  0,0
  Cała Polska
  -0,0
 • 0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słubickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słubickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słubickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słubickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 463 Urodzenia żywe
 • 212 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 251 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  Lubuskie
  10,1
  Cała Polska
  10,5
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  40,8
  Województwo
  43,0
  Polska
  44,2
 • 15.5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.5
 • 71.28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 71.28
 • 90.42 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.42
 • 66.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.12
 • 27.58 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27.58
 • 6.73 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.73
 • 3 301 g Średnia waga noworodków
 • 3 244 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 349 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 301 g
  Lubuskie
  3 360 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 182 Waga 3000g - 3499g
 • 182
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,38
  woj. lubuskie
  1,43
  Polska
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat słubicki
  0,63
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. słubicki
  1,03
  Województwo
  1,00
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie słubickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 450 Zgony
 • 199 Kobiety
  (Zgony)
 • 251 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,2%
  55,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,5
  Lubuskie
  9,8
  Kraj
  10,1
 • 107,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  107,9
  Województwo
  102,3
  Kraj
  101,5
 • 9,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. słubicki
  9,6
  Lubuskie
  5,9
  Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  2,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słubickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. słubicki
  38,4%
  woj. lubuskie
  43,7%
  Polska
  45,7%
 • 28,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,7%
  woj. lubuskie
  25,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat słubicki
  4,9%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  1,7
  Cała Polska
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  69,3
  Cała Polska
  74,3
 • 262,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. słubicki
  262,2
  woj. lubuskie
  257,4
  Cały kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  250,7
  Polska
  261,6
 • 351,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 274,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 430,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat słubicki
  351,0
  Województwo
  435,8
  Cały kraj
  469,0
 • 116,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 200,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. słubicki
  116,1
  woj. lubuskie
  110,0
  Cała Polska
  87,7
 • 16,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,6
  Województwo
  31,0
  Cały kraj
  31,8
 • 16,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,6
  Województwo
  8,8
  Kraj
  8,0
 • 2,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  2,5%
  woj. lubuskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 542 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 274 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 268 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 572 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 302 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 270 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -43 Saldo migracji
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słubickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie słubickim oddano do użytku 206 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie słubickim to 16 403 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 59,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słubickim to 3,72 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie słubickim to 84,10 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,85% mieszkań posiada łazienkę, 78,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 42,25% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 403 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 348,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  348,30
  Województwo
  362,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 73,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  73,30 m2
  woj. lubuskie
  73,50 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,50 m2
  woj. lubuskie
  26,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,94
  woj. lubuskie
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,87
  Województwo
  2,76
  Kraj
  2,69
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. słubicki
  0,73
  Lubuskie
  0,69
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 206 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat słubicki
  4,38
  Województwo
  3,93
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 60 Użytek własny
 • 25 Sprzedaż lub wynajem
 • 70,6%
  29,4%
 • 766 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,72
  woj. lubuskie
  3,93
  Cały kraj
  3,91
 • 16,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. słubicki
  16,27
  Województwo
  15,46
  Polska
  18,14
 • 17 324 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 84,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  84,1 m2
  Województwo
  89,6 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. słubicki
  0,37 m2
  woj. lubuskie
  0,35 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,20%
  woj. lubuskie
  98,36%
  Polska
  96,79%
 • 97,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,27%
  Lubuskie
  95,87%
  Polska
  93,66%
 • 94,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat słubicki
  94,85%
  Województwo
  93,25%
  Cała Polska
  91,31%
 • 78,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  78,97%
  Lubuskie
  81,46%
  Kraj
  82,12%
 • 42,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  42,25%
  woj. lubuskie
  55,16%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat słubicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie słubickim na 1000 mieszkańców pracuje 221 osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim wynosiło w 2016 roku 4,2% (4,1% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim wynosi 3 683,72 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego 6 008 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 160 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -848.

  13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,2% w przemyśle i budownictwie, a 34,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 221 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat słubicki
  221,0
  Lubuskie
  224,0
  Kraj
  240,0
 • 4,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,1% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • powiat słubicki
  4,2%
  Lubuskie
  8,6%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słubickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słubickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słubickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 684 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 684 PLN
  Lubuskie
  3 735 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słubickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 008 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 160 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -848 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 34,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 41,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,0% Pozostałe
 • 41,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 431 Pracujący ogółem
 • 4 971 Kobiety
 • 5 460 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie słubickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat słubicki
  57,0
  woj. lubuskie
  62,1
  Cały kraj
  63,4
 • 27,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. słubicki
  27,8
  Lubuskie
  32,8
  Cały kraj
  34,0
 • 95,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat słubicki
  95,4
  Województwo
  112,1
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słubicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie słubickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 699 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 746 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 422 nowe podmioty, a 384 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (597) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (422) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (829) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (384) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie słubickim najwięcej (614) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 448) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (225) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,2% (982) podmiotów, a 78,8% (4 492) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie słubickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.6%) oraz Budownictwo (15.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 699 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 225 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 982 Przemysł i budownictwo
 • 4 492 Pozostała działalność
 • 422 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie słubickim w 2017 roku
 • 384 Podmioty wyrejestrowane w powiecie słubickim w 2017 roku
 • 3 746 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 448 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 448
 • 215 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 215
 • 35 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 35
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 5 698 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 698
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 680 Spółki handlowe ogółem
 • 680
 • 329  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 329
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 614  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 614
 • 322    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 322
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 322 Spółki cywilne ogółem
 • 322
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 746 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 259 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 259
 • 595 Budownictwo
 • 595
 • 430 Transport i gospodarka magazynowa
 • 430
 • 245 Pozostała działalność
 • 245
 • 206 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 206
 • 195 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 195
 • 178 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 178
 • 155 Przetwórstwo przemysłowe
 • 155
 • 121 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 121
 • 109 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109
 • 78 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 78
 • 56 Edukacja
 • 56
 • 51 Informacja i komunikacja
 • 51
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie słubickim stwierdzono 1 235 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słubickim wynosi 75,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,28 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 10,99 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,49 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,76 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,62 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 235 Przestępstwa ogółem
 • 1 235
 • 860 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 860
 • 130 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 130
 • 164 Przestępstwa drogowe
 • 164
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 517 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 517
 • 26,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat słubicki
  26,25
  Lubuskie
  23,00
  Polska
  19,62
 • 18,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,28
  woj. lubuskie
  14,51
  Polska
  12,07
 • 2,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat słubicki
  2,76
  Lubuskie
  5,52
  Kraj
  4,94
 • 3,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,49
  woj. lubuskie
  2,02
  Cały kraj
  1,78
 • 0,62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,62
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,49
 • 10,99 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,99
  woj. lubuskie
  9,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  75%
  Województwo
  74%
  Kraj
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Lubuskie
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  82%
  Lubuskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  96%
  woj. lubuskie
  98%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. słubicki
  93%
  Lubuskie
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. słubicki
  51%
  Lubuskie
  49%
  Cały kraj
  52%

Powiat słubicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu słubickiego wyniosła w 2016 roku 40,6 mln złotych, co daje 858 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu słubickiego - 23.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.4%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (12.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 451,6 tys złotych, czyli 1,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu słubickiego wyniosła w 2016 roku 41,1 mln złotych, co daje 869 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 9.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.9%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.7%). W budżecie powiatu słubickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 167 złotych na mieszkańca (19,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,2 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie słubickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,6 mln

  1,2 tys(100%)

  45,5 mln

  957(100%)

  58,3 mln

  1,2 tys(100%)

  40,1 mln

  844(100%)

  41,1 mln

  869(100%)

  43,5 mln

  920(100%)

  41,0 mln

  867(100%)

  40,6 mln

  858(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,3 mln

  222(18.2%)

  10,3 mln

  221(22.6%)

  9,8 mln

  206(16.8%)

  10,3 mln

  218(25.8%)

  10,5 mln

  223(25.6%)

  12,6 mln

  266(29%)

  9,5 mln

  200(23.1%)

  9,6 mln

  203(23.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  117(9.6%)

  5,9 mln

  126(12.9%)

  7,7 mln

  162(13.2%)

  7,7 mln

  162(19.1%)

  9,2 mln

  194(22.3%)

  7,4 mln

  156(16.9%)

  7,1 mln

  149(17.2%)

  7,1 mln

  150(17.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  74,5(6.1%)

  4,0 mln

  85,0(8.7%)

  3,9 mln

  82,9(6.8%)

  4,4 mln

  94,0(11.1%)

  4,5 mln

  95,2(10.9%)

  4,7 mln

  98,7(10.7%)

  4,8 mln

  103(11.8%)

  5,0 mln

  107(12.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  81,2(6.7%)

  4,1 mln

  87,8(9%)

  4,6 mln

  96,3(7.9%)

  4,5 mln

  94,4(11.1%)

  4,2 mln

  89,3(10.3%)

  4,3 mln

  90,4(9.8%)

  4,3 mln

  90,1(10.4%)

  4,9 mln

  104(12%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  67,9(5.6%)

  3,3 mln

  71,7(7.3%)

  3,3 mln

  69,2(5.6%)

  3,3 mln

  69,3(8.2%)

  3,4 mln

  71,5(8.2%)

  3,6 mln

  75,8(8.2%)

  4,2 mln

  89,7(10.3%)

  3,6 mln

  75,8(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  36,7(3%)

  2,8 mln

  60,7(6.2%)

  1,6 mln

  33,1(2.7%)

  672,4 tys

  14,2(1.7%)

  207,0 tys

  4,4(0.5%)

  3,1 mln

  65,5(7.1%)

  1,8 mln

  37,1(4.3%)

  2,7 mln

  56,3(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,4 mln

  397(32.5%)

  6,3 mln

  136(13.9%)

  4,2 mln

  88,5(7.2%)

  2,0 mln

  42,4(5%)

  3,4 mln

  72,3(8.3%)

  2,5 mln

  51,9(5.6%)

  3,8 mln

  81,1(9.4%)

  2,1 mln

  43,6(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  33,2(2.7%)

  2,0 mln

  43,4(4.4%)

  2,3 mln

  47,9(3.9%)

  2,1 mln

  43,9(5.2%)

  2,0 mln

  42,9(4.9%)

  1,9 mln

  39,7(4.3%)

  1,9 mln

  40,6(4.7%)

  2,0 mln

  41,6(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 mln

  112(9.2%)

  2,2 mln

  48,3(4.9%)

  17,9 mln

  377(30.7%)

  2,1 mln

  43,3(5.1%)

  1,4 mln

  29,1(3.3%)

  1,3 mln

  28,2(3.1%)

  1,8 mln

  37,8(4.4%)

  1,6 mln

  34,8(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  777,0 tys

  16,7(1.4%)

  794,7 tys

  17,1(1.7%)

  1,0 mln

  22,0(1.8%)

  959,0 tys

  20,3(2.4%)

  701,8 tys

  14,8(1.7%)

  774,9 tys

  16,4(1.8%)

  717,0 tys

  15,2(1.7%)

  839,4 tys

  17,8(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  743,6 tys

  16,0(1.3%)

  1,2 mln

  26,1(2.7%)

  1,5 mln

  31,2(2.5%)

  1,7 mln

  36,2(4.3%)

  1,2 mln

  25,8(3%)

  1,0 mln

  22,1(2.4%)

  852,1 tys

  18,0(2.1%)

  788,1 tys

  16,7(1.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  53,3 tys

  1,1(0.1%)

  59,6 tys

  1,3(0.1%)

  83,5 tys

  1,8(0.1%)

  68,3 tys

  1,4(0.2%)

  73,8 tys

  1,6(0.2%)

  49,7 tys

  1,1(0.1%)

  50,5 tys

  1,1(0.1%)

  205,8 tys

  4,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  150,3 tys

  3,2(0.3%)

  107,7 tys

  2,3(0.2%)

  167,8 tys

  3,5(0.3%)

  90,7 tys

  1,9(0.2%)

  57,9 tys

  1,2(0.1%)

  105,6 tys

  2,2(0.2%)

  65,3 tys

  1,4(0.2%)

  99,1 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  41,0 tys

  0,9(0.1%)

  84,0 tys

  1,8(0.2%)

  93,2 tys

  2,0(0.2%)

  129,8 tys

  2,7(0.3%)

  99,0 tys

  2,1(0.2%)

  110,8 tys

  2,3(0.3%)

  42,9 tys

  0,9(0.1%)

  52,8 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,3 tys

  0,9(0.1%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  34,7 tys

  0,7(0.1%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  31,8(2.6%)

  2,3 mln

  48,8(5%)

  94,0 tys

  2,0(0.2%)

  49,4 tys

  1,0(0.1%)

  109,2 tys

  2,3(0.3%)

  88,3 tys

  1,9(0.2%)

  88,0 tys

  1,9(0.2%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  19,1 tys

  0,4(0%)

  10,4 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  339,5 tys

  7,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie słubickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu słubickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,4 mln

  1,1 tys(100%)

  41,1 mln

  865(100%)

  54,6 mln

  1,1 tys(100%)

  40,5 mln

  852(100%)

  43,1 mln

  910(100%)

  41,6 mln

  880(100%)

  44,8 mln

  948(100%)

  41,1 mln

  869(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,2 mln

  328(29.1%)

  16,5 mln

  354(40%)

  17,0 mln

  359(31.2%)

  17,9 mln

  378(44.2%)

  17,5 mln

  371(40.7%)

  16,9 mln

  357(40.5%)

  16,6 mln

  352(37.1%)

  16,1 mln

  342(39.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  118(10.4%)

  5,5 mln

  118(13.4%)

  6,6 mln

  139(12.1%)

  6,9 mln

  146(17%)

  7,7 mln

  163(17.9%)

  8,0 mln

  170(19.3%)

  8,7 mln

  184(19.4%)

  9,8 mln

  208(23.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,8 mln

  82,7(7.3%)

  5,4 mln

  116(13.2%)

  4,1 mln

  86,5(7.5%)

  4,4 mln

  92,9(10.9%)

  3,3 mln

  70,7(7.8%)

  6,9 mln

  145(16.5%)

  6,9 mln

  146(15.3%)

  4,4 mln

  93,4(10.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  63,6(5.6%)

  3,0 mln

  65,4(7.4%)

  3,2 mln

  66,4(5.8%)

  3,2 mln

  67,2(7.9%)

  3,3 mln

  69,8(7.7%)

  3,5 mln

  73,5(8.4%)

  3,5 mln

  74,3(7.8%)

  4,1 mln

  87,7(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  61,6(5.5%)

  794,9 tys

  17,1(1.9%)

  1,2 mln

  24,9(2.2%)

  1,1 mln

  22,9(2.7%)

  804,5 tys

  17,0(1.9%)

  935,4 tys

  19,8(2.2%)

  1,2 mln

  26,3(2.8%)

  1,7 mln

  35,1(4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  457,0 tys

  9,8(0.9%)

  624,2 tys

  13,4(1.5%)

  667,9 tys

  14,1(1.2%)

  924,1 tys

  19,5(2.3%)

  1,2 mln

  24,9(2.7%)

  1,2 mln

  25,4(2.9%)

  1,9 mln

  40,0(4.2%)

  1,3 mln

  27,6(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  79,5(7%)

  1,7 mln

  37,1(4.2%)

  13,9 mln

  294(25.5%)

  1,3 mln

  27,6(3.2%)

  1,6 mln

  33,8(3.7%)

  1,3 mln

  27,3(3.1%)

  2,5 mln

  53,8(5.7%)

  1,2 mln

  25,5(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  734,0 tys

  15,8(1.4%)

  710,2 tys

  15,3(1.7%)

  1,8 mln

  38,8(3.4%)

  1,1 mln

  24,2(2.8%)

  1,2 mln

  26,3(2.9%)

  1,2 mln

  24,6(2.8%)

  1,1 mln

  23,6(2.5%)

  1,1 mln

  23,9(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  521,0 tys

  11,2(1%)

  925,9 tys

  19,9(2.3%)

  1,4 mln

  28,9(2.5%)

  735,8 tys

  15,5(1.8%)

  568,7 tys

  12,0(1.3%)

  390,3 tys

  8,3(0.9%)

  374,7 tys

  7,9(0.8%)

  532,9 tys

  11,3(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  241,8 tys

  5,2(0.5%)

  545,7 tys

  11,7(1.3%)

  2,7 mln

  55,8(4.9%)

  2,5 mln

  53,7(6.3%)

  4,3 mln

  90,9(10%)

  698,8 tys

  14,8(1.7%)

  222,1 tys

  4,7(0.5%)

  209,2 tys

  4,4(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  46,3 tys

  1,0(0.1%)

  46,9 tys

  1,0(0.1%)

  48,5 tys

  1,0(0.1%)

  50,8 tys

  1,1(0.1%)

  50,2 tys

  1,1(0.1%)

  30,7 tys

  0,6(0.1%)

  30,6 tys

  0,6(0.1%)

  185,2 tys

  3,9(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  26,2(2.3%)

  1,9 mln

  40,6(4.6%)

  245,5 tys

  5,2(0.4%)

  96,8 tys

  2,0(0.2%)

  56,3 tys

  1,2(0.1%)

  90,0 tys

  1,9(0.2%)

  123,8 tys

  2,6(0.3%)

  109,5 tys

  2,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,0 tys

  1,7(0.1%)

  95,3 tys

  2,0(0.2%)

  129,1 tys

  2,7(0.2%)

  121,3 tys

  2,6(0.3%)

  148,5 tys

  3,1(0.3%)

  121,7 tys

  2,6(0.3%)

  103,2 tys

  2,2(0.2%)

  94,1 tys

  2,0(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,7 mln

  316(28%)

  3,3 mln

  70,8(8%)

  1,6 mln

  33,5(2.9%)

  67,4 tys

  1,4(0.2%)

  1,2 mln

  25,6(2.8%)

  389,5 tys

  8,2(0.9%)

  1,5 mln

  30,7(3.2%)

  52,3 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,3 tys

  0,9(0.1%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  34,7 tys

  0,7(0.1%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,2

  0,0(0%)

  1,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  441

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  339,5 tys

  7,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat słubicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 346 mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 570 kobiet oraz 5 776 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu słubickiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słubickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słubickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,4%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,0%) oraz podstawowe ukończone (20,8%).

  16,7% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 719 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,95 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (30,1% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,91.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,78.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,9% mieszkańców (11,5% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,0% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (29,8% kobiet i 30,2% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,7%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Kraj
  17,9%
 • 14,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,5% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat słubicki
  33,2%
  Lubuskie
  33,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. słubicki
  12,2%
  Województwo
  12,1%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. słubicki
  18,4%
  woj. lubuskie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,3%
  Lubuskie
  25,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,8%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat słubicki
  22,1%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Kraj
  19,3%
 • 23,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,0%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 719 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat słubicki
  719,0
  Województwo
  787,0
  Polska
  811,0
 • 0,95 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. słubicki
  0,95
  Lubuskie
  1,01
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 85,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 85,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat słubicki
  94,91
  woj. lubuskie
  94,41
  Kraj
  96,62
 • 90,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,73
  woj. lubuskie
  90,76
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. słubicki
  17,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 213,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 188,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. słubicki
  97,78
  Lubuskie
  98,04
  Polska
  100,01
 • 87,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  87,84
  woj. lubuskie
  88,98
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Lubuskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 18
 •  
 • 98,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 78,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie słubickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. słubicki
  21,0
  Lubuskie
  25,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21
 • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 21
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 30,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  22,0
  woj. lubuskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 61,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 40,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słubicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie słubickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie słubickim znajdowało się 10 hoteli (4 ★★★, 4 ★★, 2 ), 1 motel (kategorii ) oraz 3 pensjonaty (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 7
  • schroniska: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 6


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 14
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 15 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 1 160)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 25


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie słubickim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie słubickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 739 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 427 (uczestnicy: 66 292)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 83 (uczestnicy: 8 160)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 6 100)
  • koncerty: 82 (uczestnicy: 27 030)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 2 220)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 44 (uczestnicy: 3 585)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 1 423)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 2 720)
  • konferencje: 23 (uczestnicy: 1 240)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 9 800)
  • warsztaty: 85 (uczestnicy: 1 239)
  • inne: 20 (uczestnicy: 1 975)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 663)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 154)
  • taneczne: 6 (członkowie: 102)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 77)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 26)
  • teatralne: 4 (członkowie: 47)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 65)
  • literackie: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 65)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 9 (członkowie: 92)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 81)
  • tańca: 8 (absolwenci: 81)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 369)
  • teatralne: 4 (członkowie: 47)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 82)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 111)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 6 (członkowie: 92)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie słubickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 84 miejscami na widowni. Odbyło się 275 seansów, na które przyszło 14 179 widzów, w tym 68 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 283 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie słubickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 250 zwiedzających, co daje 53 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słubickim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 147 772 wolumeny oraz 3 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 30 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 171 522 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 57
  • dostępne dla czytelników: 32
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie słubickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie słubickim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 750 członków. Zarejestrowano 1 690 ćwiczących (mężczyźni: 1 284, kobiety: 406, chłopcy do lat 18: 835, dziewczęta do lat 18: 287). Aktywne były 42 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (45), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie słubickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)