Gmina Wilamowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Wilamowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wilamowice to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu bielskiego. Gmina Wilamowice ma 17 894 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 11,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Wilamowice.
 • 17 894 Liczba mieszkańców
 • 57,3 km² Powierzchnia
 • 299 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SBI Tablice rejestracyjne
 • Marian Bronisław Trela Burmistrz gminy
Gmina Wilamowice na mapie
Identyfikatory
 • 19.152149.9166 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2402093
Herb gminy Wilamowice
Gmina Wilamowice herb

Gmina Wilamowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-330Poczta Wilamowice koło Oświęcimia, ul. Rynek 1
43-331Poczta Oddział UP Wilamowice, ul. Świętego Wojciecha 8
43-332Poczta Oddział UP Wilamowice, ul. Świętego Floriana 2

Gmina Wilamowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wilamowice)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy w Wilamowicach
(33) 499-90-00
(33) 812-94-31
Rynek 1
43-330 Wilamowice
ZUS Oddział w Bielsku-Białej
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Krasińskiego 3443-300 Bielsko-Białaul. Traugutta 2
43-300 Bielsko-Biała

Gmina Wilamowice - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Wilamowice

Gmina Wilamowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Wilamowice ma 17 894 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 22,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wilamowice zawarli w 2021 roku 75 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  26,4% mieszkańców gminy Wilamowice jest stanu wolnego, 59,3% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wilamowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,74 na 1000 mieszkańców gminy Wilamowice. W 2021 roku urodziło się 174 dzieci, w tym 55,7% dziewczynek i 44,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 318 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,8% zgonów w gminie Wilamowice spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w gminie Wilamowice były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wilamowice przypada 11.48 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 306 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 161 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wilamowice 145. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  60,8% mieszkańców gminy Wilamowice jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 894 Liczba mieszkańców
 • 9 080 Kobiety
 • 8 814 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wilamowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wilamowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wilamowice w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Wilamowice
  39,1 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 40,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wilamowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wilamowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wilamowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wilamowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,4%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  59,3%
  śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Wilamowice
  8,3%
  woj. śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Wilamowice
  6,1%
  Województwo
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • gm. Wilamowice
  0,0%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wilamowice w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,2
  śląskie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Wilamowice
  1,4
  śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 75 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wilamowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -34 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Wilamowice
  -1,7
  Województwo
  -7,0
  Cały kraj
  -4,9
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wilamowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wilamowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wilamowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wilamowice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 174 Urodzenia żywe
 • 97 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 77 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,7%
  44,3%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Wilamowice
  9,8
  śląskie
  7,8
  Polska
  8,7
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  40,3
  Województwo
  34,6
  Kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 318 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 360 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Wilamowice
  3 318 g
  śląskie
  3 303 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 112 Waga 4000g - 4499g
 • 112
 • 457 Waga 3500g - 3999g
 • 457
 • 643 Waga 3000g - 3499g
 • 643
 • 250 Waga 2500g - 2999g
 • 250
 • 67 Waga 2000g - 2499g
 • 67
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,41
  Województwo
  1,24
  Polska
  1,32
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Wilamowice
  0,69
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,64
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,73
  Województwo
  0,53
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Wilamowice w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 205 Zgony
 • 94 Kobiety
  (Zgony)
 • 111 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,5
  woj. śląskie
  14,8
  Kraj
  13,6
 • 136,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Wilamowice
  136,2
  Województwo
  190,4
  Cała Polska
  156,7
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Wilamowice
  2,6
  woj. śląskie
  4,4
  Kraj
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,2
  woj. śląskie
  4,1
  Cała Polska
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bielskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Wilamowice
  37,8%
  woj. śląskie
  35,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Wilamowice
  22,0%
  Województwo
  20,2%
  Kraj
  19,6%
 • 3,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Wilamowice
  3,0%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 393 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 283,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  283,3
  woj. śląskie
  304,2
  Cała Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Cały kraj
  246,5
 • 486,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Wilamowice
  486,8
  Województwo
  529,0
  Cała Polska
  475,8
 • 60,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  60,6
  woj. śląskie
  81,3
  Polska
  70,6
 • 29,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Wilamowice
  29,5
  woj. śląskie
  39,9
  Cały kraj
  32,6
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Wilamowice
  5,9
  woj. śląskie
  6,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Wilamowice
  0,5%
  śląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 306 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 164 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 142 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 161 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 94 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 151 Saldo migracji
 • 73 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 78 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 145 Saldo migracji wewnętrznych
 • 70 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 75 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wilamowice w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wilamowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wilamowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Wilamowice oddano do użytku 100 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wilamowice to 5 148 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 289 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  99,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wilamowice to 5,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Wilamowice to 138,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,68% mieszkań posiada łazienkę, 91,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,67% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bielskiego.

  Powiat bielski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 148 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 289,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  289,30
  śląskie
  401,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 102,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Wilamowice
  102,50 m2
  woj. śląskie
  71,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Wilamowice
  29,70 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Wilamowice
  4,84
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 3,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Wilamowice
  3,46
  śląskie
  2,49
  Cała Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Wilamowice
  0,71
  woj. śląskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 100 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Wilamowice
  5,59
  śląskie
  3,81
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 517 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,17
  woj. śląskie
  4,32
  Cały kraj
  3,90
 • 28,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Wilamowice
  28,89
  woj. śląskie
  16,46
  Kraj
  24,07
 • 13 841 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 138,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  138,4 m2
  Województwo
  108,3 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,77 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,77 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,96%
  woj. śląskie
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Wilamowice
  96,72%
  śląskie
  95,61%
  Cała Polska
  94,01%
 • 94,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Wilamowice
  94,68%
  Województwo
  94,04%
  Cały kraj
  91,78%
 • 91,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Wilamowice
  91,98%
  woj. śląskie
  82,40%
  Cały kraj
  83,08%
 • 82,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Wilamowice
  82,67%
  woj. śląskie
  66,35%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Wilamowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Wilamowice na 1000 mieszkańców pracuje 127osób . 58,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wilamowice wynosiło w 2021 roku 2,4% (3,1% wśród kobiet i 1,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wilamowice wynosiło 5 205,16 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wilamowice 2 612 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 861 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 751.

  17,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wilamowice pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 127 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Wilamowice
  127,0
  woj. śląskie
  277,0
  Kraj
  257,0
 • 2,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 3,1% Kobiety
 • 1,7% Mężczyźni
 • Gmina Wilamowice
  2,4%
  woj. śląskie
  4,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wilamowice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wilamowice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wilamowice w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 205 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 205 PLN
  Województwo
  5 908 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wilamowice w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 612 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 861 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 751 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,33 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,5% Przemysł i budownictwo
 • 35,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 28,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wilamowice w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 275 Pracujący ogółem
 • 1 320 Kobiety
 • 955 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wilamowice w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wilamowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  64,5
  woj. śląskie
  70,5
  Polska
  69,0
 • 29,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,3
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 83,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  83,5
  Województwo
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wilamowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Wilamowice w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 757 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 488 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 127 nowych podmiotów, a 52 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (143) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (108) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (127) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (42) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wilamowice najwięcej (80) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 698) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,5% (536) podmiotów, a 67,8% (1 191) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wilamowice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 757 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 536 Przemysł i budownictwo
 • 1 191 Pozostała działalność
 • 127 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wilamowice w 2021 roku
 • 52 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wilamowice w 2021 roku
 • 1 488 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 698 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 698
 • 54 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 54
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 756 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 756
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 103 Spółki handlowe ogółem
 • 103
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 80  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 80
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 80 Spółki cywilne ogółem
 • 80
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 488 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 343 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 343
 • 229 Budownictwo
 • 229
 • 218 Przetwórstwo przemysłowe
 • 218
 • 133 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 133
 • 108 Transport i gospodarka magazynowa
 • 108
 • 101 Pozostała działalność
 • 101
 • 86 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 86
 • 52 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 52
 • 44 Informacja i komunikacja
 • 44
 • 43 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 43
 • 39 Edukacja
 • 39
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 23 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 23
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wilamowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Wilamowice stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 253 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wilamowice wynosi 68,10% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wilamowice najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,24 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,01 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (34%), drogowe - 1,96 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wilamowice.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wilamowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 253 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 253
 • 147 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 147
 • 53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 53
 • 35 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 35
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 125 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 125
 • 14,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,14
  śląskie
  27,10
  Cały kraj
  21,51
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Wilamowice
  8,24
  Województwo
  13,97
  Cała Polska
  12,82
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wilamowice
  2,97
  Województwo
  10,47
  Polska
  5,89
 • 1,96 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wilamowice
  1,96
  śląskie
  1,64
  Kraj
  1,85
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wilamowice
  0,26
  śląskie
  0,42
  Kraj
  0,35
 • 7,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Wilamowice
  7,01
  woj. śląskie
  15,29
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wilamowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  68%
  woj. śląskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  67%
  Polska
  64%
 • 34% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Wilamowice
  34%
  śląskie
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Wilamowice
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  98%
  śląskie
  90%
  Cała Polska
  89%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  woj. śląskie
  64%
  Cała Polska
  53%

Gmina Wilamowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wilamowice wyniosła w 2021 roku 98,4 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Wilamowice - 35.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,6 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wilamowice wyniosła w 2021 roku 102,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.9%). W budżecie gminy Wilamowice wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,7 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wilamowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wilamowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wilamowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wilamowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,2 mln

  2,9 tys(100%)

  49,0 mln

  2,9 tys(100%)

  58,6 mln

  3,4 tys(100%)

  64,3 mln

  3,7 tys(100%)

  78,5 mln

  4,5 tys(100%)

  104,6 mln

  5,9 tys(100%)

  88,3 mln

  5,0 tys(100%)

  98,4 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,5 mln

  1,2 tys(42.5%)

  21,2 mln

  1,3 tys(43.3%)

  23,2 mln

  1,4 tys(39.6%)

  24,0 mln

  1,4 tys(37.3%)

  26,4 mln

  1,5 tys(33.6%)

  30,1 mln

  1,7 tys(28.8%)

  30,0 mln

  1,7 tys(34%)

  34,9 mln

  2,0 tys(35.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  105(3.7%)

  2,4 mln

  142(4.9%)

  3,1 mln

  178(5.2%)

  3,7 mln

  213(5.7%)

  4,0 mln

  230(5.1%)

  5,2 mln

  292(4.9%)

  4,7 mln

  263(5.3%)

  7,9 mln

  439(8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  412(14.4%)

  4,4 mln

  261(9%)

  5,0 mln

  292(8.5%)

  4,6 mln

  264(7.1%)

  5,8 mln

  329(7.3%)

  6,2 mln

  351(5.9%)

  6,2 mln

  348(7%)

  6,9 mln

  386(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  321(11.2%)

  5,0 mln

  298(10.3%)

  4,8 mln

  277(8.1%)

  5,4 mln

  312(8.4%)

  10,5 mln

  598(13.3%)

  8,1 mln

  456(7.7%)

  5,0 mln

  283(5.7%)

  5,8 mln

  326(5.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  114(4%)

  3,9 mln

  228(7.9%)

  1,3 mln

  77,8(2.3%)

  1,2 mln

  68,1(1.8%)

  5,2 mln

  294(6.6%)

  19,6 mln

  1,1 tys(18.7%)

  1,8 mln

  99,6(2%)

  2,7 mln

  153(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  321(11.2%)

  6,0 mln

  356(12.3%)

  15,0 mln

  874(25.6%)

  2,1 mln

  121(3.3%)

  2,1 mln

  121(2.7%)

  2,3 mln

  133(2.2%)

  2,3 mln

  128(2.6%)

  2,6 mln

  147(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  107(3.7%)

  1,9 mln

  114(4%)

  1,9 mln

  113(3.3%)

  2,1 mln

  123(3.3%)

  3,1 mln

  179(4%)

  3,9 mln

  218(3.7%)

  3,9 mln

  218(4.4%)

  2,6 mln

  145(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  574,0 tys

  34,1(1.2%)

  429,8 tys

  25,4(0.9%)

  1,1 mln

  62,8(1.8%)

  593,5 tys

  34,3(0.9%)

  893,6 tys

  51,0(1.1%)

  657,3 tys

  37,1(0.6%)

  661,6 tys

  37,2(0.7%)

  1,4 mln

  80,7(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  88,6(3.1%)

  625,6 tys

  36,9(1.3%)

  816,0 tys

  47,6(1.4%)

  1,6 mln

  91,1(2.5%)

  757,8 tys

  43,3(1%)

  923,1 tys

  52,2(0.9%)

  1,0 mln

  56,8(1.1%)

  1,3 mln

  70,7(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  396,3 tys

  23,6(0.8%)

  506,7 tys

  29,9(1%)

  571,7 tys

  33,3(1%)

  600,2 tys

  34,7(0.9%)

  582,7 tys

  33,3(0.7%)

  539,6 tys

  30,5(0.5%)

  487,5 tys

  27,4(0.6%)

  545,1 tys

  30,5(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  936,3 tys

  55,7(1.9%)

  1,6 mln

  93,1(3.2%)

  299,6 tys

  17,5(0.5%)

  648,9 tys

  37,5(1%)

  496,3 tys

  28,3(0.6%)

  2,2 mln

  123(2.1%)

  1,0 mln

  56,6(1.1%)

  440,6 tys

  24,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  200,6 tys

  11,9(0.4%)

  240,0 tys

  14,2(0.5%)

  258,2 tys

  15,1(0.4%)

  386,5 tys

  22,3(0.6%)

  414,7 tys

  23,7(0.5%)

  301,8 tys

  17,1(0.3%)

  298,7 tys

  16,8(0.3%)

  377,1 tys

  21,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  189,1 tys

  11,2(0.4%)

  209,0 tys

  12,3(0.4%)

  233,0 tys

  13,6(0.4%)

  261,0 tys

  15,1(0.4%)

  241,0 tys

  13,8(0.3%)

  238,7 tys

  13,5(0.2%)

  310,2 tys

  17,4(0.4%)

  314,2 tys

  17,6(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  428,9 tys

  25,5(0.9%)

  289,1 tys

  17,1(0.6%)

  228,8 tys

  13,3(0.4%)

  180,7 tys

  10,4(0.3%)

  168,3 tys

  9,6(0.2%)

  286,8 tys

  16,2(0.3%)

  339,7 tys

  19,1(0.4%)

  284,0 tys

  15,9(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  164,6 tys

  9,8(0.3%)

  157,6 tys

  9,3(0.3%)

  145,0 tys

  8,5(0.2%)

  144,6 tys

  8,4(0.2%)

  122,0 tys

  7,0(0.2%)

  140,3 tys

  7,9(0.1%)

  130,9 tys

  7,4(0.1%)

  169,7 tys

  9,5(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  16,4 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,5(0%)

  861

  0,0(0%)

  21,8 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,3 tys

  4,4(0.2%)

  77,2 tys

  4,6(0.2%)

  9,4 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  91,5 tys

  5,2(0.1%)

  96,8 tys

  5,5(0.1%)

  85,4 tys

  4,8(0.1%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  640,2 tys

  37,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,2 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wilamowice według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wilamowice według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wilamowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wilamowice według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,5 mln

  2,9 tys(100%)

  49,1 mln

  2,9 tys(100%)

  62,7 mln

  3,7 tys(100%)

  66,3 mln

  3,9 tys(100%)

  79,3 mln

  4,6 tys(100%)

  93,0 mln

  5,3 tys(100%)

  100,3 mln

  5,6 tys(100%)

  102,5 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,8 mln

  1,2 tys(42.8%)

  21,1 mln

  1,2 tys(43%)

  21,9 mln

  1,3 tys(34.9%)

  24,1 mln

  1,4 tys(36.4%)

  26,9 mln

  1,5 tys(33.9%)

  29,5 mln

  1,7 tys(31.8%)

  29,1 mln

  1,6 tys(29%)

  32,2 mln

  1,8 tys(31.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,1 mln

  898(31.2%)

  15,1 mln

  889(30.7%)

  16,3 mln

  949(25.9%)

  16,5 mln

  954(24.9%)

  17,9 mln

  1,0 tys(22.5%)

  19,3 mln

  1,1 tys(20.8%)

  32,3 mln

  1,8 tys(32.2%)

  26,4 mln

  1,5 tys(25.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  20,8 tys

  1,2(0%)

  1,4 mln

  81,0(2.8%)

  1,6 mln

  91,7(2.5%)

  2,1 mln

  120(3.1%)

  2,4 mln

  134(3%)

  2,9 mln

  164(3.1%)

  3,5 mln

  198(3.5%)

  5,0 mln

  282(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  81,3(2.8%)

  1,8 mln

  103(3.6%)

  3,2 mln

  185(5.1%)

  345,8 tys

  20,0(0.5%)

  3,2 mln

  182(4%)

  7,2 mln

  405(7.7%)

  481,3 tys

  27,0(0.5%)

  4,7 mln

  261(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  140(4.9%)

  2,1 mln

  125(4.3%)

  2,2 mln

  126(3.4%)

  2,5 mln

  143(3.7%)

  3,4 mln

  192(4.2%)

  3,2 mln

  183(3.5%)

  3,5 mln

  196(3.5%)

  2,8 mln

  158(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  235(8.2%)

  4,2 mln

  246(8.5%)

  13,2 mln

  768(21%)

  731,0 tys

  42,2(1.1%)

  748,2 tys

  42,7(0.9%)

  780,2 tys

  44,1(0.8%)

  743,4 tys

  41,8(0.7%)

  806,1 tys

  45,1(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  162(5.6%)

  252,6 tys

  14,9(0.5%)

  1,7 mln

  97,3(2.7%)

  201,3 tys

  11,6(0.3%)

  573,7 tys

  32,8(0.7%)

  1,2 mln

  66,5(1.3%)

  336,0 tys

  18,9(0.3%)

  368,1 tys

  20,6(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  353,4 tys

  21,0(0.7%)

  762,2 tys

  45,0(1.6%)

  275,0 tys

  16,0(0.4%)

  399,3 tys

  23,1(0.6%)

  902,5 tys

  51,6(1.1%)

  757,1 tys

  42,8(0.8%)

  281,9 tys

  15,8(0.3%)

  286,4 tys

  16,0(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  85,3(3%)

  1,8 mln

  109(3.8%)

  1,1 mln

  64,8(1.8%)

  2,9 mln

  165(4.3%)

  5,9 mln

  335(7.4%)

  3,4 mln

  191(3.6%)

  138,7 tys

  7,8(0.1%)

  262,5 tys

  14,7(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,0 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  550,0 tys

  32,1(0.9%)

  110,2 tys

  6,4(0.2%)

  142,5 tys

  8,1(0.2%)

  20,1 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  110,0 tys

  6,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  39,5 tys

  2,3(0.1%)

  56,9 tys

  3,4(0.1%)

  90,8 tys

  5,3(0.1%)

  83,4 tys

  4,8(0.1%)

  67,2 tys

  3,8(0.1%)

  52,9 tys

  3,0(0.1%)

  206,4 tys

  11,6(0.2%)

  96,5 tys

  5,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  279

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  103,6 tys

  6,0(0.2%)

  99,6 tys

  5,8(0.2%)

  93,2 tys

  5,3(0.1%)

  136,4 tys

  7,7(0.1%)

  10,0

  0,0(0%)

  31,0 tys

  1,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  155,8 tys

  9,3(0.3%)

  295,0 tys

  17,4(0.6%)

  18,4

  0,0(0%)

  35,3 tys

  2,0(0.1%)

  147,7 tys

  8,4(0.2%)

  1,3 mln

  70,9(1.4%)

  327,5 tys

  18,4(0.3%)

  24,5 tys

  1,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  49,4 tys

  2,9(0.1%)

  35,1 tys

  2,1(0.1%)

  17,7 tys

  1,0(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  8,5 tys

  0,5(0%)

  17,0 tys

  1,0(0%)

  15,6 tys

  0,9(0%)

  17,9 tys

  1,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,8(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  6,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,3 tys

  4,4(0.2%)

  77,2 tys

  4,6(0.2%)

  9,4 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  91,5 tys

  5,2(0.1%)

  96,8 tys

  5,5(0.1%)

  85,4 tys

  4,8(0.1%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650,5 tys

  37,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  140,9 tys

  8,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wilamowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 513 mieszkańców gminy Wilamowice jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 189 kobiet oraz 2 324 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców gminy Wilamowice, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Wilamowice mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wilamowice największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w gminie Wilamowice mieściło się 7 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 857 dzieci (388 dziewczynek oraz 469 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wilamowice mieściło się 5 przedszkoli, w których do 15 oddziałów uczęszczało 381 dzieci (213 dziewczynek oraz 168 chłopców). Dostępne były 333 miejsca.

  20,1% mieszkańców gminy Wilamowice w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 20,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 909 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 79 oddziałach uczyło się 1 551 uczniów (750 kobiet oraz 801 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Wilamowice placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 020 uczniów (484 kobiety oraz 536 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców gminy Wilamowice w wieku potencjalnej nauki (21,0% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 22,5% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Wilamowice
  22,5%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 26,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,1%
  śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,7%
  śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Wilamowice
  22,0%
  śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  27,2%
  śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Wilamowice
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Wilamowice
  9,0%
  woj. śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 10,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 909 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  909,0
  woj. śląskie
  907,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,89
  woj. śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 37 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 707 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Wilamowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 857 Dzieci
 • 388 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 469 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,3%
  54,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 201 3 lata
 • 201
 • 193 4 lata
 • 193
 • 217 5 lata
 • 217
 • 235 6 lat
 • 235
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 89 3 lata
 • 89
 • 92 4 lata
 • 92
 • 92 5 lata
 • 92
 • 112 6 lat
 • 112
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 112 3 lata
 • 112
 • 101 4 lata
 • 101
 • 125 5 lata
 • 125
 • 123 6 lat
 • 123
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 57,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 57,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wilamowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wilamowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach
  Publiczne
  33 845-74-63
  33 845-74-63
  ul. św. Marcina 2
  43-332 Pisarzowice
  920420
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
  Publiczne
  33 845-74-53
  33 845-74-53
  ul. ŚW.WOJCIECHA 25
  43-331 Dankowice
  6137-
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  33 845-78-98
  33 845-78-98
  ul. Rynek 14
  43-330 Wilamowice
  494-
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  33 845-72-11
  33 845-72-11
  ul. Krakowska 110
  43-330 Hecznarowice
  375-
  Przedszkole "Pod Skrzydłami"
  Niepubliczne
  ul. Krakowska 119
  43-330 Hecznarowice
  ---
  Przedszkole Niepubliczne-Ochronka im. Św. Józefa Bilczewskiego (Św. Józef Bilczewski)
  Niepubliczne
  ul. Piłsudskiego 1
  43-330 Wilamowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Wilamowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 1 551 Uczniowie
 • 750 Kobiety
  (uczniowie)
 • 801 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 207 Uczniowie w 1 klasie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 199 Absolwenci
 • 91 Kobiety
  (absolwenci)
 • 108 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,6
  śląskie
  17,2
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 118,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 100,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wilamowice(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wilamowice aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  33 845-72-56
  33 845-72-56
  ul. Św. Floriana 28
  43-332 Pisarzowice
  1536230
  Szkoła Podstawowa im. J. Bilczewskiego w Wilamowicach
  Publiczna
  33 845-78-98
  33 845-78-98
  ul. Rynek 14
  43-330 Wilamowice
  13271-
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  33 845-73-35
  33 845-73-35
  ul. Krakowska 110
  43-330 Hecznarowice
  8170-
  Szkoła Podstawowa im.Stanisława Staszica (Stanisława Staszica)
  Publiczna
  33 845-74-74
  ul. Szkolna 4
  43-331 Dankowice
  8164-
  SZKOŁA PODSTAWOWA (IM.KS.KAN.STEFANA WOJTYŁKI)
  Publiczna
  33 845-74-02
  33 845-74-02
  ul. DOLNA 12
  43-330 Stara Wieś
  6116-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wilamowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wilamowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wilamowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wilamowice - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Wilamowice

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Wilamowice: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Wilamowice 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 117 (uczestnicy: 8 428)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 120)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 1 260)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 270)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 3 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 360)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 370)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 38)
  • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 620)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 58 (uczestnicy: 400)
  • inne: 5 (uczestnicy: 390)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 213)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 69)
  • taneczne: 4 (członkowie: 27)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 37)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 64)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 362)
  • teatralne: 2 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 37)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 145)
  • taneczne: 6 (członkowie: 84)
  • inne: 3 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Wilamowice działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 78 528 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 67 467 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5


 • Kluby sportowe w gminie Wilamowice
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wilamowice działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 444 członków. Zarejestrowano 406 ćwiczących (mężczyźni: 358, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 264, dziewczęta do lat 18: 48). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wilamowice w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wilamowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Wilamowice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w gminie Wilamowice odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 11,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Wilamowice znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bielskiego.

  Powiat bielski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Wilamowice
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 1 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Wilamowice w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 11,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Wilamowice
  11,2
  Województwo
  49,4
  Cała Polska
  59,9
 • 5,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Wilamowice
  5,6
  śląskie
  3,3
  Cały kraj
  5,9
 • 5,59 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  57,8
  Kraj
  69,4
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Wilamowice
  50,0
  woj. śląskie
  6,7
  Polska
  9,8
 • 50,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  50,0
  woj. śląskie
  116,9
  Cała Polska
  115,8