Powiat wodzisławski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wodzisławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 157 767 Liczba mieszkańców
 • 287 km2 Powierzchnia
 • 551 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,5% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Skatuła Starosta
 • ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski Adres starostwa powiatowego
 • SWD Tablice rejestracyjne
Powiat wodzisławski na mapie
Identyfikatory
 • 2415 TERYT (TERC)
Herb powiatu wodzisławskiego
powiat wodzisławski herb
Flaga powiatu wodzisławskiego
powiat wodzisławski flaga

powiat wodzisławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śląskim
32/ 453-93-93
32/ 453-93-92
ul. Pszowska 68
44-300 Wodzisław Śląski
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
32/ 453-72-00 Tel. dyż. 32/ 453-72-55
32/ 453-72-44
ul. Kokoszycka 180b
44-313 Wodzisław Śląski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim
32/ 456-19-07
32/ 456-19-07
ul. Osiedle 1-go Maja 16d
44-304 Wodzisław Śląski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
32/ 455-22-20
32/ 455-22-20
ul. Rzeczna 24
44-300 Wodzisław Śląski
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim
32/ 456-38-13, 32/ 456-38-10, 32/ 456-38-11, 32/ 456-38-12
32/ 455-15-96
ul. Bogumińska 3
44-300 Wodzisław Śląski
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
(32) 453-97-13
(32) 453-97-12
ul. Bogumińska
44-300 Wodzisław Śląski

Powiat wodzisławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat wodzisławski ma 157 767 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wodzisławskiego w 2050 roku wynosi 134 751, z czego 68 621 to kobiety, a 66 130 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego zawarli w 2017 roku 806 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest stanu wolnego, 61,9% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wodzisławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,06 na 1000 mieszkańców powiatu wodzisławskiego. W 2017 roku urodziło się 1 641 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,9% zgonów w powiecie wodzisławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,2% zgonów w powiecie wodzisławskim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wodzisławskiego przypada 9.86 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 1 685 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 670 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wodzisławskiego 15. W tym samym roku 38 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 69 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -31.

  61,4% mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wodzisławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 157 767 Liczba mieszkańców
 • 81 017 Kobiety
 • 76 750 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wodzisławskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 134 751 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 621 Kobiety
 • 66 130 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wodzisławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wodzisławskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wodzisławskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wodzisławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,5 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wodzisławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wodzisławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. wodzisławski
  24,7%
  woj. śląskie
  27,1%
  Polska
  28,8%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 28,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  61,9%
  Województwo
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 59,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  woj. śląskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wodzisławski
  3,7%
  śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • pow. wodzisławski
  0,7%
  woj. śląskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,1
  śląskie
  4,9
  Cały kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. wodzisławski
  1,5
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 806 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,1
  woj. śląskie
  -1,4
  Cała Polska
  -0,0
 • -0,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wodzisławskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 641 Urodzenia żywe
 • 796 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 845 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat wodzisławski
  10,4
  woj. śląskie
  9,9
  Cały kraj
  10,5
 • 44,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. wodzisławski
  44,3
  śląskie
  42,8
  Kraj
  44,2
 • 7.02 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.02
 • 57.45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.45
 • 109.12 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.12
 • 81.93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.93
 • 31.31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.31
 • 7.06 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.06
 • 3 340 g Średnia waga noworodków
 • 3 278 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 398 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wodzisławski
  3 340 g
  śląskie
  3 323 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 129 Waga 4000g - 4499g
 • 129
 • 504 Waga 3500g - 3999g
 • 504
 • 641 Waga 3000g - 3499g
 • 641
 • 253 Waga 2500g - 2999g
 • 253
 • 65 Waga 2000g - 2499g
 • 65
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,46
  woj. śląskie
  1,42
  Kraj
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wodzisławski
  0,71
  śląskie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,99
  woj. śląskie
  0,87
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie wodzisławskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 556 Zgony
 • 716 Kobiety
  (Zgony)
 • 840 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 6 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wodzisławski
  9,9
  woj. śląskie
  10,7
  Polska
  10,1
 • 97,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wodzisławski
  97,1
  woj. śląskie
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,0
  woj. śląskie
  4,4
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat wodzisławski
  3,1
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,8
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wodzisławski
  45,6%
  śląskie
  46,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,8%
  woj. śląskie
  27,5%
  Polska
  26,7%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wodzisławski
  4,7%
  woj. śląskie
  4,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  9,5
  Kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Cały kraj
  74,3
 • 309,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  309,1
  woj. śląskie
  302,7
  Polska
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,0
  Cały kraj
  261,6
 • 489,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 519,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  489,6
  śląskie
  508,0
  Cała Polska
  469,0
 • 89,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wodzisławski
  89,6
  Województwo
  96,0
  Kraj
  87,7
 • 40,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  40,7
  woj. śląskie
  37,6
  Cała Polska
  31,8
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,6
  woj. śląskie
  9,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wodzisławski
  0,8%
  woj. śląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 685 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 846 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 839 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 670 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 851 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 819 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 69 Wymeldowania za granicę
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 40 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 20 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -31 Saldo migracji zagranicznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wodzisławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wodzisławskim oddano do użytku 410 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,60 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wodzisławskim to 49 104 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 311 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 84,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,9% na sprzedaż lub wynajem, 2,2% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wodzisławskim to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie wodzisławskim to 146,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,87% mieszkań posiada łazienkę, 92,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,75% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 49 104 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 311,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat wodzisławski
  311,00
  woj. śląskie
  384,00
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 88,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  88,90 m2
  woj. śląskie
  70,70 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,60 m2
  śląskie
  27,20 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. wodzisławski
  4,58
  Województwo
  3,76
  Kraj
  3,82
 • 3,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,22
  Województwo
  2,60
  Polska
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. wodzisławski
  0,70
  śląskie
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 410 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,60
  Województwo
  2,69
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 314 Użytek własny
 • 5 Sprzedaż lub wynajem
 • 98,4%
  1,6%
 • 2 257 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,50
  woj. śląskie
  4,52
  Cały kraj
  3,91
 • 14,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  14,31
  śląskie
  12,14
  Polska
  18,14
 • 60 135 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 146,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  146,7 m2
  woj. śląskie
  112,6 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. wodzisławski
  0,38 m2
  woj. śląskie
  0,30 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat wodzisławski
  98,87%
  śląskie
  98,77%
  Kraj
  96,79%
 • 97,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wodzisławski
  97,83%
  Województwo
  95,45%
  Cały kraj
  93,66%
 • 96,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  96,87%
  śląskie
  93,83%
  Kraj
  91,31%
 • 92,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  92,16%
  woj. śląskie
  81,75%
  Cała Polska
  82,12%
 • 38,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  38,75%
  woj. śląskie
  64,39%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat wodzisławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie wodzisławskim na 1000 mieszkańców pracuje 189 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wodzisławskim wynosiło w 2016 roku 8,1% (10,8% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wodzisławskim wynosi 3 261,93 PLN, co odpowiada 76.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wodzisławskiego 18 662 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 049 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11 613.

  9,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wodzisławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 189 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  189,0
  śląskie
  265,0
  Polska
  240,0
 • 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,8% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • powiat wodzisławski
  8,1%
  woj. śląskie
  6,6%
  Cała Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wodzisławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wodzisławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wodzisławskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 262 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat wodzisławski
  3 262 PLN
  śląskie
  4 295 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wodzisławskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 662 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 049 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -11 613 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 65,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 48,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wodzisławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 29 908 Pracujący ogółem
 • 13 730 Kobiety
 • 16 178 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wodzisławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wodzisławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 62,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wodzisławski
  62,8
  woj. śląskie
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 33,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,5
  woj. śląskie
  36,0
  Kraj
  34,0
 • 114,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wodzisławski
  114,4
  śląskie
  129,8
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wodzisławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wodzisławskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 160 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 585 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 849 nowych podmiotów, a 858 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 198) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (849) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (1 081) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (655) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wodzisławskim najwięcej (823) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 613) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (146) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (2 526) podmiotów, a 76,1% (8 488) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wodzisławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Budownictwo (14.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 160 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 146 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 526 Przemysł i budownictwo
 • 8 488 Pozostała działalność
 • 849 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wodzisławskim w 2017 roku
 • 858 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wodzisławskim w 2017 roku
 • 8 585 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 613 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 613
 • 456 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 456
 • 87 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 87
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 11 156 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 156
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 30 Spółdzielnie ogółem
 • 30
 • 825 Spółki handlowe ogółem
 • 825
 • 92  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 92
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 671  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 671
 • 87    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 87
 • 823 Spółki cywilne ogółem
 • 823
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 585 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 481 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 481
 • 1 231 Budownictwo
 • 1 231
 • 807 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 807
 • 807 Przetwórstwo przemysłowe
 • 807
 • 586 Transport i gospodarka magazynowa
 • 586
 • 559 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 559
 • 554 Pozostała działalność
 • 554
 • 312 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 312
 • 288 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 288
 • 224 Informacja i komunikacja
 • 224
 • 192 Edukacja
 • 192
 • 191 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 191
 • 131 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 131
 • 113 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 113
 • 79 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 79
 • 21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 21
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wodzisławskim stwierdzono 2 343 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wodzisławskim wynosi 78,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wodzisławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,29 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,02 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,38 (90%), drogowe - 1,62 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 343 Przestępstwa ogółem
 • 2 343
 • 1 309 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 309
 • 692 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 692
 • 256 Przestępstwa drogowe
 • 256
 • 55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 55
 • 1 108 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 108
 • 14,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  14,84
  woj. śląskie
  24,53
  Polska
  19,62
 • 8,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  8,29
  śląskie
  13,94
  Cały kraj
  12,07
 • 4,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat wodzisławski
  4,38
  śląskie
  8,05
  Cała Polska
  4,94
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,62
  śląskie
  1,60
  Cały kraj
  1,78
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wodzisławski
  0,35
  śląskie
  0,65
  Cała Polska
  0,49
 • 7,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wodzisławski
  7,02
  śląskie
  12,21
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  78%
  śląskie
  78%
  Polska
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  68%
  woj. śląskie
  66%
  Cała Polska
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wodzisławski
  90%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  80%
  śląskie
  78%
  Polska
  84%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  63%
  woj. śląskie
  63%
  Kraj
  52%

Powiat wodzisławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wodzisławskiego wyniosła w 2016 roku 138,8 mln złotych, co daje 879 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu wodzisławskiego - 37.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,0 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wodzisławskiego wyniosła w 2016 roku 141,8 mln złotych, co daje 898 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.7%). W budżecie powiatu wodzisławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 236 złotych na mieszkańca (26,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wodzisławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,7 mln

  679(100%)

  111,7 mln

  707(100%)

  124,5 mln

  787(100%)

  129,0 mln

  814(100%)

  129,1 mln

  816(100%)

  138,9 mln

  880(100%)

  140,8 mln

  891(100%)

  138,8 mln

  879(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  44,4 mln

  284(42%)

  46,1 mln

  295(41.2%)

  48,2 mln

  304(38.7%)

  52,6 mln

  332(40.8%)

  54,4 mln

  345(42.1%)

  58,2 mln

  368(41.9%)

  56,1 mln

  355(39.9%)

  51,6 mln

  327(37.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,8 mln

  94,6(14%)

  16,3 mln

  104(14.6%)

  16,5 mln

  104(13.3%)

  17,9 mln

  113(13.9%)

  18,8 mln

  119(14.5%)

  20,6 mln

  130(14.8%)

  21,5 mln

  136(15.3%)

  24,2 mln

  153(17.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,9 mln

  82,9(12.2%)

  13,0 mln

  83,2(11.6%)

  18,6 mln

  117(14.9%)

  17,9 mln

  113(13.9%)

  13,2 mln

  83,9(10.3%)

  13,3 mln

  84,4(9.6%)

  14,0 mln

  88,9(10%)

  16,5 mln

  105(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,4 mln

  85,8(12.7%)

  13,4 mln

  85,5(12%)

  15,4 mln

  97,4(12.4%)

  14,9 mln

  94,2(11.6%)

  15,4 mln

  97,8(11.9%)

  16,6 mln

  105(12%)

  19,4 mln

  123(13.8%)

  16,2 mln

  103(11.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,0 mln

  44,8(6.6%)

  7,1 mln

  45,4(6.3%)

  6,5 mln

  41,2(5.2%)

  7,0 mln

  44,1(5.4%)

  7,2 mln

  45,7(5.6%)

  7,2 mln

  45,8(5.2%)

  7,2 mln

  45,6(5.1%)

  7,5 mln

  47,4(5.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  25,2(3.7%)

  4,0 mln

  25,8(3.6%)

  4,9 mln

  30,7(3.9%)

  5,6 mln

  35,5(4.4%)

  6,6 mln

  42,0(5.1%)

  6,8 mln

  42,8(4.9%)

  6,4 mln

  40,7(4.6%)

  6,4 mln

  40,5(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  11,5(1.7%)

  4,3 mln

  27,3(3.8%)

  3,2 mln

  20,1(2.6%)

  3,4 mln

  21,5(2.6%)

  4,2 mln

  26,6(3.3%)

  4,3 mln

  26,9(3.1%)

  4,7 mln

  29,7(3.3%)

  4,0 mln

  25,3(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,6 mln

  23,0(3.4%)

  3,0 mln

  19,4(2.7%)

  3,9 mln

  24,8(3.2%)

  3,8 mln

  24,2(3%)

  3,5 mln

  22,2(2.7%)

  5,5 mln

  35,0(4%)

  4,1 mln

  26,0(2.9%)

  4,0 mln

  25,1(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  16,9(2.5%)

  2,2 mln

  14,0(2%)

  3,2 mln

  20,3(2.6%)

  2,1 mln

  13,5(1.7%)

  2,8 mln

  18,0(2.2%)

  2,2 mln

  14,1(1.6%)

  3,1 mln

  19,6(2.2%)

  2,9 mln

  18,2(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  562,3 tys

  3,6(0.5%)

  960,5 tys

  6,1(0.9%)

  2,0 mln

  12,7(1.6%)

  1,4 mln

  9,1(1.1%)

  1,8 mln

  11,4(1.4%)

  1,7 mln

  10,7(1.2%)

  2,4 mln

  15,1(1.7%)

  2,8 mln

  17,5(2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  841,2 tys

  5,4(0.8%)

  1,2 mln

  7,9(1%)

  1,3 mln

  8,0(1%)

  336,7 tys

  2,1(0.3%)

  1,4 mln

  9,1(1%)

  1,1 mln

  7,2(0.8%)

  1,7 mln

  10,5(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  137,5 tys

  0,9(0.1%)

  238,2 tys

  1,5(0.2%)

  400,8 tys

  2,5(0.3%)

  497,7 tys

  3,1(0.4%)

  402,6 tys

  2,6(0.3%)

  423,0 tys

  2,7(0.3%)

  355,9 tys

  2,3(0.3%)

  370,9 tys

  2,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  366,6 tys

  2,3(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  220,8 tys

  1,4(0.2%)

  218,8 tys

  1,4(0.2%)

  234,0 tys

  1,5(0.2%)

  237,7 tys

  1,5(0.2%)

  235,2 tys

  1,5(0.2%)

  264,2 tys

  1,7(0.2%)

  234,9 tys

  1,5(0.2%)

  214,4 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  57,0 tys

  0,4(0.1%)

  58,6 tys

  0,4(0.1%)

  75,1 tys

  0,5(0.1%)

  231,2 tys

  1,5(0.2%)

  84,1 tys

  0,5(0.1%)

  151,6 tys

  1,0(0.1%)

  125,6 tys

  0,8(0.1%)

  96,2 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,3 tys

  0,1(0%)

  48,2 tys

  0,3(0%)

  20,1 tys

  0,1(0%)

  21,9 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  36,4 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  24,1 tys

  0,2(0%)

  24,8 tys

  0,2(0%)

  24,0 tys

  0,2(0%)

  24,9 tys

  0,2(0%)

  25,7 tys

  0,2(0%)

  27,2 tys

  0,2(0%)

  32,2 tys

  0,2(0%)

  33,7 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  544

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  483

  0,0(0%)

  580

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  61,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  0,2(0%)

  220

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  253,0 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wodzisławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  102,9 mln

  661(100%)

  109,6 mln

  693(100%)

  124,8 mln

  789(100%)

  127,5 mln

  805(100%)

  131,4 mln

  831(100%)

  136,3 mln

  863(100%)

  140,3 mln

  889(100%)

  141,8 mln

  898(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,5 mln

  304(46.2%)

  47,9 mln

  306(43.7%)

  55,8 mln

  352(44.7%)

  57,4 mln

  363(45.1%)

  59,3 mln

  376(45.1%)

  57,0 mln

  361(41.9%)

  59,1 mln

  375(42.1%)

  56,7 mln

  359(40%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,8 mln

  153(23.1%)

  24,0 mln

  154(21.9%)

  27,9 mln

  176(22.3%)

  29,2 mln

  184(22.9%)

  30,9 mln

  196(23.5%)

  34,6 mln

  219(25.4%)

  36,8 mln

  233(26.3%)

  37,6 mln

  238(26.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,3 mln

  59,9(9.1%)

  10,0 mln

  63,9(9.1%)

  10,5 mln

  66,5(8.4%)

  11,6 mln

  73,1(9.1%)

  12,4 mln

  78,6(9.4%)

  13,4 mln

  84,8(9.8%)

  13,6 mln

  86,4(9.7%)

  16,6 mln

  105(11.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,0 mln

  44,7(6.8%)

  7,1 mln

  45,1(6.4%)

  6,4 mln

  40,3(5.1%)

  6,6 mln

  41,5(5.2%)

  7,1 mln

  44,8(5.4%)

  7,1 mln

  45,1(5.2%)

  7,0 mln

  44,7(5%)

  7,4 mln

  46,7(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  23,5(3.6%)

  5,3 mln

  33,9(4.8%)

  9,5 mln

  59,9(7.6%)

  7,6 mln

  48,1(6%)

  3,7 mln

  23,7(2.8%)

  3,2 mln

  20,2(2.3%)

  5,1 mln

  32,4(3.6%)

  6,8 mln

  42,9(4.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  23,6(3.6%)

  4,0 mln

  25,7(3.7%)

  4,0 mln

  25,0(3.2%)

  3,8 mln

  24,1(3%)

  4,0 mln

  25,3(3%)

  4,3 mln

  27,4(3.2%)

  6,0 mln

  38,0(4.3%)

  4,2 mln

  26,6(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  12,3(1.9%)

  3,0 mln

  19,0(2.7%)

  3,2 mln

  20,1(2.6%)

  3,4 mln

  21,4(2.7%)

  3,7 mln

  23,4(2.8%)

  3,7 mln

  23,2(2.7%)

  3,4 mln

  21,3(2.4%)

  3,4 mln

  21,2(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  14,0(2.1%)

  2,8 mln

  18,0(2.6%)

  2,3 mln

  14,2(1.8%)

  2,5 mln

  16,0(2%)

  3,5 mln

  22,4(2.7%)

  3,0 mln

  19,2(2.2%)

  3,0 mln

  19,0(2.1%)

  3,1 mln

  19,8(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  562,8 tys

  3,6(0.5%)

  960,3 tys

  6,1(0.9%)

  2,1 mln

  13,2(1.7%)

  1,8 mln

  11,4(1.4%)

  1,8 mln

  11,5(1.4%)

  2,0 mln

  12,4(1.4%)

  1,9 mln

  12,1(1.4%)

  2,0 mln

  12,4(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  10,2(1.6%)

  2,4 mln

  15,2(2.2%)

  918,8 tys

  5,8(0.7%)

  1,8 mln

  11,7(1.4%)

  3,6 mln

  23,1(2.8%)

  4,0 mln

  25,3(2.9%)

  1,9 mln

  11,7(1.3%)

  1,5 mln

  9,4(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  7,9(1.2%)

  1,1 mln

  6,9(1%)

  1,4 mln

  8,9(1.1%)

  714,1 tys

  4,5(0.6%)

  873,1 tys

  5,5(0.7%)

  2,8 mln

  17,4(2%)

  1,4 mln

  9,0(1%)

  1,2 mln

  7,4(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  992,2 tys

  6,3(0.9%)

  859,1 tys

  5,4(0.7%)

  952,0 tys

  6,0(0.7%)

  404,1 tys

  2,6(0.3%)

  952,4 tys

  6,0(0.7%)

  871,8 tys

  5,5(0.6%)

  949,1 tys

  6,0(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  366,6 tys

  2,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  97,3 tys

  0,6(0.1%)

  132,1 tys

  0,8(0.1%)

  81,3 tys

  0,5(0.1%)

  60,8 tys

  0,4(0%)

  62,1 tys

  0,4(0%)

  116,2 tys

  0,7(0.1%)

  135,6 tys

  0,9(0.1%)

  153,2 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,1

  0,0(0%)

  57,3

  0,0(0%)

  17,0

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  137

  0,0(0%)

  258

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  47,1

  0,0(0%)

  1,5

  0,0(0%)

  740

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  544

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  483

  0,0(0%)

  580

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  253,0 tys

  1,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  0,2(0%)

  220

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  61,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  788

  0,0(0%)

  306

  0,0(0%)

  237

  0,0(0%)

  180

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wodzisławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 35 438 mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 17 352 kobiet oraz 18 086 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,6% mieszkańców powiatu wodzisławskiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 0,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wodzisławskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wodzisławskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,6%) oraz podstawowe ukończone (23,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (42,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  18,0% mieszkańców powiatu wodzisławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 726 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,59.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,15.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,9% mieszkańców powiatu wodzisławskiego w wieku potencjalnej nauki (29,3% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat wodzisławski
  12,7%
  śląskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 14,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,6% W miastach
  (wyższe)
 • 11,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,2%
  śląskie
  34,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 30,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. wodzisławski
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wodzisławski
  16,8%
  śląskie
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 33,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  33,6%
  woj. śląskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 25,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 42,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,2%
  woj. śląskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,7%
  Województwo
  16,6%
  Polska
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 20,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wodzisławski
  0,6%
  woj. śląskie
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 0,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 726 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. wodzisławski
  726,0
  śląskie
  828,0
  Kraj
  811,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat wodzisławski
  1,02
  woj. śląskie
  0,90
  Polska
  1,01
 •  
 • 309,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 308,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wodzisławski
  95,59
  śląskie
  97,89
  Polska
  96,62
 • 92,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wodzisławski
  92,80
  woj. śląskie
  93,60
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wodzisławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wodzisławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  19,0
  woj. śląskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 617,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 548,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 68,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  102,15
  woj. śląskie
  100,21
  Polska
  100,01
 • 95,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat wodzisławski
  95,66
  śląskie
  91,26
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wodzisławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wodzisławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. wodzisławski
  23,0
  woj. śląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 349,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 274,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wodzisławskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,0
  śląskie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 106,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 76,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. wodzisławski
  28,0
  śląskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 29 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 29
 • 21 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 21
 • 151,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 92,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  18,0
  śląskie
  17,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18 Szkoły policealne ogółem
 • 18
 • 19 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19
 • 18 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wodzisławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wodzisławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wodzisławski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wodzisławskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie wodzisławskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 260)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie wodzisławskim: 24 (publiczne: 24, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 13 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 13). W powiecie wodzisławskim 14 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 549 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 123 (uczestnicy: 148 546)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 640)
  • wystawy: 79 (uczestnicy: 5 426)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 32 (uczestnicy: 6 860)
  • koncerty: 162 (uczestnicy: 67 165)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 233 (uczestnicy: 9 948)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 136 (uczestnicy: 10 850)
  • konkursy: 38 (uczestnicy: 2 060)
  • pokazy teatralne: 100 (uczestnicy: 22 049)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 240)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 1 820)
  • warsztaty: 130 (uczestnicy: 3 335)
  • inne: 185 (uczestnicy: 18 153)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 93 (członkowie: 2 801)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 319)
  • taneczne: 17 (członkowie: 541)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 109)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 5 (członkowie: 130)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 88)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 14 (członkowie: 684)
  • koło gospodyń wiejskich: 15 (członkowie: 722)
  • inne: 12 (członkowie: 188)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 75 (absolwenci: 784)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 20)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 10 (absolwenci: 113)
  • tańca: 56 (absolwenci: 537)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 32)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 3
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 14
  • muzyczne: 12
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 13


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 126 (członkowie: 2 550)
  • teatralne: 8 (członkowie: 77)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 184)
  • wokalne i chóry: 28 (członkowie: 477)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 16 (członkowie: 474)
  • taneczne: 55 (członkowie: 1 202)
  • inne: 8 (członkowie: 136)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wodzisławskim działały 3 kina posiadające 3 sale z 645 miejscami na widowni. Odbyło się 1 061 seansów, na które przyszło 32 617 widzów, w tym 181 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 906 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wodzisławskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 742 zwiedzających, co daje 364 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wodzisławskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 598 027 wolumenów oraz 8 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 110 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 14 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 695 370 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 170
  • dostępne dla czytelników: 91
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 91
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 22
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 26
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Kluby sportowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wodzisławskim działały 62 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 879 członków. Zarejestrowano 3 915 ćwiczących (mężczyźni: 3 177, kobiety: 738, chłopcy do lat 18: 2 050, dziewczęta do lat 18: 535). Aktywnych było 86 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (96), instruktora sportowego (71) oraz inne osoby (28).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wodzisławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)