Gmina Barczewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Barczewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Barczewo to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Barczewo ma 18 198 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 14,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Barczewo.
 • 18 198 Liczba mieszkańców
 • 320,0 km² Powierzchnia
 • 55 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Maciejewski Burmistrz gminy
Gmina Barczewo na mapie
Identyfikatory
 • 20.734953.8159 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2814013
Herb gminy Barczewo
Gmina Barczewo herb

Gmina Barczewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-010Poczta Barczewo, Pl. Pocztowy 1

Gmina Barczewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Barczewo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski Barczewo
(89) 514-83-03
(89) 514-85-62
pl. Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Gmina Barczewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Barczewo ma 18 198 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 13,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Barczewo zawarli w 2021 roku 67 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,9% mieszkańców gminy Barczewo jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Barczewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -69. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,79 na 1000 mieszkańców gminy Barczewo. W 2021 roku urodziło się 140 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w gminie Barczewo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w gminie Barczewo były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Barczewo przypada 11.49 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 354 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 235 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Barczewo 119. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  62,1% mieszkańców gminy Barczewo jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 198 Liczba mieszkańców
 • 9 190 Kobiety
 • 9 008 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Barczewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Barczewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Barczewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Barczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Barczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Barczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Barczewo
  53,3%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Barczewo
  7,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  8,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Tutaj
  2,6%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Barczewo w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  4,0
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Barczewo
  1,5
  Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 67 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Barczewo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -69 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -44 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Barczewo
  -3,8
  Województwo
  -5,9
  Cały kraj
  -4,9
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Barczewo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Barczewo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Barczewo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Barczewo w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 140 Urodzenia żywe
 • 68 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 72 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Województwo
  7,5
  Cała Polska
  8,7
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Barczewo
  30,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,3
  Cały kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 392 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Barczewo
  3 392 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 309 Waga 3500g - 3999g
 • 309
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 127 Waga 2500g - 2999g
 • 127
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,14
  Kraj
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Barczewo
  0,53
  Warmińsko-mazurskie
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,65
  Województwo
  0,56
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Barczewo w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 209 Zgony
 • 112 Kobiety
  (Zgony)
 • 97 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,6%
  46,4%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  13,4
  Cały kraj
  13,6
 • 154,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Barczewo
  154,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  178,8
  Cały kraj
  156,7
 • 9,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Barczewo
  9,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Barczewo
  3,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,5%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,9%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Barczewo
  7,9%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cała Polska
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Barczewo
  216,6
  Warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cała Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Barczewo
  292,7
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cała Polska
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  57,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cały kraj
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cały kraj
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Barczewo
  10,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Barczewo
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 354 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 176 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 178 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 235 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 114 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 121 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 121 Saldo migracji
 • 62 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 59 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 119 Saldo migracji wewnętrznych
 • 62 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 57 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Barczewo w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Barczewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Barczewo oddano do użytku 120 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Barczewo to 6 171 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 24,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Barczewo to 4,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Barczewo to 116,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,11% mieszkań posiada łazienkę, 80,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,81% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 171 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 340,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Barczewo
  340,10
  Warmińsko-mazurskie
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  83,50 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Barczewo
  28,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,15
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Barczewo
  2,94
  Województwo
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Barczewo
  0,71
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 120 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 6,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  6,59
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,19
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 534 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,45
  Województwo
  3,89
  Polska
  3,90
 • 29,34 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Barczewo
  29,34
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,28
  Kraj
  24,07
 • 13 957 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 116,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Barczewo
  116,3 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,9 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,77 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,77 m2
  Województwo
  0,38 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,61%
  Województwo
  97,19%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Barczewo
  94,64%
  Warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Cały kraj
  94,01%
 • 92,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  92,11%
  Warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 80,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Barczewo
  80,83%
  Województwo
  83,87%
  Cały kraj
  83,08%
 • 44,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  44,81%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Barczewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Barczewo na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . 44,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Barczewo wynosiło w 2021 roku 6,7% (8,5% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Barczewo wynosiło 5 205,74 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Barczewo 1 371 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 509 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -862.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Barczewo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  151,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Cały kraj
  257,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 8,5% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,7%
  Województwo
  8,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Barczewo w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Barczewo w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Barczewo w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Barczewo
  5 206 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Barczewo w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 371 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 509 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -862 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Barczewo w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 753 Pracujący ogółem
 • 1 215 Kobiety
 • 1 538 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Barczewo w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Barczewo
  61,0
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,0
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Polska
  38,2
 • 103,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  103,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Barczewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Barczewo w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 847 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 445 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 143 nowe podmioty, a 76 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (172) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (132) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (151) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (66) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Barczewo najwięcej (89) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 779) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (48) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,9% (479) podmiotów, a 71,5% (1 320) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Barczewo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 847 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 48 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 479 Przemysł i budownictwo
 • 1 320 Pozostała działalność
 • 143 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Barczewo w 2021 roku
 • 76 Podmioty wyrejestrowane w gminie Barczewo w 2021 roku
 • 1 445 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 779 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 779
 • 56 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 56
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 845 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 845
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 109 Spółki handlowe ogółem
 • 109
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 89  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 89
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 63 Spółki cywilne ogółem
 • 63
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 445 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 283 Budownictwo
 • 283
 • 282 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 282
 • 142 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 142
 • 131 Transport i gospodarka magazynowa
 • 131
 • 126 Przetwórstwo przemysłowe
 • 126
 • 92 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 92
 • 91 Pozostała działalność
 • 91
 • 56 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 56
 • 49 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 49
 • 47 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 47
 • 36 Edukacja
 • 36
 • 35 Informacja i komunikacja
 • 35
 • 28 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Barczewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Barczewo stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 268 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Barczewo wynosi 65,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Barczewo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,04 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 6,85 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,38 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Barczewo.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 268 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 268
 • 164 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 164
 • 45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 45
 • 43 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 43
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 124 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 124
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,76
  Warmińsko-mazurskie
  18,01
  Kraj
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,04
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,27
  Kraj
  12,82
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Barczewo
  2,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,60
  Polska
  5,89
 • 2,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Barczewo
  2,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,14
  Polska
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 6,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,85
  Warmińsko-mazurskie
  8,71
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Barczewo
  61%
  Województwo
  69%
  Kraj
  64%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Barczewo
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Polska
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Barczewo
  39%
  Województwo
  53%
  Cała Polska
  53%

Gmina Barczewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Barczewo wyniosła w 2021 roku 103,3 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Barczewo - 32.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (8.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,0 mln złotych, czyli 14,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Barczewo wyniosła w 2021 roku 107,1 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.3%). W budżecie gminy Barczewo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 953 złotych na mieszkańca (16,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,5 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Barczewo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Barczewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Barczewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,5 mln

  3,0 tys(100%)

  50,7 mln

  2,9 tys(100%)

  63,7 mln

  3,6 tys(100%)

  79,6 mln

  4,5 tys(100%)

  84,6 mln

  4,7 tys(100%)

  92,3 mln

  5,1 tys(100%)

  100,6 mln

  5,6 tys(100%)

  103,3 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,4 mln

  1,1 tys(35%)

  20,5 mln

  1,2 tys(40.4%)

  21,9 mln

  1,2 tys(34.3%)

  22,5 mln

  1,3 tys(28.3%)

  25,4 mln

  1,4 tys(30%)

  27,6 mln

  1,5 tys(29.9%)

  30,1 mln

  1,7 tys(29.9%)

  33,4 mln

  1,8 tys(32.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  124(4.1%)

  3,3 mln

  187(6.5%)

  2,5 mln

  143(4%)

  10,3 mln

  577(13%)

  11,7 mln

  649(13.8%)

  10,4 mln

  579(11.3%)

  7,8 mln

  432(7.8%)

  8,7 mln

  476(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  250(8.3%)

  4,7 mln

  267(9.2%)

  5,0 mln

  286(7.9%)

  5,8 mln

  326(7.3%)

  6,4 mln

  356(7.6%)

  7,5 mln

  419(8.2%)

  8,2 mln

  454(8.2%)

  7,5 mln

  410(7.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  135(4.5%)

  2,5 mln

  143(4.9%)

  3,4 mln

  194(5.4%)

  3,7 mln

  205(4.6%)

  3,6 mln

  199(4.3%)

  6,4 mln

  353(6.9%)

  6,2 mln

  344(6.2%)

  6,6 mln

  364(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,6 mln

  666(22.1%)

  11,9 mln

  678(23.5%)

  22,5 mln

  1,3 tys(35.3%)

  6,0 mln

  337(7.6%)

  6,2 mln

  343(7.3%)

  5,9 mln

  329(6.4%)

  5,6 mln

  309(5.6%)

  5,7 mln

  312(5.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  664,9 tys

  38,1(1.3%)

  387,6 tys

  22,1(0.8%)

  462,1 tys

  26,2(0.7%)

  887,1 tys

  49,5(1.1%)

  974,1 tys

  54,0(1.2%)

  579,7 tys

  32,2(0.6%)

  3,2 mln

  178(3.2%)

  3,4 mln

  185(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,7 mln

  215(7.1%)

  2,8 mln

  158(5.5%)

  1,8 mln

  101(2.8%)

  1,7 mln

  96,6(2.2%)

  2,2 mln

  124(2.6%)

  2,7 mln

  151(2.9%)

  5,3 mln

  293(5.3%)

  2,9 mln

  159(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  234(7.8%)

  1,8 mln

  103(3.6%)

  1,8 mln

  105(2.9%)

  1,4 mln

  79,4(1.8%)

  1,3 mln

  70,8(1.5%)

  1,6 mln

  90,6(1.8%)

  1,3 mln

  70,1(1.3%)

  2,7 mln

  151(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  71,1(2.4%)

  734,5 tys

  41,9(1.4%)

  1,2 mln

  68,0(1.9%)

  2,5 mln

  142(3.2%)

  2,6 mln

  142(3%)

  738,8 tys

  41,0(0.8%)

  665,8 tys

  36,7(0.7%)

  897,6 tys

  49,3(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  616,9 tys

  35,3(1.2%)

  630,2 tys

  35,9(1.2%)

  635,3 tys

  36,0(1%)

  752,3 tys

  42,0(0.9%)

  858,4 tys

  47,6(1%)

  874,7 tys

  48,5(0.9%)

  939,5 tys

  51,8(0.9%)

  846,4 tys

  46,5(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  77,5(2.6%)

  433,9 tys

  24,7(0.9%)

  289,8 tys

  16,4(0.5%)

  500,5 tys

  27,9(0.6%)

  879,4 tys

  48,8(1%)

  858,5 tys

  47,6(0.9%)

  708,0 tys

  39,0(0.7%)

  784,6 tys

  43,1(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  90,0 tys

  5,2(0.2%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  888,0 tys

  50,3(1.4%)

  1,8 mln

  99,6(2.2%)

  726,0 tys

  40,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,6(0%)

  564,0 tys

  31,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  254,4 tys

  14,6(0.5%)

  216,9 tys

  12,4(0.4%)

  190,3 tys

  10,8(0.3%)

  239,2 tys

  13,3(0.3%)

  219,4 tys

  12,2(0.3%)

  353,0 tys

  19,6(0.4%)

  210,0 tys

  11,6(0.2%)

  445,7 tys

  24,5(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  302,2 tys

  17,3(0.6%)

  36,1 tys

  2,1(0.1%)

  35,2 tys

  2,0(0.1%)

  35,2 tys

  2,0(0%)

  101,5 tys

  5,6(0.1%)

  1,3 mln

  73,7(1.4%)

  957,9 tys

  52,8(1%)

  216,7 tys

  11,9(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  74,2 tys

  4,3(0.1%)

  76,1 tys

  4,3(0.2%)

  83,5 tys

  4,7(0.1%)

  92,5 tys

  5,2(0.1%)

  93,5 tys

  5,2(0.1%)

  106,4 tys

  5,9(0.1%)

  114,3 tys

  6,3(0.1%)

  199,1 tys

  10,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  271,1 tys

  15,5(0.5%)

  232,2 tys

  13,2(0.5%)

  145,1 tys

  8,2(0.2%)

  657,3 tys

  36,7(0.8%)

  444,7 tys

  24,7(0.5%)

  395,8 tys

  22,0(0.4%)

  218,4 tys

  12,0(0.2%)

  152,2 tys

  8,4(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  426,2 tys

  24,4(0.8%)

  310,0 tys

  17,7(0.6%)

  253,6 tys

  14,4(0.4%)

  187,7 tys

  10,5(0.2%)

  249,7 tys

  13,9(0.3%)

  275,7 tys

  15,3(0.3%)

  192,9 tys

  10,6(0.2%)

  145,2 tys

  8,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  1,5(0%)

  18,7 tys

  1,0(0%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  6,7 tys

  0,4(0%)

  18,0 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,8 tys

  8,9(0.3%)

  202,2 tys

  11,5(0.4%)

  24,1 tys

  1,4(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  181,4 tys

  10,1(0.2%)

  193,4 tys

  10,7(0.2%)

  181,7 tys

  10,0(0.2%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  311,9 tys

  17,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  535,0 tys

  30,3(0.8%)

  113,1 tys

  6,3(0.1%)

  52,3 tys

  2,9(0.1%)

  92,7 tys

  5,1(0.1%)

  23,0 tys

  1,3(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Barczewo według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Barczewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Barczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Barczewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,7 mln

  3,1 tys(100%)

  53,0 mln

  3,0 tys(100%)

  67,2 mln

  3,8 tys(100%)

  77,2 mln

  4,3 tys(100%)

  83,6 mln

  4,7 tys(100%)

  95,8 mln

  5,3 tys(100%)

  102,8 mln

  5,7 tys(100%)

  107,1 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,9 mln

  1,3 tys(40.8%)

  22,0 mln

  1,3 tys(41.6%)

  23,2 mln

  1,3 tys(34.5%)

  24,3 mln

  1,4 tys(31.4%)

  26,7 mln

  1,5 tys(32%)

  29,4 mln

  1,6 tys(30.7%)

  30,2 mln

  1,7 tys(29.4%)

  33,2 mln

  1,8 tys(31%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,9 mln

  794(25.8%)

  14,1 mln

  803(26.6%)

  16,2 mln

  917(24.1%)

  17,2 mln

  962(22.3%)

  19,0 mln

  1,1 tys(22.7%)

  21,4 mln

  1,2 tys(22.4%)

  26,6 mln

  1,5 tys(25.9%)

  26,5 mln

  1,5 tys(24.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  356,2 tys

  20,4(0.7%)

  1,6 mln

  91,7(3%)

  1,7 mln

  99,0(2.6%)

  1,9 mln

  106(2.5%)

  2,1 mln

  114(2.5%)

  4,1 mln

  228(4.3%)

  4,4 mln

  242(4.3%)

  4,7 mln

  256(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  109(3.5%)

  2,0 mln

  113(3.7%)

  1,7 mln

  96,6(2.5%)

  2,4 mln

  132(3.1%)

  2,8 mln

  153(3.3%)

  2,6 mln

  146(2.7%)

  2,8 mln

  153(2.7%)

  4,4 mln

  244(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  131(4.3%)

  827,9 tys

  47,2(1.6%)

  2,1 mln

  120(3.2%)

  1,2 mln

  68,4(1.6%)

  1,1 mln

  63,3(1.4%)

  1,2 mln

  68,5(1.3%)

  1,2 mln

  67,7(1.2%)

  2,7 mln

  149(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  41,7 tys

  2,4(0.1%)

  55,6 tys

  3,2(0.1%)

  21,7 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  519,3 tys

  28,8(0.6%)

  36,9 tys

  2,0(0%)

  1,3 mln

  69,9(1.2%)

  2,6 mln

  143(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  509(16.6%)

  9,1 mln

  516(17.1%)

  19,5 mln

  1,1 tys(29.1%)

  3,2 mln

  178(4.1%)

  2,8 mln

  157(3.4%)

  2,7 mln

  150(2.8%)

  2,6 mln

  141(2.5%)

  2,6 mln

  141(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  129,1 tys

  7,4(0.2%)

  124,8 tys

  7,1(0.2%)

  111,0 tys

  6,3(0.2%)

  5,9 mln

  327(7.6%)

  5,2 mln

  287(6.2%)

  7,3 mln

  404(7.6%)

  1,1 mln

  62,7(1.1%)

  883,7 tys

  48,6(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  942,5 tys

  54,0(1.8%)

  1,9 mln

  108(3.6%)

  705,4 tys

  39,9(1%)

  839,2 tys

  46,8(1.1%)

  2,4 mln

  134(2.9%)

  669,7 tys

  37,2(0.7%)

  641,3 tys

  35,3(0.6%)

  631,3 tys

  34,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  146,8 tys

  8,4(0.3%)

  441,8 tys

  25,2(0.8%)

  150,5 tys

  8,5(0.2%)

  176,0 tys

  9,8(0.2%)

  142,1 tys

  7,9(0.2%)

  608,2 tys

  33,8(0.6%)

  734,6 tys

  40,5(0.7%)

  563,3 tys

  31,0(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  80,3(2.6%)

  81,3 tys

  4,6(0.2%)

  849,5 tys

  48,1(1.3%)

  19,3 tys

  1,1(0%)

  49,9 tys

  2,8(0.1%)

  298,0 tys

  16,5(0.3%)

  1,8 mln

  102(1.8%)

  548,5 tys

  30,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  354,2 tys

  20,3(0.7%)

  330,7 tys

  18,8(0.6%)

  322,1 tys

  18,2(0.5%)

  321,3 tys

  17,9(0.4%)

  320,6 tys

  17,8(0.4%)

  200,9 tys

  11,1(0.2%)

  176,1 tys

  9,7(0.2%)

  126,3 tys

  6,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  831,4 tys

  47,6(1.5%)

  69,6 tys

  4,0(0.1%)

  133,3 tys

  7,5(0.2%)

  25,5 tys

  1,4(0%)

  134,7 tys

  7,5(0.2%)

  245,6 tys

  13,6(0.3%)

  226,2 tys

  12,5(0.2%)

  74,9 tys

  4,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  159,8 tys

  9,1(0.3%)

  18,1 tys

  1,0(0%)

  4,8 tys

  0,3(0%)

  84,3 tys

  4,7(0.1%)

  109,2 tys

  6,1(0.1%)

  23,9 tys

  1,3(0%)

  48,2 tys

  2,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  413

  0,0(0%)

  38,2 tys

  2,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,8 tys

  8,9(0.3%)

  202,2 tys

  11,5(0.4%)

  24,1 tys

  1,4(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  181,4 tys

  10,1(0.2%)

  193,4 tys

  10,7(0.2%)

  181,7 tys

  10,0(0.2%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  307,3 tys

  17,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,5 tys

  21,0(0.6%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  65,5 tys

  3,6(0.1%)

  92,7 tys

  5,1(0.1%)

  23,0 tys

  1,3(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  150,1 tys

  8,6(0.3%)

  24,1 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  903,0 tys

  50,1(0.9%)

  946,2 tys

  52,2(0.9%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  21,9 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Barczewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 340 mieszkańców gminy Barczewo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 112 kobiet oraz 2 228 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców gminy Barczewo, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Barczewo mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Barczewo największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w gminie Barczewo mieściło się 6 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 535 dzieci (282 dziewczynki oraz 253 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Barczewo mieściło się 6 przedszkoli, w których do 18 oddziałów uczęszczało 398 dzieci (189 dziewczynek oraz 209 chłopców). Dostępnych było 400 miejsc.

  16,7% mieszkańców gminy Barczewo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 957 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 78 oddziałach uczyło się 1 269 uczniów (610 kobiet oraz 659 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Barczewo placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 000 uczniów (476 kobiet oraz 524 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów.

  W gminie Barczewo znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 45 uczniów (27 kobiet oraz 18 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 34 absolwentów.

  W gminie Barczewo znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 1 oddziale uczyło się 6 uczniów (0 kobiet oraz 6 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,5 uczniów. 6,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców gminy Barczewo w wieku potencjalnej nauki (23,0% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Barczewo
  32,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Gmina Barczewo
  3,1%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Barczewo
  11,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Barczewo
  17,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  20,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Barczewo
  3,6%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  16,1%
  Województwo
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Barczewo
  3,9%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 957 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  957,0
  Warmińsko-mazurskie
  836,0
  Kraj
  896,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Barczewo
  0,97
  Województwo
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 25 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 566 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Barczewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 535 Dzieci
 • 282 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 253 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,7%
  47,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 116 3 lata
 • 116
 • 152 4 lata
 • 152
 • 137 5 lata
 • 137
 • 117 6 lat
 • 117
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 62 3 lata
 • 62
 • 82 4 lata
 • 82
 • 69 5 lata
 • 69
 • 62 6 lat
 • 62
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 54 3 lata
 • 54
 • 70 4 lata
 • 70
 • 68 5 lata
 • 68
 • 55 6 lat
 • 55
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 143 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 34,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Barczewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Barczewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Barczewie
  Publiczne
  89 514-83-96
  89 514-83-96
  ul. Słowackiego 7
  11-010 Barczewo
  1024323
  Przedszkole Publiczne w Łęgajnach
  Publiczne
  89 514-42-97
  89 514-47-01
  ul. Olsztyńska 8
  11-010 Łęgajny
  499-
  Niepubliczne Przedszkole
  Niepubliczne
  89 514-57-10
  ul. Ramsowo 87
  11-010 Ramsowo
  ---
  Niepubliczne Przedszkole
  Niepubliczne
  89 514-16-94
  Kronowo 6
  11-010 Kronowo
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"
  Niepubliczne
  89 514-16-29
  89 514-16-29
  ul. Lamkowo 29
  11-010 Lamkowo
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie
  Niepubliczne
  89 514-50-26
  Wipsowo 63
  11-010 Wipsowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Barczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 78 Oddziały
 • 1 269 Uczniowie
 • 610 Kobiety
  (uczniowie)
 • 659 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 171 Uczniowie w 1 klasie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 151 Absolwenci
 • 72 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 111,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 82,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Barczewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Barczewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Feliks Nowowiejski)
  Publiczna
  89 514-82-82
  89 514-82-82
  ul. Wojska Polskiego 36
  11-010 Barczewo
  2762149
  Szkoła Podstawowa w Łęgajnach
  Publiczna
  89 514-42-42
  89 514-47-01
  ul. Ogrodowa 7
  11-010 Łęgajny
  9141-
  Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich
  Publiczna
  89 514-34-27
  Bartołty Wielkie 5
  11-010 Bartołty Wielkie
  76412
  Szkoła Filialna w Barczewku
  Publiczna
  89 514-15-25
  89 514-47-01
  Barczewko 35
  11-010 Barczewko
  112-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa (Franciszka Szczepańskiego)
  Niepubliczna
  89 514-16-29
  89 514-16-29
  ul. Lamkowo 29
  11-010 Lamkowo
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  89 514-57-10
  ul. Ramsowo 87
  11-010 Ramsowo
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  89 514-16-94
  Kronowo 6
  11-010 Kronowo
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie (Augustyna Wiewiorra)
  Niepubliczna
  89 514-50-26
  Wipsowo 63
  11-010 Wipsowo
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Barczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,0%
  40,0%
 • 34 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Barczewo
  22,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Barczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 6,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  6,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,6
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Barczewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Barczewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach filia w Barczewie
  Publiczna
  79 051-00-23
  ul. Północna 14
  11-012 Barczewo
  -60-
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  89 514-50-26
  Wipsowo 63
  11-010 Wipsowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Barczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Barczewo - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Barczewo

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Barczewo znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 19, liczba miejsc: 710)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Barczewo: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Barczewo 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 53 (uczestnicy: 6 240)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 40)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 114)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 9)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 9)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 25)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Barczewo działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 29 679 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 58 962 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Barczewo działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 13 630 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1. Odnotowano 378 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 12 440 wolumenów. Odnotowano 1 132 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1


 • Kluby sportowe w gminie Barczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Barczewo działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 59 członków. Zarejestrowano 183 ćwiczących (mężczyźni: 159, kobiety: 24, chłopcy do lat 18: 100, dziewczęta do lat 18: 16). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Barczewo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Barczewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Barczewo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w gminie Barczewo odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,5 wypadków (więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 38,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Barczewo znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Barczewo
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 19 Ranni
  (rok 2021)
 • 8 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Barczewo w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 71,46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Barczewo
  71,5
  Województwo
  65,5
  Polska
  59,9
 • 38,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  38,5
  Warmińsko-mazurskie
  6,8
  Kraj
  5,9
 • 104,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  104,4
  Warmińsko-mazurskie
  76,4
  Cała Polska
  69,4
 • 53,85 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Barczewo
  53,8
  Województwo
  10,4
  Polska
  9,8
 • 146,15 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  146,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  116,7
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Barczewo w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 93,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Barczewo
  93,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  307,6 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami