Gmina Tułowice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Tułowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Tułowice to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Gmina Tułowice ma 5 158 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Tułowice.
 • 5 158 Liczba mieszkańców
 • 81,3 km² Powierzchnia
 • 65 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
Gmina Tułowice na mapie
Identyfikatory
 • 17.653150.5955 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1609123
Herb gminy Tułowice
Gmina Tułowice herb

Gmina Tułowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
49-130Poczta Tułowice, ul. Pocztowa 2
49-130Skrytki Pocztowe Poczta Tułowice, ul. Pocztowa 2

Gmina Tułowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Tułowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Tułowice
(77) 460-01-43
(77) 460-04-74
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice

Gmina Tułowice - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Tułowice

Gmina Tułowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Tułowice ma 5 158 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2018-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Tułowice zawarli w 2021 roku 12 małżeństw, co odpowiada 2,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,1% mieszkańców gminy Tułowice jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Tułowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,45 na 1000 mieszkańców gminy Tułowice. W 2021 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 68,6% dziewczynek i 31,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,5% zgonów w gminie Tułowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,9% zgonów w gminie Tułowice były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Tułowice przypada 11.23 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 67 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Tułowice -23. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  56,7% mieszkańców gminy Tułowice jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 158 Liczba mieszkańców
 • 2 655 Kobiety
 • 2 503 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Tułowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Tułowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Tułowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,2 lat
  woj. opolskie
  43,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Tułowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Tułowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Tułowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,2%
  Województwo
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Tułowice
  58,4%
  Województwo
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Tułowice
  8,1%
  Województwo
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Tułowice
  5,5%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Gmina Tułowice
  1,8%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Tułowice w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  2,3
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,2
  Opolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Tułowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Tułowice
  -4,5
  Województwo
  -6,1
  Polska
  -4,9
 • -6,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Tułowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Tułowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Tułowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Tułowice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 68,6%
  31,4%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  Opolskie
  7,5
  Kraj
  8,7
 • 34,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Tułowice
  34,3
  woj. opolskie
  32,9
  Kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 434 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Tułowice
  3 351 g
  Opolskie
  3 356 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 93 Waga 4000g - 4499g
 • 93
 • 304 Waga 3500g - 3999g
 • 304
 • 372 Waga 3000g - 3499g
 • 372
 • 140 Waga 2500g - 2999g
 • 140
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,24
  Województwo
  1,17
  Cały kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Tułowice
  0,60
  Województwo
  0,57
  Kraj
  0,64
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Tułowice
  0,68
  woj. opolskie
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Tułowice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Tułowice
  11,2
  woj. opolskie
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 148,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  148,1
  woj. opolskie
  181,0
  Polska
  156,7
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,0
  woj. opolskie
  4,0
  Cały kraj
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Tułowice
  3,2
  Opolskie
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,5%
  Województwo
  36,7%
  Kraj
  34,8%
 • 17,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,9%
  Opolskie
  20,4%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Tułowice
  5,1%
  Opolskie
  4,8%
  Kraj
  5,4%
 • 254 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,5
  Kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Kraj
  74,4
 • 215,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Tułowice
  215,8
  woj. opolskie
  282,4
  Kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  254,5
  Cała Polska
  246,5
 • 452,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  452,2
  Województwo
  508,0
  Cała Polska
  475,8
 • 69,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  69,0
  Województwo
  75,7
  Cały kraj
  70,6
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Tułowice
  35,5
  Opolskie
  37,4
  Polska
  32,6
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Tułowice
  8,1
  woj. opolskie
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Tułowice
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 67 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Tułowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tułowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Tułowice oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Tułowice to 1 791 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 345 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 22,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Tułowice to 5,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Tułowice to 127,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,24% mieszkań posiada łazienkę, 83,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 28,87% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 791 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 344,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  344,80
  Opolskie
  370,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  78,40 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  27,00 m2
  Opolskie
  30,20 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,15
  Opolskie
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Tułowice
  2,90
  woj. opolskie
  2,70
  Kraj
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,70
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  1,74
  Opolskie
  3,52
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 46 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Tułowice
  5,11
  Województwo
  4,26
  Cały kraj
  3,90
 • 8,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  8,92
  Opolskie
  14,97
  Polska
  24,07
 • 1 150 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 127,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  127,8 m2
  Opolskie
  105,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,22 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,82%
  woj. opolskie
  98,31%
  Kraj
  96,97%
 • 96,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  96,15%
  Województwo
  97,06%
  Kraj
  94,01%
 • 93,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Tułowice
  93,24%
  Opolskie
  93,71%
  Kraj
  91,78%
 • 83,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Tułowice
  83,47%
  woj. opolskie
  82,73%
  Kraj
  83,08%
 • 28,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  28,87%
  Opolskie
  48,46%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Tułowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Tułowice na 1000 mieszkańców pracuje 147osób . 55,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Tułowice wynosiło w 2021 roku 6,7% (7,3% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tułowice wynosiło 5 101,21 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tułowice 600 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 131 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -469.

  24,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tułowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,1% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Tułowice
  147,0
  Opolskie
  224,0
  Cały kraj
  257,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,3% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Gmina
  6,7%
  Opolskie
  6,0%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Tułowice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Tułowice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Tułowice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 101 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Tułowice
  5 101 PLN
  Województwo
  5 493 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Tułowice w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 600 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 131 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -469 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,22 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Tułowice w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 760 Pracujący ogółem
 • 418 Kobiety
 • 342 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Tułowice w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  76,3
  Województwo
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 44,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Tułowice
  44,2
  Opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 137,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  137,7
  Województwo
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Tułowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Tułowice w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 549 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 423 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (48) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (23) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Tułowice najwięcej (30) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (525) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,4% (35) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,8% (158) podmiotów, a 64,8% (356) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Tułowice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%) oraz Budownictwo (15.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 549 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 35 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 158 Przemysł i budownictwo
 • 356 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Tułowice w 2021 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w gminie Tułowice w 2021 roku
 • 423 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 525 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 525
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 549 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 549
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółki handlowe ogółem
 • 26
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 30 Spółki cywilne ogółem
 • 30
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 423 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93
 • 64 Budownictwo
 • 64
 • 60 Przetwórstwo przemysłowe
 • 60
 • 36 Transport i gospodarka magazynowa
 • 36
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31
 • 25 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 25
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tułowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Tułowice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 61 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Tułowice wynosi 68,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Tułowice najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,25 (wykrywalność 46%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,09 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,36 (53%), drogowe - 1,70 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Tułowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 61
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 32 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 32
 • 11,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Tułowice
  11,78
  Województwo
  17,77
  Cała Polska
  21,51
 • 6,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,09
  woj. opolskie
  10,23
  Cały kraj
  12,82
 • 3,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,36
  Województwo
  4,94
  Polska
  5,89
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Tułowice
  1,70
  woj. opolskie
  1,77
  Kraj
  1,85
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Tułowice
  0,17
  Opolskie
  0,35
  Polska
  0,35
 • 6,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Tułowice
  6,25
  woj. opolskie
  8,68
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  69%
  woj. opolskie
  70%
  Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Tułowice
  66%
  woj. opolskie
  65%
  Cały kraj
  64%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  53%
  Opolskie
  66%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Tułowice
  100%
  woj. opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Opolskie
  91%
  Kraj
  89%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Tułowice
  47%
  Opolskie
  49%
  Polska
  53%

Gmina Tułowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Tułowice wyniosła w 2021 roku 25,1 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Tułowice - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,9 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Tułowice wyniosła w 2021 roku 26,8 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%). W budżecie gminy Tułowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 848 złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 50,1 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Tułowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Tułowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Tułowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,1 mln

  3,1 tys(100%)

  14,9 mln

  2,8 tys(100%)

  16,4 mln

  3,1 tys(100%)

  19,4 mln

  3,7 tys(100%)

  19,4 mln

  3,7 tys(100%)

  23,0 mln

  4,4 tys(100%)

  21,8 mln

  4,2 tys(100%)

  25,1 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,9 mln

  (30.5%)

  5,1 mln

  (34.4%)

  5,2 mln

  (31.8%)

  6,6 mln

  (34.2%)

  6,0 mln

  1,2 tys(30.7%)

  6,4 mln

  1,2 tys(27.8%)

  6,3 mln

  1,2 tys(29%)

  7,1 mln

  1,4 tys(28.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  (10.6%)

  1,4 mln

  (9.5%)

  1,4 mln

  (8.4%)

  2,6 mln

  (13.7%)

  1,9 mln

  364(9.7%)

  1,5 mln

  293(6.6%)

  2,0 mln

  388(9.2%)

  3,7 mln

  726(14.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  (17.2%)

  2,6 mln

  (17.1%)

  2,8 mln

  (16.8%)

  2,7 mln

  (14.1%)

  3,1 mln

  591(15.8%)

  3,2 mln

  609(13.8%)

  3,1 mln

  588(14%)

  3,4 mln

  658(13.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  (6.5%)

  691,8 tys

  (4.6%)

  773,0 tys

  (4.7%)

  673,6 tys

  (3.5%)

  857,5 tys

  166(4.4%)

  2,2 mln

  429(9.7%)

  967,9 tys

  186(4.4%)

  2,0 mln

  397(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  (15.7%)

  2,5 mln

  (16.4%)

  4,4 mln

  (26.9%)

  1,3 mln

  (7%)

  1,3 mln

  251(6.7%)

  1,4 mln

  261(5.9%)

  1,3 mln

  255(6.1%)

  1,4 mln

  262(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  (7.6%)

  1,0 mln

  (7%)

  229,5 tys

  (1.4%)

  104,3 tys

  (0.5%)

  1,5 mln

  293(7.8%)

  2,4 mln

  466(10.6%)

  529,5 tys

  102(2.4%)

  898,4 tys

  174(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  461,6 tys

  (2.9%)

  832,4 tys

  (5.6%)

  351,1 tys

  (2.1%)

  221,0 tys

  (1.1%)

  220,7 tys

  42,7(1.1%)

  255,1 tys

  49,0(1.1%)

  340,2 tys

  65,5(1.6%)

  194,2 tys

  37,6(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  897,6 tys

  (5.6%)

  159,3 tys

  (1.1%)

  105,6 tys

  (0.6%)

  111,0 tys

  (0.6%)

  93,3 tys

  18,0(0.5%)

  115,1 tys

  22,1(0.5%)

  124,1 tys

  23,9(0.6%)

  184,5 tys

  35,8(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  98,1 tys

  (0.6%)

  176,7 tys

  (1.2%)

  209,7 tys

  (1.3%)

  218,9 tys

  (1.1%)

  149,4 tys

  28,9(0.8%)

  141,7 tys

  27,2(0.6%)

  133,7 tys

  25,7(0.6%)

  117,4 tys

  22,8(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  70,4 tys

  (0.4%)

  81,7 tys

  (0.5%)

  95,0 tys

  (0.6%)

  78,1 tys

  (0.4%)

  86,1 tys

  16,6(0.4%)

  99,0 tys

  19,0(0.4%)

  105,7 tys

  20,3(0.5%)

  111,5 tys

  21,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  92,9 tys

  (0.6%)

  67,4 tys

  (0.5%)

  78,7 tys

  (0.5%)

  80,2 tys

  (0.4%)

  75,5 tys

  14,6(0.4%)

  61,8 tys

  11,9(0.3%)

  76,3 tys

  14,7(0.3%)

  106,3 tys

  20,6(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  89,1 tys

  (0.6%)

  96,7 tys

  (0.6%)

  647,4 tys

  (3.9%)

  671,0 tys

  (3.5%)

  226,3 tys

  43,8(1.2%)

  127,5 tys

  24,5(0.6%)

  86,8 tys

  16,7(0.4%)

  101,1 tys

  19,6(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  92,1 tys

  (0.6%)

  69,2 tys

  (0.5%)

  72,4 tys

  (0.4%)

  81,3 tys

  (0.4%)

  99,1 tys

  19,2(0.5%)

  95,7 tys

  18,4(0.4%)

  66,1 tys

  12,7(0.3%)

  51,6 tys

  10,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  61,0 tys

  (0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  1,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,9 tys

  (0%)

  8,4 tys

  (0.1%)

  52,6 tys

  (0.3%)

  3,0 tys

  (0%)

  3,1 tys

  0,6(0%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  3,2 tys

  0,6(0%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  (0%)

  694

  (0%)

  700

  (0%)

  700

  (0%)

  995

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,4 tys

  (0.4%)

  60,3 tys

  (0.4%)

  11,2 tys

  (0.1%)

  6,0 tys

  (0%)

  61,3 tys

  11,9(0.3%)

  60,1 tys

  11,5(0.3%)

  49,1 tys

  9,5(0.2%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,9 tys

  4,6(0.1%)

  624,1 tys

  120(2.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  33,0 tys

  (0.2%)

  65,5 tys

  (0.4%)

  8,9 tys

  (0.1%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  19,3 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,6 tys

  (0.1%)

  566

  (0%)

  3,8 tys

  (0%)

  13,6 tys

  (0.1%)

  8,7 tys

  1,7(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Tułowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Tułowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Tułowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Tułowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,4 mln

  2,9 tys(100%)

  15,2 mln

  2,9 tys(100%)

  16,7 mln

  3,2 tys(100%)

  17,9 mln

  3,4 tys(100%)

  20,2 mln

  3,9 tys(100%)

  22,3 mln

  4,3 tys(100%)

  25,2 mln

  4,8 tys(100%)

  26,8 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,1 mln

  (52.5%)

  7,3 mln

  (48.3%)

  7,3 mln

  (43.7%)

  7,7 mln

  (42.9%)

  8,6 mln

  1,7 tys(42.6%)

  8,6 mln

  1,7 tys(38.6%)

  9,1 mln

  1,8 tys(36.3%)

  10,2 mln

  2,0 tys(38.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,1 mln

  (26.4%)

  4,2 mln

  (28%)

  4,1 mln

  (24.2%)

  4,0 mln

  (22.2%)

  4,4 mln

  849(21.7%)

  4,9 mln

  944(22.1%)

  6,4 mln

  1,2 tys(25.3%)

  6,6 mln

  1,3 tys(24.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,7 tys

  (0.1%)

  694,0 tys

  (4.6%)

  689,2 tys

  (4.1%)

  686,7 tys

  (3.8%)

  988,1 tys

  191(4.9%)

  886,5 tys

  170(4%)

  1,2 mln

  224(4.6%)

  1,3 mln

  260(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  299,5 tys

  (1.9%)

  274,9 tys

  (1.8%)

  556,5 tys

  (3.3%)

  701,6 tys

  (3.9%)

  458,2 tys

  88,6(2.3%)

  278,3 tys

  53,5(1.2%)

  666,4 tys

  128(2.6%)

  1,0 mln

  200(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  348,3 tys

  (2.3%)

  404,2 tys

  (2.7%)

  504,1 tys

  (3%)

  515,9 tys

  (2.9%)

  574,7 tys

  111(2.8%)

  612,0 tys

  118(2.7%)

  571,8 tys

  110(2.3%)

  781,0 tys

  151(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  610,6 tys

  (4%)

  467,9 tys

  (3.1%)

  0,0

  (0%)

  126,2 tys

  (0.7%)

  528,6 tys

  102(2.6%)

  1,4 mln

  262(6.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  426,7 tys

  82,7(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,5 tys

  (0.4%)

  9,5 tys

  (0.1%)

  4,1 tys

  (0%)

  4,2 tys

  (0%)

  65,0 tys

  12,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  569,2 tys

  110(2.3%)

  325,7 tys

  63,2(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  (9.5%)

  1,4 mln

  (9.3%)

  3,4 mln

  (20.5%)

  411,8 tys

  (2.3%)

  404,9 tys

  78,3(2%)

  367,3 tys

  70,6(1.6%)

  341,3 tys

  65,7(1.4%)

  289,1 tys

  56,1(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  67,0 tys

  (0.4%)

  73,6 tys

  (0.5%)

  86,0 tys

  (0.5%)

  78,7 tys

  (0.4%)

  86,4 tys

  16,7(0.4%)

  100,2 tys

  19,2(0.4%)

  107,9 tys

  20,8(0.4%)

  101,2 tys

  19,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  117,2 tys

  (0.8%)

  119,2 tys

  (0.8%)

  50,2 tys

  (0.3%)

  55,0 tys

  (0.3%)

  275,9 tys

  53,3(1.4%)

  260,5 tys

  50,0(1.2%)

  343,7 tys

  66,2(1.4%)

  88,4 tys

  17,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  300

  (0%)

  240

  (0%)

  150

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  6,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  (0%)

  861

  (0%)

  12,6 tys

  (0.1%)

  6,2 tys

  (0%)

  6,2 tys

  1,2(0%)

  9,3 tys

  1,8(0%)

  8,9 tys

  1,7(0%)

  9,4 tys

  1,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  151,1 tys

  (1%)

  133

  (0%)

  4,5 tys

  (0%)

  146

  (0%)

  222

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  (0%)

  694

  (0%)

  700

  (0%)

  700

  (0%)

  995

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,4 tys

  (0.4%)

  60,3 tys

  (0.4%)

  11,2 tys

  (0.1%)

  6,0 tys

  (0%)

  61,3 tys

  11,9(0.3%)

  60,1 tys

  11,5(0.3%)

  49,1 tys

  9,5(0.2%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  983

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  18,6 tys

  (0.1%)

  16,4 tys

  (0.1%)

  10,9 tys

  (0.1%)

  4,4 tys

  (0%)

  4,3 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  426

  0,1(0%)

  235

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  25,2 tys

  (0.2%)

  72,9 tys

  (0.5%)

  1,1 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  19,1 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Tułowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 206 mieszkańców gminy Tułowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 575 kobiet oraz 631 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców gminy Tułowice, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Tułowice mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Tułowice największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,8%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w gminie Tułowice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (56 dziewczynek oraz 85 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Tułowice mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 140 dzieci (70 dziewczynek oraz 70 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  15,9% mieszkańców gminy Tułowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,0% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 979 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,93 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 337 uczniów (166 kobiet oraz 171 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Tułowice placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 277 uczniów (142 kobiety oraz 135 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,7% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów.

  W gminie Tułowice znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 132 uczniów (58 kobiet oraz 74 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 11 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Tułowice placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 26 uczniów (18 kobiet oraz 8 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 25,4% mieszkańców (24,2% wśród dziewczyn i 26,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,8% mieszkańców gminy Tułowice w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 17,0% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Tułowice
  20,8%
  woj. opolskie
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,7%
  Województwo
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Gmina Tułowice
  2,5%
  Opolskie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  woj. opolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Tułowice
  18,8%
  Opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Tułowice
  29,5%
  Opolskie
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Tułowice
  3,0%
  woj. opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,1%
  Opolskie
  12,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 979 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Tułowice
  979,0
  Województwo
  919,0
  Polska
  896,0
 • 0,93 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,93
  woj. opolskie
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Tułowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 85 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 39,7%
  60,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 36 3 lata
 • 36
 • 44 4 lata
 • 44
 • 55 5 lata
 • 55
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 16 4 lata
 • 16
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 30 5 lata
 • 30
 • 45 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Tułowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tułowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  77 460-01-65
  77 460-01-65
  ul. Hanki Sawickiej 7
  49-130 Tułowice
  61329
 • Szkoły podstawowe w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Tułowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 337 Uczniowie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,1
  Opolskie
  15,7
  Polska
  16,7
 •  
 • 24,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Tułowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tułowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 460-01-33
  77 460-09-89
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21-21A
  49-130 Tułowice
  13265-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Tułowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  22,0
  Województwo
  25,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Tułowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tułowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Technikum Leśne
  Publiczne
  77 427-70-36
  77 427-70-37
  ul. Zamkowa 15
  49-130 Tułowice
  4106-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  77 427-70-36
  77 427-70-37
  ul. Zamkowa 15
  49-130 Tułowice
  593-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Tułowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tułowice - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Tułowice: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 1 207)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 90)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 396)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 231)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 40)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 63)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 65)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 172)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 33)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 59)
  • teatralne: 2 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 13)
  • taneczne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Tułowice działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 19 219 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 24 620 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Tułowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Tułowice działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 277 członków. Zarejestrowano 309 ćwiczących (mężczyźni: 263, kobiety: 46, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 43). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Tułowice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tułowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Tułowice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Tułowice odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 116,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 19,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Tułowice znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Tułowice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 8 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Tułowice w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 116,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  116,5
  Opolskie
  55,4
  Kraj
  59,9
 • 19,41 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Tułowice
  19,4
  Województwo
  8,4
  Cała Polska
  5,9
 • 155,31 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Tułowice
  155,3
  Opolskie
  61,2
  Polska
  69,4
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  16,7
  woj. opolskie
  15,1
  Kraj
  9,8
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  133,3
  woj. opolskie
  110,4
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Tułowice w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 640,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Tułowice
  640,0 km
  woj. opolskie
  618,7 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 10,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Tułowice
  10,1 km
  Opolskie
  6,0 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)