Gmina Stawiski w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Stawiski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Stawiski to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa podlaskiego, powiatu kolneńskiego. Gmina Stawiski ma 5 546 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 14,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 17,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Stawiski.
 • 5 546 Liczba mieszkańców
 • 165,6 km² Powierzchnia
 • 34 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BKL Tablice rejestracyjne
 • Agnieszka Rutkowska Burmistrz gminy
Gmina Stawiski na mapie
Identyfikatory
 • 22.154653.3799 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2006053
Herb gminy Stawiski
Gmina Stawiski herb

Gmina Stawiski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-520Poczta Stawiski, ul. Łomżyńska 21

Gmina Stawiski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Stawiski)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Stawiskach
(86) 278-55-11
(86) 278-55-33
pl. Wolności 13/15
18-520 Stawiski
ZUS Biuro Terenowe w Kolnie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 67
18-500 Kolno

Gmina Stawiski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Stawiski ma 5 546 mieszkańców, z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 17,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Stawiski zawarli w 2022 roku 26 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,8% mieszkańców gminy Stawiski jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Stawiski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,93 na 1000 mieszkańców gminy Stawiski. W 2022 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 45,9% dziewczynek i 54,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w gminie Stawiski spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,8% zgonów w gminie Stawiski były nowotwory, a 10,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Stawiski przypada 10.54 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 70 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Stawiski -38. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,8% mieszkańców gminy Stawiski jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 546 Liczba mieszkańców
 • 2 744 Kobiety
 • 2 802 Mężczyźni
 • 49,5%
  50,5%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Stawiski w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Stawiski w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Stawiski w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Stawiski
  41,9 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Stawiski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Stawiski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Stawiski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Stawiski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  30,8%
  Podlaskie
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • gm. Stawiski
  56,1%
  Podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Stawiski
  8,9%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,3%
  Podlaskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Stawiski w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,6
  woj. podlaskie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Stawiski w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Stawiski
  -3,9
  Województwo
  -3,8
  Cała Polska
  -3,8
 • -2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Stawiski w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Stawiski w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Stawiski w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Stawiski w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,9%
  54,1%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Stawiski
  6,6
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 40,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,5
  Województwo
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 280 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 404 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Stawiski
  3 346 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 107 Waga 3500g - 3999g
 • 107
 • 99 Waga 3000g - 3499g
 • 99
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  woj. podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Stawiski
  0,68
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Stawiski
  0,81
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Stawiski w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,7%
  59,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Stawiski
  10,5
  Podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 123,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Stawiski
  123,2
  Podlaskie
  147,1
  Kraj
  147,0
 • 12,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  12,2
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  woj. podlaskie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kolneńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,3%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Polska
  36,0%
 • 19,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,8%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 10,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  10,4%
  Podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 28 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Polska
  70,6
 • 222,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  222,3
  Podlaskie
  257,1
  Cała Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 464,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 446,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 481,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  464,1
  woj. podlaskie
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 43,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 7,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 60,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  43,4
  Województwo
  52,4
  Kraj
  62,9
 • 27,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Stawiski
  27,9
  woj. podlaskie
  31,3
  Cała Polska
  33,8
 • 11,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  11,2
  Województwo
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 70 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -38 Saldo migracji
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -38 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Stawiski w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stawiski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Stawiski oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Stawiski to 1 705 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 306 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Stawiski to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Stawiski to 171,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,33% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,70% mieszkań posiada łazienkę, 76,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,18% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolneńskiego.

  Powiat kolneński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 705 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 305,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  305,70
  Województwo
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,70 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,30 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,55
  Podlaskie
  4,04
  Polska
  3,83
 • 3,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Stawiski
  3,27
  Województwo
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Stawiski
  0,72
  woj. podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,90
  woj. podlaskie
  5,72
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. podlaskie
  4,14
  Polska
  3,89
 • 5,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Stawiski
  5,38
  woj. podlaskie
  23,68
  Polska
  24,56
 • 856 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 171,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  171,2 m2
  Województwo
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Stawiski
  0,15 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,84%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Kraj
  97,75%
 • 86,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  86,33%
  Województwo
  92,28%
  Kraj
  95,18%
 • 82,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  82,70%
  Województwo
  90,71%
  Cały kraj
  93,75%
 • 76,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Stawiski
  76,60%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  0,18%
  Podlaskie
  33,39%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Stawiski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Stawiski na 1000 mieszkańców pracuje 93osób . 46,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Stawiski wynosiło w 2023 roku 15,3% (15,3% wśród kobiet i 15,3% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Stawiski wynosiło 5 471,56 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Stawiski 132 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 41 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -91.

  54,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Stawiski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 93 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  93,0
  Województwo
  209,0
  Polska
  259,0
 • 16,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 17,4% Kobiety
 • 15,2% Mężczyźni
 • Gmina
  15,3%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Stawiski w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Stawiski w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Stawiski w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 826 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Stawiski
  5 472 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Stawiski w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 132 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -91 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 61,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,0% Przemysł i budownictwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 35,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Stawiski w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 528 Pracujący ogółem
 • 243 Kobiety
 • 285 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Stawiski w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,3
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 32,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Stawiski
  32,6
  woj. podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 122,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  122,2
  woj. podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Stawiski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Stawiski w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 384 podmioty gospodarki narodowej, z czego 310 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (16) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Stawiski najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (375) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,4% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,1% (131) podmiotów, a 61,5% (236) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Stawiski najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 384 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 131 Przemysł i budownictwo
 • 236 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Stawiski w 2023 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w gminie Stawiski w 2023 roku
 • 310 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 375 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 375
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 384 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 384
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 310 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 91 Budownictwo
 • 91
 • 87 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 87
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stawiski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Stawiski stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 72 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Stawiski wynosi 86,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Stawiski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 5,59 (wykrywalność 87%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,45 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,47 (54%), drogowe - 2,00 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Stawiski.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 72
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 12,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Stawiski
  12,81
  Podlaskie
  19,92
  Polska
  22,81
 • 4,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,45
  Województwo
  8,92
  Cały kraj
  12,98
 • 5,59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Stawiski
  5,59
  woj. podlaskie
  7,89
  Cały kraj
  6,99
 • 2,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Stawiski
  2,00
  Województwo
  2,21
  Cała Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Stawiski
  0,36
  Województwo
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 3,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Stawiski
  3,47
  Podlaskie
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Stawiski
  86%
  Województwo
  81%
  Kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Stawiski
  78%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  Podlaskie
  82%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Stawiski
  100%
  Podlaskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  55%
  woj. podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Gmina Stawiski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Stawiski wyniosła w 2022 roku 56,6 mln złotych, co daje 10,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Stawiski - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,7 mln złotych, czyli 31,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Stawiski wyniosła w 2022 roku 49,1 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (23.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%). W budżecie gminy Stawiski wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 971 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,7 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Stawiski według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Stawiski według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Stawiski według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,3 mln

  3,4 tys(100%)

  25,1 mln

  4,0 tys(100%)

  25,7 mln

  4,1 tys(100%)

  27,1 mln

  4,4 tys(100%)

  29,9 mln

  4,9 tys(100%)

  37,6 mln

  6,5 tys(100%)

  44,4 mln

  7,8 tys(100%)

  56,6 mln

  10,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,5 mln

  1,2 tys(35%)

  10,2 mln

  1,6 tys(40.5%)

  7,5 mln

  1,2 tys(29.4%)

  7,9 mln

  1,3 tys(29.3%)

  8,3 mln

  1,4 tys(27.7%)

  12,2 mln

  2,0 tys(32.3%)

  16,3 mln

  2,7 tys(36.7%)

  14,7 mln

  2,6 tys(26%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  893,3 tys

  142(4.2%)

  317,6 tys

  50,7(1.3%)

  1,4 mln

  223(5.4%)

  3,4 mln

  549(12.5%)

  2,3 mln

  380(7.7%)

  1,8 mln

  295(4.8%)

  5,1 mln

  862(11.6%)

  8,7 mln

  1,6 tys(15.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  336(9.9%)

  1,2 mln

  189(4.7%)

  1,2 mln

  189(4.6%)

  1,2 mln

  189(4.3%)

  3,8 mln

  623(12.7%)

  2,9 mln

  477(7.7%)

  4,0 mln

  664(8.9%)

  8,1 mln

  1,4 tys(14.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  83,9 tys

  13,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  293,7 tys

  48,3(1%)

  257,5 tys

  42,4(0.7%)

  1,3 mln

  224(3%)

  6,2 mln

  1,1 tys(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  523(15.5%)

  2,3 mln

  361(9%)

  3,5 mln

  568(13.8%)

  2,6 mln

  429(9.7%)

  2,6 mln

  430(8.7%)

  3,2 mln

  524(8.4%)

  3,4 mln

  564(7.6%)

  5,6 mln

  1,0 tys(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  658(19.5%)

  8,4 mln

  1,3 tys(33.4%)

  1,3 mln

  205(5%)

  1,2 mln

  196(4.4%)

  1,6 mln

  258(5.3%)

  1,9 mln

  320(5.2%)

  2,1 mln

  352(4.7%)

  3,2 mln

  570(5.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  726,3 tys

  115(3.4%)

  829,0 tys

  132(3.3%)

  807,6 tys

  130(3.1%)

  855,6 tys

  139(3.2%)

  1,2 mln

  203(4.1%)

  4,2 mln

  688(11.1%)

  1,3 mln

  211(2.8%)

  1,4 mln

  258(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  584,8 tys

  92,7(2.7%)

  635,2 tys

  101(2.5%)

  635,4 tys

  102(2.5%)

  507,2 tys

  82,5(1.9%)

  568,0 tys

  93,3(1.9%)

  726,4 tys

  120(1.9%)

  867,5 tys

  145(2%)

  1,2 mln

  207(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  596,8 tys

  94,6(2.8%)

  370,8 tys

  59,2(1.5%)

  330,9 tys

  53,3(1.3%)

  496,5 tys

  80,8(1.8%)

  591,5 tys

  97,2(2%)

  1,1 mln

  181(2.9%)

  626,7 tys

  105(1.4%)

  843,2 tys

  151(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  234,0 tys

  37,1(1.1%)

  187,5 tys

  29,9(0.7%)

  176,6 tys

  28,4(0.7%)

  157,5 tys

  25,6(0.6%)

  145,5 tys

  23,9(0.5%)

  119,8 tys

  19,7(0.3%)

  100,9 tys

  16,9(0.2%)

  495,3 tys

  88,8(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  131,9 tys

  20,9(0.6%)

  145,2 tys

  23,2(0.6%)

  97,9 tys

  15,8(0.4%)

  117,9 tys

  19,2(0.4%)

  135,2 tys

  22,2(0.5%)

  149,1 tys

  24,6(0.4%)

  144,5 tys

  24,2(0.3%)

  239,1 tys

  42,9(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  138,6 tys

  22,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  201,9 tys

  36,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  29,9 tys

  4,7(0.1%)

  32,1 tys

  5,1(0.1%)

  94,7 tys

  15,2(0.4%)

  59,9 tys

  9,7(0.2%)

  20,2 tys

  3,3(0.1%)

  113,8 tys

  18,8(0.3%)

  78,8 tys

  13,2(0.2%)

  172,9 tys

  31,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  252,8 tys

  40,1(1.2%)

  145,3 tys

  23,2(0.6%)

  144,8 tys

  23,3(0.6%)

  163,3 tys

  26,6(0.6%)

  259,2 tys

  42,6(0.9%)

  459,9 tys

  75,8(1.2%)

  571,3 tys

  95,7(1.3%)

  159,9 tys

  28,7(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  452,9 tys

  71,8(2.1%)

  357,7 tys

  57,1(1.4%)

  342,3 tys

  55,1(1.3%)

  364,3 tys

  59,3(1.3%)

  307,7 tys

  50,6(1%)

  327,4 tys

  53,9(0.9%)

  293,7 tys

  49,2(0.7%)

  142,4 tys

  25,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  72,2 tys

  11,4(0.3%)

  66,6 tys

  10,6(0.3%)

  70,6 tys

  11,4(0.3%)

  72,6 tys

  11,8(0.3%)

  78,2 tys

  12,9(0.3%)

  94,6 tys

  15,6(0.3%)

  141,3 tys

  23,7(0.3%)

  140,8 tys

  25,2(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,1 tys

  4,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,3 tys

  12,6(0.4%)

  28,6 tys

  4,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  106,6 tys

  17,3(0.4%)

  71,7 tys

  11,8(0.2%)

  63,5 tys

  10,5(0.2%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  3,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Stawiski według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Stawiski według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Stawiski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Stawiski według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,5 mln

  3,4 tys(100%)

  26,0 mln

  4,1 tys(100%)

  26,5 mln

  4,2 tys(100%)

  28,5 mln

  4,6 tys(100%)

  30,2 mln

  4,9 tys(100%)

  45,0 mln

  7,8 tys(100%)

  41,6 mln

  7,3 tys(100%)

  49,1 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,1 mln

  1,6 tys(47.2%)

  10,1 mln

  1,6 tys(38.7%)

  9,8 mln

  1,6 tys(36.9%)

  10,1 mln

  1,6 tys(35.3%)

  9,9 mln

  1,6 tys(32.8%)

  12,9 mln

  2,1 tys(28.7%)

  13,9 mln

  2,3 tys(33.4%)

  11,7 mln

  2,1 tys(23.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  796(23.3%)

  4,9 mln

  779(18.8%)

  6,1 mln

  983(23.1%)

  4,9 mln

  805(17.4%)

  5,6 mln

  927(18.7%)

  6,1 mln

  1,0 tys(13.6%)

  6,8 mln

  1,1 tys(16.4%)

  10,0 mln

  1,8 tys(20.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  75,1 tys

  11,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  408,0 tys

  67,0(1.4%)

  2,3 mln

  380(5.1%)

  521,8 tys

  87,4(1.3%)

  5,4 mln

  972(11%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  223(6.5%)

  501,6 tys

  80,1(1.9%)

  614,3 tys

  98,9(2.3%)

  607,1 tys

  98,8(2.1%)

  2,1 mln

  349(7%)

  1,3 mln

  207(2.8%)

  2,7 mln

  455(6.5%)

  4,3 mln

  772(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  112,7 tys

  17,9(0.5%)

  70,1 tys

  11,2(0.3%)

  72,7 tys

  11,7(0.3%)

  2,9 mln

  470(10.1%)

  1,7 mln

  282(5.7%)

  2,4 mln

  395(5.3%)

  3,9 mln

  654(9.4%)

  3,9 mln

  704(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  507(14.9%)

  7,5 mln

  1,2 tys(28.8%)

  774,7 tys

  125(2.9%)

  677,5 tys

  110(2.4%)

  661,8 tys

  109(2.2%)

  975,8 tys

  161(2.2%)

  956,7 tys

  160(2.3%)

  1,9 mln

  337(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  303,2 tys

  48,1(1.4%)

  1,9 mln

  302(7.3%)

  439,3 tys

  70,7(1.7%)

  458,8 tys

  74,6(1.6%)

  523,3 tys

  86,0(1.7%)

  7,4 mln

  1,2 tys(16.4%)

  2,6 mln

  433(6.2%)

  1,7 mln

  306(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  89,8 tys

  14,2(0.4%)

  56,9 tys

  9,1(0.2%)

  33,7 tys

  5,4(0.1%)

  74,1 tys

  12,1(0.3%)

  53,7 tys

  8,8(0.2%)

  186,9 tys

  30,8(0.4%)

  319,3 tys

  53,5(0.8%)

  1,6 mln

  290(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  702,8 tys

  111(3.3%)

  774,9 tys

  124(3%)

  795,0 tys

  128(3%)

  812,2 tys

  132(2.8%)

  1,2 mln

  197(4%)

  2,4 mln

  402(5.4%)

  1,3 mln

  210(3%)

  1,4 mln

  255(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  59,0 tys

  9,4(0.3%)

  45,5 tys

  7,3(0.2%)

  7,8 tys

  1,3(0%)

  136,8 tys

  22,3(0.5%)

  36,9 tys

  6,1(0.1%)

  48,6 tys

  8,0(0.1%)

  32,3 tys

  5,4(0.1%)

  857,9 tys

  154(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  37,1 tys

  5,9(0.2%)

  109,3 tys

  17,5(0.4%)

  152,6 tys

  24,6(0.6%)

  139,5 tys

  22,7(0.5%)

  116,8 tys

  19,2(0.4%)

  717,0 tys

  118(1.6%)

  291,6 tys

  48,8(0.7%)

  723,7 tys

  130(1.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  102,8 tys

  16,3(0.5%)

  9,9 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,1 tys

  32,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,4 tys

  18,1(0.5%)

  67,2 tys

  10,7(0.3%)

  52,0 tys

  8,4(0.2%)

  66,0 tys

  10,7(0.2%)

  90,0 tys

  14,8(0.3%)

  99,0 tys

  16,3(0.2%)

  108,0 tys

  18,1(0.3%)

  112,2 tys

  20,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,9 tys

  15,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  5,4(0.1%)

  27,0 tys

  4,5(0.1%)

  43,0 tys

  7,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,5 tys

  1,5(0%)

  10,3 tys

  1,6(0%)

  4,3 tys

  0,7(0%)

  8,0 tys

  1,3(0%)

  9,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  1,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,0 tys

  0,5(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,3 tys

  12,6(0.4%)

  28,6 tys

  4,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  106,6 tys

  17,3(0.4%)

  71,7 tys

  11,8(0.2%)

  63,5 tys

  10,5(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  6,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  66,6 tys

  10,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Stawiski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 402 mieszkańców gminy Stawiski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 676 kobiet oraz 725 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 18,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców gminy Stawiski, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 23,7% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy gminy Stawiski mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Stawiski największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,8%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

  W roku 2022 w gminie Stawiski mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (65 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Stawiski mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (43 dziewczynki oraz 33 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  15,5% mieszkańców gminy Stawiski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 729 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 348 uczniów (162 kobiety oraz 186 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Stawiski placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 32 oddziałach uczyło się 486 uczniów (240 kobiet oraz 246 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,0% ludności (22,0% wśród dziewczynek i 22,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,23.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,6% mieszkańców (22,6% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców gminy Stawiski w wieku potencjalnej nauki (27,5% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Stawiski
  15,5%
  Podlaskie
  24,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Stawiski
  31,1%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Gmina Stawiski
  2,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Stawiski
  10,2%
  Podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Stawiski
  18,0%
  Podlaskie
  21,1%
  Polska
  20,0%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Stawiski
  21,9%
  Podlaskie
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Stawiski
  3,9%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 3,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,7%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 23,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Stawiski
  3,9%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 4,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 729 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Stawiski
  729,0
  Podlaskie
  915,0
  Polska
  927,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Stawiski
  1,38
  Województwo
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Stawiski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Dzieci
 • 65 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,3%
  46,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 25 4 lata
 • 25
 • 38 5 lata
 • 38
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 13 4 lata
 • 13
 • 22 5 lata
 • 22
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 12 4 lata
 • 12
 • 16 5 lata
 • 16
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 31 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Stawiski(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Stawiski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Stawiskach
  Publiczne
  86 278-56-51
  ul. Cedrowska 1
  18-520 Stawiski
  4717
 • Szkoły podstawowe w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Stawiski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 348 Uczniowie
 • 162 Kobiety
  (uczniowie)
 • 186 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,8
  Województwo
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 41,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Stawiski
  89,23
  Województwo
  92,82
  Polska
  95,96
 • 89,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Stawiski
  89,23
  Podlaskie
  91,85
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Stawiski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Stawiski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Stawiski(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Stawiski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  86 278-56-09
  86 278-56-09
  ul. Polowa 12
  18-520 Stawiski
  1631038
  Szkoła Podstawowa w Porytem
  Publiczna
  86 278-86-82
  86 278-86-82
  ul. Szkolna 23
  18-520 Poryte
  54512
  Szkoła Podstawowa w Stawiskach Szkoła Filialna w Budach Stawiskich
  Publiczna
  86 278-88-49
  Budy Stawiskie 1
  18-520 Budy Stawiskie
  218-
  Szkoła Podstawowa w Stawiskch Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim
  Publiczna
  86 278-50-56
  Jurzec Szlachecki 53
  18-520 Jurzec Szlachecki
  114-
  Szkoła Filialna w Dzierzbi
  Publiczna
  86 278-87-45
  Dzierzbia
  18-520 Dzierzbia
  211-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Stawiski(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Stawiski aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stawiskach
  Publiczne
  86 474-26-00
  86 474-26-00
  ul. Polowa 26
  18-520 Stawiski
  236-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Stawiskach
  Publiczna
  86 474-26-00
  86 474-26-00
  ul. POLOWA 26
  18-520 Stawiski
  18-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Stawiski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stawiski - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Stawiski: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Stawiski 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 30 (uczestnicy: 3 240)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 135)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 120)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 35)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 90)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 120)
  • inne: 5 (uczestnicy: 1 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 111)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 41)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 38)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Stawiski działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 049 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 20 859 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Stawiski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Stawiski działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 47 członków. Zarejestrowano 40 ćwiczących (mężczyźni: 26, kobiety: 14, chłopcy do lat 18: 10, dziewczęta do lat 18: 14). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Stawiski w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Stawiski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Stawiski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Stawiski odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Stawiski znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolneńskiego.

  Powiat kolneński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Stawiski
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Stawiski w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 53,78 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  53,8
  Województwo
  29,1
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  0,0
  Podlaskie
  6,0
  Cała Polska
  5,0
 • 143,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  143,4
  woj. podlaskie
  31,5
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Stawiski
  0,0
  Podlaskie
  20,7
  Polska
  8,9
 • 266,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Stawiski
  266,7
  Województwo
  108,1
  Kraj
  116,0