Gmina Myszyniec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Myszyniec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Myszyniec to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego. Gmina Myszyniec ma 10 096 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Myszyniec.
 • 10 096 Liczba mieszkańców
 • 226,8 km² Powierzchnia
 • 45 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WOS Tablice rejestracyjne
 • Elżbieta Abramczyk Burmistrz gminy
Gmina Myszyniec na mapie
Identyfikatory
 • 21.349553.3805 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1415083
Herb gminy Myszyniec
Gmina Myszyniec herb

Gmina Myszyniec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
07-430Poczta Myszyniec, ul. Stacha Konwy 53

Gmina Myszyniec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Myszyniec)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Myszyńcu
(29) 772-11-41 10
(29) 772-11-41
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
ZUS Inspektorat w Ostrołęce (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. dr A. Kuklińskiego 3
07-410 Ostrołęka

Gmina Myszyniec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Myszyniec ma 10 096 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Myszyniec zawarli w 2022 roku 45 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,5% mieszkańców gminy Myszyniec jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Myszyniec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,59 na 1000 mieszkańców gminy Myszyniec. W 2022 roku urodziło się 108 dzieci, w tym 50,9% dziewczynek i 49,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 21,5% zgonów w gminie Myszyniec spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,4% zgonów w gminie Myszyniec były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Myszyniec przypada 11.26 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 101 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 127 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Myszyniec -26. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,1% mieszkańców gminy Myszyniec jest w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 096 Liczba mieszkańców
 • 4 986 Kobiety
 • 5 110 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Myszyniec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Myszyniec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Myszyniec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,1 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Myszyniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Myszyniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Myszyniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Myszyniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • gm. Myszyniec
  28,5%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Myszyniec
  57,8%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Myszyniec w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 45 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Myszyniec w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Myszyniec
  -0,6
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Myszyniec w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Myszyniec w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Myszyniec w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Myszyniec w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 108 Urodzenia żywe
 • 55 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 53 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,9%
  49,1%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  10,7
  Mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Myszyniec
  40,9
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 120 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 120
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 412 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 360 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Myszyniec
  3 412 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 280 Waga 3500g - 3999g
 • 280
 • 321 Waga 3000g - 3499g
 • 321
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Myszyniec
  1,47
  woj. mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Myszyniec
  0,74
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Myszyniec
  0,89
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Myszyniec w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 114 Zgony
 • 46 Kobiety
  (Zgony)
 • 68 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,4%
  59,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,3
  woj. mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 112,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Myszyniec
  112,0
  Województwo
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Myszyniec
  2,5
  Mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrołęckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  21,5%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 15,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  15,4%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 193 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 200,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Myszyniec
  200,1
  Mazowieckie
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 279,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 306,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 252,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  279,0
  Województwo
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 34,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 8,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 58,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Myszyniec
  34,7
  Mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 16,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Myszyniec
  16,3
  Województwo
  31,1
  Polska
  32,6
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  7,0
  Województwo
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Myszyniec
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 101 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 127 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 72 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Myszyniec w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Myszyniec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Myszyniec oddano do użytku 32 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Myszyniec to 2 830 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 280 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Myszyniec to 5,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Myszyniec to 154,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,97% mieszkań posiada łazienkę, 68,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,18% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrołęckiego.

  Powiat ostrołęcki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 830 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 280,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  280,30
  Mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  94,90 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Myszyniec
  26,60 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,50
  Mazowieckie
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 3,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,57
  Województwo
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Myszyniec
  0,79
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 32 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,17
  Województwo
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 188 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  5,88
  woj. mazowieckie
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 18,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Myszyniec
  18,62
  woj. mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 4 939 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 154,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  154,3 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Myszyniec
  0,49 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Myszyniec
  96,02%
  Województwo
  97,17%
  Cały kraj
  97,71%
 • 86,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Myszyniec
  86,70%
  Województwo
  94,94%
  Kraj
  95,10%
 • 82,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  82,97%
  woj. mazowieckie
  93,71%
  Polska
  93,66%
 • 68,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  68,72%
  Województwo
  88,15%
  Polska
  85,62%
 • 0,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,18%
  Województwo
  59,35%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Myszyniec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Myszyniec na 1000 mieszkańców pracuje 400osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Myszyniec wynosiło w 2022 roku 10,6% (10,6% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Myszyniec wynosiło 5 661,05 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Myszyniec 412 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 252 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -160.

  47,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Myszyniec pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,0% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 400 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Myszyniec
  400,0
  woj. mazowieckie
  442,0
  Cały kraj
  402,0
 • 10,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,6% Kobiety
 • 10,6% Mężczyźni
 • gm. Myszyniec
  10,6%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Myszyniec w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Myszyniec w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Myszyniec w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 661 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 661 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Myszyniec w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 412 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 252 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -160 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Przemysł i budownictwo
 • 12,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Myszyniec w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  61,1
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 27,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Myszyniec
  27,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 83,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Myszyniec
  83,4
  Mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Myszyniec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Myszyniec w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 753 podmioty gospodarki narodowej, z czego 613 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 75 nowych podmiotów, a 51 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (105) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (49) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (139) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (42) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Myszyniec najwięcej (36) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (730) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,7% (239) podmiotów, a 65,6% (494) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Myszyniec najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 753 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 239 Przemysł i budownictwo
 • 494 Pozostała działalność
 • 75 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Myszyniec w 2022 roku
 • 51 Podmioty wyrejestrowane w gminie Myszyniec w 2022 roku
 • 613 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 730 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 730
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 753 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 753
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 36 Spółki cywilne ogółem
 • 36
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 613 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 172 Budownictwo
 • 172
 • 160 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 160
 • 54 Transport i gospodarka magazynowa
 • 54
 • 48 Przetwórstwo przemysłowe
 • 48
 • 36 Pozostała działalność
 • 36
 • 36 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 36
 • 29 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 29
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Myszyniec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Myszyniec stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 102 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Myszyniec wynosi 79,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Myszyniec najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,78 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,30 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,39 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,76 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Myszyniec.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 102
 • 43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 43
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 24 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 24
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 10,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,13
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 4,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,30
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 2,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Myszyniec
  2,76
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,39
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 3,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Myszyniec
  3,78
  woj. mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Myszyniec
  80%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Myszyniec
  73%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Myszyniec
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Myszyniec
  54%
  woj. mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Gmina Myszyniec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Myszyniec wyniosła w 2022 roku 68,7 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Myszyniec - 29.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,5 mln złotych, czyli 15,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Myszyniec wyniosła w 2022 roku 68,3 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%). W budżecie gminy Myszyniec wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 744 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,1 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Myszyniec według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Myszyniec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Myszyniec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,9 mln

  3,7 tys(100%)

  44,0 mln

  4,2 tys(100%)

  45,2 mln

  4,3 tys(100%)

  54,3 mln

  5,2 tys(100%)

  63,3 mln

  6,0 tys(100%)

  69,4 mln

  6,8 tys(100%)

  63,9 mln

  6,3 tys(100%)

  68,7 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,9 mln

  1,2 tys(33.1%)

  12,8 mln

  1,2 tys(29%)

  12,1 mln

  1,2 tys(26.8%)

  12,6 mln

  1,2 tys(23.2%)

  14,3 mln

  1,4 tys(22.5%)

  18,6 mln

  1,8 tys(26.8%)

  18,4 mln

  1,8 tys(28.7%)

  20,3 mln

  2,0 tys(29.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 mln

  652(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  282(7.6%)

  2,8 mln

  262(6.3%)

  3,2 mln

  308(7.1%)

  3,6 mln

  343(6.6%)

  4,0 mln

  386(6.4%)

  4,4 mln

  420(6.3%)

  4,5 mln

  435(7%)

  4,9 mln

  484(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  660(17.8%)

  16,0 mln

  1,5 tys(36.4%)

  1,9 mln

  179(4.1%)

  2,1 mln

  199(3.8%)

  3,2 mln

  309(5.1%)

  2,8 mln

  269(4%)

  3,0 mln

  292(4.7%)

  4,9 mln

  483(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  157(4.2%)

  1,8 mln

  171(4.1%)

  1,7 mln

  158(3.7%)

  8,6 mln

  822(15.9%)

  3,6 mln

  341(5.6%)

  12,8 mln

  1,2 tys(18.5%)

  4,7 mln

  453(7.3%)

  4,7 mln

  464(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,9 mln

  561(15.2%)

  6,0 mln

  573(13.7%)

  4,9 mln

  469(10.9%)

  6,0 mln

  576(11.1%)

  10,2 mln

  976(16.1%)

  2,7 mln

  259(3.9%)

  4,7 mln

  455(7.4%)

  4,3 mln

  423(6.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  91,0 tys

  8,7(0.2%)

  91,3 tys

  8,7(0.2%)

  115,9 tys

  11,1(0.3%)

  146,2 tys

  13,9(0.3%)

  165,7 tys

  15,9(0.3%)

  223,5 tys

  21,5(0.3%)

  462,6 tys

  44,7(0.7%)

  4,0 mln

  398(5.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,1 mln

  393(10.6%)

  1,1 mln

  103(2.5%)

  1,0 mln

  97,3(2.3%)

  1,1 mln

  101(1.9%)

  1,5 mln

  144(2.4%)

  1,5 mln

  143(2.1%)

  3,7 mln

  362(5.9%)

  2,8 mln

  274(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  706,7 tys

  67,2(1.8%)

  820,1 tys

  77,8(1.9%)

  815,5 tys

  77,9(1.8%)

  957,5 tys

  91,3(1.8%)

  4,6 mln

  437(7.2%)

  3,7 mln

  357(5.3%)

  3,3 mln

  316(5.1%)

  1,7 mln

  169(2.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  825,4 tys

  78,5(2.1%)

  64,2 tys

  6,1(0.1%)

  71,8 tys

  6,9(0.2%)

  68,0 tys

  6,5(0.1%)

  76,2 tys

  7,3(0.1%)

  90,8 tys

  8,7(0.1%)

  602,4 tys

  58,3(0.9%)

  830,1 tys

  82,2(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  292,4 tys

  27,8(0.8%)

  132,0 tys

  12,5(0.3%)

  1,3 mln

  124(2.9%)

  433,0 tys

  41,3(0.8%)

  215,1 tys

  20,6(0.3%)

  1,8 mln

  178(2.7%)

  306,3 tys

  29,6(0.5%)

  555,1 tys

  55,0(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  473,2 tys

  45,0(1.2%)

  234,2 tys

  22,2(0.5%)

  638,0 tys

  60,9(1.4%)

  1,1 mln

  107(2.1%)

  2,0 mln

  195(3.2%)

  595,3 tys

  57,3(0.9%)

  536,4 tys

  51,9(0.8%)

  537,7 tys

  53,3(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  102(2.8%)

  1,3 mln

  125(3%)

  96,4 tys

  9,2(0.2%)

  440,9 tys

  42,0(0.8%)

  814,5 tys

  78,0(1.3%)

  320,8 tys

  30,9(0.5%)

  349,7 tys

  33,8(0.5%)

  459,1 tys

  45,5(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  617,2 tys

  58,7(1.6%)

  586,5 tys

  55,6(1.3%)

  561,2 tys

  53,6(1.2%)

  480,8 tys

  45,9(0.9%)

  734,4 tys

  70,4(1.2%)

  867,1 tys

  83,4(1.2%)

  724,9 tys

  70,1(1.1%)

  336,7 tys

  33,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,6 tys

  2,0(0.1%)

  79,3 tys

  7,5(0.2%)

  45,6 tys

  4,4(0.1%)

  57,2 tys

  5,5(0.1%)

  135,0 tys

  12,9(0.2%)

  38,8 tys

  3,7(0.1%)

  54,1 tys

  5,2(0.1%)

  116,2 tys

  11,5(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  185

  0,0(0%)

  79,0 tys

  7,5(0.2%)

  12,3 tys

  1,2(0%)

  11,8 tys

  1,1(0%)

  495,9 tys

  47,5(0.8%)

  50,1 tys

  4,8(0.1%)

  289,7 tys

  28,0(0.5%)

  45,0 tys

  4,5(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  155,5 tys

  14,8(0.4%)

  102,3 tys

  9,7(0.2%)

  25,7 tys

  2,5(0.1%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  41,1 tys

  4,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  129,5 tys

  12,3(0.3%)

  12,0 tys

  1,1(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  133,5 tys

  12,7(0.2%)

  135,9 tys

  13,0(0.2%)

  120,4 tys

  11,6(0.2%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,8(0%)

  340

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  10,9 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  2,2(0.1%)

  481

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  981

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Myszyniec według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Myszyniec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Myszyniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Myszyniec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,7 mln

  4,0 tys(100%)

  48,4 mln

  4,6 tys(100%)

  52,7 mln

  5,0 tys(100%)

  56,4 mln

  5,4 tys(100%)

  58,4 mln

  5,6 tys(100%)

  73,9 mln

  7,2 tys(100%)

  65,2 mln

  6,4 tys(100%)

  68,3 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,5 mln

  1,8 tys(43.4%)

  18,9 mln

  1,8 tys(39.1%)

  22,4 mln

  2,1 tys(42.5%)

  20,5 mln

  2,0 tys(36.4%)

  21,0 mln

  2,0 tys(36%)

  28,9 mln

  2,8 tys(39%)

  25,7 mln

  2,5 tys(39.5%)

  23,6 mln

  2,3 tys(34.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  512(12.6%)

  5,9 mln

  560(12.2%)

  6,5 mln

  625(12.4%)

  7,6 mln

  728(13.5%)

  8,6 mln

  820(14.6%)

  8,4 mln

  808(11.4%)

  9,6 mln

  926(14.7%)

  12,1 mln

  1,2 tys(17.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 mln

  655(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  576(14.2%)

  15,2 mln

  1,4 tys(31.4%)

  986,6 tys

  94,2(1.9%)

  1,1 mln

  106(2%)

  1,4 mln

  134(2.4%)

  1,6 mln

  156(2.2%)

  1,4 mln

  136(2.2%)

  3,2 mln

  312(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  123(3%)

  982,5 tys

  93,2(2%)

  1,0 mln

  96,4(1.9%)

  973,1 tys

  92,8(1.7%)

  1,4 mln

  132(2.4%)

  1,5 mln

  141(2%)

  1,6 mln

  151(2.4%)

  2,8 mln

  275(4.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  132(3.3%)

  1,1 mln

  108(2.4%)

  1,2 mln

  117(2.3%)

  4,6 mln

  441(8.2%)

  1,6 mln

  150(2.7%)

  11,6 mln

  1,1 tys(15.6%)

  2,7 mln

  262(4.1%)

  2,1 mln

  206(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  179(4.4%)

  2,3 mln

  218(4.8%)

  2,0 mln

  195(3.9%)

  2,7 mln

  256(4.8%)

  3,2 mln

  303(5.4%)

  240,1 tys

  23,1(0.3%)

  727,3 tys

  70,4(1.1%)

  1,6 mln

  155(2.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  622,0 tys

  59,2(1.5%)

  187,8 tys

  17,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,5 tys

  6,2(0.1%)

  1,2 mln

  122(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  665,0 tys

  63,3(1.6%)

  628,9 tys

  59,7(1.3%)

  543,6 tys

  51,9(1%)

  652,8 tys

  62,3(1.2%)

  558,8 tys

  53,5(1%)

  1,0 mln

  100(1.4%)

  987,8 tys

  95,6(1.5%)

  881,4 tys

  87,3(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  489,1 tys

  46,5(1.1%)

  579,5 tys

  55,0(1.2%)

  462,8 tys

  44,2(0.9%)

  521,5 tys

  49,7(0.9%)

  565,9 tys

  54,2(1%)

  285,0 tys

  27,4(0.4%)

  173,6 tys

  16,8(0.3%)

  832,9 tys

  82,5(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  380,7 tys

  36,2(0.9%)

  313,2 tys

  29,7(0.6%)

  404,7 tys

  38,7(0.8%)

  397,8 tys

  37,9(0.7%)

  2,4 mln

  227(4.1%)

  792,1 tys

  76,2(1.1%)

  1,7 mln

  161(2.6%)

  810,2 tys

  80,2(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  1,9(0%)

  367,6 tys

  35,4(0.5%)

  2,1 mln

  201(3.2%)

  549,5 tys

  54,4(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  200,2 tys

  19,0(0.5%)

  133,4 tys

  12,7(0.3%)

  123,4 tys

  11,8(0.2%)

  86,3 tys

  8,2(0.2%)

  267,1 tys

  25,6(0.5%)

  268,6 tys

  25,8(0.4%)

  289,7 tys

  28,0(0.4%)

  263,3 tys

  26,1(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250,0 tys

  23,9(0.5%)

  500,2 tys

  47,7(0.9%)

  26,4 tys

  2,5(0%)

  273,7 tys

  26,3(0.4%)

  52,3 tys

  5,1(0.1%)

  249,1 tys

  24,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  629,4 tys

  59,9(1.5%)

  972,6 tys

  92,3(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,1 tys

  10,4(0.2%)

  180,0 tys

  17,2(0.3%)

  18,8 tys

  1,8(0%)

  23,7 tys

  2,3(0%)

  167,9 tys

  16,6(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,2 tys

  2,3(0%)

  12,6 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  129,5 tys

  12,3(0.3%)

  12,0 tys

  1,1(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  133,5 tys

  12,7(0.2%)

  135,9 tys

  13,0(0.2%)

  120,4 tys

  11,6(0.2%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,1 mln

  483(11.9%)

  1,2 mln

  110(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  190,9 tys

  18,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Myszyniec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 830 mieszkańców gminy Myszyniec jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 331 kobiet oraz 1 500 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,1% mieszkańców gminy Myszyniec, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Myszyniec mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Myszyniec największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz podstawowe ukończone (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,3%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w gminie Myszyniec mieściło się 6 przedszkoli, w których do 14 oddziałów uczęszczało 215 dzieci (112 dziewczynek oraz 103 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Myszyniec mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 25 dzieci (16 dziewczynek oraz 9 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  16,5% mieszkańców gminy Myszyniec w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 738 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,14 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 86 oddziałach uczyło się 946 uczniów (449 kobiet oraz 497 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Myszyniec placówkę miało 11 szkół podstawowych, w których w 59 oddziałach uczyło się 885 uczniów (420 kobiet oraz 465 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,02.

  W gminie Myszyniec znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 92 uczniów (60 kobiet oraz 32 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Myszyniec placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 122 uczniów (87 kobiet oraz 35 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W gminie Myszyniec znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 91 uczniów (27 kobiet oraz 64 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,0 uczniów. 22,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców gminy Myszyniec w wieku potencjalnej nauki (25,1% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,6%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • gm. Myszyniec
  1,6%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Myszyniec
  10,1%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Myszyniec
  20,9%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  22,1%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 15,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Myszyniec
  3,6%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  20,1%
  Województwo
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 20,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 738 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Myszyniec
  738,0
  Mazowieckie
  925,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,14 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Myszyniec
  1,14
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Myszyniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 215 Dzieci
 • 112 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 103 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,1%
  47,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 49 3 lata
 • 49
 • 77 4 lata
 • 77
 • 64 5 lata
 • 64
 • 19 6 lat
 • 19
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 43 4 lata
 • 43
 • 39 5 lata
 • 39
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 26 3 lata
 • 26
 • 34 4 lata
 • 34
 • 25 5 lata
 • 25
 • 13 6 lat
 • 13
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 101 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 112 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Myszyniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Dzieci
 • 24 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 28 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,2%
  53,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 16 4 lata
 • 16
 • 21 5 lata
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 6 4 lata
 • 6
 • 12 5 lata
 • 12
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 10 4 lata
 • 10
 • 9 5 lata
 • 9
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Myszyniec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Myszyniec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-16-80
  ul. Dzieci Polskich 1
  07-430 Myszyniec
  1253
  Punkt Przedszkolny "Czarodziejski dworek" w Zalesiu
  Niepubliczny
  51 747-94-18
  Zalesie 36A
  07-430 Zalesie
  ---
  Punkt Przedszkolny "Iskierka" w Wydmusach
  Niepubliczny
  51 747-94-18
  Wydmusy 117K
  07-430 Wydmusy
  ---
  Punkt Przedszkolny "Mali Odkrywcy" w Olszynach
  Niepubliczny
  51 747-94-18
  Olszyny 34A
  07-430 Olszyny
  ---
  Punkt Przedszkolny "Planeta Uśmiechu" w Wykrocie
  Niepubliczny
  51 747-94-18
  Wykrot 21a
  07-430 Wykrot
  ---
  Punkt Przedszkolny "Pod gwiazdkami" w Wolkowych
  Niepubliczny
  51 747-94-18
  Wolkowe 1
  07-430 Wolkowe
  ---
  Punkt Przedszkolny "Wesołe Skrzaty" w Myszyńcu Starym
  Niepubliczny
  51 747-94-18
  Myszyniec Stary 105
  07-430 Myszyniec Stary
  ---
  Punkt Przedszkolny "Wesołe Skrzaty" w Myszyńcu Starym - grupa 2
  Niepubliczny
  51 747-94-18
  Myszyniec Stary 105
  07-430 Myszyniec Stary
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK
  Niepubliczne
  60 610-75-36
  ul. SPORTOWA 37
  07-430 Myszyniec
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RADOSNY ZAKĄTEK 2
  Niepubliczne
  60 610-75-36
  ul. BIAŁUSNU LASEK 19
  07-430 Białusny Lasek
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 86 Oddziały
 • 946 Uczniowie
 • 449 Kobiety
  (uczniowie)
 • 497 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Myszyniec
  11,0
  woj. mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 •  
 • 104,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 93,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Myszyniec
  93,02
  Mazowieckie
  98,13
  Cała Polska
  95,71
 • 92,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Myszyniec
  92,72
  Mazowieckie
  97,07
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Myszyniec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Myszyniec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Myszyniec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Myszyniec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (im. Kazimierza Stefanowicza)
  Publiczna
  29 773-10-13
  29 772-10-13
  ul. Dzieci Polskich 1
  07-430 Myszyniec
  23492-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie (Brat Zenon Żebrowski)
  Publiczna
  29 772-10-37
  29 772-10-37
  Wykrot 21 C
  07-430 Wykrot
  8113-
  Publiczna Szkoła Podstawowa przy ZS w Wolkowych
  Publiczna
  29 772-10-39
  Wolkowe 1
  07-430 Wolkowe
  796-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach
  Publiczna
  29 772-10-91
  29 772-10-91
  Wydmusy 117k
  07-430 Wydmusy
  4677
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach (-)
  Publiczna
  51 918-42-25
  Olszyny 34a
  07-430 Olszyny
  7498
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYSIAKACH (im. ARMII KRAJOWEJ)
  Publiczna
  29 594-05-67
  Krysiaki 29
  07-430 Krysiaki
  7459
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu
  Publiczna
  29 772-10-40
  Zalesie 36A
  07-430 Zalesie
  73912
  Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Pełtach
  Publiczna
  22 772-10-36
  29 772-10-36
  Pełty 37
  07-430 Pełty
  3216
  Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Zdunku
  Publiczna
  29 767-82-60
  Zdunek -
  07-430 Zdunek
  2107
  SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁUSNYM LASKU
  Niepubliczna
  60 610-75-36
  ul. BIAŁUSNY LASEK 19
  07-430 Białusny Lasek
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 92 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,2%
  34,8%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Myszyniec
  23,0
  woj. mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Myszyniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,8
  Województwo
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Myszyniec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Myszyniec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w Myszyńcu
  Publiczna
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. DZIECI POLSKICH 5
  07-430 Myszyniec
  392-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. DZIECI POLSKICH 5
  07-430 Myszyniec
  391-
  TECHNIKUM w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. Dzieci Polskich 5
  07-430 Myszyniec
  576-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. Dzieci Polskich 5
  07-430 Myszyniec
  116-
  Liceum Profilowane w Myszyńcu
  Publiczne
  29 772-14-29
  29 772-14-29
  ul. Dzieci Polskich 5
  07-430 Myszyniec
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszyńcu
  Niepubliczne
  60 804-24-12
  ul. Dzieci Polskich 1
  07-430 Myszyniec
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Myszyniec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Myszyniec - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Myszyniec

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Myszyniec: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Myszyniec 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 132 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 165 (uczestnicy: 23 246)
  • seanse filmowe: 103 (uczestnicy: 4 075)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 2 613)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 4 844)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 7 280)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 30)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 580)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 245)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 150)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 36)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 453)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 940)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 99)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 16)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 16)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 4)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 55)
  • inne: 1 (członkowie: 3)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 125)
  • teatralne: 3 (członkowie: 21)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 104)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Myszyniec działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 34 983 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 053 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w gminie Myszyniec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Myszyniec działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 107 członków. Zarejestrowano 104 ćwiczących (mężczyźni: 56, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 56, dziewczęta do lat 18: 48). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Myszyniec w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Myszyniec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Myszyniec i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Myszyniec odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Myszyniec znajdowało się 28 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrołęckiego.

  Powiat ostrołęcki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Myszyniec
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Myszyniec w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 29,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Myszyniec
  29,7
  Mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 29,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Myszyniec
  29,7
  Mazowieckie
  61,7
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Myszyniec
  0,0
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  100,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 27 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Myszyniec w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 225,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  1 225,6 km
  Województwo
  796,1 km
  Polska
  624,0 km
 • 27,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  27,5 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami