Powiat ełcki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat ełcki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 90 584 Liczba mieszkańców
 • 1 113 km2 Powierzchnia
 • 81 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,1% Stopa urbanizacji
 • Marek Chojnowski Starosta
 • ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk Adres starostwa powiatowego
 • NEL Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie ełckim (1)
 • Ełk
Powiat ełcki na mapie
Identyfikatory
 • 2805 TERYT (TERC)
Herb powiatu ełckiego
powiat ełcki herb
Flaga powiatu ełckiego
powiat ełcki flaga

powiat ełcki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
087 621 71 00
087 621 71 05
Piłsudskiego 1
19-300 Ełk
Komenda Powiatowa Policji w Ełku
087 621 82 00 087 621 82 12
087 621 82 05
Chopina 10
19-300 Ełk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku
087 621 15 49
087 621 15 49
Małeckich 2
19-300 Ełk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ełk
087 621 77 50
087 621 77 64
Toruńska 6A/1
19-300 Ełk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku
087 610 23 17
087 621 63 65
Suwalska 46
19-300 Ełk
Starostwo Powiatowe w Ełku
(87) 621-83-00
(87) 621-83-39
ul. Marszałka J. Piłsudskiego
19-300 Ełk

Powiat ełcki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat ełcki ma 90 584 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 8,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ełckiego w 2050 roku wynosi 86 978, z czego 43 701 to kobiety, a 43 277 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ełckiego zawarli w 2016 roku 436 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,8% mieszkańców powiatu ełckiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ełcki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,1 na 1000 mieszkańców powiatu ełckiego. W 2016 roku urodziło się 788 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,1% zgonów w powiecie ełckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w powiecie ełckim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ełckiego przypada 8.63 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 141 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 935 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ełckiego 206. W tym samym roku 78 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 48 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 30.

  63,9% mieszkańców powiatu ełckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ełckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90 584 Liczba mieszkańców
 • 46 125 Kobiety
 • 44 459 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ełckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ełckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ełckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ełckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86 978 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 701 Kobiety
 • 43 277 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ełckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ełckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ełckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ełckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. ełcki
  39,1 lat
  Województwo
  40,4 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ełcki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ełckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Tutaj
  1,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ełckim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  4,8
  Warmińsko-mazurskie
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 2,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  2,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Cała Polska
  1,7
 • 436 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ełckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 43 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -33 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,1
  Województwo
  -0,4
  Kraj
  -0,2
 • 1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ełckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ełckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ełckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ełckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 788 Urodzenia żywe
 • 400 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 388 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. ełcki
  8,7
  Województwo
  9,4
  Kraj
  10,0
 • 35,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat ełcki
  35,5
  Warmińsko-mazurskie
  39,0
  Polska
  41,7
 • 14.12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.12
 • 46.4 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.4
 • 84.43 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84.43
 • 56.68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56.68
 • 25.55 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.55
 • 5.6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.6
 • 3 351 g Średnia waga noworodków
 • 3 319 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 384 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 351 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 393 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 253 Waga 3500g - 3999g
 • 253
 • 291 Waga 3000g - 3499g
 • 291
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,16
  Województwo
  1,28
  Cały kraj
  1,36
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,66
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. ełcki
  1,01
  Warmińsko-mazurskie
  0,95
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie ełckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 778 Zgony
 • 357 Kobiety
  (Zgony)
 • 421 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 98,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  98,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,7
  Polska
  101,5
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,9
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ełckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. ełcki
  36,1%
  Województwo
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. ełcki
  26,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,0%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cała Polska
  74,3
 • 235,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. ełcki
  235,6
  Województwo
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 317,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 336,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 298,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. ełcki
  317,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Polska
  469,0
 • 55,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  55,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Polska
  87,7
 • 17,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat ełcki
  17,5
  Warmińsko-mazurskie
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 10,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,9
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Kraj
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. ełcki
  1,5%
  Województwo
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 141 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 603 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 538 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 78 Zameldowania z zagranicy
 • 36 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 935 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 482 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 453 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 236 Saldo migracji
 • 134 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 102 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 206 Saldo migracji wewnętrznych
 • 121 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 85 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 30 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 17 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ełckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ełcki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie ełckim oddano do użytku 507 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,60 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  62,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 37,3% na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 37,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 63,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ełckim to 3,09 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie ełckim to 68,80 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 507 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 5,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,60
  Województwo
  3,18
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 70 Użytek własny
 • 119 Sprzedaż lub wynajem
 • 37,0%
  63,0%
 • 1 567 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 3,09 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat ełcki
  3,09
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,91
  Cały kraj
  3,96
 • 17,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  17,30
  Województwo
  12,45
  Polska
  16,85
 • 34 858 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 68,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  68,8 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,38 m2
  Województwo
  0,29 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ełcki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie ełckim na 1000 mieszkańców pracuje 188 osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ełckim wynosiło w 2016 roku 17,4% (19,0% wśród kobiet i 16,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ełckim wynosi 3 286,44 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ełckiego 1 923 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 293 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -630.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ełckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 188 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  188,0
  Warmińsko-mazurskie
  196,0
  Kraj
  240,0
 • 17,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,0% Kobiety
 • 16,0% Mężczyźni
 • Powiat
  17,4%
  Województwo
  14,2%
  Cały kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ełckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ełckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ełckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 286 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. ełcki
  3 286 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  3 619 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ełckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 923 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 293 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -630 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 42,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ełckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 988 Pracujący ogółem
 • 8 673 Kobiety
 • 8 315 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ełckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,9% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ełcki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 56,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  58,4
  Cała Polska
  61,7
 • 25,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ełcki
  25,9
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cały kraj
  32,7
 • 84,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. ełcki
  84,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  100,2
  Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ełcki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie ełckim stwierdzono 1 552 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,21 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ełckim wynosi 73,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ełckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,72 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 8,58 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,28 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,46 (82%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 552 Przestępstwa ogółem
 • 1 552
 • 1 057 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 057
 • 222 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 222
 • 206 Przestępstwa drogowe
 • 206
 • 53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 53
 • 774 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 774
 • 17,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  17,21
  Warmińsko-mazurskie
  18,76
  Cały kraj
  19,48
 • 11,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,72
  Województwo
  12,58
  Cała Polska
  12,76
 • 2,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,46
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Kraj
  3,91
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,28
  Warmińsko-mazurskie
  2,24
  Cały kraj
  1,91
 • 0,59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,59
  Warmińsko-mazurskie
  0,64
  Cały kraj
  0,47
 • 8,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat ełcki
  8,58
  Województwo
  9,98
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ełcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat ełcki
  73%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  67%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat ełcki
  65%
  Województwo
  57%
  Polska
  55%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  82%
  woj. warmińsko-mazurskie
  79%
  Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  Województwo
  84%
  Cała Polska
  83%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  Warmińsko-mazurskie
  48%
  Polska
  46%

Powiat ełcki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 23 300 mieszkańców powiatu ełckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 380 kobiet oraz 11 920 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,6% mieszkańców powiatu ełckiego, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ełckiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ełckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,9%) oraz średnie zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,8%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  16,8% mieszkańców powiatu ełckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 700 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,48.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,05.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,2% mieszkańców (14,0% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,4% mieszkańców powiatu ełckiego w wieku potencjalnej nauki (30,2% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 14,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,3% W miastach
  (wyższe)
 • 7,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • powiat ełcki
  3,6%
  Województwo
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 12,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. ełcki
  12,3%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,6%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  18,6%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 12,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. ełcki
  6,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 6,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat ełcki
  23,4%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 23,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 700 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. ełcki
  700,0
  Warmińsko-mazurskie
  748,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,57
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,33
  Kraj
  1,12
 •  
 • 149,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 147,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 38,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 85,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ełcki
  85,48
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,14
  Cała Polska
  90,94
 • 84,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  84,19
  Warmińsko-mazurskie
  86,91
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  Warmińsko-mazurskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 428,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 371,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 96,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  96,05
  Warmińsko-mazurskie
  97,53
  Cały kraj
  98,90
 • 85,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  85,77
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,28
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ełcki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 22
 •  
 • 215,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 164,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ełckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  5,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 37 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 37
 • 103,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 70,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  22,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,0
  Kraj
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 141,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 102,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat ełcki
  17,0
  Warmińsko-mazurskie
  19,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 15 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 15
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ełckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ełcki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ełcki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ełcki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)