Gmina Iwaniska w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gmina Iwaniska - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Iwaniska to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu opatowskiego. Gmina Iwaniska ma 6 122 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Iwaniska.
 • 6 122 Liczba mieszkańców
 • 104,9 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TOP Tablice rejestracyjne
 • Marek Staniek Wójt gminy
Gmina Iwaniska na mapie
Identyfikatory
 • 21.282050.7298 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2606023
Herb gminy Iwaniska
Gmina Iwaniska herb

Gmina Iwaniska - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-570Poczta Iwaniska

Gmina Iwaniska - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Iwaniska)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Iwaniska
(15) 860-12-54
(15) 860-12-40
Rynek 3
27-570 Iwaniska

Gmina Iwaniska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Iwaniska ma 6 122 mieszkańców, z czego 48,9% stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Iwaniska zawarli w 2022 roku 32 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,8% mieszkańców gminy Iwaniska jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Iwaniska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,02 na 1000 mieszkańców gminy Iwaniska. W 2022 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,8% zgonów w gminie Iwaniska spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w gminie Iwaniska były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Iwaniska przypada 10.37 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 79 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Iwaniska -27. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,5% mieszkańców gminy Iwaniska jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 122 Liczba mieszkańców
 • 2 993 Kobiety
 • 3 129 Mężczyźni
 • 48,9%
  51,1%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Iwaniska w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Iwaniska w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Iwaniska w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Iwaniska
  41,6 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Iwaniska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Iwaniska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Iwaniska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Iwaniska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,6%
  Województwo
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,9%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 18,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  5,6%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Gmina Iwaniska
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Iwaniska w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Iwaniska
  5,2
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Iwaniska
  1,4
  świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Iwaniska w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -17 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -5,0
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • -8,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Iwaniska w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Iwaniska w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Iwaniska w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Iwaniska w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Iwaniska
  28,9
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 213 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 329 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 77 Waga 3500g - 3999g
 • 77
 • 133 Waga 3000g - 3499g
 • 133
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Iwaniska
  1,09
  Województwo
  1,19
  Polska
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,54
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,41
  świętokrzyskie
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Iwaniska w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,6%
  48,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Iwaniska
  10,4
  Województwo
  13,4
  Polska
  11,9
 • 241,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Iwaniska
  241,7
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 9,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  9,9
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Iwaniska
  4,1
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opatowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Iwaniska
  37,8%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Kraj
  36,0%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Iwaniska
  21,8%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Iwaniska
  5,3%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 323,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  323,8
  Województwo
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Cały kraj
  253,9
 • 562,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 626,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 496,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Iwaniska
  562,0
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Polska
  426,2
 • 67,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 162,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  67,5
  Województwo
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 28,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Iwaniska
  28,3
  Województwo
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,1
  świętokrzyskie
  8,6
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Iwaniska
  0,6%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 79 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -27 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Iwaniska w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Iwaniska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Iwaniska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Iwaniska oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Iwaniska to 2 080 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 338 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Iwaniska to 4,69 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Iwaniska to 131,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,94% mieszkań posiada łazienkę, 79,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,41% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opatowskiego.

  Powiat opatowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 080 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 338,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  338,20
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Iwaniska
  86,40 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  29,20 m2
  świętokrzyskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Iwaniska
  3,88
  świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Iwaniska
  2,96
  świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,76
  świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  2,11
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  4,69
  Województwo
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 9,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Iwaniska
  9,92
  Województwo
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 1 708 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  131,4 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Iwaniska
  0,28 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,39%
  świętokrzyskie
  95,94%
  Cały kraj
  97,75%
 • 87,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Iwaniska
  87,31%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Cały kraj
  95,18%
 • 83,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  83,94%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 79,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  79,33%
  Województwo
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 8,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Iwaniska
  8,41%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Iwaniska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Iwaniska na 1000 mieszkańców pracuje 58osób . 55,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Iwaniska wynosiło w 2023 roku 15,2% (15,2% wśród kobiet i 15,2% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Iwaniska wynosiło 5 106,84 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Iwaniska 449 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 32 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -417.

  45,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Iwaniska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  58,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Cały kraj
  259,0
 • 23,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 25,7% Kobiety
 • 21,5% Mężczyźni
 • gm. Iwaniska
  15,2%
  Województwo
  7,8%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Iwaniska w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Iwaniska w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Iwaniska w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 619 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 107 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Iwaniska w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 449 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -417 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,07 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Iwaniska w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 359 Pracujący ogółem
 • 200 Kobiety
 • 159 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Iwaniska w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Iwaniska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,2
  Województwo
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  34,9
  Województwo
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 115,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Iwaniska
  115,5
  Województwo
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Iwaniska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Iwaniska w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 413 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 336 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 40 nowych podmiotów, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (78) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (16) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (42) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Iwaniska najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (404) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,3% (150) podmiotów, a 62,2% (257) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Iwaniska najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (33.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 413 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 150 Przemysł i budownictwo
 • 257 Pozostała działalność
 • 40 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Iwaniska w 2023 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w gminie Iwaniska w 2023 roku
 • 336 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 404 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 404
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 413 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 413
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 336 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 112 Budownictwo
 • 112
 • 81 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 81
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Iwaniska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Iwaniska stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 107 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Iwaniska wynosi 80,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Iwaniska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,09 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 4,66 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,12 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,61 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Iwaniska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Iwaniska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 107 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 107
 • 81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 81
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 17,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Iwaniska
  17,29
  świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 13,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,09
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 1,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Iwaniska
  1,61
  Województwo
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Iwaniska
  2,12
  Województwo
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Iwaniska
  0,20
  świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 4,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Iwaniska
  4,66
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Iwaniska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  81%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Polska
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  81%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Iwaniska
  49%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Iwaniska
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  43%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Polska
  51%

Gmina Iwaniska - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Iwaniska wyniosła w 2022 roku 46,2 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Iwaniska - 24.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Iwaniska wyniosła w 2022 roku 40,2 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%). W budżecie gminy Iwaniska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 890 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 47,2 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w gminie Iwaniska według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Iwaniska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Iwaniska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Iwaniska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,4 mln

  3,1 tys(100%)

  26,0 mln

  3,8 tys(100%)

  29,3 mln

  4,3 tys(100%)

  28,8 mln

  4,3 tys(100%)

  30,8 mln

  4,6 tys(100%)

  32,9 mln

  5,2 tys(100%)

  38,7 mln

  6,2 tys(100%)

  46,2 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,8 mln

  1,1 tys(36.6%)

  7,5 mln

  1,1 tys(28.6%)

  7,9 mln

  1,2 tys(27.1%)

  8,8 mln

  1,3 tys(30.6%)

  8,9 mln

  1,3 tys(28.9%)

  9,1 mln

  1,4 tys(27.6%)

  10,0 mln

  1,6 tys(25.9%)

  11,4 mln

  1,9 tys(24.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  386(12.3%)

  3,2 mln

  467(12.2%)

  3,0 mln

  448(10.3%)

  2,6 mln

  383(8.9%)

  2,6 mln

  400(8.6%)

  3,1 mln

  475(9.4%)

  3,3 mln

  519(8.6%)

  6,3 mln

  1,0 tys(13.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  704(22.4%)

  9,5 mln

  1,4 tys(36.6%)

  2,2 mln

  327(7.5%)

  2,7 mln

  405(9.4%)

  4,1 mln

  626(13.4%)

  3,8 mln

  587(11.6%)

  4,6 mln

  720(12%)

  5,8 mln

  941(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  322,3 tys

  47,5(1.2%)

  465,7 tys

  69,0(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  855(11.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  341(10.9%)

  1,6 mln

  234(6.1%)

  1,8 mln

  266(6.1%)

  1,1 mln

  158(3.7%)

  1,0 mln

  155(3.3%)

  246,1 tys

  37,8(0.7%)

  2,4 mln

  371(6.2%)

  3,7 mln

  597(8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  174,4 tys

  25,6(0.8%)

  113,5 tys

  16,7(0.4%)

  574,3 tys

  85,1(2%)

  493,5 tys

  73,8(1.7%)

  1,3 mln

  200(4.3%)

  2,6 mln

  402(8%)

  2,7 mln

  418(7%)

  1,9 mln

  302(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  447,5 tys

  65,7(2.1%)

  405,2 tys

  59,7(1.6%)

  600,3 tys

  89,0(2%)

  595,6 tys

  89,1(2.1%)

  704,6 tys

  106(2.3%)

  589,5 tys

  90,5(1.8%)

  1,4 mln

  211(3.5%)

  1,2 mln

  202(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  210,6 tys

  30,9(1%)

  166,7 tys

  24,6(0.6%)

  145,3 tys

  21,5(0.5%)

  115,4 tys

  17,3(0.4%)

  347,4 tys

  52,5(1.1%)

  175,4 tys

  26,9(0.5%)

  147,5 tys

  22,9(0.4%)

  1,0 mln

  170(2.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  149(4.7%)

  995,3 tys

  147(3.8%)

  1,3 mln

  197(4.5%)

  1,4 mln

  203(4.7%)

  1,1 mln

  161(3.5%)

  1,3 mln

  195(3.9%)

  1,5 mln

  235(3.9%)

  937,8 tys

  152(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  280,2 tys

  41,1(1.3%)

  262,6 tys

  38,7(1%)

  255,4 tys

  37,9(0.9%)

  260,1 tys

  38,9(0.9%)

  250,5 tys

  37,9(0.8%)

  145,9 tys

  22,4(0.4%)

  97,1 tys

  15,1(0.3%)

  721,8 tys

  117(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  760,0 tys

  112(3.5%)

  1,1 mln

  161(4.2%)

  1,2 mln

  173(4%)

  1,1 mln

  169(3.9%)

  350,0 tys

  52,9(1.1%)

  352,0 tys

  54,0(1.1%)

  558,5 tys

  86,8(1.4%)

  650,0 tys

  106(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  407,5 tys

  59,8(1.9%)

  380,8 tys

  56,1(1.5%)

  458,6 tys

  68,0(1.6%)

  603,1 tys

  90,2(2.1%)

  577,0 tys

  87,2(1.9%)

  822,7 tys

  126(2.5%)

  693,8 tys

  108(1.8%)

  420,1 tys

  68,3(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  91,2 tys

  13,4(0.4%)

  79,8 tys

  11,8(0.3%)

  79,8 tys

  11,8(0.3%)

  63,5 tys

  9,5(0.2%)

  61,2 tys

  9,2(0.2%)

  50,7 tys

  7,8(0.2%)

  142,6 tys

  22,2(0.4%)

  188,3 tys

  30,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  202,8 tys

  29,8(0.9%)

  175,8 tys

  25,9(0.7%)

  141,2 tys

  20,9(0.5%)

  206,9 tys

  30,9(0.7%)

  244,4 tys

  36,9(0.8%)

  191,6 tys

  29,4(0.6%)

  195,6 tys

  30,4(0.5%)

  100,0 tys

  16,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  25,9 tys

  3,8(0.1%)

  49,3 tys

  7,3(0.2%)

  77,0 tys

  11,4(0.3%)

  29,9 tys

  4,5(0.1%)

  40,8 tys

  6,2(0.1%)

  115,8 tys

  17,8(0.4%)

  52,0 tys

  8,1(0.1%)

  77,5 tys

  12,6(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  59,2 tys

  8,7(0.3%)

  23,4 tys

  3,5(0.1%)

  31,2 tys

  4,6(0.1%)

  32,8 tys

  4,9(0.1%)

  35,2 tys

  5,3(0.1%)

  41,2 tys

  6,3(0.1%)

  944,3 tys

  147(2.4%)

  33,7 tys

  5,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,3 tys

  1,2(0%)

  19,2 tys

  2,8(0.1%)

  114,2 tys

  16,9(0.4%)

  120,4 tys

  18,0(0.4%)

  8,0 tys

  1,2(0%)

  12,9 tys

  2,0(0%)

  33,5 tys

  5,2(0.1%)

  20,0 tys

  3,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  181,4 tys

  26,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,6 tys

  9,3(0.3%)

  7,1 tys

  1,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  10,1(0.2%)

  63,7 tys

  9,6(0.2%)

  57,1 tys

  8,8(0.2%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  72,5 tys

  10,6(0.3%)

  18,1 tys

  2,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Iwaniska według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Iwaniska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Iwaniska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Iwaniska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,7 mln

  3,2 tys(100%)

  26,7 mln

  3,9 tys(100%)

  28,3 mln

  4,2 tys(100%)

  27,9 mln

  4,2 tys(100%)

  31,1 mln

  4,7 tys(100%)

  38,7 mln

  6,1 tys(100%)

  39,2 mln

  6,3 tys(100%)

  40,2 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,6 mln

  1,7 tys(53.3%)

  11,2 mln

  1,7 tys(42.1%)

  11,4 mln

  1,7 tys(40.3%)

  11,6 mln

  1,7 tys(41.5%)

  12,8 mln

  1,9 tys(41.1%)

  18,0 mln

  2,8 tys(46.4%)

  17,4 mln

  2,7 tys(44.4%)

  13,6 mln

  2,2 tys(33.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,6 mln

  534(16.7%)

  4,4 mln

  649(16.5%)

  4,7 mln

  698(16.6%)

  4,5 mln

  680(16.3%)

  5,0 mln

  759(16.2%)

  5,5 mln

  839(14.1%)

  6,1 mln

  953(15.7%)

  8,8 mln

  1,4 tys(21.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  424,4 tys

  62,5(1.6%)

  310,1 tys

  46,0(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 mln

  738(11.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  556(17.4%)

  8,3 mln

  1,2 tys(31.1%)

  817,3 tys

  121(2.9%)

  1,2 mln

  178(4.3%)

  2,1 mln

  320(6.8%)

  1,2 mln

  190(3.2%)

  995,6 tys

  155(2.5%)

  1,5 mln

  245(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  363,8 tys

  53,4(1.7%)

  223,7 tys

  33,0(0.8%)

  227,0 tys

  33,7(0.8%)

  233,3 tys

  34,9(0.8%)

  333,1 tys

  50,4(1.1%)

  1,4 mln

  221(3.7%)

  788,7 tys

  123(2%)

  1,1 mln

  186(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  424,0 tys

  62,2(2%)

  431,0 tys

  63,5(1.6%)

  467,8 tys

  69,4(1.7%)

  502,4 tys

  75,1(1.8%)

  550,8 tys

  83,3(1.8%)

  495,3 tys

  76,0(1.3%)

  577,0 tys

  89,7(1.5%)

  740,0 tys

  120(1.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  48,7 tys

  7,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  737,9 tys

  120(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  383,0 tys

  56,2(1.8%)

  393,2 tys

  57,9(1.5%)

  406,1 tys

  60,2(1.4%)

  411,6 tys

  61,6(1.5%)

  537,5 tys

  81,2(1.7%)

  551,4 tys

  84,6(1.4%)

  901,5 tys

  140(2.3%)

  596,4 tys

  97,0(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  763,2 tys

  112(3.5%)

  531,7 tys

  78,3(2%)

  220,0 tys

  32,6(0.8%)

  20,0 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  505,7 tys

  77,6(1.3%)

  395,7 tys

  61,5(1%)

  535,2 tys

  87,0(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  264,1 tys

  38,8(1.2%)

  346,7 tys

  51,1(1.3%)

  522,7 tys

  77,5(1.8%)

  379,9 tys

  56,8(1.4%)

  255,6 tys

  38,6(0.8%)

  259,4 tys

  39,8(0.7%)

  676,8 tys

  105(1.7%)

  460,8 tys

  74,9(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  57,1 tys

  8,4(0.3%)

  67,5 tys

  9,9(0.3%)

  103,7 tys

  15,4(0.4%)

  65,9 tys

  9,8(0.2%)

  88,3 tys

  13,3(0.3%)

  203,1 tys

  31,2(0.5%)

  96,7 tys

  15,0(0.2%)

  451,5 tys

  73,4(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  395,4 tys

  64,3(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  118,2 tys

  17,3(0.5%)

  147,4 tys

  21,7(0.6%)

  129,6 tys

  19,2(0.5%)

  157,5 tys

  23,5(0.6%)

  153,5 tys

  23,2(0.5%)

  110,8 tys

  17,0(0.3%)

  189,9 tys

  29,5(0.5%)

  188,5 tys

  30,6(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  163,4 tys

  24,0(0.8%)

  140,9 tys

  20,8(0.5%)

  111,2 tys

  16,5(0.4%)

  186,2 tys

  27,8(0.7%)

  195,5 tys

  29,6(0.6%)

  182,0 tys

  27,9(0.5%)

  176,0 tys

  27,4(0.4%)

  80,0 tys

  13,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  6,5 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  21,0 tys

  3,2(0.1%)

  27,0 tys

  4,1(0.1%)

  26,5 tys

  4,1(0.1%)

  17,0 tys

  2,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,6 tys

  9,3(0.3%)

  7,1 tys

  1,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  67,4 tys

  10,1(0.2%)

  63,7 tys

  9,6(0.2%)

  57,1 tys

  8,8(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  1,0 mln

  157(2.6%)

  130

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,8(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  72,5 tys

  10,6(0.3%)

  17,8 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Iwaniska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 533 mieszkańców gminy Iwaniska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 762 kobiet oraz 772 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców gminy Iwaniska, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 17,8% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Iwaniska mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Iwaniska największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  14,8% mieszkańców gminy Iwaniska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,2% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 737 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2022 w gminie Iwaniska placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 442 uczniów (214 kobiet oraz 228 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Iwaniska placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 42 oddziałach uczyło się 523 uczniów (251 kobiet oraz 272 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,62.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,0% mieszkańców (21,4% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców gminy Iwaniska w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Iwaniska
  16,4%
  Województwo
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Iwaniska
  33,3%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Gmina Iwaniska
  2,9%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  11,6%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,8%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Iwaniska
  26,6%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Iwaniska
  2,9%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Iwaniska
  17,8%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 737 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  737,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Iwaniska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 442 Uczniowie
 • 214 Kobiety
  (uczniowie)
 • 228 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  13,0
  świętokrzyskie
  14,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 82,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  82,62
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Polska
  95,96
 • 82,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Iwaniska
  82,43
  świętokrzyskie
  89,66
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Iwaniska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Iwaniska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Iwaniska(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Iwaniska aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
  Publiczna
  15 860-12-04
  15 860-12-04
  ul. Opatowska 26
  27-570 Iwaniska
  17304-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach filia w Ujeździe
  Publiczna
  15 860-12-09
  15 860-12-09
  Ujazd 9
  27-570 Ujazd
  7100-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach filia w Mydłowie
  Publiczna
  15 860-41-34
  15 860-41-34
  Mydłów 1
  27-570 Mydłów
  574-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach filia w Wygiełzowie
  Publiczna
  15 860-12-15
  Wygiełzów 6
  27-570 Wygiełzów
  765-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach filia w Jastrzębskiej Woli (Bp. Jan Chrapek)
  Publiczna
  15 860-12-16
  Jastrzębska Wola 4
  27-570 Jastrzębska Wola
  544-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach filia w Przepiórowie
  Publiczna
  15 860-41-33
  15 860-41-33
  Przepiórów 33
  27-570 Przepiórów
  543-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Iwaniska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Iwaniska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Iwaniska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Iwaniska - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Iwaniska

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Iwaniska znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Iwaniska: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 31 (uczestnicy: 1 585)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 1 120)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 84)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 307)
  • inne: 6 (uczestnicy: 74)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 10)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)


 • Biblioteki publiczne w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Iwaniska działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 26 693 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 28 064 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Iwaniska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Iwaniska działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 67 członków. Zarejestrowano 67 ćwiczących (mężczyźni: 43, kobiety: 24, chłopcy do lat 18: 28, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Iwaniska w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Iwaniska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Iwaniska i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Iwaniska odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Iwaniska znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opatowskiego.

  Powiat opatowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Iwaniska
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Iwaniska w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 32,52 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Iwaniska
  32,5
  świętokrzyskie
  55,1
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  5,7
  Polska
  5,0
 • 32,52 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Iwaniska
  32,5
  Województwo
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  10,3
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. świętokrzyskie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Iwaniska w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 791,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  791,2 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Polska
  633,6 km
 • 13,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  13,5 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Cała Polska
  5,3 km