Powiat przeworski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat przeworski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 830 Liczba mieszkańców
 • 698 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,7% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Kiszka Starosta
 • ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk Adres starostwa powiatowego
 • RPZ Tablice rejestracyjne
Powiat przeworski na mapie
Identyfikatory
 • 1814 TERYT (TERC)
Herb powiatu przeworskiego
powiat przeworski herb

powiat przeworski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
16 648 77 81
16 649 77 81
Krasickiego 7
37-200 Przeworsk
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
16 641 23 99
16 641 23 19
Stepkiewicza 1
37-200 Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
16 648 70 09 wew. 115
16 648 70 09
Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przeworsk
16 648 79 01
16 648 79 01
Rynek 1
37-200 Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku
16 648 74 25
16 648 74 25
Studziańska 4
37-200 Przeworsk
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
(16) 648-70-09
(16) 648-94-84
ul. Jagiellońska
37-200 Przeworsk

Powiat przeworski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie przeworskim oddano do użytku 191 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 93,7% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 6,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie przeworskim to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w powiecie przeworskim to 133,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie przeworskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 191 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 2,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  2,42
  woj. podkarpackie
  3,59
  Cała Polska
  3,84
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 179 Użytek własny
 • 12 Sprzedaż lub wynajem
 • 93,7%
  6,3%
 • 1 117 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. przeworski
  5,85
  Podkarpackie
  4,67
  Polska
  4,13
 • 14,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. przeworski
  14,16
  woj. podkarpackie
  16,77
  Cały kraj
  15,89
 • 25 545 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 133,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • pow. przeworski
  133,7 m2
  woj. podkarpackie
  108,4 m2
  Kraj
  99,8 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  woj. podkarpackie
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,38 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat przeworski ma 78 830 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu przeworskiego zawarli w 2015 roku 400 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu przeworskiego jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat przeworski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,4 na 1000 mieszkańców powiatu przeworskiego. W 2015 roku urodziło się 733 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 390 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,7% zgonów w powiecie przeworskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w powiecie przeworskim były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu przeworskiego przypada 9.74 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 645 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 839 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu przeworskiego -194. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,8% mieszkańców powiatu przeworskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu przeworskiego

 • 78 830 Liczba mieszkańców
 • 40 031 Kobiety
 • 38 799 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie przeworskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie przeworskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie przeworskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przeworskiego w latach 2017-2050

 • 69 194 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 102 Kobiety
 • 34 092 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie przeworskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie przeworskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie przeworskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu przeworskiego

 • 39,8 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat przeworski
  39,8 lat
  Podkarpackie
  40,1 lat
  Cała Polska
  40,9 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat przeworski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu przeworskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,3%
  Województwo
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7%Żonaci/Zamężne
 • pow. przeworski
  57,7%
  woj. podkarpackie
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,5%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat przeworski
  2,2%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie przeworskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie przeworskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • pow. przeworski
  5,1
  woj. podkarpackie
  5,1
  Cała Polska
  4,9
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • Tutaj
  1,0
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,8
 • 400 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie przeworskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie przeworskim

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,4
  Województwo
  0,1
  Polska
  -0,7
 • 1,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie przeworskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie przeworskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie przeworskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie przeworskim w roku 2015

 • 733 Urodzenia żywe
 • 356 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 377 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat przeworski
  9,3
  Podkarpackie
  9,2
  Cały kraj
  9,6
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,1
  Podkarpackie
  37,3
  Cała Polska
  40,1
 • 8.32 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.32
 • 45.05 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.05
 • 92.15 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92.15
 • 68.56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.56
 • 26.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.86
 • 6.24 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.24
 • 3 390 gŚrednia waga noworodków
 • 3 303 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat przeworski
  3 390 g
  woj. podkarpackie
  3 352 g
  Cały kraj
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 75 Waga 4000g - 4499g
 • 75
 • 217 Waga 3500g - 3999g
 • 217
 • 279 Waga 3000g - 3499g
 • 279
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,23
  woj. podkarpackie
  1,20
  Cały kraj
  1,29
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat przeworski
  0,60
  woj. podkarpackie
  0,59
  Kraj
  0,63
 • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. przeworski
  0,95
  woj. podkarpackie
  1,01
  Cała Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie przeworskim w roku 2015

 • 768 Zgony
 • 390 Kobiety
  (Zgony)
 • 378 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,8%
  49,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  woj. podkarpackie
  9,1
  Kraj
  10,3
 • 104,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  104,8
  woj. podkarpackie
  99,2
  Kraj
  106,9
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat przeworski
  1,4
  Województwo
  4,1
  Polska
  4,0
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat przeworski
  2,4
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,7
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przeworskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat przeworski
  47,0%
  Podkarpackie
  46,1%
  Kraj
  45,1%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. przeworski
  22,0%
  Podkarpackie
  23,2%
  Polska
  26,6%
 • 3,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. przeworski
  3,1%
  woj. podkarpackie
  3,7%
  Cała Polska
  5,4%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  0,1
  Kraj
  3,9
 • 59,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  59,8
  Polska
  70,2
 • 212,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  212,3
  woj. podkarpackie
  200,3
  Polska
  260,7
 • 194,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  194,9
  Cały kraj
  248,3
 • 453,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 497,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 409,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  453,8
  woj. podkarpackie
  398,0
  Cała Polska
  441,1
 • 78,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 127,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. przeworski
  78,4
  woj. podkarpackie
  74,2
  Polska
  85,7
 • 39,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat przeworski
  39,8
  Województwo
  22,7
  Cała Polska
  30,1
 • 7,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. przeworski
  7,5
  Podkarpackie
  6,1
  Cały kraj
  8,2
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat przeworski
  0,8%
  Województwo
  0,8%
  Cała Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 645 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 332 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 313 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 839 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 445 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 394 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -194 Saldo migracji
 • -113 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -194 Saldo migracji wewnętrznych
 • -113 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie przeworskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie przeworskim

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat przeworski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie przeworskim na 1000 mieszkańców pracuje 135 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie przeworskim wynosiło w 2015 roku 16,9% (18,8% wśród kobiet i 15,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim wynosi 3 130,09 PLN, co odpowiada 75.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przeworskiego 853 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 269 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 416.

  55,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przeworskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,0% w przemyśle i budownictwie, a 8,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 8,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie przeworskim

 • 135 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  135,0
  Podkarpackie
  200,0
  Kraj
  232,0
 • 16,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,8% Kobiety
 • 15,3% Mężczyźni
 • Powiat
  16,9%
  Podkarpackie
  13,2%
  Cały kraj
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim

 • 3 130 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat przeworski
  3 130 PLN
  woj. podkarpackie
  3 528 PLN
  Cały kraj
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie przeworskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie przeworskim

 • 853 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 269 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 416 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie przeworskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 55,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 57,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Przemysł i budownictwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 16,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 16,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Pozostałe
 • 23,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie przeworskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie przeworskim

 • 10 659 Pracujący ogółem
 • 5 320 Kobiety
 • 5 339 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie przeworskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat przeworski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 59,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,1
  woj. podkarpackie
  58,1
  Cała Polska
  60,1
 • 28,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. przeworski
  28,8
  Województwo
  28,8
  Cały kraj
  31,4
 • 95,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  95,1
  Podkarpackie
  98,2
  Kraj
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 64,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat przeworski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w powiecie przeworskim stwierdzono 688 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,72 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie przeworskim wynosi 78,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu przeworskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,51 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 3,27 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,69 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,18 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie przeworskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 688 Przestępstwa ogółem
 • 688
 • 356 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 356
 • 93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 93
 • 212 Przestępstwa drogowe
 • 212
 • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 25
 • 258 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 258
 • 8,72 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat przeworski
  8,72
  Podkarpackie
  12,92
  Polska
  20,80
 • 4,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,51
  woj. podkarpackie
  7,23
  Kraj
  13,59
 • 1,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,18
  woj. podkarpackie
  3,19
  Cała Polska
  4,36
 • 2,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,69
  Województwo
  1,88
  Kraj
  1,99
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. przeworski
  0,32
  woj. podkarpackie
  0,45
  Cała Polska
  0,45
 • 3,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. przeworski
  3,27
  Województwo
  6,65
  Kraj
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. przeworski
  79%
  Podkarpackie
  72%
  Cała Polska
  65%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat przeworski
  67%
  Podkarpackie
  57%
  Polska
  52%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  70%
  woj. podkarpackie
  85%
  Cały kraj
  84%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat przeworski
  92%
  woj. podkarpackie
  84%
  Cała Polska
  82%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat przeworski
  56%
  woj. podkarpackie
  55%
  Cała Polska
  46%

Powiat przeworski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 20 681 mieszkańców powiatu przeworskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 211 kobiet oraz 10 470 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców powiatu przeworskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu przeworskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie przeworskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,3%).

  16,5% mieszkańców powiatu przeworskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 791 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,37.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,35.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,6% mieszkańców powiatu przeworskiego w wieku potencjalnej nauki (33,5% kobiet i 33,7% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat przeworski
  12,7%
  Województwo
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,6% W miastach
  (wyższe)
 • 9,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,3%
  Województwo
  32,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,2%
  Podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. przeworski
  18,9%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. przeworski
  26,0%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. przeworski
  6,3%
  Podkarpackie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,4%
  Podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 26,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,2%
  Podkarpackie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie przeworskim

 • 791 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  791,0
  Podkarpackie
  793,0
  Cała Polska
  842,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat przeworski
  1,14
  woj. podkarpackie
  1,25
  Kraj
  1,12
 •  
 • 91,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 90,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 42,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 35,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie przeworskim

 • 88,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,37
  Podkarpackie
  86,66
  Kraj
  90,94
 • 88,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,29
  woj. podkarpackie
  86,22
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  Podkarpackie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 456,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 374,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie przeworskim

 • 95,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. przeworski
  95,35
  Podkarpackie
  95,37
  Cały kraj
  98,90
 • 92,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat przeworski
  92,92
  Podkarpackie
  91,81
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. przeworski
  19,0
  Podkarpackie
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 •  
 • 240,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 178,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie przeworskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przeworskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. przeworski
  5,0
  woj. podkarpackie
  4,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 46,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat przeworski
  25,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 65,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 43,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 10 Szkoły policealne ogółem
 • 10
 • 10 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 10
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie przeworskim

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat przeworski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat przeworski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat przeworski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)