Gmina Rydzyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Rydzyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Rydzyna to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu leszczyńskiego. Gmina Rydzyna ma 10 518 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 19,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 16,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Rydzyna.
 • 10 518 Liczba mieszkańców
 • 135,6 km² Powierzchnia
 • 77 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PLE Tablice rejestracyjne
 • Kornel Kajetan Malcherek Burmistrz gminy
Gmina Rydzyna na mapie
Identyfikatory
 • 16.667651.7865 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3013043
Herb gminy Rydzyna
Gmina Rydzyna herb
Flaga gminy Rydzyna
Gmina Rydzyna flaga

Gmina Rydzyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-130Poczta Rydzyna

Gmina Rydzyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Rydzyna)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
(65) 538-84-34
(65) 538-85-13
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
ZUS Inspektorat w Lesznie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Krasińskiego 36
64-100 Leszno

Gmina Rydzyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Rydzyna ma 10 518 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 32,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Rydzyna zawarli w 2022 roku 36 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,3% mieszkańców gminy Rydzyna jest stanu wolnego, 60,8% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Rydzyna ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,48 na 1000 mieszkańców gminy Rydzyna. W 2022 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 56,0% dziewczynek i 44,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 399 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,02 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,1% zgonów w gminie Rydzyna spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,4% zgonów w gminie Rydzyna były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Rydzyna przypada 6.78 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 319 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 108 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Rydzyna 211. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,1% mieszkańców gminy Rydzyna jest w wieku produkcyjnym, 24,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 518 Liczba mieszkańców
 • 5 278 Kobiety
 • 5 240 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Rydzyna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Rydzyna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Rydzyna w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Rydzyna
  37,6 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 38,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Rydzyna, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Rydzyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Rydzyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Rydzyna,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • gm. Rydzyna
  27,3%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  60,8%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 60,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,0% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Rydzyna
  7,0%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 11,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina Rydzyna
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Rydzyna w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,5
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Rydzyna
  1,2
  Wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Rydzyna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  0,5
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Rydzyna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Rydzyna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Rydzyna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Rydzyna w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 42 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 33 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,0%
  44,0%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Rydzyna
  7,3
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Rydzyna
  38,4
  Województwo
  37,1
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 65 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 65
 • 113 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 399 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 399 g
  Województwo
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 197 Waga 3000g - 3499g
 • 197
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Rydzyna
  1,46
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,74
  Wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 1,02 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,02
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Rydzyna w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70 Zgony
 • 33 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  Wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 97,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  97,8
  Wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  3,7
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Rydzyna
  2,3
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie leszczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  28,1%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 26,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Rydzyna
  26,4%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Rydzyna
  5,1%
  Województwo
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 29 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 236,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  236,2
  Wielkopolskie
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 251,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 272,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 230,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Rydzyna
  251,4
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 37,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 59,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  37,5
  Wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 20,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  20,1
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Rydzyna
  3,4
  Wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Rydzyna
  0,4%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 319 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 155 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 164 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 108 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 61 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 211 Saldo migracji
 • 94 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 117 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 211 Saldo migracji wewnętrznych
 • 94 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 117 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Rydzyna w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rydzyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Rydzyna oddano do użytku 135 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 12,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Rydzyna to 3 345 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 322 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 48,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Rydzyna to 4,39 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Rydzyna to 107,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,88% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,40% mieszkań posiada łazienkę, 85,35% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,72% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leszczyńskiego.

  Powiat leszczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 345 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 321,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  321,70
  Województwo
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 111,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Rydzyna
  111,70 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 35,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Rydzyna
  35,90 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,92
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Rydzyna
  3,11
  Województwo
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,63
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 135 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 12,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  12,98
  Wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 593 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Rydzyna
  4,39
  Wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 57,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  57,04
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 14 531 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 107,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Rydzyna
  107,6 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 1,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,40 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,45%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Rydzyna
  97,88%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Rydzyna
  97,40%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 85,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  85,35%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Kraj
  85,83%
 • 62,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Rydzyna
  62,72%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Rydzyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Rydzyna na 1000 mieszkańców pracuje 314osób . 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Rydzyna wynosiło w 2023 roku 2,5% (2,5% wśród kobiet i 2,5% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rydzyna wynosiło 6 002,93 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rydzyna 1 084 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 630 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 546.

  22,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rydzyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,3% w przemyśle i budownictwie, a 15,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 314 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Rydzyna
  314,0
  Województwo
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 2,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 3,0% Kobiety
 • 1,2% Mężczyźni
 • Gmina
  2,5%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Rydzyna w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Rydzyna w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Rydzyna w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 275 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 003 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Rydzyna w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 084 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 630 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 546 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,3% Przemysł i budownictwo
 • 39,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,2% Pozostałe
 • 22,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Rydzyna w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 197 Pracujący ogółem
 • 1 546 Kobiety
 • 1 651 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Rydzyna w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Rydzyna
  69,3
  Województwo
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 28,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,7
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 70,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  70,8
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Rydzyna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Rydzyna w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 380 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 069 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 129 nowych podmiotów, a 62 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (129) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (58) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (138) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (47) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Rydzyna najwięcej (111) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 341) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (50) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,9% (426) podmiotów, a 65,5% (904) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Rydzyna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 380 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 50 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 426 Przemysł i budownictwo
 • 904 Pozostała działalność
 • 129 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Rydzyna w 2023 roku
 • 62 Podmioty wyrejestrowane w gminie Rydzyna w 2023 roku
 • 1 069 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 341 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 341
 • 33 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 33
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 379 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 379
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 136 Spółki handlowe ogółem
 • 136
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 111  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 111
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 46 Spółki cywilne ogółem
 • 46
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 069 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 267 Budownictwo
 • 267
 • 209 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 209
 • 129 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 129
 • 85 Przetwórstwo przemysłowe
 • 85
 • 57 Pozostała działalność
 • 57
 • 49 Transport i gospodarka magazynowa
 • 49
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 41 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41
 • 40 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 40
 • 31 Informacja i komunikacja
 • 31
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 28 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 28
 • 23 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 23
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rydzyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Rydzyna stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 99 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Rydzyna wynosi 81,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Rydzyna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,13 (wykrywalność 67%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,84 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,82 (80%), drogowe - 1,35 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,08 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Rydzyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Rydzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 99
 • 50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 50
 • 29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 29
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 53 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 53
 • 9,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Rydzyna
  9,52
  Wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 4,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Rydzyna
  4,84
  Województwo
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 2,82 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,82
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,35
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,08 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Rydzyna
  0,08
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 5,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,13
  Wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Rydzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Rydzyna
  81%
  Wielkopolskie
  72%
  Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  75%
  Wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  80%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Rydzyna
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Rydzyna
  67%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Gmina Rydzyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Rydzyna wyniosła w 2022 roku 70,8 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Rydzyna - 47.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (7.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,2 mln złotych, czyli 27,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Rydzyna wyniosła w 2022 roku 58,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.4%). W budżecie gminy Rydzyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 203 złotych na mieszkańca (3,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Rydzyna według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Rydzyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Rydzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Rydzyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,1 mln

  2,9 tys(100%)

  33,0 mln

  3,7 tys(100%)

  40,6 mln

  4,4 tys(100%)

  51,6 mln

  5,5 tys(100%)

  47,1 mln

  5,0 tys(100%)

  49,3 mln

  5,0 tys(100%)

  59,7 mln

  5,9 tys(100%)

  70,8 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,6 mln

  1,4 tys(48.2%)

  11,7 mln

  1,3 tys(35.5%)

  14,5 mln

  1,6 tys(35.7%)

  17,9 mln

  1,9 tys(34.7%)

  15,7 mln

  1,6 tys(33.3%)

  16,7 mln

  1,7 tys(33.9%)

  24,2 mln

  2,4 tys(40.5%)

  33,9 mln

  3,3 tys(47.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  352(11.9%)

  3,2 mln

  349(9.6%)

  3,0 mln

  323(7.3%)

  3,1 mln

  323(5.9%)

  3,2 mln

  336(6.9%)

  3,5 mln

  361(7.2%)

  3,5 mln

  348(5.9%)

  5,3 mln

  506(7.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,3 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 mln

  451(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  198(6.7%)

  2,9 mln

  323(8.9%)

  1,9 mln

  201(4.6%)

  4,5 mln

  481(8.8%)

  5,3 mln

  548(11.2%)

  1,7 mln

  173(3.5%)

  5,5 mln

  551(9.3%)

  3,4 mln

  332(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  394(13.3%)

  9,3 mln

  1,0 tys(28.1%)

  1,0 mln

  111(2.5%)

  1,1 mln

  120(2.2%)

  1,3 mln

  134(2.7%)

  1,1 mln

  116(2.3%)

  1,4 mln

  138(2.3%)

  3,4 mln

  327(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  143(4.8%)

  1,9 mln

  212(5.8%)

  2,0 mln

  216(4.9%)

  3,5 mln

  366(6.7%)

  2,8 mln

  293(6%)

  1,9 mln

  188(3.8%)

  2,3 mln

  227(3.8%)

  2,8 mln

  273(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  126(4.3%)

  1,1 mln

  117(3.2%)

  5,0 mln

  543(12.3%)

  8,1 mln

  859(15.7%)

  2,0 mln

  207(4.2%)

  3,3 mln

  337(6.7%)

  1,5 mln

  148(2.5%)

  2,1 mln

  199(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  949,7 tys

  107(3.6%)

  1,1 mln

  123(3.4%)

  1,1 mln

  123(2.8%)

  1,3 mln

  138(2.5%)

  1,5 mln

  152(3.1%)

  1,6 mln

  161(3.2%)

  1,4 mln

  137(2.3%)

  1,8 mln

  176(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  639,0 tys

  72,2(2.4%)

  788,6 tys

  87,0(2.4%)

  670,1 tys

  72,6(1.7%)

  769,3 tys

  81,5(1.5%)

  879,3 tys

  91,3(1.9%)

  776,5 tys

  78,9(1.6%)

  848,5 tys

  84,5(1.4%)

  936,7 tys

  90,1(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  315,1 tys

  35,6(1.2%)

  266,1 tys

  29,4(0.8%)

  260,6 tys

  28,2(0.6%)

  379,4 tys

  40,2(0.7%)

  385,6 tys

  40,0(0.8%)

  289,6 tys

  29,4(0.6%)

  179,7 tys

  17,9(0.3%)

  780,0 tys

  75,0(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  214,2 tys

  24,2(0.8%)

  159,1 tys

  17,6(0.5%)

  310,8 tys

  33,7(0.8%)

  155,5 tys

  16,5(0.3%)

  175,1 tys

  18,2(0.4%)

  745,4 tys

  75,8(1.5%)

  351,2 tys

  35,0(0.6%)

  561,0 tys

  54,0(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  373,5 tys

  42,2(1.4%)

  378,4 tys

  41,8(1.1%)

  393,0 tys

  42,6(1%)

  349,6 tys

  37,0(0.7%)

  443,1 tys

  46,0(0.9%)

  502,0 tys

  51,0(1%)

  352,9 tys

  35,1(0.6%)

  441,9 tys

  42,5(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  270

  0,0(0%)

  125

  0,0(0%)

  611,7 tys

  60,9(1%)

  410,6 tys

  39,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  119,2 tys

  13,5(0.5%)

  122,6 tys

  13,5(0.4%)

  80,5 tys

  8,7(0.2%)

  138,5 tys

  14,7(0.3%)

  174,5 tys

  18,1(0.4%)

  124,2 tys

  12,6(0.3%)

  201,7 tys

  20,1(0.3%)

  302,7 tys

  29,1(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  189,6 tys

  18,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  35,0 tys

  4,0(0.1%)

  44,8 tys

  4,9(0.1%)

  19,2 tys

  2,1(0%)

  32,5 tys

  3,4(0.1%)

  46,5 tys

  4,8(0.1%)

  27,0 tys

  2,7(0.1%)

  33,0 tys

  3,3(0.1%)

  18,5 tys

  1,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,6 tys

  6,4(0.2%)

  39,7 tys

  4,4(0.1%)

  33,1 tys

  3,6(0.1%)

  20,2 tys

  2,1(0%)

  20,4 tys

  2,1(0%)

  17,2 tys

  1,7(0%)

  14,3 tys

  1,4(0%)

  17,1 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,7 tys

  11,0(0.4%)

  12,0 tys

  1,3(0%)

  6,6 tys

  0,7(0%)

  104,8 tys

  11,1(0.2%)

  103,8 tys

  10,8(0.2%)

  108,5 tys

  11,0(0.2%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Rydzyna według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Rydzyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Rydzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Rydzyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,1 mln

  2,9 tys(100%)

  34,3 mln

  3,8 tys(100%)

  40,0 mln

  4,4 tys(100%)

  45,8 mln

  4,9 tys(100%)

  48,4 mln

  5,1 tys(100%)

  59,4 mln

  6,0 tys(100%)

  57,4 mln

  5,7 tys(100%)

  58,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,7 mln

  1,4 tys(48.7%)

  14,1 mln

  1,6 tys(41.1%)

  16,0 mln

  1,7 tys(40%)

  17,2 mln

  1,8 tys(37.5%)

  18,4 mln

  1,9 tys(38%)

  20,9 mln

  2,1 tys(35.2%)

  21,6 mln

  2,1 tys(37.5%)

  25,3 mln

  2,4 tys(43%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  887(30.1%)

  8,3 mln

  913(24.1%)

  8,4 mln

  914(21.1%)

  8,9 mln

  942(19.4%)

  9,5 mln

  981(19.5%)

  16,4 mln

  1,7 tys(27.7%)

  13,1 mln

  1,3 tys(22.8%)

  11,5 mln

  1,1 tys(19.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,5 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 mln

  475(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  301(10.2%)

  8,3 mln

  921(24.4%)

  179,9 tys

  19,5(0.4%)

  169,3 tys

  17,9(0.4%)

  162,2 tys

  16,8(0.3%)

  173,0 tys

  17,6(0.3%)

  153,2 tys

  15,3(0.3%)

  1,9 mln

  183(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  756,2 tys

  85,5(2.9%)

  1,5 mln

  171(4.5%)

  1,0 mln

  113(2.6%)

  931,9 tys

  98,7(2%)

  505,4 tys

  52,5(1%)

  1,2 mln

  120(2%)

  1,6 mln

  160(2.8%)

  1,6 mln

  151(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  774,7 tys

  87,5(3%)

  756,1 tys

  83,4(2.2%)

  2,5 mln

  274(6.3%)

  3,8 mln

  399(8.2%)

  3,3 mln

  339(6.7%)

  1,1 mln

  114(1.9%)

  1,3 mln

  126(2.2%)

  1,3 mln

  125(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  674,3 tys

  76,2(2.6%)

  670,0 tys

  73,9(2%)

  1,1 mln

  123(2.8%)

  3,4 mln

  361(7.4%)

  1,7 mln

  171(3.4%)

  991,9 tys

  101(1.7%)

  1,3 mln

  133(2.3%)

  1,2 mln

  119(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  107,6 tys

  12,2(0.4%)

  88,1 tys

  9,7(0.3%)

  131,6 tys

  14,3(0.3%)

  84,7 tys

  9,0(0.2%)

  90,2 tys

  9,4(0.2%)

  303,5 tys

  30,9(0.5%)

  121,5 tys

  12,1(0.2%)

  1,1 mln

  104(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  117,9 tys

  13,3(0.5%)

  87,3 tys

  9,6(0.3%)

  69,4 tys

  7,5(0.2%)

  94,4 tys

  10,0(0.2%)

  129,0 tys

  13,4(0.3%)

  65,9 tys

  6,7(0.1%)

  75,7 tys

  7,5(0.1%)

  86,6 tys

  8,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  48,0 tys

  5,4(0.2%)

  138,0 tys

  15,2(0.4%)

  67,3 tys

  7,3(0.2%)

  55,4 tys

  5,9(0.1%)

  60,3 tys

  6,3(0.1%)

  31,2 tys

  3,2(0.1%)

  56,7 tys

  5,6(0.1%)

  80,2 tys

  7,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  18,6 tys

  2,1(0.1%)

  43,3 tys

  4,8(0.1%)

  27,4 tys

  3,0(0.1%)

  28,0 tys

  3,0(0.1%)

  26,1 tys

  2,7(0.1%)

  13,5 tys

  1,4(0%)

  51,0 tys

  5,1(0.1%)

  54,1 tys

  5,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  570

  0,1(0%)

  58,3 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  4,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  49,3 tys

  5,6(0.2%)

  33,1 tys

  3,6(0.1%)

  26,4 tys

  2,9(0.1%)

  17,7 tys

  1,9(0%)

  18,3 tys

  1,9(0%)

  15,3 tys

  1,6(0%)

  13,3 tys

  1,3(0%)

  16,0 tys

  1,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  1,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,5(0%)

  4,7 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,4 tys

  0,5(0%)

  5,7 tys

  0,6(0%)

  9,3 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,7 tys

  11,0(0.4%)

  12,0 tys

  1,3(0%)

  6,6 tys

  0,7(0%)

  104,8 tys

  11,1(0.2%)

  103,8 tys

  10,8(0.2%)

  108,5 tys

  11,0(0.2%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  228,3 tys

  25,8(0.9%)

  204,8 tys

  22,6(0.6%)

  100,9 tys

  10,9(0.3%)

  1,0 mln

  107(2.2%)

  1,5 mln

  161(3.2%)

  1,3 mln

  128(2.1%)

  820,4 tys

  81,7(1.4%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Rydzyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 730 mieszkańców gminy Rydzyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 287 kobiet oraz 1 444 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,8% mieszkańców gminy Rydzyna, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Rydzyna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Rydzyna największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,3%) oraz wyższe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,7%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2022 w gminie Rydzyna mieściły się 2 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 403 dzieci (189 dziewczynek oraz 214 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Rydzyna mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 218 dzieci (96 dziewczynek oraz 122 chłopców). Dostępnych było 220 miejsc.

  19,0% mieszkańców gminy Rydzyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 758 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 84 oddziałach uczyło się 965 uczniów (453 kobiety oraz 512 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Rydzyna placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 30 oddziałach uczyło się 579 uczniów (265 kobiet oraz 314 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,9% ludności (33,9% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,85.

  W gminie Rydzyna znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 43 uczniów (19 kobiet oraz 24 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (15,6% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków). 6,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,5% mieszkańców gminy Rydzyna w wieku potencjalnej nauki (18,2% kobiet i 18,8% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Rydzyna
  17,8%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Rydzyna
  31,6%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • gm. Rydzyna
  2,4%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Rydzyna
  8,8%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,8%
  Województwo
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 24,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Rydzyna
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Rydzyna
  11,8%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 758 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  758,0
  Województwo
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,78
  Województwo
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 430 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Rydzyna) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 403 Dzieci
 • 189 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 214 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 106 3 lata
 • 106
 • 91 4 lata
 • 91
 • 106 5 lata
 • 106
 • 96 6 lat
 • 96
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 53 3 lata
 • 53
 • 42 4 lata
 • 42
 • 47 5 lata
 • 47
 • 44 6 lat
 • 44
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 53 3 lata
 • 53
 • 49 4 lata
 • 49
 • 59 5 lata
 • 59
 • 52 6 lat
 • 52
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 64 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 26,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 26,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Rydzyna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rydzyna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Rydzynie
  Publiczne
  65 538-84-46
  65 538-84-46
  ul. Plac Dąbrowskiego 1
  64-130 Rydzyna
  1225620
  Przedszkole Eko-Brzdąc
  Niepubliczne
  ul. Maruszewo 9
  64-130 Rydzyna
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Rydzyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 849 Uczniowie
 • 427 Kobiety
  (uczniowie)
 • 422 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 68 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 40 Oddziały
 • 116 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,4%
  77,6%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  11,5
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 11,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 11,5
 • 11,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 11,5
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,3
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 69,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 60,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 81,85 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  81,85
  Województwo
  97,58
  Polska
  95,96
 • 79,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  79,73
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rydzyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Rydzyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Rydzyna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rydzyna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Rydzynie (17 Pułk Ułanów Wielkopolskich)
  Publiczna
  65 538-00-22
  65 538-00-22
  ul. Zamkowa 3
  64-130 Rydzyna
  1632527
  Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie (im. Armii Krajowej)
  Publiczna
  65 538-81-64
  65 538-81-64
  ul. Rojęczyn 17
  64-130 Rojęczyn
  915216
  Szkoła Podstawowa (Tadeusz Łopuszańskiego)
  Publiczna
  65 538-00-26
  65 538-00-26
  ul. Dąbcze 82
  64-130 Dąbcze
  713914
  Szkoła Podstawowa Specjalna (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  637-
  Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  211-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Rydzyna) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 7 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,2%
  55,8%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  6,1
  Województwo
  22,8
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Rydzyna(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Rydzyna aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  334-
  Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczne
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  321-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (im. Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  318-
  Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącejs (Franciszka Ratajczaka)
  Publiczna
  65 538-85-89
  65 538-84-89
  ul. Plac Zamkowy 2
  64-130 Rydzyna
  13-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Rydzyna, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rydzyna - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Rydzyna

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Rydzyna znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 490)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Rydzyna: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Rydzyna 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 60 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 5 (uczestnicy: 2 300)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 1 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 450)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 200)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 50)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 146)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 72)
  • taneczne: 1 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Rydzyna działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Rydzyna działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 637 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 28 836 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Rydzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Rydzyna działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 104 członków. Zarejestrowano 145 ćwiczących (mężczyźni: 104, kobiety: 41, chłopcy do lat 18: 80, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Rydzyna w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Rydzyna - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Rydzyna i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w gminie Rydzyna odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 144,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 28,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Rydzyna znajdowało się 32 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu leszczyńskiego.

  Powiat leszczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Rydzyna
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 17 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Rydzyna w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 144,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Rydzyna
  144,3
  Województwo
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 28,85 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  28,9
  Województwo
  6,1
  Polska
  5,0
 • 163,51 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Rydzyna
  163,5
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Kraj
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  20,0
  Województwo
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 113,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Rydzyna
  113,3
  Województwo
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 25 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Rydzyna w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 322,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  2 322,7 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 30,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Rydzyna
  30,3 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami