Gmina Łagów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Łagów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łagów to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Gmina Łagów ma 6 730 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 3,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 5,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Łagów.
 • 6 730 Liczba mieszkańców
 • 113,2 km² Powierzchnia
 • 61 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
Gmina Łagów na mapie
Identyfikatory
 • 21.085150.7769 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2604073
Herb gminy Łagów
Gmina Łagów herb

Gmina Łagów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-025Poczta Łagów koło Staszowa

Gmina Łagów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łagów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Łagów
(41) 343-70-54
(41) 343-70-51
Rynek 62
26-025 Łagów

Gmina Łagów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Łagów ma 6 730 mieszkańców, z czego 48,9% stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni. W latach 2018-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łagów zawarli w 2021 roku 32 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,2% mieszkańców gminy Łagów jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łagów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -50. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,41 na 1000 mieszkańców gminy Łagów. W 2021 roku urodziło się 52 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,7% zgonów w gminie Łagów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w gminie Łagów były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łagów przypada 15.11 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 37 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 77 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łagów -40. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  61,9% mieszkańców gminy Łagów jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 730 Liczba mieszkańców
 • 3 292 Kobiety
 • 3 438 Mężczyźni
 • 48,9%
  51,1%
 • 96 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 96 kobiet)
 • 104 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 104 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łagów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łagów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łagów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,2 lat
  Województwo
  43,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łagów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • gm. Łagów
  28,1%
  Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,0%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Łagów
  8,2%
  Województwo
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,5%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Gmina Łagów
  0,2%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łagów w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  4,7
  woj. świętokrzyskie
  4,1
  Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Łagów
  1,3
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łagów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -50 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -30 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,4
  Województwo
  -8,0
  Polska
  -4,9
 • -3,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łagów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łagów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łagów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łagów w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 Urodzenia żywe
 • 28 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,8%
  46,2%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  7,7
  świętokrzyskie
  7,2
  Kraj
  8,7
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Łagów
  36,5
  Województwo
  32,0
  Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 387 g
  woj. świętokrzyskie
  3 350 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 151 Waga 4000g - 4499g
 • 151
 • 630 Waga 3500g - 3999g
 • 630
 • 715 Waga 3000g - 3499g
 • 715
 • 263 Waga 2500g - 2999g
 • 263
 • 53 Waga 2000g - 2499g
 • 53
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Łagów
  1,24
  woj. świętokrzyskie
  1,11
  Polska
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,54
  Polska
  0,64
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Łagów
  0,71
  woj. świętokrzyskie
  0,47
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Łagów w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 102 Zgony
 • 48 Kobiety
  (Zgony)
 • 54 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  15,1
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Cały kraj
  13,6
 • 140,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,5
  świętokrzyskie
  211,1
  Kraj
  156,7
 • 0,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  0,5
  świętokrzyskie
  2,6
  Cała Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,7
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Łagów
  33,7%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,2%
  świętokrzyskie
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,1%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • 418 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,6
  Kraj
  74,4
 • 248,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Łagów
  248,1
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Cała Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  268,5
  Cała Polska
  246,5
 • 413,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 461,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  413,9
  Województwo
  562,0
  Polska
  475,8
 • 63,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  63,3
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Polska
  70,6
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  26,4
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,4
  świętokrzyskie
  8,0
  Kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,8%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 77 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -40 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łagów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łagów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Łagów oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,23 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łagów to 2 118 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 311 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łagów to 5,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Łagów to 109,70 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 85,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 68,98% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 63,03% mieszkań posiada łazienkę, 59,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 118 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 310,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  310,90
  świętokrzyskie
  370,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  79,50 m2
  Województwo
  75,30 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 24,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Łagów
  24,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  27,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,61
  woj. świętokrzyskie
  3,80
  Cała Polska
  3,82
 • 3,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,22
  świętokrzyskie
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,89 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Łagów
  0,89
  świętokrzyskie
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,23 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  2,23
  woj. świętokrzyskie
  3,73
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 86 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Łagów
  5,73
  woj. świętokrzyskie
  4,68
  Cała Polska
  3,90
 • 12,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  12,78
  Województwo
  17,45
  Cała Polska
  24,07
 • 1 646 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 109,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  109,7 m2
  świętokrzyskie
  110,0 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,24 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 85,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  85,93%
  woj. świętokrzyskie
  92,53%
  Cały kraj
  96,97%
 • 68,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Łagów
  68,98%
  Województwo
  86,76%
  Kraj
  94,01%
 • 63,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Łagów
  63,03%
  woj. świętokrzyskie
  84,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 59,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  59,68%
  Województwo
  79,51%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Łagów
  0,00%
  świętokrzyskie
  42,98%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Łagów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Łagów na 1000 mieszkańców pracuje 107osób . 56,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łagów wynosiło w 2021 roku 8,9% (10,7% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łagów wynosiło 4 789,44 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łagów 247 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 74 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -173.

  52,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łagów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 107 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  107,0
  woj. świętokrzyskie
  196,0
  Cała Polska
  257,0
 • 8,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,7% Kobiety
 • 7,5% Mężczyźni
 • Gmina
  8,9%
  woj. świętokrzyskie
  7,3%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łagów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łagów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łagów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Łagów
  4 789 PLN
  świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łagów w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 247 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -173 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łagów w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 719 Pracujący ogółem
 • 407 Kobiety
 • 312 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łagów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,5
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 31,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Łagów
  31,8
  świętokrzyskie
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 106,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Łagów
  106,8
  świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łagów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Łagów w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 547 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 474 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 63 nowe podmioty, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (63) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (30) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (52) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łagów najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (535) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,4% (150) podmiotów, a 70,4% (385) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łagów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (41.4%) oraz Budownictwo (21.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 547 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 150 Przemysł i budownictwo
 • 385 Pozostała działalność
 • 63 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łagów w 2021 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łagów w 2021 roku
 • 474 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 535 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 535
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 547 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 547
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 474 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 196 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 196
 • 103 Budownictwo
 • 103
 • 40 Przetwórstwo przemysłowe
 • 40
 • 39 Transport i gospodarka magazynowa
 • 39
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łagów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Łagów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 79 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,77 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łagów wynosi 75,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łagów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 4,17 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,03 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łagów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 79
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 11,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Łagów
  11,77
  Województwo
  18,46
  Cały kraj
  21,51
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Łagów
  6,19
  Województwo
  10,81
  Polska
  12,82
 • 3,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,03
  Województwo
  4,93
  Cała Polska
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,09
  Województwo
  1,97
  Kraj
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,28
  Województwo
  0,34
  Kraj
  0,35
 • 4,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,17
  świętokrzyskie
  8,73
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Łagów
  75%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  świętokrzyskie
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  67%
  woj. świętokrzyskie
  81%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  90%
  Kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  53%

Gmina Łagów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łagów wyniosła w 2021 roku 49,2 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Łagów - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 11,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łagów wyniosła w 2021 roku 49,9 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.4%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (5.4%). W budżecie gminy Łagów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 588 złotych na mieszkańca (8,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,4 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łagów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łagów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łagów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,8 mln

  4,7 tys(100%)

  31,8 mln

  4,6 tys(100%)

  32,2 mln

  4,6 tys(100%)

  34,5 mln

  5,0 tys(100%)

  39,2 mln

  5,7 tys(100%)

  43,4 mln

  6,3 tys(100%)

  50,1 mln

  7,3 tys(100%)

  49,2 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,2 mln

  (25%)

  8,4 mln

  (26.5%)

  8,5 mln

  (26.3%)

  8,7 mln

  (25.3%)

  11,6 mln

  1,7 tys(29.5%)

  11,1 mln

  1,6 tys(25.6%)

  11,0 mln

  1,6 tys(21.9%)

  11,3 mln

  1,7 tys(23.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  (13.9%)

  5,6 mln

  (17.6%)

  3,4 mln

  (10.4%)

  3,9 mln

  (11.3%)

  4,0 mln

  581(10.2%)

  4,1 mln

  600(9.5%)

  4,2 mln

  621(8.4%)

  5,0 mln

  742(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  (3.8%)

  1,5 mln

  (4.6%)

  1,9 mln

  (5.8%)

  1,6 mln

  (4.7%)

  2,1 mln

  300(5.3%)

  5,0 mln

  726(11.5%)

  2,5 mln

  369(5%)

  4,2 mln

  629(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  (15.1%)

  5,1 mln

  (16.1%)

  10,4 mln

  (32.3%)

  2,0 mln

  (5.8%)

  1,7 mln

  241(4.2%)

  1,9 mln

  274(4.3%)

  2,8 mln

  418(5.7%)

  3,4 mln

  498(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  (8.1%)

  1,6 mln

  (5%)

  2,5 mln

  (7.8%)

  2,5 mln

  (7.1%)

  3,0 mln

  438(7.7%)

  1,1 mln

  153(2.4%)

  6,9 mln

  1,0 tys(13.7%)

  3,0 mln

  450(6.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  276,5 tys

  (0.8%)

  300,3 tys

  (0.9%)

  318,2 tys

  (1%)

  336,6 tys

  (1%)

  464,6 tys

  67,5(1.2%)

  401,1 tys

  58,3(0.9%)

  960,6 tys

  141(1.9%)

  2,0 mln

  298(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  783,9 tys

  (2.4%)

  621,7 tys

  (2%)

  365,5 tys

  (1.1%)

  744,6 tys

  (2.2%)

  607,7 tys

  88,2(1.6%)

  485,0 tys

  70,5(1.1%)

  433,5 tys

  63,6(0.9%)

  1,8 mln

  265(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  748,7 tys

  (2.3%)

  685,0 tys

  (2.2%)

  264,4 tys

  (0.8%)

  529,4 tys

  (1.5%)

  884,0 tys

  128(2.3%)

  1,6 mln

  237(3.8%)

  879,7 tys

  129(1.8%)

  1,2 mln

  175(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  322(5.1%)

  1,7 mln

  246(3.3%)

  906,1 tys

  135(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  (3.5%)

  87,0 tys

  (0.3%)

  542,7 tys

  (1.7%)

  784,2 tys

  (2.3%)

  591,2 tys

  85,9(1.5%)

  652,2 tys

  94,8(1.5%)

  807,9 tys

  119(1.6%)

  884,3 tys

  131(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  843,3 tys

  (2.6%)

  769,6 tys

  (2.4%)

  664,7 tys

  (2.1%)

  579,8 tys

  (1.7%)

  662,4 tys

  96,2(1.7%)

  729,6 tys

  106(1.7%)

  841,3 tys

  124(1.7%)

  823,7 tys

  122(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  327,9 tys

  (1%)

  381,0 tys

  (1.2%)

  548,9 tys

  (1.7%)

  472,2 tys

  (1.4%)

  671,6 tys

  97,5(1.7%)

  863,2 tys

  125(2%)

  775,2 tys

  114(1.5%)

  726,2 tys

  108(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,5 mln

  (19.8%)

  4,4 mln

  (13.9%)

  2,5 mln

  (7.7%)

  1,9 mln

  (5.5%)

  2,8 mln

  404(7.1%)

  1,7 mln

  240(3.8%)

  2,3 mln

  344(4.7%)

  533,5 tys

  79,3(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  147,5 tys

  (0.5%)

  123,1 tys

  (0.4%)

  107,1 tys

  (0.3%)

  243,9 tys

  (0.7%)

  243,6 tys

  35,4(0.6%)

  215,5 tys

  31,3(0.5%)

  180,7 tys

  26,5(0.4%)

  164,6 tys

  24,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  94,0 tys

  (0.3%)

  104,3 tys

  (0.3%)

  98,4 tys

  (0.3%)

  124,6 tys

  (0.4%)

  108,0 tys

  15,7(0.3%)

  114,2 tys

  16,6(0.3%)

  118,0 tys

  17,3(0.2%)

  126,1 tys

  18,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  105,5 tys

  (0.3%)

  1,8 mln

  (5.7%)

  130,1 tys

  (0.4%)

  130,1 tys

  (0.4%)

  107,4 tys

  15,6(0.3%)

  76,3 tys

  11,1(0.2%)

  60,7 tys

  8,9(0.1%)

  73,5 tys

  10,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,0 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  3,4 tys

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  3,4(0.1%)

  295,4 tys

  43,4(0.6%)

  41,2 tys

  6,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  73,0 tys

  (0.2%)

  37,4 tys

  (0.1%)

  38,9 tys

  (0.1%)

  36,0 tys

  (0.1%)

  29,0 tys

  4,2(0.1%)

  28,9 tys

  4,2(0.1%)

  36,7 tys

  5,4(0.1%)

  33,1 tys

  4,9(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  83,6 tys

  (0.3%)

  182,4 tys

  (0.6%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  213,0 tys

  31,0(0.5%)

  755,2 tys

  111(1.5%)

  15,0 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,6 tys

  (0.2%)

  59,0 tys

  (0.2%)

  7,5 tys

  (0%)

  1,4 tys

  (0%)

  69,8 tys

  10,1(0.2%)

  69,6 tys

  10,1(0.2%)

  57,7 tys

  8,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łagów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łagów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łagów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,9 mln

  4,0 tys(100%)

  27,2 mln

  3,9 tys(100%)

  30,4 mln

  4,4 tys(100%)

  32,8 mln

  4,8 tys(100%)

  34,3 mln

  5,0 tys(100%)

  45,4 mln

  6,6 tys(100%)

  43,9 mln

  6,4 tys(100%)

  49,9 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,9 mln

  (35.6%)

  8,7 mln

  (32.1%)

  9,3 mln

  (30.8%)

  9,8 mln

  (29.9%)

  9,6 mln

  1,4 tys(27.9%)

  10,5 mln

  1,5 tys(23.1%)

  11,7 mln

  1,7 tys(26.6%)

  15,5 mln

  2,3 tys(31.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  (26.4%)

  8,0 mln

  (29.4%)

  8,5 mln

  (28%)

  9,0 mln

  (27.4%)

  8,9 mln

  1,3 tys(25.9%)

  11,8 mln

  1,7 tys(26.1%)

  10,8 mln

  1,6 tys(24.6%)

  11,2 mln

  1,7 tys(22.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,3 mln

  (11.8%)

  2,7 mln

  (10%)

  798,9 tys

  (2.6%)

  628,3 tys

  (1.9%)

  1,8 mln

  255(5.1%)

  4,1 mln

  590(8.9%)

  1,1 mln

  161(2.5%)

  2,7 mln

  400(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  400,0 tys

  (1.4%)

  325,9 tys

  (1.2%)

  421,1 tys

  (1.4%)

  809,8 tys

  (2.5%)

  756,6 tys

  110(2.2%)

  2,4 mln

  348(5.3%)

  1,3 mln

  185(2.9%)

  1,5 mln

  216(2.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  60,9 tys

  (0.2%)

  340,0 tys

  (1.2%)

  444,5 tys

  (1.5%)

  361,6 tys

  (1.1%)

  481,7 tys

  70,0(1.4%)

  2,9 mln

  426(6.5%)

  802,0 tys

  118(1.8%)

  1,3 mln

  199(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  (16%)

  4,5 mln

  (16.6%)

  9,4 mln

  (30.9%)

  710,6 tys

  (2.2%)

  696,0 tys

  101(2%)

  738,4 tys

  107(1.6%)

  2,2 mln

  327(5.1%)

  1,3 mln

  199(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  786,6 tys

  (2.8%)

  31,7 tys

  (0.1%)

  508,7 tys

  (1.7%)

  679,7 tys

  (2.1%)

  568,3 tys

  82,5(1.7%)

  324,3 tys

  47,1(0.7%)

  807,9 tys

  119(1.8%)

  884,3 tys

  131(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  395,3 tys

  (1.4%)

  488,5 tys

  (1.8%)

  506,2 tys

  (1.7%)

  512,5 tys

  (1.6%)

  1,4 mln

  203(4.1%)

  1,0 mln

  152(2.3%)

  533,4 tys

  78,3(1.2%)

  752,1 tys

  112(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  387,5 tys

  (1.4%)

  183,2 tys

  (0.7%)

  204,4 tys

  (0.7%)

  153,9 tys

  (0.5%)

  210,2 tys

  30,5(0.6%)

  219,7 tys

  31,9(0.5%)

  1,3 mln

  196(3%)

  508,9 tys

  75,6(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  382,5 tys

  (1.4%)

  360,3 tys

  (1.3%)

  0,0

  (0%)

  1,9 tys

  (0%)

  34,0 tys

  4,9(0.1%)

  55,0 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  438,0 tys

  65,1(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  420

  0,1(0%)

  8,3 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  269,7 tys

  40,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  253,0 tys

  (0.9%)

  221,1 tys

  (0.8%)

  128,9 tys

  (0.4%)

  111,5 tys

  (0.3%)

  109,5 tys

  15,9(0.3%)

  161,4 tys

  23,5(0.4%)

  204,7 tys

  30,1(0.5%)

  173,7 tys

  25,8(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  70,0 tys

  (0.3%)

  76,5 tys

  (0.3%)

  102,3 tys

  (0.3%)

  130,8 tys

  (0.4%)

  72,5 tys

  10,5(0.2%)

  73,0 tys

  10,6(0.2%)

  183,5 tys

  26,9(0.4%)

  106,8 tys

  15,9(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  45,6 tys

  (0.2%)

  172,8 tys

  (0.6%)

  9,8 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  26,9(0.4%)

  540,7 tys

  79,4(1.2%)

  98,3 tys

  14,6(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,2 tys

  10,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  13,4

  (0%)

  0,0

  (0%)

  10,2 tys

  1,5(0%)

  6,3 tys

  0,9(0%)

  488

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,6 tys

  (0.2%)

  59,0 tys

  (0.2%)

  7,5 tys

  (0%)

  1,4 tys

  (0%)

  69,8 tys

  10,1(0.2%)

  69,6 tys

  10,1(0.2%)

  57,7 tys

  8,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,2 tys

  (0%)

  1,9 tys

  (0%)

  1,4 tys

  (0%)

  1,4 tys

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  5,9 tys

  (0%)

  26,2 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,4 tys

  (0%)

  1 000,0 tys

  (3.7%)

  4,0 tys

  (0%)

  4,0 tys

  (0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łagów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 572 mieszkańców gminy Łagów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 751 kobiet oraz 821 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców gminy Łagów, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Łagów mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łagów największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2021 w gminie Łagów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 67 dzieci (35 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,5% mieszkańców gminy Łagów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 920 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 537 uczniów (260 kobiet oraz 277 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Łagów placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 34 oddziałach uczyło się 493 uczniów (221 kobiet oraz 272 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów.

  W gminie Łagów znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 44 uczniów (10 kobiet oraz 34 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,1% mieszkańców (14,1% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,5% mieszkańców gminy Łagów w wieku potencjalnej nauki (27,2% kobiet i 25,8% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  22,6%
  Województwo
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Łagów
  32,0%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,0%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Łagów
  19,5%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Łagów
  22,8%
  Województwo
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Łagów
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  16,0%
  Województwo
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Łagów
  3,5%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 920 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  920,0
  świętokrzyskie
  884,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Łagów
  1,08
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 45 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Łagów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 32 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 15 3 lata
 • 15
 • 26 4 lata
 • 26
 • 14 5 lata
 • 14
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 15 4 lata
 • 15
 • 6 5 lata
 • 6
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 11 4 lata
 • 11
 • 8 5 lata
 • 8
 • 5 6 lat
 • 5
 • 78 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 8 Oddziały
 • 151 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Łagów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 133 Dzieci
 • 64 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 69 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 37 3 lata
 • 37
 • 44 4 lata
 • 44
 • 48 5 lata
 • 48
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 15 3 lata
 • 15
 • 27 4 lata
 • 27
 • 20 5 lata
 • 20
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 22 3 lata
 • 22
 • 17 4 lata
 • 17
 • 28 5 lata
 • 28
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łagów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łagów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie
  Publiczny
  41 307-40-18
  41 307-40-18
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  3534
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie (Jan Paweł II)
  Publiczny
  41 307-40-09
  41 307-40-09
  Piotrów-Gułaczów 1
  26-025 Piotrów-Gułaczów
  1201
  PUBLICZNY PUNKT WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO TĘCZA
  Publiczny
  50 850-28-42
  ul. ZAPŁOTNIA 15
  26-025 Łagów
  1161
  Przedszkole "Słoneczko" w Czyżowie
  Publiczny
  41 307-49-12
  ul. Czyżów 92
  26-025 Czyżów
  1123
  Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie
  Publiczny
  41 307-48-01
  41 307-48-01
  ul. Ruda 1
  26-025 Melonek
  1122
  Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej w Zbelutce
  Publiczny
  41 307-48-03
  41 307-48-03
  Stara Zbelutka 14
  26-025 Stara Zbelutka
  1111
 • Szkoły podstawowe w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Łagów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 537 Uczniowie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Łagów
  14,9
  świętokrzyskie
  14,9
  Kraj
  16,7
 •  
 • 50,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łagów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łagów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie (Batalionów Chłopskich)
  Publiczna
  41 307-40-18
  41 307-40-18
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  15304-
  Szkoła Podstawowa w Zbelutce
  Publiczna
  41 307-48-03
  41 307-48-03
  Łagów 14
  26-025 Łagów
  710311
  Szkoła Podstawowa w Piotrowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  41 307-40-09
  41 307-40-09
  Łagów 1
  26-025 Łagów
  77513
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie
  Publiczna
  41 307-48-01
  ul. Ruda 1
  26-025 Melonek
  5208
  Szkoła Filialna w Lechówku
  Publiczna
  41 307-45-80
  Lechówek 37a
  26-025 Lechówek
  417-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyżowie
  Publiczna
  41 307-49-12
  ul. CZYŻÓW 92
  26-025 Czyżów
  2144
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Łagów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina Łagów
  11,0
  woj. świętokrzyskie
  16,3
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Łagów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łagów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łagowie
  Publiczna
  41 307-47-30
  41 307-47-30
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  355-
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Awans" W Łagowie
  Niepubliczne
  41 307-47-30
  41 307-47-30
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łagów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Łagów

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Łagów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 5 (uczestnicy: 2 020)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 20)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 77)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


 • Biblioteki publiczne w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Łagów działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 26 060 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 26 488 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Łagów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łagów działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 95 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 62, kobiety: 33, chłopcy do lat 18: 52, dziewczęta do lat 18: 33). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łagów w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łagów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łagów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w gminie Łagów odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 134,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Łagów znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Łagów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 11 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Łagów w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 133,97 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Łagów
  134,0
  świętokrzyskie
  64,3
  Cała Polska
  59,9
 • 14,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  14,9
  Województwo
  7,1
  Kraj
  5,9
 • 163,74 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Łagów
  163,7
  woj. świętokrzyskie
  75,3
  Cała Polska
  69,4
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  11,1
  Województwo
  11,0
  Polska
  9,8
 • 122,22 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Łagów
  122,2
  Województwo
  117,1
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami