Polska w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, województwa, tabele)

Polska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce

 • W 2015 roku w Polsce oddano do użytku 147 711 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,84 nowych lokali.

  54,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 42,3% na sprzedaż lub wynajem, 1,4% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (1,1%), lokale społeczne czynszowe (0,9%) i lokale zakładowe (0,3%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 84,9% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 15,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polsce to 4,13 . Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2015 roku w Polsce to 99,80 m2 .

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 147 711 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 3,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 67 753 Użytek własny
 • 12 005 Sprzedaż lub wynajem
 • 84,9%
  15,1%
 • 610 770 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • 15,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • 14 738 636 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 99,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2015 roku)
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Polska ma 38 426 809 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat .

  Mieszkańcy Polski zawarli w 2015 roku 188 832 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców Polski jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Polska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25 613. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,7 na 1000 mieszkańców Polski. W 2015 roku urodziło się 369 308 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,94 .

  W 2013 roku 45,8% zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w Polsce były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polski przypada 10.27 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 387 546 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 387 546 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polski 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,4% mieszkańców Polski jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polski

 • 38 426 809 Liczba mieszkańców
 • 19 835 181 Kobiety
 • 18 591 628 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polsce w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polsce w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polsce w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców Polski w latach 2017-2050

 • 33 950 569 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 387 024 Kobiety
 • 16 563 545 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w Polsce w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w Polsce w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w Polsce w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polski

 • 40,9 latŚredni wiek mieszkańców
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polska, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polski

 • Wykres - Stan cywilny - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8%Żonaci/Zamężne
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polsce

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polsce w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • 188 832 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polsce

 • -25 613 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -10 821 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 792 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,7 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polsce w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polsce w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polsce w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polsce w roku 2015

 • 369 308 Urodzenia żywe
 • 179 631 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 189 677 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • 12.28 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.28
 • 47.22 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.22
 • 87.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.5
 • 74.33 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.33
 • 31.51 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.51
 • 6.56 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.56
 • 0.29 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.29
 • 3 356 gŚrednia waga noworodków
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rozkład wagi noworodków
 • 425 Waga 5000g i więcej
 • 425
 • 4 434 Waga 4500g - 4999g
 • 4 434
 • 33 237 Waga 4000g - 4499g
 • 33 237
 • 114 772 Waga 3500g - 3999g
 • 114 772
 • 138 830 Waga 3000g - 3499g
 • 138 830
 • 54 913 Waga 2500g - 2999g
 • 54 913
 • 13 797 Waga 2000g - 2499g
 • 13 797
 • 4 358 Waga 1500g - 1999g
 • 4 358
 • 1 984 Waga 1000g - 1499g
 • 1 984
 • 956 Waga 600g - 999g
 • 956
 • 256 Waga poniżej 600g
 • 256
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • 0,94 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Statystyki zgonów w Polsce w roku 2015

 • 394 921 Zgony
 • 190 452 Kobiety
  (Zgony)
 • 204 469 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 476 Zgony niemowląt
 • 646 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 830 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 43,8%
  56,2%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • 106,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wykres - Przyczyny zgonów w Polsce w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • 26,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • 3,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • 260,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • 248,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • 441,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 457,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 423,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 129,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 30,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Migracje ludności

 • 387 546 Migracje wewnętrzne
 • 206 579 Kobiety
  (migracje wewnętrzne)
 • 180 967 Mężczyźni
  (migracje wewnętrzne)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polsce w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polsce

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polska, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W Polsce na 1000 mieszkańców pracuje 232 osób . 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosiło w 2015 roku 9,7% (10,7% wśród kobiet i 8,8% wśród mężczyzn).

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosi 4 150,88 PLN.

  21,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Polski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,9% w przemyśle i budownictwie, a 0,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce

 • 232 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • 9,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,7% Kobiety
 • 8,8% Mężczyźni
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polsce w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polsce w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce

 • 4 151 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polsce w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polsce

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,9% Przemysł i budownictwo
 • 15,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 0,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 0,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 0,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,0% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Polsce

 • 8 935 102 Pracujący ogółem
 • 4 493 490 Kobiety
 • 4 441 612 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Polsce w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polska, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 60,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 31,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 109,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mobilne grupy wieku

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce

 • W 2015 roku w Polsce stwierdzono 799 786 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,80 przestępstw.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polsce wynosi 64,70% .

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,59 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 11,44 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,36 (84%), drogowe - 1,99 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone w Polsce

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 799 786 Przestępstwa ogółem
 • 799 786
 • 522 561 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 522 561
 • 167 733 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 167 733
 • 76 356 Przestępstwa drogowe
 • 76 356
 • 17 266 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17 266
 • 439 870 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 439 870
 • 20,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • 13,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • 4,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • 11,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu

Polska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 9 037 422 mieszkańców Polski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 409 628 kobiet oraz 4 627 794 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Polski, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  Wśród kobiet mieszkających w Polsce największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,1%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  18,1% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 842 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,12 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,94.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,90.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (31,5% kobiet i 31,2% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,7% W miastach
  (wyższe)
 • 10,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • 21,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polsce

 • 842 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • 1,12 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 •  
 • 71 249,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 70 748,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 500,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 348,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1 311,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 877,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12 607,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 269,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 92,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 91,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 004,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2 969,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Polsce

 • 90,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • 90,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 • 6 Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 6
 •  
 • 181 292,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 157 270,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 022,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9 215,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8 309,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 905,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w Polsce

 • 98,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • 92,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 18
 •  
 • 92 419,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 69 565,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 853,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6 593,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5 271,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 321,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 452,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 335,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 117,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Polsce

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 3
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 8 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 8
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 36 961,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26 586,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10 375,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 404,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 312,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 92,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 058,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2 244,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 813,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 19 Technika dla dorosłych
 • 19
 • 13 Technika uzupełniające dla dorosłych
 • 13
 • 12 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 12
 • 42 740,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 27 726,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 013,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 249,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 180,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla dorosłych)
 • 17,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika uzupełniające dla dorosłych)
 • 15,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 17 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 17
 • 7 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • Edukacyjne grupy wieku w Polsce

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polska, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polska, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polska, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)