Powiat suwalski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat suwalski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 35 955 Liczba mieszkańców
 • 1 307 km2 Powierzchnia
 • 27 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • Szczepan Ołdakowski Starosta
 • ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki Adres starostwa powiatowego
 • BSU Tablice rejestracyjne
Powiat suwalski na mapie
Identyfikatory
 • 2012 TERYT (TERC)
Herb powiatu suwalskiego
powiat suwalski herb
Flaga powiatu suwalskiego
powiat suwalski flaga

Powiat suwalski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat suwalski ma 35 955 mieszkańców, z czego 48,9% stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu suwalskiego w 2050 roku wynosi 31 128, z czego 15 017 to kobiety, a 16 111 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu suwalskiego zawarli w 2017 roku 202 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu suwalskiego jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat suwalski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 37. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,03 na 1000 mieszkańców powiatu suwalskiego. W 2017 roku urodziło się 421 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 446 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 40,6% zgonów w powiecie suwalskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w powiecie suwalskim były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu suwalskiego przypada 11.26 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 446 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 527 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu suwalskiego -81. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  62,3% mieszkańców powiatu suwalskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu suwalskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 35 955 Liczba mieszkańców
 • 17 597 Kobiety
 • 18 358 Mężczyźni
 • 48,9%
  51,1%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie suwalskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie suwalskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie suwalskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu suwalskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 31 128 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 017 Kobiety
 • 16 111 Mężczyźni
 • 48,8%
  51,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie suwalskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie suwalskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie suwalskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu suwalskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. suwalski
  39,9 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat suwalski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu suwalskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,7%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 38,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat suwalski
  54,7%
  Województwo
  54,9%
  Polska
  55,8%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,4%
  Województwo
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,5%
  Podlaskie
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,7% Nieustalone
 • powiat suwalski
  1,7%
  Województwo
  1,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie suwalskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat suwalski
  5,6
  Podlaskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat suwalski
  0,8
  Województwo
  1,5
  Polska
  1,7
 • 202 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie suwalskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  1,0
  Podlaskie
  -0,4
  Kraj
  -0,0
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie suwalskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie suwalskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie suwalskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie suwalskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 421 Urodzenia żywe
 • 200 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 221 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 11,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,8
  woj. podlaskie
  10,2
  Cała Polska
  10,5
 • 50,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. suwalski
  50,4
  Województwo
  43,1
  Cała Polska
  44,2
 • 13.65 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.65
 • 58.45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58.45
 • 115.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 115.38
 • 100.49 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 100.49
 • 33.27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.27
 • 8.14 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.14
 • 0.88 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.88
 • 3 446 g Średnia waga noworodków
 • 3 380 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 506 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat suwalski
  3 446 g
  Województwo
  3 447 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 147 Waga 3500g - 3999g
 • 147
 • 136 Waga 3000g - 3499g
 • 136
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,64 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat suwalski
  1,64
  woj. podlaskie
  1,40
  Kraj
  1,45
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat suwalski
  0,78
  Podlaskie
  0,69
  Polska
  0,71
 • 1,10 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,10
  Podlaskie
  0,96
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie suwalskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 404 Zgony
 • 179 Kobiety
  (Zgony)
 • 225 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat suwalski
  11,3
  woj. podlaskie
  10,3
  Cała Polska
  10,1
 • 96,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  96,9
  Podlaskie
  107,9
  Cała Polska
  101,5
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,4
  Podlaskie
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. suwalski
  3,5
  Podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie suwalskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,5%
  Województwo
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat suwalski
  28,8%
  Podlaskie
  25,1%
  Polska
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. suwalski
  6,8%
  woj. podlaskie
  6,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,3
  Cała Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  71,1
  Cała Polska
  74,3
 • 284,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  284,1
  woj. podlaskie
  259,5
  Kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,5
  Polska
  261,6
 • 409,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 485,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 337,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  409,4
  Podlaskie
  451,4
  Polska
  469,0
 • 42,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 43,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  42,6
  Podlaskie
  51,1
  Cała Polska
  87,7
 • 28,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  28,5
  woj. podlaskie
  27,5
  Cały kraj
  31,8
 • 17,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. suwalski
  17,1
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  8,0
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,8%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 446 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 241 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 205 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 527 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 311 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 216 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -79 Saldo migracji
 • -70 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -81 Saldo migracji wewnętrznych
 • -70 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie suwalskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat suwalski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suwalski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie suwalskim oddano do użytku 109 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,03 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie suwalskim to 11 194 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 312 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 99,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie suwalskim to 5,59 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie suwalskim to 155,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,92% mieszkań posiada łazienkę, 68,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,01% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 194 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 311,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. suwalski
  311,60
  Podlaskie
  375,20
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 98,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat suwalski
  98,70 m2
  Podlaskie
  76,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,70 m2
  Podlaskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,49 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,49
  Podlaskie
  4,02
  Cała Polska
  3,82
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,21
  woj. podlaskie
  2,67
  Polska
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat suwalski
  0,72
  woj. podlaskie
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 109 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,03 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. suwalski
  3,03
  woj. podlaskie
  4,24
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 99 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 609 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. suwalski
  5,59
  Województwo
  4,26
  Cały kraj
  3,91
 • 16,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat suwalski
  16,94
  Podlaskie
  18,06
  Cała Polska
  18,14
 • 16 993 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 155,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. suwalski
  155,9 m2
  Podlaskie
  102,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat suwalski
  0,47 m2
  woj. podlaskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,35%
  woj. podlaskie
  93,11%
  Cały kraj
  96,79%
 • 86,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  86,58%
  woj. podlaskie
  88,61%
  Kraj
  93,66%
 • 83,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,92%
  Podlaskie
  86,57%
  Polska
  91,31%
 • 68,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  68,81%
  Województwo
  78,57%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. suwalski
  0,01%
  Podlaskie
  31,24%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat suwalski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie suwalskim na 1000 mieszkańców pracuje 106 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie suwalskim wynosiło w 2017 roku 4,7% (5,8% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suwalskim wynosiło 3 556,25 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suwalskiego 1 325 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 770 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -555.

  70,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu suwalskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,2% w przemyśle i budownictwie, a 6,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 106 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. suwalski
  106,0
  Podlaskie
  192,0
  Polska
  247,0
 • 4,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,8% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,7%
  Województwo
  8,5%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie suwalskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie suwalskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie suwalskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 556 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 556 PLN
  Województwo
  4 006 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie suwalskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 325 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 770 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -555 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 70,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 71,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,2% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 10,9% Pozostałe
 • 17,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie suwalskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 816 Pracujący ogółem
 • 1 721 Kobiety
 • 2 095 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie suwalskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat suwalski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat suwalski
  60,4
  Podlaskie
  60,8
  Cały kraj
  63,4
 • 29,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,2
  woj. podlaskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 93,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. suwalski
  93,6
  Województwo
  117,4
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat suwalski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie suwalskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 011 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 582 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 205 nowych podmiotów, a 156 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (226) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (161) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (239) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (111) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie suwalskim najwięcej (67) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 945) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,9% (119) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,7% (516) podmiotów, a 68,4% (1 376) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie suwalskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 011 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 119 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 516 Przemysł i budownictwo
 • 1 376 Pozostała działalność
 • 205 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie suwalskim w 2017 roku
 • 156 Podmioty wyrejestrowane w powiecie suwalskim w 2017 roku
 • 1 582 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 945 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 945
 • 58 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 58
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 011 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 011
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 75 Spółki handlowe ogółem
 • 75
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 62  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 62
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 67 Spółki cywilne ogółem
 • 67
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 582 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 389 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 389
 • 279 Budownictwo
 • 279
 • 153 Przetwórstwo przemysłowe
 • 153
 • 136 Transport i gospodarka magazynowa
 • 136
 • 112 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 112
 • 98 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 98
 • 94 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 94
 • 62 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 62
 • 55 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 55
 • 55 Pozostała działalność
 • 55
 • 45 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 45
 • 34 Informacja i komunikacja
 • 34
 • 24 Edukacja
 • 24
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suwalski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie suwalskim stwierdzono 360 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie suwalskim wynosi 75,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu suwalskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,80 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 3,54 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,34 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,14 (88%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 360 Przestępstwa ogółem
 • 360
 • 208 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 208
 • 41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 41
 • 84 Przestępstwa drogowe
 • 84
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 127 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 127
 • 10,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat suwalski
  10,04
  woj. podlaskie
  13,89
  Polska
  19,62
 • 5,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. suwalski
  5,80
  Podlaskie
  8,20
  Kraj
  12,07
 • 1,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat suwalski
  1,14
  Podlaskie
  3,06
  Cała Polska
  4,94
 • 2,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,34
  woj. podlaskie
  2,00
  Kraj
  1,78
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,39
  woj. podlaskie
  0,58
  Kraj
  0,49
 • 3,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,54
  Województwo
  6,61
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat suwalski
  76%
  Podlaskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. suwalski
  88%
  Podlaskie
  87%
  Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. suwalski
  98%
  Podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  Województwo
  84%
  Kraj
  84%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat suwalski
  39%
  woj. podlaskie
  54%
  Polska
  52%

Powiat suwalski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu suwalskiego wyniosła w 2016 roku 28,2 mln złotych, co daje 785 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 17.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu suwalskiego - 20.3% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (18.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,1 mln złotych, czyli 14,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu suwalskiego wyniosła w 2016 roku 27,9 mln złotych, co daje 779 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 20.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11%). W budżecie powiatu suwalskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 109 złotych na mieszkańca (14,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,8 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie suwalskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu suwalskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu suwalskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,0 mln

  768(100%)

  25,9 mln

  717(100%)

  28,8 mln

  796(100%)

  28,2 mln

  780(100%)

  34,3 mln

  954(100%)

  35,9 mln

  1,0 tys(100%)

  33,0 mln

  920(100%)

  28,2 mln

  785(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  119(15.5%)

  4,7 mln

  133(18.1%)

  4,6 mln

  127(15.9%)

  4,8 mln

  133(17%)

  5,2 mln

  143(15%)

  5,1 mln

  141(14.1%)

  5,4 mln

  149(16.3%)

  5,7 mln

  159(20.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,8 mln

  279(36.3%)

  4,1 mln

  116(15.8%)

  7,8 mln

  215(27%)

  5,5 mln

  153(19.5%)

  6,5 mln

  180(18.9%)

  4,6 mln

  127(12.7%)

  4,4 mln

  123(13.4%)

  5,3 mln

  147(18.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  118(15.3%)

  4,4 mln

  125(16.9%)

  4,7 mln

  131(16.4%)

  5,0 mln

  138(17.7%)

  5,3 mln

  147(15.4%)

  5,6 mln

  156(15.6%)

  5,4 mln

  152(16.5%)

  5,3 mln

  146(18.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,3 mln

  66,3(8.6%)

  3,5 mln

  100(13.6%)

  3,1 mln

  84,3(10.6%)

  3,4 mln

  93,9(12%)

  4,0 mln

  112(11.8%)

  3,9 mln

  110(11%)

  3,8 mln

  106(11.5%)

  3,7 mln

  103(13.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  72,1(9.4%)

  2,9 mln

  81,1(11%)

  3,1 mln

  85,1(10.7%)

  3,4 mln

  93,4(11.9%)

  4,5 mln

  126(13.2%)

  5,5 mln

  154(15.4%)

  3,1 mln

  86,4(9.4%)

  2,5 mln

  68,4(8.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  60,7(7.9%)

  2,8 mln

  78,1(10.6%)

  2,8 mln

  78,5(9.9%)

  3,0 mln

  83,4(10.7%)

  3,3 mln

  91,8(9.6%)

  2,9 mln

  81,3(8.1%)

  2,2 mln

  62,1(6.8%)

  2,1 mln

  57,5(7.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  387,9 tys

  11,0(1.4%)

  431,3 tys

  12,2(1.7%)

  701,0 tys

  19,4(2.4%)

  611,5 tys

  17,0(2.2%)

  602,9 tys

  16,8(1.8%)

  591,9 tys

  16,5(1.6%)

  552,2 tys

  15,4(1.7%)

  1,4 mln

  38,3(4.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  665,3 tys

  18,9(2.5%)

  664,7 tys

  18,9(2.6%)

  701,6 tys

  19,4(2.4%)

  713,4 tys

  19,8(2.5%)

  784,2 tys

  21,8(2.3%)

  986,6 tys

  27,5(2.7%)

  1,0 mln

  27,9(3%)

  1,1 mln

  30,4(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  83,5 tys

  2,4(0.3%)

  87,1 tys

  2,5(0.3%)

  301,9 tys

  8,3(1%)

  485,8 tys

  13,5(1.7%)

  577,2 tys

  16,1(1.7%)

  296,6 tys

  8,3(0.8%)

  401,3 tys

  11,2(1.2%)

  324,0 tys

  9,0(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  224,7 tys

  6,4(0.8%)

  233,5 tys

  6,6(0.9%)

  238,5 tys

  6,6(0.8%)

  247,3 tys

  6,9(0.9%)

  251,4 tys

  7,0(0.7%)

  255,5 tys

  7,1(0.7%)

  255,6 tys

  7,1(0.8%)

  254,6 tys

  7,1(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  231,3 tys

  6,6(0.9%)

  234,2 tys

  6,6(0.9%)

  277,7 tys

  7,7(1%)

  259,7 tys

  7,2(0.9%)

  259,2 tys

  7,2(0.8%)

  232,2 tys

  6,5(0.6%)

  200,3 tys

  5,6(0.6%)

  160,6 tys

  4,5(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  90,4 tys

  2,6(0.3%)

  192,3 tys

  5,5(0.7%)

  49,1 tys

  1,4(0.2%)

  7,4 tys

  0,2(0%)

  39,8 tys

  1,1(0.1%)

  78,3 tys

  2,2(0.2%)

  47,4 tys

  1,3(0.1%)

  141,3 tys

  3,9(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,4(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,7 tys

  0,6(0.1%)

  212,6 tys

  6,0(0.8%)

  54,1 tys

  1,5(0.2%)

  535,4 tys

  14,9(1.9%)

  2,7 mln

  76,0(8%)

  4,6 mln

  127(12.7%)

  4,0 mln

  111(12%)

  95,4 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  24,9 tys

  0,7(0.1%)

  29,8 tys

  0,8(0.1%)

  26,6 tys

  0,7(0.1%)

  32,4 tys

  0,9(0.1%)

  42,3 tys

  1,2(0.1%)

  177,8 tys

  4,9(0.5%)

  99,5 tys

  2,8(0.3%)

  53,7 tys

  1,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  108,5 tys

  3,1(0.4%)

  20,2 tys

  0,6(0.1%)

  55,4 tys

  1,5(0.2%)

  35,3 tys

  1,0(0.1%)

  52,4 tys

  1,5(0.1%)

  59,5 tys

  1,7(0.2%)

  35,0 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  18,0 tys

  0,5(0.1%)

  232,7 tys

  6,6(0.9%)

  47,0 tys

  1,3(0.2%)

  178,2 tys

  4,9(0.6%)

  38,9 tys

  1,1(0.1%)

  894,1 tys

  24,9(2.5%)

  1,0 mln

  29,1(3.2%)

  27,6 tys

  0,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,9 tys

  0,3(0%)

  15,2 tys

  0,4(0.1%)

  24,7 tys

  0,7(0.1%)

  30,6 tys

  0,8(0.1%)

  146,4 tys

  4,1(0.4%)

  27,7 tys

  0,8(0.1%)

  21,5 tys

  0,6(0.1%)

  25,4 tys

  0,7(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  86,3 tys

  2,5(0.3%)

  1,1 mln

  32,6(4.4%)

  290,1 tys

  8,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  67,0 tys

  1,9(0.2%)

  1,0 mln

  28,0(3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie suwalskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu suwalskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat suwalski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu suwalskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,2 mln

  719(100%)

  26,6 mln

  737(100%)

  28,4 mln

  783(100%)

  27,0 mln

  748(100%)

  36,9 mln

  1,0 tys(100%)

  34,5 mln

  961(100%)

  33,6 mln

  936(100%)

  27,9 mln

  779(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,7 mln

  276(38.4%)

  10,5 mln

  298(39.5%)

  10,7 mln

  294(37.6%)

  11,1 mln

  309(41.2%)

  11,0 mln

  306(29.9%)

  10,9 mln

  304(31.7%)

  11,5 mln

  320(34.2%)

  11,8 mln

  328(42.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,7 mln

  76,0(10.6%)

  2,9 mln

  82,7(10.9%)

  3,9 mln

  107(13.6%)

  4,0 mln

  112(14.9%)

  4,2 mln

  117(11.4%)

  4,5 mln

  124(12.9%)

  5,0 mln

  140(14.9%)

  5,3 mln

  147(18.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  60,5(8.4%)

  2,6 mln

  73,5(9.7%)

  2,5 mln

  70,0(8.9%)

  2,5 mln

  70,0(9.3%)

  2,8 mln

  78,0(7.6%)

  2,8 mln

  78,6(8.2%)

  2,8 mln

  78,2(8.4%)

  3,1 mln

  85,7(11%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  60,7(8.5%)

  2,8 mln

  78,1(10.3%)

  2,8 mln

  78,5(10%)

  2,9 mln

  81,5(10.9%)

  3,3 mln

  91,8(9%)

  2,9 mln

  81,3(8.5%)

  2,2 mln

  62,1(6.6%)

  2,0 mln

  55,1(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  60,3(8.4%)

  2,6 mln

  72,5(9.6%)

  2,9 mln

  80,8(10.3%)

  3,0 mln

  83,7(11.2%)

  4,2 mln

  117(11.4%)

  5,1 mln

  143(14.8%)

  2,3 mln

  63,9(6.8%)

  1,8 mln

  50,7(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  149(20.8%)

  1,9 mln

  55,1(7.3%)

  2,9 mln

  78,7(10.1%)

  1,1 mln

  30,9(4.1%)

  1,7 mln

  46,4(4.5%)

  2,3 mln

  63,5(6.6%)

  1,8 mln

  51,1(5.5%)

  1,6 mln

  44,1(5.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  386,2 tys

  11,0(1.5%)

  430,9 tys

  12,2(1.6%)

  404,0 tys

  11,2(1.4%)

  408,5 tys

  11,3(1.5%)

  392,7 tys

  10,9(1.1%)

  404,6 tys

  11,3(1.2%)

  395,1 tys

  11,0(1.2%)

  511,4 tys

  14,2(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  207,3 tys

  5,9(0.8%)

  81,5 tys

  2,3(0.3%)

  370,9 tys

  10,2(1.3%)

  587,6 tys

  16,3(2.2%)

  958,5 tys

  26,7(2.6%)

  622,1 tys

  17,3(1.8%)

  386,5 tys

  10,8(1.2%)

  434,3 tys

  12,1(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  108,8 tys

  3,1(0.4%)

  1,0 mln

  28,5(3.8%)

  556,9 tys

  15,4(2%)

  360,2 tys

  10,0(1.3%)

  398,6 tys

  11,1(1.1%)

  369,4 tys

  10,3(1.1%)

  286,3 tys

  8,0(0.9%)

  318,3 tys

  8,9(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  233,2 tys

  6,6(0.9%)

  219,7 tys

  6,2(0.8%)

  222,9 tys

  6,2(0.8%)

  305,8 tys

  8,5(1.1%)

  396,1 tys

  11,0(1.1%)

  522,2 tys

  14,5(1.5%)

  396,0 tys

  11,0(1.2%)

  288,5 tys

  8,0(1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  167,2 tys

  4,8(0.7%)

  173,1 tys

  4,9(0.6%)

  177,6 tys

  4,9(0.6%)

  180,8 tys

  5,0(0.7%)

  179,0 tys

  5,0(0.5%)

  185,3 tys

  5,2(0.5%)

  184,8 tys

  5,1(0.6%)

  181,0 tys

  5,0(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  144,3 tys

  4,0(0.5%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  3,9 mln

  108(10.5%)

  3,3 mln

  93,0(9.7%)

  3,5 mln

  96,1(10.3%)

  164,5 tys

  4,6(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,3 tys

  1,7(0.2%)

  217,3 tys

  6,2(0.8%)

  83,8 tys

  2,3(0.3%)

  126,3 tys

  3,5(0.5%)

  3,1 mln

  86,6(8.4%)

  30,0 tys

  0,8(0.1%)

  56,6 tys

  1,6(0.2%)

  139,5 tys

  3,9(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  3,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  879

  0,0(0%)

  88,7 tys

  2,5(0.3%)

  98,1 tys

  2,7(0.3%)

  114,0 tys

  3,2(0.4%)

  236,7 tys

  6,6(0.6%)

  245,9 tys

  6,8(0.7%)

  159,5 tys

  4,4(0.5%)

  112,9 tys

  3,1(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  58,1 tys

  1,6(0.2%)

  790,3 tys

  22,0(2.4%)

  73,1 tys

  2,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  69,3 tys

  2,0(0.3%)

  69,8 tys

  1,9(0.2%)

  50,8 tys

  1,4(0.2%)

  22,3 tys

  0,6(0.1%)

  37,3 tys

  1,0(0.1%)

  36,2 tys

  1,0(0.1%)

  43,4 tys

  1,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  188,0 tys

  5,2(0.7%)

  136,4 tys

  3,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,1 tys

  0,7(0.1%)

  1,7 mln

  48,0(5.1%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,4 tys

  2,5(0.3%)

  37,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  86,3 tys

  2,5(0.3%)

  1,1 mln

  30,3(4%)

  365,5 tys

  10,1(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,4 tys

  3,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  1,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat suwalski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 527 mieszkańców powiatu suwalskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 582 kobiet oraz 4 945 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 7,3% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,7% mieszkańców powiatu suwalskiego, gimnazjalnym 7,6%, natomiast 33,1% podstawowym ukończonym. 4,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu suwalskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie suwalskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (33,4%) oraz średnie zawodowe (15,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (32,8%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  14,3% mieszkańców powiatu suwalskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,4% wśród dziewczynek i 14,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 471 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 3,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,97.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 83,06.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). 13 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,6% mieszkańców powiatu suwalskiego w wieku potencjalnej nauki (35,3% kobiet i 33,9% mężczyzn).

 • 10,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. suwalski
  10,4%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Kraj
  17,9%
 • 12,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  25,6%
  Województwo
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 28,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • pow. suwalski
  1,7%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  7,3%
  Województwo
  12,0%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 4,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. suwalski
  16,6%
  Podlaskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  18,7%
  Podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 13,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  7,6%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 7,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 8,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 33,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  33,1%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  19,3%
 • 33,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat suwalski
  4,7%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 5,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 471 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat suwalski
  471,0
  Województwo
  789,0
  Cała Polska
  811,0
 • 3,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  3,11
  Województwo
  1,10
  Polska
  1,01
 •  
 • 26,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 26,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 84,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,97
  Województwo
  94,06
  Cała Polska
  96,62
 • 80,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. suwalski
  80,67
  Podlaskie
  90,89
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suwalski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat suwalski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 168,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 142,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 83,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  83,06
  Podlaskie
  95,74
  Cały kraj
  100,01
 • 78,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  78,05
  Podlaskie
  89,67
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat suwalski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat suwalski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat suwalski
  20,0
  Podlaskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 92,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 69,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie suwalskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. suwalski
  13,0
  woj. podlaskie
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 13 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 13
 • 13 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 13
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat suwalski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat suwalski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat suwalski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suwalski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie suwalskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie suwalskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 6 (całoroczne: 5)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 787)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie suwalskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie suwalskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 230 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 199 (uczestnicy: 26 673)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 270)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 1 177)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 4 943)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 9 745)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 449)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 2 212)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 955)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 3 309)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 104)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 2 340)
  • warsztaty: 38 (uczestnicy: 879)
  • inne: 9 (uczestnicy: 290)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 615)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 119)
  • taneczne: 5 (członkowie: 78)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 94)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 13)
  • teatralne: 4 (członkowie: 112)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 137)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 3 (członkowie: 27)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 5
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 451)
  • teatralne: 4 (członkowie: 67)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 83)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 76)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 155)
  • taneczne: 6 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie suwalskim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 184 957 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 29 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 185 299 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 69
  • dostępne dla czytelników: 50
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 48
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w powiecie suwalskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie suwalskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 906 członków. Zarejestrowano 911 ćwiczących (mężczyźni: 545, kobiety: 366, chłopcy do lat 18: 386, dziewczęta do lat 18: 334). Aktywnych było 38 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (14), instruktora sportowego (18) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie suwalskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat suwalski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat suwalski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 16 wypadków drogowych w powiecie suwalskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 81,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie suwalskim zarejestrowanych było 33 322 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 21 705 samochodów osobowych (604,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 2 381 samochodów ciężarowych (75,3 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 52 autobusów (1,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 325 ciągników siodłowych (9,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 298 motocykli (64,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie suwalskim znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 27 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie suwalskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 44,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  44,5
  woj. podlaskie
  57,8
  Polska
  87,6
 • 8,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  8,4
  Podlaskie
  10,1
  Cała Polska
  7,9
 • 9,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat suwalski
  9,0
  Podlaskie
  14,3
  Cały kraj
  10,6
 • 81,03 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  81,0
  Podlaskie
  99,5
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 33 322 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie suwalskim w 2016 roku
 • 21 705 Samochody osobowe
 • 2 381 Samochody ciężarowe
 • 145 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 52 Autobusy
 • 153 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 325 Ciągniki samochodowe
 • 325   Ciągniki siodłowe
 • 6 408 Ciągniki rolnicze
 • 2 298 Motocykle
 • 785   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 825 Motorowery
 • 21 705Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie suwalskim
 • Samochody osobowe w powiecie suwalskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 604,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  604,1
  woj. podlaskie
  485,2
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 219
  • 1400-1649 kg5 949
  • 1650-1899 kg5 590
  • 1900 kg i więcej4 947
 • 5 219 do 1399 kg
 • 5 949 1400-1649 kg
 • 5 590 1650-1899 kg
 • 4 947 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 027 do 1399 cm3
 • 7 027
 • 12 638 1400-1999 cm3
 • 12 638
 • 2 040 2000 i więcej cm3
 • 2 040
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie suwalskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10 811
  • olej napędowy8 108
  • gaz (LPG)2 780
  • pozostałe6
 • 10 811 benzyna
 • 8 108 olej napędowy
 • 2 780 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 133 do 1 roku
 • 133
 • 105 2 lata
 • 105
 • 91 3 lata
 • 91
 • 281 4-5 lat
 • 281
 • 363 6-7 lat
 • 363
 • 773 8-9 lat
 • 773
 • 1 126 10-11 lat
 • 1 126
 • 3 498 12-15 lat
 • 3 498
 • 5 466 16-20 lat
 • 5 466
 • 3 863 21-25 lat
 • 3 863
 • 2 433 26-30 lat
 • 2 433
 • 3 573 31 lat i więcej
 • 3 573
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie suwalskim
 • Powiat
  20,7 lat
  woj. podlaskie
  17,9 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 2 381Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie suwalskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie suwalskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat suwalski
  75,3
  Podlaskie
  78,1
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 221 do 999 kg
 • 1 221
 • 628 1000-1499 kg
 • 628
 • 137 1500-2999 kg
 • 137
 • 11 3000-3499 kg
 • 11
 • 36 3500-4999 kg
 • 36
 • 133 5000-6999 kg
 • 133
 • 78 7000-9999 kg
 • 78
 • 101 10000-14999 kg
 • 101
 • 36 15000 kg i więcej
 • 36
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna610
  • olej napędowy1 676
  • gaz (LPG)95
  • pozostałe0
 • 610 benzyna
 • 1 676 olej napędowy
 • 95 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 22 2 lata
 • 22
 • 23 3 lata
 • 23
 • 63 4-5 lat
 • 63
 • 95 6-7 lat
 • 95
 • 124 8-9 lat
 • 124
 • 112 10-11 lat
 • 112
 • 343 12-15 lat
 • 343
 • 493 16-20 lat
 • 493
 • 248 21-25 lat
 • 248
 • 234 26-30 lat
 • 234
 • 603 31 lat i więcej
 • 603
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie suwalskim
 • Powiat
  21,1 lat
  Województwo
  18,0 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 52Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie suwalskim
 • Autobusy w powiecie suwalskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,4
  woj. podlaskie
  2,1
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy48
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 4 benzyna
 • 48 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 9 16-20 lat
 • 9
 • 2 21-25 lat
 • 2
 • 3 26-30 lat
 • 3
 • 10 31 lat i więcej
 • 10
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie suwalskim
 • Powiat
  17,7 lat
  woj. podlaskie
  18,6 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 325Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie suwalskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie suwalskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,0
  woj. podlaskie
  7,9
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy324
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 324 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 1 2 lata
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 48 4-5 lat
 • 48
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 37 8-9 lat
 • 37
 • 46 10-11 lat
 • 46
 • 50 12-15 lat
 • 50
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 15 21-25 lat
 • 15
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 9 31 lat i więcej
 • 9
 • 10,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie suwalskim
 • pow. suwalski
  10,8 lat
  Podlaskie
  12,3 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 2 298Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie suwalskim
 • Motocykle w powiecie suwalskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 64,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat suwalski
  64,0
  Województwo
  34,1
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 44 do 1 roku
 • 44
 • 9 2 lata
 • 9
 • 4 3 lata
 • 4
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 54 8-9 lat
 • 54
 • 60 10-11 lat
 • 60
 • 94 12-15 lat
 • 94
 • 136 16-20 lat
 • 136
 • 140 21-25 lat
 • 140
 • 545 26-30 lat
 • 545
 • 1 162 31 lat i więcej
 • 1 162
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie suwalskim
 • Powiat
  28,0 lat
  Województwo
  24,5 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 15 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie suwalskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 133,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  133,1 km
  woj. podlaskie
  256,3 km
  Polska
  388,2 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. suwalski
  4,8 km
  woj. podlaskie
  4,4 km
  Cała Polska
  3,2 km