Gmina Szydłów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Szydłów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Szydłów to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego. Gmina Szydłów ma 4 515 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Szydłów.
 • 4 515 Liczba mieszkańców
 • 107,9 km² Powierzchnia
 • 44 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TSZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Tuz Wójt gminy
Gmina Szydłów na mapie
Identyfikatory
 • 21.013150.5908 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2612083
Herb gminy Szydłów
Gmina Szydłów herb

Gmina Szydłów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-225Poczta Szydłów koło Staszowa

Gmina Szydłów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Szydłów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Szydłów
(41) 354-51-25 32
(41) 354-51-25
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Gmina Szydłów - Wsie należące do gminy

Gmina Szydłów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Szydłów ma 4 515 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Szydłów zawarli w 2021 roku 28 małżeństw, co odpowiada 6,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,2% mieszkańców gminy Szydłów jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Szydłów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -51. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,17 na 1000 mieszkańców gminy Szydłów. W 2021 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 37,0% dziewczynek i 63,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w gminie Szydłów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w gminie Szydłów były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Szydłów przypada 17.09 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Szydłów -21. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,8% mieszkańców gminy Szydłów jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 515 Liczba mieszkańców
 • 2 249 Kobiety
 • 2 266 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Szydłów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Szydłów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Szydłów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,6 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Szydłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Szydłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Szydłów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • gm. Szydłów
  58,1%
  Województwo
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Szydłów
  4,9%
  Województwo
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • gm. Szydłów
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Szydłów w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  6,1
  woj. świętokrzyskie
  4,1
  Kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Szydłów
  1,4
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Szydłów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -51 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -11,2
  świętokrzyskie
  -8,0
  Polska
  -4,9
 • -5,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Szydłów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Szydłów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Szydłów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Szydłów w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,0%
  63,0%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Szydłów
  5,9
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  8,7
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  32,7
  woj. świętokrzyskie
  32,0
  Kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 393 g
  Województwo
  3 350 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 158 Waga 3500g - 3999g
 • 158
 • 226 Waga 3000g - 3499g
 • 226
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,13
  Województwo
  1,11
  Cała Polska
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Szydłów
  0,50
  świętokrzyskie
  0,54
  Kraj
  0,64
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Szydłów
  0,57
  Województwo
  0,47
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Szydłów w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 Zgony
 • 37 Kobiety
  (Zgony)
 • 41 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,1 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Szydłów
  17,1
  Województwo
  15,1
  Kraj
  13,6
 • 175,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  175,5
  Województwo
  211,1
  Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  0,0
  świętokrzyskie
  2,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  woj. świętokrzyskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,6%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Polska
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  20,4%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,0%
  woj. świętokrzyskie
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 150 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Cały kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  85,6
  Cały kraj
  74,4
 • 268,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Szydłów
  268,0
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  268,5
  Polska
  246,5
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 508,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Szydłów
  467,3
  Województwo
  562,0
  Cała Polska
  475,8
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  58,9
  świętokrzyskie
  67,5
  Cała Polska
  70,6
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Szydłów
  25,5
  Województwo
  35,0
  Kraj
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  8,5
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Szydłów
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 51 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Szydłów w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szydłów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Szydłów oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Szydłów to 1 704 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 371 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Szydłów to 5,55 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Szydłów to 116,00 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 69,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 65,90% mieszkań posiada łazienkę, 56,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 12,03% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 704 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 371,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  371,20
  woj. świętokrzyskie
  370,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,50 m2
  Województwo
  75,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,30 m2
  świętokrzyskie
  27,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Szydłów
  3,68
  świętokrzyskie
  3,80
  Polska
  3,82
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Szydłów
  2,69
  świętokrzyskie
  2,70
  Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,73
  woj. świętokrzyskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  2,44
  woj. świętokrzyskie
  3,73
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 61 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,55 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Szydłów
  5,55
  świętokrzyskie
  4,68
  Cała Polska
  3,90
 • 13,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Szydłów
  13,51
  woj. świętokrzyskie
  17,45
  Kraj
  24,07
 • 1 276 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 116,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  116,0 m2
  Województwo
  110,0 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Szydłów
  0,28 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 86,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  86,56%
  świętokrzyskie
  92,53%
  Cały kraj
  96,97%
 • 69,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  69,72%
  świętokrzyskie
  86,76%
  Polska
  94,01%
 • 65,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  65,90%
  świętokrzyskie
  84,27%
  Polska
  91,78%
 • 56,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  56,46%
  woj. świętokrzyskie
  79,51%
  Cały kraj
  83,08%
 • 12,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  12,03%
  Województwo
  42,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Szydłów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Szydłów na 1000 mieszkańców pracuje 146osób . 40,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Szydłów wynosiło w 2021 roku 4,3% (4,8% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szydłów wynosiło 5 167,98 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szydłów 246 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -92.

  45,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szydłów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 146 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  146,0
  świętokrzyskie
  196,0
  Kraj
  257,0
 • 4,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,8% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • gm. Szydłów
  4,3%
  Województwo
  7,3%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Szydłów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Szydłów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Szydłów w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 168 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Szydłów
  5 168 PLN
  świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Szydłów w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 246 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 154 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -92 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 32,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Szydłów w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 660 Pracujący ogółem
 • 267 Kobiety
 • 393 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Szydłów w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Szydłów
  67,1
  Województwo
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 39,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Szydłów
  39,6
  świętokrzyskie
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 143,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  143,7
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Szydłów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Szydłów w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 246 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 178 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (9) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (18) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Szydłów najwięcej (8) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (239) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,7% (73) podmiotów, a 69,5% (171) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Szydłów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (23.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 246 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73 Przemysł i budownictwo
 • 171 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Szydłów w 2021 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w gminie Szydłów w 2021 roku
 • 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 239 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 239
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 245 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 245
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 50
 • 42 Budownictwo
 • 42
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szydłów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Szydłów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 56 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Szydłów wynosi 79,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Szydłów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,87 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 4,44 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,83 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Szydłów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 56
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 12,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,44
  świętokrzyskie
  18,46
  Cały kraj
  21,51
 • 7,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szydłów
  7,87
  woj. świętokrzyskie
  10,81
  Polska
  12,82
 • 1,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szydłów
  1,83
  woj. świętokrzyskie
  4,93
  Cała Polska
  5,89
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Szydłów
  2,17
  woj. świętokrzyskie
  1,97
  Polska
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,18
  Województwo
  0,34
  Cały kraj
  0,35
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szydłów
  4,44
  Województwo
  8,73
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Szydłów
  80%
  Województwo
  78%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  świętokrzyskie
  71%
  Cały kraj
  64%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Szydłów
  80%
  woj. świętokrzyskie
  81%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Szydłów
  92%
  woj. świętokrzyskie
  90%
  Kraj
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  woj. świętokrzyskie
  65%
  Kraj
  53%

Gmina Szydłów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Szydłów wyniosła w 2021 roku 27,2 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Szydłów - 23.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 23,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Szydłów wyniosła w 2021 roku 27,7 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.4%). W budżecie gminy Szydłów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 421 złotych na mieszkańca (6,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,0 mln

  3,4 tys(100%)

  16,7 mln

  3,5 tys(100%)

  16,3 mln

  3,4 tys(100%)

  19,8 mln

  4,2 tys(100%)

  26,5 mln

  5,6 tys(100%)

  31,2 mln

  6,6 tys(100%)

  22,1 mln

  4,7 tys(100%)

  27,2 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  773(23.1%)

  4,6 mln

  955(27.4%)

  4,0 mln

  835(24.4%)

  4,0 mln

  843(20.1%)

  5,7 mln

  1,2 tys(21.3%)

  5,3 mln

  1,1 tys(17.1%)

  5,7 mln

  1,3 tys(26.1%)

  6,4 mln

  1,4 tys(23.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  355(10.6%)

  1,4 mln

  294(8.4%)

  1,3 mln

  270(7.9%)

  1,5 mln

  324(7.7%)

  1,4 mln

  304(5.4%)

  5,0 mln

  1,1 tys(15.9%)

  1,8 mln

  393(8.2%)

  6,1 mln

  1,3 tys(22.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  383(11.4%)

  1,8 mln

  384(11%)

  1,9 mln

  398(11.7%)

  2,2 mln

  467(11.1%)

  2,3 mln

  488(8.7%)

  2,6 mln

  555(8.3%)

  2,4 mln

  527(11%)

  2,7 mln

  604(10%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  229(6.8%)

  1,8 mln

  382(11%)

  718,3 tys

  151(4.4%)

  1,4 mln

  290(6.9%)

  3,0 mln

  635(11.3%)

  941,4 tys

  201(3%)

  735,3 tys

  160(3.3%)

  1,3 mln

  280(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  542(16.2%)

  2,4 mln

  502(14.4%)

  5,0 mln

  1,0 tys(30.6%)

  779,5 tys

  165(3.9%)

  851,7 tys

  180(3.2%)

  876,7 tys

  187(2.8%)

  944,0 tys

  206(4.3%)

  963,8 tys

  213(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  768,6 tys

  161(4.8%)

  356,7 tys

  74,5(2.1%)

  612,0 tys

  128(3.8%)

  832,1 tys

  176(4.2%)

  4,7 mln

  1,0 tys(17.9%)

  8,2 mln

  1,7 tys(26.2%)

  705,8 tys

  154(3.2%)

  835,1 tys

  185(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  492(14.7%)

  2,2 mln

  468(13.4%)

  1,6 mln

  329(9.6%)

  2,0 mln

  415(9.9%)

  1,1 mln

  241(4.3%)

  962,4 tys

  206(3.1%)

  902,9 tys

  197(4.1%)

  771,2 tys

  171(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  748,9 tys

  157(4.7%)

  692,2 tys

  145(4.2%)

  608,8 tys

  128(3.7%)

  691,9 tys

  147(3.5%)

  696,8 tys

  147(2.6%)

  733,5 tys

  157(2.4%)

  691,0 tys

  151(3.1%)

  733,5 tys

  162(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  172,1 tys

  36,0(1.1%)

  222,1 tys

  46,4(1.3%)

  168,2 tys

  35,3(1%)

  251,5 tys

  53,3(1.3%)

  331,0 tys

  70,0(1.2%)

  394,3 tys

  84,3(1.3%)

  714,1 tys

  156(3.2%)

  454,0 tys

  101(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  517,9 tys

  108(3.2%)

  558,4 tys

  117(3.3%)

  259,1 tys

  54,4(1.6%)

  898,6 tys

  190(4.5%)

  160,0 tys

  33,8(0.6%)

  145,7 tys

  31,1(0.5%)

  339,7 tys

  74,0(1.5%)

  160,7 tys

  35,6(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  46,9 tys

  9,8(0.3%)

  29,0 tys

  6,1(0.2%)

  19,9 tys

  4,2(0.1%)

  13,7 tys

  2,9(0.1%)

  18,9 tys

  4,0(0.1%)

  44,9 tys

  9,6(0.1%)

  70,2 tys

  15,3(0.3%)

  88,2 tys

  19,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,6 tys

  0,7(0%)

  10,5 tys

  2,2(0.1%)

  16,9 tys

  3,5(0.1%)

  20,4 tys

  4,3(0.1%)

  7,2 tys

  1,5(0%)

  2,8 tys

  0,6(0%)

  7,1 tys

  1,5(0%)

  76,6 tys

  17,0(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  86,9 tys

  18,2(0.5%)

  93,8 tys

  19,6(0.6%)

  98,2 tys

  20,6(0.6%)

  97,9 tys

  20,7(0.5%)

  1,1 mln

  236(4.2%)

  69,5 tys

  14,8(0.2%)

  40,5 tys

  8,8(0.2%)

  72,5 tys

  16,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  109,7 tys

  23,0(0.7%)

  54,0 tys

  11,3(0.3%)

  24,6 tys

  5,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,4 tys

  5,6(0.1%)

  92,2 tys

  19,7(0.3%)

  75,0 tys

  16,3(0.3%)

  31,8 tys

  7,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,8 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,2 tys

  6,3(0.2%)

  9,9 tys

  2,1(0%)

  10,7 tys

  2,3(0%)

  6,3 tys

  1,3(0%)

  41,3 tys

  9,0(0.2%)

  15,0 tys

  3,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,3 tys

  12,0(0.4%)

  63,9 tys

  13,3(0.4%)

  7,7 tys

  1,6(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  73,3 tys

  15,5(0.3%)

  76,7 tys

  16,4(0.2%)

  57,2 tys

  12,5(0.3%)

  498

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  81,3 tys

  17,0(0.5%)

  216,6 tys

  45,2(1.3%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  877

  0,2(0%)

  42,1 tys

  9,0(0.1%)

  425

  0,1(0%)

  432

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  133,2 tys

  27,9(0.8%)

  84,0 tys

  17,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  630

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,8 mln

  3,3 tys(100%)

  17,2 mln

  3,6 tys(100%)

  17,0 mln

  3,6 tys(100%)

  18,5 mln

  3,9 tys(100%)

  22,1 mln

  4,7 tys(100%)

  30,4 mln

  6,5 tys(100%)

  26,5 mln

  5,7 tys(100%)

  27,7 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,8 mln

  1,2 tys(36.9%)

  6,4 mln

  1,3 tys(37.4%)

  5,8 mln

  1,2 tys(34.3%)

  5,9 mln

  1,2 tys(31.8%)

  7,0 mln

  1,5 tys(31.8%)

  7,2 mln

  1,5 tys(23.8%)

  9,2 mln

  2,0 tys(34.5%)

  11,1 mln

  2,5 tys(40%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  917(27.6%)

  4,6 mln

  970(27.1%)

  3,7 mln

  778(21.8%)

  4,0 mln

  855(21.8%)

  4,2 mln

  895(19.1%)

  4,6 mln

  982(15.1%)

  4,4 mln

  969(16.8%)

  4,9 mln

  1,1 tys(17.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  233,8 tys

  48,9(1.5%)

  489,3 tys

  102(2.9%)

  559,4 tys

  117(3.3%)

  651,7 tys

  138(3.5%)

  594,8 tys

  126(2.7%)

  1,7 mln

  355(5.5%)

  2,7 mln

  594(10.3%)

  2,1 mln

  455(7.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  671,5 tys

  141(4.2%)

  780,8 tys

  163(4.6%)

  841,6 tys

  177(5%)

  872,6 tys

  185(4.7%)

  878,9 tys

  186(4%)

  918,2 tys

  196(3%)

  949,3 tys

  207(3.6%)

  976,4 tys

  216(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  638,9 tys

  134(4%)

  1,2 mln

  248(6.9%)

  707,4 tys

  148(4.2%)

  638,6 tys

  135(3.4%)

  509,6 tys

  108(2.3%)

  2,1 mln

  456(7%)

  568,3 tys

  124(2.1%)

  654,0 tys

  145(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  191,6 tys

  40,1(1.2%)

  274,2 tys

  57,3(1.6%)

  181,3 tys

  38,0(1.1%)

  202,7 tys

  42,9(1.1%)

  606,9 tys

  128(2.7%)

  902,7 tys

  193(3%)

  550,5 tys

  120(2.1%)

  536,6 tys

  119(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  461(13.9%)

  1,9 mln

  403(11.3%)

  4,5 mln

  938(26.3%)

  211,3 tys

  44,8(1.1%)

  223,6 tys

  47,3(1%)

  246,7 tys

  52,7(0.8%)

  258,4 tys

  56,3(1%)

  279,7 tys

  61,9(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  735,5 tys

  154(4.6%)

  824,5 tys

  172(4.8%)

  558,5 tys

  117(3.3%)

  562,8 tys

  119(3%)

  664,0 tys

  140(3%)

  533,9 tys

  114(1.8%)

  39,3 tys

  8,6(0.1%)

  269,9 tys

  59,8(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  500,6 tys

  105(3.2%)

  96,1 tys

  20,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  2,2(0.1%)

  1,9 mln

  402(8.6%)

  6,1 mln

  1,3 tys(20.2%)

  712,0 tys

  155(2.7%)

  132,0 tys

  29,2(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  63,8 tys

  13,3(0.4%)

  71,0 tys

  14,8(0.4%)

  47,7 tys

  10,0(0.3%)

  54,8 tys

  11,6(0.3%)

  48,2 tys

  10,2(0.2%)

  62,5 tys

  13,4(0.2%)

  141,3 tys

  30,8(0.5%)

  108,0 tys

  23,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  39,8 tys

  8,3(0.3%)

  24,3 tys

  5,1(0.1%)

  15,0 tys

  3,1(0.1%)

  9,8 tys

  2,1(0.1%)

  16,1 tys

  3,4(0.1%)

  40,4 tys

  8,6(0.1%)

  63,2 tys

  13,8(0.2%)

  79,4 tys

  17,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  113,1 tys

  23,7(0.7%)

  62,3 tys

  13,0(0.4%)

  68,0 tys

  14,3(0.4%)

  265,2 tys

  56,2(1.4%)

  451,1 tys

  95,3(2%)

  69,0 tys

  14,7(0.2%)

  103,5 tys

  22,5(0.4%)

  71,2 tys

  15,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  105

  0,0(0%)

  70,0

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  350

  0,1(0%)

  90,0

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  11,1 tys

  2,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  13,5 tys

  2,9(0.1%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  29,0 tys

  6,3(0.1%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,3 tys

  12,0(0.4%)

  63,9 tys

  13,3(0.4%)

  7,7 tys

  1,6(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  73,3 tys

  15,5(0.3%)

  76,7 tys

  16,4(0.3%)

  57,2 tys

  12,5(0.2%)

  498

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  119,2 tys

  24,9(0.8%)

  75,2 tys

  15,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  16,0 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  47,2 tys

  9,9(0.3%)

  204,6 tys

  42,7(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,2 tys

  7,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Szydłów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 953 mieszkańców gminy Szydłów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 464 kobiet oraz 489 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców gminy Szydłów, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Szydłów mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Szydłów największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w gminie Szydłów mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (45 dziewczynek oraz 55 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Szydłów mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 52 dzieci (20 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  19,2% mieszkańców gminy Szydłów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 730 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 292 uczniów (141 kobiet oraz 151 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Szydłów placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 249 uczniów (123 kobiety oraz 126 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,2 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców gminy Szydłów w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • gm. Szydłów
  19,7%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  Województwo
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Gmina Szydłów
  2,2%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Szydłów
  20,9%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  26,4%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Szydłów
  2,6%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,7%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 730 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  730,0
  woj. świętokrzyskie
  884,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Szydłów
  1,02
  Województwo
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Szydłów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 100 Dzieci
 • 45 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,0%
  55,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 20 4 lata
 • 20
 • 21 5 lata
 • 21
 • 38 6 lat
 • 38
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 9 5 lata
 • 9
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 12 4 lata
 • 12
 • 12 5 lata
 • 12
 • 20 6 lat
 • 20
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Szydłów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 61,1%
  38,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 8 4 lata
 • 8
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 3 5 lata
 • 3
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Szydłów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szydłów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Szydłowie
  Publiczne
  60 920-22-48
  ul. Kielecka 17
  28-225 Szydłów
  2507
  Punkt Przedszkolny w Szydłowie
  Publiczny
  41 354-53-13
  41 354-53-13
  ul. Targowa 3
  28-225 Szydłów
  2399
 • Szkoły podstawowe w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Szydłów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 292 Uczniowie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,2
  Województwo
  14,9
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Szydłów(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szydłów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Szydłowie (Jan Kaczorowski)
  Publiczna
  41 354-51-14
  ul. Szkolna 10
  28-225 Szydłów
  819117
  Szkoła Podstawowa w Solcu Starym
  Publiczna
  69 870-04-94
  Stary Solec 22
  28-225 Stary Solec
  5418
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Szydłów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szydłów - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Szydłów

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Szydłów: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 7 010)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 700)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 380)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 28)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 25)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 110)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 11)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 14)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 65)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Szydłów działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 563 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 936 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1


Gmina Szydłów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Szydłów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Szydłów odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 132,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 44,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Szydłów znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Szydłów
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 8 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Szydłów w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 132,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Szydłów
  132,5
  świętokrzyskie
  64,3
  Kraj
  59,9
 • 44,17 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  44,2
  woj. świętokrzyskie
  7,1
  Kraj
  5,9
 • 176,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  176,7
  świętokrzyskie
  75,3
  Kraj
  69,4
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  33,3
  woj. świętokrzyskie
  11,0
  Polska
  9,8
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Szydłów
  133,3
  Województwo
  117,1
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Szydłów w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 101,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  101,9 km
  świętokrzyskie
  357,6 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,4 km
  Województwo
  3,5 km
  Kraj
  4,9 km