Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS z 2015 roku)