Gmina Opatówek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Opatówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Opatówek to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kaliskiego. Gmina Opatówek ma 10 639 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 12,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Opatówek.
 • 10 639 Liczba mieszkańców
 • 104,3 km² Powierzchnia
 • 102 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKA Tablice rejestracyjne
 • Sebastian Wardęcki Burmistrz gminy
Gmina Opatówek na mapie
Identyfikatory
 • 18.215751.7397 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3007083
Herb gminy Opatówek
Gmina Opatówek herb

Gmina Opatówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-860Poczta Opatówek

Gmina Opatówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Opatówek ma 10 639 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Opatówek zawarli w 2022 roku 50 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,0% mieszkańców gminy Opatówek jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Opatówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,44 na 1000 mieszkańców gminy Opatówek. W 2022 roku urodziło się 79 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 22,5% zgonów w gminie Opatówek spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w gminie Opatówek były nowotwory, a 14,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Opatówek przypada 9.84 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 117 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 135 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Opatówek -18. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,4% mieszkańców gminy Opatówek jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 639 Liczba mieszkańców
 • 5 476 Kobiety
 • 5 163 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Opatówek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Opatówek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Opatówek w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,3 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Opatówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Opatówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Opatówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,0%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,2%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Opatówek
  9,2%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Opatówek
  4,7%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina Opatówek
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Opatówek w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Opatówek
  4,7
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 50 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Opatówek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Opatówek
  -2,4
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -3,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Opatówek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Opatówek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Opatówek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Opatówek w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 79 Urodzenia żywe
 • 39 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 40 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Opatówek
  7,4
  Wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Opatówek
  36,9
  Wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 379 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Opatówek
  3 329 g
  Województwo
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 224 Waga 3500g - 3999g
 • 224
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,38
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Opatówek
  0,64
  Wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Opatówek w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 105 Zgony
 • 46 Kobiety
  (Zgony)
 • 59 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 130,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Opatówek
  130,7
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  5,8
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  2,7
  Wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  22,5%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Opatówek
  19,4%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 14,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Opatówek
  14,5%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 45 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 211,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Opatówek
  211,8
  Wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 245,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 233,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 258,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  245,7
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 43,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 68,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  43,9
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Opatówek
  9,5
  Wielkopolskie
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Opatówek
  7,2
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Opatówek
  0,8%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 117 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 64 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 135 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Opatówek w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Opatówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Opatówek oddano do użytku 68 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Opatówek to 3 475 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  64,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 35,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Opatówek to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Opatówek to 113,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,23% mieszkań posiada łazienkę, 80,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 42,22% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 475 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  325,60
  Wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 109,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Opatówek
  109,90 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 35,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Opatówek
  35,80 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Opatówek
  4,84
  Wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,07
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 68 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Opatówek
  6,37
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 336 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,94
  Wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 31,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  31,48
  Województwo
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 7 693 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 113,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Opatówek
  113,1 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,72 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,72 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,13%
  Województwo
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 94,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Opatówek
  94,50%
  Województwo
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 92,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Opatówek
  92,23%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 80,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Opatówek
  80,78%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 42,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Opatówek
  42,22%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Opatówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Opatówek na 1000 mieszkańców pracuje 199osób . 42,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Opatówek wynosiło w 2023 roku 3,1% (3,1% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Opatówek wynosiło 5 201,09 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Opatówek 835 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 429 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -406.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Opatówek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 199 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  199,0
  Województwo
  290,0
  Polska
  259,0
 • 2,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 3,3% Kobiety
 • 2,3% Mężczyźni
 • Gmina
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Opatówek w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Opatówek w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Opatówek w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 554 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Opatówek
  5 201 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Opatówek w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 835 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 429 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -406 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 28,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Opatówek w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 126 Pracujący ogółem
 • 905 Kobiety
 • 1 221 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Opatówek w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Opatówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  68,4
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 35,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  35,8
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 109,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  109,8
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Opatówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Opatówek w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 353 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 094 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 87 nowych podmiotów, a 40 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (125) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (73) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (89) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (40) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Opatówek najwięcej (91) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 298) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,8% (79) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,7% (267) podmiotów, a 74,4% (1 007) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Opatówek najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Budownictwo (11.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 353 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 79 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 267 Przemysł i budownictwo
 • 1 007 Pozostała działalność
 • 87 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Opatówek w 2023 roku
 • 40 Podmioty wyrejestrowane w gminie Opatówek w 2023 roku
 • 1 094 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 298 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 298
 • 44 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 44
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 352 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 352
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 111 Spółki handlowe ogółem
 • 111
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 91  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 91
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 43 Spółki cywilne ogółem
 • 43
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 094 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 301 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 301
 • 128 Budownictwo
 • 128
 • 110 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 110
 • 94 Transport i gospodarka magazynowa
 • 94
 • 87 Przetwórstwo przemysłowe
 • 87
 • 72 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72
 • 69 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 69
 • 66 Pozostała działalność
 • 66
 • 32 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 32
 • 32 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 32
 • 27 Edukacja
 • 27
 • 25 Informacja i komunikacja
 • 25
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Opatówek stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 91 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Opatówek wynosi 87,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Opatówek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,42 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 1,73 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Opatówek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 91
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 8,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Opatówek
  8,52
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Polska
  22,81
 • 3,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Opatówek
  3,42
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,88
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,38
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Opatówek
  0,17
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 1,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,73
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Opatówek
  87%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Opatówek
  71%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  97%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Opatówek
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Opatówek
  50%
  Województwo
  52%
  Polska
  51%

Gmina Opatówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Opatówek wyniosła w 2022 roku 77,8 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Opatówek - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,5 mln złotych, czyli 21,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Opatówek wyniosła w 2022 roku 75,8 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6.7%). W budżecie gminy Opatówek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (19,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 108 złotych na mieszkańca (1,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Opatówek według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,8 mln

  3,2 tys(100%)

  40,2 mln

  3,7 tys(100%)

  51,9 mln

  4,8 tys(100%)

  59,3 mln

  5,5 tys(100%)

  55,4 mln

  5,1 tys(100%)

  55,7 mln

  5,2 tys(100%)

  63,1 mln

  5,9 tys(100%)

  77,8 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,4 mln

  1,4 tys(44.2%)

  15,6 mln

  1,4 tys(38.8%)

  19,2 mln

  1,8 tys(37%)

  16,5 mln

  1,5 tys(27.8%)

  17,0 mln

  1,6 tys(30.8%)

  16,7 mln

  1,5 tys(30%)

  18,6 mln

  1,7 tys(29.4%)

  20,9 mln

  2,0 tys(26.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  280(8.7%)

  2,1 mln

  190(5.1%)

  5,0 mln

  462(9.7%)

  4,6 mln

  428(7.8%)

  4,8 mln

  443(8.6%)

  4,0 mln

  374(7.2%)

  6,4 mln

  600(10.2%)

  10,9 mln

  1,0 tys(14%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,5 tys

  10,8(0.2%)

  141,9 tys

  13,1(0.2%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  9,6 tys

  0,9(0%)

  6,9 tys

  0,6(0%)

  7,3 mln

  685(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  243(7.6%)

  2,3 mln

  209(5.6%)

  2,8 mln

  258(5.4%)

  4,1 mln

  378(6.9%)

  8,5 mln

  788(15.4%)

  7,3 mln

  679(13.1%)

  5,7 mln

  534(9.1%)

  7,1 mln

  668(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  347(10.8%)

  3,9 mln

  364(9.8%)

  4,4 mln

  409(8.6%)

  4,5 mln

  418(7.6%)

  4,9 mln

  456(8.9%)

  4,8 mln

  442(8.6%)

  5,2 mln

  481(8.2%)

  6,5 mln

  607(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  435(13.6%)

  10,9 mln

  1,0 tys(27%)

  1,9 mln

  178(3.7%)

  2,0 mln

  184(3.4%)

  1,8 mln

  167(3.3%)

  1,8 mln

  167(3.2%)

  2,0 mln

  184(3.1%)

  4,2 mln

  394(5.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  155(4.8%)

  2,5 mln

  232(6.3%)

  4,2 mln

  390(8.2%)

  13,1 mln

  1,2 tys(22.1%)

  817,8 tys

  75,7(1.5%)

  900,4 tys

  83,5(1.6%)

  4,2 mln

  396(6.7%)

  3,9 mln

  365(5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  896,1 tys

  82,6(2.6%)

  208,7 tys

  19,3(0.5%)

  283,6 tys

  26,1(0.5%)

  334,0 tys

  30,9(0.6%)

  604,8 tys

  56,0(1.1%)

  446,5 tys

  41,4(0.8%)

  632,6 tys

  58,9(1%)

  2,6 mln

  244(3.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  951,4 tys

  87,7(2.7%)

  784,2 tys

  72,4(2%)

  881,8 tys

  81,2(1.7%)

  1,0 mln

  94,9(1.7%)

  1,2 mln

  109(2.1%)

  1,3 mln

  121(2.3%)

  1,3 mln

  123(2.1%)

  1,9 mln

  176(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  693,7 tys

  63,9(2%)

  1,2 mln

  110(3%)

  776,2 tys

  71,5(1.5%)

  738,0 tys

  68,2(1.2%)

  906,5 tys

  83,9(1.6%)

  933,4 tys

  86,5(1.7%)

  1,2 mln

  113(1.9%)

  1,5 mln

  142(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  361,1 tys

  33,3(1%)

  204,1 tys

  18,8(0.5%)

  305,3 tys

  28,1(0.6%)

  221,9 tys

  20,5(0.4%)

  218,2 tys

  20,2(0.4%)

  511,4 tys

  47,4(0.9%)

  626,6 tys

  58,4(1%)

  328,6 tys

  30,8(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  193,6 tys

  17,8(0.6%)

  171,6 tys

  15,8(0.4%)

  161,9 tys

  14,9(0.3%)

  251,6 tys

  23,3(0.4%)

  392,1 tys

  36,3(0.7%)

  332,4 tys

  30,8(0.6%)

  648,3 tys

  60,4(1%)

  272,2 tys

  25,5(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  115,5 tys

  10,6(0.3%)

  85,3 tys

  7,9(0.2%)

  58,5 tys

  5,4(0.1%)

  115,4 tys

  10,7(0.2%)

  263,2 tys

  24,3(0.5%)

  121,8 tys

  11,3(0.2%)

  43,1 tys

  4,0(0.1%)

  203,3 tys

  19,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  144,3 tys

  13,3(0.4%)

  159,1 tys

  14,7(0.4%)

  146,3 tys

  13,5(0.3%)

  182,4 tys

  16,9(0.3%)

  171,0 tys

  15,8(0.3%)

  143,6 tys

  13,3(0.3%)

  205,9 tys

  19,2(0.3%)

  198,2 tys

  18,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  142,7 tys

  13,2(0.4%)

  130,4 tys

  12,0(0.3%)

  123,1 tys

  11,3(0.2%)

  133,8 tys

  12,4(0.2%)

  127,4 tys

  11,8(0.2%)

  120,0 tys

  11,1(0.2%)

  119,3 tys

  11,1(0.2%)

  134,3 tys

  12,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,7 tys

  2,5(0.1%)

  35,4 tys

  3,3(0.1%)

  22,0 tys

  2,0(0%)

  44,2 tys

  4,1(0.1%)

  41,3 tys

  3,8(0.1%)

  46,1 tys

  4,3(0.1%)

  42,2 tys

  3,9(0.1%)

  65,3 tys

  6,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,9 tys

  6,0(0.2%)

  7,9 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  77,1 tys

  7,1(0.1%)

  72,1 tys

  6,7(0.1%)

  62,6 tys

  5,8(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Opatówek według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Opatówek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,8 mln

  3,3 tys(100%)

  42,0 mln

  3,9 tys(100%)

  48,4 mln

  4,5 tys(100%)

  51,2 mln

  4,7 tys(100%)

  61,3 mln

  5,7 tys(100%)

  61,4 mln

  5,7 tys(100%)

  71,6 mln

  6,7 tys(100%)

  75,8 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  1,1 tys(33.1%)

  13,2 mln

  1,2 tys(31.3%)

  13,7 mln

  1,3 tys(28.2%)

  16,2 mln

  1,5 tys(31.7%)

  18,8 mln

  1,7 tys(30.6%)

  19,3 mln

  1,8 tys(31.5%)

  21,1 mln

  2,0 tys(29.4%)

  23,5 mln

  2,2 tys(31%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 mln

  1,0 tys(31.6%)

  12,3 mln

  1,1 tys(29.2%)

  12,4 mln

  1,1 tys(25.7%)

  12,0 mln

  1,1 tys(23.4%)

  12,8 mln

  1,2 tys(20.9%)

  14,6 mln

  1,3 tys(23.7%)

  16,4 mln

  1,5 tys(23%)

  13,3 mln

  1,2 tys(17.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,3 tys

  7,7(0.2%)

  124,5 tys

  11,5(0.2%)

  36,0 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 mln

  474(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  865,4 tys

  79,8(2.4%)

  107,0 tys

  9,9(0.3%)

  2,1 mln

  195(4.4%)

  1,1 mln

  99,0(2.1%)

  1,5 mln

  140(2.5%)

  754,1 tys

  69,9(1.2%)

  3,3 mln

  303(4.5%)

  4,9 mln

  456(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  175(5.3%)

  1,6 mln

  148(3.8%)

  1,8 mln

  163(3.7%)

  2,2 mln

  200(4.2%)

  3,4 mln

  310(5.5%)

  4,4 mln

  406(7.1%)

  6,0 mln

  557(8.4%)

  4,6 mln

  430(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  333(10.1%)

  9,8 mln

  902(23.3%)

  792,4 tys

  73,0(1.6%)

  564,1 tys

  52,2(1.1%)

  557,5 tys

  51,6(0.9%)

  613,7 tys

  56,9(1%)

  533,0 tys

  49,6(0.7%)

  4,1 mln

  380(5.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,9 mln

  175(5.3%)

  1,8 mln

  169(4.4%)

  1,5 mln

  138(3.1%)

  1,8 mln

  168(3.6%)

  1,9 mln

  179(3.2%)

  1,8 mln

  171(3%)

  1,8 mln

  167(2.5%)

  3,2 mln

  300(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  183(5.6%)

  683,1 tys

  63,1(1.6%)

  2,5 mln

  228(5.1%)

  2,4 mln

  226(4.8%)

  6,4 mln

  591(10.4%)

  1,3 mln

  125(2.2%)

  3,5 mln

  322(4.8%)

  2,3 mln

  216(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 tys

  0,6(0%)

  540,1 tys

  49,9(1.3%)

  110,0 tys

  10,1(0.2%)

  89,0 tys

  8,2(0.2%)

  12,5 tys

  1,2(0%)

  40,0 tys

  3,7(0.1%)

  13,2 tys

  1,2(0%)

  2,1 mln

  193(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  127(3.8%)

  1,1 mln

  102(2.6%)

  1,1 mln

  103(2.3%)

  2,6 mln

  245(5.2%)

  1,3 mln

  124(2.2%)

  1,4 mln

  130(2.3%)

  1,9 mln

  176(2.6%)

  1,7 mln

  162(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  560,8 tys

  51,7(1.6%)

  603,8 tys

  55,7(1.4%)

  561,0 tys

  51,7(1.2%)

  493,6 tys

  45,6(1%)

  700,3 tys

  64,8(1.1%)

  592,9 tys

  55,0(1%)

  676,1 tys

  63,0(0.9%)

  758,1 tys

  71,0(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  140,2 tys

  12,9(0.4%)

  202,4 tys

  18,7(0.5%)

  334,1 tys

  30,8(0.7%)

  186,1 tys

  17,2(0.4%)

  197,0 tys

  18,2(0.3%)

  288,1 tys

  26,7(0.5%)

  292,3 tys

  27,2(0.4%)

  632,4 tys

  59,3(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  67,6 tys

  6,2(0.2%)

  61,4 tys

  5,7(0.1%)

  57,4 tys

  5,3(0.1%)

  56,9 tys

  5,3(0.1%)

  59,2 tys

  5,5(0.1%)

  48,0 tys

  4,4(0.1%)

  64,0 tys

  6,0(0.1%)

  91,5 tys

  8,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  62,1 tys

  5,7(0.2%)

  54,6 tys

  5,0(0.1%)

  45,3 tys

  4,2(0.1%)

  40,4 tys

  3,7(0.1%)

  38,2 tys

  3,5(0.1%)

  35,8 tys

  3,3(0.1%)

  29,5 tys

  2,7(0%)

  42,0 tys

  3,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,9 tys

  6,0(0.2%)

  7,9 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  77,1 tys

  7,1(0.2%)

  72,1 tys

  6,7(0.1%)

  62,6 tys

  5,8(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  74,3 tys

  6,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,3 tys

  7,2(0.1%)

  21,8 tys

  2,0(0%)

  100,0 tys

  9,3(0.1%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  340

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  380

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  29,0 tys

  2,7(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  18,5 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Opatówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 585 mieszkańców gminy Opatówek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 291 kobiet oraz 1 295 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców gminy Opatówek, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Opatówek mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Opatówek największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2022 w gminie Opatówek mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 227 dzieci (125 dziewczynek oraz 102 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Opatówek mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 121 dzieci (69 dziewczynek oraz 52 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  17,4% mieszkańców gminy Opatówek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 823 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 47 oddziałach uczyło się 870 uczniów (404 kobiety oraz 466 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Opatówek placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 42 oddziałach uczyło się 786 uczniów (389 kobiet oraz 397 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,32.

  W gminie Opatówek znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 14 uczniów (2 kobiety oraz 12 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Opatówek placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 55 uczniów (42 kobiety oraz 13 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W gminie Opatówek znajduje się 1 Technikum, w którym w 17 oddziałach uczyło się 349 uczniów (49 kobiet oraz 300 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 52 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Opatówek placówkę miała 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 356 uczniów (109 kobiet oraz 247 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 76 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 15,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,0 uczniów. 20,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców gminy Opatówek w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • gm. Opatówek
  17,7%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Opatówek
  30,5%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,3%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Opatówek
  7,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Opatówek
  21,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,2%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Opatówek
  18,2%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Opatówek
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 823 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Opatówek
  823,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 1,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Opatówek
  1,46
  Wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Opatówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 227 Dzieci
 • 125 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 102 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,1%
  44,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 52 3 lata
 • 52
 • 46 4 lata
 • 46
 • 69 5 lata
 • 69
 • 56 6 lat
 • 56
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 31 3 lata
 • 31
 • 25 4 lata
 • 25
 • 40 5 lata
 • 40
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 21 3 lata
 • 21
 • 21 4 lata
 • 21
 • 29 5 lata
 • 29
 • 29 6 lat
 • 29
 • 154 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Opatówek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Opatówek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Opatówku
  Publiczne
  62 761-80-33
  ul. Kościelna 2
  62-860 Opatówek
  510310
 • Szkoły podstawowe w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 870 Uczniowie
 • 404 Kobiety
  (uczniowie)
 • 466 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 113 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 163 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Opatówek
  18,5
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 77,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 69,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 88,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Opatówek
  88,32
  Województwo
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 87,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Opatówek
  87,51
  Województwo
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Opatówek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Opatówek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Opatówku (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  2247245
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach
  Publiczna
  62 761-27-24
  62 761-27-24
  ul. Chełmce 3
  62-860 Chełmce
  9182-
  Szkoła Podstawowa w Rajsku
  Publiczna
  62 761-85-63
  ul. Rajsko 4
  62-860 Rajsko
  9164-
  Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  62 761-43-12
  62 761-43-12
  ul. Tłokinia Wielka 87
  62-860 Tłokinia Wielka
  8143-
  Szkoła Podstawowa Filia w Sierzchowie
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  224-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,3%
  85,7%
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Opatówek
  14,0
  Wielkopolskie
  26,1
  Kraj
  26,5
 •  
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 349 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 300 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,0%
  86,0%
 • 113 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • gm. Opatówek
  20,5
  Wielkopolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 38,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Opatówek(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Opatówek aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  12216-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  253-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  218-
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  19-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Opatówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Opatówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Opatówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatówek - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Opatówek

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Opatówek znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 340)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Opatówek: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Opatówek 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 210 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 11 (uczestnicy: 1 716)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 63)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 1 588)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 15)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 77)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Opatówek działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 8 029 zwiedzających, co daje 7 526 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Opatówek działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 44 353 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 48 657 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w gminie Opatówek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Opatówek działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 72 członków. Zarejestrowano 152 ćwiczących (mężczyźni: 152, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 73, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Opatówek w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Opatówek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Opatówek i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Opatówek odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 75,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Opatówek znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Opatówek
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Opatówek w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 74,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  75,0
  Województwo
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 9,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  9,4
  Wielkopolskie
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 74,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  75,0
  Województwo
  74,9
  Polska
  65,5
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  12,5
  Wielkopolskie
  9,3
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  100,0
  Województwo
  113,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Opatówek w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 949,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  949,3 km
  Województwo
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 9,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  9,3 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)