Powiat stargardzki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat stargardzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 120 091 Liczba mieszkańców
 • 1 520 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,2% Stopa urbanizacji
 • Ireneusz Rogowski Starosta
 • ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński Adres starostwa powiatowego
 • ZST Tablice rejestracyjne
Powiat stargardzki na mapie
Identyfikatory
 • 3214 TERYT (TERC)
Herb powiatu stargardzkiego
powiat stargardzki herb

powiat stargardzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
91 578 87 53
91 578 87 54
ul. Bogusława IV 21
73-100 Stargard
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim
91 481 35 11, 91 481 35 05
91 481 35 13, 91 481 35 08
ul. Warszawska 29
73-110 Stargard
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim
91 578 28 85
91 578 28 85
ul. Czarneckiego 34
73-110 Stargard
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim
91 480 48 29 91 480 48 3091 480 48 29 91 480 48 30
91 480 48 31
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie Szczecińskim
91 577 10 72
91 577 00 36
ul. Broniewskiego 1
73-110 Stargard
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
(91) 480-48-00
(91) 480-48-01
ul. Skarbowa
73-110 Stargard

Powiat stargardzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat stargardzki ma 120 091 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stargardzkiego w 2050 roku wynosi 102 775, z czego 51 910 to kobiety, a 50 865 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu stargardzkiego zawarli w 2017 roku 597 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu stargardzkiego jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat stargardzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -40. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,33 na 1000 mieszkańców powiatu stargardzkiego. W 2017 roku urodziło się 1 204 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,7% zgonów w powiecie stargardzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,9% zgonów w powiecie stargardzkim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu stargardzkiego przypada 9.55 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 390 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 443 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu stargardzkiego -53. W tym samym roku 45 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 161 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -116.

  62,0% mieszkańców powiatu stargardzkiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu stargardzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 120 091 Liczba mieszkańców
 • 61 223 Kobiety
 • 58 868 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie stargardzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie stargardzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie stargardzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu stargardzkiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 102 775 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 910 Kobiety
 • 50 865 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie stargardzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie stargardzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie stargardzkim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu stargardzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  woj. zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat stargardzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu stargardzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,1%
  woj. zachodniopomorskie
  28,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,4%
  Województwo
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. stargardzki
  8,8%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat stargardzki
  5,6%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,1% Nieustalone
 • powiat stargardzki
  2,1%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie stargardzkim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,0
  Zachodniopomorskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat stargardzki
  2,1
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,7
 • 597 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie stargardzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -40 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -76 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat stargardzki
  -0,3
  Województwo
  -0,9
  Cały kraj
  -0,0
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie stargardzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie stargardzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie stargardzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie stargardzkim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 204 Urodzenia żywe
 • 602 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 602 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  9,5
  Polska
  10,5
 • 42,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. stargardzki
  42,9
  Województwo
  40,8
  Cały kraj
  44,2
 • 15.55 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.55
 • 65.26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 65.26
 • 94.63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.63
 • 75.8 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.8
 • 30.18 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.18
 • 6.84 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.84
 • 3 364 g Średnia waga noworodków
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 439 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat stargardzki
  3 364 g
  Zachodniopomorskie
  3 352 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 118 Waga 4000g - 4499g
 • 118
 • 358 Waga 3500g - 3999g
 • 358
 • 445 Waga 3000g - 3499g
 • 445
 • 195 Waga 2500g - 2999g
 • 195
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. stargardzki
  1,44
  Zachodniopomorskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,72
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. stargardzki
  0,97
  Zachodniopomorskie
  0,92
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie stargardzkim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 149 Zgony
 • 509 Kobiety
  (Zgony)
 • 640 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,6
  woj. zachodniopomorskie
  10,0
  Cały kraj
  10,1
 • 99,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. stargardzki
  99,7
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Polska
  101,5
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat stargardzki
  4,3
  Województwo
  4,9
  Cały kraj
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. stargardzki
  3,5
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,5
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stargardzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat stargardzki
  45,8%
  Zachodniopomorskie
  45,7%
  Polska
  45,7%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. stargardzki
  27,1%
  Zachodniopomorskie
  28,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. stargardzki
  6,1%
  Zachodniopomorskie
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  2,5
  Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  74,5
  Cały kraj
  74,3
 • 253,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  253,8
  woj. zachodniopomorskie
  284,5
  Cały kraj
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,9
  Cały kraj
  261,6
 • 428,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 449,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 407,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  428,8
  Zachodniopomorskie
  460,5
  Cały kraj
  469,0
 • 85,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat stargardzki
  85,8
  woj. zachodniopomorskie
  94,1
  Kraj
  87,7
 • 30,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat stargardzki
  30,9
  Województwo
  30,4
  Polska
  31,8
 • 9,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat stargardzki
  9,8
  woj. zachodniopomorskie
  8,2
  Cały kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. stargardzki
  1,1%
  Zachodniopomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 390 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 710 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 680 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Zameldowania z zagranicy
 • 24 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 443 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 781 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 662 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 161 Wymeldowania za granicę
 • 75 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 86 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -169 Saldo migracji
 • -122 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -53 Saldo migracji wewnętrznych
 • -71 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -116 Saldo migracji zagranicznych
 • -51 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -65 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie stargardzkim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat stargardzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stargardzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie stargardzkim oddano do użytku 242 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie stargardzkim to 41 204 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 58,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,3% na sprzedaż lub wynajem, 14,0% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie stargardzkim to 4,19 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie stargardzkim to 102,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,44% mieszkań posiada łazienkę, 86,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,26% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41 204 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 342,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  342,70
  woj. zachodniopomorskie
  377,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 67,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  67,50 m2
  Zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 23,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,10 m2
  Zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,80
  woj. zachodniopomorskie
  3,84
  Cała Polska
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. stargardzki
  2,92
  woj. zachodniopomorskie
  2,65
  Kraj
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat stargardzki
  0,77
  Zachodniopomorskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 242 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,02
  woj. zachodniopomorskie
  4,38
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 120 Użytek własny
 • 23 Sprzedaż lub wynajem
 • 83,9%
  16,1%
 • 1 014 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat stargardzki
  4,19
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Cała Polska
  3,91
 • 8,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  8,44
  woj. zachodniopomorskie
  15,65
  Cały kraj
  18,14
 • 24 765 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 102,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  102,3 m2
  woj. zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat stargardzki
  0,21 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat stargardzki
  99,00%
  woj. zachodniopomorskie
  99,20%
  Polska
  96,79%
 • 97,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,06%
  woj. zachodniopomorskie
  97,14%
  Cała Polska
  93,66%
 • 94,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat stargardzki
  94,44%
  Województwo
  95,07%
  Kraj
  91,31%
 • 86,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,60%
  woj. zachodniopomorskie
  86,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 61,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  61,26%
  Województwo
  62,01%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat stargardzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie stargardzkim na 1000 mieszkańców pracuje 170 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie stargardzkim wynosiło w 2016 roku 11,1% (14,0% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stargardzkim wynosi 3 609,29 PLN, co odpowiada 84.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stargardzkiego 6 821 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 765 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 056.

  17,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu stargardzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 170 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. stargardzki
  170,0
  Zachodniopomorskie
  201,0
  Cały kraj
  240,0
 • 11,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,0% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • powiat stargardzki
  11,1%
  Zachodniopomorskie
  10,9%
  Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie stargardzkim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie stargardzkim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie stargardzkim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 609 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 609 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  3 946 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie stargardzkim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 821 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 765 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 056 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 39,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie stargardzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 491 Pracujący ogółem
 • 10 495 Kobiety
 • 9 996 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie stargardzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat stargardzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,3
  woj. zachodniopomorskie
  62,5
  Cała Polska
  63,4
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,4
  Zachodniopomorskie
  34,4
  Cały kraj
  34,0
 • 112,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  112,6
  Województwo
  122,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat stargardzki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie stargardzkim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 285 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 148 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 177 nowych podmiotów, a 1 070 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 387) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (1 153) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 487) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (1 019) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie stargardzkim najwięcej (749) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 844) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (315) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (3 394) podmiotów, a 69,8% (8 576) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie stargardzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%) oraz Budownictwo (21.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 285 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 315 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 394 Przemysł i budownictwo
 • 8 576 Pozostała działalność
 • 1 177 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie stargardzkim w 2017 roku
 • 1 070 Podmioty wyrejestrowane w powiecie stargardzkim w 2017 roku
 • 9 148 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 844 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 844
 • 355 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 355
 • 80 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 80
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 12 279 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 279
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 56 Spółdzielnie ogółem
 • 56
 • 882 Spółki handlowe ogółem
 • 882
 • 230  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 230
 • 16  Spółki handlowe - akcyjne
 • 16
 • 749  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 749
 • 227    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 227
 • 622 Spółki cywilne ogółem
 • 622
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 148 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 014 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 014
 • 1 984 Budownictwo
 • 1 984
 • 864 Przetwórstwo przemysłowe
 • 864
 • 804 Transport i gospodarka magazynowa
 • 804
 • 765 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 765
 • 654 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 654
 • 440 Pozostała działalność
 • 440
 • 306 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 306
 • 288 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 288
 • 230 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 230
 • 197 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 197
 • 190 Edukacja
 • 190
 • 179 Informacja i komunikacja
 • 179
 • 129 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 129
 • 78 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 78
 • 12 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 12
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stargardzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie stargardzkim stwierdzono 1 691 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,07 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie stargardzkim wynosi 70,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu stargardzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,69 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 6,12 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,90 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,81 (91%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 691 Przestępstwa ogółem
 • 1 691
 • 1 165 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 165
 • 218 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 218
 • 228 Przestępstwa drogowe
 • 228
 • 57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 57
 • 736 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 736
 • 14,07 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat stargardzki
  14,07
  Województwo
  19,88
  Polska
  19,62
 • 9,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,69
  Zachodniopomorskie
  14,03
  Cały kraj
  12,07
 • 1,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. stargardzki
  1,81
  woj. zachodniopomorskie
  2,61
  Cały kraj
  4,94
 • 1,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat stargardzki
  1,90
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Cała Polska
  1,78
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat stargardzki
  0,47
  woj. zachodniopomorskie
  0,60
  Kraj
  0,49
 • 6,12 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,12
  Zachodniopomorskie
  9,09
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  71%
  woj. zachodniopomorskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  woj. zachodniopomorskie
  64%
  Cały kraj
  60%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  95%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat stargardzki
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  woj. zachodniopomorskie
  91%
  Cały kraj
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  45%
  woj. zachodniopomorskie
  51%
  Kraj
  52%

Powiat stargardzki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu stargardzkiego wyniosła w 2016 roku 102,8 mln złotych, co daje 855 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu stargardzkiego - 42.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,9 mln złotych, czyli 4,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu stargardzkiego wyniosła w 2016 roku 109,7 mln złotych, co daje 912 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.8%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.9%). W budżecie powiatu stargardzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 167 złotych na mieszkańca (18,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie stargardzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu stargardzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu stargardzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  111,1 mln

  931(100%)

  112,0 mln

  925(100%)

  118,8 mln

  982(100%)

  100,5 mln

  831(100%)

  99,5 mln

  824(100%)

  100,8 mln

  836(100%)

  102,8 mln

  853(100%)

  102,8 mln

  855(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  37,1 mln

  311(33.3%)

  40,0 mln

  335(35.7%)

  42,1 mln

  348(35.5%)

  42,8 mln

  354(42.6%)

  42,5 mln

  352(42.7%)

  42,0 mln

  348(41.7%)

  44,6 mln

  370(43.3%)

  43,7 mln

  363(42.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,7 mln

  97,7(10.5%)

  14,3 mln

  119(12.7%)

  13,5 mln

  112(11.4%)

  12,0 mln

  99,3(11.9%)

  11,7 mln

  96,8(11.7%)

  11,9 mln

  98,6(11.8%)

  12,1 mln

  100(11.7%)

  12,8 mln

  107(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,4 mln

  70,5(7.6%)

  8,9 mln

  74,6(7.9%)

  8,4 mln

  69,4(7.1%)

  8,1 mln

  67,2(8.1%)

  7,8 mln

  64,6(7.8%)

  8,2 mln

  68,3(8.2%)

  8,6 mln

  71,2(8.3%)

  9,3 mln

  77,5(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  23,3 mln

  195(21%)

  22,7 mln

  190(20.3%)

  14,7 mln

  121(12.4%)

  8,5 mln

  70,4(8.5%)

  9,9 mln

  82,1(10%)

  10,1 mln

  83,7(10%)

  9,5 mln

  79,2(9.3%)

  7,5 mln

  62,7(7.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,1 mln

  51,4(5.5%)

  5,9 mln

  49,6(5.3%)

  6,3 mln

  52,4(5.3%)

  6,3 mln

  52,1(6.3%)

  6,7 mln

  55,3(6.7%)

  6,5 mln

  53,6(6.4%)

  7,4 mln

  61,4(7.2%)

  7,4 mln

  61,5(7.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,3 mln

  36,4(3.9%)

  4,7 mln

  39,8(4.2%)

  5,0 mln

  41,5(4.2%)

  5,6 mln

  46,4(5.6%)

  5,2 mln

  43,4(5.3%)

  5,6 mln

  46,3(5.5%)

  6,1 mln

  50,9(6%)

  6,2 mln

  51,8(6.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,6 mln

  97,2(10.4%)

  8,1 mln

  68,1(7.3%)

  18,4 mln

  153(15.5%)

  6,1 mln

  50,2(6%)

  5,5 mln

  45,4(5.5%)

  5,2 mln

  42,8(5.1%)

  4,3 mln

  35,8(4.2%)

  6,1 mln

  51,0(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,2 mln

  51,6(5.5%)

  4,3 mln

  36,2(3.9%)

  4,3 mln

  35,8(3.6%)

  4,4 mln

  36,7(4.4%)

  4,6 mln

  37,8(4.6%)

  6,0 mln

  50,1(6%)

  4,6 mln

  37,9(4.4%)

  3,5 mln

  29,0(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  590,4 tys

  4,9(0.5%)

  699,1 tys

  5,9(0.6%)

  2,0 mln

  17,0(1.7%)

  2,2 mln

  18,0(2.2%)

  2,3 mln

  19,4(2.3%)

  2,3 mln

  19,3(2.3%)

  2,7 mln

  22,2(2.6%)

  2,6 mln

  21,8(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  870,4 tys

  7,3(0.8%)

  1,2 mln

  9,9(1.1%)

  2,2 mln

  18,3(1.9%)

  2,8 mln

  23,4(2.8%)

  2,2 mln

  18,6(2.3%)

  1,6 mln

  13,6(1.6%)

  1,3 mln

  10,5(1.2%)

  1,1 mln

  8,8(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  207,3 tys

  1,7(0.2%)

  231,3 tys

  1,9(0.2%)

  612,8 tys

  5,1(0.5%)

  805,7 tys

  6,7(0.8%)

  297,9 tys

  2,5(0.3%)

  365,3 tys

  3,0(0.4%)

  855,7 tys

  7,1(0.8%)

  790,2 tys

  6,6(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  152,6 tys

  1,3(0.1%)

  199,4 tys

  1,7(0.2%)

  214,1 tys

  1,8(0.2%)

  232,4 tys

  1,9(0.2%)

  326,2 tys

  2,7(0.3%)

  430,1 tys

  3,6(0.4%)

  413,9 tys

  3,4(0.4%)

  431,4 tys

  3,6(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  94,4 tys

  0,8(0.1%)

  113,6 tys

  1,0(0.1%)

  182,8 tys

  1,5(0.2%)

  139,0 tys

  1,1(0.1%)

  133,6 tys

  1,1(0.1%)

  128,7 tys

  1,1(0.1%)

  137,7 tys

  1,1(0.1%)

  380,2 tys

  3,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  310,9 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  441,0 tys

  3,7(0.4%)

  483,0 tys

  4,0(0.4%)

  546,7 tys

  4,5(0.5%)

  181,2 tys

  1,5(0.2%)

  238,7 tys

  2,0(0.2%)

  260,2 tys

  2,2(0.3%)

  228,0 tys

  1,9(0.2%)

  289,3 tys

  2,4(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  85,0 tys

  0,7(0.1%)

  106,0 tys

  0,9(0.1%)

  75,0 tys

  0,6(0.1%)

  47,0 tys

  0,4(0%)

  32,6 tys

  0,3(0%)

  74,4 tys

  0,6(0.1%)

  24,3 tys

  0,2(0%)

  207,9 tys

  1,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  20,7 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  16,7 tys

  0,1(0%)

  106,1 tys

  0,9(0.1%)

  76,2 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,6 tys

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  41,6 tys

  0,3(0%)

  267,6 tys

  2,2(0.3%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  27,8 tys

  0,2(0%)

  18,9 tys

  0,2(0%)

  20,5 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie stargardzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu stargardzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat stargardzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu stargardzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  103,4 mln

  867(100%)

  96,1 mln

  794(100%)

  116,8 mln

  966(100%)

  101,5 mln

  839(100%)

  104,5 mln

  865(100%)

  105,9 mln

  878(100%)

  107,0 mln

  887(100%)

  109,7 mln

  912(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  52,6 mln

  440(50.8%)

  53,1 mln

  445(55.3%)

  55,1 mln

  456(47.2%)

  58,1 mln

  481(57.3%)

  58,2 mln

  482(55.7%)

  57,1 mln

  474(53.9%)

  55,3 mln

  459(51.7%)

  56,4 mln

  469(51.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,1 mln

  135(15.6%)

  17,1 mln

  143(17.8%)

  20,0 mln

  165(17.1%)

  22,0 mln

  182(21.7%)

  24,0 mln

  199(23%)

  25,5 mln

  212(24.1%)

  27,8 mln

  231(26%)

  28,3 mln

  236(25.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 mln

  49,1(5.7%)

  5,8 mln

  48,5(6%)

  6,0 mln

  49,9(5.2%)

  6,0 mln

  49,6(5.9%)

  6,5 mln

  54,1(6.2%)

  6,4 mln

  53,1(6%)

  7,1 mln

  58,7(6.6%)

  7,6 mln

  62,8(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  32,5(3.8%)

  4,5 mln

  38,1(4.7%)

  4,4 mln

  36,8(3.8%)

  3,5 mln

  29,2(3.5%)

  2,3 mln

  19,0(2.2%)

  2,4 mln

  19,8(2.3%)

  2,4 mln

  19,8(2.2%)

  3,5 mln

  28,7(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,9 mln

  83,0(9.6%)

  4,7 mln

  39,4(4.9%)

  17,6 mln

  145(15%)

  4,4 mln

  36,3(4.3%)

  4,6 mln

  38,3(4.4%)

  4,6 mln

  38,1(4.3%)

  4,1 mln

  33,7(3.8%)

  3,3 mln

  27,5(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  29,7(3.4%)

  526,3 tys

  4,4(0.5%)

  1,6 mln

  13,6(1.4%)

  1,6 mln

  13,3(1.6%)

  1,3 mln

  11,0(1.3%)

  1,5 mln

  12,3(1.4%)

  1,6 mln

  13,3(1.5%)

  2,6 mln

  21,9(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  575,9 tys

  4,8(0.6%)

  634,3 tys

  5,3(0.7%)

  816,2 tys

  6,8(0.7%)

  871,0 tys

  7,2(0.9%)

  908,7 tys

  7,5(0.9%)

  875,8 tys

  7,3(0.8%)

  857,0 tys

  7,1(0.8%)

  2,3 mln

  18,8(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  8,4(1%)

  1,4 mln

  12,1(1.5%)

  1,2 mln

  10,3(1.1%)

  758,4 tys

  6,3(0.7%)

  794,7 tys

  6,6(0.8%)

  732,0 tys

  6,1(0.7%)

  1,3 mln

  10,7(1.2%)

  1,3 mln

  11,0(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  30,3(3.5%)

  3,8 mln

  31,6(3.9%)

  5,7 mln

  47,3(4.9%)

  769,3 tys

  6,4(0.8%)

  2,3 mln

  19,2(2.2%)

  1,2 mln

  9,6(1.1%)

  2,8 mln

  23,4(2.6%)

  1,2 mln

  10,4(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,3 mln

  36,4(4.2%)

  2,2 mln

  18,2(2.3%)

  2,7 mln

  22,2(2.3%)

  2,0 mln

  16,3(1.9%)

  2,3 mln

  19,4(2.2%)

  3,8 mln

  31,3(3.6%)

  2,2 mln

  18,6(2.1%)

  1,1 mln

  9,2(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  859,0 tys

  7,2(0.8%)

  466,4 tys

  3,9(0.5%)

  481,8 tys

  4,0(0.4%)

  441,4 tys

  3,7(0.4%)

  455,0 tys

  3,8(0.4%)

  361,3 tys

  3,0(0.3%)

  419,2 tys

  3,5(0.4%)

  465,4 tys

  3,9(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  890,0 tys

  7,5(0.9%)

  486,3 tys

  4,0(0.4%)

  532,3 tys

  4,4(0.5%)

  293,5 tys

  2,4(0.3%)

  880,5 tys

  7,3(0.8%)

  539,8 tys

  4,5(0.5%)

  423,5 tys

  3,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  810,3 tys

  6,8(0.8%)

  736,4 tys

  6,2(0.8%)

  449,1 tys

  3,7(0.4%)

  368,0 tys

  3,0(0.4%)

  343,0 tys

  2,8(0.3%)

  362,9 tys

  3,0(0.3%)

  475,7 tys

  3,9(0.4%)

  385,2 tys

  3,2(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  69,6 tys

  0,6(0.1%)

  72,0 tys

  0,6(0.1%)

  88,4 tys

  0,7(0.1%)

  76,6 tys

  0,6(0.1%)

  79,4 tys

  0,7(0.1%)

  80,1 tys

  0,7(0.1%)

  81,3 tys

  0,7(0.1%)

  323,2 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  305,1 tys

  2,5(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  85,0 tys

  0,7(0.1%)

  106,3 tys

  0,9(0.1%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  47,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  70,9 tys

  0,6(0.1%)

  24,3 tys

  0,2(0%)

  207,9 tys

  1,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  147,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat stargardzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 27 354 mieszkańców powiatu stargardzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 368 kobiet oraz 13 986 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców powiatu stargardzkiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 21,4% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu stargardzkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie stargardzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,3%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz średnie zawodowe (20,1%).

  17,1% mieszkańców powiatu stargardzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 685 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,75.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,0% mieszkańców powiatu stargardzkiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 29,7% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • pow. stargardzki
  15,9%
  Województwo
  17,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat stargardzki
  33,0%
  woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat stargardzki
  18,6%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. stargardzki
  22,5%
  woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat stargardzki
  21,4%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat stargardzki
  1,9%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 685 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. stargardzki
  685,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,20
  woj. zachodniopomorskie
  1,08
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 222,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 222,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat stargardzki
  92,75
  Zachodniopomorskie
  93,92
  Cały kraj
  96,62
 • 87,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. stargardzki
  87,95
  Województwo
  88,71
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stargardzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat stargardzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. stargardzki
  19,0
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 514,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 465,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat stargardzki
  100,00
  Zachodniopomorskie
  97,90
  Polska
  100,01
 • 86,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat stargardzki
  86,82
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat stargardzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat stargardzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat stargardzki
  21,0
  woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 15 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 15
 •  
 • 267,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 216,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie stargardzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 89,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 67,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. stargardzki
  24,0
  woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 145,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 93,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  24,0
  Zachodniopomorskie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 21 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat stargardzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat stargardzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat stargardzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat stargardzki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie stargardzkim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie stargardzkim znajdowało się 8 hoteli (4 ★★★, 2 ★★, 2 ), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 4 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 11 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 790)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 19


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie stargardzkim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie stargardzkim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 552 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 160 (uczestnicy: 42 695)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 140)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 600)
  • koncerty: 36 (uczestnicy: 24 351)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 610)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 10 028)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 2 362)
  • warsztaty: 56 (uczestnicy: 1 019)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 485)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 1 772)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 35)
  • taneczne: 2 (członkowie: 66)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 37)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 13)
  • teatralne: 2 (członkowie: 41)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 500)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 1 000)
  • koło gospodyń wiejskich: 5 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 62)
  • tańca: 2 (absolwenci: 62)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 220)
  • teatralne: 2 (członkowie: 41)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 62)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 23)
  • taneczne: 2 (członkowie: 66)
  • inne: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie stargardzkim działały 2 kina posiadające 3 sale z 632 miejscami na widowni. Odbyło się 2 629 seansów, na które przyszło 85 984 widzów, w tym 591 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 25 838 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie stargardzkim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 28 130 zwiedzających, co daje 2 341 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie stargardzkim działało 25 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 371 501 wolumenów oraz 110 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 57 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 457 779 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 155
  • dostępne dla czytelników: 101
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 101
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 21
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 20
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie stargardzkim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 12 005 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 691. Odnotowano 20 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 18 102 wolumeny. Odnotowano 33 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie stargardzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie stargardzkim działało 55 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 195 członków. Zarejestrowano 3 910 ćwiczących (mężczyźni: 3 005, kobiety: 905, chłopcy do lat 18: 1 802, dziewczęta do lat 18: 778). Aktywnych było 86 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (97), instruktora sportowego (84) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie stargardzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)