Gmina Ozimek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Ozimek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Ozimek to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Gmina Ozimek ma 19 543 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 14,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 7,9% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Ozimek.
 • 19 543 Liczba mieszkańców
 • 125,7 km² Powierzchnia
 • 157 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
 • Jan Józef Labus Burmistrz gminy
Gmina Ozimek na mapie
Identyfikatory
 • 18.213850.6787 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1609083
Herb gminy Ozimek
Gmina Ozimek herb

Gmina Ozimek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-040Poczta Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 3
46-040Skrytki Pocztowe Poczta Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 3
46-042Poczta Ozimek, ul. 1 Maja 20
46-043Poczta Ozimek, ul. Ozimska 27

Gmina Ozimek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Ozimek)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy w Ozimku
(77) 462-28-10
(77) 462-28-11
ul. Dzierżonia 4B
46-040 Ozimek
ZUS Oddział w Opolu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

Gmina Ozimek - Wsie należące do gminy

Gmina Ozimek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Ozimek ma 19 543 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Ozimek zawarli w 2019 roku 74 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,6% mieszkańców gminy Ozimek jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Ozimek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,56 na 1000 mieszkańców gminy Ozimek. W 2019 roku urodziło się 165 dzieci, w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 41,7% zgonów w gminie Ozimek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w gminie Ozimek były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Ozimek przypada 8.98 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 230 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 233 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Ozimek -3. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  63,5% mieszkańców gminy Ozimek jest w wieku produkcyjnym, 14,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19 543 Liczba mieszkańców
 • 10 077 Kobiety
 • 9 466 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Ozimek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Ozimek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Ozimek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • gm. Ozimek
  43,7 lat
  Opolskie
  43,2 lat
  Cała Polska
  41,9 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Ozimek, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,5%
  Opolskie
  28,3%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4%Żonaci/Zamężne
 • gm. Ozimek
  56,4%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Ozimek
  8,4%
  Opolskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Ozimek
  3,3%
  Opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 5,5% Nieustalone
 • Tutaj
  5,5%
  woj. opolskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 5,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Ozimek w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Ozimek
  3,8
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Ozimek
  1,2
  woj. opolskie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 74 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Ozimek w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,6
  Opolskie
  -2,2
  Polska
  -0,9
 • -3,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Ozimek w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Ozimek w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Ozimek w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Ozimek w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 165 Urodzenia żywe
 • 83 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 82 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,3%
  49,7%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  8,4
  Województwo
  8,6
  Cały kraj
  9,8
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,0
  woj. opolskie
  37,3
  Cała Polska
  41,8
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 325 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 254 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 325 g
  Opolskie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 334 Waga 3500g - 3999g
 • 334
 • 381 Waga 3000g - 3499g
 • 381
 • 199 Waga 2500g - 2999g
 • 199
 • 57 Waga 2000g - 2499g
 • 57
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Opolskie
  1,27
  Cały kraj
  1,42
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,69
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Ozimek
  0,91
  Województwo
  0,79
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Ozimek w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 176 Zgony
 • 68 Kobiety
  (Zgony)
 • 108 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,6%
  61,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Ozimek
  9,0
  Opolskie
  10,9
  Cała Polska
  10,7
 • 110,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Ozimek
  110,3
  Województwo
  125,9
  Polska
  109,3
 • 0,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  0,9
  Opolskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. opolskie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Ozimek
  41,7%
  Opolskie
  44,1%
  Cały kraj
  40,5%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Ozimek
  25,8%
  Województwo
  26,2%
  Cała Polska
  26,4%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,7%
  Województwo
  5,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  5,3
  Cały kraj
  9,8
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,2
  Cała Polska
  72,2
 • 245,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  245,5
  woj. opolskie
  284,3
  Kraj
  284,5
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  252,7
  Cały kraj
  263,9
 • 397,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 431,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 360,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  397,1
  woj. opolskie
  477,7
  Cały kraj
  437,2
 • 46,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  46,6
  Opolskie
  66,0
  Cała Polska
  71,0
 • 25,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,1
  Opolskie
  34,3
  Cały kraj
  34,8
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Ozimek
  4,7
  woj. opolskie
  5,9
  Kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. opolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 230 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 129 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 101 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 233 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 131 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 102 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Ozimek w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 12,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Ozimek, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ozimek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Ozimek oddano do użytku 34 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Ozimek to 6 503 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 332 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 44,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Ozimek to 4,09 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Ozimek to 107,30 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,40% mieszkań posiada łazienkę, 86,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,25% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 6 503 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 331,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Ozimek
  331,60
  Opolskie
  362,40
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 81,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Ozimek
  81,80 m2
  Województwo
  81,00 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Ozimek
  27,10 m2
  Województwo
  29,40 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Ozimek
  4,42
  Województwo
  4,19
  Cała Polska
  3,82
 • 3,02 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Ozimek
  3,02
  Opolskie
  2,76
  Kraj
  2,63
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Ozimek
  0,68
  woj. opolskie
  0,66
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 34 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  1,74
  woj. opolskie
  2,77
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 139 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Ozimek
  4,09
  Opolskie
  4,20
  Kraj
  3,78
 • 7,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Ozimek
  7,11
  woj. opolskie
  11,65
  Cała Polska
  20,42
 • 3 649 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 107,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  107,3 m2
  woj. opolskie
  106,1 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Ozimek
  0,19 m2
  Opolskie
  0,29 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 98,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,89%
  Województwo
  98,28%
  Cały kraj
  96,88%
 • 98,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  98,55%
  woj. opolskie
  97,02%
  Cała Polska
  93,83%
 • 96,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  96,40%
  Opolskie
  93,61%
  Cała Polska
  91,54%
 • 86,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,79%
  Województwo
  82,47%
  Cały kraj
  82,60%
 • 27,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Ozimek
  27,25%
  Opolskie
  46,61%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Ozimek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Ozimek na 1000 mieszkańców pracuje 220osób . 46,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Ozimek wynosiło w 2019 roku 5,4% (5,5% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ozimek wynosiło 4 018,89 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Ozimek 1 837 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 966 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 129.

  24,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Ozimek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 15,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 220 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  220,0
  Województwo
  220,0
  Polska
  251,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,5% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • gm. Ozimek
  5,4%
  Opolskie
  5,8%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Ozimek w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Ozimek w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Ozimek w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 019 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Ozimek
  4 019 PLN
  Opolskie
  4 379 PLN
  Cały kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Ozimek w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 837 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 966 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 129 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 21,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Ozimek w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 318 Pracujący ogółem
 • 1 987 Kobiety
 • 2 331 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Ozimek w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 58,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Ozimek, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 57,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,4
  Województwo
  63,1
  Polska
  66,7
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Ozimek
  35,0
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  36,5
 • 156,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Ozimek
  156,2
  woj. opolskie
  142,2
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 57,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Ozimek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Ozimek w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 521 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 173 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 113 nowych podmiotów, a 55 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (129) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (86) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (145) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (55) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Ozimek najwięcej (75) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 462) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (32) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,0% (410) podmiotów, a 70,9% (1 079) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Ozimek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (18.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 521 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 32 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 410 Przemysł i budownictwo
 • 1 079 Pozostała działalność
 • 113 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Ozimek w 2019 roku
 • 55 Podmioty wyrejestrowane w gminie Ozimek w 2019 roku
 • 1 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 462 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 462
 • 49 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 49
 • 9Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 520 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 520
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 81 Spółki handlowe ogółem
 • 81
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 75  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 75
 • 19    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 72 Spółki cywilne ogółem
 • 72
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 274 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 274
 • 218 Budownictwo
 • 218
 • 143 Przetwórstwo przemysłowe
 • 143
 • 109 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 109
 • 60 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 60
 • 55 Transport i gospodarka magazynowa
 • 55
 • 54 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 54
 • 51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 51
 • 51 Pozostała działalność
 • 51
 • 40 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 40
 • 33 Informacja i komunikacja
 • 33
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27
 • 26 Edukacja
 • 26
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ozimek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Ozimek stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 208 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Ozimek wynosi 61,90% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Ozimek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,39 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 4,43 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (30%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Ozimek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 208 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 208
 • 125 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 125
 • 37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 37
 • 37 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 37
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 86 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 86
 • 10,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,67
  Opolskie
  18,22
  Polska
  20,75
 • 6,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,39
  Województwo
  11,46
  Cała Polska
  13,21
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Ozimek
  1,88
  woj. opolskie
  4,27
  Polska
  4,88
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,91
  Opolskie
  1,80
  Kraj
  1,86
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  Opolskie
  0,45
  Kraj
  0,43
 • 4,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,43
  Opolskie
  7,85
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Ozimek
  62%
  Opolskie
  71%
  Kraj
  73%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  58%
  woj. opolskie
  67%
  Kraj
  65%
 • 31% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  31%
  Opolskie
  70%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Ozimek
  95%
  Opolskie
  86%
  Cały kraj
  86%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  37%
  Województwo
  51%
  Cały kraj
  53%

Gmina Ozimek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Ozimek wyniosła w 2018 roku 66,0 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Ozimek - 39.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,7 mln złotych, czyli 7,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Ozimek wyniosła w 2018 roku 65,8 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (45%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.3%). W budżecie gminy Ozimek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 707 złotych na mieszkańca (21,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 48,1 złotych na mieszkańca (1,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,9 mln

  2,2 tys(100%)

  49,9 mln

  2,5 tys(100%)

  55,9 mln

  2,8 tys(100%)

  55,4 mln

  2,8 tys(100%)

  51,4 mln

  2,6 tys(100%)

  57,2 mln

  2,9 tys(100%)

  61,8 mln

  3,1 tys(100%)

  66,0 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,1 mln

  1,1 tys(51.4%)

  22,8 mln

  1,1 tys(45.7%)

  23,8 mln

  1,2 tys(42.6%)

  22,1 mln

  1,1 tys(39.9%)

  22,4 mln

  1,1 tys(43.6%)

  22,6 mln

  1,1 tys(39.5%)

  22,4 mln

  1,1 tys(36.2%)

  26,2 mln

  1,3 tys(39.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  276(12.4%)

  6,6 mln

  329(13.2%)

  6,7 mln

  335(12%)

  6,5 mln

  328(11.8%)

  6,7 mln

  337(13%)

  6,1 mln

  307(10.6%)

  7,3 mln

  372(11.8%)

  7,7 mln

  393(11.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  66,1(3%)

  2,3 mln

  115(4.6%)

  3,9 mln

  195(7%)

  6,0 mln

  301(10.8%)

  6,3 mln

  316(12.2%)

  6,7 mln

  337(11.6%)

  7,2 mln

  368(11.7%)

  6,3 mln

  320(9.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  280(12.6%)

  6,1 mln

  303(12.2%)

  6,1 mln

  306(11%)

  6,4 mln

  323(11.6%)

  6,5 mln

  330(12.7%)

  12,9 mln

  653(22.5%)

  3,7 mln

  187(6%)

  3,6 mln

  181(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  83,2(3.7%)

  2,3 mln

  117(4.7%)

  2,4 mln

  120(4.3%)

  6,9 mln

  347(12.4%)

  3,6 mln

  182(7%)

  1,8 mln

  92,9(3.2%)

  2,2 mln

  113(3.6%)

  2,4 mln

  123(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  114(5.1%)

  3,9 mln

  193(7.8%)

  5,3 mln

  266(9.5%)

  1,7 mln

  87,6(3.1%)

  1,0 mln

  51,4(2%)

  1,7 mln

  87,3(3%)

  1,8 mln

  91,7(2.9%)

  1,9 mln

  98,0(2.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  538,7 tys

  26,7(1.2%)

  615,7 tys

  30,7(1.2%)

  654,5 tys

  32,7(1.2%)

  712,9 tys

  35,9(1.3%)

  723,9 tys

  36,6(1.4%)

  748,9 tys

  37,9(1.3%)

  821,9 tys

  41,9(1.3%)

  918,9 tys

  46,9(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  869,6 tys

  43,1(1.9%)

  1,2 mln

  58,1(2.3%)

  981,0 tys

  49,1(1.8%)

  934,0 tys

  47,0(1.7%)

  830,8 tys

  42,0(1.6%)

  744,6 tys

  37,7(1.3%)

  786,4 tys

  40,1(1.3%)

  915,5 tys

  46,7(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  891,0 tys

  44,2(2%)

  628,0 tys

  31,3(1.3%)

  1,1 mln

  55,5(2%)

  1,3 mln

  67,5(2.4%)

  493,4 tys

  24,9(1%)

  488,0 tys

  24,7(0.9%)

  919,1 tys

  46,8(1.5%)

  661,4 tys

  33,7(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  499,2 tys

  24,8(1.1%)

  464,3 tys

  23,1(0.9%)

  472,3 tys

  23,6(0.8%)

  546,0 tys

  27,5(1%)

  607,0 tys

  30,7(1.2%)

  565,3 tys

  28,6(1%)

  517,2 tys

  26,4(0.8%)

  444,2 tys

  22,7(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  399,8 tys

  19,8(0.9%)

  388,5 tys

  19,3(0.8%)

  378,3 tys

  18,9(0.7%)

  349,9 tys

  17,6(0.6%)

  352,4 tys

  17,8(0.7%)

  420,7 tys

  21,3(0.7%)

  408,0 tys

  20,8(0.7%)

  368,1 tys

  18,8(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  388,7 tys

  19,3(0.9%)

  883,9 tys

  44,0(1.8%)

  727,5 tys

  36,4(1.3%)

  351,1 tys

  17,7(0.6%)

  256,7 tys

  13,0(0.5%)

  287,5 tys

  14,6(0.5%)

  333,3 tys

  17,0(0.5%)

  291,6 tys

  14,9(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  702,8 tys

  34,9(1.6%)

  323,7 tys

  16,1(0.6%)

  1,4 mln

  69,7(2.5%)

  392,5 tys

  19,7(0.7%)

  299,0 tys

  15,1(0.6%)

  272,1 tys

  13,8(0.5%)

  353,3 tys

  18,0(0.6%)

  190,2 tys

  9,7(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,8 tys

  2,3(0.1%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  123,9 tys

  6,2(0.2%)

  160,1 tys

  8,1(0.3%)

  19,3 tys

  1,0(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  154,1 tys

  7,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  123,6 tys

  6,1(0.3%)

  125,1 tys

  6,2(0.3%)

  126,4 tys

  6,3(0.2%)

  91,8 tys

  4,6(0.2%)

  73,3 tys

  3,7(0.1%)

  179,1 tys

  9,1(0.3%)

  124,5 tys

  6,3(0.2%)

  88,3 tys

  4,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  690

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  991

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  54,2 tys

  2,7(0.1%)

  30,0 tys

  1,5(0.1%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  163,7 tys

  8,3(0.3%)

  125,2 tys

  6,3(0.2%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  579,0 tys

  28,7(1.3%)

  1,2 mln

  59,4(2.4%)

  968,8 tys

  48,5(1.7%)

  913,2 tys

  45,9(1.6%)

  970,5 tys

  49,1(1.9%)

  1,6 mln

  80,0(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  133,8 tys

  6,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  80,5 tys

  4,0(0.2%)

  40,0 tys

  2,0(0.1%)

  819,4 tys

  41,0(1.5%)

  10,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Ozimek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,4 mln

  2,3 tys(100%)

  49,7 mln

  2,5 tys(100%)

  50,9 mln

  2,5 tys(100%)

  47,7 mln

  2,4 tys(100%)

  52,0 mln

  2,6 tys(100%)

  58,8 mln

  3,0 tys(100%)

  65,2 mln

  3,3 tys(100%)

  65,8 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,7 mln

  976(42.4%)

  24,2 mln

  1,2 tys(48.8%)

  26,0 mln

  1,3 tys(51%)

  26,1 mln

  1,3 tys(54.7%)

  27,0 mln

  1,4 tys(51.9%)

  28,3 mln

  1,4 tys(48.1%)

  31,0 mln

  1,6 tys(47.5%)

  29,6 mln

  1,5 tys(45%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,9 mln

  739(32.1%)

  17,1 mln

  850(34.4%)

  15,3 mln

  768(30.1%)

  13,1 mln

  661(27.6%)

  13,8 mln

  697(26.5%)

  14,0 mln

  711(23.9%)

  14,3 mln

  727(21.9%)

  15,2 mln

  773(23.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  327,5 tys

  16,3(0.7%)

  154,8 tys

  7,7(0.3%)

  136,5 tys

  6,8(0.3%)

  188,8 tys

  9,5(0.4%)

  2,5 mln

  128(4.9%)

  2,6 mln

  130(4.4%)

  3,5 mln

  180(5.4%)

  3,5 mln

  177(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  180(7.8%)

  964,9 tys

  48,1(1.9%)

  1,4 mln

  68,9(2.7%)

  1,9 mln

  96,3(4%)

  1,5 mln

  78,2(3%)

  1,5 mln

  76,1(2.6%)

  1,8 mln

  90,8(2.7%)

  2,4 mln

  121(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  179(7.8%)

  3,7 mln

  183(7.4%)

  3,6 mln

  181(7.1%)

  3,8 mln

  189(7.9%)

  3,7 mln

  185(7%)

  10,0 mln

  506(17%)

  999,7 tys

  50,9(1.5%)

  973,0 tys

  49,6(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  49,7(2.2%)

  768,5 tys

  38,3(1.5%)

  2,2 mln

  109(4.3%)

  820,9 tys

  41,3(1.7%)

  747,3 tys

  37,8(1.4%)

  1,1 mln

  53,4(1.8%)

  1,1 mln

  58,3(1.8%)

  954,5 tys

  48,7(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  437,4 tys

  21,7(0.9%)

  406,4 tys

  20,2(0.8%)

  366,6 tys

  18,3(0.7%)

  345,0 tys

  17,4(0.7%)

  349,0 tys

  17,6(0.7%)

  299,3 tys

  15,2(0.5%)

  328,2 tys

  16,7(0.5%)

  300,8 tys

  15,3(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,8 tys

  2,3(0.1%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  123,9 tys

  6,2(0.3%)

  160,1 tys

  8,1(0.3%)

  19,3 tys

  1,0(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  154,1 tys

  7,9(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  580,3 tys

  28,8(1.3%)

  1,4 mln

  69,3(2.8%)

  736,3 tys

  36,8(1.4%)

  168,6 tys

  8,5(0.4%)

  198,9 tys

  10,1(0.4%)

  100,1 tys

  5,1(0.2%)

  136,5 tys

  7,0(0.2%)

  149,2 tys

  7,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  176,9 tys

  8,8(0.4%)

  367,7 tys

  18,3(0.7%)

  134,2 tys

  6,7(0.3%)

  446,5 tys

  22,5(0.9%)

  342,3 tys

  17,3(0.7%)

  98,3 tys

  5,0(0.2%)

  107,0 tys

  5,5(0.2%)

  118,9 tys

  6,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  495,7 tys

  24,6(1.1%)

  6,9 tys

  0,3(0%)

  146,3 tys

  7,3(0.3%)

  293,9 tys

  14,8(0.6%)

  93,7 tys

  4,7(0.2%)

  54,0 tys

  2,7(0.1%)

  26,0 tys

  1,3(0%)

  77,5 tys

  4,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  62,6 tys

  3,1(0.1%)

  121,0 tys

  6,0(0.2%)

  91,5 tys

  4,6(0.2%)

  108,6 tys

  5,5(0.2%)

  85,9 tys

  4,3(0.2%)

  73,9 tys

  3,7(0.1%)

  51,0 tys

  2,6(0.1%)

  43,7 tys

  2,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,0 tys

  3,4(0.1%)

  37,1 tys

  1,9(0.1%)

  38,7 tys

  2,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,7 tys

  1,5(0.1%)

  20,1 tys

  1,0(0%)

  75,7 tys

  3,8(0.1%)

  44,9 tys

  2,3(0.1%)

  1,3 mln

  66,3(2.5%)

  48,5 tys

  2,5(0.1%)

  4,8 tys

  0,2(0%)

  21,9 tys

  1,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  2,5(0.1%)

  12,5 tys

  0,6(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  6,9 tys

  0,4(0%)

  13,4 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  690

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  991

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  842

  0,0(0%)

  268

  0,0(0%)

  816

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  911

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  123,0 tys

  6,1(0.3%)

  392,7 tys

  19,6(0.8%)

  172,6 tys

  8,6(0.3%)

  172,2 tys

  8,7(0.4%)

  214,6 tys

  10,8(0.4%)

  582,7 tys

  29,5(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,3 mln

  63,6(2.8%)

  31,0 tys

  1,5(0.1%)

  547,7 tys

  27,4(1.1%)

  35,9 tys

  1,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Ozimek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 525 mieszkańców gminy Ozimek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 722 kobiet oraz 1 803 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców gminy Ozimek, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Ozimek mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Ozimek największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,0%) oraz średnie zawodowe (16,0%).

  W roku 2018 w gminie Ozimek mieściło się 6 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 469 dzieci (222 dziewczynki oraz 247 chłopców). Dostępnych było 481 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Ozimek mieściło się 6 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 443 dzieci (219 dziewczynek oraz 224 chłopców). Dostępnych było 465 miejsc.

  18,2% mieszkańców gminy Ozimek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 893 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 78 oddziałach uczyło się 1 219 uczniów (606 kobiet oraz 613 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Ozimek placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 58 oddziałach uczyło się 983 uczniów (452 kobiety oraz 531 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,94.

  W gminie Ozimek znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 43 uczniów (30 kobiet oraz 13 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 15 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Ozimek placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 138 uczniów (90 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 90 absolwentów.

  W gminie Ozimek znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 69 uczniów (8 kobiet oraz 61 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Ozimek placówkę miała 1 Technikum, w którym w 1 oddziale uczyło się 25 uczniów (0 kobiet oraz 25 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W gminie Ozimek znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 43 uczniów (9 kobiet oraz 34 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,3 uczniów. 21,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 17,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców gminy Ozimek w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Ozimek
  14,3%
  Opolskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  27,1%
  Opolskie
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,9%
  Opolskie
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,3%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Ozimek
  15,0%
  woj. opolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Ozimek
  31,2%
  woj. opolskie
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,3%
  Opolskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  20,5%
  Opolskie
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Ozimek
  1,6%
  woj. opolskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 893 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  893,0
  Województwo
  906,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Ozimek
  1,01
  Województwo
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 481 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Ozimek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 469 Dzieci
 • 222 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 247 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 117 3 lata
 • 117
 • 142 4 lata
 • 142
 • 116 5 lata
 • 116
 • 92 6 lat
 • 92
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 52 3 lata
 • 52
 • 72 4 lata
 • 72
 • 52 5 lata
 • 52
 • 46 6 lat
 • 46
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 65 3 lata
 • 65
 • 70 4 lata
 • 70
 • 64 5 lata
 • 64
 • 46 6 lat
 • 46
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 111 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 32,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 32,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Ozimek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ozimek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
  Publiczne
  77 465-19-59
  77 465-19-59
  ul. OSTAPA DŁUSKIEGO 13
  46-040 Ozimek
  511614
  Przedszkole Publiczne Nr 4
  Publiczne
  77 465-13-33
  ul. XX lecia 1
  46-040 Ozimek
  51159
  Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddzialami Integracyjnymi
  Publiczne
  77 465-10-47
  ul. Korczaka 10
  46-040 Ozimek
  49212
  Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie
  Publiczne
  77 465-38-23
  77 465-38-23
  ul. Ks. M. Senfta 2
  46-040 Krasiejów
  2507
  Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku
  Publiczne
  77 465-52-13
  77 465-52-13
  ul. OPOLSKA 1
  46-040 Szczedrzyk
  2445
  Przedszkole Publiczne Nr 3
  Publiczne
  77 465-12-73
  ul. Fabryczna 6
  46-043 Dylaki
  2366
 • Szkoły podstawowe w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Ozimek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 78 Oddziały
 • 1 219 Uczniowie
 • 606 Kobiety
  (uczniowie)
 • 613 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 166 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Absolwenci 2016
 • 75 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,6
  Opolskie
  16,2
  Polska
  17,3
 •  
 • 118,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 105,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 509 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 212
  • niemiecki282
 • 1 212 angielski
 • 282 niemiecki
 • 15 rosyjski
 •  
 • 98,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,94
  Opolskie
  94,14
  Cała Polska
  95,46
 • 97,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Ozimek
  97,40
  Województwo
  92,48
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Ozimek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Ozimek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Ozimek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ozimek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku
  Publiczna
  77 465-43-75
  77 465-43-75
  ul. Janusza Korczaka 12
  46-040 Ozimek
  14278-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  77 465-19-19
  77 465-19-19
  ul. Częstochowska 26
  46-040 Ozimek
  1218624
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  77 465-51-51
  77 465-51-51
  ul. Ks. Maksymiliana Brolla 1
  46-042 Szczedrzyk
  813115
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  77 465-55-24
  77 465-55-24
  ul. TARTACZNA 1
  46-040 Grodziec
  810915
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  77 465-12-76
  77 465-12-76
  ul. Daniecka 14
  46-040 Ozimek
  78818
  Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Krasiejowie (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  77 465-12-36
  77 465-12-36
  ul. SZKOLNA 5
  46-040 Krasiejów
  68714
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach (im. Karola Miarki)
  Publiczna
  77 465-14-42
  77 465-14-42
  ul. Szkolna 5
  46-043 Dylaki
  66212
  Szkoła Podstawowa w Antoniowie
  Publiczna
  77 465-14-44
  77 465-14-44
  ul. Powstańców Śląskich 17
  46-040 Antoniów
  66114
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Ozimek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,8%
  30,2%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  14,3
  Opolskie
  25,0
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 6,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Ozimek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 69 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 11,6%
  88,4%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  17,3
  Opolskie
  23,9
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Ozimek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,9%
  79,1%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Ozimek
  21,5
  Opolskie
  19,0
  Kraj
  17,9
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 288 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 148 angielski
 • 140 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Ozimek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Ozimek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół w Ozimku
  Publiczna
  ul. Częstochowska 24
  46-040 Ozimek
  476-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku
  Publiczne
  ul. Częstochowska 24
  46-040 Ozimek
  360-
  Publiczne Technikum Zespołu Szkół w Ozimku
  Publiczne
  ul. Częstochowska 24
  46-040 Ozimek
  229-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Szkół w Ozimku
  Publiczne
  77 465-19-18
  77 443-64-50
  ul. Częstochowska 24
  46-040 Ozimek
  112-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Ozimek, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Ozimek, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Ozimek, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ozimek - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Ozimek

 • Według danych GUS z 2019 roku w gminie Ozimek znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Ozimek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Ozimek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 286 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 130 (uczestnicy: 8 998)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 680)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 1 520)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 715)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 2 007)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 1 750)
  • warsztaty: 38 (uczestnicy: 1 326)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 132)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 95)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 2 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 48)
  • języków obcych: 7 (absolwenci: 45)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 408)
  • teatralne: 4 (członkowie: 28)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 49)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 66)
  • taneczne: 16 (członkowie: 215)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Ozimek działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Ozimek działało 6 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 92 218 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 95 130 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 32
  • dostępne dla czytelników: 22
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 22
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6


 • Kluby sportowe w gminie Ozimek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Ozimek działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 369 członków. Zarejestrowano 447 ćwiczących (mężczyźni: 420, kobiety: 27, chłopcy do lat 18: 276, dziewczęta do lat 18: 22). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Ozimek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Ozimek - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Ozimek i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w gminie Ozimek znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 5 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Ozimek w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 397,9 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Ozimek
  397,9 km
  woj. opolskie
  444,3 km
  Polska
  444,7 km
 • 2,6 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  2,6 km
  Opolskie
  4,2 km
  Cała Polska
  3,6 km