Gmina Biała w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Biała - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Biała to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa opolskiego, powiatu prudnickiego. Gmina Biała ma 10 544 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 18,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 34,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Biała.
 • 10 544 Liczba mieszkańców
 • 196,3 km² Powierzchnia
 • 54 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPR Tablice rejestracyjne
 • Edward Józef Plicko Burmistrz gminy
Gmina Biała na mapie
Identyfikatory
 • 17.699750.3886 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1610013
Herb gminy Biała
Gmina Biała herb
Flaga gminy Biała
Gmina Biała flaga

Gmina Biała - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
48-210Poczta Biała Prudnicka, ul. Kołłątaja 2
48-210Skrytki Pocztowe Poczta Biała Prudnicka, ul. Kołłątaja 2
48-217Poczta Białą Prudnicka, ul. Gostomia 87
48-220Poczta Łącznik, ul. Fabryczna 4

Gmina Biała - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Biała)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Białej
(77) 438-85-51
(77) 438-76-79
Rynek 10
48-210 Biała
ZUS Inspektorat w Prudniku (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Powstańców Śląskich 7 a i b
48-200 Prudnik

Gmina Biała - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Gmina Biała ma 10 544 mieszkańców, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 12,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Biała zawarli w 2019 roku 59 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,8% mieszkańców gminy Biała jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Biała ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,40 na 1000 mieszkańców gminy Biała. W 2019 roku urodziło się 99 dzieci, w tym 52,5% dziewczynek i 47,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 50,5% zgonów w gminie Biała spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w gminie Biała były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Biała przypada 12.75 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 73 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 94 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Biała -21. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 21 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  62,2% mieszkańców gminy Biała jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 544 Liczba mieszkańców
 • 5 503 Kobiety
 • 5 041 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Biała w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Biała w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Biała w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Biała
  42,6 lat
  woj. opolskie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Biała, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • gm. Biała
  29,8%
  woj. opolskie
  28,3%
  Polska
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,0%
  Województwo
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Biała
  10,2%
  Opolskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,6%
  Opolskie
  4,7%
  Polska
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • gm. Biała
  0,3%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Biała w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Biała
  5,6
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • gm. Biała
  1,2
  Województwo
  1,6
  Polska
  1,7
 • 59 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Biała w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -36 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Biała
  -3,4
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -0,9
 • -3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Biała w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Biała w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Biała w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Biała w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99 Urodzenia żywe
 • 52 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 47 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,5%
  47,5%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Biała
  9,4
  Opolskie
  8,6
  Polska
  9,8
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Biała
  33,5
  woj. opolskie
  35,4
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 330 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 252 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 330 g
  Województwo
  3 367 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 168 Waga 3000g - 3499g
 • 168
 • 49 Waga 2500g - 2999g
 • 49
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,14
  woj. opolskie
  1,23
  Cały kraj
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Biała
  0,52
  woj. opolskie
  0,59
  Cała Polska
  0,67
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Biała
  0,53
  woj. opolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Biała w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 135 Zgony
 • 74 Kobiety
  (Zgony)
 • 61 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,8%
  45,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,8
  woj. opolskie
  10,9
  Polska
  10,7
 • 136,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Biała
  136,8
  Opolskie
  125,9
  Kraj
  109,3
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Biała
  4,1
  Opolskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie prudnickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  50,5%
  Województwo
  44,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,6%
  Opolskie
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  3,9%
  woj. opolskie
  5,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Polska
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,2
  Polska
  70,4
 • 272,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  272,9
  Opolskie
  286,9
  Cały kraj
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  260,1
  Polska
  261,3
 • 610,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 661,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 556,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Biała
  610,9
  Opolskie
  485,0
  Cały kraj
  421,0
 • 80,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Biała
  80,0
  woj. opolskie
  72,1
  Polska
  69,5
 • 48,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  48,7
  Województwo
  28,1
  Cały kraj
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,5
  Polska
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Biała
  0,0%
  Opolskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 73 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 94 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 52 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -28 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Biała w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Biała, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biała - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Biała oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Biała to 3 473 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  85,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,3% na mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Biała to 5,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Biała to 175,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,22% mieszkań posiada łazienkę, 67,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,09% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu prudnickiego.

  Powiat prudnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 473 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 328,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  328,70
  woj. opolskie
  366,30
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 106,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Biała
  106,20 m2
  woj. opolskie
  81,20 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 34,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Biała
  34,90 m2
  Opolskie
  29,80 m2
  Cała Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 5,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Biała
  5,06
  Województwo
  4,19
  Polska
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Biała
  3,04
  Opolskie
  2,73
  Cała Polska
  2,59
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  Opolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 0,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Biała
  0,66
  Opolskie
  2,68
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 39 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Biała
  5,57
  Województwo
  4,59
  Polska
  3,77
 • 3,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  3,70
  Województwo
  12,30
  Cała Polska
  21,77
 • 1 228 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 175,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Biała
  175,4 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,12 m2
  woj. opolskie
  0,31 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 95,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,28%
  woj. opolskie
  98,29%
  Cały kraj
  96,93%
 • 94,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,30%
  Opolskie
  97,04%
  Cały kraj
  93,92%
 • 88,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,22%
  Województwo
  93,66%
  Cały kraj
  91,66%
 • 67,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  67,72%
  Województwo
  82,60%
  Polska
  82,84%
 • 0,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  0,09%
  Opolskie
  46,91%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Gmina Biała - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Biała na 1000 mieszkańców pracuje 99osób . 58,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Biała wynosiło w 2020 roku 6,8% (7,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn).

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Biała wynosiło 4 101,26 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Biała 570 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 266 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -304.

  34,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Biała pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,6% w przemyśle i budownictwie, a 16,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Biała
  99,0
  woj. opolskie
  221,0
  Cała Polska
  255,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,7% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,8%
  Opolskie
  6,9%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Biała w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Biała w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Biała w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 101 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Biała
  4 101 PLN
  Województwo
  4 712 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Biała w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 570 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 266 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -304 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,5% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Biała w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 046 Pracujący ogółem
 • 613 Kobiety
 • 433 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Biała w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Biała, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,8
  Opolskie
  64,5
  Cały kraj
  68,0
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Biała
  34,5
  Województwo
  38,2
  Polska
  37,5
 • 131,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  131,2
  woj. opolskie
  144,8
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Biała - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Biała w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 805 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 593 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (58) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (35) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Biała najwięcej (28) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (781) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,3% (59) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,8% (232) podmiotów, a 63,9% (514) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Biała najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 805 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 59 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 232 Przemysł i budownictwo
 • 514 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Biała w 2020 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w gminie Biała w 2020 roku
 • 593 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 781 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 781
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 805 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 805
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 28 Spółki cywilne ogółem
 • 28
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 593 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 158 Budownictwo
 • 158
 • 146 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 146
 • 60 Przetwórstwo przemysłowe
 • 60
 • 49 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49
 • 36 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 36
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biała - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Biała stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 156 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,67 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Biała wynosi 81,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Biała najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,42 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 5,72 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,54 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,01 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Biała.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 156
 • 111 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 111
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 61 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 61
 • 14,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,67
  Województwo
  16,02
  Kraj
  19,96
 • 10,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Biała
  10,42
  woj. opolskie
  11,09
  Cały kraj
  12,25
 • 2,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,01
  Województwo
  2,63
  Polska
  5,17
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,54
  woj. opolskie
  1,63
  Polska
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,22
  Województwo
  0,32
  Cały kraj
  0,37
 • 5,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,72
  woj. opolskie
  7,46
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Biała
  81%
  Opolskie
  73%
  Cały kraj
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Biała
  79%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Opolskie
  69%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Biała
  99%
  woj. opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  Opolskie
  90%
  Cała Polska
  87%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  55%
  woj. opolskie
  52%
  Kraj
  54%

Gmina Biała - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Biała wyniosła w 2019 roku 55,7 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu gminy Biała - 29% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.7%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,6 mln złotych, czyli 28,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Biała wyniosła w 2019 roku 54,2 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.5%). W budżecie gminy Biała wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 446 złotych na mieszkańca (8,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Biała według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Biała według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Biała według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,1 mln

  2,7 tys(100%)

  34,3 mln

  3,1 tys(100%)

  32,4 mln

  3,0 tys(100%)

  31,1 mln

  2,9 tys(100%)

  34,7 mln

  3,2 tys(100%)

  40,7 mln

  3,8 tys(100%)

  49,2 mln

  4,6 tys(100%)

  55,7 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,5 mln

  1,2 tys(44.9%)

  14,0 mln

  1,3 tys(41%)

  13,8 mln

  1,3 tys(42.6%)

  14,1 mln

  1,3 tys(45.3%)

  14,8 mln

  1,4 tys(42.7%)

  14,3 mln

  1,3 tys(35.1%)

  16,1 mln

  1,5 tys(32.7%)

  16,1 mln

  1,5 tys(29%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  130(4.7%)

  2,0 mln

  184(5.8%)

  1,7 mln

  160(5.3%)

  1,5 mln

  142(4.9%)

  1,0 mln

  96,3(3%)

  3,0 mln

  278(7.3%)

  9,3 mln

  871(18.8%)

  8,8 mln

  829(15.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  148(5.4%)

  1,4 mln

  129(4.1%)

  1,6 mln

  144(4.8%)

  1,4 mln

  127(4.4%)

  1,4 mln

  134(4.1%)

  1,2 mln

  113(3%)

  1,4 mln

  129(2.8%)

  4,8 mln

  450(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  283(10.3%)

  3,1 mln

  290(9.2%)

  3,2 mln

  295(9.8%)

  3,3 mln

  306(10.5%)

  3,2 mln

  298(9.2%)

  4,8 mln

  451(11.8%)

  4,8 mln

  449(9.7%)

  4,3 mln

  408(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  115(4.2%)

  3,1 mln

  283(8.9%)

  2,1 mln

  191(6.4%)

  2,2 mln

  202(7%)

  1,9 mln

  182(5.6%)

  2,4 mln

  223(5.8%)

  2,9 mln

  273(5.9%)

  4,2 mln

  396(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  357(13%)

  4,0 mln

  372(11.8%)

  4,1 mln

  379(12.6%)

  4,2 mln

  394(13.6%)

  8,0 mln

  748(23.1%)

  2,5 mln

  237(6.2%)

  2,6 mln

  241(5.2%)

  2,9 mln

  272(5.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  110(4%)

  1,2 mln

  115(3.6%)

  1,3 mln

  119(4%)

  1,3 mln

  123(4.2%)

  1,5 mln

  136(4.2%)

  1,4 mln

  136(3.6%)

  1,5 mln

  137(3%)

  1,7 mln

  163(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  188(6.8%)

  1,7 mln

  158(5%)

  2,2 mln

  204(6.8%)

  1,3 mln

  121(4.2%)

  1,3 mln

  118(3.6%)

  1,8 mln

  166(4.3%)

  1,3 mln

  120(2.6%)

  1,3 mln

  119(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  253,9 tys

  23,1(0.8%)

  340,6 tys

  31,5(1%)

  371,1 tys

  34,4(1.1%)

  295,4 tys

  27,6(0.9%)

  314,8 tys

  29,5(0.9%)

  520,7 tys

  48,9(1.3%)

  323,2 tys

  30,4(0.7%)

  401,2 tys

  38,0(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  298,9 tys

  27,2(1%)

  178,4 tys

  16,5(0.5%)

  467,3 tys

  43,3(1.4%)

  321,1 tys

  30,0(1%)

  271,2 tys

  25,4(0.8%)

  277,6 tys

  26,1(0.7%)

  247,6 tys

  23,3(0.5%)

  330,8 tys

  31,3(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  640,3 tys

  58,4(2.1%)

  2,4 mln

  221(7%)

  653,5 tys

  60,5(2%)

  318,0 tys

  29,7(1%)

  280,5 tys

  26,3(0.8%)

  246,9 tys

  23,2(0.6%)

  301,8 tys

  28,4(0.6%)

  313,9 tys

  29,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  291,4 tys

  26,6(1%)

  363,3 tys

  33,6(1.1%)

  359,0 tys

  33,3(1.1%)

  329,2 tys

  30,7(1.1%)

  322,9 tys

  30,2(0.9%)

  308,3 tys

  29,0(0.8%)

  301,6 tys

  28,4(0.6%)

  278,7 tys

  26,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  167,2 tys

  15,2(0.6%)

  155,0 tys

  14,3(0.5%)

  184,1 tys

  17,1(0.6%)

  212,6 tys

  19,8(0.7%)

  175,9 tys

  16,5(0.5%)

  175,0 tys

  16,4(0.4%)

  168,9 tys

  15,9(0.3%)

  171,0 tys

  16,2(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  162,6 tys

  15,1(0.5%)

  159,2 tys

  14,8(0.5%)

  15,2 tys

  1,4(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  153,4 tys

  14,4(0.3%)

  159,2 tys

  15,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  327,3 tys

  29,8(1.1%)

  214,6 tys

  19,8(0.6%)

  244,7 tys

  22,7(0.8%)

  179,2 tys

  16,7(0.6%)

  140,0 tys

  13,1(0.4%)

  106,6 tys

  10,0(0.3%)

  90,4 tys

  8,5(0.2%)

  150,4 tys

  14,2(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  39,0 tys

  3,6(0.1%)

  46,6 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  1,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,0 tys

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,3 tys

  5,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Biała według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Biała według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Biała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Biała według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,8 mln

  2,9 tys(100%)

  32,8 mln

  3,0 tys(100%)

  31,8 mln

  2,9 tys(100%)

  32,5 mln

  3,0 tys(100%)

  38,4 mln

  3,6 tys(100%)

  41,6 mln

  3,9 tys(100%)

  47,8 mln

  4,5 tys(100%)

  54,2 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,1 mln

  1,5 tys(50.6%)

  16,0 mln

  1,5 tys(48.7%)

  15,0 mln

  1,4 tys(47%)

  15,1 mln

  1,4 tys(46.4%)

  15,7 mln

  1,5 tys(40.8%)

  16,1 mln

  1,5 tys(38.7%)

  16,3 mln

  1,5 tys(34.1%)

  17,9 mln

  1,7 tys(33%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,4 mln

  766(26.4%)

  9,4 mln

  871(28.8%)

  10,5 mln

  970(32.9%)

  9,7 mln

  904(29.8%)

  10,2 mln

  957(26.6%)

  10,2 mln

  954(24.4%)

  10,7 mln

  1,0 tys(22.5%)

  11,5 mln

  1,1 tys(21.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  36,2 tys

  3,3(0.1%)

  674,7 tys

  62,3(2.1%)

  72,3 tys

  6,7(0.2%)

  100,1 tys

  9,3(0.3%)

  169,5 tys

  15,9(0.4%)

  142,7 tys

  13,4(0.3%)

  4,6 mln

  435(9.7%)

  5,2 mln

  488(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  654,9 tys

  59,7(2.1%)

  79,5 tys

  7,3(0.2%)

  98,9 tys

  9,2(0.3%)

  1,1 mln

  99,5(3.3%)

  1,1 mln

  102(2.8%)

  1,3 mln

  124(3.2%)

  1,4 mln

  136(3%)

  2,4 mln

  228(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  260,6 tys

  23,8(0.8%)

  221,3 tys

  20,4(0.7%)

  25,7 tys

  2,4(0.1%)

  34,7 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  471

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,3(0%)

  2,0 mln

  189(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  989,3 tys

  90,2(3.1%)

  1,0 mln

  93,8(3.1%)

  1,1 mln

  97,6(3.3%)

  1,1 mln

  99,1(3.3%)

  1,1 mln

  105(2.9%)

  1,1 mln

  105(2.7%)

  1,1 mln

  106(2.4%)

  1,4 mln

  136(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  138(4.8%)

  1,5 mln

  137(4.5%)

  1,2 mln

  107(3.6%)

  1,3 mln

  118(3.9%)

  1,2 mln

  111(3.1%)

  1,6 mln

  146(3.7%)

  1,5 mln

  142(3.2%)

  1,3 mln

  122(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  229(7.9%)

  2,5 mln

  231(7.6%)

  2,5 mln

  232(7.9%)

  2,7 mln

  248(8.2%)

  6,4 mln

  603(16.8%)

  868,2 tys

  81,5(2.1%)

  817,6 tys

  77,0(1.7%)

  1,2 mln

  110(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  750,2 tys

  68,4(2.4%)

  680,2 tys

  62,8(2.1%)

  852,1 tys

  79,0(2.7%)

  863,9 tys

  80,6(2.7%)

  1,2 mln

  113(3.1%)

  1,1 mln

  108(2.8%)

  2,9 mln

  273(6.1%)

  956,6 tys

  90,5(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  170,6 tys

  15,6(0.5%)

  172,2 tys

  15,9(0.5%)

  175,5 tys

  16,3(0.6%)

  171,5 tys

  16,0(0.5%)

  174,5 tys

  16,3(0.5%)

  162,7 tys

  15,3(0.4%)

  168,0 tys

  15,8(0.4%)

  174,1 tys

  16,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  244,4 tys

  22,3(0.8%)

  228,3 tys

  21,1(0.7%)

  146,2 tys

  13,5(0.5%)

  141,5 tys

  13,2(0.4%)

  961,6 tys

  90,0(2.5%)

  1,3 mln

  120(3.1%)

  113,9 tys

  10,7(0.2%)

  170,5 tys

  16,1(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  162,6 tys

  15,1(0.5%)

  159,2 tys

  14,8(0.5%)

  15,2 tys

  1,4(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  153,4 tys

  14,4(0.3%)

  159,2 tys

  15,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  102,6 tys

  9,4(0.3%)

  32,1 tys

  3,0(0.1%)

  115,9 tys

  10,7(0.4%)

  110,1 tys

  10,3(0.3%)

  89,5 tys

  8,4(0.2%)

  107,3 tys

  10,1(0.3%)

  85,6 tys

  8,1(0.2%)

  90,0 tys

  8,5(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,9 tys

  2,2(0.1%)

  6,4 tys

  0,6(0%)

  12,3 tys

  1,2(0%)

  41,4 tys

  3,9(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  1,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,6 tys

  0,6(0%)

  7,8 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  0,7(0%)

  8,7 tys

  0,8(0%)

  7,6 tys

  0,7(0%)

  8,6 tys

  0,8(0%)

  8,6 tys

  0,8(0%)

  9,4 tys

  0,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  48,6 tys

  4,4(0.2%)

  57,0 tys

  5,3(0.2%)

  48,7 tys

  4,5(0.2%)

  37,2 tys

  3,5(0.1%)

  20,3 tys

  1,9(0.1%)

  16,4 tys

  1,5(0%)

  11,3 tys

  1,1(0%)

  8,9 tys

  0,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,4 tys

  0,7(0%)

  219,0 tys

  20,2(0.7%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  65,6 tys

  6,1(0.2%)

  402

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Biała - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 136 mieszkańców gminy Biała jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 066 kobiet oraz 1 070 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców gminy Biała, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy gminy Biała mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Biała największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,6%) oraz podstawowe ukończone (18,6%).

  W roku 2018 w gminie Biała mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 319 dzieci (164 dziewczynki oraz 155 chłopców). Dostępnych było 370 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Biała mieściło się 5 przedszkoli, w których do 12 oddziałów uczęszczało 235 dzieci (124 dziewczynki oraz 111 chłopców). Dostępnych było 279 miejsc.

  18,0% mieszkańców gminy Biała w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 883 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 47 oddziałach uczyło się 712 uczniów (350 kobiet oraz 362 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Biała placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 47 oddziałach uczyło się 609 uczniów (295 kobiet oraz 314 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,56.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców gminy Biała w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,2%
  woj. opolskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Biała
  30,2%
  woj. opolskie
  31,8%
  Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Gmina Biała
  2,8%
  Opolskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  woj. opolskie
  11,4%
  Kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  17,1%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,3%
  Opolskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Biała
  5,4%
  woj. opolskie
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  22,1%
  Opolskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 883 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Biała
  883,0
  woj. opolskie
  906,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,74
  Województwo
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 370 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Biała) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 319 Dzieci
 • 164 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 155 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,4%
  48,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 63 3 lata
 • 63
 • 79 4 lata
 • 79
 • 80 5 lata
 • 80
 • 90 6 lat
 • 90
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 37 3 lata
 • 37
 • 40 4 lata
 • 40
 • 44 5 lata
 • 44
 • 41 6 lat
 • 41
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 26 3 lata
 • 26
 • 39 4 lata
 • 39
 • 36 5 lata
 • 36
 • 49 6 lat
 • 49
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 19,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Biała(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Biała aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Białej
  Publiczne
  77 438-71-43
  77 438-71-43
  ul. Tysiąclecia 16
  48-210 Biała
  10210-
  Publiczne Przedszkole w Łączniku
  Publiczne
  77 437-63-78
  77 437-12-92
  ul. Fabryczna 4b
  48-220 Łącznik
  582-
  Niepubliczne przedszkole "Stokrotka"
  Niepubliczne
  51 703-98-46
  Kolnowice 76
  48-210 Kolnowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Biała) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 712 Uczniowie
 • 350 Kobiety
  (uczniowie)
 • 362 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Absolwenci 2016
 • 53 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Biała
  15,1
  Województwo
  16,2
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 62,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 766 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 712 angielski
 • 54 niemiecki
 • 26 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 26 niemiecki
 •  
 • 94,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,56
  Województwo
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 94,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,29
  Opolskie
  92,48
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Biała) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Biała) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Biała(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Biała aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jarosława Iwaszkiewicza w Białej (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczna
  77 438-70-47
  77 438-70-47
  ul. Tysiąclecia 16
  48-210 Biała
  17323-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku (Filip Robota)
  Publiczna
  77 437-12-92
  77 437-12-92
  ul. Fabryczna 4a
  48-220 Łącznik
  7135-
  Szkoła Fililana w Pogórzu
  Publiczna
  77 437-54-24
  77 437-54-24
  ul. Pogórze 162
  48-220 Pogórze
  328-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Szkoła Filialna w Śmiczu (Jarosława Iwaszkiewicza)
  Publiczna
  77 437-60-50
  77 437-60-50
  Śmicz Śmicz 106
  48-210 Śmicz
  324-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Szkoła Filialna w Radostyni (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczna
  77 436-09-99
  77 436-09-99
  Radostynia 99
  48-210 Radostynia
  322-
  Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Szkoła Filialna w Gostomi (Jarosław Iwaszkiewicz)
  Publiczna
  77 437-61-91
  77 437-61-91
  Gostomia 46 A
  48-217 Gostomia
  219-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabinie (Bernard Augustyn)
  Niepubliczna
  77 437-60-11
  Grabina 63
  48-210 Grabina
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Biała, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Biała, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Biała, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biała - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Biała: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 16 (uczestnicy: 2 390)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 450)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 700)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 70)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 60)
  • inne: 3 (uczestnicy: 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 190)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 35)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 215)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 100)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Biała działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 24 961 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 27 484 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Biała
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Biała działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 397 członków. Zarejestrowano 363 ćwiczących (mężczyźni: 347, kobiety: 16, chłopcy do lat 18: 193, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Biała w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Biała - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Biała i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w gminie Biała odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w gminie Biała znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu prudnickiego.

  Powiat prudnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Biała
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 5 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Biała w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 37,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Biała
  37,9
  Opolskie
  50,0
  Kraj
  61,5
 • 9,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Biała
  9,5
  Opolskie
  6,7
  Polska
  6,5
 • 47,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Biała
  47,4
  Województwo
  55,1
  Kraj
  69,2
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  25,0
  woj. opolskie
  13,3
  Cała Polska
  10,6
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Biała
  125,0
  Opolskie
  110,2
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Biała w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 494,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Biała
  494,3 km
  Województwo
  542,9 km
  Polska
  496,9 km
 • 9,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Biała
  9,2 km
  woj. opolskie
  5,2 km
  Cała Polska
  4,1 km