Gmina Dobrzany w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Dobrzany - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Dobrzany to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu stargardzkiego. Gmina Dobrzany ma 4 929 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 4,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,9% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Dobrzany.
 • 4 929 Liczba mieszkańców
 • 134,7 km² Powierzchnia
 • 37 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZST Tablice rejestracyjne
 • Anna Gibas Burmistrz gminy
Gmina Dobrzany na mapie
Identyfikatory
 • 15.428953.3590 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3214033
Herb gminy Dobrzany
Gmina Dobrzany herb

Gmina Dobrzany - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-115Poczta Dolice, ul. Wiejska 15
73-130Poczta Dobrzany, ul. Świerczewskiego 16

Gmina Dobrzany - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Dobrzany)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Dobrzanach
(91) 562-02-01 38
(91) 562-02-04
ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
ZUS Inspektorat w Stargardzie Szczecińskim (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Składowa 2
73-110 Stargard

Gmina Dobrzany - Wsie należące do gminy

Gmina Dobrzany - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Dobrzany ma 4 929 mieszkańców, z czego 49,2% stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Dobrzany zawarli w 2017 roku 17 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,3% mieszkańców gminy Dobrzany jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Dobrzany ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,82 na 1000 mieszkańców gminy Dobrzany. W 2017 roku urodziło się 57 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,7% zgonów w gminie Dobrzany spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,9% zgonów w gminie Dobrzany były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dobrzany przypada 8.21 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 42 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 85 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dobrzany -43. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  63,9% mieszkańców gminy Dobrzany jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 929 Liczba mieszkańców
 • 2 424 Kobiety
 • 2 505 Mężczyźni
 • 49,2%
  50,8%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Dobrzany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Dobrzany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Dobrzany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  40,4 lat
  woj. zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Dobrzany, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • gm. Dobrzany
  28,1%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Dobrzany
  55,4%
  Województwo
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,8%
  Zachodniopomorskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Dobrzany
  5,6%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,1% Nieustalone
 • Tutaj
  2,1%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Dobrzany w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • gm. Dobrzany
  3,4
  Zachodniopomorskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  2,1
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Dobrzany w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Dobrzany
  -2,8
  Województwo
  -0,9
  Kraj
  -0,0
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Dobrzany w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Dobrzany w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Dobrzany w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Dobrzany w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57 Urodzenia żywe
 • 28 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 29 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 11,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Dobrzany
  11,5
  woj. zachodniopomorskie
  9,5
  Cały kraj
  10,5
 • 42,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Dobrzany
  42,9
  woj. zachodniopomorskie
  40,8
  Polska
  44,2
 • 15.55 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.55
 • 65.26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 65.26
 • 94.63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.63
 • 75.8 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75.8
 • 30.18 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.18
 • 6.84 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.84
 • 3 364 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 439 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Dobrzany
  3 364 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 352 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 118 Waga 4000g - 4499g
 • 118
 • 358 Waga 3500g - 3999g
 • 358
 • 445 Waga 3000g - 3499g
 • 445
 • 195 Waga 2500g - 2999g
 • 195
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Dobrzany
  1,44
  woj. zachodniopomorskie
  1,37
  Cała Polska
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,72
  woj. zachodniopomorskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,97
  Zachodniopomorskie
  0,92
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Dobrzany w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,2%
  48,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Dobrzany
  8,2
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Cały kraj
  10,1
 • 99,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  99,7
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Cały kraj
  101,5
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  4,3
  Zachodniopomorskie
  4,9
  Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Dobrzany
  3,5
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stargardzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Dobrzany
  45,8%
  Województwo
  45,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Dobrzany
  27,1%
  Województwo
  28,2%
  Kraj
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Dobrzany
  6,1%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  2,5
  Cały kraj
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  74,5
  Polska
  74,3
 • 253,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  253,8
  woj. zachodniopomorskie
  284,5
  Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  273,9
  Cały kraj
  261,6
 • 428,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 449,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 407,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  428,8
  Zachodniopomorskie
  460,5
  Kraj
  469,0
 • 85,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Dobrzany
  85,8
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Polska
  87,7
 • 30,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Dobrzany
  30,9
  woj. zachodniopomorskie
  30,4
  Polska
  31,8
 • 9,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,8
  woj. zachodniopomorskie
  8,2
  Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Dobrzany
  1,1%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 85 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -42 Saldo migracji
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -43 Saldo migracji wewnętrznych
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Dobrzany w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Dobrzany, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobrzany - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Dobrzany oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Dobrzany to 1 543 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 310 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Dobrzany to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Dobrzany to 137,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,10% mieszkań posiada łazienkę, 71,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,06% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 543 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 309,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  309,50
  Zachodniopomorskie
  377,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 73,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Dobrzany
  73,40 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 22,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Dobrzany
  22,70 m2
  woj. zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Dobrzany
  4,03
  woj. zachodniopomorskie
  3,84
  Cała Polska
  3,82
 • 3,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Dobrzany
  3,23
  Województwo
  2,65
  Kraj
  2,69
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,80
  woj. zachodniopomorskie
  0,69
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,20
  Zachodniopomorskie
  4,38
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1999-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Dobrzany
  6,00
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Polska
  3,91
 • 1,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,22
  woj. zachodniopomorskie
  15,65
  Polska
  18,14
 • 137 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 137,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Dobrzany
  137,0 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Dobrzany
  0,03 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1999-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  95,59%
  Województwo
  99,20%
  Kraj
  96,79%
 • 93,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Dobrzany
  93,13%
  Zachodniopomorskie
  97,14%
  Polska
  93,66%
 • 87,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  87,10%
  Województwo
  95,07%
  Kraj
  91,31%
 • 71,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  71,87%
  Województwo
  86,15%
  Kraj
  82,12%
 • 0,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,06%
  woj. zachodniopomorskie
  62,01%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Dobrzany - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Dobrzany na 1000 mieszkańców pracuje 82 osób . 53,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobrzany wynosiło w 2017 roku 10,2% (15,6% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobrzany wynosiło 3 817,60 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobrzany 171 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 86 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -85.

  17,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobrzany pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 82 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  82,0
  woj. zachodniopomorskie
  210,0
  Cała Polska
  247,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,6% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • gm. Dobrzany
  10,2%
  woj. zachodniopomorskie
  8,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Dobrzany w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Dobrzany w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Dobrzany w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 818 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Dobrzany
  3 818 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  4 154 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Dobrzany w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 171 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -85 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 39,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Dobrzany w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 403 Pracujący ogółem
 • 215 Kobiety
 • 188 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Dobrzany w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Dobrzany, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Dobrzany
  56,6
  Zachodniopomorskie
  62,5
  Cały kraj
  63,4
 • 29,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Dobrzany
  29,4
  Województwo
  34,4
  Polska
  34,0
 • 108,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  108,1
  Województwo
  122,5
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Dobrzany - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Dobrzany w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 435 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 327 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 63 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (70) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (42) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (75) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (44) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Dobrzany najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (415) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,8% (34) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,3% (171) podmiotów, a 52,9% (230) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Dobrzany najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 435 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 171 Przemysł i budownictwo
 • 230 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Dobrzany w 2017 roku
 • 63 Podmioty wyrejestrowane w gminie Dobrzany w 2017 roku
 • 327 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 415 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 415
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 435 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 435
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 25 Spółki handlowe ogółem
 • 25
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 22  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 22
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 327 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 77 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 77
 • 46 Przetwórstwo przemysłowe
 • 46
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobrzany - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Dobrzany stwierdzono szacunkowo 69 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,07 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Dobrzany wynosi 70,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Dobrzany najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,69 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 6,12 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,90 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,81 (91%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Dobrzany.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 69
 • 48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 48
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 14,07 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Dobrzany
  14,07
  Województwo
  19,88
  Polska
  19,62
 • 9,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Dobrzany
  9,69
  Zachodniopomorskie
  14,03
  Kraj
  12,07
 • 1,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Dobrzany
  1,81
  Województwo
  2,61
  Cały kraj
  4,94
 • 1,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Dobrzany
  1,90
  woj. zachodniopomorskie
  2,14
  Cały kraj
  1,78
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Dobrzany
  0,47
  woj. zachodniopomorskie
  0,60
  Polska
  0,49
 • 6,12 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Dobrzany
  6,12
  Zachodniopomorskie
  9,09
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  71%
  Zachodniopomorskie
  74%
  Kraj
  72%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Dobrzany
  60%
  Województwo
  64%
  Kraj
  60%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Dobrzany
  92%
  woj. zachodniopomorskie
  95%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  95%
  Zachodniopomorskie
  91%
  Cały kraj
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  45%
  Województwo
  51%
  Polska
  52%

Gmina Dobrzany - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Dobrzany wyniosła w 2016 roku 19,0 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Dobrzany - 31.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (28.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,8 mln złotych, czyli 14,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Dobrzany wyniosła w 2016 roku 17,9 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (30.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.4%). W budżecie gminy Dobrzany wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 321 złotych na mieszkańca (9,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,5 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Dobrzany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Dobrzany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Dobrzany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,8 mln

  3,0 tys(100%)

  14,9 mln

  2,9 tys(100%)

  14,9 mln

  2,9 tys(100%)

  14,5 mln

  2,8 tys(100%)

  17,7 mln

  3,5 tys(100%)

  18,2 mln

  3,6 tys(100%)

  19,2 mln

  3,8 tys(100%)

  19,0 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  632(21.1%)

  3,3 mln

  676(22.3%)

  3,5 mln

  690(23.7%)

  3,6 mln

  712(24.8%)

  3,5 mln

  695(19.9%)

  3,5 mln

  693(19.2%)

  3,5 mln

  703(18.5%)

  6,0 mln

  1,2 tys(31.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,3 mln

  877(29.3%)

  4,3 mln

  868(28.6%)

  4,3 mln

  850(29.2%)

  4,5 mln

  891(31%)

  4,4 mln

  873(25%)

  4,4 mln

  866(24%)

  7,8 mln

  1,5 tys(40.4%)

  5,3 mln

  1,1 tys(28.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  376(12.6%)

  1,9 mln

  388(12.8%)

  1,9 mln

  380(13.1%)

  2,1 mln

  415(14.5%)

  2,9 mln

  577(16.5%)

  3,2 mln

  630(17.5%)

  3,1 mln

  619(16.3%)

  2,6 mln

  520(13.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  237,0 tys

  48,1(1.6%)

  676,3 tys

  138(4.5%)

  225,0 tys

  44,1(1.5%)

  161,7 tys

  32,0(1.1%)

  1,1 mln

  216(6.2%)

  245,5 tys

  48,6(1.3%)

  168,0 tys

  33,3(0.9%)

  1,6 mln

  322(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  258(8.6%)

  877,1 tys

  179(5.9%)

  2,8 mln

  552(19%)

  896,7 tys

  177(6.2%)

  2,6 mln

  514(14.7%)

  3,0 mln

  602(16.7%)

  2,0 mln

  401(10.5%)

  1,6 mln

  313(8.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  292(9.8%)

  300,9 tys

  61,3(2%)

  317,0 tys

  62,1(2.1%)

  294,5 tys

  58,2(2%)

  426,5 tys

  84,2(2.4%)

  285,7 tys

  56,6(1.6%)

  303,3 tys

  60,2(1.6%)

  350,4 tys

  70,3(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  458,1 tys

  93,0(3.1%)

  1,2 mln

  239(7.9%)

  349,9 tys

  68,6(2.4%)

  1,3 mln

  252(8.8%)

  1,1 mln

  212(6.1%)

  384,9 tys

  76,3(2.1%)

  470,3 tys

  93,4(2.5%)

  317,7 tys

  63,7(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  294,6 tys

  59,8(2%)

  336,3 tys

  68,5(2.3%)

  349,4 tys

  68,5(2.4%)

  357,7 tys

  70,7(2.5%)

  298,0 tys

  58,8(1.7%)

  310,3 tys

  61,5(1.7%)

  274,2 tys

  54,4(1.4%)

  255,1 tys

  51,2(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  168,6 tys

  34,2(1.1%)

  181,8 tys

  37,0(1.2%)

  156,8 tys

  30,7(1.1%)

  166,9 tys

  33,0(1.1%)

  211,3 tys

  41,7(1.2%)

  225,9 tys

  44,7(1.2%)

  228,9 tys

  45,4(1.2%)

  230,7 tys

  46,3(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  140,1 tys

  28,4(0.9%)

  100,0 tys

  20,4(0.7%)

  136,9 tys

  26,8(0.9%)

  149,7 tys

  29,6(1%)

  144,7 tys

  28,6(0.8%)

  193,4 tys

  38,3(1.1%)

  243,4 tys

  48,3(1.3%)

  210,6 tys

  42,3(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  10,0 tys

  2,0(0.1%)

  75,8 tys

  15,4(0.5%)

  141,7 tys

  27,8(1%)

  207,0 tys

  40,9(1.4%)

  168,7 tys

  33,3(1%)

  197,8 tys

  39,2(1.1%)

  171,2 tys

  34,0(0.9%)

  204,4 tys

  41,0(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  274,0 tys

  55,6(1.9%)

  288,3 tys

  58,7(1.9%)

  282,8 tys

  55,4(1.9%)

  526,4 tys

  104(3.6%)

  183,9 tys

  36,3(1%)

  1,2 mln

  229(6.4%)

  179,7 tys

  35,7(0.9%)

  167,7 tys

  33,6(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  557,6 tys

  113(3.8%)

  72,1 tys

  14,7(0.5%)

  60,0 tys

  11,8(0.4%)

  98,5 tys

  19,5(0.7%)

  77,8 tys

  15,4(0.4%)

  96,5 tys

  19,1(0.5%)

  247,8 tys

  49,2(1.3%)

  98,6 tys

  19,8(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  303,5 tys

  61,6(2.1%)

  1,1 mln

  217(7.2%)

  55,1 tys

  10,8(0.4%)

  36,7 tys

  7,2(0.3%)

  85,6 tys

  16,9(0.5%)

  42,2 tys

  8,4(0.2%)

  182,3 tys

  36,2(1%)

  40,7 tys

  8,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,6 tys

  1,8(0.1%)

  389

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  1,4(0%)

  26,6 tys

  5,3(0.2%)

  410,0 tys

  81,2(2.3%)

  18,2 tys

  3,6(0.1%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  6,5 tys

  1,3(0%)

  17,2 tys

  3,5(0.1%)

  6,4 tys

  1,3(0%)

  876

  0,2(0%)

  876

  0,2(0%)

  29,9 tys

  5,9(0.2%)

  29,3 tys

  5,8(0.2%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  262,5 tys

  53,3(1.8%)

  219,3 tys

  44,7(1.5%)

  135,9 tys

  26,6(0.9%)

  137,6 tys

  27,2(0.9%)

  434,4 tys

  85,8(2.5%)

  534,3 tys

  106(2.9%)

  232,9 tys

  46,2(1.2%)

  200

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  35,8 tys

  7,3(0.2%)

  25,8 tys

  5,3(0.2%)

  28,5 tys

  5,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Dobrzany według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Dobrzany według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Dobrzany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Dobrzany według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,3 mln

  2,7 tys(100%)

  13,4 mln

  2,6 tys(100%)

  13,6 mln

  2,7 tys(100%)

  14,7 mln

  2,9 tys(100%)

  16,4 mln

  3,2 tys(100%)

  17,9 mln

  3,5 tys(100%)

  17,9 mln

  3,6 tys(100%)

  17,9 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,0 mln

  1,2 tys(45.4%)

  5,9 mln

  1,2 tys(44.3%)

  5,9 mln

  1,2 tys(43.2%)

  6,5 mln

  1,3 tys(44.1%)

  6,3 mln

  1,2 tys(38.2%)

  5,9 mln

  1,2 tys(32.8%)

  6,0 mln

  1,2 tys(33.6%)

  6,1 mln

  1,2 tys(33.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  539(20%)

  2,9 mln

  593(21.7%)

  3,0 mln

  594(22.3%)

  3,1 mln

  615(21.1%)

  2,9 mln

  582(18%)

  3,0 mln

  597(16.9%)

  3,0 mln

  588(16.6%)

  5,4 mln

  1,1 tys(30.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,8 mln

  570(21.1%)

  2,6 mln

  539(19.7%)

  3,1 mln

  615(23.1%)

  3,1 mln

  606(20.8%)

  4,1 mln

  803(24.8%)

  4,6 mln

  917(25.9%)

  4,1 mln

  808(22.7%)

  4,0 mln

  805(22.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  86,0 tys

  17,5(0.6%)

  81,7 tys

  16,7(0.6%)

  149,2 tys

  29,2(1.1%)

  989,0 tys

  195(6.7%)

  278,8 tys

  55,0(1.7%)

  1,1 mln

  223(6.3%)

  2,0 mln

  400(11.3%)

  1,0 mln

  206(5.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  95,0 tys

  19,3(0.7%)

  104,5 tys

  21,3(0.8%)

  97,5 tys

  19,1(0.7%)

  89,3 tys

  17,6(0.6%)

  95,0 tys

  18,7(0.6%)

  332,9 tys

  66,0(1.9%)

  1,3 mln

  258(7.3%)

  475,6 tys

  95,4(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  169,3 tys

  34,4(1.3%)

  175,8 tys

  35,8(1.3%)

  160,1 tys

  31,4(1.2%)

  168,5 tys

  33,3(1.1%)

  209,2 tys

  41,3(1.3%)

  223,6 tys

  44,3(1.3%)

  227,3 tys

  45,1(1.3%)

  229,2 tys

  46,0(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  86,7 tys

  17,6(0.7%)

  99,3 tys

  20,2(0.7%)

  149,6 tys

  29,3(1.1%)

  119,5 tys

  23,6(0.8%)

  556,6 tys

  110(3.4%)

  629,0 tys

  125(3.5%)

  320,3 tys

  63,6(1.8%)

  227,9 tys

  45,7(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  306,0 tys

  62,1(2.3%)

  689,2 tys

  140(5.1%)

  368,9 tys

  72,3(2.7%)

  312,3 tys

  61,7(2.1%)

  245,9 tys

  48,5(1.5%)

  248,4 tys

  49,2(1.4%)

  362,2 tys

  71,9(2%)

  217,1 tys

  43,6(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  118,5 tys

  24,0(0.9%)

  146,3 tys

  29,8(1.1%)

  164,0 tys

  32,1(1.2%)

  110,4 tys

  21,8(0.7%)

  130,6 tys

  25,8(0.8%)

  121,8 tys

  24,1(0.7%)

  104,7 tys

  20,8(0.6%)

  93,3 tys

  18,7(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,8(0%)

  7,2 tys

  1,4(0%)

  13,1 tys

  2,6(0.1%)

  15,8 tys

  3,1(0.1%)

  14,3 tys

  2,8(0.1%)

  29,1 tys

  5,8(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  229,9 tys

  46,9(1.7%)

  7,0 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  443,1 tys

  87,5(2.7%)

  396

  0,1(0%)

  9,5 tys

  1,9(0.1%)

  18,2 tys

  3,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  135(5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  583

  0,1(0%)

  79,6 tys

  15,7(0.5%)

  7,9 tys

  1,6(0%)

  194

  0,0(0%)

  16,2 tys

  3,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,5 tys

  1,1(0%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  10,7 tys

  2,1(0.1%)

  6,4 tys

  1,3(0%)

  15,2 tys

  3,0(0.1%)

  18,8 tys

  3,7(0.1%)

  115,4 tys

  22,9(0.6%)

  15,0 tys

  3,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  986

  0,2(0%)

  41,0

  0,0(0%)

  100

  0,0(0%)

  101,3 tys

  20,0(0.7%)

  7,9 tys

  1,6(0%)

  790,6 tys

  157(4.4%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  3,6 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  361

  0,1(0%)

  160,7 tys

  32,7(1.2%)

  303,4 tys

  59,5(2.2%)

  19,4 tys

  3,8(0.1%)

  628,8 tys

  124(3.8%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  127,1 tys

  25,2(0.7%)

  3,5 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,4 tys

  1,1(0%)

  17,2 tys

  3,5(0.1%)

  6,4 tys

  1,3(0%)

  876

  0,2(0%)

  876

  0,2(0%)

  29,9 tys

  5,9(0.2%)

  29,3 tys

  5,8(0.2%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  255,7 tys

  51,9(1.9%)

  207,3 tys

  42,2(1.5%)

  122,3 tys

  24,0(0.9%)

  123,7 tys

  24,4(0.8%)

  415,8 tys

  82,1(2.5%)

  532,8 tys

  106(3%)

  227,2 tys

  45,1(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  290,8 tys

  57,6(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Dobrzany - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 218 mieszkańców gminy Dobrzany jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 583 kobiet oraz 635 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców gminy Dobrzany, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 21,4% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Dobrzany mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Dobrzany największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,3%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz średnie zawodowe (20,1%).

  15,2% mieszkańców gminy Dobrzany w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,2% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 493 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,42.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 77,78.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,8% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,0% mieszkańców gminy Dobrzany w wieku potencjalnej nauki (29,3% kobiet i 32,6% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Dobrzany
  15,9%
  Zachodniopomorskie
  17,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  33,0%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • gm. Dobrzany
  2,4%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  18,6%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  22,5%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 21,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Dobrzany
  21,4%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,9%
  Województwo
  1,8%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 493 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Dobrzany
  493,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Cała Polska
  811,0
 • 2,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  2,03
  Zachodniopomorskie
  1,08
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Dobrzany

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobrzany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Dobrzanach
  Publiczne
  91 562-01-26
  91 562-01-26
  ul. Mickiewicza 43
  73-130 Dobrzany
  250-
 • Szkoły podstawowe w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Dobrzany
  87,42
  Zachodniopomorskie
  93,92
  Cały kraj
  96,62
 • 84,84 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  84,84
  woj. zachodniopomorskie
  88,71
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dobrzany) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Dobrzany) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  21,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 19,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Dobrzany

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobrzany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dobrzanach (im. Tadeusza Kościuszki)
  Publiczna
  91 562-01-26
  91 562-01-26
  ul. Mickiewicza 43
  73-130 Dobrzany
  17373-
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 77,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Dobrzany
  77,78
  Województwo
  97,90
  Cały kraj
  100,01
 • 73,61 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Gmina Dobrzany
  73,61
  Województwo
  86,35
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Dobrzany) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Dobrzany) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Dobrzany

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Dobrzany aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnajum w Dobrzanach (im. Krysztofa Kamila Baczyńskiego)
  Publiczne
  91 562-01-26
  91 562-01-26
  ul. Mickiewicza 43
  73-130 Dobrzany
  7145-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Dobrzany, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Dobrzany, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Dobrzany, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Dobrzany - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Dobrzany

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dobrzany działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 43 806 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 41 033 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1


 • Kluby sportowe w gminie Dobrzany
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Dobrzany działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 92 członków. Zarejestrowano 75 ćwiczących (mężczyźni: 75, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 57, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Dobrzany w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)