Gmina Jedwabne w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Jedwabne - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jedwabne to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu łomżyńskiego. Gmina Jedwabne ma 5 168 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Jedwabne.
 • 5 168 Liczba mieszkańców
 • 159,2 km² Powierzchnia
 • 34 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BLM Tablice rejestracyjne
 • Adam Mariusz Niebrzydowski Burmistrz gminy
Gmina Jedwabne na mapie
Identyfikatory
 • 22.299953.2853 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2007013
Herb gminy Jedwabne
Gmina Jedwabne herb

Gmina Jedwabne - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-420Poczta Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3

Gmina Jedwabne - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jedwabne)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Jedwabnem
(86) 217-20-40
(86) 217-20-40
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
ZUS Inspektorat w Łomży (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szosa Zambrowska 29
18-400 Łomża

Gmina Jedwabne - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Jedwabne ma 5 168 mieszkańców, z czego 48,9% stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jedwabne zawarli w 2021 roku 33 małżeństw, co odpowiada 6,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Jedwabne jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jedwabne ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,74 na 1000 mieszkańców gminy Jedwabne. W 2021 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 413 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w gminie Jedwabne spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 13,3% zgonów w gminie Jedwabne były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jedwabne przypada 14.06 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 66 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jedwabne -39. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  62,0% mieszkańców gminy Jedwabne jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 168 Liczba mieszkańców
 • 2 529 Kobiety
 • 2 639 Mężczyźni
 • 48,9%
  51,1%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jedwabne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jedwabne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jedwabne w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Jedwabne
  41,6 lat
  woj. podlaskie
  42,4 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jedwabne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jedwabne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jedwabne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • gm. Jedwabne
  28,4%
  Podlaskie
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • gm. Jedwabne
  57,9%
  Województwo
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Jedwabne
  8,7%
  Podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,3%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • gm. Jedwabne
  0,7%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jedwabne w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Jedwabne
  1,1
  woj. podlaskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jedwabne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,7
  woj. podlaskie
  -5,7
  Cała Polska
  -4,9
 • -2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jedwabne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jedwabne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jedwabne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jedwabne w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Jedwabne
  7,3
  Podlaskie
  8,7
  Kraj
  8,7
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,3
  woj. podlaskie
  37,9
  Kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 413 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Jedwabne
  3 413 g
  Województwo
  3 430 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 136 Waga 3500g - 3999g
 • 136
 • 154 Waga 3000g - 3499g
 • 154
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,24
  Podlaskie
  1,28
  Kraj
  1,32
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,62
  Podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Jedwabne w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73 Zgony
 • 31 Kobiety
  (Zgony)
 • 42 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,5%
  57,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Jedwabne
  14,1
  woj. podlaskie
  14,3
  Kraj
  13,6
 • 162,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  162,2
  Województwo
  165,4
  Kraj
  156,7
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  4,6
  Podlaskie
  4,7
  Cała Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,8
  Podlaskie
  3,6
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Jedwabne
  34,7%
  woj. podlaskie
  35,6%
  Cały kraj
  34,8%
 • 13,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Jedwabne
  13,3%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  19,6%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,4%
  Podlaskie
  5,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,8
  Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  76,2
  Polska
  74,4
 • 188,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Jedwabne
  188,2
  woj. podlaskie
  245,9
  Cały kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 490,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 562,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  490,6
  Województwo
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Jedwabne
  55,0
  Podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  44,5
  Województwo
  33,1
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Jedwabne
  0,0
  woj. podlaskie
  8,6
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Jedwabne
  0,0%
  Podlaskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 66 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -38 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -39 Saldo migracji wewnętrznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jedwabne w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jedwabne - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Jedwabne oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jedwabne to 1 608 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 307 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jedwabne to 8,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Jedwabne to 99,00 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 74,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 70,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 69,34% mieszkań posiada łazienkę, 60,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 608 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 307,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  307,20
  Województwo
  397,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 93,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Jedwabne
  93,40 m2
  woj. podlaskie
  77,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  28,70 m2
  Województwo
  30,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Jedwabne
  4,19
  woj. podlaskie
  4,02
  Cała Polska
  3,82
 • 3,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Jedwabne
  3,25
  Podlaskie
  2,52
  Polska
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Jedwabne
  0,78
  woj. podlaskie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Jedwabne
  0,19
  woj. podlaskie
  6,64
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 8 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 8,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Jedwabne
  8,00
  Województwo
  3,93
  Cały kraj
  3,90
 • 1,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Jedwabne
  1,55
  Podlaskie
  26,06
  Kraj
  24,07
 • 99 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 99,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Jedwabne
  99,0 m2
  Województwo
  91,5 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,02 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Jedwabne
  0,02 m2
  Podlaskie
  0,61 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 74,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Jedwabne
  74,13%
  Województwo
  93,45%
  Polska
  96,97%
 • 70,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Jedwabne
  70,02%
  Województwo
  89,18%
  Cała Polska
  94,01%
 • 69,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Jedwabne
  69,34%
  Województwo
  87,24%
  Polska
  91,78%
 • 60,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Jedwabne
  60,07%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Jedwabne
  0,00%
  Podlaskie
  32,87%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Jedwabne - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Jedwabne na 1000 mieszkańców pracuje 181osób . 36,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 64,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jedwabne wynosiło w 2021 roku 3,7% (4,3% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jedwabne wynosiło 5 432,47 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jedwabne 98 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 53 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -45.

  66,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jedwabne pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Jedwabne
  181,0
  Podlaskie
  206,0
  Cała Polska
  257,0
 • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,3% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • gm. Jedwabne
  3,7%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jedwabne w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jedwabne w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jedwabne w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 432 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 432 PLN
  Województwo
  5 413 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jedwabne w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 98 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -45 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Przemysł i budownictwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 9,6% Pozostałe
 • 16,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jedwabne w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 933 Pracujący ogółem
 • 336 Kobiety
 • 597 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Jedwabne w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  61,2
  Województwo
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Jedwabne
  34,1
  Podlaskie
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 125,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Jedwabne
  125,5
  woj. podlaskie
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jedwabne - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Jedwabne w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 307 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 244 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (20) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jedwabne najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (297) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,5% (109) podmiotów, a 60,3% (185) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jedwabne najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 307 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109 Przemysł i budownictwo
 • 185 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jedwabne w 2021 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jedwabne w 2021 roku
 • 244 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 297 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 297
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 307 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 307
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 244 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 79 Budownictwo
 • 79
 • 68 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 68
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jedwabne - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Jedwabne stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 52 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jedwabne wynosi 77,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jedwabne najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,49 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 2,92 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,92 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,87 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jedwabne.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 52
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 9,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jedwabne
  9,99
  woj. podlaskie
  15,33
  Cała Polska
  21,51
 • 5,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jedwabne
  5,49
  Województwo
  8,50
  Kraj
  12,82
 • 0,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,87
  Podlaskie
  3,88
  Cały kraj
  5,89
 • 2,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,92
  Województwo
  2,20
  Kraj
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Jedwabne
  0,22
  Podlaskie
  0,41
  Cały kraj
  0,35
 • 2,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,92
  woj. podlaskie
  6,55
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  77%
  woj. podlaskie
  77%
  Cały kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Podlaskie
  73%
  Kraj
  64%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  75%
  Podlaskie
  68%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Jedwabne
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Jedwabne
  100%
  Podlaskie
  92%
  Polska
  89%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Jedwabne
  37%
  Podlaskie
  54%
  Polska
  53%

Gmina Jedwabne - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jedwabne wyniosła w 2021 roku 27,6 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Jedwabne - 29.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 11,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jedwabne wyniosła w 2021 roku 34,4 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (6.5%). W budżecie gminy Jedwabne wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 434 złotych na mieszkańca (6,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,6 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jedwabne według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jedwabne według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jedwabne według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,4 mln

  3,1 tys(100%)

  16,8 mln

  3,1 tys(100%)

  20,3 mln

  3,8 tys(100%)

  22,5 mln

  4,2 tys(100%)

  24,4 mln

  4,6 tys(100%)

  30,0 mln

  5,7 tys(100%)

  26,8 mln

  5,1 tys(100%)

  27,6 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,5 mln

  1,2 tys(37.7%)

  6,5 mln

  1,2 tys(38.4%)

  6,2 mln

  1,1 tys(30.3%)

  6,3 mln

  1,2 tys(27.9%)

  6,7 mln

  1,3 tys(27.4%)

  7,3 mln

  1,4 tys(24.3%)

  7,6 mln

  1,4 tys(28.2%)

  8,1 mln

  1,6 tys(29.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  383(12.1%)

  2,3 mln

  424(13.7%)

  2,4 mln

  444(11.8%)

  2,4 mln

  439(10.4%)

  2,2 mln

  418(9.1%)

  2,5 mln

  478(8.5%)

  2,6 mln

  488(9.5%)

  2,7 mln

  525(9.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  776,2 tys

  142(4.5%)

  1,2 mln

  220(7.1%)

  946,5 tys

  176(4.7%)

  792,7 tys

  148(3.5%)

  819,1 tys

  154(3.4%)

  1,3 mln

  253(4.5%)

  1,3 mln

  251(4.9%)

  2,4 mln

  465(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  230(7.3%)

  1,0 mln

  191(6.2%)

  1,6 mln

  290(7.7%)

  1,9 mln

  350(8.3%)

  2,3 mln

  423(9.2%)

  3,2 mln

  599(10.6%)

  2,0 mln

  381(7.4%)

  2,2 mln

  421(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  341(10.8%)

  990,1 tys

  183(5.9%)

  491,5 tys

  91,2(2.4%)

  1,2 mln

  216(5.1%)

  2,3 mln

  429(9.3%)

  4,7 mln

  892(15.8%)

  1,6 mln

  310(6.1%)

  1,7 mln

  327(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  682(21.5%)

  3,7 mln

  677(21.9%)

  7,7 mln

  1,4 tys(37.8%)

  1,4 mln

  263(6.3%)

  1,4 mln

  256(5.6%)

  1,5 mln

  276(4.9%)

  1,8 mln

  336(6.6%)

  1,2 mln

  223(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  465,9 tys

  85,0(2.7%)

  455,6 tys

  84,0(2.7%)

  551,2 tys

  102(2.7%)

  515,3 tys

  96,2(2.3%)

  487,0 tys

  91,4(2%)

  593,1 tys

  112(2%)

  793,3 tys

  152(3%)

  654,3 tys

  127(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  45,0 tys

  8,2(0.3%)

  127,0 tys

  23,4(0.8%)

  86,2 tys

  16,0(0.4%)

  276,8 tys

  51,7(1.2%)

  206,5 tys

  38,7(0.8%)

  132,8 tys

  25,1(0.4%)

  204,9 tys

  39,1(0.8%)

  336,9 tys

  65,2(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  81,2 tys

  14,8(0.5%)

  98,5 tys

  18,2(0.6%)

  119,5 tys

  22,2(0.6%)

  120,7 tys

  22,5(0.5%)

  198,5 tys

  37,2(0.8%)

  568,1 tys

  107(1.9%)

  219,0 tys

  41,8(0.8%)

  165,2 tys

  32,0(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,0 tys

  3,7(0.1%)

  20,0 tys

  3,7(0.1%)

  20,0 tys

  3,7(0.1%)

  13,8 tys

  2,6(0.1%)

  86,2 tys

  16,2(0.4%)

  6,0 tys

  1,1(0%)

  263,2 tys

  50,3(1%)

  158,8 tys

  30,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  118,7 tys

  21,7(0.7%)

  106,6 tys

  19,7(0.6%)

  97,0 tys

  18,0(0.5%)

  98,2 tys

  18,3(0.4%)

  95,5 tys

  17,9(0.4%)

  95,6 tys

  18,0(0.3%)

  78,7 tys

  15,0(0.3%)

  95,0 tys

  18,4(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  69,7 tys

  12,7(0.4%)

  73,7 tys

  13,6(0.4%)

  73,9 tys

  13,7(0.4%)

  71,4 tys

  13,3(0.3%)

  63,6 tys

  11,9(0.3%)

  89,0 tys

  16,8(0.3%)

  75,7 tys

  14,5(0.3%)

  75,4 tys

  14,6(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  123,3 tys

  22,5(0.7%)

  92,9 tys

  17,1(0.6%)

  83,1 tys

  15,4(0.4%)

  67,5 tys

  12,6(0.3%)

  75,7 tys

  14,2(0.3%)

  98,1 tys

  18,5(0.3%)

  67,9 tys

  13,0(0.3%)

  55,7 tys

  10,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,0 tys

  2,0(0.1%)

  11,8 tys

  2,2(0.1%)

  16,0 tys

  3,0(0.1%)

  18,6 tys

  3,5(0.1%)

  13,6 tys

  2,6(0.1%)

  25,5 tys

  4,8(0.1%)

  25,5 tys

  4,9(0.1%)

  14,4 tys

  2,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,8 tys

  10,9(0.3%)

  51,1 tys

  9,4(0.3%)

  19,0 tys

  3,5(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  59,7 tys

  11,2(0.2%)

  53,0 tys

  10,0(0.2%)

  56,5 tys

  10,8(0.2%)

  4,5 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,7 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  72,8 tys

  13,3(0.4%)

  116,0 tys

  21,4(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jedwabne według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jedwabne według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jedwabne według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,0 mln

  3,3 tys(100%)

  17,2 mln

  3,2 tys(100%)

  20,9 mln

  3,9 tys(100%)

  22,1 mln

  4,1 tys(100%)

  23,6 mln

  4,4 tys(100%)

  28,8 mln

  5,4 tys(100%)

  30,1 mln

  5,7 tys(100%)

  34,4 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,6 mln

  1,6 tys(47.9%)

  8,9 mln

  1,6 tys(51.5%)

  9,0 mln

  1,7 tys(42.9%)

  8,6 mln

  1,6 tys(38.6%)

  8,9 mln

  1,7 tys(38%)

  9,1 mln

  1,7 tys(31.8%)

  10,3 mln

  2,0 tys(34.3%)

  13,9 mln

  2,7 tys(40.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,2 mln

  592(18%)

  3,0 mln

  549(17.3%)

  3,0 mln

  566(14.6%)

  3,5 mln

  657(15.9%)

  3,5 mln

  657(14.9%)

  4,0 mln

  758(14%)

  4,2 mln

  805(14%)

  4,7 mln

  905(13.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  567,4 tys

  104(3.2%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  486,0 tys

  91,2(2.1%)

  2,9 mln

  547(10.1%)

  546,8 tys

  104(1.8%)

  2,2 mln

  432(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  216(6.6%)

  983,2 tys

  181(5.7%)

  762,3 tys

  142(3.6%)

  775,2 tys

  145(3.5%)

  786,3 tys

  148(3.3%)

  1,1 mln

  212(3.9%)

  4,2 mln

  797(13.9%)

  2,1 mln

  416(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  33,0 tys

  6,0(0.2%)

  491,9 tys

  90,7(2.9%)

  430,1 tys

  79,8(2.1%)

  467,9 tys

  87,4(2.1%)

  836,9 tys

  157(3.6%)

  2,2 mln

  420(7.7%)

  849,8 tys

  162(2.8%)

  1,0 mln

  202(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  259,1 tys

  47,3(1.4%)

  142,3 tys

  26,2(0.8%)

  76,1 tys

  14,1(0.4%)

  108,6 tys

  20,3(0.5%)

  143,9 tys

  27,0(0.6%)

  68,7 tys

  13,0(0.2%)

  119,8 tys

  22,9(0.4%)

  802,5 tys

  155(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  597(18.2%)

  3,2 mln

  590(18.6%)

  7,2 mln

  1,3 tys(34.2%)

  877,0 tys

  164(4%)

  794,9 tys

  149(3.4%)

  835,7 tys

  158(2.9%)

  988,6 tys

  189(3.3%)

  639,8 tys

  124(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  450,3 tys

  82,2(2.5%)

  202,3 tys

  37,3(1.2%)

  212,7 tys

  39,5(1%)

  194,3 tys

  36,3(0.9%)

  188,0 tys

  35,3(0.8%)

  194,4 tys

  36,7(0.7%)

  304,7 tys

  58,2(1%)

  351,1 tys

  67,9(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  133,9 tys

  24,4(0.7%)

  130,4 tys

  24,0(0.8%)

  142,6 tys

  26,5(0.7%)

  163,9 tys

  30,6(0.7%)

  140,3 tys

  26,3(0.6%)

  173,2 tys

  32,7(0.6%)

  192,0 tys

  36,7(0.6%)

  245,8 tys

  47,6(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  221,8 tys

  42,9(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,6 tys

  13,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  207,7 tys

  40,2(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,4 tys

  6,6(0.1%)

  106,0 tys

  20,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  99,1 tys

  18,1(0.6%)

  86,9 tys

  16,0(0.5%)

  77,0 tys

  14,3(0.4%)

  78,6 tys

  14,7(0.4%)

  85,9 tys

  16,1(0.4%)

  86,2 tys

  16,3(0.3%)

  62,9 tys

  12,0(0.2%)

  85,5 tys

  16,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  5,7 tys

  1,1(0%)

  21,7 tys

  4,1(0.1%)

  193,0 tys

  36,4(0.7%)

  39,5 tys

  7,5(0.1%)

  31,0 tys

  6,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,8 tys

  10,9(0.3%)

  51,1 tys

  9,4(0.3%)

  19,0 tys

  3,5(0.1%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  59,7 tys

  11,2(0.3%)

  53,0 tys

  10,0(0.2%)

  56,5 tys

  10,8(0.2%)

  4,5 tys

  0,9(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  61,9 tys

  11,3(0.3%)

  82,1 tys

  15,1(0.5%)

  16,5 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jedwabne - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 163 mieszkańców gminy Jedwabne jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 542 kobiet oraz 621 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców gminy Jedwabne, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Jedwabne mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jedwabne największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz podstawowe ukończone (21,6%).

  20,5% mieszkańców gminy Jedwabne w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,3% wśród dziewczynek i 20,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 630 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2021 w gminie Jedwabne placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 362 uczniów (165 kobiet oraz 197 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jedwabne placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 363 uczniów (171 kobiet oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów.

  W gminie Jedwabne znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 8 uczniów (3 kobiety oraz 5 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Jedwabne placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 28 uczniów (14 kobiet oraz 14 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W gminie Jedwabne znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 30 uczniów (7 kobiet oraz 23 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 8,0 uczniów. 10,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców gminy Jedwabne w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  16,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  31,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  1,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Jedwabne
  9,9%
  Podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  19,5%
  Województwo
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Jedwabne
  22,4%
  Województwo
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Jedwabne
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Jedwabne
  22,1%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Jedwabne
  4,2%
  Podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 630 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  630,0
  Podlaskie
  895,0
  Polska
  896,0
 • 1,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  1,61
  woj. podlaskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Jedwabne) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,8%
  54,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jedwabne(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jedwabne aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny w Jedwabnem
  Publiczny
  ul. Żwirki i Wigury 3
  18-420 Jedwabne
  1251
 • Szkoły podstawowe w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jedwabne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 362 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 197 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Jedwabne
  14,5
  Podlaskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 34,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jedwabne(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jedwabne aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Jedwabnem (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  86 217-21-18
  86 217-20-37
  ul. Wojska Polskiego 17
  18-420 Jedwabne
  1532626
  Szkoła Podstawowa w Nadborach
  Publiczna
  86 472-14-48
  86 472-14-48
  Nadbory 1A
  18-420 Nadbory
  75112
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Jedwabne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 •  
 • 8,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  8,0
  Województwo
  25,6
  Kraj
  26,3
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Jedwabne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Jedwabne
  10,0
  Województwo
  18,4
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Jedwabne(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jedwabne aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem
  Publiczna
  86 217-20-10
  86 217-20-10
  ul. Mickiewicza 2
  18-420 Jedwabne
  349-
  Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem
  Publiczne
  ul. Mickiewicza 2
  18-420 Jedwabne
  338-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jedwabnem
  Publiczne
  86 217-20-10
  86 217-20-10
  ul. Mickiewicza 2
  18-420 Jedwabne
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jedwabne - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Jedwabne: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Jedwabne 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 189 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 60 (uczestnicy: 900)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 50 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 24)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Jedwabne działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 154 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 895 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Jedwabne
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jedwabne działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 21 członków. Zarejestrowano 21 ćwiczących (mężczyźni: 21, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 4, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jedwabne w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jedwabne - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jedwabne i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Jedwabne odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 38,7 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Jedwabne znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jedwabne
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 2 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jedwabne w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 38,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  38,7
  woj. podlaskie
  37,2
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Jedwabne
  0,0
  woj. podlaskie
  6,8
  Polska
  5,9
 • 38,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Jedwabne
  38,7
  Podlaskie
  41,3
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Jedwabne
  0,0
  Podlaskie
  18,2
  Kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  100,0
  woj. podlaskie
  111,1
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Jedwabne w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 62,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  62,8 km
  Podlaskie
  389,8 km
  Kraj
  591,9 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,9 km
  woj. podlaskie
  6,8 km
  Cały kraj
  4,9 km