Gmina Opatowiec w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Opatowiec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Opatowiec to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kazimierskiego. Gmina Opatowiec ma 3 178 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 9,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 16,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Opatowiec.
 • 3 178 Liczba mieszkańców
 • 68,6 km² Powierzchnia
 • 48 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKA Tablice rejestracyjne
 • Sławomir Piotr Kowalczyk Wójt gminy
Gmina Opatowiec na mapie
Identyfikatory
 • 20.723950.2440 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2603043
Herb gminy Opatowiec
Gmina Opatowiec herb
Flaga gminy Opatowiec
Gmina Opatowiec flaga

Gmina Opatowiec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-520Poczta Opatowiec

Gmina Opatowiec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Opatowiec)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Opatowiec
(41) 351-80-52 11
(41) 351-80-52
Rynek 3
28-520 Opatowiec

Gmina Opatowiec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Opatowiec ma 3 178 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 14,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Opatowiec zawarli w 2021 roku 19 małżeństw, co odpowiada 5,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,2% mieszkańców gminy Opatowiec jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Opatowiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,97 na 1000 mieszkańców gminy Opatowiec. W 2021 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 38,5% dziewczynek i 61,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 254 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,43 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,8% zgonów w gminie Opatowiec spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,3% zgonów w gminie Opatowiec były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Opatowiec przypada 14.02 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 43 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Opatowiec -13. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,0% mieszkańców gminy Opatowiec jest w wieku produkcyjnym, 12,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 29,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 178 Liczba mieszkańców
 • 1 610 Kobiety
 • 1 568 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Opatowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Opatowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Opatowiec w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Opatowiec
  46,1 lat
  świętokrzyskie
  43,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 48,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Opatowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Opatowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Opatowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Opatowiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • gm. Opatowiec
  28,2%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,0%
  Województwo
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Opatowiec
  10,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Opatowiec
  4,9%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Gmina
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Opatowiec w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Opatowiec
  5,9
  woj. świętokrzyskie
  4,1
  Cała Polska
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Opatowiec
  0,9
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Opatowiec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -10,0
  woj. świętokrzyskie
  -8,0
  Cały kraj
  -4,9
 • -9,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -9,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Opatowiec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Opatowiec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Opatowiec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Opatowiec w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,5%
  61,5%
 • 4,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Opatowiec
  4,1
  świętokrzyskie
  7,2
  Cała Polska
  8,7
 • 31,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  31,3
  woj. świętokrzyskie
  32,0
  Cały kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 254 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 235 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 254 g
  świętokrzyskie
  3 350 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 14 Waga 4000g - 4499g
 • 14
 • 50 Waga 3500g - 3999g
 • 50
 • 110 Waga 3000g - 3499g
 • 110
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Opatowiec
  1,07
  świętokrzyskie
  1,11
  Cała Polska
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Opatowiec
  0,58
  Województwo
  0,54
  Cała Polska
  0,64
 • 0,43 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Opatowiec
  0,43
  świętokrzyskie
  0,47
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Opatowiec w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,8%
  62,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Opatowiec
  14,0
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Cała Polska
  13,6
 • 231,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Opatowiec
  231,7
  woj. świętokrzyskie
  211,1
  Cała Polska
  156,7
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,3
  woj. świętokrzyskie
  2,6
  Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,6
  woj. świętokrzyskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kazimierskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  35,8%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Kraj
  34,8%
 • 16,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Opatowiec
  16,3%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Opatowiec
  5,4%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • 101 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,1
  Cała Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Cały kraj
  74,4
 • 267,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Opatowiec
  267,8
  świętokrzyskie
  294,3
  Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  268,5
  Cała Polska
  246,5
 • 588,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 679,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 493,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  588,0
  świętokrzyskie
  562,0
  Cały kraj
  475,8
 • 51,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 61,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,0
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Cały kraj
  70,6
 • 30,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  30,3
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Opatowiec
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,0%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Opatowiec w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 25,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Opatowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatowiec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Opatowiec oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Opatowiec to 1 297 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 402 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Opatowiec to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Opatowiec to 120,80 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,87% mieszkań posiada łazienkę, 55,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,23% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kazimierskiego.

  Powiat kazimierski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 297 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 401,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Opatowiec
  401,50
  świętokrzyskie
  370,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Opatowiec
  88,30 m2
  Województwo
  75,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 35,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Opatowiec
  35,50 m2
  Województwo
  27,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Opatowiec
  4,16
  woj. świętokrzyskie
  3,80
  Cały kraj
  3,82
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Opatowiec
  2,49
  Województwo
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,60
  świętokrzyskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  1,89
  woj. świętokrzyskie
  3,73
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 33 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,50
  Województwo
  4,68
  Cała Polska
  3,90
 • 10,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Opatowiec
  10,38
  Województwo
  17,45
  Cała Polska
  24,07
 • 725 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 120,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  120,8 m2
  woj. świętokrzyskie
  110,0 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,23 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  86,12%
  świętokrzyskie
  92,53%
  Cały kraj
  96,97%
 • 81,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Opatowiec
  81,57%
  woj. świętokrzyskie
  86,76%
  Kraj
  94,01%
 • 76,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Opatowiec
  76,87%
  świętokrzyskie
  84,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 55,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  55,90%
  woj. świętokrzyskie
  79,51%
  Polska
  83,08%
 • 0,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Opatowiec
  0,23%
  świętokrzyskie
  42,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Opatowiec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Opatowiec na 1000 mieszkańców pracuje 50osób . 66,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 34,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Opatowiec wynosiło w 2021 roku 5,6% (6,6% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Opatowiec wynosiło 4 616,89 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Opatowiec 101 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 46 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -55.

  77,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Opatowiec pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 3,9% w przemyśle i budownictwie, a 6,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  50,0
  woj. świętokrzyskie
  196,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,6% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Gmina
  5,6%
  woj. świętokrzyskie
  7,3%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Opatowiec w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Opatowiec w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Opatowiec w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 617 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 617 PLN
  świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Opatowiec w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 101 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -55 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 77,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 81,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 3,9% Przemysł i budownictwo
 • 1,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,0% Pozostałe
 • 16,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Opatowiec w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 159 Pracujący ogółem
 • 105 Kobiety
 • 54 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Opatowiec w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 29,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Opatowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  72,5
  Województwo
  69,3
  Polska
  69,0
 • 50,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  50,4
  świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 227,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Opatowiec
  227,5
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Opatowiec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Opatowiec w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 201 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 147 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (4) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (15) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2015 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Opatowiec najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (196) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,9% (40) podmiotów, a 76,6% (154) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Opatowiec najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.2%) oraz Budownictwo (20.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 201 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40 Przemysł i budownictwo
 • 154 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Opatowiec w 2021 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w gminie Opatowiec w 2021 roku
 • 147 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 196 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 196
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 201 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 201
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 147 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 40 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 40
 • 30 Budownictwo
 • 30
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 8 Przetwórstwo przemysłowe
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatowiec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Opatowiec stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,82 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Opatowiec wynosi 90,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Opatowiec najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,40 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 3,52 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,02 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,62 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Opatowiec.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Opatowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 47
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 14,82 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Opatowiec
  14,82
  świętokrzyskie
  18,46
  Polska
  21,51
 • 9,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,40
  świętokrzyskie
  10,81
  Cała Polska
  12,82
 • 2,62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Opatowiec
  2,62
  świętokrzyskie
  4,93
  Polska
  5,89
 • 2,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Opatowiec
  2,02
  Województwo
  1,97
  Cały kraj
  1,85
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,12
  Województwo
  0,34
  Cały kraj
  0,35
 • 3,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,52
  świętokrzyskie
  8,73
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Opatowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  90%
  świętokrzyskie
  78%
  Cała Polska
  71%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  91%
  woj. świętokrzyskie
  71%
  Polska
  64%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Opatowiec
  79%
  świętokrzyskie
  81%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Opatowiec
  100%
  woj. świętokrzyskie
  90%
  Cała Polska
  89%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  68%
  świętokrzyskie
  65%
  Cała Polska
  53%

Gmina Opatowiec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Opatowiec wyniosła w 2021 roku 19,3 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Opatowiec - 21.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 28,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Opatowiec wyniosła w 2021 roku 21,3 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.4%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.4%). W budżecie gminy Opatowiec wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 428 złotych na mieszkańca (6,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Opatowiec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Opatowiec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Opatowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Opatowiec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,3 mln

  4,1 tys(100%)

  11,1 mln

  3,3 tys(100%)

  12,9 mln

  3,9 tys(100%)

  13,4 mln

  4,1 tys(100%)

  15,8 mln

  4,8 tys(100%)

  15,8 mln

  4,8 tys(100%)

  15,4 mln

  4,7 tys(100%)

  19,3 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,1 mln

  1,2 tys(29.1%)

  3,2 mln

  943(28.4%)

  3,2 mln

  966(24.9%)

  3,7 mln

  1,1 tys(27.6%)

  4,6 mln

  1,4 tys(29.4%)

  4,1 mln

  1,3 tys(26.3%)

  5,1 mln

  1,6 tys(32.7%)

  4,2 mln

  1,3 tys(21.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  738(17.6%)

  2,0 mln

  606(18.2%)

  2,2 mln

  671(17.3%)

  2,3 mln

  708(17.4%)

  3,5 mln

  1,0 tys(21.9%)

  2,6 mln

  792(16.5%)

  2,4 mln

  745(15.6%)

  3,1 mln

  966(15.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  392,1 tys

  115(2.8%)

  436,4 tys

  130(3.9%)

  547,2 tys

  165(4.3%)

  509,5 tys

  155(3.8%)

  847,4 tys

  257(5.4%)

  1,9 mln

  575(12%)

  2,0 mln

  625(13.1%)

  2,0 mln

  630(10.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  306(7.3%)

  1,2 mln

  371(11.2%)

  2,5 mln

  740(19.1%)

  1,7 mln

  509(12.5%)

  1,3 mln

  406(8.5%)

  1,1 mln

  344(7.2%)

  93,4 tys

  28,9(0.6%)

  1,6 mln

  501(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  537(12.8%)

  1,6 mln

  491(14.8%)

  3,3 mln

  985(25.4%)

  594,0 tys

  181(4.4%)

  618,3 tys

  187(3.9%)

  636,0 tys

  194(4%)

  700,6 tys

  217(4.5%)

  1,4 mln

  425(7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  791

  0,2(0%)

  33,7 tys

  10,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  144,8 tys

  44,8(0.9%)

  1,1 mln

  336(5.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 mln

  702(16.7%)

  1,3 mln

  398(12%)

  417,0 tys

  126(3.2%)

  529,4 tys

  161(4%)

  1,0 mln

  307(6.4%)

  617,9 tys

  188(3.9%)

  630,8 tys

  195(4.1%)

  890,3 tys

  280(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  39,1 tys

  11,5(0.3%)

  32,7 tys

  9,8(0.3%)

  232,4 tys

  70,1(1.8%)

  64,2 tys

  19,5(0.5%)

  189,0 tys

  57,3(1.2%)

  499,4 tys

  152(3.2%)

  14,1 tys

  4,4(0.1%)

  650,9 tys

  205(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  449,3 tys

  132(3.2%)

  761,1 tys

  227(6.8%)

  160,3 tys

  48,4(1.2%)

  267,4 tys

  81,3(2%)

  292,0 tys

  88,5(1.9%)

  688,7 tys

  210(4.4%)

  599,1 tys

  185(3.9%)

  491,0 tys

  155(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  839,8 tys

  247(5.9%)

  73,2 tys

  21,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  357,4 tys

  109(2.7%)

  149,2 tys

  45,2(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  202,0 tys

  63,6(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  52,5 tys

  15,4(0.4%)

  28,7 tys

  8,6(0.3%)

  23,9 tys

  7,2(0.2%)

  31,0 tys

  9,4(0.2%)

  71,9 tys

  21,8(0.5%)

  95,9 tys

  29,2(0.6%)

  104,0 tys

  32,2(0.7%)

  110,4 tys

  34,7(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  315,4 tys

  92,8(2.2%)

  162,6 tys

  48,5(1.5%)

  170,2 tys

  51,3(1.3%)

  211,0 tys

  64,2(1.6%)

  228,8 tys

  69,4(1.4%)

  188,9 tys

  57,5(1.2%)

  78,6 tys

  24,3(0.5%)

  99,0 tys

  31,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  60,8 tys

  17,9(0.4%)

  60,4 tys

  18,0(0.5%)

  49,4 tys

  14,9(0.4%)

  64,4 tys

  19,6(0.5%)

  44,8 tys

  13,6(0.3%)

  41,1 tys

  12,5(0.3%)

  57,5 tys

  17,8(0.4%)

  82,5 tys

  26,0(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,4 tys

  6,6(0.2%)

  12,2 tys

  3,6(0.1%)

  15,8 tys

  4,8(0.1%)

  12,4 tys

  3,8(0.1%)

  12,6 tys

  3,8(0.1%)

  8,7 tys

  2,6(0.1%)

  10,6 tys

  3,3(0.1%)

  77,6 tys

  24,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  102,2 tys

  30,0(0.7%)

  72,8 tys

  21,7(0.7%)

  80,0 tys

  24,1(0.6%)

  111,7 tys

  34,0(0.8%)

  107,5 tys

  32,6(0.7%)

  140,9 tys

  42,9(0.9%)

  104,0 tys

  32,2(0.7%)

  73,6 tys

  23,2(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,8 tys

  4,4(0.1%)

  5,2 tys

  1,5(0%)

  9,9 tys

  3,0(0.1%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  42,5 tys

  12,9(0.3%)

  6,2 tys

  1,9(0%)

  5,9 tys

  1,8(0%)

  9,7 tys

  3,1(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,2 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  4,1 tys

  1,3(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,3 tys

  8,6(0.2%)

  29,5 tys

  8,8(0.3%)

  6,9 tys

  2,1(0.1%)

  767

  0,2(0%)

  49,7 tys

  15,1(0.3%)

  31,9 tys

  9,7(0.2%)

  29,4 tys

  9,1(0.2%)

  785

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,6

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  32,4 tys

  9,5(0.2%)

  45,1 tys

  13,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  49,9 tys

  15,1(0.3%)

  76,9 tys

  23,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Opatowiec według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Opatowiec według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Opatowiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Opatowiec według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,1 mln

  4,1 tys(100%)

  10,4 mln

  3,1 tys(100%)

  11,8 mln

  3,5 tys(100%)

  13,5 mln

  4,1 tys(100%)

  13,9 mln

  4,3 tys(100%)

  15,9 mln

  4,9 tys(100%)

  16,9 mln

  5,2 tys(100%)

  21,3 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,4 mln

  1,3 tys(31.1%)

  3,8 mln

  1,1 tys(36.4%)

  4,0 mln

  1,2 tys(34.1%)

  4,1 mln

  1,2 tys(30.4%)

  4,2 mln

  1,3 tys(30.3%)

  5,0 mln

  1,5 tys(31.1%)

  6,8 mln

  2,1 tys(40.1%)

  9,3 mln

  2,9 tys(43.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,4 mln

  713(17.2%)

  2,5 mln

  736(23.8%)

  2,7 mln

  828(23.3%)

  2,9 mln

  871(21.2%)

  3,2 mln

  966(22.9%)

  3,2 mln

  960(19.8%)

  3,2 mln

  1,0 tys(19.2%)

  3,5 mln

  1,1 tys(16.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  114,5 tys

  33,7(0.8%)

  112,1 tys

  33,4(1.1%)

  132,6 tys

  40,0(1.1%)

  116,4 tys

  35,4(0.9%)

  124,5 tys

  37,7(0.9%)

  443,1 tys

  135(2.8%)

  160,6 tys

  49,7(1%)

  1,6 mln

  496(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  466(11.2%)

  1,3 mln

  399(12.9%)

  2,9 mln

  874(24.6%)

  280,8 tys

  85,4(2.1%)

  247,6 tys

  75,1(1.8%)

  217,4 tys

  66,2(1.4%)

  239,7 tys

  74,2(1.4%)

  774,9 tys

  244(3.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  55,4 tys

  16,3(0.4%)

  242,1 tys

  72,2(2.3%)

  269,9 tys

  81,4(2.3%)

  304,6 tys

  92,6(2.3%)

  585,7 tys

  178(4.2%)

  2,1 mln

  652(13.4%)

  1,0 mln

  310(5.9%)

  719,8 tys

  226(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  963,9 tys

  283(6.8%)

  180,2 tys

  53,8(1.7%)

  186,6 tys

  56,3(1.6%)

  548,0 tys

  167(4.1%)

  1,0 mln

  309(7.3%)

  424,7 tys

  129(2.7%)

  1,0 mln

  318(6.1%)

  582,8 tys

  183(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  526,7 tys

  155(3.7%)

  630,5 tys

  188(6.1%)

  1,0 mln

  307(8.6%)

  1,6 mln

  493(12%)

  762,0 tys

  231(5.5%)

  672,7 tys

  205(4.2%)

  16,6 tys

  5,1(0.1%)

  561,3 tys

  177(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  620(14.9%)

  942,9 tys

  281(9.1%)

  331,3 tys

  99,9(2.8%)

  372,7 tys

  113(2.8%)

  660,3 tys

  200(4.7%)

  438,1 tys

  133(2.7%)

  447,8 tys

  139(2.7%)

  439,2 tys

  138(2.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,8 tys

  32,7(0.6%)

  195,0 tys

  61,4(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  946,2 tys

  278(6.7%)

  315,0 tys

  94,0(3%)

  117,9 tys

  35,6(1%)

  87,7 tys

  26,7(0.6%)

  355,1 tys

  108(2.6%)

  141,0 tys

  42,9(0.9%)

  243,0 tys

  75,2(1.4%)

  185,5 tys

  58,4(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  723,3 tys

  213(5.1%)

  65,4 tys

  19,5(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  333,7 tys

  101(2.5%)

  92,5 tys

  28,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,1 tys

  57,3(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  35,0

  0,0(0%)

  35,0

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  350

  0,1(0%)

  210

  0,1(0%)

  350

  0,1(0%)

  36,1 tys

  11,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,3 tys

  12,7(0.3%)

  23,3 tys

  7,0(0.2%)

  19,2 tys

  5,8(0.2%)

  15,5 tys

  4,7(0.1%)

  16,1 tys

  4,9(0.1%)

  15,2 tys

  4,6(0.1%)

  5,4 tys

  1,7(0%)

  4,4 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,3 tys

  8,6(0.2%)

  29,5 tys

  8,8(0.3%)

  6,9 tys

  2,1(0.1%)

  767

  0,2(0%)

  49,7 tys

  15,1(0.4%)

  31,9 tys

  9,7(0.2%)

  29,4 tys

  9,1(0.2%)

  785

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  194,6 tys

  57,2(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,0 tys

  2,4(0.1%)

  213,2 tys

  63,6(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  4,9(0.1%)

  280,0 tys

  85,3(1.8%)

  293,3 tys

  90,8(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  6,4 tys

  1,9(0%)

  27,7 tys

  8,3(0.3%)

  31,8 tys

  9,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,5 tys

  18,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,5 tys

  21,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,0 tys

  2,4(0.1%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  4,0 tys

  1,2(0%)

  4,0 tys

  1,2(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Opatowiec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 567 mieszkańców gminy Opatowiec jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 280 kobiet oraz 287 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 8,3% średnie ogólnokształcące, a 27,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców gminy Opatowiec, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 19,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Opatowiec mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Opatowiec największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (25,7%) oraz podstawowe ukończone (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (28,7%).

  W roku 2021 w gminie Opatowiec mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 84 dzieci (40 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  14,5% mieszkańców gminy Opatowiec w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 966 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 16 oddziałach uczyło się 209 uczniów (96 kobiet oraz 113 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Opatowiec placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 12 oddziałach uczyło się 172 uczniów (84 kobiety oraz 88 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,1 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 15,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców gminy Opatowiec w wieku potencjalnej nauki (28,2% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Opatowiec
  14,3%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 17,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Opatowiec
  38,0%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 39,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,3%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,3%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 27,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Opatowiec
  27,4%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 25,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  22,6%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  19,5%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 21,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 966 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Opatowiec
  966,0
  woj. świętokrzyskie
  884,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,00
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Opatowiec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 22 3 lata
 • 22
 • 18 4 lata
 • 18
 • 17 5 lata
 • 17
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 8 4 lata
 • 8
 • 6 5 lata
 • 6
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 10 4 lata
 • 10
 • 11 5 lata
 • 11
 • 10 6 lat
 • 10
 •  
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Opatowiec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Opatowiec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowcu
  Publiczny
  41 351-80-10
  41 351-80-10
  ul. ul. Nowokorczyńska 4
  28-520 Opatowiec
  1192
  Punkt Przedszkolny w Krzczonowie
  Publiczny
  41 351-70-08
  41 351-70-08
  ul. Krzczonów 41
  28-520 Krzczonów
  1152
 • Szkoły podstawowe w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Opatowiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 209 Uczniowie
 • 96 Kobiety
  (uczniowie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,9%
  54,1%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Opatowiec
  13,1
  świętokrzyskie
  14,9
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Opatowiec(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Opatowiec aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Opatowcu
  Publiczna
  41 351-80-10
  41 351-80-10
  ul. ul. Nowokorczyńska 4
  28-520 Opatowiec
  7119-
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pszczoły "Wojnara" w Krzczonowie (Jan Pszczoła "Wojnar")
  Publiczna
  41 351-70-08
  41 351-70-08
  Krzczonów 41A
  28-520 Krzczonów
  78210
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Opatowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Opatowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Opatowiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatowiec - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Opatowiec działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 611 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 007 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Opatowiec
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Opatowiec działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 72 członków. Zarejestrowano 72 ćwiczących (mężczyźni: 37, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 37, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Opatowiec w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatowiec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Opatowiec i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Opatowiec odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 94,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Opatowiec znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kazimierskiego.

  Powiat kazimierski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Opatowiec
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Opatowiec w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 94,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Opatowiec
  94,4
  Województwo
  64,3
  Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Opatowiec
  0,0
  Województwo
  7,1
  Polska
  5,9
 • 125,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Opatowiec
  125,9
  Województwo
  75,3
  Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  133,3
  woj. świętokrzyskie
  117,1
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Opatowiec w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 175,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  175,0 km
  świętokrzyskie
  357,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 3,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Opatowiec
  3,8 km
  woj. świętokrzyskie
  3,5 km
  Cały kraj
  4,9 km