Gmina Glinojeck w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Glinojeck - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Glinojeck to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ciechanowskiego. Gmina Glinojeck ma 7 174 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Glinojeck.
 • 7 174 Liczba mieszkańców
 • 153,8 km² Powierzchnia
 • 47 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WCI Tablice rejestracyjne
 • Łukasz Kapczyński Burmistrz gminy
Gmina Glinojeck na mapie
Identyfikatory
 • 20.291852.8195 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1402033
Herb gminy Glinojeck
Gmina Glinojeck herb

Gmina Glinojeck - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-450Poczta Glinojeck, ul. Generała Bema Józefa 1
06-452Poczta Ościsłowo, ul. Ościsłowo 41

Gmina Glinojeck - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Glinojeck)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Glinojeck
(23) 674-00-17
(23) 674-28-18
ul. Płocka 12
06-450 Glinojeck
ZUS Inspektorat w Ciechanowie (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rzeczkowska 8
06-400 Ciechanów

Gmina Glinojeck - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Glinojeck ma 7 174 mieszkańców, z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Glinojeck zawarli w 2022 roku 27 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,3% mieszkańców gminy Glinojeck jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Glinojeck ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,29 na 1000 mieszkańców gminy Glinojeck. W 2022 roku urodziło się 62 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 400 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,6% zgonów w gminie Glinojeck spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w gminie Glinojeck były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Glinojeck przypada 12.86 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 99 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Glinojeck -59. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,3% mieszkańców gminy Glinojeck jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 174 Liczba mieszkańców
 • 3 549 Kobiety
 • 3 625 Mężczyźni
 • 49,5%
  50,5%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Glinojeck w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Glinojeck w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Glinojeck w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  41,3 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Glinojeck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Glinojeck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Glinojeck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Glinojeck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,1%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Glinojeck
  7,1%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Gmina Glinojeck
  0,1%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Glinojeck w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Glinojeck
  2,2
  Mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 27 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Glinojeck w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,3
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • -6,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Glinojeck w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Glinojeck w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Glinojeck w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Glinojeck w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 33 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,8%
  53,2%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Glinojeck
  8,6
  woj. mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Glinojeck
  38,6
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 400 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 326 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 470 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 400 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 243 Waga 3500g - 3999g
 • 243
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,41
  Mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Glinojeck
  0,68
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,62
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Glinojeck w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93 Zgony
 • 40 Kobiety
  (Zgony)
 • 53 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,0%
  57,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,9
  Województwo
  11,4
  Polska
  11,9
 • 160,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  160,3
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,4
  Mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  4,0
  Mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ciechanowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,6%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  23,4%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 76 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Polska
  70,6
 • 307,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  307,5
  Mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 468,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 416,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Glinojeck
  468,2
  Województwo
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 73,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  73,5
  Mazowieckie
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 41,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  41,2
  Mazowieckie
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 2,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  2,3
  woj. mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,2%
  Mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 99 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 60 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -59 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -59 Saldo migracji wewnętrznych
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Glinojeck w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Glinojeck - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Glinojeck oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Glinojeck to 2 777 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Glinojeck to 5,31 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Glinojeck to 125,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,99% mieszkań posiada łazienkę, 79,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,50% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ciechanowskiego.

  Powiat ciechanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 777 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 385,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  385,90
  Mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  73,20 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  28,20 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Glinojeck
  3,79
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Glinojeck
  2,59
  Województwo
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Glinojeck
  0,68
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,22
  Województwo
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Glinojeck
  5,31
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 11,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Glinojeck
  11,81
  Mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 2 003 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  125,2 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Glinojeck
  0,28 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Glinojeck
  92,73%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cały kraj
  97,75%
 • 84,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  84,77%
  Województwo
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 80,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  80,99%
  Mazowieckie
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 79,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Glinojeck
  79,40%
  Mazowieckie
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 0,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,50%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Glinojeck - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Glinojeck na 1000 mieszkańców pracuje 139osób . 42,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Glinojeck wynosiło w 2023 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Glinojeck wynosiło 6 213,79 PLN, co odpowiada 92.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Glinojeck 563 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 229 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -334.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Glinojeck pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 139 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Glinojeck
  139,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,9% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Gmina Glinojeck
  8,0%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Glinojeck w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Glinojeck w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Glinojeck w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 412 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  6 214 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Glinojeck w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 563 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 229 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -334 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,5% Pozostałe
 • 44,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Glinojeck w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 011 Pracujący ogółem
 • 429 Kobiety
 • 582 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Glinojeck w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,6
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Glinojeck
  36,0
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 110,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Glinojeck
  110,3
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Glinojeck - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Glinojeck w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 489 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 405 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 38 nowych podmiotów, a 29 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (54) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (33) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (19) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Glinojeck najwięcej (18) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (470) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,3% (153) podmiotów, a 66,1% (323) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Glinojeck najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 489 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153 Przemysł i budownictwo
 • 323 Pozostała działalność
 • 38 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Glinojeck w 2023 roku
 • 29 Podmioty wyrejestrowane w gminie Glinojeck w 2023 roku
 • 405 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 470 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 470
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 489 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 489
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 405 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 Budownictwo
 • 93
 • 74 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 74
 • 44 Przetwórstwo przemysłowe
 • 44
 • 43 Pozostała działalność
 • 43
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Glinojeck - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Glinojeck stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 156 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,65 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Glinojeck wynosi 76,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Glinojeck najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,82 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,07 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,02 (48%), drogowe - 2,04 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Glinojeck.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 156
 • 78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 78
 • 58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 58
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 58 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 58
 • 21,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Glinojeck
  21,65
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 10,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Glinojeck
  10,82
  Województwo
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 8,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Glinojeck
  8,07
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Glinojeck
  2,04
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Glinojeck
  0,17
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 8,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,02
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Glinojeck
  77%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Glinojeck
  81%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  88%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Glinojeck
  48%
  Województwo
  42%
  Cała Polska
  51%

Gmina Glinojeck - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Glinojeck wyniosła w 2022 roku 54,1 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Glinojeck - 28% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Glinojeck wyniosła w 2022 roku 55,3 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.6%). W budżecie gminy Glinojeck wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 253 złotych na mieszkańca (3,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Glinojeck według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Glinojeck według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Glinojeck według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,1 mln

  3,6 tys(100%)

  31,1 mln

  3,9 tys(100%)

  34,3 mln

  4,3 tys(100%)

  36,0 mln

  4,5 tys(100%)

  42,8 mln

  5,4 tys(100%)

  45,6 mln

  6,2 tys(100%)

  52,9 mln

  7,2 tys(100%)

  54,1 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,4 mln

  1,4 tys(39.3%)

  11,8 mln

  1,5 tys(38%)

  12,1 mln

  1,5 tys(35.4%)

  12,5 mln

  1,6 tys(34.7%)

  13,7 mln

  1,8 tys(32.1%)

  13,3 mln

  1,7 tys(29.2%)

  14,5 mln

  1,9 tys(27.5%)

  15,2 mln

  2,1 tys(28%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  216(6%)

  941,0 tys

  117(3%)

  1,4 mln

  173(4%)

  2,1 mln

  267(5.8%)

  1,5 mln

  190(3.5%)

  1,1 mln

  141(2.4%)

  2,7 mln

  355(5.2%)

  6,6 mln

  920(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  436(12%)

  3,1 mln

  390(10.1%)

  3,8 mln

  482(11.2%)

  4,0 mln

  510(11.1%)

  5,8 mln

  737(13.5%)

  4,6 mln

  597(10.2%)

  5,5 mln

  713(10.4%)

  6,2 mln

  857(11.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  1,2(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  732(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  197(5.4%)

  1,4 mln

  178(4.6%)

  1,9 mln

  237(5.5%)

  2,0 mln

  253(5.5%)

  4,7 mln

  595(10.9%)

  8,2 mln

  1,1 tys(18%)

  9,6 mln

  1,2 tys(18.1%)

  4,6 mln

  632(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  636(17.6%)

  10,6 mln

  1,3 tys(34.1%)

  1,9 mln

  237(5.5%)

  2,1 mln

  267(5.8%)

  2,2 mln

  287(5.3%)

  2,4 mln

  305(5.2%)

  2,8 mln

  361(5.2%)

  4,4 mln

  618(8.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  162(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  178(4.9%)

  902,4 tys

  112(2.9%)

  930,7 tys

  117(2.7%)

  982,5 tys

  125(2.7%)

  815,9 tys

  104(1.9%)

  931,4 tys

  120(2%)

  1,0 mln

  132(1.9%)

  1,0 mln

  141(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  233(6.4%)

  159,6 tys

  19,8(0.5%)

  182,4 tys

  22,9(0.5%)

  187,5 tys

  23,9(0.5%)

  370,5 tys

  47,3(0.9%)

  196,9 tys

  25,4(0.4%)

  3,3 mln

  425(6.2%)

  717,7 tys

  99,7(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  339,4 tys

  42,3(1.2%)

  811,8 tys

  101(2.6%)

  279,4 tys

  35,1(0.8%)

  369,9 tys

  47,1(1%)

  408,9 tys

  52,2(1%)

  1,1 mln

  136(2.3%)

  295,6 tys

  38,5(0.6%)

  469,6 tys

  65,3(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  399,1 tys

  49,7(1.4%)

  413,5 tys

  51,3(1.3%)

  516,4 tys

  64,9(1.5%)

  347,9 tys

  44,3(1%)

  1,2 mln

  147(2.7%)

  408,6 tys

  52,6(0.9%)

  402,9 tys

  52,5(0.8%)

  432,1 tys

  60,0(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  402,6 tys

  50,1(1.4%)

  190,2 tys

  23,6(0.6%)

  156,3 tys

  19,7(0.5%)

  408,6 tys

  52,0(1.1%)

  197,5 tys

  25,2(0.5%)

  153,0 tys

  19,7(0.3%)

  218,6 tys

  28,5(0.4%)

  356,2 tys

  49,5(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  393,6 tys

  49,0(1.4%)

  411,2 tys

  51,0(1.3%)

  324,1 tys

  40,8(0.9%)

  267,4 tys

  34,0(0.7%)

  220,2 tys

  28,1(0.5%)

  148,8 tys

  19,2(0.3%)

  101,5 tys

  13,2(0.2%)

  327,5 tys

  45,5(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  640,9 tys

  79,8(2.2%)

  163,1 tys

  20,2(0.5%)

  132,5 tys

  16,7(0.4%)

  264,7 tys

  33,7(0.7%)

  215,1 tys

  27,5(0.5%)

  406,8 tys

  52,4(0.9%)

  407,8 tys

  53,1(0.8%)

  260,1 tys

  36,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,4 tys

  2,9(0.1%)

  14,9 tys

  1,8(0%)

  80,6 tys

  10,1(0.2%)

  92,7 tys

  11,8(0.3%)

  66,7 tys

  8,5(0.2%)

  96,0 tys

  12,4(0.2%)

  38,4 tys

  5,0(0.1%)

  116,2 tys

  16,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  74,6 tys

  9,3(0.3%)

  65,6 tys

  8,1(0.2%)

  84,1 tys

  10,6(0.2%)

  64,5 tys

  8,2(0.2%)

  56,7 tys

  7,2(0.1%)

  28,4 tys

  3,7(0.1%)

  42,6 tys

  5,5(0.1%)

  37,2 tys

  5,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,9 tys

  6,5(0.2%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  29,0 tys

  3,6(0.1%)

  59,2 tys

  7,5(0.2%)

  56,3 tys

  7,2(0.1%)

  52,9 tys

  6,8(0.1%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  79,2 tys

  9,9(0.3%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,0 tys

  7,1(0.2%)

  664

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,8 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Glinojeck według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Glinojeck według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Glinojeck według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,7 mln

  3,6 tys(100%)

  35,9 mln

  4,5 tys(100%)

  35,6 mln

  4,4 tys(100%)

  38,8 mln

  4,9 tys(100%)

  42,6 mln

  5,4 tys(100%)

  49,0 mln

  6,6 tys(100%)

  51,9 mln

  7,1 tys(100%)

  55,3 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  1,5 tys(41.5%)

  15,2 mln

  1,9 tys(42.2%)

  13,3 mln

  1,7 tys(37.4%)

  15,3 mln

  1,9 tys(39.4%)

  15,7 mln

  2,0 tys(36.8%)

  17,9 mln

  2,3 tys(36.5%)

  17,6 mln

  2,3 tys(33.8%)

  20,6 mln

  2,9 tys(37.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,6 mln

  1,1 tys(29.8%)

  8,7 mln

  1,1 tys(24.3%)

  8,8 mln

  1,1 tys(24.7%)

  9,4 mln

  1,2 tys(24.3%)

  9,8 mln

  1,2 tys(22.9%)

  10,9 mln

  1,4 tys(22.3%)

  10,4 mln

  1,4 tys(20.1%)

  13,3 mln

  1,8 tys(24%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  737(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  209(5.8%)

  918,6 tys

  114(2.6%)

  892,3 tys

  112(2.5%)

  1,0 mln

  128(2.6%)

  2,3 mln

  290(5.3%)

  5,3 mln

  687(10.9%)

  5,4 mln

  699(10.4%)

  2,6 mln

  362(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  473(13.2%)

  9,3 mln

  1,2 tys(25.9%)

  514,6 tys

  64,7(1.4%)

  499,7 tys

  63,6(1.3%)

  538,7 tys

  68,8(1.3%)

  526,8 tys

  67,9(1.1%)

  514,7 tys

  67,0(1%)

  1,9 mln

  261(3.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  162(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  666,3 tys

  83,0(2.3%)

  662,4 tys

  82,1(1.8%)

  718,1 tys

  90,3(2%)

  1,4 mln

  174(3.5%)

  926,9 tys

  118(2.2%)

  763,7 tys

  98,4(1.6%)

  953,4 tys

  124(1.8%)

  833,5 tys

  116(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  101,1 tys

  12,6(0.4%)

  77,8 tys

  9,6(0.2%)

  148,1 tys

  18,6(0.4%)

  141,1 tys

  17,9(0.4%)

  168,3 tys

  21,5(0.4%)

  156,5 tys

  20,2(0.3%)

  356,4 tys

  46,4(0.7%)

  833,5 tys

  116(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  305,9 tys

  38,1(1.1%)

  355,1 tys

  44,0(1%)

  353,9 tys

  44,5(1%)

  342,0 tys

  43,5(0.9%)

  398,9 tys

  50,9(0.9%)

  402,1 tys

  51,8(0.8%)

  968,8 tys

  126(1.9%)

  819,5 tys

  114(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  311,5 tys

  38,8(1.1%)

  263,9 tys

  32,7(0.7%)

  141,2 tys

  17,8(0.4%)

  136,9 tys

  17,4(0.4%)

  1,1 mln

  136(2.5%)

  300,4 tys

  38,7(0.6%)

  104,1 tys

  13,6(0.2%)

  516,2 tys

  71,7(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  907,9 tys

  113(3.2%)

  187,7 tys

  23,3(0.5%)

  296,7 tys

  37,3(0.8%)

  262,8 tys

  33,4(0.7%)

  357,8 tys

  45,7(0.8%)

  188,3 tys

  24,3(0.4%)

  3,4 mln

  447(6.6%)

  324,9 tys

  45,1(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,0 tys

  2,6(0.1%)

  201,5 tys

  25,0(0.6%)

  17,5 tys

  2,2(0%)

  26,8 tys

  3,4(0.1%)

  84,3 tys

  10,8(0.2%)

  111,4 tys

  14,3(0.2%)

  435

  0,1(0%)

  106,6 tys

  14,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  179,9 tys

  22,4(0.6%)

  8,3 tys

  1,0(0%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  26,8 tys

  3,4(0.1%)

  12,0 tys

  1,5(0%)

  42,5 tys

  5,5(0.1%)

  5,7 tys

  0,7(0%)

  62,2 tys

  8,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  288,2 tys

  37,5(0.6%)

  55,7 tys

  7,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,5 tys

  4,4(0.1%)

  32,0 tys

  4,0(0.1%)

  34,8 tys

  4,4(0.1%)

  29,9 tys

  3,8(0.1%)

  33,6 tys

  4,3(0.1%)

  19,3 tys

  2,5(0%)

  34,1 tys

  4,4(0.1%)

  29,8 tys

  4,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  148,5 tys

  18,5(0.5%)

  9,3 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  9,3(0.2%)

  44,0 tys

  5,6(0.1%)

  25,1 tys

  3,2(0.1%)

  50,0 tys

  6,5(0.1%)

  28,6 tys

  4,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,5 tys

  1,4(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  11,0 tys

  1,4(0%)

  8,2 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,9(0%)

  6,4 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,9 tys

  6,5(0.2%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  29,0 tys

  3,6(0.1%)

  59,2 tys

  7,5(0.2%)

  56,3 tys

  7,2(0.1%)

  52,9 tys

  6,8(0.1%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,7 tys

  0,6(0%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  4,9 tys

  0,6(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Glinojeck - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 891 mieszkańców gminy Glinojeck jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 900 kobiet oraz 990 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,8% mieszkańców gminy Glinojeck, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Glinojeck mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Glinojeck największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,3%) oraz średnie zawodowe (18,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz średnie zawodowe (21,5%).

  W roku 2022 w gminie Glinojeck mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 220 dzieci (97 dziewczynek oraz 123 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Glinojeck mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (75 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,5% mieszkańców gminy Glinojeck w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 877 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 42 oddziałach uczyło się 572 uczniów (275 kobiet oraz 297 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Glinojeck placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 563 uczniów (259 kobiet oraz 304 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,73.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (19,2% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,8% mieszkańców gminy Glinojeck w wieku potencjalnej nauki (20,4% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 22,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Glinojeck
  22,9%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 27,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  36,0%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Glinojeck
  12,9%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Glinojeck
  20,0%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  21,8%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 15,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,2%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,0%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 877 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Glinojeck
  877,0
  Województwo
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,86
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 265 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Glinojeck) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 220 Dzieci
 • 97 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 123 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,1%
  55,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 44 3 lata
 • 44
 • 50 4 lata
 • 50
 • 68 5 lata
 • 68
 • 49 6 lat
 • 49
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 17 3 lata
 • 17
 • 22 4 lata
 • 22
 • 26 5 lata
 • 26
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 27 3 lata
 • 27
 • 28 4 lata
 • 28
 • 42 5 lata
 • 42
 • 21 6 lat
 • 21
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 35 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Glinojeck(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Glinojeck aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko - Gminne Przedszkole w Glinojecku
  Publiczne
  23 674-00-64
  23 674-00-64
  ul. Ciechanowska 8
  06-450 Glinojeck
  715911
  Punkt Przedszkolny
  Publiczne
  23 671-90-91
  23 671-90-91
  Ościsłowo 81
  06-452 Ościsłowo
  232-
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Smerfa"Marta Wernicka
  Niepubliczne
  60 633-56-18
  ul. Torfa Załęskiego 4
  06-450 Glinojeck
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Glinojeck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 572 Uczniowie
 • 275 Kobiety
  (uczniowie)
 • 297 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 118 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 62 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  13,6
  Mazowieckie
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 60,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 53,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 87,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Glinojeck
  87,73
  Województwo
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 86,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Glinojeck
  86,35
  woj. mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Glinojeck) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Glinojeck) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Glinojeck(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Glinojeck aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  23 674-00-06
  23 674-00-06
  ul. Płocka 7
  06-450 Glinojeck
  2039237
  Szkoła Podstawowa w zespole (Żołnierzy Armii Krajowej)
  Publiczna
  23 671-90-91
  23 671-90-91
  Ościsłowo 81
  06-452 Ościsłowo
  679-
  Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej
  Publiczna
  23 671-26-23
  ul. Wola Młocka 32
  06-450 Wola Młocka
  54215
  Szkoła Filialna w Malużynie
  Publiczna
  23 671-26-21
  Malużyn 54B
  06-450 Malużyn
  216-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Glinojeck(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Glinojeck aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku (Władysław Stanisław Reymont)
  Publiczne
  23 674-04-66
  23 674-04-66
  ul. Płocka 7
  06-450 Glinojeck
  35127
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Glinojeck - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Glinojeck

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Glinojeck znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 399)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Glinojeck: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Glinojeck 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 62 (uczestnicy: 6 795)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 700)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 45)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 700)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 600)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 150)
  • inne: 2 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 195)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 30)
  • taneczne: 5 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 40)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Glinojeck działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 23 114 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 34 557 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w gminie Glinojeck
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Glinojeck działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 120 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Glinojeck w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Glinojeck - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Glinojeck i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Glinojeck odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 69,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Glinojeck znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ciechanowskiego.

  Powiat ciechanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Glinojeck
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Glinojeck w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 69,47 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  69,5
  woj. mazowieckie
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Glinojeck
  0,0
  Województwo
  5,2
  Polska
  5,0
 • 69,47 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Glinojeck
  69,5
  Mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Glinojeck
  0,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Glinojeck
  100,0
  Mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Glinojeck w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 123,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  123,5 km
  Województwo
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Glinojeck
  2,6 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami