Gmina Pasłęk w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Pasłęk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Pasłęk to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego. Gmina Pasłęk ma 19 502 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 33,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Pasłęk.
 • 19 502 Liczba mieszkańców
 • 263,9 km² Powierzchnia
 • 74 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NEB Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Grzegorz Śniecikowski Burmistrz gminy
Gmina Pasłęk na mapie
Identyfikatory
 • 19.664154.0619 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2804073
Herb gminy Pasłęk
Gmina Pasłęk herb

Gmina Pasłęk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-400Poczta Pasłęk 001, ul. Władysława Jagiełły 13
14-401Poczta Pasłęk 003, ul. Ogrodowa 13 a

Gmina Pasłęk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Pasłęk)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Pasłęku
(55) 248-20-01
(55) 248-31-80
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

Gmina Pasłęk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Pasłęk ma 19 502 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Pasłęk zawarli w 2017 roku 85 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  30,2% mieszkańców gminy Pasłęk jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Pasłęk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,10 na 1000 mieszkańców gminy Pasłęk. W 2017 roku urodziło się 191 dzieci, w tym 41,4% dziewczynek i 58,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 388 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,7% zgonów w gminie Pasłęk spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,9% zgonów w gminie Pasłęk były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Pasłęk przypada 9.25 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 187 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 197 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Pasłęk -10. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 34 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -30.

  62,4% mieszkańców gminy Pasłęk jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19 502 Liczba mieszkańców
 • 9 917 Kobiety
 • 9 585 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Pasłęk w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Pasłęk w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Pasłęk w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Pasłęk
  40,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Pasłęk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,3%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Pasłęk
  53,6%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,8%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Gmina Pasłęk
  2,3%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Pasłęk w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Pasłęk
  4,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Pasłęk
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Polska
  1,7
 • 85 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Pasłęk w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -0,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,1
  Kraj
  -0,0
 • -0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Pasłęk w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Pasłęk w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Pasłęk w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Pasłęk w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 191 Urodzenia żywe
 • 79 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 112 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,4%
  58,6%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Pasłęk
  9,8
  Województwo
  10,1
  Kraj
  10,5
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Pasłęk
  40,2
  Warmińsko-mazurskie
  42,6
  Polska
  44,2
 • 14.71 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.71
 • 62.02 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 62.02
 • 79.65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.65
 • 72.93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.93
 • 33.48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.48
 • 4.01 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.01
 • 3 388 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Pasłęk
  3 388 g
  Województwo
  3 401 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 178 Waga 3500g - 3999g
 • 178
 • 204 Waga 3000g - 3499g
 • 204
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Pasłęk
  1,33
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,70
  Kraj
  0,71
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,01
  Warmińsko-mazurskie
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Pasłęk w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 181 Zgony
 • 84 Kobiety
  (Zgony)
 • 97 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Pasłęk
  9,3
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 95,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  95,6
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Kraj
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,6
  Warmińsko-mazurskie
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Pasłęk
  3,7
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie elbląskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  41,2%
  Województwo
  39,1%
  Polska
  45,7%
 • 28,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,9%
  Województwo
  29,0%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cały kraj
  74,3
 • 265,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Pasłęk
  265,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  262,1
  Cały kraj
  261,6
 • 376,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 433,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 320,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  376,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,6
  Polska
  469,0
 • 64,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  64,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,1
  Polska
  87,7
 • 27,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Pasłęk
  27,5
  Województwo
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 187 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 86 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 101 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 197 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 104 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 93 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Wymeldowania za granicę
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -40 Saldo migracji
 • -34 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Saldo migracji zagranicznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Pasłęk w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Pasłęk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pasłęk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Pasłęk oddano do użytku 49 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Pasłęk to 6 723 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 345 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 61,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Pasłęk to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Pasłęk to 103,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,98% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,51% mieszkań posiada łazienkę, 77,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,01% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 723 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 344,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  344,50
  Warmińsko-mazurskie
  354,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 69,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  69,00 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 23,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Pasłęk
  23,80 m2
  Warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Pasłęk
  3,79
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Pasłęk
  2,90
  Warmińsko-mazurskie
  2,82
  Kraj
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,77
  Warmińsko-mazurskie
  0,75
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 49 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Pasłęk
  2,51
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 34 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,1%
  2,9%
 • 242 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  4,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Kraj
  3,91
 • 12,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Pasłęk
  12,41
  Warmińsko-mazurskie
  12,57
  Polska
  18,14
 • 5 079 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 103,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  103,7 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,26 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,71%
  Województwo
  97,06%
  Cały kraj
  96,79%
 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Pasłęk
  93,98%
  Województwo
  94,47%
  Cały kraj
  93,66%
 • 90,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Pasłęk
  90,51%
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Cała Polska
  91,31%
 • 77,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Pasłęk
  77,17%
  Warmińsko-mazurskie
  83,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Pasłęk
  0,01%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Pasłęk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Pasłęk na 1000 mieszkańców pracuje 148 osób . 49,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Pasłęk wynosiło w 2017 roku 19,6% (25,2% wśród kobiet i 14,7% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pasłęk wynosiło 3 446,29 PLN, co odpowiada 76.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pasłęk 944 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 492 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -452.

  32,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Pasłęk pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 148 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Pasłęk
  148,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  200,0
  Kraj
  247,0
 • 19,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 25,2% Kobiety
 • 14,7% Mężczyźni
 • Gmina
  19,6%
  Województwo
  11,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Pasłęk w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Pasłęk w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Pasłęk w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 446 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Pasłęk
  3 446 PLN
  Województwo
  3 803 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Pasłęk w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 944 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 492 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -452 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,7% Przemysł i budownictwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,6% Pozostałe
 • 32,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Pasłęk w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 877 Pracujący ogółem
 • 1 418 Kobiety
 • 1 459 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Pasłęk w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Pasłęk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Pasłęk
  60,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,0
  Cały kraj
  63,4
 • 30,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Pasłęk
  30,1
  Województwo
  30,6
  Cały kraj
  34,0
 • 99,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  99,6
  Warmińsko-mazurskie
  104,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Pasłęk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Pasłęk w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 421 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 093 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 137 nowych podmiotów, a 114 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (160) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (121) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (184) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (85) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Pasłęk najwięcej (78) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 341) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (59) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (361) podmiotów, a 70,4% (1 001) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Pasłęk najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.1%) oraz Budownictwo (16.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 421 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 59 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 361 Przemysł i budownictwo
 • 1 001 Pozostała działalność
 • 137 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Pasłęk w 2017 roku
 • 114 Podmioty wyrejestrowane w gminie Pasłęk w 2017 roku
 • 1 093 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 341 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 341
 • 68 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 68
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 420 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 420
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 90 Spółki handlowe ogółem
 • 90
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 78  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 78
 • 17    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 40 Spółki cywilne ogółem
 • 40
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 093 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 296 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 296
 • 177 Budownictwo
 • 177
 • 123 Przetwórstwo przemysłowe
 • 123
 • 114 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 114
 • 90 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 90
 • 65 Pozostała działalność
 • 65
 • 56 Transport i gospodarka magazynowa
 • 56
 • 45 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 22 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 22
 • 16 Informacja i komunikacja
 • 16
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pasłęk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Pasłęk stwierdzono szacunkowo 275 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Pasłęk wynosi 73,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Pasłęk najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,92 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 6,68 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (85%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Pasłęk.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 275 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 275
 • 174 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 174
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 34
 • 40 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 40
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 9
 • 130 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 130
 • 14,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Pasłęk
  14,08
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,07
  Cała Polska
  19,62
 • 8,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  8,92
  Warmińsko-mazurskie
  10,98
  Cały kraj
  12,07
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,74
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,06
  Cały kraj
  4,94
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Pasłęk
  2,05
  Województwo
  2,10
  Kraj
  1,78
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Pasłęk
  0,48
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cała Polska
  0,49
 • 6,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Pasłęk
  6,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,49
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  73%
  woj. warmińsko-mazurskie
  72%
  Kraj
  72%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Pasłęk
  62%
  Warmińsko-mazurskie
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  85%
  Warmińsko-mazurskie
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  86%
  Kraj
  84%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Pasłęk
  49%
  Województwo
  52%
  Polska
  52%

Gmina Pasłęk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Pasłęk wyniosła w 2016 roku 75,5 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Pasłęk - 37.6% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (27%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,2 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Pasłęk wyniosła w 2016 roku 77,2 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.4%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.4%). W budżecie gminy Pasłęk wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 516 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,0 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,8 mln

  2,5 tys(100%)

  66,7 mln

  3,4 tys(100%)

  62,5 mln

  3,2 tys(100%)

  66,9 mln

  3,4 tys(100%)

  61,0 mln

  3,1 tys(100%)

  66,2 mln

  3,4 tys(100%)

  63,2 mln

  3,2 tys(100%)

  75,5 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,6 mln

  655(25.8%)

  13,9 mln

  719(20.8%)

  14,9 mln

  758(23.9%)

  16,4 mln

  830(24.5%)

  17,1 mln

  871(28.1%)

  18,2 mln

  926(27.5%)

  17,0 mln

  870(27%)

  28,4 mln

  1,5 tys(37.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,0 mln

  781(30.8%)

  15,8 mln

  821(23.7%)

  17,1 mln

  869(27.4%)

  18,4 mln

  930(27.4%)

  19,0 mln

  965(31.1%)

  18,3 mln

  931(27.7%)

  20,3 mln

  1,0 tys(32.2%)

  20,4 mln

  1,0 tys(27%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  155(6.1%)

  4,1 mln

  211(6.1%)

  6,5 mln

  329(10.4%)

  11,9 mln

  605(17.9%)

  4,5 mln

  229(7.4%)

  5,6 mln

  286(8.5%)

  5,6 mln

  287(8.9%)

  6,3 mln

  322(8.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  131(5.2%)

  12,2 mln

  636(18.4%)

  2,3 mln

  117(3.7%)

  2,6 mln

  131(3.9%)

  2,2 mln

  111(3.6%)

  3,3 mln

  168(5%)

  5,0 mln

  255(7.9%)

  6,1 mln

  315(8.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  196(7.7%)

  4,1 mln

  213(6.1%)

  4,3 mln

  216(6.8%)

  4,4 mln

  225(6.7%)

  4,6 mln

  232(7.5%)

  6,8 mln

  345(10.3%)

  5,1 mln

  258(8%)

  4,9 mln

  250(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,1 mln

  214(8.4%)

  2,9 mln

  153(4.4%)

  1,7 mln

  86,8(2.7%)

  3,7 mln

  186(5.5%)

  4,3 mln

  220(7.1%)

  4,7 mln

  241(7.1%)

  2,6 mln

  135(4.2%)

  2,6 mln

  135(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  58,6(2.3%)

  4,8 mln

  248(7.2%)

  3,6 mln

  183(5.8%)

  2,2 mln

  113(3.3%)

  1,4 mln

  72,1(2.3%)

  1,4 mln

  70,7(2.1%)

  1,6 mln

  80,9(2.5%)

  1,6 mln

  82,6(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  86,8(3.4%)

  2,8 mln

  144(4.2%)

  4,9 mln

  247(7.8%)

  2,0 mln

  99,8(2.9%)

  2,5 mln

  127(4.1%)

  2,8 mln

  143(4.3%)

  1,4 mln

  71,6(2.2%)

  1,2 mln

  63,2(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  66,1(2.6%)

  2,1 mln

  110(3.2%)

  2,4 mln

  122(3.8%)

  1,4 mln

  69,2(2%)

  1,2 mln

  60,5(2%)

  1,2 mln

  62,0(1.8%)

  1,2 mln

  62,1(1.9%)

  1,1 mln

  57,4(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  61,4(2.4%)

  1,3 mln

  65,7(1.9%)

  1,5 mln

  75,6(2.4%)

  1,1 mln

  57,1(1.7%)

  1,3 mln

  66,9(2.2%)

  1,1 mln

  54,4(1.6%)

  953,6 tys

  48,7(1.5%)

  863,4 tys

  44,2(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  211,6 tys

  11,0(0.4%)

  195,9 tys

  10,2(0.3%)

  358,8 tys

  18,2(0.6%)

  488,3 tys

  24,7(0.7%)

  567,2 tys

  28,8(0.9%)

  628,2 tys

  32,0(0.9%)

  662,8 tys

  33,8(1%)

  550,4 tys

  28,2(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  485,9 tys

  25,3(1%)

  477,8 tys

  24,8(0.7%)

  702,0 tys

  35,6(1.1%)

  1,0 mln

  50,7(1.5%)

  799,1 tys

  40,6(1.3%)

  778,4 tys

  39,6(1.2%)

  633,7 tys

  32,3(1%)

  524,0 tys

  26,8(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  492,6 tys

  25,6(1%)

  811,2 tys

  42,1(1.2%)

  1,2 mln

  62,5(2%)

  520,0 tys

  26,3(0.8%)

  754,0 tys

  38,3(1.2%)

  787,6 tys

  40,1(1.2%)

  479,1 tys

  24,5(0.8%)

  430,4 tys

  22,1(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  255,3 tys

  13,3(0.5%)

  281,3 tys

  14,6(0.4%)

  344,1 tys

  17,5(0.6%)

  349,3 tys

  17,7(0.5%)

  320,1 tys

  16,2(0.5%)

  301,1 tys

  15,3(0.5%)

  282,1 tys

  14,4(0.4%)

  281,5 tys

  14,4(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  157,1 tys

  8,2(0.3%)

  107,8 tys

  5,6(0.2%)

  119,8 tys

  6,1(0.2%)

  122,0 tys

  6,2(0.2%)

  130,4 tys

  6,6(0.2%)

  125,8 tys

  6,4(0.2%)

  126,6 tys

  6,5(0.2%)

  115,8 tys

  5,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  33,3 tys

  1,7(0.1%)

  100,9 tys

  5,2(0.2%)

  37,0 tys

  1,9(0.1%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  118,4 tys

  6,0(0.2%)

  148,4 tys

  7,6(0.2%)

  15,5 tys

  0,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  834,3 tys

  43,4(1.7%)

  743,2 tys

  38,6(1.1%)

  495,9 tys

  25,2(0.8%)

  284,1 tys

  14,4(0.4%)

  259,3 tys

  13,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,9 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  28,4 tys

  1,5(0.1%)

  32,7 tys

  1,7(0%)

  47,7 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Pasłęk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Pasłęk według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,2 mln

  2,6 tys(100%)

  62,7 mln

  3,2 tys(100%)

  59,3 mln

  3,0 tys(100%)

  64,3 mln

  3,3 tys(100%)

  60,3 mln

  3,1 tys(100%)

  63,2 mln

  3,2 tys(100%)

  65,9 mln

  3,4 tys(100%)

  77,2 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,9 mln

  569(22.2%)

  12,2 mln

  631(19.4%)

  12,7 mln

  646(21.5%)

  14,4 mln

  727(22.3%)

  15,0 mln

  762(24.9%)

  15,9 mln

  810(25.2%)

  14,8 mln

  753(22.4%)

  25,9 mln

  1,3 tys(33.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,3 mln

  693(27.1%)

  13,8 mln

  719(22.1%)

  15,8 mln

  802(26.7%)

  17,3 mln

  875(26.9%)

  17,9 mln

  910(29.7%)

  19,0 mln

  968(30.1%)

  19,9 mln

  1,0 tys(30.2%)

  21,1 mln

  1,1 tys(27.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,1 mln

  992(38.8%)

  18,4 mln

  953(29.3%)

  21,4 mln

  1,1 tys(36.1%)

  19,3 mln

  975(30%)

  19,9 mln

  1,0 tys(33%)

  18,6 mln

  946(29.4%)

  19,1 mln

  974(29%)

  19,6 mln

  1,0 tys(25.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  424

  0,0(0%)

  290,9 tys

  15,1(0.5%)

  678,8 tys

  34,4(1.1%)

  5,1 mln

  258(7.9%)

  2,5 mln

  125(4.1%)

  2,6 mln

  130(4%)

  2,3 mln

  116(3.5%)

  2,2 mln

  115(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  54,6(2.1%)

  3,3 mln

  170(5.2%)

  1,9 mln

  96,1(3.2%)

  2,5 mln

  125(3.8%)

  1,2 mln

  61,6(2%)

  914,2 tys

  46,5(1.4%)

  1,3 mln

  66,8(2%)

  1,8 mln

  90,7(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  671,8 tys

  34,9(1.4%)

  650,7 tys

  33,8(1%)

  1,4 mln

  68,7(2.3%)

  791,4 tys

  40,1(1.2%)

  46,8 tys

  2,4(0.1%)

  115,9 tys

  5,9(0.2%)

  36,5 tys

  1,9(0.1%)

  1,3 mln

  67,9(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  547,0 tys

  28,4(1.1%)

  912,9 tys

  47,4(1.5%)

  625,9 tys

  31,7(1.1%)

  672,0 tys

  34,0(1%)

  623,7 tys

  31,7(1%)

  992,5 tys

  50,5(1.6%)

  1,1 mln

  57,9(1.7%)

  1,3 mln

  65,6(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,3(0%)

  1,4 mln

  71,2(2.2%)

  279,0 tys

  14,2(0.5%)

  1,4 mln

  70,7(2.2%)

  843,5 tys

  42,8(1.4%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  1,3(0%)

  1,2 mln

  61,4(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  61,3(2.4%)

  934,9 tys

  48,6(1.5%)

  1,9 mln

  95,3(3.2%)

  803,7 tys

  40,7(1.2%)

  915,5 tys

  46,5(1.5%)

  1,3 mln

  67,4(2.1%)

  3,6 mln

  182(5.4%)

  1,1 mln

  58,1(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  372,0 tys

  19,3(0.8%)

  491,0 tys

  25,5(0.8%)

  278,5 tys

  14,1(0.5%)

  239,1 tys

  12,1(0.4%)

  327,5 tys

  16,6(0.5%)

  2,5 mln

  129(4%)

  498,3 tys

  25,4(0.8%)

  659,6 tys

  33,8(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  924,9 tys

  48,1(1.9%)

  976,9 tys

  50,7(1.6%)

  958,0 tys

  48,6(1.6%)

  557,7 tys

  28,2(0.9%)

  632,3 tys

  32,1(1%)

  587,1 tys

  29,9(0.9%)

  493,4 tys

  25,2(0.7%)

  439,7 tys

  22,5(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  60,3 tys

  3,1(0.1%)

  8,4 mln

  436(13.4%)

  695,5 tys

  35,3(1.2%)

  451,8 tys

  22,9(0.7%)

  24,2 tys

  1,2(0%)

  367,0 tys

  18,7(0.6%)

  2,5 mln

  127(3.8%)

  207,4 tys

  10,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  94,7 tys

  4,9(0.2%)

  100,9 tys

  5,2(0.2%)

  94,1 tys

  4,8(0.2%)

  91,6 tys

  4,6(0.1%)

  94,7 tys

  4,8(0.2%)

  96,5 tys

  4,9(0.2%)

  103,6 tys

  5,3(0.2%)

  120,3 tys

  6,2(0.2%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,2 tys

  2,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  70,8 tys

  3,7(0.1%)

  56,5 tys

  2,9(0.1%)

  57,8 tys

  2,9(0.1%)

  43,6 tys

  2,2(0.1%)

  55,8 tys

  2,8(0.1%)

  50,7 tys

  2,6(0.1%)

  35,9 tys

  1,8(0.1%)

  38,4 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  33,3 tys

  1,7(0.1%)

  100,9 tys

  5,2(0.2%)

  37,0 tys

  1,9(0.1%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  118,4 tys

  6,0(0.2%)

  148,4 tys

  7,6(0.2%)

  15,5 tys

  0,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,2 tys

  0,4(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  5,8 tys

  0,3(0%)

  10,5 tys

  0,5(0%)

  10,7 tys

  0,5(0%)

  10,9 tys

  0,6(0%)

  8,7 tys

  0,4(0%)

  8,1 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  33,0 tys

  1,7(0.1%)

  66,7 tys

  3,5(0.1%)

  50,8 tys

  2,6(0.1%)

  543,7 tys

  27,5(0.8%)

  9,5 tys

  0,5(0%)

  33,5 tys

  1,7(0.1%)

  8,2 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  0,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  778,6 tys

  40,5(1.6%)

  697,6 tys

  36,2(1.1%)

  461,0 tys

  23,4(0.8%)

  245,5 tys

  12,4(0.4%)

  155,8 tys

  7,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  16,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Pasłęk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 695 mieszkańców gminy Pasłęk jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 273 kobiet oraz 2 422 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 14,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców gminy Pasłęk, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,1% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Pasłęk mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Pasłęk największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  18,0% mieszkańców gminy Pasłęk w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 587 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,65 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,32.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 115,58.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,8% mieszkańców (19,0% wśród dziewczyn i 20,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 15 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców gminy Pasłęk w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 9,5% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  9,5%
  Województwo
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 11,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,6% W miastach
  (wyższe)
 • 6,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  26,4%
  Województwo
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 29,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,8%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Pasłęk
  9,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  14,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  27,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Pasłęk
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  27,1%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 28,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Pasłęk
  2,9%
  Województwo
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 587 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  587,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  707,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,65 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,65
  Województwo
  1,16
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 23,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Pasłęk

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pasłęk aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku
  Publiczne
  55 248-31-74
  55 248-31-74
  ul. 11-Listopada 8
  14-400 Pasłęk
  921518
  Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku (Ludwika Wawrzyńska)
  Publiczne
  55 248-30-13
  55 248-30-13
  ul. Gdańska 17
  14-400 Pasłęk
  717512
 • Szkoły podstawowe w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  97,32
  Województwo
  93,00
  Polska
  96,62
 • 90,10 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,10
  Województwo
  88,32
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Pasłęk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Pasłęk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Pasłęk
  21,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 73,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Pasłęk

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pasłęk aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku (mjr Henryk Sucharski)
  Publiczna
  55 248-24-17
  55 248-24-17
  ul. 3 Maja 21
  14-400 Pasłęk
  26599-
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  55 248-22-33
  ul. Sprzymierzonych 9
  14-400 Pasłęk
  2147839
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
  Publiczna
  55 248-70-70
  55 248-70-70
  Zielonka Pasłęcka 17
  14-400 Zielonka Pasłęcka
  713914
  Szkoła Podstawowa w Rogajnach (Janusz Korczak)
  Publiczna
  55 248-45-04
  55 248-45-04
  Rogajny 27
  14-400 Rogajny
  711614
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 115,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Pasłęk
  115,58
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,50
  Cała Polska
  100,01
 • 96,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Pasłęk
  96,40
  Województwo
  87,77
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Pasłęk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Pasłęk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  24,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 24
 •  
 • 43,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Pasłęk

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pasłęk aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 w Pasłęku (Władysław Jagiełło)
  Publiczne
  55 248-28-67
  55 248-28-67
  ul. JAGIEŁŁY 30
  14-400 Pasłęk
  1541135
  Gimnazjum nr 2 w Pasłęku
  Publiczne
  55 248-24-17
  55 248-24-17
  ul. 3 Maja 21
  14-400 Pasłęk
  11213-
  Gimnazjum dla Dorosłych
  Publiczne
  55 248-48-66
  55 248-48-66
  ul. Westerplatte 20
  14-400 Pasłęk
  380-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Pasłęk w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • gm. Pasłęk
  15,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 15 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 15
 • 15 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 15
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Pasłęk

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Pasłęk aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Bohaterów Grunwaldu)
  Publiczne
  ul. Zwycięstwa 28
  14-400 Pasłęk
  11285-
  ZSZ Nr 2
  Publiczna
  ul. Wojska Polskiego 36
  14-400 Pasłęk
  10145-
  TECH Nr 2
  Publiczne
  55 248-31-29
  55 649-50-00
  ul. Wojska Polskiego 36
  14-400 Pasłęk
  10125-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Zwycięstwa 28
  14-400 Pasłęk
  5114-
  II LO
  Publiczne
  ul. Wojska Polskiego 36
  14-400 Pasłęk
  4101-
  Technikum
  Publiczne
  55 248-10-61
  ul. Zwycięstwa 28
  14-400 Pasłęk
  495-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Zwycięstwa 28
  14-400 Pasłęk
  111-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  55 248-48-66
  55 248-48-66
  ul. Westerplatte 20
  14-400 Pasłęk
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Pasłęk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Pasłęk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Pasłęk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pasłęk - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Pasłęk

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Pasłęk: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Pasłęk 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 30 (uczestnicy: 1 050)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 240)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 20)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 180)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 1 (członkowie: 135)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 180)
  • teatralne: 2 (członkowie: 7)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 4)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 26)
  • taneczne: 5 (członkowie: 135)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w gminie Pasłęk działało 1 kino posiadające 1 salę z 220 miejscami na widowni. Odbyło się 257 seansów, na które przyszło 12 030 widzów, w tym 86 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 407 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Pasłęk działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 87 593 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 90 512 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 40
  • dostępne dla czytelników: 21
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 21
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3


 • Kluby sportowe w gminie Pasłęk
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Pasłęk działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 535 członków. Zarejestrowano 521 ćwiczących (mężczyźni: 405, kobiety: 116, chłopcy do lat 18: 302, dziewczęta do lat 18: 89). Aktywne były 23 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (14), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Pasłęk w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Pasłęk - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Pasłęk i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Pasłęk znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 taksówek oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu elbląskiego.

  Powiat elbląski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Pasłęk w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 443,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Pasłęk
  443,3 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  207,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 6,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Pasłęk
  6,0 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,5 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba taksówek