Gmina Łazy w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Łazy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łazy to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego. Gmina Łazy ma 15 626 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 13,0% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Łazy.
 • 15 626 Liczba mieszkańców
 • 132,9 km² Powierzchnia
 • 118 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SZA Tablice rejestracyjne
 • Maciej Piotr Kaczyński Burmistrz gminy
Gmina Łazy na mapie
Identyfikatory
 • 19.394850.4271 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2416053
Herb gminy Łazy
Gmina Łazy herb

Gmina Łazy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-450Poczta Łazy 001, ul. Kościuszki Tadeusza 72
42-450Skrytki Pocztowe Poczta Łazy 001, ul. Kościuszki Tadeusza 72
42-453Poczta Łazy 003, ul. Spółdzielcza 5
42-454Poczta Łazy 001, ul. Kościuszki Tadeusza 46

Gmina Łazy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łazy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Łazach
(32) 672-94-22
(32) 672-94-48
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy
ZUS Inspektorat w Zawierciu (podlega pod: ZUS Oddział w Sosnowcu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Blanowska 2
42-400 Zawiercie

Gmina Łazy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Łazy ma 15 626 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łazy zawarli w 2022 roku 60 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  24,4% mieszkańców gminy Łazy jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 7,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łazy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -159. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,15 na 1000 mieszkańców gminy Łazy. W 2022 roku urodziło się 69 dzieci, w tym 55,1% dziewczynek i 44,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 314 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,3% zgonów w gminie Łazy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w gminie Łazy były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łazy przypada 14.56 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 273 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 155 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łazy 118. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,0% mieszkańców gminy Łazy jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 626 Liczba mieszkańców
 • 8 047 Kobiety
 • 7 579 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łazy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łazy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łazy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Łazy
  43,9 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łazy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łazy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łazy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łazy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łazy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,4% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Łazy
  24,3%
  śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 18,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  57,3%
  śląskie
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,7%
  śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Łazy
  7,2%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina
  0,5%
  woj. śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łazy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  woj. śląskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,4
  śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 60 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łazy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -159 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -86 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -73 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Łazy
  -10,2
  śląskie
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łazy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łazy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łazy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łazy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 31 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,1%
  44,9%
 • 4,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Łazy
  4,4
  woj. śląskie
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 30,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Łazy
  30,5
  śląskie
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 314 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 355 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 314 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 215 Waga 3500g - 3999g
 • 215
 • 306 Waga 3000g - 3499g
 • 306
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,21
  śląskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Łazy
  0,56
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,44
  Województwo
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Łazy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 228 Zgony
 • 124 Kobiety
  (Zgony)
 • 104 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,4%
  45,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Łazy
  14,6
  śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 227,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łazy
  227,7
  Województwo
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  woj. śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Łazy
  3,6
  śląskie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zawierciańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,3%
  Województwo
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Łazy
  18,9%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  4,7%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 312 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Cała Polska
  74,4
 • 321,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Łazy
  321,2
  woj. śląskie
  304,2
  Cała Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Cała Polska
  246,5
 • 684,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 669,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  684,3
  Województwo
  529,0
  Polska
  475,8
 • 127,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 191,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Łazy
  127,1
  woj. śląskie
  81,3
  Cały kraj
  70,6
 • 50,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Łazy
  50,7
  Województwo
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,5
  Województwo
  6,9
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 273 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 142 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 131 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 155 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 89 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 66 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 119 Saldo migracji
 • 54 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 65 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 118 Saldo migracji wewnętrznych
 • 53 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 65 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łazy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łazy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łazy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Łazy oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łazy to 6 850 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 438 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łazy to 5,02 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Łazy to 141,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,90% mieszkań posiada łazienkę, 78,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,46% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 850 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 438,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Łazy
  438,40
  śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  80,70 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 35,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  35,40 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,97
  śląskie
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,28 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Łazy
  2,28
  śląskie
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Łazy
  0,57
  woj. śląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 50 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,20
  woj. śląskie
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 251 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,02 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,02
  woj. śląskie
  4,13
  Polska
  3,89
 • 16,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  16,06
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 7 065 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Łazy
  141,3 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,45 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,21%
  woj. śląskie
  99,05%
  Polska
  97,71%
 • 96,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  96,46%
  woj. śląskie
  96,66%
  Polska
  95,10%
 • 92,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Łazy
  92,90%
  śląskie
  95,69%
  Cały kraj
  93,66%
 • 78,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  78,69%
  Województwo
  84,31%
  Kraj
  85,62%
 • 44,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  44,46%
  woj. śląskie
  68,18%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Łazy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Łazy na 1000 mieszkańców pracuje 404osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łazy wynosiło w 2022 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łazy wynosiło 6 438,58 PLN, co odpowiada 96.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łazy 2 656 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 134 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 522.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łazy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 404 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  404,0
  woj. śląskie
  393,0
  Kraj
  402,0
 • 5,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,5% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,5%
  woj. śląskie
  3,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łazy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łazy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łazy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 439 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Łazy
  6 439 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łazy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 656 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 134 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 522 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,43 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 43,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łazy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łazy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Łazy
  72,5
  Województwo
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 43,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  43,8
  Województwo
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 152,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  152,8
  woj. śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łazy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Łazy w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 796 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 503 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 109 nowych podmiotów, a 75 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (136) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (87) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (162) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (47) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łazy najwięcej (105) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 743) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (31) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (415) podmiotów, a 75,2% (1 350) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łazy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.7%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 796 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 31 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 415 Przemysł i budownictwo
 • 1 350 Pozostała działalność
 • 109 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łazy w 2022 roku
 • 75 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łazy w 2022 roku
 • 1 503 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 743 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 743
 • 50 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 50
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 796 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 796
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 65 Spółki handlowe ogółem
 • 65
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 56  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 56
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 105 Spółki cywilne ogółem
 • 105
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 503 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 491 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 491
 • 209 Budownictwo
 • 209
 • 139 Przetwórstwo przemysłowe
 • 139
 • 128 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 128
 • 99 Transport i gospodarka magazynowa
 • 99
 • 70 Pozostała działalność
 • 70
 • 69 Informacja i komunikacja
 • 69
 • 63 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 63
 • 50 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 50
 • 50 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 50
 • 45 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 45
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łazy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Łazy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 314 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łazy wynosi 76,30% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łazy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,36 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 9,07 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,86 (71%), drogowe - 1,95 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łazy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 314 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 314
 • 163 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 163
 • 108 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 108
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 142 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 142
 • 20,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Łazy
  20,00
  woj. śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 10,36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łazy
  10,36
  Województwo
  14,39
  Polska
  12,98
 • 6,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Łazy
  6,86
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,95
  Województwo
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Łazy
  0,32
  woj. śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 9,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,07
  śląskie
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  76%
  śląskie
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Łazy
  74%
  woj. śląskie
  67%
  Kraj
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  71%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Łazy
  100%
  woj. śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  55%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  51%

Gmina Łazy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łazy wyniosła w 2022 roku 96,6 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Łazy - 26.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,8 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łazy wyniosła w 2022 roku 96,7 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.9%). W budżecie gminy Łazy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (20,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,3 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łazy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łazy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łazy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,0 mln

  2,9 tys(100%)

  51,1 mln

  3,2 tys(100%)

  58,8 mln

  3,7 tys(100%)

  64,9 mln

  4,1 tys(100%)

  73,2 mln

  4,6 tys(100%)

  81,2 mln

  5,1 tys(100%)

  90,2 mln

  5,8 tys(100%)

  96,6 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,4 mln

  1,0 tys(35%)

  17,1 mln

  1,1 tys(33.4%)

  17,6 mln

  1,1 tys(29.9%)

  18,3 mln

  1,1 tys(28.3%)

  19,9 mln

  1,3 tys(27.1%)

  20,6 mln

  1,3 tys(25.4%)

  22,4 mln

  1,4 tys(24.9%)

  25,7 mln

  1,6 tys(26.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  190(6.5%)

  3,3 mln

  206(6.5%)

  4,3 mln

  270(7.3%)

  4,2 mln

  262(6.4%)

  7,3 mln

  460(10%)

  7,5 mln

  472(9.2%)

  18,4 mln

  1,2 tys(20.4%)

  15,4 mln

  988(16%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  284,9 tys

  17,8(0.6%)

  86,4 tys

  5,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,6 tys

  6,2(0.2%)

  233,3 tys

  14,7(0.3%)

  327,8 tys

  20,7(0.4%)

  32,7 tys

  2,1(0%)

  11,5 mln

  737(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  356(12.2%)

  5,6 mln

  351(11%)

  5,8 mln

  364(9.9%)

  6,2 mln

  385(9.5%)

  6,6 mln

  414(9%)

  6,7 mln

  425(8.3%)

  7,0 mln

  444(7.7%)

  8,1 mln

  521(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  227(7.7%)

  1,8 mln

  109(3.4%)

  2,7 mln

  169(4.6%)

  3,0 mln

  187(4.6%)

  3,7 mln

  236(5.1%)

  3,7 mln

  231(4.5%)

  3,0 mln

  188(3.3%)

  4,9 mln

  314(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  403(13.8%)

  12,7 mln

  792(24.8%)

  3,4 mln

  215(5.8%)

  3,3 mln

  204(5%)

  3,2 mln

  202(4.4%)

  2,9 mln

  185(3.6%)

  3,0 mln

  189(3.3%)

  4,4 mln

  283(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  167(5.7%)

  2,6 mln

  162(5.1%)

  4,5 mln

  281(7.6%)

  10,0 mln

  626(15.4%)

  8,8 mln

  556(12.1%)

  11,5 mln

  728(14.2%)

  8,1 mln

  512(8.9%)

  3,9 mln

  252(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,2 mln

  259(8.8%)

  4,0 mln

  249(7.8%)

  3,7 mln

  232(6.3%)

  3,7 mln

  233(5.7%)

  3,8 mln

  236(5.1%)

  3,2 mln

  203(4%)

  3,2 mln

  202(3.5%)

  3,9 mln

  250(4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  922,0 tys

  57,5(2%)

  842,8 tys

  52,6(1.6%)

  872,2 tys

  54,5(1.5%)

  939,0 tys

  58,8(1.4%)

  1,0 mln

  64,0(1.4%)

  914,1 tys

  57,7(1.1%)

  775,4 tys

  49,3(0.9%)

  1,9 mln

  124(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  708,3 tys

  44,2(1.5%)

  213,9 tys

  13,3(0.4%)

  1,2 mln

  75,8(2.1%)

  875,1 tys

  54,8(1.3%)

  233,9 tys

  14,7(0.3%)

  1,5 mln

  96,3(1.9%)

  264,3 tys

  16,8(0.3%)

  1,8 mln

  118(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  97,3(3.3%)

  1,4 mln

  84,9(2.7%)

  1,6 mln

  97,3(2.6%)

  1,7 mln

  104(2.6%)

  1,9 mln

  120(2.6%)

  1,6 mln

  103(2%)

  1,5 mln

  93,2(1.6%)

  1,7 mln

  107(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  89,8(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  242,2 tys

  15,1(0.5%)

  819,9 tys

  51,2(1.6%)

  1,1 mln

  69,7(1.9%)

  233,0 tys

  14,6(0.4%)

  298,9 tys

  18,8(0.4%)

  229,1 tys

  14,5(0.3%)

  2,6 mln

  163(2.8%)

  1,1 mln

  67,3(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  208,3 tys

  13,0(0.4%)

  223,0 tys

  13,9(0.4%)

  202,2 tys

  12,6(0.3%)

  211,3 tys

  13,2(0.3%)

  220,3 tys

  13,9(0.3%)

  241,6 tys

  15,2(0.3%)

  285,9 tys

  18,2(0.3%)

  305,7 tys

  19,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  516,4 tys

  32,2(1.1%)

  508,4 tys

  31,7(1%)

  469,3 tys

  29,3(0.8%)

  535,0 tys

  33,5(0.8%)

  484,3 tys

  30,5(0.7%)

  542,9 tys

  34,2(0.7%)

  535,8 tys

  34,0(0.6%)

  54,7 tys

  3,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,6 tys

  6,5(0.2%)

  12,4 tys

  0,8(0%)

  6,7 tys

  0,4(0%)

  107,3 tys

  6,7(0.2%)

  111,0 tys

  7,0(0.2%)

  109,3 tys

  6,9(0.1%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  10,5 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  594

  0,0(0%)

  298

  0,0(0%)

  798

  0,0(0%)

  299

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  793

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  347

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  280,2 tys

  17,5(0.6%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,9 tys

  12,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łazy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łazy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łazy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,3 mln

  2,8 tys(100%)

  51,1 mln

  3,2 tys(100%)

  55,6 mln

  3,5 tys(100%)

  62,7 mln

  3,9 tys(100%)

  71,2 mln

  4,5 tys(100%)

  81,6 mln

  5,2 tys(100%)

  96,7 mln

  6,2 tys(100%)

  96,7 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,5 mln

  1,3 tys(46.3%)

  21,9 mln

  1,4 tys(42.8%)

  23,2 mln

  1,4 tys(41.7%)

  25,0 mln

  1,6 tys(39.8%)

  27,3 mln

  1,7 tys(38.3%)

  28,9 mln

  1,8 tys(35.4%)

  30,6 mln

  1,9 tys(31.6%)

  31,5 mln

  2,0 tys(32.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  668(24.2%)

  11,2 mln

  701(22%)

  11,0 mln

  686(19.7%)

  10,8 mln

  678(17.2%)

  12,1 mln

  761(17%)

  17,7 mln

  1,1 tys(21.6%)

  21,8 mln

  1,4 tys(22.5%)

  15,1 mln

  966(15.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  92,3(3.3%)

  1,7 mln

  106(3.3%)

  2,4 mln

  149(4.3%)

  2,3 mln

  144(3.7%)

  3,7 mln

  230(5.1%)

  4,8 mln

  304(5.9%)

  14,4 mln

  916(14.9%)

  13,4 mln

  858(13.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  115,6 tys

  7,2(0.3%)

  32,6 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,4 tys

  8,4(0.2%)

  133,9 tys

  8,4(0.2%)

  65,4 tys

  4,1(0.1%)

  204,4 tys

  13,0(0.2%)

  11,8 mln

  757(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  450,9 tys

  28,1(1%)

  305,4 tys

  19,1(0.6%)

  352,1 tys

  22,0(0.6%)

  607,7 tys

  38,1(1%)

  931,1 tys

  58,6(1.3%)

  342,0 tys

  21,6(0.4%)

  413,2 tys

  26,3(0.4%)

  2,3 mln

  149(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  283(10.3%)

  10,6 mln

  659(20.7%)

  1,3 mln

  79,5(2.3%)

  1,1 mln

  66,5(1.7%)

  1,0 mln

  63,3(1.4%)

  1,0 mln

  63,3(1.2%)

  1,0 mln

  65,5(1.1%)

  2,3 mln

  145(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  103(3.7%)

  2,1 mln

  131(4.1%)

  1,9 mln

  122(3.5%)

  2,0 mln

  126(3.2%)

  2,1 mln

  131(2.9%)

  934,2 tys

  58,9(1.1%)

  1,2 mln

  76,0(1.2%)

  2,2 mln

  140(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  145(5.2%)

  2,3 mln

  146(4.6%)

  2,6 mln

  163(4.7%)

  6,8 mln

  425(10.8%)

  7,3 mln

  457(10.2%)

  6,0 mln

  380(7.4%)

  6,0 mln

  380(6.2%)

  1,8 mln

  116(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  253

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  370,1 tys

  23,3(0.5%)

  630,7 tys

  39,8(0.8%)

  617,5 tys

  39,2(0.6%)

  1,7 mln

  109(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  14,1 tys

  0,9(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  383

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  101(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  151,0 tys

  9,4(0.3%)

  273,5 tys

  17,1(0.4%)

  1 000

  0,1(0%)

  880,7 tys

  55,6(1.1%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  1,4 mln

  89,3(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  837,8 tys

  52,2(1.9%)

  736,6 tys

  46,0(1.4%)

  1,5 mln

  95,7(2.8%)

  1,2 mln

  74,7(1.9%)

  1,1 mln

  66,7(1.5%)

  1,1 mln

  67,7(1.3%)

  1,8 mln

  115(1.9%)

  1,2 mln

  78,9(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  332,8 tys

  20,8(0.8%)

  53,5 tys

  3,3(0.1%)

  59,9 tys

  3,7(0.1%)

  1,0 mln

  63,5(1.6%)

  109,9 tys

  6,9(0.2%)

  99,1 tys

  6,2(0.1%)

  80,4 tys

  5,1(0.1%)

  558,7 tys

  35,8(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  102,4 tys

  6,4(0.2%)

  95,5 tys

  6,0(0.2%)

  76,7 tys

  4,8(0.1%)

  59,4 tys

  3,7(0.1%)

  33,7 tys

  2,1(0%)

  22,2 tys

  1,4(0%)

  19,3 tys

  1,2(0%)

  16,8 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,6 tys

  6,5(0.2%)

  12,4 tys

  0,8(0%)

  6,7 tys

  0,4(0%)

  107,3 tys

  6,7(0.2%)

  111,0 tys

  7,0(0.2%)

  109,3 tys

  6,9(0.1%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  10,5 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  594

  0,0(0%)

  298

  0,0(0%)

  798

  0,0(0%)

  299

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  793

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  347

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,6 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  95,2 tys

  5,9(0.2%)

  36,5 tys

  2,3(0.1%)

  263

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,0 mln

  64,3(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łazy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 217 mieszkańców gminy Łazy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 545 kobiet oraz 1 671 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 25,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców gminy Łazy, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Łazy mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łazy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz średnie zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,0%).

  W roku 2021 w gminie Łazy mieściły się 2 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 236 dzieci (117 dziewczynek oraz 119 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łazy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 145 dzieci (72 dziewczynki oraz 73 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  18,4% mieszkańców gminy Łazy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 846 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,60 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 093 uczniów (517 kobiet oraz 576 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Łazy placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 51 oddziałach uczyło się 737 uczniów (359 kobiet oraz 378 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,39.

  W gminie Łazy znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 117 uczniów (67 kobiet oraz 50 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łazy placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 208 uczniów (102 kobiety oraz 106 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 48 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,0% mieszkańców gminy Łazy w wieku potencjalnej nauki (20,5% kobiet i 19,5% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  21,8%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,7%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  11,1%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Łazy
  25,3%
  woj. śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 21,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Łazy
  21,4%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,5%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,6%
  woj. śląskie
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  2,9%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 846 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  846,0
  Województwo
  906,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,60 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  1,60
  Województwo
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 15 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 259 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Łazy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 236 Dzieci
 • 117 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 119 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 58 3 lata
 • 58
 • 53 4 lata
 • 53
 • 60 5 lata
 • 60
 • 60 6 lat
 • 60
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 33 4 lata
 • 33
 • 27 5 lata
 • 27
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 35 3 lata
 • 35
 • 20 4 lata
 • 20
 • 33 5 lata
 • 33
 • 26 6 lat
 • 26
 • 283 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 18,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łazy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łazy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  32 672-94-59
  32 672-94-59
  ul. Topolowa 9
  42-450 Łazy
  716013
 • Szkoły podstawowe w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Łazy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 68 Oddziały
 • 1 093 Uczniowie
 • 517 Kobiety
  (uczniowie)
 • 576 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 125 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 170 Absolwenci
 • 89 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,1
  woj. śląskie
  17,2
  Kraj
  16,7
 •  
 • 103,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 89,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 85,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  85,39
  śląskie
  97,17
  Kraj
  95,71
 • 84,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  84,84
  woj. śląskie
  95,97
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łazy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łazy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łazy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łazy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1
  Publiczna
  32 672-94-12
  ul. Kościuszki 46
  42-450 Łazy
  12254-
  Szkoła Podstawowa Niegowonicach (im. ks. Stefana Joniaka)
  Publiczna
  ul. Szkolna 11
  42-454 Niegowonice
  11227-
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
  Publiczna
  32 672-96-42
  32 672-96-42
  ul. 19 STYCZNIA 14
  42-450 Łazy
  815516
  Szkoła Podstawowa (Gabriel Taszycki)
  Publiczna
  32 672-98-04
  32 672-98-04
  ul. Mickiewicza 113
  42-450 Chruszczobród
  8149-
  SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ (Józefa Jabczyńska)
  Publiczna
  32 672-93-32
  32 672-16-13
  ul. MICKIEWICZA 8
  42-450 Wysoka
  810522
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa (Stanisław Będkowski)
  Niepubliczna
  32 672-95-43
  32 672-95-43
  ul. Szkolna 37
  42-450 Grabowa
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa (Michał Poleski)
  Niepubliczna
  32 672-92-34
  ul. Szkolna 2
  42-450 Rokitno Szlacheckie
  ---
  NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĄGOWICACH
  Niepubliczna
  32 672-93-47
  32 672-99-54
  ul. ZWYCIĘSTWA 72
  42-450 Ciągowice
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Łazy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,3%
  42,7%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Łazy
  29,3
  Województwo
  26,5
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Łazy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łazy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole
  Publiczne
  32 672-93-21
  32 672-93-21
  ul. Fabryczna 1A
  42-450 Łazy
  6154-
  Technikum w Zespole (prof. Roman Gostkowski)
  Publiczne
  32 672-93-21
  32 672-93-21
  ul. Fabryczna 1A
  42-450 Łazy
  6103-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (prof. Roman Gostkowski)
  Publiczna
  32 672-93-21
  32 672-93-21
  ul. Fabryczna 1A
  42-450 Łazy
  14-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łazy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łazy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łazy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łazy - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Łazy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Łazy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 130 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 44 (uczestnicy: 2 775)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 240)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 1 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 420)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 80)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 230)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 425)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 200)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 80)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 120)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 35)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 35)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 232)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 32)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 93)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 45)
  • taneczne: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Łazy działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 85 161 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 7 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 86 865 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 49
  • dostępne dla czytelników: 31
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 31
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Łazy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łazy działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 439 członków. Zarejestrowano 407 ćwiczących (mężczyźni: 313, kobiety: 94, chłopcy do lat 18: 206, dziewczęta do lat 18: 94). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łazy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łazy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łazy i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 17 wypadków drogowych w gminie Łazy odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 108,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Łazy znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Łazy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 20 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Łazy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 108,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Łazy
  108,8
  śląskie
  45,6
  Polska
  56,5
 • 12,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  12,8
  woj. śląskie
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 127,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Łazy
  128,0
  Województwo
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Łazy
  11,8
  Województwo
  7,8
  Polska
  8,9
 • 117,65 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Łazy
  117,6
  Województwo
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łazy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 278,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  278,3 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Łazy
  2,4 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  5,2 km