Gmina Korsze w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Korsze - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Korsze to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu kętrzyńskiego. Gmina Korsze ma 9 436 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 14,8% ludności powiatu. Gmina stanowi 20,6% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Korsze.
 • 9 436 Liczba mieszkańców
 • 249,8 km² Powierzchnia
 • 40 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NKE Tablice rejestracyjne
 • Ryszard Ostrowski Burmistrz gminy
Gmina Korsze na mapie
Identyfikatory
 • 21.134454.1759 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2808043
Herb gminy Korsze
Gmina Korsze herb

Gmina Korsze - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-430Poczta Korsze, ul. Orzeszkowej 7

Gmina Korsze - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Korsze)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Korszach
(89) 754-00-94
(89) 754-00-11
pl. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
ZUS Inspektorat w Kętrzynie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 10
11-400 Kętrzyn

Gmina Korsze - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Korsze ma 9 436 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Korsze zawarli w 2021 roku 28 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,9% mieszkańców gminy Korsze jest stanu wolnego, 49,7% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Korsze ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -57. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,01 na 1000 mieszkańców gminy Korsze. W 2021 roku urodziło się 53 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 352 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,1% zgonów w gminie Korsze spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w gminie Korsze były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Korsze przypada 11.6 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 129 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 173 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Korsze -44. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 23 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -19.

  62,6% mieszkańców gminy Korsze jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 436 Liczba mieszkańców
 • 4 703 Kobiety
 • 4 733 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Korsze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Korsze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Korsze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,6 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Korsze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Korsze
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Korsze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Korsze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Korsze,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  28,7%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  49,7%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Korsze
  9,1%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Gmina
  2,8%
  Województwo
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Korsze w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,4
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Korsze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -57 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -36 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Korsze
  -6,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Kraj
  -4,9
 • -9,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Korsze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Korsze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Korsze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Korsze w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 53 Urodzenia żywe
 • 26 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 27 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,6
  Warmińsko-mazurskie
  7,5
  Kraj
  8,7
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Korsze
  28,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,3
  Cały kraj
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 352 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 352 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 114 Waga 3500g - 3999g
 • 114
 • 146 Waga 3000g - 3499g
 • 146
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1,04 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,04
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cała Polska
  1,32
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Korsze
  0,52
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,55
  Cały kraj
  0,64
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Korsze
  0,45
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,56
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Korsze w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 110 Zgony
 • 47 Kobiety
  (Zgony)
 • 63 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,7%
  57,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  11,6
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Polska
  13,6
 • 222,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Korsze
  222,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  178,8
  Cały kraj
  156,7
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Korsze
  5,1
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  30,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Kraj
  34,8%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Korsze
  21,5%
  Warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Polska
  19,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 139 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  22,5
  Kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cała Polska
  74,4
 • 317,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Korsze
  317,3
  Warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cała Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  244,1
  Cały kraj
  246,5
 • 442,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 441,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Korsze
  442,8
  Województwo
  358,8
  Polska
  475,8
 • 63,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,2
  Warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cały kraj
  70,6
 • 36,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Korsze
  36,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Kraj
  32,6
 • 13,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  13,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cały kraj
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Korsze
  1,0%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 129 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 65 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 173 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 92 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 81 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -63 Saldo migracji
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -44 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Korsze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Korsze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Korsze - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Korsze oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Korsze to 3 457 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Korsze to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Korsze to 143,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,38% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,47% mieszkań posiada łazienkę, 70,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,40% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

  Powiat kętrzyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 457 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 362,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  362,40
  Województwo
  375,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 59,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Korsze
  59,60 m2
  Województwo
  69,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 21,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Korsze
  21,60 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,52
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,76
  Warmińsko-mazurskie
  2,67
  Cały kraj
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Korsze
  0,78
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 17 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Korsze
  5,67
  Województwo
  3,89
  Kraj
  3,90
 • 1,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Korsze
  1,80
  Warmińsko-mazurskie
  16,28
  Kraj
  24,07
 • 430 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 143,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Korsze
  143,3 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,05 m2
  Województwo
  0,38 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  96,01%
  Województwo
  97,19%
  Cała Polska
  96,97%
 • 84,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  84,38%
  Warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Polska
  94,01%
 • 80,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  80,47%
  Województwo
  92,27%
  Kraj
  91,78%
 • 70,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  70,26%
  Warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Polska
  83,08%
 • 4,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Korsze
  4,40%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Korsze - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Korsze na 1000 mieszkańców pracuje 84osób . 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Korsze wynosiło w 2021 roku 23,0% (28,3% wśród kobiet i 18,9% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Korsze wynosiło 4 881,27 PLN, co odpowiada 81.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Korsze 703 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 130 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -573.

  28,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Korsze pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 84 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  84,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Kraj
  257,0
 • 23,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 28,3% Kobiety
 • 18,9% Mężczyźni
 • Gmina Korsze
  23,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Korsze w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Korsze w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Korsze w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 881 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 881 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Korsze w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 703 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 130 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -573 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,9% Pozostałe
 • 44,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Korsze w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 792 Pracujący ogółem
 • 393 Kobiety
 • 399 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Korsze w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Korsze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  59,8
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 33,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 123,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Korsze
  123,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Korsze - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Korsze w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 528 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 324 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (82) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (27) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (53) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Korsze najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (512) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (132) podmiotów, a 72,7% (384) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Korsze najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 528 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 132 Przemysł i budownictwo
 • 384 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Korsze w 2021 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w gminie Korsze w 2021 roku
 • 324 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 512 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 512
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 528 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 528
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 324 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 102 Budownictwo
 • 102
 • 65 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 65
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Korsze - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Korsze stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 140 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,73 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Korsze wynosi 76,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Korsze najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,40 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 6,93 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,56 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Korsze.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Korsze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 140 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 140
 • 89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 89
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 19 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 19
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 66 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 66
 • 14,73 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Korsze
  14,73
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,01
  Kraj
  21,51
 • 9,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Korsze
  9,40
  Województwo
  11,27
  Cały kraj
  12,82
 • 2,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Korsze
  2,56
  Warmińsko-mazurskie
  3,60
  Kraj
  5,89
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,05
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,14
  Cały kraj
  1,85
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Korsze
  0,42
  Województwo
  0,41
  Polska
  0,35
 • 6,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,93
  Województwo
  8,71
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Korsze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Korsze
  77%
  Województwo
  73%
  Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Korsze
  77%
  Województwo
  69%
  Kraj
  64%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Korsze
  52%
  Warmińsko-mazurskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Korsze
  96%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  55%
  Województwo
  53%
  Cały kraj
  53%

Gmina Korsze - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Korsze wyniosła w 2021 roku 58,6 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Korsze - 25.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Korsze wyniosła w 2021 roku 57,5 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.7%). W budżecie gminy Korsze wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 511 złotych na mieszkańca (8,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,5 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Korsze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Korsze według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Korsze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Korsze według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,2 mln

  3,5 tys(100%)

  38,1 mln

  3,7 tys(100%)

  48,8 mln

  4,8 tys(100%)

  51,0 mln

  5,1 tys(100%)

  54,7 mln

  5,6 tys(100%)

  46,4 mln

  4,8 tys(100%)

  51,4 mln

  5,4 tys(100%)

  58,6 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,8 mln

  1,2 tys(32.6%)

  12,1 mln

  1,2 tys(31.8%)

  13,3 mln

  1,3 tys(27.1%)

  13,8 mln

  1,4 tys(27.1%)

  13,4 mln

  1,4 tys(24.4%)

  12,8 mln

  1,3 tys(27.6%)

  13,4 mln

  1,4 tys(26%)

  15,0 mln

  1,6 tys(25.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,6 mln

  349(9.9%)

  4,0 mln

  391(10.4%)

  3,6 mln

  363(7.4%)

  2,6 mln

  266(5.2%)

  10,0 mln

  1,0 tys(18.3%)

  2,5 mln

  258(5.4%)

  5,7 mln

  598(11.1%)

  7,6 mln

  804(12.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,4 mln

  1,1 tys(31.6%)

  11,4 mln

  1,1 tys(29.9%)

  17,9 mln

  1,8 tys(36.8%)

  6,1 mln

  611(11.9%)

  5,7 mln

  581(10.4%)

  5,3 mln

  550(11.4%)

  5,4 mln

  565(10.5%)

  5,5 mln

  587(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  291(8.2%)

  3,7 mln

  369(9.8%)

  4,7 mln

  465(9.5%)

  4,6 mln

  468(9.1%)

  4,7 mln

  476(8.5%)

  4,8 mln

  501(10.4%)

  4,7 mln

  495(9.2%)

  5,4 mln

  571(9.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  638,8 tys

  62,2(1.8%)

  1,5 mln

  148(3.9%)

  1,6 mln

  161(3.3%)

  653,2 tys

  65,9(1.3%)

  827,1 tys

  84,4(1.5%)

  850,4 tys

  88,2(1.8%)

  1,4 mln

  149(2.8%)

  3,1 mln

  325(5.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  350,7 tys

  34,2(1%)

  440,9 tys

  43,5(1.2%)

  693,6 tys

  69,2(1.4%)

  165,4 tys

  16,7(0.3%)

  46,6 tys

  4,8(0.1%)

  41,3 tys

  4,3(0.1%)

  503,4 tys

  52,8(1%)

  2,1 mln

  225(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  135(3.8%)

  1,4 mln

  140(3.7%)

  1,5 mln

  150(3.1%)

  1,6 mln

  157(3%)

  1,5 mln

  149(2.7%)

  1,7 mln

  176(3.7%)

  1,8 mln

  192(3.6%)

  1,8 mln

  186(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  122(3.4%)

  941,1 tys

  92,9(2.5%)

  1,4 mln

  139(2.8%)

  1,3 mln

  131(2.5%)

  1,5 mln

  152(2.7%)

  1,2 mln

  129(2.7%)

  1,3 mln

  133(2.5%)

  1,4 mln

  145(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  458,7 tys

  44,7(1.3%)

  606,8 tys

  59,9(1.6%)

  1,2 mln

  125(2.6%)

  3,6 mln

  364(7.1%)

  1,1 mln

  108(1.9%)

  644,1 tys

  66,8(1.4%)

  939,3 tys

  98,5(1.8%)

  1,2 mln

  127(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  374,5 tys

  36,5(1%)

  530,9 tys

  52,4(1.4%)

  587,6 tys

  58,7(1.2%)

  454,0 tys

  45,8(0.9%)

  407,9 tys

  41,6(0.7%)

  428,5 tys

  44,4(0.9%)

  528,1 tys

  55,4(1%)

  578,3 tys

  61,3(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  301,3 tys

  29,3(0.8%)

  362,6 tys

  35,8(1%)

  713,4 tys

  71,2(1.5%)

  531,5 tys

  53,7(1%)

  936,9 tys

  95,7(1.7%)

  468,3 tys

  48,6(1%)

  565,0 tys

  59,2(1.1%)

  461,5 tys

  48,9(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  927,8 tys

  90,4(2.6%)

  737,8 tys

  72,9(1.9%)

  699,9 tys

  69,9(1.4%)

  656,5 tys

  66,3(1.3%)

  528,3 tys

  53,9(1%)

  504,2 tys

  52,3(1.1%)

  476,5 tys

  49,9(0.9%)

  443,9 tys

  47,0(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  151,3 tys

  14,7(0.4%)

  81,0 tys

  8,0(0.2%)

  128,2 tys

  12,8(0.3%)

  114,6 tys

  11,6(0.2%)

  112,1 tys

  11,4(0.2%)

  117,5 tys

  12,2(0.3%)

  256,9 tys

  26,9(0.5%)

  166,3 tys

  17,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  134,3 tys

  13,1(0.4%)

  96,2 tys

  9,5(0.3%)

  87,8 tys

  8,8(0.2%)

  42,0 tys

  4,2(0.1%)

  43,9 tys

  4,5(0.1%)

  35,1 tys

  3,6(0.1%)

  38,4 tys

  4,0(0.1%)

  56,1 tys

  5,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  105,5 tys

  10,3(0.3%)

  99,4 tys

  9,8(0.3%)

  11,6 tys

  1,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  99,6 tys

  10,2(0.2%)

  113,7 tys

  11,8(0.2%)

  98,9 tys

  10,4(0.2%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  332,8 tys

  32,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  1,6(0%)

  23,5 tys

  2,4(0%)

  27,2 tys

  2,8(0.1%)

  7,7 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  32,3 tys

  3,2(0.1%)

  666,0 tys

  66,5(1.4%)

  1,8 mln

  182(3.5%)

  1,4 mln

  140(2.5%)

  1,7 mln

  175(3.6%)

  65,1 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  70,7 tys

  7,0(0.2%)

  5,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Korsze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Korsze według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Korsze, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Korsze według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,5 mln

  3,7 tys(100%)

  37,6 mln

  3,7 tys(100%)

  43,4 mln

  4,3 tys(100%)

  51,0 mln

  5,1 tys(100%)

  51,1 mln

  5,2 tys(100%)

  45,1 mln

  4,6 tys(100%)

  52,9 mln

  5,5 tys(100%)

  57,5 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,2 mln

  1,3 tys(34.2%)

  11,6 mln

  1,1 tys(31%)

  11,3 mln

  1,1 tys(26%)

  16,9 mln

  1,7 tys(33.1%)

  11,8 mln

  1,2 tys(23.1%)

  12,6 mln

  1,3 tys(27.8%)

  12,6 mln

  1,3 tys(23.8%)

  16,3 mln

  1,7 tys(28.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,3 mln

  907(24.2%)

  9,3 mln

  921(24.8%)

  11,5 mln

  1,1 tys(26.5%)

  11,0 mln

  1,1 tys(21.7%)

  11,8 mln

  1,2 tys(23.2%)

  10,8 mln

  1,1 tys(23.9%)

  15,5 mln

  1,6 tys(29.4%)

  16,1 mln

  1,7 tys(27.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  165(4.4%)

  2,5 mln

  247(6.6%)

  1,1 mln

  106(2.4%)

  1,1 mln

  110(2.1%)

  7,4 mln

  751(14.4%)

  1,4 mln

  140(3%)

  1,7 mln

  179(3.2%)

  3,3 mln

  347(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  957(25.5%)

  9,4 mln

  933(25.1%)

  15,5 mln

  1,5 tys(35.6%)

  3,9 mln

  397(7.7%)

  3,6 mln

  364(7%)

  3,4 mln

  352(7.5%)

  3,3 mln

  345(6.2%)

  3,2 mln

  340(5.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  114(3.1%)

  1,2 mln

  116(3.1%)

  1,4 mln

  136(3.1%)

  1,4 mln

  142(2.8%)

  1,3 mln

  130(2.5%)

  1,5 mln

  155(3.3%)

  1,5 mln

  161(2.9%)

  2,0 mln

  207(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  147(3.9%)

  1,1 mln

  108(2.9%)

  887,8 tys

  88,6(2%)

  1,9 mln

  195(3.8%)

  1,2 mln

  126(2.4%)

  788,7 tys

  81,8(1.7%)

  573,4 tys

  60,1(1.1%)

  795,8 tys

  84,3(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  90,0 tys

  8,8(0.2%)

  90,0 tys

  8,9(0.2%)

  120,0 tys

  12,0(0.3%)

  741,9 tys

  74,9(1.5%)

  170,0 tys

  17,4(0.3%)

  120,0 tys

  12,4(0.3%)

  106,4 tys

  11,2(0.2%)

  698,7 tys

  74,0(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  593,2 tys

  57,8(1.5%)

  513,0 tys

  50,7(1.4%)

  527,2 tys

  52,6(1.2%)

  617,0 tys

  62,3(1.2%)

  597,6 tys

  61,0(1.2%)

  595,9 tys

  61,8(1.3%)

  2,6 mln

  272(4.9%)

  545,9 tys

  57,8(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  805

  0,1(0%)

  660

  0,1(0%)

  79,7 tys

  8,4(0.2%)

  525,6 tys

  55,7(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  449,5 tys

  43,8(1.2%)

  410,8 tys

  40,6(1.1%)

  429,8 tys

  42,9(1%)

  408,2 tys

  41,2(0.8%)

  327,7 tys

  33,5(0.6%)

  289,7 tys

  30,0(0.6%)

  276,1 tys

  28,9(0.5%)

  221,3 tys

  23,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  132,9 tys

  12,9(0.3%)

  61,5 tys

  6,1(0.2%)

  108,0 tys

  10,8(0.2%)

  79,7 tys

  8,0(0.2%)

  252,3 tys

  25,8(0.5%)

  558,8 tys

  57,9(1.2%)

  267,0 tys

  28,0(0.5%)

  109,5 tys

  11,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  155,6 tys

  15,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  5,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  105,5 tys

  10,3(0.3%)

  99,4 tys

  9,8(0.3%)

  11,6 tys

  1,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  99,6 tys

  10,2(0.2%)

  113,7 tys

  11,8(0.3%)

  98,9 tys

  10,4(0.2%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,8 tys

  6,3(0.1%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  250

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  88,0 tys

  8,6(0.2%)

  1,0 mln

  99,9(2.7%)

  641,8 tys

  64,1(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,6 tys

  8,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  334,3 tys

  32,6(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,6 tys

  1,8(0%)

  23,1 tys

  2,4(0%)

  27,5 tys

  2,9(0.1%)

  7,7 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  70,7 tys

  7,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Korsze - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 156 mieszkańców gminy Korsze jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 039 kobiet oraz 1 117 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców gminy Korsze, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Korsze mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Korsze największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,0%) oraz wyższe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,0%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2021 w gminie Korsze mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 139 dzieci (74 dziewczynki oraz 65 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Korsze mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 181 dzieci (87 dziewczynek oraz 94 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc.

  14,4% mieszkańców gminy Korsze w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,4% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 588 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,60 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 42 oddziałach uczyło się 626 uczniów (313 kobiet oraz 313 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Korsze placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 697 uczniów (331 kobiet oraz 366 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,7% mieszkańców gminy Korsze w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • gm. Korsze
  16,4%
  Województwo
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  36,0%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Korsze
  22,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina Korsze
  21,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Korsze
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Korsze
  18,8%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 588 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Korsze
  588,0
  Warmińsko-mazurskie
  836,0
  Kraj
  896,0
 • 1,60 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Korsze
  1,60
  Województwo
  1,00
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Korsze) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 139 Dzieci
 • 74 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 65 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,2%
  46,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 39 4 lata
 • 39
 • 36 5 lata
 • 36
 • 37 6 lat
 • 37
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 21 4 lata
 • 21
 • 22 5 lata
 • 22
 • 13 6 lat
 • 13
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 18 4 lata
 • 18
 • 14 5 lata
 • 14
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 67 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Korsze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Korsze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
  Publiczne
  89 754-01-64
  89 754-18-03
  ul. WOLNOŚCI 12
  11-430 Korsze
  817613
 • Szkoły podstawowe w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Korsze) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 626 Uczniowie
 • 313 Kobiety
  (uczniowie)
 • 313 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Korsze
  14,9
  Województwo
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 61,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Korsze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Korsze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Korszach (Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  ul. Kościuszki 12
  11-430 Korsze
  13309-
  szkoła podstawowa (im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur)
  Publiczna
  89 754-37-32
  89 754-37-32
  Garbno 36
  11-430 Garbno
  8154-
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w ZS Łankiejmach (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  89 754-33-63
  89 754-33-63
  ul. ŁANKIEJMY 10
  11-430 Łankiejmy
  793-
  Szkoła Podstawowa w Sątocznie
  Publiczna
  89 754-31-25
  89 754-31-25
  Sątoczno 8
  11-430 Sątoczno
  664-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Korsze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Korsze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Korsze, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Korsze - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Korsze: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Korsze 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 86 (uczestnicy: 4 090)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 350)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 1 400)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 360)
  • inne: 16 (uczestnicy: 480)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 135)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 6 (członkowie: 128)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Korsze działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 25 707 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 48 767 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 39
  • dostępne dla czytelników: 28
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 26
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Korsze działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 7 009 wolumenów. Odnotowano 300 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kluby sportowe w gminie Korsze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Korsze działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 47 członków. Zarejestrowano 45 ćwiczących (mężczyźni: 24, kobiety: 21, chłopcy do lat 18: 7, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Korsze w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Korsze - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Korsze i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w gminie Korsze odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Korsze znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

  Powiat kętrzyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Korsze
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Korsze w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 52,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Korsze
  52,8
  Województwo
  65,5
  Cały kraj
  59,9
 • 10,57 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Korsze
  10,6
  Warmińsko-mazurskie
  6,8
  Cała Polska
  5,9
 • 42,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Korsze
  42,3
  Województwo
  76,4
  Kraj
  69,4
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Korsze
  20,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  9,8
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  80,0
  Warmińsko-mazurskie
  116,7
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Korsze w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 304,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  304,2 km
  Województwo
  307,6 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 8,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  8,1 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,3 km
  Cała Polska
  4,9 km