Powiat olkuski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat olkuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 113 004 Liczba mieszkańców
 • 618 km2 Powierzchnia
 • 184 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,2% Stopa urbanizacji
 • Barbara Rzońca Starosta
 • ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz Adres starostwa powiatowego
 • KOL Tablice rejestracyjne
Powiat olkuski na mapie
Identyfikatory
 • 1212 TERYT (TERC)
Herb powiatu olkuskiego
powiat olkuski herb
Flaga powiatu olkuskiego
powiat olkuski flaga

powiat olkuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu
(032)641-40-44 (032)641-40-08
(032)754-77-21
Al. 1000
32-300 Olkusz
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
(032)647-82-00
(032)647-82-41
ul. Jana Pawła II 32
32-300 Olkusz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu
(032)754-68-38
(032)754-65-23
al. 1000-lecia 13a
32-300 Olkusz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu
(032)754-09-28
(032)754-57-50
Al. 1000-lecia 13a
32-300 Olkusz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olkuszu
(032)643-04-55
(032)643-04-55
ul. Szpitalna 11a
32-300 Olkusz
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
(32) 643-04-14
(32) 643-04-90
ul. Mickiewicza
32-300 Olkusz

Powiat olkuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie olkuskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 186 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 182 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 142 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 6,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat olkuski
  6,14
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 30 963 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 166,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat olkuski
  166,5 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat olkuski ma 113 004 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu olkuskiego zawarli w 2015 roku 588 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,2% mieszkańców powiatu olkuskiego jest stanu wolnego, 61,2% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat olkuski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -239. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,1 na 1000 mieszkańców powiatu olkuskiego. W 2015 roku urodziło się 926 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 51,0% zgonów w powiecie olkuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w powiecie olkuskim były nowotwory, a 2,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu olkuskiego przypada 10.27 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 904 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 177 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu olkuskiego -273. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,4% mieszkańców powiatu olkuskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu olkuskiego

 • 113 004 Liczba mieszkańców
 • 58 065 Kobiety
 • 54 939 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie olkuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie olkuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie olkuskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu olkuskiego w latach 2017-2050

 • 88 846 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 773 Kobiety
 • 43 073 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie olkuskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie olkuskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie olkuskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu olkuskiego

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat olkuski
  42,1 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat olkuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu olkuskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat olkuski
  25,2%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 20,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,2% Żonaci/Zamężne
 • powiat olkuski
  61,2%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 59,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 63,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat olkuski
  9,7%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat olkuski
  3,6%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat olkuski
  0,3%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie olkuskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie olkuskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat olkuski
  5,2
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat olkuski
  1,5
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 588 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie olkuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie olkuskim

 • -239 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -93 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -146 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  -2,1
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie olkuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie olkuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie olkuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie olkuskim w roku 2015

 • 926 Urodzenia żywe
 • 440 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 486 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  8,2
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 35,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat olkuski
  35,3
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 8.63 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.63
 • 39.3 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.3
 • 84.41 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84.41
 • 72.67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.67
 • 21.96 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21.96
 • 4.14 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.14
 • 3 338 g Średnia waga noworodków
 • 3 263 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 406 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat olkuski
  3 338 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 362 Waga 3000g - 3499g
 • 362
 • 162 Waga 2500g - 2999g
 • 162
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat olkuski
  1,15
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat olkuski
  0,54
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat olkuski
  0,79
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie olkuskim w roku 2015

 • 1 165 Zgony
 • 533 Kobiety
  (Zgony)
 • 632 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 5 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 83,3%
  16,7%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat olkuski
  10,3
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 125,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat olkuski
  125,8
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 6,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat olkuski
  6,5
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat olkuski
  3,0
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olkuskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat olkuski
  57,6%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat olkuski
  26,2%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 2,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat olkuski
  2,6%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 271,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat olkuski
  271,4
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 596,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 575,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 618,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat olkuski
  596,4
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 132,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 212,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat olkuski
  132,7
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 24,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat olkuski
  24,0
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat olkuski
  8,6
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat olkuski
  0,9%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 904 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 479 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 425 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 177 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 623 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 554 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -273 Saldo migracji
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -129 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -273 Saldo migracji wewnętrznych
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -129 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie olkuskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie olkuskim

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat olkuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat olkuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie olkuskim na 1000 mieszkańców pracuje 209 osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 46,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie olkuskim wynosiło w 2015 roku 12,3% (14,6% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olkuskim wynosi 3 731,21 PLN, co odpowiada 89.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olkuskiego 22 616 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 15 100 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 516.

  25,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olkuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,9% w przemyśle i budownictwie, a 6,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie olkuskim

 • 209 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat olkuski
  209,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 12,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,6% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • powiat olkuski
  12,3%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olkuskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie olkuskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie olkuskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie olkuskim

 • 3 731 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat olkuski
  3 731 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie olkuskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie olkuskim

 • 22 616 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 15 100 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 516 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie olkuskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 13,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 32,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie olkuskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie olkuskim

 • 23 621 Pracujący ogółem
 • 10 695 Kobiety
 • 12 926 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie olkuskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat olkuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat olkuski
  60,2
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 33,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat olkuski
  33,6
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 126,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat olkuski
  126,1
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat olkuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie olkuskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 038 Przestępstwa ogółem
 • 2 038
 • 1 309 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 309
 • 419 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 419
 • 261 Przestępstwa drogowe
 • 261
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 922 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 922
 • 17,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  17,97
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 11,54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  11,54
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 3,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  3,70
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  2,30
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  0,35
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 8,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat olkuski
  8,13
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat olkuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat olkuski
  73%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat olkuski
  63%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat olkuski
  85%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat olkuski
  99%
  Woj. małopolskie
  99%

Powiat olkuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 25 109 mieszkańców powiatu olkuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 330 kobiet oraz 12 779 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców powiatu olkuskiego, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu olkuskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie olkuskim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (22,3%) oraz podstawowe ukończone (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz średnie zawodowe (26,1%).

  18,0% mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 844 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,06 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (25,2% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,24.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,06.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku potencjalnej nauki (31,9% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat olkuski
  16,1%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 20,0% W miastach
  (wyższe)
 • 12,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat olkuski
  39,1%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 40,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 43,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • powiat olkuski
  2,3%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat olkuski
  12,6%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat olkuski
  24,1%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 22,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat olkuski
  20,0%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 13,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat olkuski
  4,8%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat olkuski
  18,4%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat olkuski
  1,6%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie olkuskim

 • 844 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat olkuski
  844,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 1,06 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat olkuski
  1,06
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 206,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 205,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 29,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie olkuskim

 • 90,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat olkuski
  90,24
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 89,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat olkuski
  89,90
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olkuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat olkuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat olkuski
  16,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 538,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 483,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie olkuskim

 • 99,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat olkuski
  99,06
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 95,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat olkuski
  95,92
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olkuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat olkuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat olkuski
  23,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 265,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 213,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie olkuskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat olkuski
  5,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 31 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 31
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 117,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 91,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat olkuski
  28,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 • 108,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 79,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat olkuski
  17,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 18 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie olkuskim

 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat olkuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat olkuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat olkuski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)