Gmina Opatówek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Opatówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Opatówek to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kaliskiego. Gmina Opatówek ma 10 772 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Opatówek.
 • 10 772 Liczba mieszkańców
 • 104,3 km² Powierzchnia
 • 104 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKA Tablice rejestracyjne
 • Sebastian Wardęcki Burmistrz gminy
Gmina Opatówek na mapie
Identyfikatory
 • 18.215751.7397 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3007083
Herb gminy Opatówek
Gmina Opatówek herb

Gmina Opatówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-860Poczta Opatówek

Gmina Opatówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Opatówek ma 10 772 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Opatówek zawarli w 2020 roku 45 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,4% mieszkańców gminy Opatówek jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Opatówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,16 na 1000 mieszkańców gminy Opatówek. W 2020 roku urodziło się 91 dzieci, w tym 41,8% dziewczynek i 58,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 30,8% zgonów w gminie Opatówek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w gminie Opatówek były nowotwory, a 9,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Opatówek przypada 12.58 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 98 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 83 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Opatówek 15. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,7% mieszkańców gminy Opatówek jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 772 Liczba mieszkańców
 • 5 504 Kobiety
 • 5 268 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Opatówek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Opatówek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Opatówek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,3 lat
  Wielkopolskie
  40,9 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Opatówek, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,1%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Opatówek
  9,9%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Opatówek
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina Opatówek
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Opatówek w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Opatówek
  4,2
  woj. wielkopolskie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  Wielkopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,3
 • 45 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Opatówek w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Opatówek
  -4,2
  Wielkopolskie
  -1,2
  Cały kraj
  -3,2
 • -7,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Opatówek w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Opatówek w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Opatówek w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Opatówek w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 91 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 53 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,8%
  58,2%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Opatówek
  8,4
  Wielkopolskie
  10,3
  Cały kraj
  9,3
 • 42,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Opatówek
  42,9
  Wielkopolskie
  43,4
  Cały kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 113 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 335 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Opatówek
  3 335 g
  Województwo
  3 413 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 267 Waga 3500g - 3999g
 • 267
 • 286 Waga 3000g - 3499g
 • 286
 • 133 Waga 2500g - 2999g
 • 133
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,47
  Wielkopolskie
  1,51
  Kraj
  1,38
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Opatówek
  0,66
  Wielkopolskie
  0,73
  Polska
  0,67
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,85
  woj. wielkopolskie
  0,90
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Opatówek w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 136 Zgony
 • 63 Kobiety
  (Zgony)
 • 73 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,6
  woj. wielkopolskie
  11,4
  Polska
  12,5
 • 117,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Opatówek
  117,3
  woj. wielkopolskie
  111,5
  Cała Polska
  134,3
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  4,8
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,2
  Wielkopolskie
  3,1
  Kraj
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,8%
  woj. wielkopolskie
  36,2%
  Cały kraj
  39,4%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Opatówek
  24,5%
  woj. wielkopolskie
  28,7%
  Polska
  26,5%
 • 9,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Opatówek
  9,8%
  Wielkopolskie
  6,8%
  Kraj
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,4
  Cała Polska
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,6
  Cała Polska
  70,4
 • 247,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Opatówek
  247,0
  Wielkopolskie
  281,3
  Polska
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  266,0
  Cały kraj
  261,3
 • 310,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 334,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  310,8
  woj. wielkopolskie
  354,7
  Cała Polska
  421,0
 • 53,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  53,1
  woj. wielkopolskie
  61,6
  Polska
  69,5
 • 35,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Opatówek
  35,6
  Wielkopolskie
  38,7
  Kraj
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Opatówek
  4,7
  woj. wielkopolskie
  8,4
  Kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Opatówek
  0,5%
  woj. wielkopolskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 83 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Saldo migracji
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Opatówek w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Opatówek oddano do użytku 33 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Opatówek to 3 257 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 302 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Opatówek to 5,52 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Opatówek to 142,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,88% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,93% mieszkań posiada łazienkę, 76,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,60% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 257 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 301,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  301,90
  Wielkopolskie
  363,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 108,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Opatówek
  108,50 m2
  Wielkopolskie
  81,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Opatówek
  32,70 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Opatówek
  4,81
  Wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,31
  woj. wielkopolskie
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 33 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Opatówek
  3,06
  woj. wielkopolskie
  6,30
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 182 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,52 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,52
  Wielkopolskie
  3,93
  Polska
  3,77
 • 16,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  16,87
  Województwo
  24,75
  Kraj
  21,77
 • 4 698 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 142,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Opatówek
  142,4 m2
  Wielkopolskie
  91,6 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  0,44 m2
  Województwo
  0,58 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,01%
  Województwo
  98,60%
  Polska
  96,97%
 • 90,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Opatówek
  90,88%
  Województwo
  96,32%
  Kraj
  94,01%
 • 87,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Opatówek
  87,93%
  Wielkopolskie
  94,21%
  Kraj
  91,78%
 • 76,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Opatówek
  76,88%
  Wielkopolskie
  84,41%
  Cały kraj
  83,08%
 • 55,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Opatówek
  55,60%
  woj. wielkopolskie
  56,21%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Opatówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Opatówek na 1000 mieszkańców pracuje 190osób . 42,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Opatówek wynosiło w 2020 roku 2,5% (3,0% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Opatówek wynosiło 4 195,22 PLN, co odpowiada 76.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Opatówek 835 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 429 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -406.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Opatówek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  190,0
  Województwo
  283,0
  Polska
  252,0
 • 2,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 3,0% Kobiety
 • 2,1% Mężczyźni
 • Gmina
  2,5%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Opatówek w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Opatówek w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Opatówek w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 195 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Opatówek
  4 195 PLN
  woj. wielkopolskie
  4 986 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Opatówek w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 835 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 429 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -406 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,3% Pozostałe
 • 20,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Opatówek w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 045 Pracujący ogółem
 • 858 Kobiety
 • 1 187 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Opatówek w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  64,7
  woj. wielkopolskie
  67,5
  Cała Polska
  68,0
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  34,5
  Województwo
  34,9
  Cała Polska
  37,5
 • 114,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  114,4
  woj. wielkopolskie
  106,7
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Opatówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Opatówek w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 222 podmioty gospodarki narodowej, z czego 990 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 73 nowe podmioty, a 59 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (125) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (73) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (89) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (53) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Opatówek najwięcej (72) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 167) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,7% (82) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,0% (220) podmiotów, a 75,3% (920) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Opatówek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.0%) oraz Budownictwo (10.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 222 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 82 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 220 Przemysł i budownictwo
 • 920 Pozostała działalność
 • 73 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Opatówek w 2020 roku
 • 59 Podmioty wyrejestrowane w gminie Opatówek w 2020 roku
 • 990 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 167 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 167
 • 44 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 44
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 221 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 221
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 92 Spółki handlowe ogółem
 • 92
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 72  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 72
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 44 Spółki cywilne ogółem
 • 44
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 990 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 317 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 317
 • 102 Budownictwo
 • 102
 • 93 Transport i gospodarka magazynowa
 • 93
 • 89 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 89
 • 74 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74
 • 72 Przetwórstwo przemysłowe
 • 72
 • 59 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 59
 • 47 Pozostała działalność
 • 47
 • 36 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 36
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 21 Informacja i komunikacja
 • 21
 • 19 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 19
 • 16 Edukacja
 • 16
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Opatówek stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 81 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Opatówek wynosi 85,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Opatówek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,85 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 1,78 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,57 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,36 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Opatówek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 81
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 7,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Opatówek
  7,54
  woj. wielkopolskie
  16,83
  Polska
  19,96
 • 3,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Opatówek
  3,85
  woj. wielkopolskie
  10,25
  Cały kraj
  12,25
 • 1,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,36
  woj. wielkopolskie
  4,34
  Cała Polska
  5,17
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,57
  Wielkopolskie
  1,58
  Cała Polska
  1,73
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Opatówek
  0,16
  Województwo
  0,31
  Polska
  0,37
 • 1,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,78
  woj. wielkopolskie
  8,02
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Opatówek
  86%
  woj. wielkopolskie
  76%
  Polska
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Opatówek
  74%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  65%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  96%
  woj. wielkopolskie
  86%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Opatówek
  92%
  Wielkopolskie
  92%
  Cały kraj
  87%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Opatówek
  52%
  Województwo
  58%
  Polska
  54%

Gmina Opatówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Opatówek wyniosła w 2020 roku 55,7 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Opatówek - 30% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,1 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Opatówek wyniosła w 2020 roku 61,4 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.1%). W budżecie gminy Opatówek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 118 złotych na mieszkańca (2,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,7 mln

  2,8 tys(100%)

  34,4 mln

  3,2 tys(100%)

  34,8 mln

  3,2 tys(100%)

  40,2 mln

  3,7 tys(100%)

  51,9 mln

  4,8 tys(100%)

  59,3 mln

  5,5 tys(100%)

  55,4 mln

  5,1 tys(100%)

  55,7 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,9 mln

  1,3 tys(46.7%)

  15,1 mln

  1,4 tys(44%)

  15,4 mln

  1,4 tys(44.2%)

  15,6 mln

  1,4 tys(38.8%)

  19,2 mln

  1,8 tys(37%)

  16,5 mln

  1,5 tys(27.8%)

  17,0 mln

  1,6 tys(30.8%)

  16,7 mln

  1,5 tys(30%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  136(4.9%)

  2,4 mln

  222(7%)

  2,6 mln

  243(7.6%)

  2,3 mln

  209(5.6%)

  2,8 mln

  258(5.4%)

  4,1 mln

  378(6.9%)

  8,5 mln

  788(15.4%)

  7,3 mln

  679(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  320(11.6%)

  3,5 mln

  330(10.3%)

  3,8 mln

  347(10.8%)

  3,9 mln

  364(9.8%)

  4,4 mln

  409(8.6%)

  4,5 mln

  418(7.6%)

  4,9 mln

  456(8.9%)

  4,8 mln

  442(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  262(9.5%)

  3,5 mln

  327(10.2%)

  3,0 mln

  280(8.7%)

  2,1 mln

  190(5.1%)

  5,0 mln

  462(9.7%)

  4,6 mln

  428(7.8%)

  4,8 mln

  443(8.6%)

  4,0 mln

  374(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  416(15%)

  4,6 mln

  428(13.4%)

  4,7 mln

  435(13.6%)

  10,9 mln

  1,0 tys(27%)

  1,9 mln

  178(3.7%)

  2,0 mln

  184(3.4%)

  1,8 mln

  167(3.3%)

  1,8 mln

  167(3.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  694,5 tys

  64,5(2.3%)

  612,8 tys

  57,0(1.8%)

  951,4 tys

  87,7(2.7%)

  784,2 tys

  72,4(2%)

  881,8 tys

  81,2(1.7%)

  1,0 mln

  94,9(1.7%)

  1,2 mln

  109(2.1%)

  1,3 mln

  121(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  889,8 tys

  82,7(3%)

  726,2 tys

  67,5(2.1%)

  693,7 tys

  63,9(2%)

  1,2 mln

  110(3%)

  776,2 tys

  71,5(1.5%)

  738,0 tys

  68,2(1.2%)

  906,5 tys

  83,9(1.6%)

  933,4 tys

  86,5(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  606,3 tys

  56,3(2%)

  2,3 mln

  212(6.6%)

  1,7 mln

  155(4.8%)

  2,5 mln

  232(6.3%)

  4,2 mln

  390(8.2%)

  13,1 mln

  1,2 tys(22.1%)

  817,8 tys

  75,7(1.5%)

  900,4 tys

  83,5(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  242,1 tys

  22,5(0.8%)

  354,4 tys

  32,9(1%)

  361,1 tys

  33,3(1%)

  204,1 tys

  18,8(0.5%)

  305,3 tys

  28,1(0.6%)

  221,9 tys

  20,5(0.4%)

  218,2 tys

  20,2(0.4%)

  511,4 tys

  47,4(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  205,9 tys

  19,1(0.7%)

  222,1 tys

  20,6(0.6%)

  896,1 tys

  82,6(2.6%)

  208,7 tys

  19,3(0.5%)

  283,6 tys

  26,1(0.5%)

  334,0 tys

  30,9(0.6%)

  604,8 tys

  56,0(1.1%)

  446,5 tys

  41,4(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  271,5 tys

  25,2(0.9%)

  394,2 tys

  36,6(1.1%)

  193,6 tys

  17,8(0.6%)

  171,6 tys

  15,8(0.4%)

  161,9 tys

  14,9(0.3%)

  251,6 tys

  23,3(0.4%)

  392,1 tys

  36,3(0.7%)

  332,4 tys

  30,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  136,2 tys

  12,7(0.5%)

  145,3 tys

  13,5(0.4%)

  144,3 tys

  13,3(0.4%)

  159,1 tys

  14,7(0.4%)

  146,3 tys

  13,5(0.3%)

  182,4 tys

  16,9(0.3%)

  171,0 tys

  15,8(0.3%)

  143,6 tys

  13,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  255,2 tys

  23,7(0.9%)

  193,3 tys

  18,0(0.6%)

  115,5 tys

  10,6(0.3%)

  85,3 tys

  7,9(0.2%)

  58,5 tys

  5,4(0.1%)

  115,4 tys

  10,7(0.2%)

  263,2 tys

  24,3(0.5%)

  121,8 tys

  11,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  163,2 tys

  15,2(0.5%)

  166,4 tys

  15,5(0.5%)

  142,7 tys

  13,2(0.4%)

  130,4 tys

  12,0(0.3%)

  123,1 tys

  11,3(0.2%)

  133,8 tys

  12,4(0.2%)

  127,4 tys

  11,8(0.2%)

  120,0 tys

  11,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,8 tys

  0,2(0%)

  55,6 tys

  5,2(0.2%)

  64,9 tys

  6,0(0.2%)

  7,9 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  77,1 tys

  7,1(0.1%)

  72,1 tys

  6,7(0.1%)

  62,6 tys

  5,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  60,3 tys

  5,6(0.2%)

  36,0 tys

  3,3(0.1%)

  26,7 tys

  2,5(0.1%)

  35,4 tys

  3,3(0.1%)

  22,0 tys

  2,0(0%)

  44,2 tys

  4,1(0.1%)

  41,3 tys

  3,8(0.1%)

  46,1 tys

  4,3(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  131,0 tys

  12,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,5 tys

  10,8(0.2%)

  141,9 tys

  13,1(0.2%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  9,6 tys

  0,9(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,4 mln

  3,3 tys(100%)

  34,9 mln

  3,2 tys(100%)

  35,8 mln

  3,3 tys(100%)

  42,0 mln

  3,9 tys(100%)

  48,4 mln

  4,5 tys(100%)

  51,2 mln

  4,7 tys(100%)

  61,3 mln

  5,7 tys(100%)

  61,4 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,9 mln

  1,2 tys(36.5%)

  13,0 mln

  1,2 tys(37.1%)

  11,9 mln

  1,1 tys(33.1%)

  13,2 mln

  1,2 tys(31.3%)

  13,7 mln

  1,3 tys(28.2%)

  16,2 mln

  1,5 tys(31.7%)

  18,8 mln

  1,7 tys(30.6%)

  19,3 mln

  1,8 tys(31.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,5 mln

  1,2 tys(38%)

  13,2 mln

  1,2 tys(37.7%)

  11,3 mln

  1,0 tys(31.6%)

  12,3 mln

  1,1 tys(29.2%)

  12,4 mln

  1,1 tys(25.7%)

  12,0 mln

  1,1 tys(23.4%)

  12,8 mln

  1,2 tys(20.9%)

  14,6 mln

  1,3 tys(23.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  570,8 tys

  53,0(1.6%)

  1,1 mln

  98,2(3%)

  1,9 mln

  175(5.3%)

  1,6 mln

  148(3.8%)

  1,8 mln

  163(3.7%)

  2,2 mln

  200(4.2%)

  3,4 mln

  310(5.5%)

  4,4 mln

  406(7.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,4 mln

  129(3.9%)

  1,5 mln

  144(4.4%)

  1,9 mln

  175(5.3%)

  1,8 mln

  169(4.4%)

  1,5 mln

  138(3.1%)

  1,8 mln

  168(3.6%)

  1,9 mln

  179(3.2%)

  1,8 mln

  171(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  478,6 tys

  44,5(1.4%)

  899,0 tys

  83,6(2.6%)

  1,4 mln

  127(3.8%)

  1,1 mln

  102(2.6%)

  1,1 mln

  103(2.3%)

  2,6 mln

  245(5.2%)

  1,3 mln

  124(2.2%)

  1,4 mln

  130(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  124(3.8%)

  567,1 tys

  52,7(1.6%)

  2,0 mln

  183(5.6%)

  683,1 tys

  63,1(1.6%)

  2,5 mln

  228(5.1%)

  2,4 mln

  226(4.8%)

  6,4 mln

  591(10.4%)

  1,3 mln

  125(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  483,1 tys

  44,9(1.4%)

  162,9 tys

  15,1(0.5%)

  865,4 tys

  79,8(2.4%)

  107,0 tys

  9,9(0.3%)

  2,1 mln

  195(4.4%)

  1,1 mln

  99,0(2.1%)

  1,5 mln

  140(2.5%)

  754,1 tys

  69,9(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  318(9.7%)

  3,5 mln

  326(10%)

  3,6 mln

  333(10.1%)

  9,8 mln

  902(23.3%)

  792,4 tys

  73,0(1.6%)

  564,1 tys

  52,2(1.1%)

  557,5 tys

  51,6(0.9%)

  613,7 tys

  56,9(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  646,2 tys

  60,0(1.8%)

  588,0 tys

  54,7(1.7%)

  560,8 tys

  51,7(1.6%)

  603,8 tys

  55,7(1.4%)

  561,0 tys

  51,7(1.2%)

  493,6 tys

  45,6(1%)

  700,3 tys

  64,8(1.1%)

  592,9 tys

  55,0(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  294,5 tys

  27,4(0.8%)

  135,4 tys

  12,6(0.4%)

  140,2 tys

  12,9(0.4%)

  202,4 tys

  18,7(0.5%)

  334,1 tys

  30,8(0.7%)

  186,1 tys

  17,2(0.4%)

  197,0 tys

  18,2(0.3%)

  288,1 tys

  26,7(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,8 tys

  0,2(0%)

  55,6 tys

  5,2(0.2%)

  64,9 tys

  6,0(0.2%)

  7,9 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  77,1 tys

  7,1(0.2%)

  72,1 tys

  6,7(0.1%)

  62,6 tys

  5,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  76,4 tys

  7,1(0.2%)

  165,0 tys

  15,3(0.5%)

  67,6 tys

  6,2(0.2%)

  61,4 tys

  5,7(0.1%)

  57,4 tys

  5,3(0.1%)

  56,9 tys

  5,3(0.1%)

  59,2 tys

  5,5(0.1%)

  48,0 tys

  4,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,0 tys

  0,9(0%)

  10,0 tys

  0,9(0%)

  6,6 tys

  0,6(0%)

  540,1 tys

  49,9(1.3%)

  110,0 tys

  10,1(0.2%)

  89,0 tys

  8,2(0.2%)

  12,5 tys

  1,2(0%)

  40,0 tys

  3,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  92,2 tys

  8,6(0.3%)

  96,7 tys

  9,0(0.3%)

  62,1 tys

  5,7(0.2%)

  54,6 tys

  5,0(0.1%)

  45,3 tys

  4,2(0.1%)

  40,4 tys

  3,7(0.1%)

  38,2 tys

  3,5(0.1%)

  35,8 tys

  3,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  62,4 tys

  5,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,3 tys

  6,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,3 tys

  7,2(0.1%)

  21,8 tys

  2,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 tys

  0,3(0%)

  332

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  340

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  380

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  117,3 tys

  10,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,3 tys

  7,7(0.2%)

  124,5 tys

  11,5(0.2%)

  36,0 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Opatówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 518 mieszkańców gminy Opatówek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 255 kobiet oraz 1 263 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 0,9% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców gminy Opatówek, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 28,7% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Opatówek mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Opatówek największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz podstawowe ukończone (27,0%).

  W roku 2018 w gminie Opatówek mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 215 dzieci (101 dziewczynek oraz 114 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Opatówek mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 121 dzieci (69 dziewczynek oraz 52 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  17,2% mieszkańców gminy Opatówek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 821 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 52 oddziałach uczyło się 923 uczniów (457 kobiet oraz 466 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Opatówek placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 42 oddziałach uczyło się 786 uczniów (389 kobiet oraz 397 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,22.

  W gminie Opatówek znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 28 uczniów (5 kobiet oraz 23 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 11 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Opatówek placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 55 uczniów (42 kobiety oraz 13 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W gminie Opatówek znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 232 uczniów (37 kobiet oraz 195 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 46 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Opatówek placówkę miała 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 356 uczniów (109 kobiet oraz 247 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 76 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,0 uczniów. 17,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców gminy Opatówek w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Opatówek
  11,4%
  Województwo
  16,9%
  Polska
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Opatówek
  25,7%
  woj. wielkopolskie
  31,7%
  Cała Polska
  33,3%
 • 27,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 0,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  0,9%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Polska
  2,7%
 • 1,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Opatówek
  7,6%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Opatówek
  17,2%
  Wielkopolskie
  18,1%
  Kraj
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,6%
  Województwo
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,9%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Opatówek
  28,7%
  woj. wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 30,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Opatówek
  1,8%
  Województwo
  1,1%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 821 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Opatówek
  821,0
  Wielkopolskie
  897,0
  Kraj
  873,0
 • 1,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Opatówek
  1,46
  Wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Opatówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 215 Dzieci
 • 101 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 114 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 46 3 lata
 • 46
 • 52 4 lata
 • 52
 • 62 5 lata
 • 62
 • 52 6 lat
 • 52
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 24 4 lata
 • 24
 • 29 5 lata
 • 29
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 28 4 lata
 • 28
 • 33 5 lata
 • 33
 • 26 6 lat
 • 26
 • 159 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Opatówek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Opatówek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Opatówku
  Publiczne
  62 761-80-33
  ul. Kościelna 2
  62-860 Opatówek
  510310
 • Szkoły podstawowe w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 52 Oddziały
 • 923 Uczniowie
 • 457 Kobiety
  (uczniowie)
 • 466 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 96 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 126 Absolwenci 2016
 • 61 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Opatówek
  17,8
  woj. wielkopolskie
  17,8
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 74,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 66,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 31 niemiecki
 •  
 • 100,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Opatówek
  100,22
  Województwo
  97,51
  Cały kraj
  95,46
 • 99,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Opatówek
  99,24
  Województwo
  95,84
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Opatówek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Opatówek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Opatówku (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  2247245
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach
  Publiczna
  62 761-27-24
  62 761-27-24
  ul. Chełmce 3
  62-860 Chełmce
  9182-
  Szkoła Podstawowa w Rajsku
  Publiczna
  62 761-85-63
  ul. Rajsko 4
  62-860 Rajsko
  9164-
  Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  62 761-43-12
  62 761-43-12
  ul. Tłokinia Wielka 87
  62-860 Tłokinia Wielka
  8143-
  Szkoła Podstawowa Filia w Sierzchowie
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  224-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,9%
  82,1%
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Opatówek
  14,0
  Wielkopolskie
  26,9
  Kraj
  26,2
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 232 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 15,9%
  84,1%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • gm. Opatówek
  17,8
  Wielkopolskie
  24,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 26,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 464 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 232 niemiecki
 • 232 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Opatówek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Opatówek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  12216-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  253-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  218-
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  19-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatówek - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Opatówek

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Opatówek znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 300)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Opatówek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W gminie Opatówek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 1 500)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 84)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 84)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 69)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)
  • taneczne: 4 (członkowie: 52)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Opatówek działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 092 zwiedzających, co daje 1 010 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Opatówek działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 42 227 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 48 657 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Opatówek działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 72 członków. Zarejestrowano 152 ćwiczących (mężczyźni: 152, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 73, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Opatówek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatówek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Opatówek i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Opatówek odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 74,2 wypadków (mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Opatówek znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Opatówek
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 11 Ranni
  (rok 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Opatówek w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 74,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  74,2
  Województwo
  80,7
  Kraj
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  6,2
  Cały kraj
  6,5
 • 101,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  102,0
  Województwo
  92,5
  Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  7,7
  Kraj
  10,6
 • 137,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina
  137,5
  Województwo
  114,6
  Cały kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Opatówek w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 748,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  748,1 km
  Województwo
  725,3 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 7,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  7,2 km
  Wielkopolskie
  6,2 km
  Polska
  4,5 km