Powiat ostrołęcki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat ostrołęcki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 88 791 Liczba mieszkańców
 • 2 097 km2 Powierzchnia
 • 42 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 3,6% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Kubeł Starosta
 • plac gen. Józefa Bema 5, 07-400 Ostrołęka Adres starostwa powiatowego
 • WOS Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie ostrołęckim (1)
 • Myszyniec
Powiat ostrołęcki na mapie
Identyfikatory
 • 1415 TERYT (TERC)
Herb powiatu ostrołęckiego
powiat ostrołęcki herb

Powiat ostrołęcki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat ostrołęcki ma 88 791 mieszkańców, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,5 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2050 roku wynosi 87 747, z czego 43 088 to kobiety, a 44 659 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego zawarli w 2016 roku 474 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców powiatu ostrołęckiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ostrołęcki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 161. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,8 na 1000 mieszkańców powiatu ostrołęckiego. W 2016 roku urodziło się 943 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 463 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,21 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 42,9% zgonów w powiecie ostrołęckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w powiecie ostrołęckim były nowotwory, a 10,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ostrołęckiego przypada 8.83 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 986 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 891 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ostrołęckiego 95. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 17.

  63,7% mieszkańców powiatu ostrołęckiego jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ostrołęckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88 791 Liczba mieszkańców
 • 43 795 Kobiety
 • 44 996 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ostrołęckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ostrołęckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ostrołęckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ostrołęckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87 747 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 43 088 Kobiety
 • 44 659 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ostrołęckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ostrołęckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ostrołęckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ostrołęckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 38,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. ostrołęcki
  38,5 lat
  Mazowieckie
  41,1 lat
  Cała Polska
  41,2 lat
 • 39,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ostrołęcki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ostrołęckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,7%
  Mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. ostrołęcki
  57,4%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. ostrołęcki
  9,9%
  Województwo
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. ostrołęcki
  1,9%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 2,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Powiat
  1,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. ostrołęcki
  5,4
  Województwo
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  1,2
  woj. mazowieckie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 474 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 161 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 117 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 44 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,8
  Województwo
  0,9
  Polska
  -0,2
 • 3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ostrołęckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 943 Urodzenia żywe
 • 456 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 487 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,7
  Mazowieckie
  11,1
  Cały kraj
  10,0
 • 44,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. ostrołęcki
  44,2
  Województwo
  46,3
  Kraj
  41,7
 • 14.86 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.86
 • 46.87 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.87
 • 110.84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110.84
 • 83.1 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.1
 • 26.03 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.03
 • 7.38 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.38
 • 0.71 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.71
 • 3 463 g Średnia waga noworodków
 • 3 379 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 541 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 463 g
  woj. mazowieckie
  3 404 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 344 Waga 3500g - 3999g
 • 344
 • 325 Waga 3000g - 3499g
 • 325
 • 106 Waga 2500g - 2999g
 • 106
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,44
  Województwo
  1,48
  Polska
  1,36
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat ostrołęcki
  0,70
  Mazowieckie
  0,72
  Kraj
  0,66
 • 1,21 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. ostrołęcki
  1,21
  woj. mazowieckie
  1,09
  Kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie ostrołęckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 782 Zgony
 • 339 Kobiety
  (Zgony)
 • 443 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat ostrołęcki
  8,8
  Mazowieckie
  10,2
  Kraj
  10,1
 • 82,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ostrołęcki
  82,9
  Województwo
  92,1
  Cała Polska
  101,5
 • 1,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,9
  Mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat ostrołęcki
  38,4%
  Mazowieckie
  45,4%
  Cały kraj
  45,7%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,3%
  Mazowieckie
  26,7%
  Polska
  26,7%
 • 9,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. ostrołęcki
  9,2%
  Mazowieckie
  8,5%
  Polska
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  1,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Kraj
  74,3
 • 216,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  216,1
  woj. mazowieckie
  275,0
  Cała Polska
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Polska
  261,6
 • 390,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 460,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 321,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. ostrołęcki
  390,3
  Mazowieckie
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 54,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 93,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  54,5
  Województwo
  92,2
  Cała Polska
  87,7
 • 16,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. ostrołęcki
  16,0
  Mazowieckie
  35,2
  Cały kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  7,6
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. ostrołęcki
  0,0%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 986 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 503 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 483 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 891 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 511 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 380 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 112 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 113 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 95 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 103 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ostrołęckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ostrołęcki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie ostrołęckim oddano do użytku 326 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 99,7% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ostrołęckim to 5,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie ostrołęckim to 145,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 326 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat ostrołęcki
  3,67
  woj. mazowieckie
  6,72
  Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 325 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,7%
  0,3%
 • 1 938 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,94
  Województwo
  3,48
  Kraj
  3,96
 • 21,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  21,83
  woj. mazowieckie
  23,39
  Kraj
  16,85
 • 47 350 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 145,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. ostrołęcki
  145,2 m2
  Mazowieckie
  82,5 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,53 m2
  Mazowieckie
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ostrołęcki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie ostrołęckim na 1000 mieszkańców pracuje 91 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostrołęckim wynosiło w 2016 roku 14,3% (16,1% wśród kobiet i 12,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostrołęckim wynosi 3 584,42 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostrołęckiego 4 794 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 626.

  67,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ostrołęckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,8% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat ostrołęcki
  91,0
  Województwo
  295,0
  Cały kraj
  240,0
 • 14,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,1% Kobiety
 • 12,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  14,3%
  woj. mazowieckie
  7,2%
  Kraj
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ostrołęckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ostrołęckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ostrołęckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 584 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat ostrołęcki
  3 584 PLN
  woj. mazowieckie
  5 241 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ostrołęckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 794 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 168 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 626 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 67,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 70,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,8% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,8% Pozostałe
 • 20,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ostrołęckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 072 Pracujący ogółem
 • 3 913 Kobiety
 • 4 159 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ostrołęckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 58,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ostrołęcki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ostrołęcki
  57,1
  woj. mazowieckie
  64,7
  Cała Polska
  61,7
 • 24,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat ostrołęcki
  24,7
  Mazowieckie
  33,8
  Kraj
  32,7
 • 76,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. ostrołęcki
  76,2
  Mazowieckie
  109,8
  Cała Polska
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ostrołęcki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie ostrołęckim stwierdzono 789 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ostrołęckim wynosi 70,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ostrołęckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,12 (wykrywalność 55%) oraz przeciwko mieniu - 3,31 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,28 (97%), o charakterze gospodarczym - 0,73 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 789 Przestępstwa ogółem
 • 789
 • 453 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 453
 • 65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 65
 • 202 Przestępstwa drogowe
 • 202
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 293 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 293
 • 8,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat ostrołęcki
  8,91
  Mazowieckie
  20,20
  Cały kraj
  19,48
 • 5,12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. ostrołęcki
  5,12
  Województwo
  13,93
  Cały kraj
  12,76
 • 0,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,73
  woj. mazowieckie
  3,51
  Kraj
  3,91
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,28
  woj. mazowieckie
  1,93
  Polska
  1,91
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. ostrołęcki
  0,31
  Województwo
  0,40
  Polska
  0,47
 • 3,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. ostrołęcki
  3,31
  Województwo
  11,70
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ostrołęcki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. ostrołęcki
  70%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  67%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. ostrołęcki
  56%
  woj. mazowieckie
  44%
  Kraj
  55%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  65%
  Mazowieckie
  73%
  Cała Polska
  83%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. ostrołęcki
  97%
  woj. mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  82%
  Kraj
  83%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat ostrołęcki
  38%
  Mazowieckie
  35%
  Cała Polska
  46%

Powiat ostrołęcki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 25 221 mieszkańców powiatu ostrołęckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 129 kobiet oraz 13 092 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 0,9% wykształcenie policealne, 7,9% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców powiatu ostrołęckiego, gimnazjalnym 7,3%, natomiast 30,2% podstawowym ukończonym. 4,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ostrołęckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ostrołęckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,3%) oraz średnie zawodowe (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (30,2%) oraz zasadnicze zawodowe (29,9%).

  16,0% mieszkańców powiatu ostrołęckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 636 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,31 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,14.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 88,38.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 1 uczniów. 16 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,9% mieszkańców powiatu ostrołęckiego w wieku potencjalnej nauki (34,1% kobiet i 33,8% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,1%
  Mazowieckie
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,0% W miastach
  (wyższe)
 • 9,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 24,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. ostrołęcki
  24,7%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 27,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 21,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 29,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 0,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  0,9%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 1,4% Kobiety
  (policealne)
 • 0,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 0,6% W miastach
  (policealne)
 • 0,9% Na wsi
  (policealne)
 • 7,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  7,9%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 9,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. ostrołęcki
  16,0%
  Województwo
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat ostrołęcki
  23,0%
  Województwo
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat ostrołęcki
  7,3%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 6,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 30,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  30,2%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 30,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 30,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 25,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 4,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat ostrołęcki
  4,6%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 6,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 636 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  636,0
  Województwo
  896,0
  Polska
  842,0
 • 2,31 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  2,31
  Mazowieckie
  1,04
  Cały kraj
  1,12
 •  
 • 68,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 68,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 72,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 16,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 84,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ostrołęcki
  84,14
  Mazowieckie
  93,91
  Kraj
  90,94
 • 83,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ostrołęcki
  83,80
  Województwo
  93,21
  Kraj
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostrołęcki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ostrołęcki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 528,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 470,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 88,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat ostrołęcki
  88,38
  Mazowieckie
  102,81
  Cały kraj
  98,90
 • 86,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat ostrołęcki
  86,01
  Województwo
  95,81
  Kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ostrołęcki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat ostrołęcki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat ostrołęcki
  19,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 259,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 193,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostrołęckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 1 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat ostrołęcki
  1,0
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 1
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  23,0
 • 16 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 16
 • 16 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 16
 • 67,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 50,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. ostrołęcki
  24,0
  Mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ostrołęckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ostrołęcki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ostrołęcki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ostrołęcki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)