Polska w liczbach

Polska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkanców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Polska ma 38 454 576 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% męźczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat .

  Mieszkańcy Polski zawarli w 2014 roku 188 488 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców Polski jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Polska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1 307. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,0 na 1000 mieszkańców Polski. W 2014 roku urodziło się 375 160 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 361 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 .

  W 2013 roku 45,8% zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w Polsce były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polski przypada 9.78 zgonów.

  W 2014 roku zarejestrowano 407 604 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 407 604 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polski 0. W tym samym roku 12 330 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 28 080 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15 750.

  63,0% mieszkańców Polski jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polski

 • 38 454 576 Liczba mieszkanców
 • 19 847 159Kobiety
 • 18 607 417Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polsce w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polsce w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polsce w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polski

 • 40,6 latŚredni wiek mieszkanców
 • 42,2 latKobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 latMężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polska, 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polski

 • Wykres - Stan cywilny - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8%Kawalerowie/Panny
 • 24,3%Kobiety
  (Panny)
 • 33,8%Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8%Żonaci/Zamężne
 • 53,7%Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1%Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6%Wdowcy/Wdowy
 • 15,5%Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1%Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0%Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • 5,7%Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2%Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8%Nieustalone
 • 0,8%Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8%Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polsce

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polsce w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2014
 • 1,7Rozwody na 1000 ludności w roku 2014
 • 188 488Małżeństwa zawarte w roku 2014
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 1995-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polsce

 • -1 307Przyrost naturalny w roku 2014
 • 1 393Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 700Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,0Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • -0,5Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,7Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polsce w latach 1995-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polsce w latach 1995-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polsce w latach 1995-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polsce w roku 2014

 • 375 160Urodzenia żywe
 • 182 069Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 193 091Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 9,7Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • 40,4Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • 13.08Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.08
 • 47.75Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.75
 • 87.99Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.99
 • 73.14Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.14
 • 31.32Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.32
 • 6.48Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.48
 • 0.3Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.3
 • 3 361 gŚrednia waga noworodków
 • 3 291 gDziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 gChłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rozkład wagi noworodków
 • 472Waga 5000g i więcej
 • 472
 • 4 606Waga 4500g - 4999g
 • 4 606
 • 34 113Waga 4000g - 4499g
 • 34 113
 • 116 452Waga 3500g - 3999g
 • 116 452
 • 141 566Waga 3000g - 3499g
 • 141 566
 • 56 076Waga 2500g - 2999g
 • 56 076
 • 14 373Waga 2000g - 2499g
 • 14 373
 • 4 746Waga 1500g - 1999g
 • 4 746
 • 2 262Waga 1000g - 1499g
 • 2 262
 • 1 484Waga 600g - 999g
 • 1 484
 • 342Waga poniżej 600g
 • 342
 • 1,29Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • 0,63Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • 1,00Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Statystyki zgonów w Polsce w roku 2014

 • 376 467Zgony
 • 180 676Kobiety
  (Zgony)
 • 195 791Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 1 583Zgony niemowląt
 • 713Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 870Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 45,0%
  55,0%
 • 9,8Zgony na 1000 ludności
 • 100,3Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • 4,2Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • 3,2Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • 1,6Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wykres - Przyczyny zgonów w Polsce w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,8%Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • 25,5%Zgony spowodowane nowotworami
 • 5,9%Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • 4,0Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • 71,8Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • 256,9Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • 244,4Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • 460,8Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 477,7Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 442,9Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,7Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,7Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,5Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 29,3Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • 8,4Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • 0,9%Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Migracje ludności

 • 407 604Migracje wewnętrzne
 • 218 294Kobiety
  (migracje wewnętrze)
 • 189 310Mężczyźni
  (migracje wewnętrze)
 • 12 330Zameldowania z zagranicy
 • 5 553Kobiety
  (zameldowaniaz zagranicy)
 • 6 777Mężczyźni
  (zameldowaniaz zagranicy)
 • 28 080Wymeldowania za granicę
 • 14 277Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 803Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 750Saldo migracji zagranicznych
 • -8 724Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 026Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polsce w latach 1995-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polsce

 • 15,0%Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1%Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9%Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8%Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7%Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9%Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3%Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1%Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2%Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polska, 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Polsce na 1000 mieszkańców pracuje 230 osób . 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie w Polsce wynosiło w 2014 roku 11,4% (12,4% wśród kobiet i 10,5% wśród męźczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosi 4 003,99 pln.

  21,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Polski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,9% w przemyśle i budownictwie, a 19,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce

 • 230Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • 11,4%Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,4%Kobiety
 • 10,5%Mężczyźni
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2004 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polsce w latach 2004 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polsce w latach 2004 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce

 • 4 004 plnWynagrodzenie brutto
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polsce w latach 2002 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polsce

 • 100,0%Pracujący ogółem
 • 100,0%Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0%Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,1%Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,4%Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9%Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,9%Przemysł i budownictwo
 • 15,6%Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,2%Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,0%Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,5%Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,6%Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,9%Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1%Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,7%Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,0%Pozostałe
 • 40,5%Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,6%Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Polsce

 • 8 864 415Pracujący ogółem
 • 4 434 573Kobiety
 • 4 429 842Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Polsce w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,0%W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0%Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1%Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0%W wieku produkcyjnym
 • 57,6%Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7%Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0%W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3%Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2%Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polska, 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 58,8Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 30,2Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 105,2Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,0%W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7%Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6%Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0%W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3%Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4%Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w Polsce

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 885 139Przestępstwa ogółem
 • 885 139
 • 605 313Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 605 313
 • 162 042Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 162 042
 • 86 833Przestępstwa drogowe
 • 86 833
 • 21 347Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21 347
 • 452 460Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 452 460
 • 22,72Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • 15,54Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • 4,16Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • 2,23Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • 0,55Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • 11,61Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 0%Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • 0%Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • 0%Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • 0%Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych

Polska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 9 205 368 mieszkańców Polski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 492 981 kobiet oraz 4 712 374 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Polski, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  Wśród kobiet mieszkających w Polsce największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,1%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  18,2% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 794 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,17 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,1% ludności (24,1% wśród dziewczynek i 24,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,72.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 2 uczniów. 18 uczniów przypada na oddział w zasadniczych szkołach zawodowych. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 17,9%Wykształcenie wyższe
 • 20,1%Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6%Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,7%W miastach
  (wyższe)
 • 10,3%Na wsi
  (wyższe)
 • 33,3%Wykształcenie średnie i policealne
 • 35,6%Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7%Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,5%W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,7%Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7%Wykształcenie policealne
 • 3,8%Kobiety
  (policealne)
 • 1,6%Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4%W miastach
  (policealne)
 • 1,7%Na wsi
  (policealne)
 • 12,4%Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • 15,1%Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5%Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4%W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3%Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1%Wykształcenie średnie zawodowe
 • 16,7%Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7%Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7%W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8%Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,9%Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • 16,8%Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5%Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,8%W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7%Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2%Wykształcenie gimnazjalne
 • 4,6%Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8%Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5%W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3%Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,3%Wykształcenie podstawowe ukończone
 • 21,1%Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,3%Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,5%W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,8%Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4%Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • 1,7%Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1%Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9%W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2%Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polsce

 • 794Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • 1,17Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 •  
 • 71 024,5Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 70 554,6Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 469,9Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 213,8Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1 179,4Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,4Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 060,8Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14 784,6Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 276,2Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 100,6Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 99,3Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 020,1Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przeszkolny)
 • 2 981,7Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,4Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Polsce

 • 94,72Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • 93,67Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszytkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 • 6Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 6
 •  
 • 171 511,7Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 148 268,4Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 243,3Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8 848,0Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7 981,1Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 866,9Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,4Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w Polsce

 • 98,41Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • 92,18Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 19Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 19
 •  
 • 93 538,4Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 70 527,1Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 011,4Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6 683,7Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5 350,0Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 333,7Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 514,0Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 388,2Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 125,8Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Polsce

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 2Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 2
 • 27Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 8Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 8
 • 27Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 37 967,1Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27 252,9Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10 714,2Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 401,1Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 310,7Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 90,3Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 333,7Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2 436,6Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 897,1Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18Uczniowie przypadający na 1 oddział w zasadniczych szkołach zawodowych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w zasadniczych szkołach zawodowych według typu
 • 18Zasadnicze szkoły zawodowe ogółem
 • 18
 • 20Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży
 • 20
 • 10Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne dla młodzieży
 • 10
 • 12Zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych
 • 12
 • 6Szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne
 • 6
 • 10 343,8Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zasadnicze szkoły zawodowe)
 • 5 454,4Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4 889,4Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 480,0Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zasadnicze szkoły zawodowe specjalne dla młodzieży)
 • 1 751,3Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 728,8Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,8Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych)
 • 13,6Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 591,9Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne)
 • 2 987,7Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 604,2Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • 24Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 7Technika dla młodzieży specjalne
 • 7
 • 12Licea profilowane dla dorosłych
 • 12
 • 15Technika dla dorosłych
 • 15
 • 15Technika uzupełniające dla dorosłych
 • 15
 • 14Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 14
 • 42 939,3Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 27 675,5Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 263,8Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 230,2Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 171,7Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,5Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,8Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 41,4Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,4Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 386,0Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 239,4Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 146,6Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 18Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18
 • 7Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 23Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 2 299,5Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1 686,2Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 613,3Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,4Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 44,8Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,7Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4 830,6Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3 173,0Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 657,6Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w Polsce

 • 18,2%Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2%Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3%Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,1%Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,1%Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,2%Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2%Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2%Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2%Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3%Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3%Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3%Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2%Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3%Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0%Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polska, 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polska, 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polska, 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)