Gmina Leśnica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Leśnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Leśnica to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu strzeleckiego. Gmina Leśnica ma 7 492 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Leśnica.
 • 7 492 Liczba mieszkańców
 • 94,8 km² Powierzchnia
 • 79 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OST Tablice rejestracyjne
 • Łukasz Stefan Jastrzembski Burmistrz gminy
Gmina Leśnica na mapie
Identyfikatory
 • 18.187250.4306 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1611043
Herb gminy Leśnica
Gmina Leśnica herb
Flaga gminy Leśnica
Gmina Leśnica flaga

Gmina Leśnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-150Poczta Leśnica Opolska, ul. Szpitalna 4
47-150Skrytki Pocztowe Poczta Leśnica Opolska, ul. Szpitalna 4
47-154Poczta Góra Świętej Anny, ul. Leśnicka 14

Gmina Leśnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Leśnica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Leśnicy
(77) 461-52-81
(77) 461-53-42
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie

Gmina Leśnica - Wsie należące do gminy

Gmina Leśnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Leśnica ma 7 492 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 15,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Leśnica zawarli w 2022 roku 29 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,1% mieszkańców gminy Leśnica jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Leśnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,79 na 1000 mieszkańców gminy Leśnica. W 2022 roku urodziło się 55 dzieci, w tym 43,6% dziewczynek i 56,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 42,1% zgonów w gminie Leśnica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w gminie Leśnica były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Leśnica przypada 12.11 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 66 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 96 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Leśnica -30. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 27 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -22.

  62,0% mieszkańców gminy Leśnica jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 492 Liczba mieszkańców
 • 3 853 Kobiety
 • 3 639 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Leśnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Leśnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Leśnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  42,4 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Leśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Leśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Leśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Leśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Leśnica
  26,1%
  Województwo
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • gm. Leśnica
  57,3%
  woj. opolskie
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,9%
  woj. opolskie
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • gm. Leśnica
  1,8%
  woj. opolskie
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Leśnica w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Leśnica
  3,9
  woj. opolskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,4
  Województwo
  1,5
  Polska
  1,6
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Leśnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -36 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,8
  Województwo
  -5,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -6,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Leśnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Leśnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Leśnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Leśnica w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 31 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,6%
  56,4%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Leśnica
  7,3
  Opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  35,9
  Opolskie
  32,0
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Leśnica
  3 360 g
  Województwo
  3 355 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 192 Waga 3500g - 3999g
 • 192
 • 207 Waga 3000g - 3499g
 • 207
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,32
  Opolskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,61
  Opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Leśnica w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91 Zgony
 • 44 Kobiety
  (Zgony)
 • 47 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Leśnica
  12,1
  woj. opolskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Leśnica
  149,1
  Opolskie
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Opolskie
  2,4
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  woj. opolskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzeleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Leśnica
  42,1%
  Województwo
  36,7%
  Kraj
  34,8%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Leśnica
  19,6%
  woj. opolskie
  20,4%
  Kraj
  19,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Leśnica
  4,9%
  Opolskie
  4,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 113 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  26,5
  Cała Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Cała Polska
  74,4
 • 242,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  242,2
  Opolskie
  282,4
  Kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  254,5
  Cały kraj
  246,5
 • 520,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 541,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 498,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  520,5
  woj. opolskie
  508,0
  Cały kraj
  475,8
 • 72,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Leśnica
  72,3
  Województwo
  75,7
  Kraj
  70,6
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,6
  Opolskie
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Leśnica
  5,4
  Województwo
  8,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Leśnica
  0,5%
  Opolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 96 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -52 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Leśnica w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Leśnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Leśnica oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Leśnica to 2 437 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 325 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Leśnica to 6,15 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Leśnica to 154,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,85% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,49% mieszkań posiada łazienkę, 79,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,95% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 437 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  325,30
  Województwo
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Leśnica
  106,00 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 34,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Leśnica
  34,50 m2
  Opolskie
  31,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Leśnica
  5,16
  Opolskie
  4,18
  Kraj
  3,83
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Leśnica
  3,07
  Opolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,60
  woj. opolskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  1,74
  woj. opolskie
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,15 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Leśnica
  6,15
  woj. opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 10,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  10,68
  Opolskie
  15,18
  Polska
  24,56
 • 2 005 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 154,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Leśnica
  154,2 m2
  woj. opolskie
  106,0 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Leśnica
  0,27 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Leśnica
  98,85%
  Województwo
  98,42%
  Kraj
  97,71%
 • 97,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  97,28%
  Opolskie
  97,47%
  Cała Polska
  95,10%
 • 94,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  94,49%
  Województwo
  95,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 79,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Leśnica
  79,34%
  Opolskie
  84,92%
  Cały kraj
  85,62%
 • 0,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Leśnica
  0,95%
  Województwo
  50,38%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Leśnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Leśnica na 1000 mieszkańców pracuje 360osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Leśnica wynosiło w 2022 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Leśnica wynosiło 6 081,35 PLN, co odpowiada 90.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Leśnica 61 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 142 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 81.

  10,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Leśnica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 360 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Leśnica
  360,0
  woj. opolskie
  368,0
  Polska
  402,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,5% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Gmina
  4,5%
  Opolskie
  6,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Leśnica w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Leśnica w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Leśnica w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 081 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Leśnica
  6 081 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Leśnica w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 61 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 142 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 81 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,33 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,0% Przemysł i budownictwo
 • 32,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Leśnica w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Leśnica
  61,3
  woj. opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 33,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,5
  Województwo
  39,3
  Polska
  38,2
 • 120,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Leśnica
  120,6
  woj. opolskie
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Leśnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Leśnica w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 597 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 449 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (46) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (19) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Leśnica najwięcej (33) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (569) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (139) podmiotów, a 73,9% (441) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Leśnica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Budownictwo (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 597 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 139 Przemysł i budownictwo
 • 441 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Leśnica w 2022 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w gminie Leśnica w 2022 roku
 • 449 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 569 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 569
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 597 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 597
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 41 Spółki handlowe ogółem
 • 41
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 449 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 110 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 110
 • 78 Budownictwo
 • 78
 • 45 Przetwórstwo przemysłowe
 • 45
 • 39 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 39
 • 38 Transport i gospodarka magazynowa
 • 38
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Leśnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Leśnica stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 102 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Leśnica wynosi 65,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Leśnica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,07 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,07 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,03 (37%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Leśnica.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 102
 • 64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 64
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 53 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 53
 • 13,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  13,54
  Opolskie
  17,34
  Kraj
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Leśnica
  8,56
  Opolskie
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 2,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Leśnica
  2,03
  Województwo
  4,50
  Cała Polska
  6,99
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,07
  Województwo
  1,77
  Cały kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,18
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 7,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,07
  Opolskie
  9,23
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Leśnica
  66%
  Opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  62%
  woj. opolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  37%
  Opolskie
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Leśnica
  77%
  woj. opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  Opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Gmina Leśnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Leśnica wyniosła w 2022 roku 45,9 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Leśnica - 29% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 15,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Leśnica wyniosła w 2022 roku 46,1 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.7%). W budżecie gminy Leśnica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (21,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Leśnica według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Leśnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Leśnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,4 mln

  2,7 tys(100%)

  26,1 mln

  3,3 tys(100%)

  27,6 mln

  3,5 tys(100%)

  33,3 mln

  4,3 tys(100%)

  41,5 mln

  5,5 tys(100%)

  33,8 mln

  4,4 tys(100%)

  39,7 mln

  5,2 tys(100%)

  45,9 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  1,3 tys(46.4%)

  10,1 mln

  1,3 tys(38.9%)

  10,3 mln

  1,3 tys(37.4%)

  10,6 mln

  1,4 tys(31.8%)

  12,7 mln

  1,7 tys(30.5%)

  11,0 mln

  1,5 tys(32.6%)

  12,8 mln

  1,7 tys(32.4%)

  13,3 mln

  1,8 tys(29%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  814(13.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  393(14.4%)

  3,2 mln

  410(12.3%)

  3,7 mln

  482(13.5%)

  3,9 mln

  518(11.9%)

  4,0 mln

  536(9.8%)

  4,2 mln

  554(12.3%)

  5,1 mln

  682(12.9%)

  5,7 mln

  765(12.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  190(7%)

  1,1 mln

  147(4.4%)

  1,3 mln

  165(4.6%)

  2,0 mln

  266(6.1%)

  871,0 tys

  115(2.1%)

  2,3 mln

  302(6.7%)

  2,6 mln

  353(6.6%)

  4,8 mln

  636(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  982,7 tys

  125(4.6%)

  823,9 tys

  105(3.2%)

  850,2 tys

  110(3.1%)

  4,5 mln

  588(13.5%)

  9,1 mln

  1,2 tys(21.9%)

  1,5 mln

  196(4.4%)

  3,5 mln

  462(8.7%)

  2,4 mln

  325(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  881,7 tys

  112(4.1%)

  1,2 mln

  157(4.7%)

  1,6 mln

  207(5.8%)

  1,5 mln

  195(4.5%)

  3,1 mln

  416(7.6%)

  1,2 mln

  164(3.7%)

  1,6 mln

  214(4%)

  2,2 mln

  291(4.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  301(11%)

  5,5 mln

  702(21.1%)

  1,2 mln

  153(4.3%)

  1,3 mln

  173(4%)

  1,6 mln

  210(3.8%)

  1,6 mln

  207(4.6%)

  1,5 mln

  201(3.8%)

  1,9 mln

  250(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  537,0 tys

  68,4(2.5%)

  644,0 tys

  82,2(2.5%)

  695,2 tys

  89,7(2.5%)

  820,2 tys

  108(2.5%)

  434,1 tys

  57,5(1%)

  701,5 tys

  93,3(2.1%)

  888,0 tys

  119(2.2%)

  1,5 mln

  204(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  801,9 tys

  102(3.7%)

  608,7 tys

  77,7(2.3%)

  593,9 tys

  76,6(2.2%)

  577,2 tys

  75,7(1.7%)

  694,1 tys

  91,9(1.7%)

  712,7 tys

  94,7(2.1%)

  686,8 tys

  91,8(1.7%)

  760,7 tys

  102(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  381,6 tys

  48,6(1.8%)

  381,4 tys

  48,7(1.5%)

  1,1 mln

  136(3.8%)

  977,2 tys

  128(2.9%)

  628,3 tys

  83,2(1.5%)

  502,4 tys

  66,8(1.5%)

  494,2 tys

  66,0(1.2%)

  739,6 tys

  98,7(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  398,2 tys

  50,7(1.9%)

  1,3 mln

  172(5.2%)

  124,9 tys

  16,1(0.5%)

  189,1 tys

  24,8(0.6%)

  158,6 tys

  21,0(0.4%)

  145,5 tys

  19,3(0.4%)

  448,0 tys

  59,9(1.1%)

  347,7 tys

  46,4(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  117,8 tys

  15,0(0.6%)

  106,9 tys

  13,6(0.4%)

  109,7 tys

  14,1(0.4%)

  109,6 tys

  14,4(0.3%)

  127,8 tys

  16,9(0.3%)

  108,0 tys

  14,4(0.3%)

  271,3 tys

  36,3(0.7%)

  309,3 tys

  41,3(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  38,4(1.2%)

  45,0 tys

  5,8(0.2%)

  13,1 tys

  1,7(0%)

  20,5 tys

  2,7(0%)

  12,3 tys

  1,6(0%)

  51,0 tys

  6,8(0.1%)

  274,3 tys

  36,6(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  54,0 tys

  6,9(0.3%)

  56,0 tys

  7,1(0.2%)

  51,2 tys

  6,6(0.2%)

  55,0 tys

  7,2(0.2%)

  61,4 tys

  8,1(0.1%)

  65,1 tys

  8,7(0.2%)

  70,0 tys

  9,3(0.2%)

  74,7 tys

  10,0(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  25,8 tys

  3,3(0.1%)

  15,2 tys

  1,9(0.1%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  941

  0,1(0%)

  13,8 tys

  1,8(0%)

  50,8 tys

  6,8(0.2%)

  18,5 tys

  2,5(0%)

  42,8 tys

  5,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  246,3 tys

  31,4(1.2%)

  229,1 tys

  29,2(0.9%)

  226,4 tys

  29,2(0.8%)

  245,8 tys

  32,2(0.7%)

  251,3 tys

  33,3(0.6%)

  227,6 tys

  30,3(0.7%)

  223,1 tys

  29,8(0.6%)

  33,9 tys

  4,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,8 tys

  2,6(0.1%)

  63,7 tys

  8,1(0.2%)

  22,0 tys

  2,8(0.1%)

  58,3 tys

  7,7(0.2%)

  24,9 tys

  3,3(0.1%)

  16,2 tys

  2,2(0%)

  57,9 tys

  7,7(0.1%)

  20,7 tys

  2,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,3 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  500

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  500

  0,1(0%)

  11,0 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,1 tys

  8,9(0.3%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  68,2 tys

  8,9(0.2%)

  74,3 tys

  9,8(0.2%)

  60,5 tys

  8,0(0.2%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  255,3 tys

  32,6(1%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  292,0 tys

  38,3(0.9%)

  68,6 tys

  9,1(0.2%)

  21,0 tys

  2,8(0.1%)

  12,3 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Leśnica według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Leśnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Leśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Leśnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,6 mln

  3,0 tys(100%)

  26,8 mln

  3,4 tys(100%)

  29,2 mln

  3,7 tys(100%)

  30,6 mln

  4,0 tys(100%)

  33,3 mln

  4,4 tys(100%)

  42,6 mln

  5,6 tys(100%)

  41,2 mln

  5,4 tys(100%)

  46,1 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,7 mln

  1,2 tys(40.9%)

  10,2 mln

  1,3 tys(38.1%)

  12,0 mln

  1,5 tys(41%)

  11,7 mln

  1,5 tys(38.2%)

  13,0 mln

  1,7 tys(39%)

  14,1 mln

  1,9 tys(33.2%)

  15,0 mln

  2,0 tys(36.4%)

  18,1 mln

  2,4 tys(39.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,6 mln

  1,1 tys(36.4%)

  9,5 mln

  1,2 tys(35.5%)

  8,9 mln

  1,1 tys(30.5%)

  10,1 mln

  1,3 tys(33.2%)

  10,1 mln

  1,3 tys(30.2%)

  11,2 mln

  1,5 tys(26.3%)

  13,1 mln

  1,7 tys(31.8%)

  12,0 mln

  1,6 tys(26%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  17,5 tys

  2,2(0.1%)

  22,0 tys

  2,8(0.1%)

  6,8 tys

  0,9(0%)

  4,9 tys

  0,6(0%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  5,8 mln

  781(12.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,3 tys

  17,1(0.6%)

  132,2 tys

  16,9(0.5%)

  129,1 tys

  16,7(0.4%)

  109,6 tys

  14,4(0.4%)

  122,6 tys

  16,2(0.4%)

  265,0 tys

  35,2(0.6%)

  139,3 tys

  18,6(0.3%)

  1,1 mln

  146(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  184(6.1%)

  4,6 mln

  581(17%)

  267,7 tys

  34,5(0.9%)

  287,0 tys

  37,7(0.9%)

  285,6 tys

  37,8(0.9%)

  323,3 tys

  43,0(0.8%)

  334,5 tys

  44,7(0.8%)

  907,3 tys

  121(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  579,3 tys

  73,8(2.4%)

  745,1 tys

  95,1(2.8%)

  1,1 mln

  144(3.8%)

  892,5 tys

  117(2.9%)

  493,2 tys

  65,3(1.5%)

  1,3 mln

  173(3.1%)

  960,4 tys

  128(2.3%)

  853,2 tys

  114(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  631,5 tys

  80,5(2.7%)

  513,2 tys

  65,5(1.9%)

  503,9 tys

  65,0(1.7%)

  495,7 tys

  65,0(1.6%)

  613,0 tys

  81,2(1.8%)

  635,5 tys

  84,5(1.5%)

  796,9 tys

  106(1.9%)

  715,9 tys

  95,6(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  140(4.6%)

  66,5 tys

  8,5(0.2%)

  55,9 tys

  7,2(0.2%)

  46,0 tys

  6,0(0.2%)

  835,6 tys

  111(2.5%)

  4,3 mln

  573(10.1%)

  44,5 tys

  5,9(0.1%)

  561,7 tys

  75,0(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  341,8 tys

  43,5(1.4%)

  358,5 tys

  45,7(1.3%)

  216,1 tys

  27,9(0.7%)

  481,3 tys

  63,1(1.6%)

  360,5 tys

  47,7(1.1%)

  477,1 tys

  63,4(1.1%)

  537,7 tys

  71,9(1.3%)

  486,1 tys

  64,9(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  276,5 tys

  36,9(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  463,1 tys

  59,0(2%)

  228,8 tys

  29,2(0.9%)

  336,8 tys

  43,5(1.2%)

  369,8 tys

  48,5(1.2%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  812

  0,1(0%)

  57,8 tys

  7,7(0.1%)

  32,0 tys

  4,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  180

  0,0(0%)

  180

  0,0(0%)

  370

  0,0(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  134(2.4%)

  26,4 tys

  3,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,8 tys

  0,9(0%)

  20,9 tys

  2,7(0.1%)

  86,1 tys

  11,1(0.3%)

  14,2 tys

  1,9(0%)

  16,8 tys

  2,2(0.1%)

  11,1 tys

  1,5(0%)

  11,1 tys

  1,5(0%)

  21,4 tys

  2,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  2,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  22,0 tys

  2,8(0.1%)

  10,6 tys

  1,4(0%)

  8,6 tys

  1,1(0%)

  7,9 tys

  1,0(0%)

  12,1 tys

  1,6(0%)

  9,7 tys

  1,3(0%)

  11,3 tys

  1,5(0%)

  9,3 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,3 tys

  0,3(0%)

  400

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  500

  0,1(0%)

  8,0 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,0 tys

  0,5(0%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  500,0 tys

  63,7(2.1%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  437,0 tys

  58,1(1%)

  27,4 tys

  3,7(0.1%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,1 tys

  8,9(0.3%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  68,2 tys

  8,9(0.2%)

  74,3 tys

  9,8(0.2%)

  60,5 tys

  8,0(0.1%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  6,4(0.2%)

  413,2 tys

  52,7(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  329

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Leśnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 580 mieszkańców gminy Leśnica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 765 kobiet oraz 816 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,5% mieszkańców gminy Leśnica, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Leśnica mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Leśnica największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,0%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2021 w gminie Leśnica mieściły się 3 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 227 dzieci (103 dziewczynki oraz 124 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Leśnica mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 177 dzieci (77 dziewczynek oraz 100 chłopców). Dostępnych było 290 miejsc.

  18,2% mieszkańców gminy Leśnica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 19,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 689 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 41 oddziałach uczyło się 556 uczniów (280 kobiet oraz 276 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Leśnica placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 441 uczniów (235 kobiet oraz 206 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,60.

  W gminie Leśnica znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 53 uczniów (37 kobiet oraz 16 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 19,4% wśród chłopaków). 6,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców gminy Leśnica w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 21,3% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Leśnica
  17,4%
  Opolskie
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,5%
  woj. opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina Leśnica
  2,4%
  woj. opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Leśnica
  8,6%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  20,5%
  Opolskie
  20,9%
  Polska
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Leśnica
  31,5%
  woj. opolskie
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 24,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Leśnica
  2,9%
  woj. opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Leśnica
  13,7%
  woj. opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Leśnica
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 689 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  689,0
  woj. opolskie
  907,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,72
  Województwo
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 273 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Leśnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 227 Dzieci
 • 103 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 124 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,4%
  54,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 41 3 lata
 • 41
 • 54 4 lata
 • 54
 • 51 5 lata
 • 51
 • 76 6 lat
 • 76
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 23 3 lata
 • 23
 • 23 4 lata
 • 23
 • 22 5 lata
 • 22
 • 33 6 lat
 • 33
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 18 3 lata
 • 18
 • 31 4 lata
 • 31
 • 29 5 lata
 • 29
 • 43 6 lat
 • 43
 •  
 • 16,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Leśnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Leśnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm
  Publiczne
  77 461-53-33
  77 461-53-33
  ul. 1Maja 34
  47-150 Leśnica
  712515
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W RASZOWEJ
  Publiczne
  77 404-82-65
  77 404-82-65
  ul. KOŚCIELNA 7
  47-150 Raszowa
  236-
  Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim
  Publiczne
  77 461-52-41
  77 461-52-41
  ul. Dworcowa 4
  47-150 Zalesie Śląskie
  234-
 • Szkoły podstawowe w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Leśnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 533 Uczniowie
 • 269 Kobiety
  (uczniowie)
 • 264 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,5%
  49,5%
 • 70 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 17 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Leśnica
  13,6
  Opolskie
  15,7
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,6
 • 13,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,6
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 45,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  93,60
  Opolskie
  94,73
  Cały kraj
  95,71
 • 90,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Leśnica
  90,91
  woj. opolskie
  93,56
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Leśnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Leśnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Leśnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Obrońców Góry Chełmskiej)
  Publiczna
  77 461-53-30
  77 461-53-30
  ul. Zdzieszowicka 23
  47-150 Leśnica
  1325626
  Szkoła Podstawowa im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim
  Publiczna
  77 461-52-41
  77 461-52-41
  ul. Dworcowa 4
  47-150 Zalesie Śląskie
  686-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZOWEJ
  Publiczna
  77 404-82-65
  77 404-82-65
  ul. GÓRY ŚW.ANNY 91
  47-150 Raszowa
  673-
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  310-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Leśnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,8%
  30,2%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Leśnica
  6,6
  Województwo
  18,1
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Leśnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Leśnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy
  Publiczna
  77 461-53-77
  ul. Nad Wodą 15
  47-150 Leśnica
  -11517
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickie
  Publiczna
  77 161-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  556-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 dla uczniów niedostosowanych społecznie w Leśnicy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  229-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Leśnicy
  Publiczna
  77 461-52-16
  77 461-52-16
  ul. Kozielska 20
  47-150 Leśnica
  19-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Leśnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Leśnica - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Leśnica

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Leśnica: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 37 (uczestnicy: 2 650)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 360)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 390)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 167)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 143)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 320)
  • inne: 8 (uczestnicy: 1 220)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 105)
  • tańca: 6 (absolwenci: 105)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 123)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 8 (członkowie: 105)
  • inne: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Leśnica działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 7 061 zwiedzających, co daje 9 398 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Leśnica działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 23 886 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 30 025 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2


 • Kluby sportowe w gminie Leśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Leśnica działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 202 członków. Zarejestrowano 203 ćwiczących (mężczyźni: 194, kobiety: 9, chłopcy do lat 18: 86, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Leśnica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Leśnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Leśnica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Leśnica odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 40,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Leśnica znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Leśnica
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Leśnica w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 40,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Leśnica
  40,0
  Opolskie
  46,5
  Kraj
  56,5
 • 13,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,3
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  5,0
 • 53,39 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Leśnica
  53,4
  Opolskie
  54,4
  Cały kraj
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Leśnica
  33,3
  Województwo
  14,6
  Polska
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  133,3
  woj. opolskie
  117,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Leśnica w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 255,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Leśnica
  1 255,9 km
  Województwo
  681,6 km
  Kraj
  624,0 km
 • 15,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  15,9 km
  Województwo
  6,8 km
  Polska
  5,2 km