Gmina Złoty Stok w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Złoty Stok - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Złoty Stok to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu ząbkowickiego. Gmina Złoty Stok ma 4 447 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,7% ludności powiatu. Gmina stanowi 9,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Złoty Stok.
 • 4 447 Liczba mieszkańców
 • 75,3 km² Powierzchnia
 • 61 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DZA Tablice rejestracyjne
 • Grażyna Orczyk Burmistrz gminy
Gmina Złoty Stok na mapie
Identyfikatory
 • 16.847750.4442 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 0224073
Herb gminy Złoty Stok
Gmina Złoty Stok herb

Gmina Złoty Stok - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-250Poczta Złoty Stok
57-251Poczta Laski koło Ząbkowic Śląskich

Gmina Złoty Stok - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Złoty Stok)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Złotym Stoku
(74) 816-41-64
(74) 816-41-33
Rynek 22
57-250 Złoty Stok
ZUS Biuro Terenowe w Ząbkowicach Śląskich (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. XX-lecia 52
57-200 Ząbkowice Śląskie

Gmina Złoty Stok - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Złoty Stok

Gmina Złoty Stok - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Złoty Stok ma 4 447 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Złoty Stok zawarli w 2019 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  32,7% mieszkańców gminy Złoty Stok jest stanu wolnego, 51,7% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Złoty Stok ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,48 na 1000 mieszkańców gminy Złoty Stok. W 2019 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 31,0% dziewczynek i 69,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 352 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 43,7% zgonów w gminie Złoty Stok spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w gminie Złoty Stok były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Złoty Stok przypada 12.96 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 66 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Złoty Stok -43. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  61,1% mieszkańców gminy Złoty Stok jest w wieku produkcyjnym, 14,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 447 Liczba mieszkańców
 • 2 286 Kobiety
 • 2 161 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Złoty Stok w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Złoty Stok w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Złoty Stok w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Złoty Stok
  43,8 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Złoty Stok, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  32,7%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 27,1% Kobiety
  (Panny)
 • 38,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Złoty Stok
  51,7%
  Województwo
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 50,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Złoty Stok
  10,1%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Złoty Stok
  5,3%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Gmina Złoty Stok
  0,3%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Złoty Stok w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  4,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina
  1,7
  woj. dolnośląskie
  2,1
  Cała Polska
  1,7
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Złoty Stok w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -6,5
  Dolnośląskie
  -2,0
  Polska
  -0,9
 • -8,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Złoty Stok w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Złoty Stok w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Złoty Stok w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Złoty Stok w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 31,0%
  69,0%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,5
  Dolnośląskie
  9,3
  Cały kraj
  9,8
 • 31,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  31,7
  woj. dolnośląskie
  39,9
  Cała Polska
  41,8
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 352 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 287 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Złoty Stok
  3 352 g
  Województwo
  3 345 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 147 Waga 3500g - 3999g
 • 147
 • 181 Waga 3000g - 3499g
 • 181
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  Dolnośląskie
  1,36
  Kraj
  1,42
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Złoty Stok
  0,51
  woj. dolnośląskie
  0,65
  Kraj
  0,69
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Złoty Stok
  0,54
  Dolnośląskie
  0,82
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Złoty Stok w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 58 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,7%
  48,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Złoty Stok
  13,0
  woj. dolnośląskie
  11,3
  Cała Polska
  10,7
 • 184,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  184,9
  Dolnośląskie
  121,5
  Cały kraj
  109,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  0,0
  woj. dolnośląskie
  4,5
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Złoty Stok
  3,8
  woj. dolnośląskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  43,7%
  Województwo
  42,2%
  Cały kraj
  40,5%
 • 26,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Złoty Stok
  26,6%
  Województwo
  27,4%
  Cały kraj
  26,4%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  7,2%
  woj. dolnośląskie
  6,8%
  Cała Polska
  6,7%
 • 11,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  11,7
  Cały kraj
  9,8
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  79,2
  Cała Polska
  72,2
 • 351,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Złoty Stok
  351,5
  Dolnośląskie
  311,8
  Cały kraj
  284,5
 • 292,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  292,6
  Kraj
  263,9
 • 578,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 615,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 538,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  578,2
  Dolnośląskie
  480,3
  Cała Polska
  437,2
 • 119,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 180,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  119,3
  Województwo
  92,5
  Cała Polska
  71,0
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,5
  Dolnośląskie
  38,3
  Cały kraj
  34,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Złoty Stok
  5,9
  woj. dolnośląskie
  9,5
  Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Złoty Stok
  0,5%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 66 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -43 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Złoty Stok w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 11,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Złoty Stok, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Złoty Stok - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Złoty Stok oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Złoty Stok to 1 711 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 379 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Złoty Stok to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Złoty Stok to 138,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,14% mieszkań posiada łazienkę, 63,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 711 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 378,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Złoty Stok
  378,90
  woj. dolnośląskie
  409,00
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 76,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Złoty Stok
  76,90 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,10 m2
  woj. dolnośląskie
  29,70 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,86
  Województwo
  3,83
  Kraj
  3,82
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,64
  Dolnośląskie
  2,44
  Cała Polska
  2,63
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Złoty Stok
  0,68
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 0,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Złoty Stok
  0,67
  Województwo
  7,61
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. dolnośląskie
  3,40
  Kraj
  3,78
 • 4,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Złoty Stok
  4,05
  Dolnośląskie
  25,83
  Cała Polska
  20,42
 • 415 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 138,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Złoty Stok
  138,3 m2
  Województwo
  76,8 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Złoty Stok
  0,09 m2
  Dolnośląskie
  0,58 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 96,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina Złoty Stok
  96,79%
  Województwo
  98,64%
  Polska
  96,88%
 • 92,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,69%
  Województwo
  95,01%
  Cały kraj
  93,83%
 • 88,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  88,14%
  woj. dolnośląskie
  92,83%
  Kraj
  91,54%
 • 63,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  63,94%
  Województwo
  81,92%
  Kraj
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. dolnośląskie
  64,74%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Złoty Stok - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Złoty Stok na 1000 mieszkańców pracuje 133 osób . 62,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Złoty Stok wynosiło w 2019 roku 13,6% (14,1% wśród kobiet i 13,2% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Złoty Stok wynosiło 3 856,48 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Złoty Stok 324 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 340 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 16.

  30,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Złoty Stok pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 133 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Złoty Stok
  133,0
  Dolnośląskie
  271,0
  Kraj
  251,0
 • 13,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,6% Kobiety
 • 12,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,6%
  woj. dolnośląskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Złoty Stok w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Złoty Stok w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Złoty Stok w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 856 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Złoty Stok
  3 856 PLN
  Dolnośląskie
  4 942 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Złoty Stok w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 324 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 340 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 16 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,05 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,6% Przemysł i budownictwo
 • 19,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 36,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Złoty Stok w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 599 Pracujący ogółem
 • 375 Kobiety
 • 224 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Złoty Stok w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Złoty Stok, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  63,8
  Województwo
  67,3
  Cały kraj
  66,7
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Złoty Stok
  40,0
  Dolnośląskie
  38,7
  Cały kraj
  36,5
 • 168,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Złoty Stok
  168,5
  Województwo
  135,2
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Złoty Stok - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Złoty Stok w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 516 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 308 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (55) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (29) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (70) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Złoty Stok najwięcej (30) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (500) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (131) podmiotów, a 71,7% (370) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Złoty Stok najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (21.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 516 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 131 Przemysł i budownictwo
 • 370 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Złoty Stok w 2019 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w gminie Złoty Stok w 2019 roku
 • 308 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 500 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 500
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 516 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 516
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 Spółki handlowe ogółem
 • 32
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 308 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 77 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 77
 • 67 Budownictwo
 • 67
 • 38 Przetwórstwo przemysłowe
 • 38
 • 25 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 25
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Złoty Stok - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Złoty Stok stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 94 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,07 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Złoty Stok wynosi 81,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Złoty Stok najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,10 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 10,86 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,14 (89%), drogowe - 2,14 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Złoty Stok.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 94
 • 54 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 54
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 49 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 49
 • 21,07 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Złoty Stok
  21,07
  Województwo
  26,76
  Cała Polska
  20,75
 • 12,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,10
  Dolnośląskie
  18,87
  Polska
  13,21
 • 6,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Złoty Stok
  6,14
  woj. dolnośląskie
  4,50
  Polska
  4,88
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Złoty Stok
  2,14
  woj. dolnośląskie
  2,09
  Cały kraj
  1,86
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Złoty Stok
  0,43
  Dolnośląskie
  0,46
  Cała Polska
  0,43
 • 10,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Złoty Stok
  10,86
  Województwo
  14,82
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Złoty Stok
  82%
  Województwo
  66%
  Polska
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  74%
  woj. dolnośląskie
  59%
  Cały kraj
  65%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  90%
  Dolnośląskie
  75%
  Kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Złoty Stok
  98%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Dolnośląskie
  84%
  Polska
  86%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  72%
  Dolnośląskie
  47%
  Cała Polska
  53%

Gmina Złoty Stok - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Złoty Stok wyniosła w 2018 roku 25,4 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 36.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Złoty Stok - 21.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 35,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Złoty Stok wyniosła w 2018 roku 22,0 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (14.8%). W budżecie gminy Złoty Stok wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 571 złotych na mieszkańca (11,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Złoty Stok według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Złoty Stok według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Złoty Stok według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,6 mln

  3,4 tys(100%)

  13,6 mln

  2,8 tys(100%)

  15,8 mln

  3,3 tys(100%)

  14,9 mln

  3,2 tys(100%)

  15,2 mln

  3,3 tys(100%)

  16,4 mln

  3,5 tys(100%)

  18,9 mln

  4,1 tys(100%)

  25,4 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  762,6 tys

  159(4.6%)

  152,6 tys

  32,2(1.1%)

  1,3 mln

  283(8.5%)

  1,5 mln

  323(10.1%)

  1,6 mln

  348(10.7%)

  959,2 tys

  207(5.8%)

  2,7 mln

  584(14.1%)

  5,5 mln

  1,2 tys(21.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,3 mln

  902(26.1%)

  4,5 mln

  948(33.1%)

  4,6 mln

  980(29.3%)

  4,7 mln

  1,0 tys(31.7%)

  4,6 mln

  987(30.3%)

  4,4 mln

  951(26.7%)

  4,5 mln

  993(24%)

  4,6 mln

  1,0 tys(18.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  380(11%)

  1,9 mln

  410(14.3%)

  2,1 mln

  451(13.5%)

  1,9 mln

  408(12.8%)

  2,2 mln

  466(14.3%)

  2,1 mln

  462(13%)

  2,3 mln

  499(12%)

  2,9 mln

  632(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  719,7 tys

  150(4.3%)

  598,1 tys

  126(4.4%)

  844,2 tys

  179(5.4%)

  978,3 tys

  209(6.6%)

  1,6 mln

  337(10.3%)

  1,5 mln

  325(9.1%)

  1,3 mln

  278(6.7%)

  2,4 mln

  536(9.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  215(6.2%)

  994,8 tys

  210(7.3%)

  585,2 tys

  124(3.7%)

  1,0 mln

  214(6.7%)

  689,9 tys

  148(4.5%)

  978,3 tys

  212(5.9%)

  1,3 mln

  292(7.1%)

  1,6 mln

  364(6.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,1 mln

  445(12.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,3 tys

  8,8(0.3%)

  41,6 tys

  8,9(0.3%)

  12,4 tys

  2,7(0.1%)

  7,9 tys

  1,7(0%)

  1,6 mln

  354(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  583(16.9%)

  2,9 mln

  611(21.3%)

  3,2 mln

  677(20.2%)

  3,3 mln

  696(21.8%)

  3,0 mln

  652(20%)

  5,0 mln

  1,1 tys(30.6%)

  1,5 mln

  333(8%)

  1,5 mln

  333(5.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  319(9.3%)

  846,2 tys

  178(6.2%)

  206,4 tys

  43,8(1.3%)

  216,1 tys

  46,1(1.4%)

  174,6 tys

  37,4(1.1%)

  193,4 tys

  41,8(1.2%)

  237,3 tys

  51,9(1.3%)

  212,8 tys

  47,1(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  319,1 tys

  66,3(1.9%)

  191,5 tys

  40,4(1.4%)

  379,3 tys

  80,4(2.4%)

  194,0 tys

  41,4(1.3%)

  254,0 tys

  54,4(1.7%)

  167,5 tys

  36,2(1%)

  158,3 tys

  34,6(0.8%)

  211,7 tys

  46,9(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  277,2 tys

  57,6(1.7%)

  338,4 tys

  71,4(2.5%)

  346,5 tys

  73,5(2.2%)

  375,6 tys

  80,1(2.5%)

  328,6 tys

  70,4(2.2%)

  297,5 tys

  64,3(1.8%)

  249,9 tys

  54,7(1.3%)

  194,7 tys

  43,1(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  350,2 tys

  72,8(2.1%)

  399,1 tys

  84,2(2.9%)

  259,7 tys

  55,0(1.6%)

  202,3 tys

  43,2(1.4%)

  174,7 tys

  37,4(1.1%)

  158,6 tys

  34,3(1%)

  133,3 tys

  29,2(0.7%)

  152,2 tys

  33,7(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  170,3 tys

  35,4(1%)

  477,3 tys

  101(3.5%)

  755,8 tys

  160(4.8%)

  111,0 tys

  23,7(0.7%)

  118,8 tys

  25,4(0.8%)

  141,0 tys

  30,5(0.9%)

  113,4 tys

  24,8(0.6%)

  131,7 tys

  29,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  78,7 tys

  16,4(0.5%)

  77,8 tys

  16,4(0.6%)

  91,8 tys

  19,5(0.6%)

  176,0 tys

  37,6(1.2%)

  106,0 tys

  22,7(0.7%)

  123,2 tys

  26,6(0.7%)

  114,9 tys

  25,2(0.6%)

  121,0 tys

  26,8(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  144,6 tys

  30,1(0.9%)

  97,6 tys

  20,6(0.7%)

  100,8 tys

  21,4(0.6%)

  103,5 tys

  22,1(0.7%)

  125,7 tys

  26,9(0.8%)

  127,2 tys

  27,5(0.8%)

  121,2 tys

  26,5(0.6%)

  114,1 tys

  25,3(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,8 tys

  4,3(0.1%)

  845

  0,2(0%)

  838

  0,2(0%)

  55,7 tys

  11,9(0.4%)

  61,9 tys

  13,3(0.4%)

  7,6 tys

  1,7(0%)

  978

  0,2(0%)

  72,0 tys

  15,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  56,7 tys

  11,8(0.3%)

  56,3 tys

  11,9(0.4%)

  59,2 tys

  12,6(0.4%)

  56,5 tys

  12,0(0.4%)

  60,6 tys

  13,0(0.4%)

  55,7 tys

  12,0(0.3%)

  71,4 tys

  15,6(0.4%)

  69,5 tys

  15,4(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  847,2 tys

  180(5.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,8 tys

  19,6(0.6%)

  76,3 tys

  16,7(0.4%)

  48,3 tys

  10,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  3,2(0.1%)

  28,0 tys

  5,9(0.2%)

  8,0 tys

  1,7(0.1%)

  63,0 tys

  13,5(0.4%)

  71,7 tys

  15,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,4 tys

  3,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  29,9 tys

  6,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Złoty Stok według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Złoty Stok według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Złoty Stok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Złoty Stok według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  15,6 mln

  3,2 tys(100%)

  14,9 mln

  3,1 tys(100%)

  16,0 mln

  3,4 tys(100%)

  14,0 mln

  3,0 tys(100%)

  15,1 mln

  3,2 tys(100%)

  16,8 mln

  3,6 tys(100%)

  17,6 mln

  3,8 tys(100%)

  22,0 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,5 mln

  1,1 tys(35.2%)

  5,1 mln

  1,1 tys(34.1%)

  5,6 mln

  1,2 tys(35.2%)

  5,2 mln

  1,1 tys(37%)

  5,7 mln

  1,2 tys(38%)

  5,8 mln

  1,3 tys(34.6%)

  5,7 mln

  1,2 tys(32.3%)

  6,1 mln

  1,4 tys(27.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,5 mln

  734(22.6%)

  4,6 mln

  968(30.8%)

  4,1 mln

  879(25.9%)

  4,6 mln

  990(33.1%)

  4,5 mln

  954(29.5%)

  4,2 mln

  907(25%)

  4,2 mln

  929(24.1%)

  4,7 mln

  1,0 tys(21.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  226,6 tys

  47,1(1.5%)

  5,2 tys

  1,1(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  101,7 tys

  21,8(0.7%)

  207,6 tys

  44,9(1.2%)

  1,2 mln

  268(7%)

  3,2 mln

  718(14.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  51,3 tys

  10,7(0.3%)

  12,3 tys

  2,6(0.1%)

  4,4 tys

  0,9(0%)

  7,8 tys

  1,7(0.1%)

  929,4 tys

  199(6.2%)

  634,4 tys

  137(3.8%)

  524,7 tys

  115(3%)

  1,7 mln

  367(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  472(14.5%)

  2,4 mln

  497(15.8%)

  2,6 mln

  560(16.5%)

  2,7 mln

  566(18.9%)

  2,3 mln

  498(15.4%)

  4,3 mln

  930(25.6%)

  833,4 tys

  182(4.7%)

  747,7 tys

  166(3.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  208,5 tys

  43,3(1.3%)

  945,2 tys

  199(6.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  421,1 tys

  93,2(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  84,3 tys

  17,5(0.5%)

  58,7 tys

  12,4(0.4%)

  97,4 tys

  20,7(0.6%)

  255,1 tys

  54,4(1.8%)

  280,2 tys

  60,0(1.9%)

  254,6 tys

  55,1(1.5%)

  255,0 tys

  55,8(1.4%)

  324,7 tys

  71,9(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  123,2 tys

  25,6(0.8%)

  95,6 tys

  20,2(0.6%)

  1,1 mln

  232(6.9%)

  316,8 tys

  67,6(2.3%)

  103,9 tys

  22,2(0.7%)

  212,5 tys

  46,0(1.3%)

  72,5 tys

  15,9(0.4%)

  324,5 tys

  71,9(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  235(7.3%)

  416,0 tys

  87,7(2.8%)

  545,8 tys

  116(3.4%)

  342,5 tys

  73,1(2.4%)

  487,6 tys

  104(3.2%)

  577,2 tys

  125(3.4%)

  536,8 tys

  118(3%)

  307,3 tys

  68,0(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  322,6 tys

  67,1(2.1%)

  705,1 tys

  149(4.7%)

  268,2 tys

  56,9(1.7%)

  310,7 tys

  66,3(2.2%)

  246,0 tys

  52,7(1.6%)

  286,9 tys

  62,1(1.7%)

  128,1 tys

  28,0(0.7%)

  134,0 tys

  29,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  170,9 tys

  35,5(1.1%)

  202,4 tys

  42,7(1.4%)

  231,8 tys

  49,1(1.4%)

  230,4 tys

  49,2(1.6%)

  214,5 tys

  45,9(1.4%)

  192,6 tys

  41,7(1.1%)

  153,0 tys

  33,5(0.9%)

  104,2 tys

  23,1(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,8 tys

  4,3(0.1%)

  845

  0,2(0%)

  838

  0,2(0%)

  55,7 tys

  11,9(0.4%)

  61,9 tys

  13,3(0.4%)

  7,6 tys

  1,7(0%)

  978

  0,2(0%)

  72,7 tys

  16,1(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,4 tys

  3,8(0.1%)

  17,2 tys

  3,6(0.1%)

  18,1 tys

  3,8(0.1%)

  16,9 tys

  3,6(0.1%)

  21,1 tys

  4,5(0.1%)

  31,0 tys

  6,7(0.2%)

  23,5 tys

  5,2(0.1%)

  21,5 tys

  4,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  255,0 tys

  53,0(1.6%)

  293,7 tys

  61,9(2%)

  185,3 tys

  39,3(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  132,6 tys

  28,4(0.9%)

  16,8 tys

  3,6(0.1%)

  24,4 tys

  5,3(0.1%)

  20,0 tys

  4,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  604

  0,1(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  961

  0,2(0%)

  31,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,1(0%)

  144

  0,0(0%)

  367

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  100,5 tys

  21,2(0.7%)

  673,7 tys

  143(4.2%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  350(10.8%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  446,3 tys

  94,6(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,8 tys

  11,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Złoty Stok - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 880 mieszkańców gminy Złoty Stok jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 440 kobiet oraz 440 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 21,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,4% mieszkańców gminy Złoty Stok, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Złoty Stok mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Złoty Stok największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2018 w gminie Złoty Stok mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 110 dzieci (57 dziewczynek oraz 53 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Złoty Stok mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 146 dzieci (60 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 177 miejsc.

  14,0% mieszkańców gminy Złoty Stok w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,9% wśród dziewczynek i 14,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 712 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 261 uczniów (127 kobiet oraz 134 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Złoty Stok placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 248 uczniów (132 kobiety oraz 116 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 81,56.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 20,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców gminy Złoty Stok w wieku potencjalnej nauki (32,5% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • gm. Złoty Stok
  11,0%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  35,2%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Polska
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • gm. Złoty Stok
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Złoty Stok
  10,5%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Złoty Stok
  21,3%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Złoty Stok
  25,4%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Złoty Stok
  5,3%
  Województwo
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Złoty Stok
  20,8%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Złoty Stok
  2,3%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 712 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Złoty Stok
  712,0
  Województwo
  887,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Złoty Stok
  0,83
  Dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Złoty Stok) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 110 Dzieci
 • 57 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 53 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,8%
  48,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 15 3 lata
 • 15
 • 30 4 lata
 • 30
 • 29 5 lata
 • 29
 • 30 6 lat
 • 30
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 17 4 lata
 • 17
 • 14 5 lata
 • 14
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 13 4 lata
 • 13
 • 15 5 lata
 • 15
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Złoty Stok(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Złoty Stok aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne "Zielona Dolina"
  Publiczne
  74 817-76-19
  Mąkolno 56
  57-250 Mąkolno
  2345
  Placówka Opieki Przedszkolnej "Bajka"
  Niepubliczne
  74 817-52-19
  ul. 3 Maja 29
  57-250 Złoty Stok
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Złoty Stok) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 261 Uczniowie
 • 127 Kobiety
  (uczniowie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci 2016
 • 12 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,4
  woj. dolnośląskie
  18,4
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 21,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 317 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 260 angielski
 • 57 niemiecki
 •  
 • 81,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  81,56
  Województwo
  94,88
  Cały kraj
  95,46
 • 79,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Złoty Stok
  79,69
  woj. dolnośląskie
  92,92
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Złoty Stok) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Złoty Stok) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Złoty Stok(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Złoty Stok aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA (TADEUSZ KOŚCIUSZKO)
  Publiczna
  74 817-51-23
  74 817-51-23
  ul. CHEMIKÓW 8
  57-250 Złoty Stok
  13246-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 14,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Złoty Stok, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Złoty Stok, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Złoty Stok, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Złoty Stok - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Złoty Stok

 • Według danych GUS z 2019 roku w gminie Złoty Stok znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Złoty Stok: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Złoty Stok 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 38 (uczestnicy: 3 965)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 65)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 350)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 410)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 200)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 32)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Złoty Stok działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 33 303 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 32 691 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w gminie Złoty Stok
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Złoty Stok działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 144 członków. Zarejestrowano 132 ćwiczących (mężczyźni: 127, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Złoty Stok w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Złoty Stok - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Złoty Stok i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w gminie Złoty Stok znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek