Powiat sokólski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat sokólski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 69 002 Liczba mieszkańców
 • 2 055 km2 Powierzchnia
 • 34 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 41,7% Stopa urbanizacji
 • Piotr Rećko Starosta
 • ul. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka Adres starostwa powiatowego
 • BSK Tablice rejestracyjne
Powiat sokólski na mapie
Identyfikatory
 • 2011 TERYT (TERC)
Herb powiatu sokólskiego
powiat sokólski herb
Flaga powiatu sokólskiego
powiat sokólski flaga

powiat sokólski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji Sokółka
857110213, ,
857110215,
Dąbrowskiego12
16-100 Sokółka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokółce
857119621, 857110854,
857119621,
Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Sokółka
857113625, ,
857113625,
1-go Maja 13A
16-100 Sokółka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
857112327, 857118926,
857112327,
3 Maja 13
16-100 Sokółka
Starostwo Powiatowe w Sokółkce
(85) 711-08-76
(85) 711-22-08
ul. Marszałka J. Piłsudskiego
16-100 Sokółka

Powiat sokólski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie sokólskim oddano do użytku 157 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,1% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 99,1% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie sokólskim to 5,07 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie sokólskim to 142,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie sokólskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 157 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Powiat
  2,26
  Województwo
  4,01
  Cały kraj
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 115 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,1%
  0,9%
 • 796 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,07 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  5,07
  Podlaskie
  4,19
  Cały kraj
  4,13
 • 11,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  11,47
  Podlaskie
  16,77
  Cała Polska
  15,89
 • 22 426 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 142,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  142,8 m2
  woj. podlaskie
  100,5 m2
  Polska
  99,8 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat sokólski
  0,32 m2
  Podlaskie
  0,40 m2
  Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokólski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat sokólski ma 69 002 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 7,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu sokólskiego zawarli w 2015 roku 337 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu sokólskiego jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat sokólski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -425. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,1 na 1000 mieszkańców powiatu sokólskiego. W 2015 roku urodziło się 525 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 437 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 46,9% zgonów w powiecie sokólskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w powiecie sokólskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu sokólskiego przypada 13.62 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 410 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 722 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu sokólskiego -312. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,5% mieszkańców powiatu sokólskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu sokólskiego

 • 69 002 Liczba mieszkańców
 • 34 904 Kobiety
 • 34 098 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie sokólskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie sokólskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie sokólskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu sokólskiego w latach 2017-2050

 • 48 387 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 092 Kobiety
 • 24 295 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie sokólskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie sokólskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie sokólskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu sokólskiego

 • 42,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,1 lat
  woj. podlaskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  40,9 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat sokólski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu sokólskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat sokólski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat sokólski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat sokólski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • powiat sokólski
  30,3%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 38,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,9%Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  52,9%
  Podlaskie
  54,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat sokólski
  11,7%
  woj. podlaskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 20,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat sokólski
  3,1%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Powiat
  1,9%
  Województwo
  1,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie sokólskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie sokólskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  4,8
  Podlaskie
  5,1
  Cała Polska
  4,9
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. sokólski
  1,4
  woj. podlaskie
  1,7
  Kraj
  1,8
 • 337 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie sokólskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie sokólskim

 • -425 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -201 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -224 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,1
  woj. podlaskie
  -1,2
  Polska
  -0,7
 • -2,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie sokólskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie sokólskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie sokólskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie sokólskim w roku 2015

 • 525 Urodzenia żywe
 • 246 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 279 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,5
  Województwo
  9,1
  Polska
  9,6
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,2
  Podlaskie
  38,0
  Kraj
  40,1
 • 6.63 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.63
 • 35.67 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35.67
 • 76.16 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76.16
 • 69.25 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69.25
 • 26.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.21
 • 7.14 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.14
 • 3 437 gŚrednia waga noworodków
 • 3 386 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 482 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 437 g
  Podlaskie
  3 436 g
  Cała Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 165 Waga 3500g - 3999g
 • 165
 • 193 Waga 3000g - 3499g
 • 193
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat sokólski
  1,10
  woj. podlaskie
  1,23
  Cała Polska
  1,29
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,52
  woj. podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat sokólski
  0,55
  Podlaskie
  0,88
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie sokólskim w roku 2015

 • 950 Zgony
 • 447 Kobiety
  (Zgony)
 • 503 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 57,1%
  42,9%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. sokólski
  13,6
  Województwo
  10,3
  Polska
  10,3
 • 181,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. sokólski
  181,0
  Województwo
  113,6
  Polska
  106,9
 • 13,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat sokólski
  13,3
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sokólskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat sokólski
  48,7%
  Województwo
  44,8%
  Polska
  45,1%
 • 23,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. sokólski
  23,2%
  Podlaskie
  23,7%
  Kraj
  26,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  6,2%
  Polska
  5,4%
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Kraj
  3,9
 • 68,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  68,1
  Cała Polska
  70,2
 • 284,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat sokólski
  284,6
  Podlaskie
  235,5
  Cały kraj
  260,7
 • 233,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  233,3
  Kraj
  248,3
 • 597,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 630,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 564,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sokólski
  597,8
  Województwo
  445,1
  Cała Polska
  441,1
 • 65,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat sokólski
  65,4
  Województwo
  46,8
  Polska
  85,7
 • 30,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat sokólski
  30,9
  woj. podlaskie
  28,3
  Polska
  30,1
 • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. sokólski
  5,6
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  8,2
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. sokólski
  0,5%
  woj. podlaskie
  0,9%
  Kraj
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 410 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 244 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 166 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 722 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 400 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 322 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -312 Saldo migracji
 • -156 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -156 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -312 Saldo migracji wewnętrznych
 • -156 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -156 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie sokólskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie sokólskim

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat sokólski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat sokólski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie sokólskim na 1000 mieszkańców pracuje 122 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie sokólskim wynosiło w 2015 roku 15,0% (13,9% wśród kobiet i 15,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sokólskim wynosi 3 408,27 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sokólskiego 3 715 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 118 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 597.

  60,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu sokólskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,4% w przemyśle i budownictwie, a 9,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 9,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie sokólskim

 • 122 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat sokólski
  122,0
  Województwo
  181,0
  Kraj
  232,0
 • 15,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,9% Kobiety
 • 15,9% Mężczyźni
 • powiat sokólski
  15,0%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sokólskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie sokólskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie sokólskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie sokólskim

 • 3 408 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 408 PLN
  woj. podlaskie
  3 647 PLN
  Kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie sokólskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie sokólskim

 • 3 715 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 118 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 597 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie sokólskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,4% Przemysł i budownictwo
 • 5,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 9,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 20,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie sokólskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie sokólskim

 • 8 443 Pracujący ogółem
 • 4 309 Kobiety
 • 4 134 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie sokólskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat sokólski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat sokólski
  60,1
  Województwo
  58,4
  Kraj
  60,1
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,7
  woj. podlaskie
  30,8
  Cały kraj
  31,4
 • 127,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  127,6
  woj. podlaskie
  111,4
  Cały kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat sokólski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie sokólskim stwierdzono 1 362 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie sokólskim wynosi 81,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu sokólskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,74 (wykrywalność 60%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,10 (wykrywalność 92%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,18 (39%), drogowe - 2,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie sokólskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat sokólski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 362 Przestępstwa ogółem
 • 1 362
 • 540 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 540
 • 565 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 565
 • 193 Przestępstwa drogowe
 • 193
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 361 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 361
 • 19,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat sokólski
  19,53
  Województwo
  14,68
  Kraj
  20,80
 • 7,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,74
  Podlaskie
  9,08
  Cały kraj
  13,59
 • 8,10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. sokólski
  8,10
  Województwo
  2,71
  Polska
  4,36
 • 2,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,77
  Podlaskie
  2,18
  Cała Polska
  1,99
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,43
  woj. podlaskie
  0,52
  Cały kraj
  0,45
 • 5,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,18
  Województwo
  7,31
  Cały kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat sokólski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  woj. podlaskie
  65%
  Kraj
  65%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  52%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  93%
  Województwo
  76%
  Polska
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  woj. podlaskie
  83%
  Cała Polska
  82%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat sokólski
  39%
  Województwo
  42%
  Kraj
  46%

Powiat sokólski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 16 612 mieszkańców powiatu sokólskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 122 kobiet oraz 8 490 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,6% mieszkańców powiatu sokólskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 29,1% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu sokólskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie sokólskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,1%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (27,0%) oraz zasadnicze zawodowe (23,2%).

  14,9% mieszkańców powiatu sokólskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 695 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,4% ludności (24,1% wśród dziewczynek i 22,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,11.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,2% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,68.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 6 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 36,6% mieszkańców powiatu sokólskiego w wieku potencjalnej nauki (36,0% kobiet i 37,1% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,5%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,3% W miastach
  (wyższe)
 • 7,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. sokólski
  32,0%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. sokólski
  11,4%
  Podlaskie
  12,0%
  Polska
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,2%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat sokólski
  17,6%
  Podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 12,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 29,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat sokólski
  29,1%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 31,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 36,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. sokólski
  3,7%
  Podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 5,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 5,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie sokólskim

 • 695 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat sokólski
  695,0
  Województwo
  813,0
  Polska
  842,0
 • 1,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,51
  Podlaskie
  1,27
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 66,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 66,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 29,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie sokólskim

 • 84,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat sokólski
  84,11
  woj. podlaskie
  89,16
  Cały kraj
  90,94
 • 83,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat sokólski
  83,51
  woj. podlaskie
  88,48
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sokólski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat sokólski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat sokólski
  14,0
  woj. podlaskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 340,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 286,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie sokólskim

 • 95,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  95,68
  woj. podlaskie
  95,30
  Cały kraj
  98,90
 • 90,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat sokólski
  90,19
  woj. podlaskie
  90,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sokólski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat sokólski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat sokólski
  21,0
  Województwo
  22,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 168,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 124,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie sokólskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sokólskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 6 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  6,0
  Podlaskie
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 6 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 6
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 17 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 17
 • 46,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  22,0
  Cała Polska
  23,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 78,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 45,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  Podlaskie
  23,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie sokólskim

 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 36,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 36,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 37,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat sokólski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat sokólski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat sokólski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)