Gmina Szydłów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki, edukacja, tabele)

Gmina Szydłów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Szydłów to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego. Gmina Szydłów ma 4 708 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 11,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Szydłów.
 • 4 708 Liczba mieszkańców
 • 107,9 km² Powierzchnia
 • 44 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TSZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Tuz Wójt gminy
Gmina Szydłów na mapie
Identyfikatory
 • 21.013150.5908 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2612083
Herb gminy Szydłów
Gmina Szydłów herb

Gmina Szydłów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-225Poczta Szydłów koło Staszowa

Gmina Szydłów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Szydłów)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Szydłów
(41) 354-51-25 32
(41) 354-51-25
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Gmina Szydłów - Wsie należące do gminy

Gmina Szydłów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Szydłów ma 4 708 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 6,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Szydłów zawarli w 2017 roku 33 małżeństw, co odpowiada 7,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,9% mieszkańców gminy Szydłów jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Szydłów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,07 na 1000 mieszkańców gminy Szydłów. W 2017 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 42,0% dziewczynek i 58,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 320 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,8% zgonów w gminie Szydłów spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w gminie Szydłów były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Szydłów przypada 14.49 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Szydłów -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,3% mieszkańców gminy Szydłów jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 708 Liczba mieszkańców
 • 2 348 Kobiety
 • 2 360 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Szydłów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Szydłów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Szydłów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Szydłów
  42,0 lat
  woj. świętokrzyskie
  42,5 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Szydłów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,8%
  woj. świętokrzyskie
  27,7%
  Polska
  28,8%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  59,0%
  woj. świętokrzyskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Szydłów
  10,0%
  Województwo
  10,5%
  Polska
  9,6%
 • 16,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  2,7%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina Szydłów
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Szydłów w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Szydłów
  7,0
  świętokrzyskie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  1,4
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Kraj
  1,7
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Szydłów w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Szydłów w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 50 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 29 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,0%
  58,0%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Szydłów
  10,6
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  10,5
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  37,8
  świętokrzyskie
  38,1
  Polska
  44,2
 • 6.91 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.91
 • 51.59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.59
 • 98.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.7
 • 64.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64.74
 • 22.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22.86
 • 6.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.79
 • 3 320 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 211 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 413 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Szydłów
  3 320 g
  Województwo
  3 348 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 177 Waga 3500g - 3999g
 • 177
 • 252 Waga 3000g - 3499g
 • 252
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,26
  woj. świętokrzyskie
  1,26
  Kraj
  1,45
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,71
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  0,76
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Szydłów w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 69 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,2%
  47,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Szydłów
  14,5
  świętokrzyskie
  11,1
  Kraj
  10,1
 • 117,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Szydłów
  117,5
  Województwo
  131,5
  Cała Polska
  101,5
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Szydłów
  6,1
  Województwo
  4,2
  Kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,2
 • 1,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,8
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  57,5%
  Województwo
  55,8%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Szydłów
  21,8%
  woj. świętokrzyskie
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,2%
  świętokrzyskie
  3,6%
  Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 91,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  91,6
  Cała Polska
  74,3
 • 235,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Szydłów
  235,0
  świętokrzyskie
  277,6
  Polska
  274,3
 • 272,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,5
  Kraj
  261,6
 • 620,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 599,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 641,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  620,4
  świętokrzyskie
  638,2
  Cała Polska
  469,0
 • 126,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 188,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Szydłów
  126,2
  woj. świętokrzyskie
  120,2
  Polska
  87,7
 • 24,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Szydłów
  24,4
  Województwo
  29,6
  Cała Polska
  31,8
 • 10,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  10,8
  świętokrzyskie
  8,2
  Cała Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Szydłów
  1,1%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Szydłów w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Szydłów, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szydłów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Szydłów oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Szydłów to 1 676 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 355 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Szydłów to 6,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Szydłów to 178,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 86,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 69,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 65,27% mieszkań posiada łazienkę, 55,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,98% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 676 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 355,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  355,10
  woj. świętokrzyskie
  356,10
  Cała Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 80,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Szydłów
  80,70 m2
  świętokrzyskie
  74,60 m2
  Cały kraj
  74,00 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,60 m2
  woj. świętokrzyskie
  26,60 m2
  Cała Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 3,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,64
  Województwo
  3,79
  Cała Polska
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,82
  świętokrzyskie
  2,81
  Kraj
  2,66
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Szydłów
  0,77
  świętokrzyskie
  0,74
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Szydłów
  3,81
  świętokrzyskie
  2,53
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 111 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  6,17
  woj. świętokrzyskie
  5,20
  Kraj
  3,91
 • 23,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  23,52
  woj. świętokrzyskie
  13,12
  Polska
  18,14
 • 3 216 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 178,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Szydłów
  178,7 m2
  świętokrzyskie
  120,6 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,68 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Szydłów
  0,68 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,30 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 86,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  86,34%
  Województwo
  92,32%
  Cała Polska
  96,83%
 • 69,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Szydłów
  69,15%
  Województwo
  86,41%
  Cały kraj
  93,74%
 • 65,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  65,27%
  świętokrzyskie
  83,86%
  Cały kraj
  91,41%
 • 55,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  55,67%
  świętokrzyskie
  78,98%
  Polska
  82,34%
 • 10,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  10,98%
  świętokrzyskie
  40,32%
  Polska
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Gmina Szydłów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Szydłów na 1000 mieszkańców pracuje 163 osób . 34,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 65,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Szydłów wynosiło w 2017 roku 6,0% (7,0% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szydłów wynosiło 4 042,49 PLN, co odpowiada 89.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szydłów 246 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 154 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -92.

  45,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Szydłów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,8% w przemyśle i budownictwie, a 8,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 163 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  163,0
  woj. świętokrzyskie
  191,0
  Cały kraj
  247,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,0% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  8,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Szydłów w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Szydłów w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Szydłów w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 042 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 042 PLN
  świętokrzyskie
  3 911 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Szydłów w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 246 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 154 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -92 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,8% Przemysł i budownictwo
 • 10,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,4% Pozostałe
 • 31,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Szydłów w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 767 Pracujący ogółem
 • 266 Kobiety
 • 501 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Szydłów w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Szydłów, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Szydłów
  60,6
  Województwo
  63,8
  Polska
  63,4
 • 34,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Szydłów
  34,0
  świętokrzyskie
  36,6
  Cały kraj
  34,0
 • 127,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Szydłów
  127,7
  Województwo
  134,4
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Szydłów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Szydłów stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 95 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Szydłów wynosi 89,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Szydłów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 11,44 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,46 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,69 (55%), drogowe - 1,63 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Szydłów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 95
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 54
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 20,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szydłów
  20,04
  świętokrzyskie
  16,87
  Cały kraj
  19,62
 • 6,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,46
  woj. świętokrzyskie
  9,05
  Cały kraj
  12,07
 • 11,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,44
  świętokrzyskie
  5,38
  Cały kraj
  4,94
 • 1,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szydłów
  1,63
  woj. świętokrzyskie
  1,73
  Polska
  1,78
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Szydłów
  0,22
  woj. świętokrzyskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 3,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Szydłów
  3,69
  woj. świętokrzyskie
  6,84
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  90%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  72%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Szydłów
  73%
  Województwo
  68%
  Cały kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Szydłów
  98%
  Województwo
  92%
  Kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  świętokrzyskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Szydłów
  88%
  woj. świętokrzyskie
  85%
  Polska
  84%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  woj. świętokrzyskie
  64%
  Cała Polska
  52%

Gmina Szydłów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Szydłów wyniosła w 2017 roku 19,8 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.2% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu gminy Szydłów - 20.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,1 mln złotych, czyli 20,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Szydłów wyniosła w 2017 roku 18,5 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.7% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.8%) oraz z Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę (4.7%). W budżecie gminy Szydłów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 313 złotych na mieszkańca (8,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,7 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,5 mln

  3,4 tys(100%)

  16,8 mln

  3,5 tys(100%)

  16,3 mln

  3,4 tys(100%)

  11,9 mln

  2,5 tys(100%)

  16,0 mln

  3,4 tys(100%)

  16,7 mln

  3,5 tys(100%)

  16,3 mln

  3,4 tys(100%)

  19,8 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  713(20.7%)

  3,6 mln

  750(21.5%)

  3,6 mln

  757(22.3%)

  3,5 mln

  738(29.5%)

  3,7 mln

  773(23.1%)

  4,6 mln

  955(27.4%)

  4,0 mln

  835(24.4%)

  4,0 mln

  843(20.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  347(10.1%)

  2,0 mln

  405(11.6%)

  1,8 mln

  368(10.8%)

  1,7 mln

  352(14.1%)

  1,8 mln

  383(11.4%)

  1,8 mln

  384(11%)

  1,9 mln

  398(11.7%)

  2,2 mln

  467(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  540,3 tys

  113(3.3%)

  844,2 tys

  175(5%)

  643,9 tys

  134(3.9%)

  652,7 tys

  136(5.5%)

  2,3 mln

  492(14.7%)

  2,2 mln

  468(13.4%)

  1,6 mln

  329(9.6%)

  2,0 mln

  415(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  427,4 tys

  89,0(2.6%)

  708,6 tys

  147(4.2%)

  716,3 tys

  149(4.4%)

  931,9 tys

  195(7.8%)

  1,7 mln

  355(10.6%)

  1,4 mln

  294(8.4%)

  1,3 mln

  270(7.9%)

  1,5 mln

  324(7.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,1 mln

  647(18.8%)

  1,9 mln

  386(11.1%)

  4,8 mln

  998(29.3%)

  883,8 tys

  185(7.4%)

  1,1 mln

  229(6.8%)

  1,8 mln

  382(11%)

  718,3 tys

  151(4.4%)

  1,4 mln

  290(6.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  182,9 tys

  38,1(1.1%)

  74,7 tys

  15,5(0.4%)

  76,8 tys

  16,0(0.5%)

  147,0 tys

  30,7(1.2%)

  517,9 tys

  108(3.2%)

  558,4 tys

  117(3.3%)

  259,1 tys

  54,4(1.6%)

  898,6 tys

  190(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,1 mln

  864(25.1%)

  4,4 mln

  919(26.3%)

  458,2 tys

  95,4(2.8%)

  543,3 tys

  114(4.5%)

  768,6 tys

  161(4.8%)

  356,7 tys

  74,5(2.1%)

  612,0 tys

  128(3.8%)

  832,1 tys

  176(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  426(12.4%)

  2,4 mln

  499(14.3%)

  2,7 mln

  561(16.5%)

  2,4 mln

  496(19.9%)

  2,6 mln

  542(16.2%)

  2,4 mln

  502(14.4%)

  5,0 mln

  1,0 tys(30.6%)

  779,5 tys

  165(3.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  162,6 tys

  33,7(1%)

  686,9 tys

  143(4.2%)

  560,7 tys

  117(4.7%)

  748,9 tys

  157(4.7%)

  692,2 tys

  145(4.2%)

  608,8 tys

  128(3.7%)

  691,9 tys

  147(3.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  239,2 tys

  49,8(1.4%)

  175,4 tys

  36,4(1%)

  149,5 tys

  31,1(0.9%)

  160,6 tys

  33,6(1.3%)

  172,1 tys

  36,0(1.1%)

  222,1 tys

  46,4(1.3%)

  168,2 tys

  35,3(1%)

  251,5 tys

  53,3(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  60,5 tys

  12,6(0.4%)

  67,9 tys

  14,1(0.4%)

  71,1 tys

  14,8(0.4%)

  63,5 tys

  13,3(0.5%)

  86,9 tys

  18,2(0.5%)

  93,8 tys

  19,6(0.6%)

  98,2 tys

  20,6(0.6%)

  97,9 tys

  20,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  86,8 tys

  18,1(0.5%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  498

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  10,5 tys

  2,2(0.1%)

  16,9 tys

  3,5(0.1%)

  20,4 tys

  4,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,6 tys

  9,1(0.3%)

  46,7 tys

  9,7(0.3%)

  41,5 tys

  8,6(0.3%)

  48,9 tys

  10,2(0.4%)

  46,9 tys

  9,8(0.3%)

  29,0 tys

  6,1(0.2%)

  19,9 tys

  4,2(0.1%)

  13,7 tys

  2,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  445,3 tys

  92,8(2.7%)

  115,2 tys

  23,9(0.7%)

  211,2 tys

  44,0(1.3%)

  30,0 tys

  6,3(0.3%)

  13,8 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,2 tys

  6,3(0.2%)

  9,9 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,1 tys

  8,3(0.2%)

  18,3 tys

  3,8(0.1%)

  862

  0,2(0%)

  858

  0,2(0%)

  57,3 tys

  12,0(0.4%)

  63,9 tys

  13,3(0.4%)

  7,7 tys

  1,6(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,4 tys

  0,7(0%)

  22,2 tys

  4,6(0.1%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  5,3 tys

  1,1(0%)

  81,3 tys

  17,0(0.5%)

  216,6 tys

  45,2(1.3%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,4 tys

  3,2(0.1%)

  13,0 tys

  2,7(0.1%)

  11,0 tys

  2,3(0.1%)

  12,0 tys

  2,5(0.1%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  108,6 tys

  22,5(0.6%)

  114,1 tys

  23,8(0.7%)

  148,4 tys

  31,0(1.2%)

  133,2 tys

  27,9(0.8%)

  84,0 tys

  17,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  32,5 tys

  6,8(0.2%)

  37,7 tys

  7,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  145,7 tys

  30,2(0.9%)

  249,9 tys

  52,0(1.5%)

  170,0 tys

  35,6(1.4%)

  109,7 tys

  23,0(0.7%)

  54,0 tys

  11,3(0.3%)

  24,6 tys

  5,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Szydłów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Szydłów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,1 mln

  2,9 tys(100%)

  13,8 mln

  2,9 tys(100%)

  15,9 mln

  3,3 tys(100%)

  17,0 mln

  3,5 tys(100%)

  15,8 mln

  3,3 tys(100%)

  17,2 mln

  3,6 tys(100%)

  17,0 mln

  3,6 tys(100%)

  18,5 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,6 mln

  1,2 tys(39.8%)

  5,7 mln

  1,2 tys(41.2%)

  6,1 mln

  1,3 tys(38.6%)

  7,7 mln

  1,6 tys(45.3%)

  5,8 mln

  1,2 tys(36.9%)

  6,4 mln

  1,3 tys(37.4%)

  5,8 mln

  1,2 tys(34.3%)

  5,9 mln

  1,2 tys(31.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,4 mln

  506(17.2%)

  2,7 mln

  556(19.4%)

  2,9 mln

  613(18.5%)

  3,4 mln

  707(19.9%)

  4,4 mln

  917(27.6%)

  4,6 mln

  970(27.1%)

  3,7 mln

  778(21.8%)

  4,0 mln

  855(21.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  174,2 tys

  36,1(1.3%)

  659,5 tys

  137(4.1%)

  681,8 tys

  143(4%)

  671,5 tys

  141(4.2%)

  780,8 tys

  163(4.6%)

  841,6 tys

  177(5%)

  872,6 tys

  185(4.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  35,8 tys

  7,5(0.3%)

  90,0 tys

  18,7(0.7%)

  172,4 tys

  35,9(1.1%)

  206,1 tys

  43,1(1.2%)

  233,8 tys

  48,9(1.5%)

  489,3 tys

  102(2.9%)

  559,4 tys

  117(3.3%)

  651,7 tys

  138(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  596,2 tys

  124(4.2%)

  398,5 tys

  82,6(2.9%)

  2,7 mln

  553(16.7%)

  2,5 mln

  518(14.6%)

  638,9 tys

  134(4%)

  1,2 mln

  248(6.9%)

  707,4 tys

  148(4.2%)

  638,6 tys

  135(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  867,8 tys

  181(6.1%)

  197,4 tys

  40,9(1.4%)

  124,3 tys

  25,9(0.8%)

  115,5 tys

  24,2(0.7%)

  735,5 tys

  154(4.6%)

  824,5 tys

  172(4.8%)

  558,5 tys

  117(3.3%)

  562,8 tys

  119(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  25,0 tys

  5,2(0.2%)

  30,2 tys

  6,3(0.2%)

  49,5 tys

  10,3(0.3%)

  57,6 tys

  12,1(0.3%)

  113,1 tys

  23,7(0.7%)

  62,3 tys

  13,0(0.4%)

  68,0 tys

  14,3(0.4%)

  265,2 tys

  56,2(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  381(12.9%)

  2,1 mln

  434(15.1%)

  2,3 mln

  486(14.7%)

  2,0 mln

  413(11.6%)

  2,2 mln

  461(13.9%)

  1,9 mln

  403(11.3%)

  4,5 mln

  938(26.3%)

  211,3 tys

  44,8(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  95,6 tys

  19,9(0.7%)

  86,8 tys

  18,0(0.6%)

  88,7 tys

  18,5(0.6%)

  96,7 tys

  20,2(0.6%)

  191,6 tys

  40,1(1.2%)

  274,2 tys

  57,3(1.6%)

  181,3 tys

  38,0(1.1%)

  202,7 tys

  42,9(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  188,9 tys

  39,4(1.3%)

  155,4 tys

  32,2(1.1%)

  278,5 tys

  58,0(1.8%)

  82,5 tys

  17,3(0.5%)

  63,8 tys

  13,3(0.4%)

  71,0 tys

  14,8(0.4%)

  47,7 tys

  10,0(0.3%)

  54,8 tys

  11,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  16,0 tys

  3,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  431(14.6%)

  2,1 mln

  429(15%)

  149,9 tys

  31,2(0.9%)

  21,9 tys

  4,6(0.1%)

  500,6 tys

  105(3.2%)

  96,1 tys

  20,1(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  2,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  40,8 tys

  8,5(0.3%)

  39,6 tys

  8,2(0.3%)

  34,6 tys

  7,2(0.2%)

  41,3 tys

  8,6(0.2%)

  39,8 tys

  8,3(0.3%)

  24,3 tys

  5,1(0.1%)

  15,0 tys

  3,1(0.1%)

  9,8 tys

  2,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  39,6 tys

  8,3(0.3%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,1 tys

  8,3(0.3%)

  18,3 tys

  3,8(0.1%)

  862

  0,2(0%)

  858

  0,2(0%)

  57,3 tys

  12,0(0.4%)

  63,9 tys

  13,3(0.4%)

  7,7 tys

  1,6(0%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,4 tys

  0,3(0%)

  958

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105

  0,0(0%)

  70,0

  0,0(0%)

  140

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  97,2 tys

  20,1(0.7%)

  101,7 tys

  21,2(0.6%)

  133,2 tys

  27,9(0.8%)

  119,2 tys

  24,9(0.8%)

  75,2 tys

  15,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  253,6 tys

  52,8(1.8%)

  5,0 tys

  1,0(0%)

  149,6 tys

  31,2(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  3,5(0.1%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  47,2 tys

  9,9(0.3%)

  204,6 tys

  42,7(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Szydłów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 032 mieszkańców gminy Szydłów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 506 kobiet oraz 526 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,9% mieszkańców gminy Szydłów, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 24,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Szydłów mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Szydłów największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  16,5% mieszkańców gminy Szydłów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 659 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,1% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,26.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 76,98.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,9% mieszkańców gminy Szydłów w wieku potencjalnej nauki (28,3% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Szydłów
  14,0%
  woj. świętokrzyskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 17,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,2% W miastach
  (wyższe)
 • 9,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,0%
  woj. świętokrzyskie
  31,5%
  Kraj
  33,3%
 • 29,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • gm. Szydłów
  1,9%
  świętokrzyskie
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,3% Na wsi
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Szydłów
  17,0%
  Województwo
  18,3%
  Polska
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,9%
  Województwo
  22,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Szydłów
  5,8%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  24,6%
  woj. świętokrzyskie
  22,2%
  Polska
  19,3%
 • 26,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Szydłów
  1,8%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 659 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  659,0
  świętokrzyskie
  768,0
  Polska
  811,0
 • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,03
  Województwo
  1,14
  Kraj
  1,01
 •  
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Szydłów

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szydłów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Szydłowie
  Publiczne
  60 920-22-48
  ul. Kielecka 17
  28-225 Szydłów
  2507
  Punkt Przedszkolny w Szydłowie
  Publiczny
  41 354-53-13
  41 354-53-13
  ul. Targowa 3
  28-225 Szydłów
  2399
 • Szkoły podstawowe w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,26 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  88,26
  woj. świętokrzyskie
  94,69
  Cały kraj
  96,62
 • 86,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Szydłów
  86,36
  Województwo
  91,39
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Szydłów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Szydłów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  18,0
  Województwo
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 18,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Szydłów

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szydłów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Szydłowie (Jan Kaczorowski)
  Publiczna
  41 354-51-14
  ul. Szkolna 10
  28-225 Szydłów
  819117
  Szkoła Podstawowa w Solcu Starym
  Publiczna
  69 870-04-94
  Stary Solec 22
  28-225 Stary Solec
  5418
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 76,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Szydłów
  76,98
  świętokrzyskie
  98,86
  Kraj
  100,01
 • 74,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina
  74,60
  woj. świętokrzyskie
  91,66
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Szydłów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Szydłów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  świętokrzyskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Szydłów

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Szydłów aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Szydłowie (Władysław Stanisław Reymont)
  Publiczne
  41 354-52-80
  ul. Szkolna 12
  28-225 Szydłów
  510114
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Szydłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Szydłów, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Szydłów, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Szydłów, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Szydłów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Szydłów i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Szydłów znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Szydłów w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 101,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  101,9 km
  woj. świętokrzyskie
  204,7 km
  Polska
  388,2 km
 • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Szydłów
  2,3 km
  Województwo
  1,9 km
  Cała Polska
  3,2 km