Powiat łomżyński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Powiat łomżyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 51 084 Liczba mieszkańców
 • 1 355 km2 Powierzchnia
 • 38 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 7,5% Stopa urbanizacji
 • Elzbieta Parzych Starosta
 • ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża Adres starostwa powiatowego
 • BLM Tablice rejestracyjne
Powiat łomżyński na mapie
Identyfikatory
 • 2007 TERYT (TERC)
Herb powiatu łomżyńskiego
powiat łomżyński herb

Powiat łomżyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat łomżyński ma 51 084 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łomżyńskiego w 2050 roku wynosi 48 021, z czego 24 071 to kobiety, a 23 950 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łomżyńskiego zawarli w 2016 roku 276 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łomżyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -75. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,5 na 1000 mieszkańców powiatu łomżyńskiego. W 2016 roku urodziło się 467 dzieci, w tym 45,0% dziewczynek i 55,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 474 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 41,2% zgonów w powiecie łomżyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w powiecie łomżyńskim były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łomżyńskiego przypada 10.55 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 451 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 558 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łomżyńskiego -107. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  63,2% mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 51 084 Liczba mieszkańców
 • 25 228 Kobiety
 • 25 856 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łomżyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łomżyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 021 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 071 Kobiety
 • 23 950 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łomżyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,2 lat
  woj. podlaskie
  41,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łomżyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,8%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,8%
  woj. podlaskie
  54,9%
  Kraj
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,2%
  woj. podlaskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,3%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Kraj
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Powiat
  1,0%
  Podlaskie
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Tutaj
  5,4
  woj. podlaskie
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  1,1
  Województwo
  1,5
  Kraj
  1,7
 • 276 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -75 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -45 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -30 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,5 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. łomżyński
  -1,5
  Województwo
  -0,8
  Kraj
  -0,2
 • 1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łomżyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 467 Urodzenia żywe
 • 210 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 257 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,0%
  55,0%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  9,1
  Podlaskie
  9,6
  Polska
  10,0
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  37,8
  woj. podlaskie
  40,3
  Polska
  41,7
 • 10.06 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.06
 • 46.44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.44
 • 91.94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.94
 • 67.42 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.42
 • 28.78 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.78
 • 10.16 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.16
 • 3 474 g Średnia waga noworodków
 • 3 378 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 553 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 474 g
  Województwo
  3 446 g
  Cały kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 173 Waga 3500g - 3999g
 • 173
 • 155 Waga 3000g - 3499g
 • 155
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,27
  Województwo
  1,30
  Cała Polska
  1,36
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. łomżyński
  0,57
  Podlaskie
  0,63
  Kraj
  0,66
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,86
  woj. podlaskie
  0,93
  Cały kraj
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie łomżyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 542 Zgony
 • 255 Kobiety
  (Zgony)
 • 287 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  woj. podlaskie
  10,3
  Polska
  10,1
 • 116,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  116,1
  woj. podlaskie
  107,9
  Polska
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,1
  Podlaskie
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. łomżyński
  2,5
  Podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. łomżyński
  40,1%
  woj. podlaskie
  43,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,4%
  woj. podlaskie
  25,1%
  Kraj
  26,7%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat łomżyński
  7,1%
  woj. podlaskie
  6,6%
  Polska
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Kraj
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,1
  Polska
  74,3
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łomżyński
  234,9
  Województwo
  259,5
  Kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  255,5
  Polska
  261,6
 • 419,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 443,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 396,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  419,2
  woj. podlaskie
  451,4
  Polska
  469,0
 • 38,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 60,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łomżyński
  38,7
  Podlaskie
  51,1
  Cała Polska
  87,7
 • 19,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  19,6
  Podlaskie
  27,5
  Kraj
  31,8
 • 3,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łomżyński
  3,9
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 451 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 250 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 201 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 558 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 344 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 214 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -100 Saldo migracji
 • -89 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -107 Saldo migracji wewnętrznych
 • -94 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łomżyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łomżyńskim oddano do użytku 148 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 95,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łomżyńskim to 6,19 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie łomżyńskim to 161,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 148 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łomżyński
  2,90
  woj. podlaskie
  4,24
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 137 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 916 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,19 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  6,19
  Województwo
  4,26
  Polska
  3,91
 • 17,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  17,93
  Województwo
  18,06
  Cała Polska
  18,14
 • 23 945 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 161,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  161,8 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,47 m2
  Podlaskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie łomżyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 92 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łomżyńskim wynosiło w 2016 roku 10,3% (11,5% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łomżyńskim wynosi 3 837,54 PLN, co odpowiada 89.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego 2 118 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 280 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -838.

  71,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,8% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  92,0
  Województwo
  186,0
  Cały kraj
  240,0
 • 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,5% Kobiety
 • 9,3% Mężczyźni
 • pow. łomżyński
  10,3%
  Podlaskie
  10,3%
  Cały kraj
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 838 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 838 PLN
  woj. podlaskie
  3 767 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łomżyńskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 280 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -838 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 71,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 72,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,8% Przemysł i budownictwo
 • 6,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 9,5% Pozostałe
 • 15,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łomżyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 697 Pracujący ogółem
 • 2 221 Kobiety
 • 2 476 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łomżyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łomżyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łomżyński
  58,1
  Podlaskie
  60,8
  Cały kraj
  63,4
 • 28,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łomżyński
  28,5
  woj. podlaskie
  32,8
  Polska
  34,0
 • 96,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  96,3
  Podlaskie
  117,4
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łomżyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łomżyńskim stwierdzono 408 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,96 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łomżyńskim wynosi 79,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łomżyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,08 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 2,46 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,36 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,92 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 408 Przestępstwa ogółem
 • 408
 • 209 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 209
 • 47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 47
 • 121 Przestępstwa drogowe
 • 121
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 126 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 126
 • 7,96 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,96
  Województwo
  13,89
  Cała Polska
  19,62
 • 4,08 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,08
  Podlaskie
  8,20
  Kraj
  12,07
 • 0,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,92
  Podlaskie
  3,06
  Cały kraj
  4,94
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,36
  Podlaskie
  2,00
  Cały kraj
  1,78
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat łomżyński
  0,31
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,49
 • 2,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat łomżyński
  2,46
  Województwo
  6,61
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat łomżyński
  79%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  64%
  woj. podlaskie
  61%
  Polska
  60%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  79%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Podlaskie
  84%
  Polska
  84%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  42%
  woj. podlaskie
  54%
  Cały kraj
  52%

Powiat łomżyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łomżyńskiego wyniosła w 2016 roku 31,6 mln złotych, co daje 615 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 8.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu łomżyńskiego - 35.9% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,1 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łomżyńskiego wyniosła w 2016 roku 32,9 mln złotych, co daje 640 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%). W budżecie powiatu łomżyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 95,0 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,1 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łomżyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,3 mln

  477(100%)

  38,1 mln

  729(100%)

  25,8 mln

  494(100%)

  28,0 mln

  536(100%)

  31,3 mln

  603(100%)

  33,6 mln

  648(100%)

  34,3 mln

  666(100%)

  31,6 mln

  615(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,1 mln

  179(37.5%)

  20,8 mln

  408(54.7%)

  6,0 mln

  114(23.2%)

  7,3 mln

  139(26%)

  10,9 mln

  210(34.7%)

  9,4 mln

  183(28.1%)

  11,2 mln

  218(32.7%)

  11,3 mln

  221(35.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  75,5(15.8%)

  5,1 mln

  101(13.5%)

  6,3 mln

  121(24.4%)

  5,9 mln

  113(21.1%)

  5,3 mln

  102(16.9%)

  6,9 mln

  133(20.5%)

  4,2 mln

  82,4(12.3%)

  4,9 mln

  95,2(15.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  51,2(10.7%)

  2,7 mln

  53,4(7.2%)

  3,0 mln

  56,6(11.5%)

  3,5 mln

  66,5(12.4%)

  3,4 mln

  65,2(10.8%)

  3,7 mln

  72,5(11.2%)

  3,8 mln

  74,0(11.1%)

  3,9 mln

  76,1(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  77,8(16.3%)

  3,8 mln

  74,2(9.9%)

  4,4 mln

  84,1(17%)

  4,6 mln

  88,0(16.4%)

  4,5 mln

  87,5(14.5%)

  4,9 mln

  94,2(14.5%)

  4,7 mln

  91,6(13.7%)

  3,9 mln

  75,1(12.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  44,0(9.2%)

  3,1 mln

  59,8(8%)

  3,3 mln

  63,9(12.9%)

  3,7 mln

  71,4(13.3%)

  4,1 mln

  78,5(13%)

  4,1 mln

  78,6(12.1%)

  3,8 mln

  73,7(11%)

  3,4 mln

  65,9(10.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  381,0 tys

  7,5(1.6%)

  381,9 tys

  7,5(1%)

  576,0 tys

  11,0(2.2%)

  573,0 tys

  11,0(2%)

  608,4 tys

  11,7(1.9%)

  767,1 tys

  14,9(2.3%)

  655,4 tys

  12,7(1.9%)

  1,5 mln

  30,0(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  869,1 tys

  17,1(3.6%)

  1,2 mln

  24,5(3.3%)

  1,2 mln

  23,4(4.7%)

  1,4 mln

  26,1(4.9%)

  1,3 mln

  24,5(4.1%)

  1,4 mln

  27,4(4.2%)

  1,2 mln

  24,3(3.6%)

  1,3 mln

  26,2(4.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  492,9 tys

  9,7(2%)

  508,0 tys

  10,0(1.3%)

  575,8 tys

  11,0(2.2%)

  665,5 tys

  12,8(2.4%)

  626,7 tys

  12,1(2%)

  658,9 tys

  12,8(2%)

  681,0 tys

  13,2(2%)

  715,3 tys

  13,9(2.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  154,7 tys

  3,0(0.6%)

  192,7 tys

  3,8(0.5%)

  158,1 tys

  3,0(0.6%)

  179,9 tys

  3,4(0.6%)

  180,1 tys

  3,5(0.6%)

  181,1 tys

  3,5(0.5%)

  181,3 tys

  3,5(0.5%)

  183,4 tys

  3,6(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  49,8 tys

  1,0(0.2%)

  49,2 tys

  1,0(0.1%)

  45,5 tys

  0,9(0.2%)

  63,2 tys

  1,2(0.2%)

  73,9 tys

  1,4(0.2%)

  122,7 tys

  2,4(0.4%)

  131,1 tys

  2,5(0.4%)

  172,3 tys

  3,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  24,7 tys

  0,5(0.1%)

  168,2 tys

  3,2(0.7%)

  64,4 tys

  1,2(0.2%)

  86,4 tys

  1,7(0.3%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  37,4 tys

  0,7(0.1%)

  53,8 tys

  1,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,8 tys

  0,7(0.1%)

  36,7 tys

  0,7(0.1%)

  36,7 tys

  0,7(0.1%)

  37,7 tys

  0,7(0.1%)

  38,6 tys

  0,7(0.1%)

  40,6 tys

  0,8(0.1%)

  40,5 tys

  0,8(0.1%)

  40,0 tys

  0,8(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,3 tys

  0,4(0.1%)

  24,3 tys

  0,5(0.1%)

  33,0 tys

  0,6(0.1%)

  23,3 tys

  0,4(0.1%)

  23,2 tys

  0,4(0.1%)

  21,0 tys

  0,4(0.1%)

  20,8 tys

  0,4(0.1%)

  13,7 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,3 mln

  45,2(6.8%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  446,3 tys

  8,8(1.8%)

  27,0 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  252,3 tys

  4,9(0.8%)

  788,0 tys

  15,3(2.3%)

  548,8 tys

  10,7(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  15,1 tys

  0,3(0%)

  500,1 tys

  9,7(1.5%)

  687,9 tys

  13,4(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  80,0 tys

  1,6(0.3%)

  40,0 tys

  0,8(0.1%)

  12,3 tys

  0,2(0%)

  55,0 tys

  1,1(0.2%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,8 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łomżyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,9 mln

  471(100%)

  37,2 mln

  712(100%)

  27,9 mln

  535(100%)

  28,3 mln

  542(100%)

  30,2 mln

  580(100%)

  32,5 mln

  629(100%)

  33,6 mln

  652(100%)

  32,9 mln

  640(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,0 mln

  177(37.7%)

  9,1 mln

  178(24.4%)

  8,9 mln

  171(32%)

  8,7 mln

  168(30.9%)

  8,8 mln

  169(29%)

  8,9 mln

  172(27.3%)

  8,8 mln

  171(26.2%)

  11,0 mln

  214(33.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,7 mln

  53,7(11.4%)

  3,4 mln

  67,1(9.2%)

  3,3 mln

  63,3(11.8%)

  3,6 mln

  68,6(12.7%)

  4,0 mln

  76,9(13.2%)

  4,4 mln

  84,8(13.4%)

  4,9 mln

  94,7(14.5%)

  5,3 mln

  103(16.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  58,4(12.4%)

  4,2 mln

  82,9(11.4%)

  5,2 mln

  100(18.7%)

  4,9 mln

  93,9(17.3%)

  4,2 mln

  80,5(13.8%)

  5,8 mln

  113(18%)

  2,7 mln

  53,1(8.1%)

  3,6 mln

  70,8(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  66,5(14.1%)

  13,5 mln

  265(36.3%)

  2,4 mln

  45,9(8.6%)

  2,1 mln

  39,6(7.3%)

  3,9 mln

  75,0(12.9%)

  2,3 mln

  44,3(7%)

  3,9 mln

  75,8(11.6%)

  3,6 mln

  69,5(10.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  44,0(9.4%)

  3,1 mln

  59,8(8.2%)

  3,3 mln

  63,9(11.9%)

  3,8 mln

  72,8(13.4%)

  4,0 mln

  77,1(13.2%)

  4,1 mln

  78,6(12.5%)

  3,7 mln

  72,3(11.1%)

  3,4 mln

  65,9(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,3 mln

  24,7(5.2%)

  1,3 mln

  25,9(3.6%)

  1,5 mln

  29,3(5.5%)

  1,8 mln

  34,1(6.3%)

  1,7 mln

  33,6(5.8%)

  2,2 mln

  42,0(6.7%)

  2,1 mln

  40,4(6.2%)

  2,3 mln

  43,9(6.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  35,3(7.5%)

  2,0 mln

  38,4(5.3%)

  2,0 mln

  39,0(7.3%)

  2,1 mln

  41,1(7.6%)

  2,2 mln

  42,7(7.3%)

  2,3 mln

  44,6(7.1%)

  2,8 mln

  55,1(8.4%)

  1,8 mln

  35,5(5.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  381,2 tys

  7,5(1.6%)

  382,1 tys

  7,5(1%)

  884,8 tys

  17,0(3.2%)

  942,3 tys

  18,1(3.3%)

  911,2 tys

  17,6(3%)

  1,1 mln

  20,4(3.2%)

  1,1 mln

  21,2(3.2%)

  1,5 mln

  30,0(4.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  59,8 tys

  1,2(0.2%)

  68,2 tys

  1,3(0.2%)

  63,9 tys

  1,2(0.2%)

  120,7 tys

  2,3(0.4%)

  75,7 tys

  1,5(0.3%)

  128,8 tys

  2,5(0.4%)

  137,6 tys

  2,7(0.4%)

  128,9 tys

  2,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  220,4 tys

  4,2(0.8%)

  155,0 tys

  3,0(0.5%)

  91,1 tys

  1,8(0.3%)

  178,7 tys

  3,5(0.5%)

  180,6 tys

  3,5(0.5%)

  90,1 tys

  1,8(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  411,0 tys

  8,0(1.3%)

  518,8 tys

  10,1(1.5%)

  85,9 tys

  1,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  479

  0,0(0%)

  493

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  109,9 tys

  2,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  318,3 tys

  6,1(1.1%)

  755,6 tys

  14,6(2.3%)

  514,7 tys

  10,0(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  80,0 tys

  1,6(0.3%)

  40,0 tys

  0,8(0.1%)

  12,3 tys

  0,2(0%)

  55,0 tys

  1,1(0.2%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,8 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  42,9(6.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łomżyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 343 mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 431 kobiet oraz 6 912 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,0% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 13,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu łomżyńskiego, gimnazjalnym 7,2%, natomiast 33,9% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łomżyńskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łomżyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (34,3%) oraz zasadnicze zawodowe (17,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (33,5%) oraz zasadnicze zawodowe (27,6%).

  15,4% mieszkańców powiatu łomżyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 567 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,02.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 72,08.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 10 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,9% mieszkańców powiatu łomżyńskiego w wieku potencjalnej nauki (35,5% kobiet i 34,3% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,2%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 11,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,0% W miastach
  (wyższe)
 • 8,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 23,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat łomżyński
  23,3%
  Województwo
  32,9%
  Kraj
  33,3%
 • 25,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,0% Wykształcenie policealne
 • pow. łomżyński
  1,0%
  Podlaskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 1,4% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,5% W miastach
  (policealne)
 • 0,9% Na wsi
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  8,4%
  Podlaskie
  12,0%
  Kraj
  12,4%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  13,9%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. łomżyński
  22,4%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Kraj
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat łomżyński
  7,2%
  Podlaskie
  5,9%
  Polska
  5,2%
 • 6,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 33,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  33,9%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  19,3%
 • 34,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 33,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 23,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 34,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łomżyński
  4,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 5,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 567 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  567,0
  woj. podlaskie
  789,0
  Kraj
  811,0
 • 2,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. łomżyński
  2,71
  woj. podlaskie
  1,10
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 25,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 47,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  86,02
  Podlaskie
  94,06
  Kraj
  96,62
 • 83,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  83,94
  Podlaskie
  90,89
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łomżyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łomżyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  Podlaskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 276,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 228,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 72,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  72,08
  woj. podlaskie
  95,74
  Kraj
  100,01
 • 68,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  68,09
  woj. podlaskie
  89,67
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łomżyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łomżyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 112,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 79,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łomżyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 10 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  10,0
  woj. podlaskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 10 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 10
 • 10 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 10
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat łomżyński
  21,0
  Podlaskie
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łomżyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łomżyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łomżyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łomżyńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie łomżyńskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 1 060)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie łomżyńskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie łomżyńskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 809 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 240 (uczestnicy: 20 426)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 584)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 3 073)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 428)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 4 405)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 61 (uczestnicy: 2 566)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 46 (uczestnicy: 2 867)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 1 134)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 1 720)
  • warsztaty: 42 (uczestnicy: 575)
  • inne: 10 (uczestnicy: 1 074)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 293)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 72)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 42)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 24)
  • teatralne: 2 (członkowie: 28)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 77)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 32)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 464)
  • teatralne: 6 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 49)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 71)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 22)
  • taneczne: 14 (członkowie: 264)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie łomżyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 29 856 zwiedzających, co daje 5 826 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łomżyńskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 302 198 wolumenów oraz 1 035 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 40 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 284 279 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 96
  • dostępne dla czytelników: 63
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 11
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łomżyńskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 121 członków. Zarejestrowano 2 063 ćwiczących (mężczyźni: 1 838, kobiety: 225, chłopcy do lat 18: 249, dziewczęta do lat 18: 163). Aktywnych było 26 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łomżyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)