Powiat słubicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat słubicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 47 247 Liczba mieszkańców
 • 999 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 64,3% Stopa urbanizacji
 • Piotr Łuczyński Starosta
 • ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice Adres starostwa powiatowego
 • FSL Tablice rejestracyjne
Powiat słubicki na mapie
Identyfikatory
 • 0805 TERYT (TERC)
Herb powiatu słubickiego
powiat słubicki herb
Flaga powiatu słubickiego
powiat słubicki flaga

powiat słubicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Słubicach
(95) 759-20-10
(95) 759-20-11
ul. Piłsudskiego
69-100 Słubice

Powiat słubicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie słubickim oddano do użytku 166 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,51 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  52,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 47,6% na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie słubickim to 3,93 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie słubickim to 93,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie słubickim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 166 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat słubicki
  3,51
  woj. lubuskie
  3,18
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 79 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 653 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat słubicki
  3,93
  Województwo
  4,23
  Cały kraj
  4,13
 • 13,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  13,81
  Lubuskie
  13,45
  Cały kraj
  15,89
 • 15 443 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 93,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat słubicki
  93,0 m2
  Lubuskie
  95,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. słubicki
  0,33 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat słubicki ma 47 247 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu słubickiego zawarli w 2015 roku 246 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  33,4% mieszkańców powiatu słubickiego jest stanu wolnego, 51,6% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat słubicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,2 na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego. W 2015 roku urodziło się 423 dzieci, w tym 46,1% dziewczynek i 53,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,8% zgonów w powiecie słubickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,8% zgonów w powiecie słubickim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu słubickiego przypada 9.13 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 535 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 586 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu słubickiego -51. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,7% mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu słubickiego

 • 47 247 Liczba mieszkańców
 • 24 045 Kobiety
 • 23 202 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie słubickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu słubickiego w latach 2017-2050

 • 41 205 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 347 Kobiety
 • 20 858 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie słubickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie słubickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie słubickim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu słubickiego

 • 39,5 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,5 lat
  woj. lubuskie
  40,6 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat słubicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu słubickiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  33,4%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Cała Polska
  28,8%
 • 28,5% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,6%Żonaci/Zamężne
 • pow. słubicki
  51,6%
  Lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 50,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat słubicki
  8,8%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. słubicki
  5,8%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie słubickim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie słubickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. słubicki
  5,2
  woj. lubuskie
  4,9
  Polska
  4,9
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  2,0
  Kraj
  1,8
 • 246 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie słubickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie słubickim

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2015
 • 32 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -41 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,2 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,2
  Województwo
  -0,7
  Polska
  -0,7
 • -0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie słubickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie słubickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie słubickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie słubickim w roku 2015

 • 423 Urodzenia żywe
 • 195 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 228 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,1%
  53,9%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,9
  Województwo
  9,2
  Cały kraj
  9,6
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. słubicki
  36,6
  woj. lubuskie
  38,7
  Cała Polska
  40,1
 • 20.98 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.98
 • 45.3 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.3
 • 75.99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75.99
 • 65.17 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65.17
 • 25.92 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.92
 • 7.25 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.25
 • 3 335 gŚrednia waga noworodków
 • 3 275 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 387 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. słubicki
  3 335 g
  Lubuskie
  3 348 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 129 Waga 3500g - 3999g
 • 129
 • 158 Waga 3000g - 3499g
 • 158
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat słubicki
  1,20
  Lubuskie
  1,25
  Kraj
  1,29
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat słubicki
  0,55
  Lubuskie
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat słubicki
  0,98
  woj. lubuskie
  0,93
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie słubickim w roku 2015

 • 432 Zgony
 • 163 Kobiety
  (Zgony)
 • 269 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,7%
  62,3%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,1
  Lubuskie
  10,0
  Cała Polska
  10,3
 • 102,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  102,1
  Województwo
  107,8
  Polska
  106,9
 • 9,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  9,5
  Lubuskie
  4,1
  Kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,6
  woj. lubuskie
  3,6
  Polska
  3,2
 • 2,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  2,3
  Cały kraj
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słubickim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. słubicki
  39,7%
  woj. lubuskie
  39,3%
  Cała Polska
  45,1%
 • 27,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,2%
  woj. lubuskie
  26,8%
  Kraj
  26,6%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. słubicki
  3,8%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  0,1
  Kraj
  3,9
 • 61,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  61,8
  Polska
  70,2
 • 258,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  258,1
  Województwo
  250,6
  Cały kraj
  260,7
 • 243,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  243,8
  Cała Polska
  248,3
 • 376,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 332,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 421,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. słubicki
  376,5
  woj. lubuskie
  367,4
  Polska
  441,1
 • 132,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 68,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 194,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  132,2
  woj. lubuskie
  103,3
  Cały kraj
  85,7
 • 29,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat słubicki
  29,1
  Województwo
  27,9
  Kraj
  30,1
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  20,8
  Województwo
  12,0
  Kraj
  8,2
 • 2,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  2,4%
  woj. lubuskie
  1,4%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 535 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 271 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 264 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 586 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 317 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 269 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -51 Saldo migracji
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -51 Saldo migracji wewnętrznych
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie słubickim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie słubickim

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat słubicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat słubicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie słubickim na 1000 mieszkańców pracuje 203 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim wynosiło w 2015 roku 6,3% (6,4% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim wynosi 3 534,54 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego 6 008 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 160 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -848.

  14,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu słubickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 18,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie słubickim

 • 203 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  203,0
  Województwo
  219,0
  Polska
  232,0
 • 6,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,4% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • powiat słubicki
  6,3%
  Województwo
  10,5%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słubickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie słubickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie słubickim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie słubickim

 • 3 535 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. słubicki
  3 535 PLN
  woj. lubuskie
  3 568 PLN
  Cała Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie słubickim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie słubickim

 • 6 008 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 160 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -848 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,3% Przemysł i budownictwo
 • 19,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 38,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 37,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 18,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 38,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 37,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie słubickim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie słubickim

 • 9 619 Pracujący ogółem
 • 4 832 Kobiety
 • 4 787 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie słubickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,7% W wieku produkcyjnym
 • 59,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 54,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  54,5
  Województwo
  58,4
  Cały kraj
  60,1
 • 25,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  25,3
  Województwo
  29,7
  Kraj
  31,4
 • 86,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  86,5
  woj. lubuskie
  103,5
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat słubicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie słubickim stwierdzono 1 311 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,72 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie słubickim wynosi 73,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu słubickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,51 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 13,72 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,85 (99%), o charakterze gospodarczym - 4,57 (87%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,80 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie słubickim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 311 Przestępstwa ogółem
 • 1 311
 • 828 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 828
 • 216 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 216
 • 182 Przestępstwa drogowe
 • 182
 • 38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 38
 • 649 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 649
 • 27,72 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  27,72
  Województwo
  26,43
  Cała Polska
  20,80
 • 17,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  17,51
  woj. lubuskie
  16,13
  Polska
  13,59
 • 4,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,57
  woj. lubuskie
  6,63
  Polska
  4,36
 • 3,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,85
  woj. lubuskie
  2,52
  Cała Polska
  1,99
 • 0,80 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,80
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,45
 • 13,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. słubicki
  13,72
  Lubuskie
  13,73
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat słubicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat słubicki
  74%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  65%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  62%
  woj. lubuskie
  58%
  Cały kraj
  52%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. słubicki
  87%
  Województwo
  88%
  Polska
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. słubicki
  95%
  woj. lubuskie
  83%
  Cała Polska
  82%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  woj. lubuskie
  54%
  Polska
  46%

Powiat słubicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 11 893 mieszkańców powiatu słubickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 742 kobiet oraz 6 151 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców powiatu słubickiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu słubickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie słubickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,4%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,0%) oraz podstawowe ukończone (20,8%).

  17,4% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 839 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,36.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,42.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,2% mieszkańców powiatu słubickiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 31,9% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,7%
  Lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 14,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,5% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat słubicki
  33,2%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  Lubuskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,2%
  woj. lubuskie
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat słubicki
  18,4%
  Lubuskie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat słubicki
  24,3%
  Lubuskie
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,8%
  Lubuskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat słubicki
  22,1%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. słubicki
  2,0%
  Lubuskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie słubickim

 • 839 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat słubicki
  839,0
  Województwo
  832,0
  Polska
  842,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat słubicki
  1,05
  Lubuskie
  1,12
  Polska
  1,12
 •  
 • 80,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 80,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie słubickim

 • 91,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,36
  woj. lubuskie
  90,71
  Polska
  90,94
 • 90,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat słubicki
  90,02
  Lubuskie
  89,51
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 227,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 201,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie słubickim

 • 99,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  99,42
  Województwo
  97,47
  Polska
  98,90
 • 89,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  89,77
  woj. lubuskie
  89,11
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat słubicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 19
 •  
 • 101,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 78,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie słubickim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie słubickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  5,0
  Lubuskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 31,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Lubuskie
  24,0
  Kraj
  23,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 62,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 41,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie słubickim

 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat słubicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat słubicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat słubicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)