Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2011 roku)