Gmina Czerwionka-Leszczyny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu rybnickiego. Gmina Czerwionka-Leszczyny ma 41 742 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 53,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 51,2% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Czerwionka-Leszczyny.
 • 41 742 Liczba mieszkańców
 • 114,6 km² Powierzchnia
 • 367 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SRB Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Eugeniusz Janiszewski Burmistrz gminy
Gmina Czerwionka-Leszczyny na mapie
Identyfikatory
 • 18.677550.1489 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2412013
Herb gminy Czerwionka-Leszczyny
Gmina Czerwionka-Leszczyny herb

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-230Poczta Czerwionka-Leszczyny 003, ul. 3 Maja 2c
44-230Skrytki Pocztowe Poczta Czerwionka-Leszczyny 003, ul. 3 Maja 2c
44-238Poczta Czerwionka-Leszczyny 001, ul. Plac Matejki 1
44-238Skrytki Pocztowe Poczta Czerwionka-Leszczyny 001, ul. Plac Matejki 1
44-246Poczta Czerwionka-Leszczyny 003, ul. Szeroka 2

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Czerwionka-Leszczyny)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(32) 429-59-11
(32) 431-17-60
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
ZUS Oddział w Rybniku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reymonta 2
44-200 Rybnik

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Czerwionka-Leszczyny

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Czerwionka-Leszczyny ma 41 742 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Czerwionka-Leszczyny zawarli w 2020 roku 154 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  24,7% mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny jest stanu wolnego, 63,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Czerwionka-Leszczyny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -138. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,28 na 1000 mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny. W 2020 roku urodziło się 433 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 332 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,3% zgonów w gminie Czerwionka-Leszczyny spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,2% zgonów w gminie Czerwionka-Leszczyny były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Czerwionka-Leszczyny przypada 13.58 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 384 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 465 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Czerwionka-Leszczyny -81. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  60,5% mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 742 Liczba mieszkańców
 • 21 299 Kobiety
 • 20 443 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,8 lat
  woj. śląskie
  43,1 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Czerwionka-Leszczyny, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  24,7%
  Województwo
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 63,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  63,0%
  Województwo
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 61,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  2,7%
  woj. śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina
  0,5%
  śląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  3,7
  śląskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  0,8
  śląskie
  1,4
  Kraj
  1,3
 • 154 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -138 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -55 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -83 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  -3,3
  Województwo
  -4,9
  Polska
  -3,2
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Czerwionka-Leszczyny w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 433 Urodzenia żywe
 • 203 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 230 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  10,3
  woj. śląskie
  8,5
  Cała Polska
  9,3
 • 43,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  43,6
  Województwo
  37,6
  Cała Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 332 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 399 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 332 g
  Województwo
  3 327 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 58 Waga 4000g - 4499g
 • 58
 • 248 Waga 3500g - 3999g
 • 248
 • 298 Waga 3000g - 3499g
 • 298
 • 134 Waga 2500g - 2999g
 • 134
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  1,50
  Województwo
  1,32
  Cały kraj
  1,38
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  0,72
  śląskie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  0,83
  woj. śląskie
  0,64
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Czerwionka-Leszczyny w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 571 Zgony
 • 258 Kobiety
  (Zgony)
 • 313 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  13,6
  woj. śląskie
  13,3
  Cały kraj
  12,5
 • 120,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  120,4
  woj. śląskie
  157,4
  Cały kraj
  134,3
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  5,1
  woj. śląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  woj. śląskie
  3,8
  Cała Polska
  3,4
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rybnickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  39,3%
  woj. śląskie
  41,9%
  Polska
  39,4%
 • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  29,2%
  śląskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  5,9%
  śląskie
  5,0%
  Polska
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  10,3
  Kraj
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  79,2
  Kraj
  70,4
 • 298,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  298,2
  Województwo
  313,1
  Cały kraj
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,7
  Cała Polska
  261,3
 • 401,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 406,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 397,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  401,8
  woj. śląskie
  478,9
  Cały kraj
  421,0
 • 74,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  74,3
  śląskie
  72,9
  Polska
  69,5
 • 47,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  47,9
  woj. śląskie
  38,8
  Cały kraj
  35,1
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  12,6
  woj. śląskie
  8,6
  Kraj
  7,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  1,4%
  woj. śląskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 384 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 206 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 178 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 465 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 244 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 221 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -77 Saldo migracji
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -81 Saldo migracji wewnętrznych
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Czerwionka-Leszczyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Czerwionka-Leszczyny oddano do użytku 129 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Czerwionka-Leszczyny to 13 948 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Czerwionka-Leszczyny to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Czerwionka-Leszczyny to 123,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,83% mieszkań posiada łazienkę, 85,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 35,75% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rybnickiego.

  Powiat rybnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 948 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 332,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  332,80
  woj. śląskie
  401,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  79,30 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,40 m2
  śląskie
  28,80 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  4,22
  woj. śląskie
  3,77
  Kraj
  3,82
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,00
  Województwo
  2,49
  Cały kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  śląskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 129 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  3,08
  Województwo
  4,07
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 726 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  5,63
  woj. śląskie
  4,03
  Cały kraj
  3,77
 • 17,32 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  17,32
  śląskie
  16,39
  Cały kraj
  21,77
 • 15 889 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 123,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina
  123,2 m2
  woj. śląskie
  95,9 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  0,38 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,21%
  woj. śląskie
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 96,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  96,67%
  śląskie
  95,61%
  Cały kraj
  94,01%
 • 95,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  95,83%
  śląskie
  94,04%
  Cała Polska
  91,78%
 • 85,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  85,37%
  śląskie
  82,40%
  Polska
  83,08%
 • 35,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  35,75%
  woj. śląskie
  66,35%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Czerwionka-Leszczyny na 1000 mieszkańców pracuje 118osób . 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Czerwionka-Leszczyny wynosiło w 2020 roku 7,7% (10,3% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Czerwionka-Leszczyny wynosiło 4 686,71 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny 5 605 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 121 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 484.

  21,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 118 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  118,0
  śląskie
  275,0
  Kraj
  252,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 10,3% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,7%
  woj. śląskie
  4,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 687 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  4 687 PLN
  Województwo
  5 451 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 605 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 121 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 484 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,3% Pozostałe
 • 36,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 952 Pracujący ogółem
 • 2 661 Kobiety
 • 2 291 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Czerwionka-Leszczyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,3
  woj. śląskie
  69,3
  Kraj
  68,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,3
  śląskie
  40,2
  Kraj
  37,5
 • 104,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  104,0
  śląskie
  138,1
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Czerwionka-Leszczyny w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 896 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 304 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 155 nowych podmiotów, a 101 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (294) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (155) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (261) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (101) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Czerwionka-Leszczyny najwięcej (152) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 786) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (50) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (646) podmiotów, a 76,0% (2 200) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Czerwionka-Leszczyny najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.3%) oraz Budownictwo (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 896 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 50 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 646 Przemysł i budownictwo
 • 2 200 Pozostała działalność
 • 155 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
 • 101 Podmioty wyrejestrowane w gminie Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
 • 2 304 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 786 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 786
 • 91 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 91
 • 17 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 894 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 894
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 141 Spółki handlowe ogółem
 • 141
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 110  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 110
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 152 Spółki cywilne ogółem
 • 152
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 304 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 628 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 628
 • 358 Budownictwo
 • 358
 • 219 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 219
 • 203 Przetwórstwo przemysłowe
 • 203
 • 176 Transport i gospodarka magazynowa
 • 176
 • 164 Pozostała działalność
 • 164
 • 100 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 100
 • 99 Informacja i komunikacja
 • 99
 • 68 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 68
 • 63 Edukacja
 • 63
 • 58 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 58
 • 48 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 48
 • 44 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Czerwionka-Leszczyny stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 524 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Czerwionka-Leszczyny wynosi 79,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,15 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 4,65 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,52 (79%), drogowe - 1,32 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 524 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 524
 • 300 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 300
 • 147 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 147
 • 55 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 55
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 14
 • 195 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 195
 • 12,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,49
  Województwo
  26,09
  Cała Polska
  19,96
 • 7,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  7,15
  woj. śląskie
  13,67
  Polska
  12,25
 • 3,52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  3,52
  Województwo
  10,18
  Cała Polska
  5,17
 • 1,32 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  1,32
  Województwo
  1,41
  Polska
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  0,35
  Województwo
  0,45
  Cały kraj
  0,37
 • 4,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  4,65
  woj. śląskie
  13,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  woj. śląskie
  79%
  Kraj
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  76%
  śląskie
  68%
  Cały kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  79%
  śląskie
  91%
  Cały kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  96%
  śląskie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  57%
  śląskie
  67%
  Cały kraj
  54%

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny wyniosła w 2020 roku 215,4 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.5%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 31,7 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny wyniosła w 2020 roku 222,5 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.3%). W budżecie gminy Czerwionka-Leszczyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (20,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,7 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Czerwionka-Leszczyny według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,2 mln

  2,6 tys(100%)

  123,3 mln

  2,9 tys(100%)

  115,8 mln

  2,8 tys(100%)

  137,1 mln

  3,3 tys(100%)

  149,5 mln

  3,5 tys(100%)

  165,6 mln

  3,9 tys(100%)

  186,4 mln

  4,4 tys(100%)

  215,4 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,3 mln

  982(38.2%)

  45,6 mln

  1,1 tys(37%)

  47,8 mln

  1,1 tys(41.3%)

  47,2 mln

  1,1 tys(34.4%)

  50,0 mln

  1,2 tys(33.4%)

  58,3 mln

  1,4 tys(35.2%)

  63,9 mln

  1,5 tys(34.3%)

  61,5 mln

  1,5 tys(28.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,0 mln

  166(6.5%)

  10,3 mln

  246(8.4%)

  9,7 mln

  232(8.4%)

  13,1 mln

  312(9.6%)

  14,0 mln

  332(9.4%)

  14,1 mln

  334(8.5%)

  14,0 mln

  332(7.5%)

  31,2 mln

  744(14.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  73,8(2.9%)

  3,8 mln

  91,4(3.1%)

  4,9 mln

  117(4.2%)

  3,7 mln

  87,6(2.7%)

  5,2 mln

  124(3.5%)

  8,8 mln

  209(5.3%)

  9,7 mln

  230(5.2%)

  13,2 mln

  316(6.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,7 mln

  279(10.8%)

  10,2 mln

  242(8.3%)

  10,1 mln

  241(8.7%)

  10,7 mln

  255(7.8%)

  11,6 mln

  274(7.7%)

  12,0 mln

  284(7.2%)

  12,4 mln

  293(6.6%)

  12,3 mln

  293(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,6 mln

  204(7.9%)

  11,1 mln

  264(9%)

  12,6 mln

  299(10.9%)

  11,2 mln

  265(8.2%)

  10,2 mln

  243(6.8%)

  12,5 mln

  296(7.6%)

  13,1 mln

  312(7.1%)

  11,8 mln

  280(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,1 mln

  358(13.9%)

  16,3 mln

  388(13.2%)

  16,7 mln

  397(14.4%)

  36,6 mln

  868(26.7%)

  6,7 mln

  159(4.5%)

  6,5 mln

  155(4%)

  7,0 mln

  165(3.7%)

  7,5 mln

  179(3.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,5 mln

  297(11.6%)

  4,4 mln

  105(3.6%)

  4,2 mln

  100(3.6%)

  4,7 mln

  112(3.4%)

  4,5 mln

  107(3%)

  4,5 mln

  107(2.7%)

  4,9 mln

  115(2.6%)

  4,6 mln

  109(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,4 mln

  81,4(3.2%)

  15,9 mln

  378(12.9%)

  4,6 mln

  110(4%)

  4,5 mln

  108(3.3%)

  5,2 mln

  122(3.4%)

  5,3 mln

  126(3.2%)

  4,8 mln

  115(2.6%)

  4,2 mln

  100(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,0 mln

  24,0(0.9%)

  1,1 mln

  25,0(0.9%)

  1,3 mln

  31,6(1.1%)

  1,5 mln

  35,7(1.1%)

  1,2 mln

  27,9(0.8%)

  1,2 mln

  27,8(0.7%)

  1,8 mln

  42,9(1%)

  1,6 mln

  39,1(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  943,0 tys

  22,4(0.9%)

  1,2 mln

  29,5(1%)

  1,3 mln

  30,3(1.1%)

  1,2 mln

  29,5(0.9%)

  1,3 mln

  29,9(0.8%)

  1,4 mln

  32,6(0.8%)

  1,5 mln

  35,4(0.8%)

  1,5 mln

  35,9(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  527,2 tys

  12,5(0.5%)

  421,7 tys

  10,0(0.3%)

  481,5 tys

  11,5(0.4%)

  552,2 tys

  13,1(0.4%)

  530,6 tys

  12,6(0.4%)

  508,8 tys

  12,1(0.3%)

  602,5 tys

  14,3(0.3%)

  774,8 tys

  18,5(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  49,3 tys

  1,2(0%)

  72,0 tys

  1,7(0.1%)

  95,8 tys

  2,3(0.1%)

  446,7 tys

  10,6(0.3%)

  552,6 tys

  13,1(0.4%)

  248,0 tys

  5,9(0.1%)

  489,6 tys

  11,6(0.3%)

  674,2 tys

  16,1(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  343,8 tys

  8,2(0.3%)

  401,5 tys

  9,6(0.3%)

  374,1 tys

  8,9(0.3%)

  298,5 tys

  7,1(0.2%)

  352,4 tys

  8,4(0.2%)

  334,3 tys

  7,9(0.2%)

  423,1 tys

  10,0(0.2%)

  477,0 tys

  11,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  38,1(1.5%)

  1,2 mln

  29,2(1%)

  951,4 tys

  22,6(0.8%)

  881,0 tys

  20,9(0.6%)

  819,5 tys

  19,4(0.5%)

  689,3 tys

  16,3(0.4%)

  632,4 tys

  15,0(0.3%)

  425,3 tys

  10,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  880,6 tys

  20,9(0.8%)

  905,4 tys

  21,5(0.7%)

  347,2 tys

  8,3(0.3%)

  386,6 tys

  9,2(0.3%)

  305,8 tys

  7,3(0.2%)

  394,3 tys

  9,3(0.2%)

  358,4 tys

  8,5(0.2%)

  337,3 tys

  8,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,3 tys

  1,4(0.1%)

  264,3 tys

  6,3(0.2%)

  216,8 tys

  5,2(0.2%)

  27,6 tys

  0,7(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  199,0 tys

  4,7(0.1%)

  244,4 tys

  5,8(0.1%)

  201,1 tys

  4,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  27,0 tys

  0,6(0%)

  17,9 tys

  0,4(0%)

  32,4 tys

  0,8(0%)

  23,4 tys

  0,6(0%)

  51,4 tys

  1,2(0%)

  57,0 tys

  1,4(0%)

  66,5 tys

  1,6(0%)

  30,2 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Czerwionka-Leszczyny według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  106,5 mln

  2,5 tys(100%)

  126,2 mln

  3,0 tys(100%)

  117,2 mln

  2,8 tys(100%)

  144,3 mln

  3,4 tys(100%)

  153,0 mln

  3,6 tys(100%)

  167,5 mln

  4,0 tys(100%)

  188,4 mln

  4,5 tys(100%)

  222,5 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  51,3 mln

  1,2 tys(48.2%)

  61,4 mln

  1,5 tys(48.6%)

  57,2 mln

  1,4 tys(48.8%)

  60,9 mln

  1,4 tys(42.2%)

  62,6 mln

  1,5 tys(40.9%)

  68,7 mln

  1,6 tys(41%)

  70,7 mln

  1,7 tys(37.5%)

  73,2 mln

  1,7 tys(32.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,5 mln

  631(24.9%)

  28,3 mln

  674(22.4%)

  30,2 mln

  718(25.7%)

  31,0 mln

  735(21.5%)

  33,0 mln

  783(21.6%)

  34,0 mln

  805(20.3%)

  39,5 mln

  938(21%)

  49,1 mln

  1,2 tys(22.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  32,1(1.3%)

  506,5 tys

  12,1(0.4%)

  6,0 mln

  143(5.1%)

  6,9 mln

  164(4.8%)

  8,9 mln

  211(5.8%)

  9,1 mln

  215(5.4%)

  8,3 mln

  197(4.4%)

  20,6 mln

  491(9.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,9 mln

  69,6(2.7%)

  4,2 mln

  100(3.3%)

  4,6 mln

  110(3.9%)

  7,4 mln

  176(5.1%)

  4,2 mln

  100(2.8%)

  5,2 mln

  123(3.1%)

  8,3 mln

  198(4.4%)

  6,2 mln

  149(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,4 mln

  81,1(3.2%)

  4,1 mln

  98,7(3.3%)

  4,6 mln

  109(3.9%)

  3,1 mln

  72,6(2.1%)

  3,0 mln

  70,1(1.9%)

  8,0 mln

  190(4.8%)

  5,6 mln

  133(3%)

  5,8 mln

  138(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,2 mln

  267(10.6%)

  12,4 mln

  296(9.8%)

  11,8 mln

  281(10.1%)

  31,8 mln

  755(22%)

  2,5 mln

  58,5(1.6%)

  2,1 mln

  50,4(1.3%)

  2,1 mln

  49,8(1.1%)

  2,2 mln

  53,5(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  398,8 tys

  9,5(0.4%)

  34,2 tys

  0,8(0%)

  133,2 tys

  3,2(0.1%)

  1,1 mln

  25,4(0.7%)

  109,2 tys

  2,6(0.1%)

  837,7 tys

  19,9(0.5%)

  2,0 mln

  46,4(1%)

  757,0 tys

  18,1(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  84,6(3.3%)

  1,4 mln

  32,9(1.1%)

  509,6 tys

  12,1(0.4%)

  515,3 tys

  12,2(0.4%)

  827,1 tys

  19,6(0.5%)

  695,0 tys

  16,5(0.4%)

  725,1 tys

  17,2(0.4%)

  635,7 tys

  15,2(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  324,0 tys

  7,7(0.2%)

  553,2 tys

  13,1(0.4%)

  314,7 tys

  7,5(0.2%)

  365,7 tys

  8,7(0.2%)

  621,8 tys

  14,8(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,4 tys

  0,5(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  8,9 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,3(0%)

  7,2 tys

  0,2(0%)

  66,1 tys

  1,6(0%)

  462,0 tys

  11,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,1 mln

  122(4.8%)

  3,8 mln

  91,5(3%)

  864,4 tys

  20,6(0.7%)

  910,3 tys

  21,6(0.6%)

  762,1 tys

  18,1(0.5%)

  593,5 tys

  14,1(0.4%)

  667,2 tys

  15,8(0.4%)

  365,9 tys

  8,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,5 tys

  1,4(0.1%)

  223,4 tys

  5,3(0.2%)

  216,8 tys

  5,2(0.2%)

  27,6 tys

  0,7(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  199,0 tys

  4,7(0.1%)

  244,4 tys

  5,8(0.1%)

  201,1 tys

  4,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  123,0 tys

  2,9(0.1%)

  129,3 tys

  3,1(0.1%)

  132,2 tys

  3,1(0.1%)

  137,9 tys

  3,3(0.1%)

  129,1 tys

  3,1(0.1%)

  131,9 tys

  3,1(0.1%)

  157,9 tys

  3,7(0.1%)

  155,3 tys

  3,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  148,7 tys

  3,5(0.1%)

  90,9 tys

  2,2(0.1%)

  55,5 tys

  1,3(0%)

  76,8 tys

  1,8(0.1%)

  63,8 tys

  1,5(0%)

  58,0 tys

  1,4(0%)

  140,8 tys

  3,3(0.1%)

  91,5 tys

  2,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  23,9 tys

  0,6(0%)

  9,3 mln

  222(7.4%)

  628,9 tys

  15,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  807

  0,0(0%)

  71,8

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  57,0 tys

  1,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  211,0 tys

  5,0(0.2%)

  225,5 tys

  5,4(0.2%)

  226,9 tys

  5,4(0.2%)

  228,4 tys

  5,4(0.2%)

  161,9 tys

  3,8(0.1%)

  95,1 tys

  2,3(0.1%)

  61,4 tys

  1,5(0%)

  48,1 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,3 tys

  0,5(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,6(0%)

  16,2 tys

  0,4(0%)

  37,9 tys

  0,9(0%)

  40,4 tys

  1,0(0%)

  42,1 tys

  1,0(0%)

  27,1 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,8 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  11,9 tys

  0,3(0%)

  14,8 tys

  0,4(0%)

  29,9 tys

  0,7(0%)

  15,3 tys

  0,4(0%)

  15,1 tys

  0,4(0%)

  23,5 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  520

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 635 mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 769 kobiet oraz 4 866 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 36,6% mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 0,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Czerwionka-Leszczyny mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Czerwionka-Leszczyny największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz podstawowe ukończone (24,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (45,3%) oraz średnie zawodowe (16,7%).

  W roku 2018 w gminie Czerwionka-Leszczyny mieściło się 10 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 237 dzieci (586 dziewczynek oraz 651 chłopców). Dostępnych było 1 326 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Czerwionka-Leszczyny mieściło się 9 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 868 dzieci (416 dziewczynek oraz 452 chłopców). Dostępnych było 906 miejsc.

  19,2% mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,6% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 744 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 14 szkół podstawowych, w których w 197 oddziałach uczyło się 3 451 uczniów (1 695 kobiet oraz 1 756 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Czerwionka-Leszczyny placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 134 oddziałach uczyło się 2 461 uczniów (1 226 kobiet oraz 1 235 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,5% ludności (29,5% wśród dziewczynek i 31,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,08.

  W gminie Czerwionka-Leszczyny znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 4 oddziałach uczyło się 81 uczniów (65 kobiet oraz 16 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Czerwionka-Leszczyny placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 282 uczniów (178 kobiet oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W gminie Czerwionka-Leszczyny znajduje się 1 Technikum, w którym w 17 oddziałach uczyło się 447 uczniów (199 kobiet oraz 248 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 112 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Czerwionka-Leszczyny placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 342 uczniów (174 kobiety oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 73 absolwentów.

  W gminie Czerwionka-Leszczyny znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 108 uczniów (51 kobiet oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (15,6% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów. 27,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 21,1% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  11,0%
  śląskie
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  27,8%
  woj. śląskie
  34,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  woj. śląskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  10,5%
  woj. śląskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  15,0%
  śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 36,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  36,6%
  Województwo
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 28,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 45,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  5,3%
  woj. śląskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  18,6%
  śląskie
  16,6%
  Polska
  19,3%
 • 24,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  0,7%
  woj. śląskie
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 744 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  744,0
  Województwo
  890,0
  Polska
  873,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  1,02
  woj. śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 56 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 326 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Czerwionka-Leszczyny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 237 Dzieci
 • 586 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 651 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 258 3 lata
 • 258
 • 255 4 lata
 • 255
 • 354 5 lata
 • 354
 • 339 6 lat
 • 339
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 126 3 lata
 • 126
 • 118 4 lata
 • 118
 • 164 5 lata
 • 164
 • 161 6 lat
 • 161
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 132 3 lata
 • 132
 • 137 4 lata
 • 137
 • 190 5 lata
 • 190
 • 178 6 lat
 • 178
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 234 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 82,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 82,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Czerwionka-Leszczyny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czerwionka-Leszczyny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach (Julian Tuwim)
  Publiczne
  32 431-20-40
  32 431-20-40
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  818324
  Przedszkole nr 6 "Pod Jarzębiną"
  Publiczne
  32 431-15-17
  32 431-15-17
  ul. Wolności 11
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  717311
  PRZEDSZKOLE NR 11 (JAN BRZECHWA)
  Publiczne
  32 431-12-33
  32 431-12-33
  ul. MORCINKA 6
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  716514
  Przedszkole Nr 8 (Krasnal Hałabała)
  Publiczne
  32 431-11-59
  ul. Kołłątaja 2
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  512510
  Przedszkole Nr 3 im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak)
  Publiczne
  32 431-10-06
  32 431-10-06
  ul. MOSTOWA 3
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  512311
  Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce - Leszczynach
  Publiczne
  32 431-16-41
  32 431-16-41
  ul. ks. Pojdy 62
  43-238 Czerwionka-Leszczyny
  511215
  Przedszkole nr7 (im. Skarbnikowa Willa)
  Publiczne
  32 431-23-55
  32 431-23-55
  ul. Młyńska 2
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  4959
  Przedszkole w Bełku
  Publiczne
  32 431-12-02
  32 431-12-02
  ul. Kościelna 4
  44-230 Bełk
  3756
  Prywatne Niepubliczne Przedszkole Karolinka
  Niepubliczne
  50 977-48-50
  ul. Lipowa 2a
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Czerwionka-Leszczyny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 184 Oddziały
 • 3 413 Uczniowie
 • 1 684 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 729 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 469 Uczniowie w 1 klasie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 264 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 369 Absolwenci 2016
 • 181 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 188 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,9%
  71,1%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  17,5
  śląskie
  18,1
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,5
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,5
 • 18,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,5
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 247,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 211,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 8 niemiecki
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 17 angielski
 •  
 • 94,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  94,08
  śląskie
  96,32
  Kraj
  95,46
 • 92,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,99
  Województwo
  94,54
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Czerwionka-Leszczyny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Czerwionka-Leszczyny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Czerwionka-Leszczyny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czerwionka-Leszczyny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 3 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  32 431-13-87
  32 431-13-87
  ul. Broniewskiego 11
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  2149141
  Szkoła Podstawowa Nr 5
  Publiczna
  32 431-29-46
  32 431-29-46
  ul. Szkolna 3
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  12275-
  Szkoła Podstawowa Nr 6 (Stanisław Moniuszko)
  Publiczna
  ul. Gliwicka 2
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  13264-
  Szkoła Podstawowa nr 8 (R. i Z. Pietrasów)
  Publiczna
  32 427-35-44
  32 427-35-44
  ul. Prosta 17
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  1324724
  Szkoła Podstawowa im. Franciszka Rducha w Bełku (Franciszek Rduch)
  Publiczna
  32 431-62-42
  32 431-62-42
  ul. Szymochy 16
  44-230 Bełk
  11213-
  Szkoła Podstawowa nr 1 (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  32 431-13-30
  32 431-13-30
  ul. Ks.Pojdy 77C
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  10209-
  Szkoła Podstawowa w Stanowicach
  Publiczna
  32 431-28-24
  32 431-28-24
  ul. Szkolna 7
  44-230 Stanowice
  1020616
  Szkoła Podstawowa w Książenicach (Stanisław Ligoń)
  Publiczna
  32 431-10-24
  32 431-10-24
  ul. Ks.J.Pojdy 100
  44-213 Książenice
  1019818
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 (TADEUSZA KOŚCIUSZKI)
  Publiczna
  32 431-29-26
  32 431-29-26
  ul. FURGOŁA 71
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  11195-
  Szkoła Podstawowa w Przegędzy (Paweł Stalmach)
  Publiczna
  32 431-43-33
  32 431-43-33
  ul. Szkolna 1
  44-238 Przegędza
  915523
  Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach (im. Władysława Broniewskiego)
  Publiczna
  32 431-78-55
  32 431-78-55
  ul. Wiejska 20
  44-246 Szczejkowice
  815217
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  32 427-40-00
  32 723-14-44
  ul. Dębowa 3
  44-246 Palowice
  814819
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  32 431-29-91
  32 431-29-91
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  1033-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Czerwionka-Leszczyny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 81,1%
  18,9%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,4%
  28,6%
 • 15 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  20,3
  woj. śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Czerwionka-Leszczyny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 447 Uczniowie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie)
 • 248 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,5%
  55,5%
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 64 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  26,3
  woj. śląskie
  23,8
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Czerwionka-Leszczyny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  18,3
  Cała Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 1 186 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski665
  • niemiecki210
  • hiszpański197
  • francuski114
 • 665 angielski
 • 210 niemiecki
 • 197 hiszpański
 • 114 francuski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Czerwionka-Leszczyny(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Czerwionka-Leszczyny aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  32 431-14-66
  32 431-14-66
  ul. 3 Maja 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  14370-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  32 431-20-34
  32 431-14-66
  ul. 3 Maja 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  8188-
  Liceum Ogólnokształcące im. Wilhelma Szewczyka (Wilhelm Szewczyk)
  Publiczne
  32 431-20-34
  32 431-14-66
  ul. 3 Maja 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  389-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  32 431-14-66
  32 431-14-66
  ul. 3 Maja 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  271-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  32 431-29-91
  32 431-29-91
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  317-
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna II st. EGIDA w Książenicach
  Niepubliczna
  60 440-34-11
  ul. Ks.J.Pojdy 100
  44-213 Książenice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Czerwionka-Leszczyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Czerwionka-Leszczyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Czerwionka-Leszczyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Czerwionka-Leszczyny

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • pokoje gościnne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Czerwionka-Leszczyny: 12 (publiczne: 10, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W gminie Czerwionka-Leszczyny 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 839 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 133 (uczestnicy: 10 473)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 365)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 240)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 5 279)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 265)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 303)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 825)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 1 209)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 41 (uczestnicy: 518)
  • inne: 9 (uczestnicy: 669)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 1 137)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 164)
  • informatyczne: 5 (członkowie: 48)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 10 (członkowie: 333)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 433)
  • inne: 11 (członkowie: 159)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 259)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 56)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 51)
  • taneczne: 8 (członkowie: 140)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Czerwionka-Leszczyny działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 124 167 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 162 800 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Czerwionka-Leszczyny działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 663 członków. Zarejestrowano 790 ćwiczących (mężczyźni: 684, kobiety: 106, chłopcy do lat 18: 441, dziewczęta do lat 18: 99). Aktywnych było 16 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24), instruktora sportowego (14) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Czerwionka-Leszczyny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Czerwionka-Leszczyny i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w gminie Czerwionka-Leszczyny odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 28,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Czerwionka-Leszczyny znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rybnickiego.

  Powiat rybnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Czerwionka-Leszczyny
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 13 Ranni
  (rok 2020)
 • 5 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Czerwionka-Leszczyny w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 28,63 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  28,6
  woj. śląskie
  53,0
  Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  0,0
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  6,5
 • 31,02 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  31,0
  śląskie
  60,4
  Cała Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • gm. Czerwionka-Leszczyny
  0,0
  woj. śląskie
  7,9
  Kraj
  10,6
 • 108,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny
  108,3
  śląskie
  113,9
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami