Gmina Łagów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Łagów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łagów to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Gmina Łagów ma 6 576 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Łagów.
 • 6 576 Liczba mieszkańców
 • 113,2 km² Powierzchnia
 • 58 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
Gmina Łagów na mapie
Identyfikatory
 • 21.085150.7769 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2604073
Herb gminy Łagów
Gmina Łagów herb

Gmina Łagów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-025Poczta Łagów koło Staszowa

Gmina Łagów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łagów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Łagów
(41) 343-70-54
(41) 343-70-51
Rynek 62
26-025 Łagów

Gmina Łagów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Łagów ma 6 576 mieszkańców, z czego 48,4% stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni. W latach 2018-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łagów zawarli w 2022 roku 38 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,3% mieszkańców gminy Łagów jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łagów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,27 na 1000 mieszkańców gminy Łagów. W 2022 roku urodziło się 90 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,5% zgonów w gminie Łagów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w gminie Łagów były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łagów przypada 11.36 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 50 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 81 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łagów -31. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,6% mieszkańców gminy Łagów jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 576 Liczba mieszkańców
 • 3 182 Kobiety
 • 3 394 Mężczyźni
 • 48,4%
  51,6%
 • 94 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 94 kobiet)
 • 107 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 107 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łagów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łagów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łagów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  40,1 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łagów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Łagów
  28,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  59,0%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 59,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Łagów
  8,2%
  Województwo
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina
  0,2%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łagów w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Łagów
  5,8
  Województwo
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 38 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łagów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Łagów
  2,3
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • 0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łagów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łagów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łagów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łagów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 90 Urodzenia żywe
 • 44 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 46 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 13,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,6
  Województwo
  6,9
  Polska
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Łagów
  36,1
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 346 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 127 Waga 4000g - 4499g
 • 127
 • 574 Waga 3500g - 3999g
 • 574
 • 706 Waga 3000g - 3499g
 • 706
 • 262 Waga 2500g - 2999g
 • 262
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  świętokrzyskie
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,63
  świętokrzyskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,81
  Województwo
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Łagów w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75 Zgony
 • 35 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  Województwo
  13,4
  Polska
  11,9
 • 123,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łagów
  123,9
  Województwo
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łagów
  2,2
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Łagów
  35,5%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  24,2%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,9%
  Województwo
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 171 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 252,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Łagów
  252,2
  Województwo
  312,9
  Cały kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 369,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 409,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  369,9
  świętokrzyskie
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 51,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  51,2
  świętokrzyskie
  63,9
  Cały kraj
  62,9
 • 23,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  23,5
  Województwo
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Łagów
  2,8
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Cały kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. świętokrzyskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 81 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -31 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -31 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łagów w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łagów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Łagów oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łagów to 2 047 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 310 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łagów to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Łagów to 106,50 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,15% mieszkań posiada łazienkę, 70,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,39% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 047 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 310,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  310,20
  świętokrzyskie
  389,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Łagów
  85,80 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  26,60 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Łagów
  3,98
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Cała Polska
  3,83
 • 3,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,22
  Województwo
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,81 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,81
  świętokrzyskie
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,97
  Województwo
  3,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  5,85
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 11,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Łagów
  11,52
  Województwo
  17,76
  Kraj
  24,56
 • 1 384 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 106,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Łagów
  106,5 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,21 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Łagów
  91,40%
  świętokrzyskie
  95,94%
  Cała Polska
  97,75%
 • 81,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  81,92%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Cała Polska
  95,18%
 • 72,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  72,15%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Kraj
  93,75%
 • 70,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Łagów
  70,88%
  świętokrzyskie
  82,88%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,39%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Łagów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Łagów na 1000 mieszkańców pracuje 109osób . 56,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łagów wynosiło w 2023 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łagów wynosiło 5 289,72 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łagów 247 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 74 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -173.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łagów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 109 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Łagów
  109,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Cały kraj
  259,0
 • 11,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,2% Kobiety
 • 9,6% Mężczyźni
 • Gmina Łagów
  6,9%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łagów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łagów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łagów w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Łagów
  5 290 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łagów w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 247 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -173 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łagów w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 719 Pracujący ogółem
 • 407 Kobiety
 • 312 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łagów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Łagów
  65,1
  Województwo
  69,3
  Polska
  69,0
 • 32,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,9
  Województwo
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 101,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  101,8
  Województwo
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łagów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Łagów w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 561 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 481 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 50 nowych podmiotów, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (63) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (30) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (52) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łagów najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (547) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,8% (167) podmiotów, a 68,4% (384) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łagów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (38.9%) oraz Budownictwo (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 561 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 167 Przemysł i budownictwo
 • 384 Pozostała działalność
 • 50 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łagów w 2023 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łagów w 2023 roku
 • 481 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 547 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 547
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 561 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 561
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 481 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 187 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 187
 • 114 Budownictwo
 • 114
 • 42 Przetwórstwo przemysłowe
 • 42
 • 41 Transport i gospodarka magazynowa
 • 41
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łagów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Łagów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 94 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łagów wynosi 76,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łagów najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,19 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,39 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,68 (75%), drogowe - 1,65 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łagów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 94
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 37
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 54 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 54
 • 14,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,30
  Województwo
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 6,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,39
  świętokrzyskie
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Łagów
  5,68
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,65
  świętokrzyskie
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 8,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,19
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  76%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  76%
  Województwo
  78%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Łagów
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  93%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  59%
  Kraj
  51%

Gmina Łagów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łagów wyniosła w 2022 roku 62,0 mln złotych, co daje 9,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Łagów - 20% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,9 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łagów wyniosła w 2022 roku 56,8 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie gminy Łagów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 948 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,4 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łagów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łagów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łagów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,8 mln

  4,6 tys(100%)

  32,2 mln

  4,6 tys(100%)

  34,5 mln

  5,0 tys(100%)

  39,2 mln

  5,7 tys(100%)

  43,4 mln

  6,3 tys(100%)

  50,1 mln

  7,4 tys(100%)

  49,2 mln

  7,4 tys(100%)

  62,0 mln

  9,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,4 mln

  (26.5%)

  8,5 mln

  (26.3%)

  8,7 mln

  (25.3%)

  11,6 mln

  1,7 tys(29.5%)

  11,1 mln

  1,6 tys(25.6%)

  11,0 mln

  1,6 tys(21.9%)

  11,3 mln

  1,7 tys(23.1%)

  12,4 mln

  1,9 tys(20%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  87,0 tys

  (0.3%)

  542,7 tys

  (1.7%)

  784,2 tys

  (2.3%)

  591,2 tys

  85,9(1.5%)

  652,2 tys

  94,8(1.5%)

  807,9 tys

  119(1.6%)

  884,3 tys

  131(1.8%)

  6,5 mln

  980(10.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  (5%)

  2,5 mln

  (7.8%)

  2,5 mln

  (7.1%)

  3,0 mln

  438(7.7%)

  1,1 mln

  153(2.4%)

  6,9 mln

  1,0 tys(13.7%)

  3,0 mln

  450(6.2%)

  6,1 mln

  932(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  (4.6%)

  1,9 mln

  (5.8%)

  1,6 mln

  (4.7%)

  2,1 mln

  300(5.3%)

  5,0 mln

  726(11.5%)

  2,5 mln

  369(5%)

  4,2 mln

  629(8.6%)

  6,0 mln

  915(9.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  (17.6%)

  3,4 mln

  (10.4%)

  3,9 mln

  (11.3%)

  4,0 mln

  581(10.2%)

  4,1 mln

  600(9.5%)

  4,2 mln

  621(8.4%)

  5,0 mln

  742(10.1%)

  5,4 mln

  813(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  (16.1%)

  10,4 mln

  (32.3%)

  2,0 mln

  (5.8%)

  1,7 mln

  241(4.2%)

  1,9 mln

  274(4.3%)

  2,8 mln

  418(5.7%)

  3,4 mln

  498(6.8%)

  5,0 mln

  764(8.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,4 mln

  (13.9%)

  2,5 mln

  (7.7%)

  1,9 mln

  (5.5%)

  2,8 mln

  404(7.1%)

  1,7 mln

  240(3.8%)

  2,3 mln

  344(4.7%)

  533,5 tys

  79,3(1.1%)

  4,1 mln

  615(6.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  381,0 tys

  (1.2%)

  548,9 tys

  (1.7%)

  472,2 tys

  (1.4%)

  671,6 tys

  97,5(1.7%)

  863,2 tys

  125(2%)

  775,2 tys

  114(1.5%)

  726,2 tys

  108(1.5%)

  2,3 mln

  343(3.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  322(5.1%)

  1,7 mln

  246(3.3%)

  906,1 tys

  135(1.8%)

  1,5 mln

  235(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  685,0 tys

  (2.2%)

  264,4 tys

  (0.8%)

  529,4 tys

  (1.5%)

  884,0 tys

  128(2.3%)

  1,6 mln

  237(3.8%)

  879,7 tys

  129(1.8%)

  1,2 mln

  175(2.4%)

  967,3 tys

  147(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  300,3 tys

  (0.9%)

  318,2 tys

  (1%)

  336,6 tys

  (1%)

  464,6 tys

  67,5(1.2%)

  401,1 tys

  58,3(0.9%)

  960,6 tys

  141(1.9%)

  2,0 mln

  298(4.1%)

  577,3 tys

  87,5(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  621,7 tys

  (2%)

  365,5 tys

  (1.1%)

  744,6 tys

  (2.2%)

  607,7 tys

  88,2(1.6%)

  485,0 tys

  70,5(1.1%)

  433,5 tys

  63,6(0.9%)

  1,8 mln

  265(3.6%)

  448,6 tys

  68,0(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  104,3 tys

  (0.3%)

  98,4 tys

  (0.3%)

  124,6 tys

  (0.4%)

  108,0 tys

  15,7(0.3%)

  114,2 tys

  16,6(0.3%)

  118,0 tys

  17,3(0.2%)

  126,1 tys

  18,7(0.3%)

  372,6 tys

  56,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  769,6 tys

  (2.4%)

  664,7 tys

  (2.1%)

  579,8 tys

  (1.7%)

  662,4 tys

  96,2(1.7%)

  729,6 tys

  106(1.7%)

  841,3 tys

  124(1.7%)

  823,7 tys

  122(1.7%)

  216,3 tys

  32,8(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  123,1 tys

  (0.4%)

  107,1 tys

  (0.3%)

  243,9 tys

  (0.7%)

  243,6 tys

  35,4(0.6%)

  215,5 tys

  31,3(0.5%)

  180,7 tys

  26,5(0.4%)

  164,6 tys

  24,5(0.3%)

  181,3 tys

  27,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  (5.7%)

  130,1 tys

  (0.4%)

  130,1 tys

  (0.4%)

  107,4 tys

  15,6(0.3%)

  76,3 tys

  11,1(0.2%)

  60,7 tys

  8,9(0.1%)

  73,5 tys

  10,9(0.1%)

  46,9 tys

  7,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  37,4 tys

  (0.1%)

  38,9 tys

  (0.1%)

  36,0 tys

  (0.1%)

  29,0 tys

  4,2(0.1%)

  28,9 tys

  4,2(0.1%)

  36,7 tys

  5,4(0.1%)

  33,1 tys

  4,9(0.1%)

  32,9 tys

  5,0(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  182,4 tys

  (0.6%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  213,0 tys

  31,0(0.5%)

  755,2 tys

  111(1.5%)

  15,0 tys

  2,2(0%)

  30,3 tys

  4,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,0 tys

  (0.2%)

  7,5 tys

  (0%)

  1,4 tys

  (0%)

  69,8 tys

  10,1(0.2%)

  69,6 tys

  10,1(0.2%)

  57,7 tys

  8,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  3,4 tys

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  3,4(0.1%)

  295,4 tys

  43,4(0.6%)

  41,2 tys

  6,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łagów według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łagów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łagów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,2 mln

  3,9 tys(100%)

  30,4 mln

  4,4 tys(100%)

  32,8 mln

  4,8 tys(100%)

  34,3 mln

  5,0 tys(100%)

  45,4 mln

  6,6 tys(100%)

  43,9 mln

  6,5 tys(100%)

  49,9 mln

  7,5 tys(100%)

  56,8 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,0 mln

  (29.4%)

  8,5 mln

  (28%)

  9,0 mln

  (27.4%)

  8,9 mln

  1,3 tys(25.9%)

  11,8 mln

  1,7 tys(26.1%)

  10,8 mln

  1,6 tys(24.6%)

  11,2 mln

  1,7 tys(22.4%)

  13,0 mln

  2,0 tys(23%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,7 mln

  (32.1%)

  9,3 mln

  (30.8%)

  9,8 mln

  (29.9%)

  9,6 mln

  1,4 tys(27.9%)

  10,5 mln

  1,5 tys(23.1%)

  11,7 mln

  1,7 tys(26.6%)

  15,5 mln

  2,3 tys(31.1%)

  12,4 mln

  1,9 tys(21.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  31,7 tys

  (0.1%)

  508,7 tys

  (1.7%)

  679,7 tys

  (2.1%)

  568,3 tys

  82,5(1.7%)

  324,3 tys

  47,1(0.7%)

  807,9 tys

  119(1.8%)

  884,3 tys

  131(1.8%)

  6,6 mln

  997(11.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  (16.6%)

  9,4 mln

  (30.9%)

  710,6 tys

  (2.2%)

  696,0 tys

  101(2%)

  738,4 tys

  107(1.6%)

  2,2 mln

  327(5.1%)

  1,3 mln

  199(2.7%)

  3,8 mln

  578(6.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,7 mln

  (10%)

  798,9 tys

  (2.6%)

  628,3 tys

  (1.9%)

  1,8 mln

  255(5.1%)

  4,1 mln

  590(8.9%)

  1,1 mln

  161(2.5%)

  2,7 mln

  400(5.4%)

  3,5 mln

  528(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  325,9 tys

  (1.2%)

  421,1 tys

  (1.4%)

  809,8 tys

  (2.5%)

  756,6 tys

  110(2.2%)

  2,4 mln

  348(5.3%)

  1,3 mln

  185(2.9%)

  1,5 mln

  216(2.9%)

  3,2 mln

  488(5.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  340,0 tys

  (1.2%)

  444,5 tys

  (1.5%)

  361,6 tys

  (1.1%)

  481,7 tys

  70,0(1.4%)

  2,9 mln

  426(6.5%)

  802,0 tys

  118(1.8%)

  1,3 mln

  199(2.7%)

  2,9 mln

  443(5.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,2 tys

  10,1(0.1%)

  869,7 tys

  132(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  488,5 tys

  (1.8%)

  506,2 tys

  (1.7%)

  512,5 tys

  (1.6%)

  1,4 mln

  203(4.1%)

  1,0 mln

  152(2.3%)

  533,4 tys

  78,3(1.2%)

  752,1 tys

  112(1.5%)

  769,6 tys

  117(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  183,2 tys

  (0.7%)

  204,4 tys

  (0.7%)

  153,9 tys

  (0.5%)

  210,2 tys

  30,5(0.6%)

  219,7 tys

  31,9(0.5%)

  1,3 mln

  196(3%)

  508,9 tys

  75,6(1%)

  284,5 tys

  43,1(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  172,8 tys

  (0.6%)

  9,8 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  26,9(0.4%)

  540,7 tys

  79,4(1.2%)

  98,3 tys

  14,6(0.2%)

  217,1 tys

  32,9(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  76,5 tys

  (0.3%)

  102,3 tys

  (0.3%)

  130,8 tys

  (0.4%)

  72,5 tys

  10,5(0.2%)

  73,0 tys

  10,6(0.2%)

  183,5 tys

  26,9(0.4%)

  106,8 tys

  15,9(0.2%)

  201,5 tys

  30,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  221,1 tys

  (0.8%)

  128,9 tys

  (0.4%)

  111,5 tys

  (0.3%)

  109,5 tys

  15,9(0.3%)

  161,4 tys

  23,5(0.4%)

  204,7 tys

  30,1(0.5%)

  173,7 tys

  25,8(0.3%)

  194,8 tys

  29,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  360,3 tys

  (1.3%)

  0,0

  (0%)

  1,9 tys

  (0%)

  34,0 tys

  4,9(0.1%)

  55,0 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  438,0 tys

  65,1(0.9%)

  9,3 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,0 tys

  (0.2%)

  7,5 tys

  (0%)

  1,4 tys

  (0%)

  69,8 tys

  10,1(0.2%)

  69,6 tys

  10,1(0.2%)

  57,7 tys

  8,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  420

  0,1(0%)

  8,3 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  269,7 tys

  40,1(0.5%)

  420

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  (0%)

  13,4

  (0%)

  0,0

  (0%)

  10,2 tys

  1,5(0%)

  6,3 tys

  0,9(0%)

  488

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,9 tys

  (0%)

  1,4 tys

  (0%)

  1,4 tys

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  5,9 tys

  (0%)

  26,2 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000,0 tys

  (3.7%)

  4,0 tys

  (0%)

  4,0 tys

  (0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łagów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 657 mieszkańców gminy Łagów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 795 kobiet oraz 861 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców gminy Łagów, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Łagów mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łagów największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w gminie Łagów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (40 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,1% mieszkańców gminy Łagów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 904 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 548 uczniów (264 kobiety oraz 284 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Łagów placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 34 oddziałach uczyło się 493 uczniów (221 kobiet oraz 272 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,95.

  W gminie Łagów znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 28 uczniów (6 kobiet oraz 22 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (14,9% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków). 9,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców gminy Łagów w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Łagów
  22,6%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Łagów
  32,0%
  Województwo
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina Łagów
  2,0%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,5%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Łagów
  19,5%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Łagów
  3,1%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Łagów
  16,0%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Łagów
  3,5%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 904 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Łagów
  904,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,08
  Województwo
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 45 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Łagów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,6%
  47,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 15 4 lata
 • 15
 • 27 5 lata
 • 27
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 9 4 lata
 • 9
 • 16 5 lata
 • 16
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 6 4 lata
 • 6
 • 11 5 lata
 • 11
 • 2 6 lat
 • 2
 • 132 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 151 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Łagów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Dzieci
 • 38 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 30 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,9%
  44,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 19 4 lata
 • 19
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 8 4 lata
 • 8
 • 6 5 lata
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 11 4 lata
 • 11
 • 7 5 lata
 • 7
 •  
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łagów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łagów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie
  Publiczny
  41 307-40-18
  41 307-40-18
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  3534
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie (Jan Paweł II)
  Publiczny
  41 307-40-09
  41 307-40-09
  Piotrów-Gułaczów 1
  26-025 Piotrów-Gułaczów
  1201
  PUBLICZNY PUNKT WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO TĘCZA
  Publiczny
  50 850-28-42
  ul. ZAPŁOTNIA 15
  26-025 Łagów
  1161
  Przedszkole "Słoneczko" w Czyżowie
  Publiczny
  41 307-49-12
  ul. Czyżów 92
  26-025 Czyżów
  1123
  Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie
  Publiczny
  41 307-48-01
  41 307-48-01
  ul. Ruda 1
  26-025 Melonek
  1122
  Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej w Zbelutce
  Publiczny
  41 307-48-03
  41 307-48-03
  Stara Zbelutka 14
  26-025 Stara Zbelutka
  1111
 • Szkoły podstawowe w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Łagów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 548 Uczniowie
 • 264 Kobiety
  (uczniowie)
 • 284 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Łagów
  15,2
  woj. świętokrzyskie
  14,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 50,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  91,95
  Województwo
  90,62
  Polska
  95,96
 • 91,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Łagów
  91,11
  Województwo
  89,66
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łagów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łagów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łagów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łagów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie (Batalionów Chłopskich)
  Publiczna
  41 307-40-18
  41 307-40-18
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  15304-
  Szkoła Podstawowa w Zbelutce
  Publiczna
  41 307-48-03
  41 307-48-03
  Łagów 14
  26-025 Łagów
  710311
  Szkoła Podstawowa w Piotrowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  41 307-40-09
  41 307-40-09
  Łagów 1
  26-025 Łagów
  77513
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie
  Publiczna
  41 307-48-01
  ul. Ruda 1
  26-025 Melonek
  5208
  Szkoła Filialna w Lechówku
  Publiczna
  41 307-45-80
  Lechówek 37a
  26-025 Lechówek
  417-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyżowie
  Publiczna
  41 307-49-12
  ul. CZYŻÓW 92
  26-025 Czyżów
  2144
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Łagów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 9,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  9,3
  woj. świętokrzyskie
  17,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Łagów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łagów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łagowie
  Publiczna
  41 307-47-30
  41 307-47-30
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  355-
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Awans" W Łagowie
  Niepubliczne
  41 307-47-30
  41 307-47-30
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łagów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Łagów

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Łagów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 (uczestnicy: 15)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 15)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 91)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 55)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Łagów działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 842 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 488 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łagów działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 95 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 62, kobiety: 33, chłopcy do lat 18: 52, dziewczęta do lat 18: 33). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łagów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łagów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łagów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Łagów odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 75,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Łagów znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Łagów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Łagów w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 75,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Łagów
  75,8
  Województwo
  55,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Łagów
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  5,7
  Kraj
  5,0
 • 90,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  90,9
  świętokrzyskie
  64,6
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  10,3
  Cały kraj
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Łagów
  120,0
  świętokrzyskie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łagów w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Łagów
  79,5 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Łagów
  1,4 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami