Gmina Oleśnica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Oleśnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Oleśnica to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego. Gmina Oleśnica ma 3 829 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 5,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Oleśnica.
 • 3 829 Liczba mieszkańców
 • 53,4 km² Powierzchnia
 • 73 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TSZ Tablice rejestracyjne
 • Leszek Stanisław Juda Wójt gminy
Gmina Oleśnica na mapie
Identyfikatory
 • 21.064350.4532 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2612033
Herb gminy Oleśnica
Gmina Oleśnica herb

Gmina Oleśnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-220Poczta Oleśnica koło Stopnicy

Gmina Oleśnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Oleśnica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Oleśnica
(41) 377-40-36 32
(41) 377-40-36
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
ZUS Biuro Terenowe w Staszowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 10
28-200 Staszów

Gmina Oleśnica - Wsie należące do gminy

Gmina Oleśnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Oleśnica ma 3 829 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Oleśnica zawarli w 2021 roku 28 małżeństw, co odpowiada 7,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,2% mieszkańców gminy Oleśnica jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Oleśnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,93 na 1000 mieszkańców gminy Oleśnica. W 2021 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 31,4% dziewczynek i 68,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w gminie Oleśnica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w gminie Oleśnica były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Oleśnica przypada 13.09 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 55 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Oleśnica -17. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,6% mieszkańców gminy Oleśnica jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 829 Liczba mieszkańców
 • 1 913 Kobiety
 • 1 916 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Oleśnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Oleśnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Oleśnica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,8 lat
  Województwo
  43,6 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Oleśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Oleśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Oleśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Oleśnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,1%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,1%
  Województwo
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Oleśnica
  9,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,9%
  Województwo
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Gmina
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Oleśnica w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  7,3
  świętokrzyskie
  4,1
  Kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,4
  świętokrzyskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Oleśnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -3,9
  świętokrzyskie
  -8,0
  Kraj
  -4,9
 • -5,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Oleśnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Oleśnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Oleśnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Oleśnica w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 31,4%
  68,6%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Oleśnica
  9,2
  woj. świętokrzyskie
  7,2
  Cały kraj
  8,7
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,7
  woj. świętokrzyskie
  32,0
  Kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Oleśnica
  3 393 g
  Województwo
  3 350 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 158 Waga 3500g - 3999g
 • 158
 • 226 Waga 3000g - 3499g
 • 226
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,13
  Województwo
  1,11
  Kraj
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,50
  świętokrzyskie
  0,54
  Cała Polska
  0,64
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  woj. świętokrzyskie
  0,47
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Oleśnica w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,0%
  48,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,1
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Cały kraj
  13,6
 • 175,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Oleśnica
  175,5
  świętokrzyskie
  211,1
  Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Oleśnica
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  2,6
  Polska
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,9
  woj. świętokrzyskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Oleśnica
  35,6%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  19,1%
  Polska
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Oleśnica
  4,0%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 150 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Cały kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,6
  Kraj
  74,4
 • 268,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  268,0
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  268,5
  Cały kraj
  246,5
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 508,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Oleśnica
  467,3
  świętokrzyskie
  562,0
  Cała Polska
  475,8
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Oleśnica
  58,9
  Województwo
  67,5
  Kraj
  70,6
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Oleśnica
  25,5
  świętokrzyskie
  35,0
  Cała Polska
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,5
  świętokrzyskie
  8,0
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 55 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -17 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Oleśnica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Oleśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Oleśnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Oleśnica oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,40 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Oleśnica to 1 278 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Oleśnica to 5,77 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Oleśnica to 116,20 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,73% mieszkań posiada łazienkę, 70,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,83% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 278 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 332,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  332,60
  woj. świętokrzyskie
  370,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  75,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Oleśnica
  26,80 m2
  świętokrzyskie
  27,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,29 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Oleśnica
  4,29
  świętokrzyskie
  3,80
  Kraj
  3,82
 • 3,01 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,01
  woj. świętokrzyskie
  2,70
  Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Oleśnica
  0,70
  Województwo
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Oleśnica
  3,40
  woj. świętokrzyskie
  3,73
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 75 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,77 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,77
  woj. świętokrzyskie
  4,68
  Kraj
  3,90
 • 19,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  19,59
  Województwo
  17,45
  Polska
  24,07
 • 1 510 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 116,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Oleśnica
  116,2 m2
  woj. świętokrzyskie
  110,0 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,39 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  86,70%
  woj. świętokrzyskie
  92,53%
  Cały kraj
  96,97%
 • 82,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Oleśnica
  82,63%
  świętokrzyskie
  86,76%
  Kraj
  94,01%
 • 79,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  79,73%
  woj. świętokrzyskie
  84,27%
  Polska
  91,78%
 • 70,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Oleśnica
  70,89%
  woj. świętokrzyskie
  79,51%
  Kraj
  83,08%
 • 53,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Oleśnica
  53,83%
  świętokrzyskie
  42,98%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Oleśnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Oleśnica na 1000 mieszkańców pracuje 72osób . 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Oleśnica wynosiło w 2021 roku 5,9% (6,2% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Oleśnica wynosiło 5 167,98 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Oleśnica 193 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 25 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -168.

  45,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Oleśnica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  72,0
  Województwo
  196,0
  Cała Polska
  257,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,2% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,9%
  świętokrzyskie
  7,3%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Oleśnica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Oleśnica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Oleśnica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 168 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 168 PLN
  Województwo
  5 262 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Oleśnica w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 193 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -168 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 32,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Oleśnica w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 276 Pracujący ogółem
 • 137 Kobiety
 • 139 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Oleśnica w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Oleśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Oleśnica
  62,3
  świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  34,9
  Województwo
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 127,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Oleśnica
  127,2
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Oleśnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Oleśnica w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 296 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 273 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (9) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Oleśnica najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (287) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 63,9% (189) podmiotów, a 35,1% (104) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Oleśnica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (63.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 296 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 189 Przemysł i budownictwo
 • 104 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Oleśnica w 2021 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w gminie Oleśnica w 2021 roku
 • 273 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 287 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 287
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 296 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 296
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 273 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 172 Budownictwo
 • 172
 • 45 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 45
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Oleśnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Oleśnica stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Oleśnica wynosi 79,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Oleśnica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,87 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 4,44 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,83 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Oleśnica.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Oleśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 48
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 12,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,44
  woj. świętokrzyskie
  18,46
  Kraj
  21,51
 • 7,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Oleśnica
  7,87
  świętokrzyskie
  10,81
  Kraj
  12,82
 • 1,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,83
  świętokrzyskie
  4,93
  Kraj
  5,89
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Oleśnica
  2,17
  Województwo
  1,97
  Polska
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Oleśnica
  0,18
  woj. świętokrzyskie
  0,34
  Cała Polska
  0,35
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Oleśnica
  4,44
  świętokrzyskie
  8,73
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Oleśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Oleśnica
  80%
  Województwo
  78%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Oleśnica
  80%
  woj. świętokrzyskie
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Oleśnica
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  92%
  Województwo
  90%
  Kraj
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Oleśnica
  57%
  woj. świętokrzyskie
  65%
  Cała Polska
  53%

Gmina Oleśnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Oleśnica wyniosła w 2021 roku 22,7 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Oleśnica - 24.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (12.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln złotych, czyli 19,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Oleśnica wyniosła w 2021 roku 21,2 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.5%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (3.9%). W budżecie gminy Oleśnica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 681 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 32,1 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Oleśnica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Oleśnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Oleśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Oleśnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,0 mln

  3,6 tys(100%)

  12,8 mln

  3,3 tys(100%)

  13,6 mln

  3,5 tys(100%)

  14,6 mln

  3,8 tys(100%)

  16,8 mln

  4,4 tys(100%)

  19,1 mln

  4,9 tys(100%)

  20,6 mln

  5,3 tys(100%)

  22,7 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  1,6 tys(44.5%)

  4,1 mln

  1,0 tys(31.9%)

  4,2 mln

  1,1 tys(30.9%)

  4,2 mln

  1,1 tys(28.6%)

  5,9 mln

  1,5 tys(34.8%)

  4,9 mln

  1,3 tys(25.4%)

  5,1 mln

  1,3 tys(24.7%)

  5,6 mln

  1,5 tys(24.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  912,3 tys

  234(6.5%)

  386,3 tys

  98,9(3%)

  183,8 tys

  47,2(1.4%)

  178,9 tys

  46,1(1.2%)

  178,1 tys

  46,1(1.1%)

  1,1 mln

  279(5.7%)

  215,9 tys

  56,2(1.1%)

  2,7 mln

  718(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  449(12.5%)

  1,6 mln

  420(12.8%)

  1,7 mln

  447(12.8%)

  1,9 mln

  491(13%)

  2,1 mln

  536(12.3%)

  2,3 mln

  581(11.8%)

  2,3 mln

  595(11.1%)

  2,4 mln

  639(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  773,7 tys

  199(5.5%)

  1,9 mln

  487(14.8%)

  873,3 tys

  224(6.4%)

  1,0 mln

  258(6.8%)

  1,2 mln

  313(7.2%)

  1,3 mln

  344(7%)

  1,9 mln

  486(9.1%)

  2,0 mln

  529(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  751(20.9%)

  2,7 mln

  685(20.8%)

  5,1 mln

  1,3 tys(37.5%)

  961,9 tys

  248(6.6%)

  999,9 tys

  259(5.9%)

  1,2 mln

  301(6.1%)

  1,1 mln

  277(5.2%)

  1,2 mln

  307(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,0 tys

  12,8(0.4%)

  141,3 tys

  36,2(1.1%)

  96,6 tys

  24,8(0.7%)

  171,3 tys

  44,2(1.2%)

  106,5 tys

  27,6(0.6%)

  171,8 tys

  44,3(0.9%)

  924,6 tys

  241(4.5%)

  997,7 tys

  261(4.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  63,7 tys

  16,3(0.5%)

  673,7 tys

  172(5.2%)

  115,5 tys

  29,7(0.8%)

  135,2 tys

  34,9(0.9%)

  257,3 tys

  66,6(1.5%)

  199,0 tys

  51,3(1%)

  138,2 tys

  36,0(0.7%)

  519,3 tys

  136(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  339,9 tys

  87,2(2.4%)

  445,7 tys

  114(3.5%)

  607,6 tys

  156(4.5%)

  421,5 tys

  109(2.9%)

  503,0 tys

  130(3%)

  751,6 tys

  194(3.9%)

  430,9 tys

  112(2.1%)

  444,5 tys

  116(2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  430,9 tys

  111(3.1%)

  453,5 tys

  116(3.5%)

  426,6 tys

  110(3.1%)

  689,9 tys

  178(4.7%)

  740,9 tys

  192(4.4%)

  1,8 mln

  457(9.3%)

  1,8 mln

  465(8.7%)

  308,4 tys

  80,5(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  99,2 tys

  25,5(0.7%)

  146,0 tys

  37,4(1.1%)

  151,1 tys

  38,8(1.1%)

  146,3 tys

  37,7(1%)

  155,3 tys

  40,2(0.9%)

  210,2 tys

  54,2(1.1%)

  218,4 tys

  56,8(1.1%)

  240,0 tys

  62,7(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  143,2 tys

  36,8(1%)

  79,5 tys

  20,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  117,9 tys

  30,4(0.6%)

  438,2 tys

  114(2.1%)

  68,4 tys

  17,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  64,6 tys

  16,6(0.5%)

  51,7 tys

  13,2(0.4%)

  35,5 tys

  9,1(0.3%)

  35,6 tys

  9,2(0.2%)

  112,6 tys

  29,1(0.7%)

  39,8 tys

  10,3(0.2%)

  15,4 tys

  4,0(0.1%)

  52,4 tys

  13,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 tys

  0,4(0%)

  10,3 tys

  2,6(0.1%)

  4,7 tys

  1,2(0%)

  5,7 tys

  1,5(0%)

  11,7 tys

  3,0(0.1%)

  9,3 tys

  2,4(0%)

  614

  0,2(0%)

  27,5 tys

  7,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,6 tys

  3,0(0.1%)

  5,2 tys

  1,3(0%)

  53,3 tys

  13,7(0.4%)

  6,2 tys

  1,6(0%)

  17,1 tys

  4,4(0.1%)

  6,4 tys

  1,7(0%)

  60,2 tys

  15,7(0.3%)

  21,7 tys

  5,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  183

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,7(0%)

  3,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  33,9 tys

  8,7(0.2%)

  37,1 tys

  9,5(0.3%)

  4,2 tys

  1,1(0%)

  826

  0,2(0%)

  45,3 tys

  11,7(0.3%)

  42,9 tys

  11,1(0.2%)

  34,9 tys

  9,1(0.2%)

  857

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  3,9 tys

  1,0(0%)

  18,8 tys

  4,8(0.1%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  179,7 tys

  46,1(1.3%)

  78,7 tys

  20,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Oleśnica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Oleśnica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Oleśnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Oleśnica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,6 mln

  3,2 tys(100%)

  13,6 mln

  3,5 tys(100%)

  14,8 mln

  3,8 tys(100%)

  15,6 mln

  4,0 tys(100%)

  15,9 mln

  4,1 tys(100%)

  20,4 mln

  5,3 tys(100%)

  20,7 mln

  5,3 tys(100%)

  21,2 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,1 mln

  1,1 tys(32.5%)

  3,8 mln

  961(27.7%)

  4,1 mln

  1,0 tys(27.7%)

  4,3 mln

  1,1 tys(27.4%)

  4,6 mln

  1,2 tys(28.6%)

  5,0 mln

  1,3 tys(24.4%)

  5,1 mln

  1,3 tys(24.8%)

  6,6 mln

  1,7 tys(31.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  1,1 tys(34.3%)

  4,1 mln

  1,1 tys(30.3%)

  4,4 mln

  1,1 tys(29.8%)

  4,4 mln

  1,1 tys(28.1%)

  4,8 mln

  1,3 tys(30.4%)

  5,5 mln

  1,4 tys(26.9%)

  5,6 mln

  1,5 tys(27.3%)

  5,6 mln

  1,5 tys(26.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  143,1 tys

  36,7(1.1%)

  908,3 tys

  232(6.7%)

  163,9 tys

  42,1(1.1%)

  167,6 tys

  43,2(1.1%)

  165,4 tys

  42,8(1%)

  209,2 tys

  53,9(1%)

  585,4 tys

  152(2.8%)

  823,5 tys

  215(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  679,1 tys

  174(5.4%)

  1,2 mln

  297(8.6%)

  510,3 tys

  131(3.5%)

  530,4 tys

  137(3.4%)

  531,2 tys

  137(3.3%)

  674,5 tys

  174(3.3%)

  1,3 mln

  343(6.4%)

  744,8 tys

  195(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  638(19.8%)

  2,2 mln

  570(16.4%)

  4,6 mln

  1,2 tys(31.2%)

  429,0 tys

  111(2.7%)

  471,4 tys

  122(3%)

  593,7 tys

  153(2.9%)

  471,7 tys

  123(2.3%)

  464,7 tys

  121(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  43,5 tys

  11,2(0.3%)

  37,5 tys

  9,6(0.3%)

  183,9 tys

  47,3(1.2%)

  136,0 tys

  35,1(0.9%)

  43,1 tys

  11,2(0.3%)

  207,9 tys

  53,6(1%)

  252,2 tys

  65,6(1.2%)

  417,3 tys

  109(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  287,6 tys

  73,8(2.3%)

  535,0 tys

  137(3.9%)

  420,9 tys

  108(2.9%)

  375,1 tys

  96,7(2.4%)

  421,8 tys

  109(2.6%)

  251,5 tys

  64,8(1.2%)

  486,4 tys

  127(2.4%)

  224,6 tys

  58,7(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  135,4 tys

  34,7(1.1%)

  185,4 tys

  47,4(1.4%)

  179,4 tys

  46,1(1.2%)

  182,5 tys

  47,1(1.2%)

  195,2 tys

  50,5(1.2%)

  994,0 tys

  256(4.9%)

  262,3 tys

  68,3(1.3%)

  161,1 tys

  42,1(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  216,9 tys

  55,5(1.6%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  36,0 tys

  9,3(0.2%)

  15,3 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  8,4(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  127,4 tys

  32,7(1%)

  70,7 tys

  18,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,6 tys

  47,6(0.9%)

  319,9 tys

  83,3(1.5%)

  30,7 tys

  8,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  32,4 tys

  8,3(0.3%)

  25,4 tys

  6,5(0.2%)

  31,4 tys

  8,1(0.2%)

  30,2 tys

  7,8(0.2%)

  39,1 tys

  10,1(0.2%)

  38,1 tys

  9,8(0.2%)

  35,2 tys

  9,2(0.2%)

  27,0 tys

  7,1(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  9,0 tys

  2,3(0.1%)

  20,3 tys

  5,3(0.1%)

  18,3 tys

  4,7(0.1%)

  17,3 tys

  4,5(0.1%)

  16,6 tys

  4,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  878

  0,2(0%)

  845

  0,2(0%)

  843

  0,2(0%)

  870

  0,2(0%)

  982

  0,3(0%)

  966

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  33,9 tys

  8,7(0.3%)

  37,1 tys

  9,5(0.3%)

  4,2 tys

  1,1(0%)

  826

  0,2(0%)

  45,3 tys

  11,7(0.3%)

  42,9 tys

  11,1(0.2%)

  34,9 tys

  9,1(0.2%)

  857

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  280

  0,1(0%)

  346

  0,1(0%)

  210

  0,1(0%)

  210

  0,1(0%)

  210

  0,1(0%)

  280

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,0 tys

  47,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  135,9 tys

  34,9(1.1%)

  142,1 tys

  36,4(1%)

  158,5 tys

  40,7(1.1%)

  310,7 tys

  80,1(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  440(8.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  61,2 tys

  15,7(0.5%)

  151,7 tys

  38,8(1.1%)

  20,7 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Oleśnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 846 mieszkańców gminy Oleśnica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 412 kobiet oraz 434 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców gminy Oleśnica, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Oleśnica mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Oleśnica największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w gminie Oleśnica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (62 dziewczynki oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Oleśnica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 75 dzieci (36 dziewczynek oraz 39 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  17,7% mieszkańców gminy Oleśnica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 824 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,93 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 271 uczniów (143 kobiety oraz 128 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Oleśnica placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 15 oddziałach uczyło się 260 uczniów (117 kobiet oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców gminy Oleśnica w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Oleśnica
  19,7%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  33,5%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Gmina Oleśnica
  2,2%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Oleśnica
  10,4%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  20,9%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,4%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Oleśnica
  2,6%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  14,7%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Oleśnica
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 824 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Oleśnica
  824,0
  Województwo
  884,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,93 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Oleśnica
  0,93
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Oleśnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Dzieci
 • 62 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 27 3 lata
 • 27
 • 21 4 lata
 • 21
 • 41 5 lata
 • 41
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 8 4 lata
 • 8
 • 21 5 lata
 • 21
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 13 4 lata
 • 13
 • 20 5 lata
 • 20
 • 19 6 lat
 • 19
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Oleśnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Oleśnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne w Oleśnicy
  Publiczne
  41 377-40-47
  41 377-40-47
  ul. Nadstawie 29
  28-220 Oleśnica
  49311
 • Szkoły podstawowe w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Oleśnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 271 Uczniowie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,1
  świętokrzyskie
  14,9
  Kraj
  16,7
 •  
 • 23,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Oleśnica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Oleśnica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy (im. Stefana Żeromskiego)
  Publiczna
  41 377-40-27
  41 377-40-27
  ul. ul. Szkolna 9
  28-220 Oleśnica
  1119825
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Szkoła Filjalna w Pieczonogach (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  41 377-40-27
  41 377-40-27
  ul. Pieczonogi 32A
  28-220 Pieczonogi
  315-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 8,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Oleśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Oleśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Oleśnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Oleśnica - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Biblioteki publiczne w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Oleśnica działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 7 933 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 173 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Oleśnica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Oleśnica działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 10 członków. Zarejestrowano 10 ćwiczących (mężczyźni: 10, kobiety: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Oleśnica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Oleśnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Oleśnica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 20 wypadków drogowych w gminie Oleśnica odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 523,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 104,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Oleśnica znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Oleśnica
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 20 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Oleśnica w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 523,56 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Oleśnica
  523,6
  Województwo
  1 238,0
  Kraj
  1 035,8
 • 104,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  104,7
  woj. świętokrzyskie
  128,2
  Kraj
  98,5
 • 523,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  523,6
  świętokrzyskie
  1 519,1
  Cały kraj
  1 251,4
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Oleśnica
  20,0
  świętokrzyskie
  10,4
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  122,7
  Kraj
  120,8