Gmina Prószków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Prószków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Prószków to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Gmina Prószków ma 9 103 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Prószków.
 • 9 103 Liczba mieszkańców
 • 121,1 km² Powierzchnia
 • 81 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Paweł Cebula Burmistrz gminy
Gmina Prószków na mapie
Identyfikatory
 • 17.871450.5767 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1609103
Herb gminy Prószków
Gmina Prószków herb

Gmina Prószków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-060Poczta Prószków koło Opola, ul. Zawadzkiego 16
46-061Poczta Prószków koło Opola, ul. Jędrzejczyka 8

Gmina Prószków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Prószków)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Prószkowie
(77) 401-37-00
(77) 464-84-61
ul. Opolska 17
46-060 Prószków
ZUS Oddział w Opolu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

Gmina Prószków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Prószków ma 9 103 mieszkańców, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Prószków zawarli w 2020 roku 33 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,5% mieszkańców gminy Prószków jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Prószków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,51 na 1000 mieszkańców gminy Prószków. W 2020 roku urodziło się 91 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 381 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 44,3% zgonów w gminie Prószków spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,8% zgonów w gminie Prószków były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Prószków przypada 13.51 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 95 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 85 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Prószków 10. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  62,1% mieszkańców gminy Prószków jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 103 Liczba mieszkańców
 • 4 796 Kobiety
 • 4 307 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Prószków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Prószków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Prószków w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  42,4 lat
  woj. opolskie
  43,5 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Prószków, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  26,5%
  woj. opolskie
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  56,4%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,4%
  woj. opolskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Prószków
  3,3%
  Opolskie
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 5,5% Nieustalone
 • Gmina Prószków
  5,5%
  Opolskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 5,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Prószków w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Prószków
  3,6
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Prószków
  0,9
  woj. opolskie
  1,1
  Polska
  1,3
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Prószków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Prószków
  -3,5
  woj. opolskie
  -4,9
  Cały kraj
  -3,2
 • -5,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Prószków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Prószków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Prószków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Prószków w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 91 Urodzenia żywe
 • 44 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 47 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  10,0
  Województwo
  8,1
  Polska
  9,3
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Prószków
  36,6
  Województwo
  35,4
  Cały kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 381 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Prószków
  3 381 g
  Województwo
  3 367 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 349 Waga 3500g - 3999g
 • 349
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Prószków
  1,29
  woj. opolskie
  1,23
  Cały kraj
  1,38
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Prószków
  0,63
  woj. opolskie
  0,59
  Kraj
  0,67
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,72
  woj. opolskie
  0,63
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Prószków w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 123 Zgony
 • 55 Kobiety
  (Zgony)
 • 68 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,5
  woj. opolskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 139,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Prószków
  139,0
  Województwo
  159,9
  Kraj
  134,3
 • 7,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,5
  woj. opolskie
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,2
  Opolskie
  3,3
  Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Prószków
  44,3%
  woj. opolskie
  44,6%
  Cały kraj
  39,4%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  26,8%
  Opolskie
  26,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,1%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Cała Polska
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  77,2
  Cała Polska
  70,4
 • 260,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Prószków
  260,8
  Opolskie
  286,9
  Kraj
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  260,1
  Cały kraj
  261,3
 • 431,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 426,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 437,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  431,6
  Opolskie
  485,0
  Cała Polska
  421,0
 • 66,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Prószków
  66,3
  woj. opolskie
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 20,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,4
  woj. opolskie
  28,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Prószków
  4,7
  Województwo
  6,5
  Kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,5%
  Opolskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 52 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 85 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Saldo migracji
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 10 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Prószków w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prószków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Prószków oddano do użytku 30 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Prószków to 2 645 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 291 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Prószków to 5,77 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Prószków to 142,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,80% mieszkań posiada łazienkę, 85,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,68% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 645 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 291,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  291,30
  woj. opolskie
  370,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 119,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Prószków
  119,40 m2
  woj. opolskie
  81,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 34,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Prószków
  34,80 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  5,52
  Opolskie
  4,19
  Cały kraj
  3,82
 • 3,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Prószków
  3,43
  woj. opolskie
  2,70
  Kraj
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,62
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 30 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Prószków
  3,30
  Opolskie
  2,68
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 173 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,77 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,77
  Opolskie
  4,59
  Cała Polska
  3,77
 • 19,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  19,05
  Województwo
  12,30
  Kraj
  21,77
 • 4 272 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 142,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  142,4 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,47 m2
  woj. opolskie
  0,31 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Prószków
  98,34%
  woj. opolskie
  98,31%
  Polska
  96,97%
 • 98,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Prószków
  98,30%
  Województwo
  97,06%
  Polska
  94,01%
 • 93,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Prószków
  93,80%
  Opolskie
  93,71%
  Cały kraj
  91,78%
 • 85,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Prószków
  85,94%
  Opolskie
  82,73%
  Polska
  83,08%
 • 0,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,68%
  Województwo
  48,46%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Prószków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Prószków na 1000 mieszkańców pracuje 175osób . 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Prószków wynosiło w 2020 roku 5,5% (5,8% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prószków wynosiło 4 720,08 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prószków 840 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 507 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -333.

  24,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Prószków pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 175 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Prószków
  175,0
  Województwo
  219,0
  Cała Polska
  252,0
 • 5,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,8% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Gmina
  5,5%
  Opolskie
  6,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Prószków w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Prószków w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Prószków w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 720 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Prószków
  4 720 PLN
  Opolskie
  5 079 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Prószków w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 840 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 507 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -333 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 37,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Prószków w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 587 Pracujący ogółem
 • 861 Kobiety
 • 726 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Prószków w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  61,1
  Województwo
  64,5
  Kraj
  68,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,3
  woj. opolskie
  38,2
  Polska
  37,5
 • 119,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,8
  woj. opolskie
  144,8
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Prószków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Prószków w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 943 podmioty gospodarki narodowej, z czego 721 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 50 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (93) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (42) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (63) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (21) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Prószków najwięcej (89) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (900) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (37) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,3% (323) podmiotów, a 61,8% (583) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Prószków najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 943 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 37 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 323 Przemysł i budownictwo
 • 583 Pozostała działalność
 • 50 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Prószków w 2020 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w gminie Prószków w 2020 roku
 • 721 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 900 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 900
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 943 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 943
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 105 Spółki handlowe ogółem
 • 105
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 89  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 89
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 32 Spółki cywilne ogółem
 • 32
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 721 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 166 Budownictwo
 • 166
 • 140 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 140
 • 90 Przetwórstwo przemysłowe
 • 90
 • 70 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 70
 • 36 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 36
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 34 Transport i gospodarka magazynowa
 • 34
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31
 • 21 Informacja i komunikacja
 • 21
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 19 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 19
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prószków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Prószków stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 99 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Prószków wynosi 68,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Prószków najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,86 (wykrywalność 50%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,84 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,64 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,97 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Prószków.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 99
 • 62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 62
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 53 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 53
 • 10,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Prószków
  10,92
  Opolskie
  16,02
  Cały kraj
  19,96
 • 6,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Prószków
  6,84
  woj. opolskie
  11,09
  Kraj
  12,25
 • 1,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Prószków
  1,97
  Województwo
  2,63
  Cały kraj
  5,17
 • 1,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Prószków
  1,64
  Województwo
  1,63
  Polska
  1,73
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,27
  woj. opolskie
  0,32
  Cała Polska
  0,37
 • 5,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Prószków
  5,86
  Opolskie
  7,46
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  68%
  woj. opolskie
  73%
  Cała Polska
  73%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Opolskie
  69%
  Cała Polska
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  63%
  Województwo
  69%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  Opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  90%
  Polska
  87%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  Województwo
  52%
  Polska
  54%

Gmina Prószków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Prószków wyniosła w 2020 roku 48,6 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Prószków - 28.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,7 mln złotych, czyli 13,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Prószków wyniosła w 2020 roku 48,9 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.4%). W budżecie gminy Prószków wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 983 złotych na mieszkańca (18,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,9 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Prószków według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Prószków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Prószków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,4 mln

  2,8 tys(100%)

  26,7 mln

  2,7 tys(100%)

  28,0 mln

  2,8 tys(100%)

  30,3 mln

  3,1 tys(100%)

  32,4 mln

  3,6 tys(100%)

  35,9 mln

  4,0 tys(100%)

  47,0 mln

  5,2 tys(100%)

  48,6 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,4 mln

  1,2 tys(41.7%)

  11,4 mln

  1,2 tys(42.7%)

  12,3 mln

  1,3 tys(44%)

  12,7 mln

  1,3 tys(41.9%)

  12,4 mln

  1,4 tys(38.3%)

  13,5 mln

  1,5 tys(37.5%)

  14,0 mln

  1,5 tys(29.7%)

  14,0 mln

  1,5 tys(28.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  292(10.5%)

  2,2 mln

  226(8.3%)

  2,6 mln

  268(9.4%)

  2,7 mln

  279(9%)

  2,7 mln

  297(8.3%)

  3,1 mln

  341(8.6%)

  4,2 mln

  459(8.9%)

  5,4 mln

  596(11.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  318(11.4%)

  3,1 mln

  320(11.8%)

  3,2 mln

  330(11.6%)

  3,4 mln

  348(11.2%)

  4,1 mln

  448(12.5%)

  4,4 mln

  489(12.3%)

  4,8 mln

  529(10.2%)

  5,4 mln

  595(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  146(5.2%)

  2,7 mln

  276(10.2%)

  2,8 mln

  282(9.9%)

  836,3 tys

  85,4(2.8%)

  994,4 tys

  110(3.1%)

  2,0 mln

  219(5.5%)

  1,8 mln

  196(3.8%)

  3,8 mln

  420(7.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  220(7.9%)

  1,3 mln

  134(4.9%)

  1,5 mln

  151(5.3%)

  1,4 mln

  144(4.7%)

  1,5 mln

  164(4.6%)

  2,1 mln

  232(5.9%)

  4,1 mln

  447(8.6%)

  3,4 mln

  377(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  324(11.6%)

  3,3 mln

  334(12.3%)

  3,5 mln

  359(12.6%)

  7,0 mln

  716(23.1%)

  2,0 mln

  221(6.2%)

  2,2 mln

  238(6%)

  2,5 mln

  275(5.3%)

  2,5 mln

  278(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  553,1 tys

  56,3(2%)

  523,0 tys

  53,1(2%)

  134,0 tys

  13,6(0.5%)

  193,2 tys

  19,7(0.6%)

  400,1 tys

  44,1(1.2%)

  298,7 tys

  33,0(0.8%)

  732,5 tys

  80,6(1.6%)

  800,7 tys

  88,2(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  665,3 tys

  67,8(2.4%)

  1,1 mln

  110(4%)

  571,0 tys

  58,1(2%)

  554,9 tys

  56,7(1.8%)

  626,9 tys

  69,2(1.9%)

  479,8 tys

  52,9(1.3%)

  524,6 tys

  57,7(1.1%)

  578,1 tys

  63,7(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  129(4.6%)

  186,6 tys

  18,9(0.7%)

  312,3 tys

  31,8(1.1%)

  578,9 tys

  59,1(1.9%)

  539,1 tys

  59,5(1.7%)

  325,4 tys

  35,9(0.9%)

  385,9 tys

  42,5(0.8%)

  315,3 tys

  34,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  261,0 tys

  26,6(1%)

  212,3 tys

  21,6(0.8%)

  205,7 tys

  20,9(0.7%)

  282,4 tys

  28,8(0.9%)

  204,3 tys

  22,5(0.6%)

  290,4 tys

  32,0(0.8%)

  355,7 tys

  39,1(0.8%)

  276,8 tys

  30,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  259,0 tys

  26,4(0.9%)

  240,1 tys

  24,4(0.9%)

  242,1 tys

  24,6(0.9%)

  271,1 tys

  27,7(0.9%)

  318,7 tys

  35,2(1%)

  302,3 tys

  33,4(0.8%)

  306,2 tys

  33,7(0.7%)

  276,4 tys

  30,4(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  91,1 tys

  9,3(0.3%)

  114,8 tys

  11,7(0.4%)

  128,9 tys

  13,1(0.5%)

  152,2 tys

  15,5(0.5%)

  117,9 tys

  13,0(0.4%)

  128,0 tys

  14,1(0.4%)

  168,9 tys

  18,6(0.4%)

  192,7 tys

  21,2(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,7 tys

  0,2(0%)

  72,6 tys

  7,4(0.3%)

  88,4 tys

  9,0(0.3%)

  8,4 tys

  0,9(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  88,4 tys

  9,8(0.2%)

  90,6 tys

  10,0(0.2%)

  86,2 tys

  9,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  72,9 tys

  7,4(0.3%)

  41,8 tys

  4,2(0.2%)

  33,9 tys

  3,5(0.1%)

  25,4 tys

  2,6(0.1%)

  12,4 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  32,3 tys

  3,6(0.1%)

  39,9 tys

  4,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,3 tys

  0,8(0%)

  78,5 tys

  8,0(0.3%)

  134,3 tys

  13,7(0.5%)

  45,8 tys

  4,7(0.2%)

  52,8 tys

  5,8(0.2%)

  68,8 tys

  7,6(0.2%)

  42,6 tys

  4,7(0.1%)

  36,0 tys

  4,0(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  31,2 tys

  3,2(0.1%)

  81,1 tys

  8,2(0.3%)

  173,0 tys

  17,6(0.6%)

  103,9 tys

  10,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  460

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  900

  0,1(0%)

  900

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Prószków według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Prószków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Prószków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,4 mln

  2,8 tys(100%)

  26,7 mln

  2,7 tys(100%)

  27,8 mln

  2,8 tys(100%)

  32,4 mln

  3,3 tys(100%)

  33,8 mln

  3,7 tys(100%)

  35,4 mln

  3,9 tys(100%)

  44,0 mln

  4,9 tys(100%)

  48,9 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,7 mln

  1,4 tys(49.9%)

  13,2 mln

  1,3 tys(49.6%)

  14,2 mln

  1,4 tys(51.1%)

  15,0 mln

  1,5 tys(46.4%)

  15,7 mln

  1,7 tys(46.4%)

  16,5 mln

  1,8 tys(46.6%)

  18,4 mln

  2,0 tys(41.8%)

  18,7 mln

  2,1 tys(38.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,4 mln

  856(30.7%)

  7,9 mln

  802(29.6%)

  8,1 mln

  829(29.3%)

  8,8 mln

  898(27.2%)

  8,4 mln

  929(24.9%)

  8,7 mln

  958(24.5%)

  9,7 mln

  1,1 tys(22.1%)

  11,4 mln

  1,3 tys(23.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  103(3.7%)

  1,2 mln

  119(4.4%)

  1,2 mln

  118(4.2%)

  1,4 mln

  139(4.2%)

  1,3 mln

  142(3.8%)

  1,2 mln

  135(3.4%)

  2,3 mln

  256(5.3%)

  4,1 mln

  454(8.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  414,1 tys

  42,2(1.5%)

  663,7 tys

  67,4(2.5%)

  734,7 tys

  74,8(2.6%)

  753,2 tys

  76,9(2.3%)

  825,9 tys

  91,1(2.4%)

  949,1 tys

  105(2.7%)

  923,0 tys

  102(2.1%)

  1,2 mln

  134(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  63,3 tys

  6,4(0.2%)

  589,3 tys

  59,8(2.2%)

  440,2 tys

  44,8(1.6%)

  52,9 tys

  5,4(0.2%)

  24,4 tys

  2,7(0.1%)

  20,8 tys

  2,3(0.1%)

  1,0 mln

  111(2.3%)

  747,2 tys

  82,3(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  398,9 tys

  40,6(1.5%)

  460,3 tys

  46,7(1.7%)

  637,3 tys

  64,9(2.3%)

  513,5 tys

  52,4(1.6%)

  420,0 tys

  46,3(1.2%)

  427,3 tys

  47,1(1.2%)

  509,0 tys

  56,0(1.2%)

  511,9 tys

  56,4(1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  175(6.3%)

  1,7 mln

  174(6.4%)

  1,8 mln

  183(6.5%)

  5,4 mln

  553(16.7%)

  401,9 tys

  44,3(1.2%)

  381,6 tys

  42,1(1.1%)

  423,0 tys

  46,5(1%)

  470,7 tys

  51,8(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  340,3 tys

  34,7(1.2%)

  330,9 tys

  33,6(1.2%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  8,2 tys

  0,8(0%)

  9,6 tys

  1,1(0%)

  130,5 tys

  14,4(0.4%)

  712,7 tys

  78,4(1.6%)

  421,3 tys

  46,4(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  108(3.9%)

  228,9 tys

  23,2(0.9%)

  165,0 tys

  16,8(0.6%)

  155,1 tys

  15,8(0.5%)

  270,5 tys

  29,8(0.8%)

  395,3 tys

  43,6(1.1%)

  313,7 tys

  34,5(0.7%)

  302,2 tys

  33,3(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  118,4 tys

  12,1(0.4%)

  98,9 tys

  10,0(0.4%)

  117,3 tys

  11,9(0.4%)

  110,1 tys

  11,2(0.3%)

  95,2 tys

  10,5(0.3%)

  94,1 tys

  10,4(0.3%)

  207,6 tys

  22,8(0.5%)

  284,3 tys

  31,3(0.6%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,7 tys

  0,2(0%)

  72,6 tys

  7,4(0.3%)

  88,4 tys

  9,0(0.3%)

  8,4 tys

  0,9(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  88,4 tys

  9,8(0.2%)

  90,6 tys

  10,0(0.2%)

  86,2 tys

  9,5(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 tys

  0,3(0%)

  838

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  20,3 tys

  2,1(0.1%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  11,3 tys

  1,2(0%)

  23,2 tys

  2,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  20,6 tys

  2,1(0.1%)

  26,2 tys

  2,7(0.1%)

  140,6 tys

  14,3(0.5%)

  19,8 tys

  2,0(0.1%)

  8,3 tys

  0,9(0%)

  14,5 tys

  1,6(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  5,7 tys

  0,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,1 tys

  3,2(0.1%)

  39,3 tys

  4,0(0.1%)

  27,1 tys

  2,8(0.1%)

  22,8 tys

  2,3(0.1%)

  15,0 tys

  1,7(0%)

  4,5 tys

  0,5(0%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  397

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  128,8 tys

  13,1(0.5%)

  123,3 tys

  12,5(0.5%)

  123,4 tys

  12,6(0.4%)

  118,2 tys

  12,1(0.4%)

  117,9 tys

  13,0(0.3%)

  114,2 tys

  12,6(0.3%)

  268

  0,0(0%)

  67,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  460

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  900

  0,1(0%)

  900

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Prószków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 888 mieszkańców gminy Prószków jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 934 kobiet oraz 954 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców gminy Prószków, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Prószków mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Prószków największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,0%) oraz średnie zawodowe (16,0%).

  W roku 2018 w gminie Prószków mieściło się 7 przedszkoli, w których do 15 oddziałów uczęszczało 310 dzieci (151 dziewczynek oraz 159 chłopców). Dostępnych było 329 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Prószków mieściło się 6 przedszkoli, w których do 11 oddziałów uczęszczało 219 dzieci (111 dziewczynek oraz 108 chłopców). Dostępne były 273 miejsca.

  17,8% mieszkańców gminy Prószków w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 942 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 42 oddziałach uczyło się 540 uczniów (262 kobiety oraz 278 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Prószków placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 35 oddziałach uczyło się 471 uczniów (225 kobiet oraz 246 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,11.

  W gminie Prószków znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 208 uczniów (91 kobiet oraz 117 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 46 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Prószków placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 77 uczniów (6 kobiet oraz 71 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 24 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,9% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 21,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców gminy Prószków w wieku potencjalnej nauki (23,8% kobiet i 18,9% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,3%
  woj. opolskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Prószków
  27,1%
  Województwo
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 29,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  Opolskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Prószków
  10,3%
  Województwo
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Prószków
  15,0%
  Opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  31,2%
  woj. opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,3%
  Opolskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Prószków
  20,5%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Prószków
  1,6%
  Opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 942 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  942,0
  Opolskie
  906,0
  Kraj
  873,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Prószków
  0,74
  Opolskie
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 329 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Prószków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 310 Dzieci
 • 151 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 159 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 70 3 lata
 • 70
 • 76 4 lata
 • 76
 • 82 5 lata
 • 82
 • 77 6 lat
 • 77
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 43 4 lata
 • 43
 • 31 5 lata
 • 31
 • 46 6 lat
 • 46
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 39 3 lata
 • 39
 • 33 4 lata
 • 33
 • 51 5 lata
 • 51
 • 31 6 lat
 • 31
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Prószków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prószków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Prószkowie
  Publiczne
  77 464-80-72
  77 464-80-72
  ul. Krasickiego 2
  46-060 Prószków
  4826
  Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich
  Publiczne
  77 464-86-20
  77 464-86-20
  ul. Opolska 44
  46-061 Zimnice Wielkie
  2444
  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  77 464-85-78
  77 464-85-78
  ul. Opolska 17
  46-060 Boguszyce
  244-
  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. PISARZY ŚLĄSKICH W ZŁOTNIKACH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
  Publiczne
  77 464-86-21
  77 464-86-21
  ul. OPOLSKA 40
  46-060 Złotniki
  241-
  Przedszkole Publiczne w Górkach
  Publiczne
  77 474-84-76
  77 474-84-76
  ul. Opolska 13
  46-060 Górki
  1255
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE PRÓSZKOWSKIEJ
  Publiczne
  77 464-86-48
  77 464-86-48
  ul. SZKOLNA 12
  46-060 Ligota Prószkowska
  1244
  Niepubliczne Przedszkole "Żabka" w Przsieczy
  Niepubliczne
  77 414-51-90
  ul. szkolna 14
  46-060 Przysiecz
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Prószków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 540 Uczniowie
 • 262 Kobiety
  (uczniowie)
 • 278 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci 2016
 • 25 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 12,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Prószków
  12,9
  Opolskie
  16,2
  Polska
  17,3
 •  
 • 61,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 55,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Prószków
  84,11
  Opolskie
  94,14
  Polska
  95,46
 • 83,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Prószków
  83,18
  Opolskie
  92,48
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prószków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Prószków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Prószków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prószków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Bronisław Koraszewski)
  Publiczna
  77 464-80-83
  77 464-80-83
  ul. Szkolna 6
  46-060 Prószków
  916422
  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. PISARZY ŚLĄSKICH W ZŁOTNIKACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
  Publiczna
  77 464-80-17
  77 464-80-17
  ul. OPOLSKA 40
  46-060 Złotniki
  683-
  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  77 464-85-78
  77 464-85-78
  ul. Opolska 17
  46-060 Boguszyce
  563-
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  77 464-31-37
  77 464-31-37
  ul. Szkolna 5
  46-061 Zimnice Wielkie
  650-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
  Publiczna
  77 464-81-15
  77 464-81-15
  ul. Szkolna 25
  46-060 Ligota Prószkowska
  53211
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Prószków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 208 Uczniowie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,3%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Prószków
  20,8
  woj. opolskie
  25,0
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 19,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 416 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 208 niemiecki
 • 208 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Prószków(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Prószków aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Prószkowie (Józef warszewicz)
  Publiczne
  77 464-80-70
  77 451-59-10
  ul. Pomologia 11
  46-060 Prószków
  9222-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prószków - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Prószków

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Prószków znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Prószków: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Prószków 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 15 (uczestnicy: 630)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 90)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 78)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 27)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 27)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 247)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 95)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 2 (członkowie: 132)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Prószków działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 26 195 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 29 973 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3


 • Kluby sportowe w gminie Prószków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Prószków działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 316 członków. Zarejestrowano 279 ćwiczących (mężczyźni: 253, kobiety: 26, chłopcy do lat 18: 170, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Prószków w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Prószków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Prószków i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w gminie Prószków odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 24 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 165,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 55,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Prószków znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Prószków
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 24 Ranni
  (rok 2020)
 • 13 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Prószków w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 165,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Prószków
  165,2
  Województwo
  50,0
  Kraj
  61,5
 • 55,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Prószków
  55,1
  woj. opolskie
  6,7
  Kraj
  6,5
 • 264,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  264,3
  woj. opolskie
  55,1
  Cała Polska
  69,2
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  33,3
  woj. opolskie
  13,3
  Polska
  10,6
 • 160,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Prószków
  160,0
  woj. opolskie
  110,2
  Cały kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Prószków w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 279,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  279,0 km
  Województwo
  591,6 km
  Kraj
  551,8 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Prószków
  3,6 km
  Opolskie
  5,7 km
  Cały kraj
  4,5 km