Gmina Jaraczewo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Jaraczewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Jaraczewo to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu jarocińskiego. Gmina Jaraczewo ma 7 691 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 22,7% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Jaraczewo.
 • 7 691 Liczba mieszkańców
 • 133,1 km² Powierzchnia
 • 58 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PJA Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Antoni Strugała Burmistrz gminy
Gmina Jaraczewo na mapie
Identyfikatory
 • 17.297251.9688 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3006013
Herb gminy Jaraczewo
Gmina Jaraczewo herb

Gmina Jaraczewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-233Poczta Jaraczewo

Gmina Jaraczewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Jaraczewo)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jaraczewo
(62) 747-41-02
(62) 747-31-02
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

Gmina Jaraczewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Jaraczewo ma 7 691 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Jaraczewo zawarli w 2022 roku 22 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,2% mieszkańców gminy Jaraczewo jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Jaraczewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,73 na 1000 mieszkańców gminy Jaraczewo. W 2022 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 373 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,0% zgonów w gminie Jaraczewo spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w gminie Jaraczewo były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Jaraczewo przypada 12.5 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 56 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 104 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Jaraczewo -48. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,6% mieszkańców gminy Jaraczewo jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 691 Liczba mieszkańców
 • 3 978 Kobiety
 • 3 713 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Jaraczewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Jaraczewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Jaraczewo w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Jaraczewo
  39,8 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 40,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Jaraczewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Jaraczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Jaraczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Jaraczewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • gm. Jaraczewo
  28,1%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Jaraczewo
  56,8%
  Województwo
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Jaraczewo
  9,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Jaraczewo
  5,8%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Jaraczewo w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Jaraczewo
  2,9
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Jaraczewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,7
  Wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • -3,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Jaraczewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Jaraczewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Jaraczewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Jaraczewo w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 37 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 38 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Jaraczewo
  9,8
  Wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  38,0
  Województwo
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 373 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 373 g
  Województwo
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 199 Waga 3500g - 3999g
 • 199
 • 217 Waga 3000g - 3499g
 • 217
 • 90 Waga 2500g - 2999g
 • 90
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Jaraczewo
  1,38
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Jaraczewo
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Jaraczewo w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96 Zgony
 • 44 Kobiety
  (Zgony)
 • 52 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  12,5
  Wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 132,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  132,6
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Jaraczewo
  3,2
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarocińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  36,0%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Jaraczewo
  3,3%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 129 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  284,7
  Województwo
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Polska
  246,5
 • 502,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 574,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 426,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  502,5
  Wielkopolskie
  338,7
  Kraj
  475,8
 • 67,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Jaraczewo
  67,1
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Polska
  70,6
 • 44,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,4
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Jaraczewo
  2,8
  Województwo
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 104 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 60 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -48 Saldo migracji
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -48 Saldo migracji wewnętrznych
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Jaraczewo w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Jaraczewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaraczewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Jaraczewo oddano do użytku 27 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Jaraczewo to 2 235 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 291 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 22,2% na mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Jaraczewo to 4,81 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Jaraczewo to 100,90 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,71% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,05% mieszkań posiada łazienkę, 82,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,39% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarocińskiego.

  Powiat jarociński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 235 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 290,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Jaraczewo
  290,60
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  94,40 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Jaraczewo
  27,40 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,60
  Województwo
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Jaraczewo
  3,44
  Wielkopolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Jaraczewo
  0,75
  Wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 27 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  3,51
  Wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 130 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Jaraczewo
  4,81
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 16,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Jaraczewo
  16,90
  Wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 2 723 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 100,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  100,9 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,35 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Jaraczewo
  98,55%
  Województwo
  98,04%
  Kraj
  97,71%
 • 92,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Jaraczewo
  92,71%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Polska
  95,10%
 • 90,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  90,05%
  Województwo
  95,43%
  Cała Polska
  93,66%
 • 82,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,31%
  Wielkopolskie
  86,82%
  Kraj
  85,62%
 • 24,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Jaraczewo
  24,39%
  Województwo
  55,85%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Jaraczewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Jaraczewo na 1000 mieszkańców pracuje 434osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Jaraczewo wynosiło w 2022 roku 4,3% (4,3% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jaraczewo wynosiło 5 391,40 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jaraczewo 762 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 369 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -393.

  14,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Jaraczewo pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,2% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 434 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Jaraczewo
  434,0
  Wielkopolskie
  440,0
  Kraj
  402,0
 • 4,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,3% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,3%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Jaraczewo w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Jaraczewo w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Jaraczewo w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 391 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  5 391 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Jaraczewo w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 762 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 369 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -393 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,2% Przemysł i budownictwo
 • 28,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Jaraczewo w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Jaraczewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  70,5
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,1
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 93,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  93,4
  Województwo
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Jaraczewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Jaraczewo w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 685 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 504 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów, a 34 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (77) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (39) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Jaraczewo najwięcej (26) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (656) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (24) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,7% (238) podmiotów, a 61,8% (423) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Jaraczewo najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 685 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 238 Przemysł i budownictwo
 • 423 Pozostała działalność
 • 58 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Jaraczewo w 2022 roku
 • 34 Podmioty wyrejestrowane w gminie Jaraczewo w 2022 roku
 • 504 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 656 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 656
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 685 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 685
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 26  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 26
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 504 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 158 Budownictwo
 • 158
 • 125 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 125
 • 49 Przetwórstwo przemysłowe
 • 49
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 27 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 27
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 25 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 25
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaraczewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Jaraczewo stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 100 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,01 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Jaraczewo wynosi 89,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Jaraczewo najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,52 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 5,29 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,34 (94%), drogowe - 1,65 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Jaraczewo.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Jaraczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 100 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 100
 • 58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 58
 • 26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 26
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 41 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 41
 • 13,01 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jaraczewo
  13,01
  Wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 7,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Jaraczewo
  7,52
  Województwo
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Jaraczewo
  3,34
  Wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,65
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,33
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Jaraczewo
  5,29
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Jaraczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Jaraczewo
  85%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Jaraczewo
  94%
  Województwo
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Jaraczewo
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  80%
  Województwo
  52%
  Kraj
  51%

Gmina Jaraczewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Jaraczewo wyniosła w 2022 roku 62,8 mln złotych, co daje 8,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Jaraczewo - 25.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,1 mln złotych, czyli 28,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Jaraczewo wyniosła w 2022 roku 54,0 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%). W budżecie gminy Jaraczewo wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 984 złotych na mieszkańca (14,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,9 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Jaraczewo według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Jaraczewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Jaraczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Jaraczewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,6 mln

  3,0 tys(100%)

  30,0 mln

  3,6 tys(100%)

  34,3 mln

  4,1 tys(100%)

  40,7 mln

  5,0 tys(100%)

  37,3 mln

  4,6 tys(100%)

  43,6 mln

  5,5 tys(100%)

  49,2 mln

  6,3 tys(100%)

  62,8 mln

  8,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,1 mln

  1,1 tys(37%)

  9,5 mln

  1,1 tys(31.8%)

  9,3 mln

  1,1 tys(27.1%)

  14,0 mln

  1,7 tys(34.4%)

  11,0 mln

  1,3 tys(29.4%)

  11,5 mln

  1,4 tys(26.5%)

  15,1 mln

  1,9 tys(30.7%)

  15,8 mln

  2,1 tys(25.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  385(13.1%)

  2,1 mln

  249(6.9%)

  2,3 mln

  274(6.6%)

  3,8 mln

  467(9.4%)

  2,0 mln

  252(5.5%)

  4,2 mln

  519(9.5%)

  5,8 mln

  724(11.7%)

  13,3 mln

  1,7 tys(21.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  610,0 tys

  73,1(2.5%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  7,2 tys

  0,9(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  6,6 tys

  0,8(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  327,5 tys

  41,2(0.7%)

  5,9 mln

  771(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  308(10.4%)

  2,5 mln

  307(8.5%)

  3,3 mln

  394(9.5%)

  3,8 mln

  466(9.3%)

  3,9 mln

  480(10.5%)

  3,9 mln

  480(8.8%)

  4,6 mln

  583(9.4%)

  5,6 mln

  734(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  494(16.7%)

  10,0 mln

  1,2 tys(33.3%)

  3,0 mln

  366(8.8%)

  949,3 tys

  116(2.3%)

  1,1 mln

  129(2.8%)

  1,1 mln

  137(2.5%)

  1,1 mln

  141(2.3%)

  3,6 mln

  466(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  166(5.6%)

  2,0 mln

  235(6.5%)

  1,7 mln

  207(5%)

  2,3 mln

  284(5.7%)

  1,4 mln

  172(3.8%)

  1,4 mln

  180(3.3%)

  1,8 mln

  232(3.8%)

  3,3 mln

  426(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  158(5.4%)

  1,1 mln

  127(3.5%)

  1,4 mln

  163(3.9%)

  1,1 mln

  135(2.7%)

  1,3 mln

  165(3.6%)

  3,9 mln

  487(8.9%)

  1,4 mln

  174(2.8%)

  2,8 mln

  364(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  943,4 tys

  113(3.8%)

  1,2 mln

  142(3.9%)

  1,3 mln

  158(3.8%)

  1,1 mln

  135(2.7%)

  1,2 mln

  146(3.2%)

  1,1 mln

  142(2.6%)

  1,1 mln

  138(2.2%)

  2,0 mln

  260(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  231,2 tys

  27,7(0.9%)

  662,2 tys

  79,8(2.2%)

  284,8 tys

  34,4(0.8%)

  476,7 tys

  58,5(1.2%)

  545,5 tys

  67,0(1.5%)

  282,7 tys

  35,2(0.6%)

  878,1 tys

  110(1.8%)

  989,4 tys

  129(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  177,1 tys

  21,2(0.7%)

  162,3 tys

  19,6(0.5%)

  126,5 tys

  15,3(0.4%)

  132,9 tys

  16,3(0.3%)

  193,0 tys

  23,7(0.5%)

  99,0 tys

  12,3(0.2%)

  119,7 tys

  15,1(0.2%)

  823,0 tys

  107(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  327,0 tys

  39,2(1.3%)

  274,7 tys

  33,1(0.9%)

  626,9 tys

  75,6(1.8%)

  801,1 tys

  98,3(2%)

  478,8 tys

  58,8(1.3%)

  1,2 mln

  149(2.7%)

  2,7 mln

  346(5.6%)

  454,8 tys

  59,1(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  85,0 tys

  10,2(0.3%)

  113,9 tys

  13,7(0.4%)

  137,6 tys

  16,6(0.4%)

  310,7 tys

  38,1(0.8%)

  103,3 tys

  12,7(0.3%)

  267,0 tys

  33,3(0.6%)

  352,1 tys

  44,3(0.7%)

  159,7 tys

  20,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  102,8 tys

  12,3(0.4%)

  98,7 tys

  11,9(0.3%)

  33,5 tys

  4,0(0.1%)

  71,5 tys

  8,8(0.2%)

  97,3 tys

  11,9(0.3%)

  510,3 tys

  63,6(1.2%)

  468,9 tys

  59,0(1%)

  111,1 tys

  14,5(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,0 tys

  12,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  310,1 tys

  37,2(1.3%)

  300,0 tys

  36,2(1%)

  418,7 tys

  50,5(1.2%)

  1,5 mln

  189(3.8%)

  422,8 tys

  51,9(1.1%)

  365,0 tys

  45,5(0.8%)

  356,0 tys

  44,8(0.7%)

  46,9 tys

  6,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,9 tys

  4,5(0.2%)

  34,4 tys

  4,1(0.1%)

  24,5 tys

  3,0(0.1%)

  20,8 tys

  2,6(0.1%)

  10,9 tys

  1,3(0%)

  10,7 tys

  1,3(0%)

  11,2 tys

  1,4(0%)

  11,5 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,4 tys

  6,9(0.2%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  65,5 tys

  8,0(0.2%)

  62,6 tys

  7,7(0.2%)

  60,5 tys

  7,5(0.1%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  14,5 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Jaraczewo według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Jaraczewo według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Jaraczewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Jaraczewo według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,9 mln

  3,2 tys(100%)

  31,1 mln

  3,7 tys(100%)

  35,8 mln

  4,3 tys(100%)

  36,4 mln

  4,4 tys(100%)

  40,3 mln

  5,0 tys(100%)

  44,5 mln

  5,6 tys(100%)

  50,1 mln

  6,4 tys(100%)

  54,0 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  1,3 tys(41.4%)

  11,0 mln

  1,3 tys(35.4%)

  11,2 mln

  1,4 tys(31.3%)

  11,6 mln

  1,4 tys(32%)

  12,8 mln

  1,6 tys(31.7%)

  14,6 mln

  1,8 tys(32.9%)

  16,7 mln

  2,1 tys(33.3%)

  14,5 mln

  1,9 tys(26.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,2 mln

  863(26.8%)

  7,9 mln

  948(25.3%)

  8,1 mln

  982(22.7%)

  9,0 mln

  1,1 tys(24.7%)

  9,6 mln

  1,2 tys(23.8%)

  10,1 mln

  1,3 tys(22.6%)

  11,2 mln

  1,4 tys(22.5%)

  13,8 mln

  1,8 tys(25.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  518,1 tys

  62,1(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  794(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  204(6.3%)

  926,4 tys

  112(3%)

  1,0 mln

  126(2.9%)

  1,9 mln

  231(5.2%)

  880,3 tys

  108(2.2%)

  2,3 mln

  290(5.2%)

  2,2 mln

  273(4.3%)

  5,6 mln

  731(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  430(13.4%)

  9,4 mln

  1,1 tys(30.3%)

  2,5 mln

  300(6.9%)

  340,8 tys

  41,8(0.9%)

  337,0 tys

  41,4(0.8%)

  351,2 tys

  43,8(0.8%)

  335,8 tys

  42,2(0.7%)

  2,4 mln

  313(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  657,1 tys

  78,7(2.4%)

  688,9 tys

  83,1(2.2%)

  798,7 tys

  96,4(2.2%)

  721,2 tys

  88,5(2%)

  965,6 tys

  119(2.4%)

  1,0 mln

  125(2.3%)

  1,0 mln

  127(2%)

  1,2 mln

  154(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  738,7 tys

  88,5(2.8%)

  89,7 tys

  10,8(0.3%)

  296,3 tys

  35,7(0.8%)

  86,5 tys

  10,6(0.2%)

  45,8 tys

  5,6(0.1%)

  56,4 tys

  7,0(0.1%)

  294,3 tys

  37,0(0.6%)

  1,1 mln

  141(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  485,8 tys

  58,2(1.8%)

  468,1 tys

  56,4(1.5%)

  604,9 tys

  73,0(1.7%)

  1,6 mln

  200(4.5%)

  548,2 tys

  67,3(1.4%)

  691,9 tys

  86,3(1.6%)

  842,9 tys

  106(1.7%)

  731,9 tys

  95,2(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  106,3 tys

  12,7(0.4%)

  108,2 tys

  13,0(0.3%)

  134,6 tys

  16,2(0.4%)

  101,5 tys

  12,5(0.3%)

  70,0 tys

  8,6(0.2%)

  87,7 tys

  10,9(0.2%)

  99,2 tys

  12,5(0.2%)

  365,5 tys

  47,5(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  230,2 tys

  27,6(0.9%)

  181,0 tys

  21,8(0.6%)

  226,4 tys

  27,3(0.6%)

  213,6 tys

  26,2(0.6%)

  1,7 mln

  205(4.2%)

  803,5 tys

  100(1.8%)

  386,0 tys

  48,6(0.8%)

  327,5 tys

  42,6(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  192,5 tys

  23,1(0.7%)

  143,4 tys

  17,3(0.5%)

  152,7 tys

  18,4(0.4%)

  227,9 tys

  28,0(0.6%)

  777,6 tys

  95,5(1.9%)

  341,4 tys

  42,6(0.8%)

  885,3 tys

  111(1.8%)

  310,9 tys

  40,4(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  47,7 tys

  5,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  129,5 tys

  15,9(0.4%)

  111,1 tys

  13,6(0.3%)

  11,8 tys

  1,5(0%)

  341,5 tys

  42,9(0.7%)

  120,3 tys

  15,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,0 tys

  6,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  176,2 tys

  21,1(0.7%)

  169,3 tys

  20,4(0.5%)

  208,3 tys

  25,1(0.6%)

  105,1 tys

  12,9(0.3%)

  94,4 tys

  11,6(0.2%)

  53,4 tys

  6,7(0.1%)

  36,4 tys

  4,6(0.1%)

  34,4 tys

  4,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,0 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  11,4 tys

  1,4(0%)

  5,5 tys

  0,7(0%)

  12,9 tys

  1,6(0%)

  26,2 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,4 tys

  6,9(0.2%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  65,5 tys

  8,0(0.2%)

  62,6 tys

  7,7(0.2%)

  60,5 tys

  7,5(0.1%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,3 tys

  5,8(0.1%)

  8,6

  0,0(0%)

  93,2

  0,0(0%)

  8,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  154(2.4%)

  80,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  24,0 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  997

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  72,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  3,0(0.1%)

  73,8 tys

  9,1(0.2%)

  34,4 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  223(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Jaraczewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 089 mieszkańców gminy Jaraczewo jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 087 kobiet oraz 1 002 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,7% średnie ogólnokształcące, a 24,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,0% mieszkańców gminy Jaraczewo, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy gminy Jaraczewo mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Jaraczewo największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (22,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,4%) oraz średnie zawodowe (26,2%).

  W roku 2021 w gminie Jaraczewo mieściły się 4 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 249 dzieci (139 dziewczynek oraz 110 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Jaraczewo mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 164 dzieci (81 dziewczynek oraz 83 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc.

  17,4% mieszkańców gminy Jaraczewo w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 772 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 47 oddziałach uczyło się 709 uczniów (381 kobiet oraz 328 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Jaraczewo placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 30 oddziałach uczyło się 609 uczniów (305 kobiet oraz 304 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,81.

  W gminie Jaraczewo znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 37 uczniów (37 kobiet oraz 0 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,5% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 20,5% wśród chłopaków). 12,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców gminy Jaraczewo w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 16,7% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  16,7%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,7%
  Województwo
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 36,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina Jaraczewo
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,7%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Jaraczewo
  24,3%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 22,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Jaraczewo
  29,0%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Jaraczewo
  12,0%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Jaraczewo
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 772 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Jaraczewo
  772,0
  woj. wielkopolskie
  902,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Jaraczewo
  1,00
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 277 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Jaraczewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 249 Dzieci
 • 139 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 110 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,8%
  44,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 54 3 lata
 • 54
 • 77 4 lata
 • 77
 • 72 5 lata
 • 72
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 30 3 lata
 • 30
 • 47 4 lata
 • 47
 • 40 5 lata
 • 40
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 24 3 lata
 • 24
 • 30 4 lata
 • 30
 • 32 5 lata
 • 32
 • 16 6 lat
 • 16
 • 47 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Jaraczewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaraczewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Jaraczewie
  Publiczne
  62 740-80-78
  ul. Kolejowa 7
  63-233 Jaraczewo
  41028
  Publiczne Przedszkole w Rusku
  Publiczne
  62 740-00-37
  62 740-02-65
  ul. Szkolna 29
  63-233 Rusko
  250-
  Niepubliczne Przedszkola w Górze
  Niepubliczne
  62 740-90-09
  62 740-90-09
  ul. Jarocińska 6
  63-233 Góra
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Noskowie
  Niepubliczne
  62 740-00-60
  62 740-00-60
  ul. Okrężna 2
  63-233 Nosków
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Jaraczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 692 Uczniowie
 • 364 Kobiety
  (uczniowie)
 • 328 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 79 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 15 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Jaraczewo
  15,1
  Województwo
  17,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,1
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,1
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,4
 • 8,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8,5
 •  
 • 60,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,81
  woj. wielkopolskie
  97,57
  Polska
  95,71
 • 93,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  93,78
  woj. wielkopolskie
  96,51
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jaraczewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Jaraczewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Jaraczewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaraczewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Górze
  Publiczna
  62 470-90-09
  62 740-90-09
  ul. Jarocińska 6
  63-233 Góra
  817512
  Szkoła Podstawowa w Goli
  Publiczna
  62 740-85-55
  62 740-85-55
  ul. Jarocińska 10
  63-233 Jaraczewo
  7163-
  Szkoła Podstawowa w Rusku
  Publiczna
  62 740-00-37
  62 740-02-65
  ul. Szkolna 29
  63-233 Rusko
  7132-
  Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie (Ewaryst Estkowski)
  Publiczna
  62 740-88-36
  62 740-88-36
  Wojciechowo 1
  63-233 Wojciechowo
  79513
  SZKOŁA PODSTAWOWA W NOSKOWIE (Janusz Korczak)
  Publiczna
  62 740-00-60
  62 740-00-60
  ul. SZKOLNA 28
  63-233 Nosków
  79010
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Jaraczewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  12,3
  woj. wielkopolskie
  21,5
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Jaraczewo(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Jaraczewo aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  62 740-97-01
  62 740-97-01
  Cerekwica Nowa 9
  63-233 Cerekwica Nowa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Jaraczewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Jaraczewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Jaraczewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaraczewo - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Jaraczewo: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Jaraczewo 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 13 (uczestnicy: 4 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 110)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 145)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 40)
  • taneczne: 3 (członkowie: 80)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Jaraczewo działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 32 107 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 30 486 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Jaraczewo
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Jaraczewo działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 68 członków. Zarejestrowano 115 ćwiczących (mężczyźni: 90, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 73, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Jaraczewo w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Jaraczewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Jaraczewo i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Jaraczewo odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 39,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Jaraczewo znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jarocińskiego.

  Powiat jarociński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Jaraczewo
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Jaraczewo w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 39,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Jaraczewo
  39,0
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Cała Polska
  56,5
 • 13,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Jaraczewo
  13,0
  Wielkopolskie
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 26,00 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  26,0
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Cała Polska
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • gm. Jaraczewo
  33,3
  Województwo
  9,3
  Cała Polska
  8,9
 • 66,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  66,7
  Województwo
  113,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Jaraczewo w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  30,1 km
  Wielkopolskie
  848,7 km
  Polska
  624,0 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Jaraczewo
  0,5 km
  woj. wielkopolskie
  7,3 km
  Cały kraj
  5,2 km