Powiat pyrzycki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat pyrzycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 39 873 Liczba mieszkańców
 • 726 km2 Powierzchnia
 • 55 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,3% Stopa urbanizacji
 • Wiktor Tołoczko Starosta
 • ul.Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce Adres starostwa powiatowego
 • ZPY Tablice rejestracyjne
Powiat pyrzycki na mapie
Identyfikatory
 • 3212 TERYT (TERC)
Herb powiatu pyrzyckiego
powiat pyrzycki herb
Flaga powiatu pyrzyckiego
powiat pyrzycki flaga

powiat pyrzycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
91 570 05 55
91 570 04 86
ul. Stargardzka 29
74-200 Pyrzyce
Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
91 577 95 11, 91 577 95 05
91 577 95 13
ul. Kościuszki 24
74-200 Pyrzyce
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
91 570 34 29
91 570 34 28
ul. Młodych Techników 5 A
74-200 Pyrzyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach
91 443 50 70
91 443 50 70
ul. Młodych Techników 5 A
74-200 Pyrzyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
91 570 44 24 91 577 03 39
91 570 44 24
ul. Młodych Techników 5 A
74-200 Pyrzyce
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
(91) 881-13-00
(91) 886-32-13
ul. Lipiańska
74-200 Pyrzyce

Powiat pyrzycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat pyrzycki ma 39 873 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pyrzyckiego w 2050 roku wynosi 32 135, z czego 16 048 to kobiety, a 16 087 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu pyrzyckiego zawarli w 2017 roku 199 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu pyrzyckiego jest stanu wolnego, 54,3% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat pyrzycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -75. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,88 na 1000 mieszkańców powiatu pyrzyckiego. W 2017 roku urodziło się 368 dzieci, w tym 51,9% dziewczynek i 48,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 53,6% zgonów w powiecie pyrzyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w powiecie pyrzyckim były nowotwory, a 1,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu pyrzyckiego przypada 10.52 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 360 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 470 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu pyrzyckiego -110. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 22 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  62,3% mieszkańców powiatu pyrzyckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu pyrzyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39 873 Liczba mieszkańców
 • 19 977 Kobiety
 • 19 896 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pyrzyckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 32 135 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 16 048 Kobiety
 • 16 087 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie pyrzyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie pyrzyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie pyrzyckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu pyrzyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. pyrzycki
  41,2 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu pyrzyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat pyrzycki
  30,4%
  Województwo
  28,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat pyrzycki
  54,3%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. pyrzycki
  9,5%
  Zachodniopomorskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 16,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. pyrzycki
  3,9%
  Województwo
  6,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Tutaj
  1,8%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie pyrzyckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat pyrzycki
  5,0
  Zachodniopomorskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,3
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 199 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -75 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -66 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,9
  Województwo
  -0,9
  Cały kraj
  -0,0
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie pyrzyckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 368 Urodzenia żywe
 • 191 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 177 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,9%
  48,1%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  Zachodniopomorskie
  9,5
  Polska
  10,5
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. pyrzycki
  40,1
  Województwo
  40,8
  Cały kraj
  44,2
 • 16.06 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.06
 • 51.06 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.06
 • 87.02 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.02
 • 72.96 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.96
 • 33.48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.48
 • 4.39 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.39
 • 0.82 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.82
 • 3 368 g Średnia waga noworodków
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 509 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. pyrzycki
  3 368 g
  Województwo
  3 352 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 99 Waga 3500g - 3999g
 • 99
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,32
  Zachodniopomorskie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,69
  Zachodniopomorskie
  0,67
  Polska
  0,71
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,83
  Województwo
  0,92
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie pyrzyckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 422 Zgony
 • 193 Kobiety
  (Zgony)
 • 229 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  woj. zachodniopomorskie
  10,0
  Cała Polska
  10,1
 • 113,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  113,7
  Województwo
  108,7
  Kraj
  101,5
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,7
  woj. zachodniopomorskie
  4,9
  Cały kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,7
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pyrzyckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. pyrzycki
  52,4%
  Województwo
  45,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 27,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat pyrzycki
  27,4%
  Województwo
  28,2%
  Kraj
  26,7%
 • 1,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat pyrzycki
  1,7%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  2,5
  Cała Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Polska
  74,3
 • 282,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. pyrzycki
  282,3
  Zachodniopomorskie
  284,5
  Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  273,9
  Cała Polska
  261,6
 • 539,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 610,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 469,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat pyrzycki
  539,8
  woj. zachodniopomorskie
  460,5
  Cały kraj
  469,0
 • 98,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. pyrzycki
  98,3
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Polska
  87,7
 • 34,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  34,7
  Województwo
  30,4
  Polska
  31,8
 • 9,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,9
  Województwo
  8,2
  Kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 360 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 194 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 166 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 470 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 251 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 219 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -126 Saldo migracji
 • -68 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -58 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -110 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -53 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie pyrzyckim oddano do użytku 80 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie pyrzyckim to 12 679 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 317 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 65,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,0% na mieszkania spółdzielcze, 15,0% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie pyrzyckim to 4,19 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie pyrzyckim to 96,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,97% mieszkań posiada łazienkę, 83,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,16% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 679 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 316,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. pyrzycki
  316,50
  Województwo
  377,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat pyrzycki
  72,10 m2
  Województwo
  70,60 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 22,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  22,80 m2
  woj. zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,93
  woj. zachodniopomorskie
  3,84
  Cały kraj
  3,82
 • 3,16 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. pyrzycki
  3,16
  woj. zachodniopomorskie
  2,65
  Kraj
  2,69
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,80
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 80 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat pyrzycki
  2,01
  Zachodniopomorskie
  4,38
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 62 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 335 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat pyrzycki
  4,19
  Województwo
  3,57
  Polska
  3,91
 • 8,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  8,40
  Województwo
  15,65
  Polska
  18,14
 • 7 685 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 96,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  96,1 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat pyrzycki
  0,19 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. pyrzycki
  98,62%
  woj. zachodniopomorskie
  99,20%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,55%
  Województwo
  97,14%
  Kraj
  93,66%
 • 93,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat pyrzycki
  93,97%
  Zachodniopomorskie
  95,07%
  Polska
  91,31%
 • 83,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat pyrzycki
  83,48%
  Zachodniopomorskie
  86,15%
  Kraj
  82,12%
 • 44,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  44,16%
  woj. zachodniopomorskie
  62,01%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat pyrzycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie pyrzyckim na 1000 mieszkańców pracuje 137 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie pyrzyckim wynosiło w 2016 roku 17,1% (21,6% wśród kobiet i 13,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pyrzyckim wynosi 3 429,38 PLN, co odpowiada 79.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pyrzyckiego 4 156 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 369 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 787.

  29,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pyrzyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 137 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  137,0
  Zachodniopomorskie
  201,0
  Cała Polska
  240,0
 • 17,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 21,6% Kobiety
 • 13,4% Mężczyźni
 • powiat pyrzycki
  17,1%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie pyrzyckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie pyrzyckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie pyrzyckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 429 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 429 PLN
  Województwo
  3 946 PLN
  Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie pyrzyckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 156 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 369 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 787 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 38,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie pyrzyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 5 471 Pracujący ogółem
 • 3 302 Kobiety
 • 2 169 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie pyrzyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  60,4
  Województwo
  62,5
  Kraj
  63,4
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat pyrzycki
  32,0
  Województwo
  34,4
  Polska
  34,0
 • 112,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  112,4
  Zachodniopomorskie
  122,5
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat pyrzycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie pyrzyckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 744 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 721 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 352 nowe podmioty, a 326 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (418) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (305) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (570) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (271) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie pyrzyckim najwięcej (265) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 582) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,0% (188) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,1% (1 128) podmiotów, a 64,9% (2 428) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie pyrzyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 744 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 188 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 128 Przemysł i budownictwo
 • 2 428 Pozostała działalność
 • 352 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie pyrzyckim w 2017 roku
 • 326 Podmioty wyrejestrowane w powiecie pyrzyckim w 2017 roku
 • 2 721 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 582 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 582
 • 135 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 135
 • 26 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 26
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 743 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 743
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 288 Spółki handlowe ogółem
 • 288
 • 110  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 110
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 265  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 265
 • 106    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 106
 • 129 Spółki cywilne ogółem
 • 129
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 721 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 679 Budownictwo
 • 679
 • 597 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 597
 • 332 Przetwórstwo przemysłowe
 • 332
 • 233 Transport i gospodarka magazynowa
 • 233
 • 196 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 196
 • 172 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 172
 • 150 Pozostała działalność
 • 150
 • 80 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 80
 • 71 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 71
 • 57 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 57
 • 55 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55
 • 33 Edukacja
 • 33
 • 30 Informacja i komunikacja
 • 30
 • 16 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 16
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie pyrzyckim stwierdzono 679 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie pyrzyckim wynosi 85,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu pyrzyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,07 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 6,21 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,15 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,03 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 679 Przestępstwa ogółem
 • 679
 • 442 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 442
 • 121 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 121
 • 86 Przestępstwa drogowe
 • 86
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 248 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 248
 • 17,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat pyrzycki
  17,00
  Województwo
  19,88
  Cały kraj
  19,62
 • 11,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,07
  Województwo
  14,03
  Polska
  12,07
 • 3,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,03
  Województwo
  2,61
  Cała Polska
  4,94
 • 2,15 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,15
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Cały kraj
  1,78
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,48
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,49
 • 6,21 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,21
  Zachodniopomorskie
  9,09
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. pyrzycki
  86%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat pyrzycki
  80%
  Zachodniopomorskie
  64%
  Polska
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat pyrzycki
  98%
  Zachodniopomorskie
  95%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. pyrzycki
  95%
  woj. zachodniopomorskie
  91%
  Kraj
  84%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat pyrzycki
  69%
  Województwo
  51%
  Cały kraj
  52%

Powiat pyrzycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu pyrzyckiego wyniosła w 2016 roku 42,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu pyrzyckiego - 29.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 6,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu pyrzyckiego wyniosła w 2016 roku 43,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10%). W budżecie powiatu pyrzyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 117 złotych na mieszkańca (10,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie pyrzyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,0 mln

  874(100%)

  37,8 mln

  922(100%)

  40,6 mln

  994(100%)

  41,3 mln

  1,0 tys(100%)

  42,9 mln

  1,1 tys(100%)

  42,7 mln

  1,1 tys(100%)

  41,1 mln

  1,0 tys(100%)

  42,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,4 mln

  235(26.8%)

  9,9 mln

  249(26.2%)

  11,1 mln

  272(27.3%)

  11,4 mln

  280(27.6%)

  11,4 mln

  281(26.5%)

  11,5 mln

  284(27%)

  12,1 mln

  302(29.5%)

  12,3 mln

  308(29.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  149(17%)

  6,1 mln

  152(16%)

  6,3 mln

  154(15.5%)

  7,4 mln

  183(18%)

  7,3 mln

  181(17.1%)

  6,4 mln

  158(15%)

  6,4 mln

  159(15.6%)

  6,8 mln

  169(16%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  113(12.9%)

  4,8 mln

  121(12.8%)

  4,9 mln

  119(12%)

  4,8 mln

  118(11.6%)

  5,0 mln

  123(11.6%)

  4,7 mln

  115(10.9%)

  5,1 mln

  126(12.3%)

  5,1 mln

  127(12%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,8 mln

  71,3(8.1%)

  2,6 mln

  66,3(7%)

  2,9 mln

  71,6(7.2%)

  3,1 mln

  76,8(7.6%)

  3,1 mln

  76,5(7.2%)

  3,4 mln

  82,8(7.9%)

  4,4 mln

  109(10.7%)

  4,5 mln

  112(10.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  51,7(5.9%)

  2,8 mln

  69,6(7.3%)

  2,3 mln

  55,3(5.6%)

  2,7 mln

  65,3(6.4%)

  2,7 mln

  65,5(6.2%)

  1,9 mln

  47,1(4.5%)

  2,0 mln

  48,7(4.8%)

  3,9 mln

  98,5(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  77,9(8.9%)

  3,1 mln

  77,7(8.2%)

  3,2 mln

  79,1(8%)

  3,4 mln

  82,5(8.1%)

  3,4 mln

  84,0(7.9%)

  3,4 mln

  83,2(7.9%)

  3,5 mln

  86,3(8.4%)

  3,6 mln

  89,8(8.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  55,3(6.3%)

  2,4 mln

  59,5(6.3%)

  2,5 mln

  61,2(6.2%)

  2,9 mln

  70,5(6.9%)

  2,9 mln

  70,7(6.7%)

  4,0 mln

  98,5(9.3%)

  3,0 mln

  73,7(7.2%)

  2,2 mln

  53,9(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  63,4(7.2%)

  4,2 mln

  106(11.2%)

  5,4 mln

  132(13.3%)

  3,4 mln

  84,0(8.3%)

  5,2 mln

  129(12.1%)

  5,5 mln

  136(12.9%)

  2,8 mln

  68,6(6.7%)

  1,8 mln

  45,1(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  480,8 tys

  12,0(1.4%)

  427,0 tys

  10,7(1.1%)

  827,5 tys

  20,3(2%)

  884,8 tys

  21,8(2.1%)

  868,5 tys

  21,4(2%)

  868,1 tys

  21,4(2%)

  990,8 tys

  24,6(2.4%)

  1,0 mln

  25,3(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  25,9(3%)

  810,7 tys

  20,4(2.1%)

  817,4 tys

  20,0(2%)

  994,9 tys

  24,5(2.4%)

  814,1 tys

  20,1(1.9%)

  766,6 tys

  18,9(1.8%)

  646,9 tys

  16,1(1.6%)

  617,4 tys

  15,4(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  157,5 tys

  3,9(0.5%)

  204,0 tys

  5,1(0.5%)

  45,3 tys

  1,1(0.1%)

  174,8 tys

  4,3(0.4%)

  81,7 tys

  2,0(0.2%)

  81,9 tys

  2,0(0.2%)

  174,6 tys

  4,3(0.4%)

  145,7 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,9 tys

  3,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  137,7 tys

  3,5(0.4%)

  67,8 tys

  1,7(0.2%)

  28,1 tys

  0,7(0.1%)

  82,2 tys

  2,0(0.2%)

  60,9 tys

  1,5(0.1%)

  34,2 tys

  0,9(0.1%)

  95,4 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  120,8 tys

  3,0(0.3%)

  114,7 tys

  2,9(0.3%)

  109,0 tys

  2,7(0.3%)

  118,2 tys

  2,9(0.3%)

  87,4 tys

  2,2(0.2%)

  57,7 tys

  1,4(0.1%)

  56,3 tys

  1,4(0.1%)

  58,3 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  38,1 tys

  1,0(0.1%)

  43,2 tys

  1,1(0.1%)

  62,7 tys

  1,5(0.2%)

  45,9 tys

  1,1(0.1%)

  37,5 tys

  0,9(0.1%)

  28,7 tys

  0,7(0.1%)

  40,0 tys

  1,0(0.1%)

  42,3 tys

  1,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,5 tys

  0,5(0.1%)

  19,1 tys

  0,5(0.1%)

  19,6 tys

  0,5(0%)

  20,4 tys

  0,5(0%)

  21,2 tys

  0,5(0%)

  21,4 tys

  0,5(0.1%)

  19,0 tys

  0,5(0%)

  33,9 tys

  0,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  20,0 tys

  0,5(0.1%)

  17,9 tys

  0,4(0%)

  17,2 tys

  0,4(0%)

  18,5 tys

  0,5(0%)

  8,2 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  372,9 tys

  9,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  120,0 tys

  3,0(0.3%)

  139,1 tys

  3,5(0.4%)

  81,5 tys

  2,0(0.2%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie pyrzyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,0 mln

  850(100%)

  37,8 mln

  923(100%)

  41,1 mln

  1,0 tys(100%)

  40,9 mln

  1,0 tys(100%)

  41,7 mln

  1,0 tys(100%)

  41,8 mln

  1,0 tys(100%)

  41,6 mln

  1,0 tys(100%)

  43,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,0 mln

  451(53%)

  19,7 mln

  495(52%)

  20,2 mln

  495(49.1%)

  20,6 mln

  508(50.4%)

  20,7 mln

  510(49.6%)

  20,4 mln

  505(48.8%)

  21,8 mln

  543(52.4%)

  22,5 mln

  562(52%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  99,4(11.7%)

  4,1 mln

  102(10.7%)

  4,5 mln

  111(11%)

  4,7 mln

  116(11.6%)

  4,9 mln

  121(11.8%)

  5,3 mln

  130(12.6%)

  5,9 mln

  146(14.1%)

  6,3 mln

  156(14.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  74,4(8.7%)

  3,2 mln

  79,7(8.4%)

  3,4 mln

  83,9(8.3%)

  4,7 mln

  115(11.5%)

  3,7 mln

  91,0(8.8%)

  3,8 mln

  92,6(9%)

  3,9 mln

  97,4(9.4%)

  4,3 mln

  108(10%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  76,3(9%)

  3,0 mln

  75,9(8%)

  3,2 mln

  77,4(7.7%)

  3,3 mln

  80,8(8%)

  3,4 mln

  82,9(8.1%)

  3,3 mln

  82,3(8%)

  3,4 mln

  85,2(8.2%)

  3,5 mln

  88,2(8.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  41,4(4.9%)

  2,0 mln

  51,2(5.4%)

  2,1 mln

  50,6(5%)

  2,1 mln

  50,8(5%)

  2,2 mln

  54,9(5.3%)

  2,1 mln

  51,9(5%)

  1,7 mln

  43,4(4.2%)

  1,5 mln

  36,7(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  172,7 tys

  4,3(0.5%)

  182,7 tys

  4,6(0.5%)

  794,1 tys

  19,5(1.9%)

  702,6 tys

  17,3(1.7%)

  1,1 mln

  26,7(2.6%)

  767,7 tys

  19,0(1.8%)

  1,3 mln

  31,2(3%)

  1,2 mln

  29,6(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  127,9 tys

  3,2(0.4%)

  110,5 tys

  2,8(0.3%)

  7,9 tys

  0,2(0%)

  114,9 tys

  2,8(0.3%)

  54,0 tys

  1,3(0.1%)

  275,8 tys

  6,8(0.7%)

  41,0 tys

  1,0(0.1%)

  1,1 mln

  27,7(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  397,3 tys

  9,9(1.2%)

  372,9 tys

  9,4(1%)

  833,0 tys

  20,4(2%)

  820,0 tys

  20,2(2%)

  771,3 tys

  19,0(1.8%)

  795,0 tys

  19,6(1.9%)

  864,8 tys

  21,5(2.1%)

  882,9 tys

  22,0(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  45,0(5.3%)

  3,3 mln

  83,2(8.7%)

  4,9 mln

  120(11.8%)

  2,7 mln

  66,4(6.6%)

  3,8 mln

  93,2(9.1%)

  4,1 mln

  101(9.8%)

  1,5 mln

  38,3(3.7%)

  777,7 tys

  19,4(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  357,8 tys

  9,0(1.1%)

  456,3 tys

  11,5(1.2%)

  459,9 tys

  11,3(1.1%)

  511,3 tys

  12,6(1.2%)

  586,0 tys

  14,5(1.4%)

  344,3 tys

  8,5(0.8%)

  451,3 tys

  11,2(1.1%)

  387,7 tys

  9,7(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  153,5 tys

  3,8(0.5%)

  731,5 tys

  18,4(1.9%)

  217,5 tys

  5,3(0.5%)

  168,7 tys

  4,2(0.4%)

  108,6 tys

  2,7(0.3%)

  197,9 tys

  4,9(0.5%)

  334,8 tys

  8,3(0.8%)

  337,2 tys

  8,4(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  816,9 tys

  20,5(2.4%)

  390,8 tys

  9,8(1%)

  432,6 tys

  10,6(1.1%)

  347,1 tys

  8,5(0.8%)

  307,8 tys

  7,6(0.7%)

  326,9 tys

  8,1(0.8%)

  284,2 tys

  7,1(0.7%)

  294,7 tys

  7,4(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,9 tys

  3,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  150,7 tys

  3,8(0.4%)

  64,8 tys

  1,6(0.2%)

  109,1 tys

  2,7(0.3%)

  108,1 tys

  2,7(0.3%)

  81,4 tys

  2,0(0.2%)

  59,4 tys

  1,5(0.1%)

  57,2 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,5 tys

  0,5(0.1%)

  19,1 tys

  0,5(0.1%)

  19,6 tys

  0,5(0%)

  20,4 tys

  0,5(0%)

  21,2 tys

  0,5(0.1%)

  21,4 tys

  0,5(0.1%)

  19,0 tys

  0,5(0%)

  19,2 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  372,9 tys

  9,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  120,0 tys

  3,0(0.4%)

  139,1 tys

  3,5(0.4%)

  81,5 tys

  2,0(0.2%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat pyrzycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 371 mieszkańców powiatu pyrzyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 547 kobiet oraz 4 824 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 13,3% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu pyrzyckiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 27,2% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu pyrzyckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie pyrzyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,9%) oraz średnie ogólnokształcące (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  16,2% mieszkańców powiatu pyrzyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 661 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,81.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,2% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,32.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców powiatu pyrzyckiego w wieku potencjalnej nauki (31,9% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. pyrzycki
  11,0%
  woj. zachodniopomorskie
  17,6%
  Polska
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,5% W miastach
  (wyższe)
 • 6,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,7%
  Województwo
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,5%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 13,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat pyrzycki
  13,3%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. pyrzycki
  14,9%
  Województwo
  17,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,8%
  woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,7%
  Województwo
  5,2%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. pyrzycki
  27,2%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Polska
  19,3%
 • 29,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat pyrzycki
  2,6%
  Województwo
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 661 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat pyrzycki
  661,0
  Województwo
  767,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,38
  woj. zachodniopomorskie
  1,08
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 51,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 51,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat pyrzycki
  91,81
  woj. zachodniopomorskie
  93,92
  Kraj
  96,62
 • 88,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat pyrzycki
  88,17
  Zachodniopomorskie
  88,71
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. pyrzycki
  17,0
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 183,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 160,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  98,32
  Województwo
  97,90
  Cała Polska
  100,01
 • 88,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  88,15
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 104,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 82,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pyrzyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat pyrzycki
  24,0
  woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. pyrzycki
  17,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  24,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 17 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 17
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  woj. zachodniopomorskie
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie pyrzyckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie pyrzyckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • hostele: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 310)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie pyrzyckim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie pyrzyckim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 582 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 212 (uczestnicy: 24 854)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 54)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 435)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 3 871)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 10 880)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 832)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 119 (uczestnicy: 6 125)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 1 677)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 340)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 230)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 315)
  • inne: 2 (uczestnicy: 95)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 424)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 25)
  • taneczne: 2 (członkowie: 47)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 66)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 45)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 180)
  • inne: 3 (członkowie: 61)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 145)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 46)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 14)
  • tańca: 2 (absolwenci: 37)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 11)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 135)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 48)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 47)
  • inne: 3 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie pyrzyckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 283 miejscami na widowni. Odbyło się 245 seansów, na które przyszło 11 741 widzów, w tym 79 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 275 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie pyrzyckim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 187 969 wolumenów oraz 25 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 252 727 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 58
  • dostępne dla czytelników: 35
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 8
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie pyrzyckim działało 18 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 807 członków. Zarejestrowano 758 ćwiczących (mężczyźni: 642, kobiety: 116, chłopcy do lat 18: 352, dziewczęta do lat 18: 70). Aktywnych było 25 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie pyrzyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)