Gmina Wolbrom w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Wolbrom - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wolbrom to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu olkuskiego. Gmina Wolbrom ma 21 987 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 19,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 23,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Wolbrom.
 • 21 987 Liczba mieszkańców
 • 146,8 km² Powierzchnia
 • 150 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KOL Tablice rejestracyjne
 • Adam Piotr Zielnik Burmistrz gminy
Gmina Wolbrom na mapie
Identyfikatory
 • 19.758450.3794 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1212073
Herb gminy Wolbrom
Gmina Wolbrom herb

Gmina Wolbrom - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-340Poczta Wolbrom
32-340Skrytki Pocztowe Poczta Wolbrom

Gmina Wolbrom - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wolbrom)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
(32) 644-23-04
(32) 644-22-88
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
ZUS Inspektorat w Olkuszu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. 1000-lecia 11
32-300 Olkusz

Gmina Wolbrom - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Wolbrom ma 21 987 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wolbrom zawarli w 2022 roku 104 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  24,8% mieszkańców gminy Wolbrom jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wolbrom ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -119. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,38 na 1000 mieszkańców gminy Wolbrom. W 2022 roku urodziło się 170 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,7% zgonów w gminie Wolbrom spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w gminie Wolbrom były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wolbrom przypada 13.07 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 169 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 218 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wolbrom -49. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,5% mieszkańców gminy Wolbrom jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21 987 Liczba mieszkańców
 • 11 203 Kobiety
 • 10 784 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wolbrom w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wolbrom w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wolbrom w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Wolbrom
  42,6 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wolbrom, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wolbrom,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wolbrom,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wolbrom,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,8% Kawalerowie/Panny
 • gm. Wolbrom
  24,7%
  Małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 19,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,8%
  Województwo
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Wolbrom
  9,4%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  6,1%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wolbrom w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Wolbrom
  4,7
  Małopolskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Wolbrom
  0,9
  Małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 104 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wolbrom w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -119 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -77 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -42 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Wolbrom
  -5,4
  Województwo
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wolbrom w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wolbrom w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wolbrom w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wolbrom w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 170 Urodzenia żywe
 • 81 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 89 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  30,6
  Województwo
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 304 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 228 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 304 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 195 Waga 3500g - 3999g
 • 195
 • 305 Waga 3000g - 3499g
 • 305
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Wolbrom
  1,18
  Województwo
  1,29
  Cały kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,61
  woj. małopolskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,50
  Małopolskie
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Wolbrom w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 289 Zgony
 • 158 Kobiety
  (Zgony)
 • 131 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,7%
  45,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Wolbrom
  13,1
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 199,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  199,4
  Województwo
  115,7
  Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Wolbrom
  1,4
  Małopolskie
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olkuskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,7%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  24,2%
  Województwo
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Wolbrom
  5,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 87 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  70,6
 • 317,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Wolbrom
  317,8
  Województwo
  266,5
  Cała Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Polska
  253,9
 • 495,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 552,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  495,8
  woj. małopolskie
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 65,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Wolbrom
  65,4
  Województwo
  61,4
  Cały kraj
  62,9
 • 41,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,6
  Województwo
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,4
  Małopolskie
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Wolbrom
  0,4%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 169 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 88 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 81 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 218 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 123 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 95 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -51 Saldo migracji
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -49 Saldo migracji wewnętrznych
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wolbrom w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wolbrom - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Wolbrom oddano do użytku 41 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wolbrom to 8 290 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 376 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wolbrom to 5,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Wolbrom to 177,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,16% mieszkań posiada łazienkę, 81,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 70,89% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

  Powiat olkuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 290 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 375,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  375,90
  Małopolskie
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  87,10 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  32,70 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Wolbrom
  4,33
  Małopolskie
  3,98
  Kraj
  3,83
 • 2,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Wolbrom
  2,66
  woj. małopolskie
  2,60
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 41 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  1,86
  woj. małopolskie
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 236 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  5,76
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 10,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  10,70
  Województwo
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 7 282 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 177,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  177,6 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Wolbrom
  0,33 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,14%
  Małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 94,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  94,16%
  Województwo
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 91,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  91,16%
  Małopolskie
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Wolbrom
  81,30%
  Województwo
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 70,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  70,89%
  Małopolskie
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Wolbrom - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Wolbrom na 1000 mieszkańców pracuje 281osób . 40,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wolbrom wynosiło w 2023 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wolbrom wynosiło 5 894,22 PLN, co odpowiada 87.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wolbrom 2 674 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 338 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -336.

  12,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wolbrom pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 281 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Wolbrom
  281,0
  Małopolskie
  254,0
  Polska
  259,0
 • 6,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,9% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • gm. Wolbrom
  6,7%
  Małopolskie
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wolbrom w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wolbrom w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wolbrom w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 267 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Wolbrom
  5 894 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wolbrom w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 674 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 338 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -336 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 26,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 37,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wolbrom w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 245 Pracujący ogółem
 • 2 541 Kobiety
 • 3 704 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wolbrom w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  67,9
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,0
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 134,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  134,6
  Małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wolbrom - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Wolbrom w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 778 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 193 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 164 nowe podmioty, a 108 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (209) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (126) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (257) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (68) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wolbrom najwięcej (254) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 684) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (37) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (666) podmiotów, a 74,7% (2 075) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wolbrom najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.9%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 778 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 37 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 666 Przemysł i budownictwo
 • 2 075 Pozostała działalność
 • 164 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wolbrom w 2023 roku
 • 108 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wolbrom w 2023 roku
 • 2 193 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 684 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 684
 • 79 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 79
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 776 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 776
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 113 Spółki handlowe ogółem
 • 113
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 98  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 98
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 254 Spółki cywilne ogółem
 • 254
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 193 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 788 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 788
 • 335 Budownictwo
 • 335
 • 225 Przetwórstwo przemysłowe
 • 225
 • 178 Transport i gospodarka magazynowa
 • 178
 • 150 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 150
 • 109 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 109
 • 91 Pozostała działalność
 • 91
 • 68 Informacja i komunikacja
 • 68
 • 50 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 50
 • 46 Edukacja
 • 46
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 34 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 34
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wolbrom - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Wolbrom stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 383 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wolbrom wynosi 76,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wolbrom najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,26 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,84 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,69 (71%), drogowe - 1,72 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wolbrom.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 383 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 383
 • 205 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 205
 • 126 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 126
 • 38 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 38
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 174 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 174
 • 17,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Wolbrom
  17,32
  Małopolskie
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 9,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,26
  Małopolskie
  12,25
  Polska
  12,98
 • 5,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  5,69
  Małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,72
  woj. małopolskie
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wolbrom
  0,30
  Województwo
  0,26
  Polska
  0,35
 • 7,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wolbrom
  7,84
  Małopolskie
  10,41
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Wolbrom
  77%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  74%
  woj. małopolskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  72%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Wolbrom
  84%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  56%
  woj. małopolskie
  56%
  Cały kraj
  51%

Gmina Wolbrom - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wolbrom wyniosła w 2022 roku 133,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Wolbrom - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,2 mln złotych, czyli 19,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wolbrom wyniosła w 2022 roku 126,4 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.7%). W budżecie gminy Wolbrom wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 71,6 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,4 mln

  2,8 tys(100%)

  76,2 mln

  3,3 tys(100%)

  93,6 mln

  4,1 tys(100%)

  114,9 mln

  5,0 tys(100%)

  104,8 mln

  4,6 tys(100%)

  115,7 mln

  5,1 tys(100%)

  112,6 mln

  5,0 tys(100%)

  133,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,3 mln

  1,1 tys(38.1%)

  25,8 mln

  1,1 tys(33.9%)

  27,6 mln

  1,2 tys(29.4%)

  34,7 mln

  1,5 tys(30.2%)

  29,1 mln

  1,3 tys(27.8%)

  28,7 mln

  1,3 tys(24.8%)

  31,0 mln

  1,4 tys(27.6%)

  35,8 mln

  1,6 tys(26.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,0 mln

  387(13.6%)

  5,4 mln

  235(7.1%)

  6,2 mln

  271(6.6%)

  8,1 mln

  352(7%)

  6,9 mln

  302(6.6%)

  10,4 mln

  459(9%)

  13,7 mln

  611(12.1%)

  13,8 mln

  627(10.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  69,2(1.7%)

  2,2 mln

  97,3(1.9%)

  727,0 tys

  31,9(0.7%)

  228,9 tys

  10,1(0.2%)

  316,3 tys

  14,1(0.3%)

  12,5 mln

  566(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  283(9.9%)

  6,7 mln

  288(8.8%)

  8,1 mln

  353(8.7%)

  7,5 mln

  330(6.6%)

  8,4 mln

  371(8%)

  8,1 mln

  360(7%)

  8,7 mln

  387(7.7%)

  11,2 mln

  509(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,4 mln

  275(9.6%)

  6,5 mln

  283(8.6%)

  7,1 mln

  307(7.5%)

  18,5 mln

  807(16.1%)

  7,9 mln

  347(7.5%)

  9,6 mln

  425(8.3%)

  5,1 mln

  226(4.5%)

  10,5 mln

  476(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,3 mln

  488(17.1%)

  22,1 mln

  954(29%)

  5,8 mln

  251(6.2%)

  6,4 mln

  278(5.5%)

  6,9 mln

  303(6.6%)

  7,4 mln

  327(6.4%)

  8,0 mln

  358(7.1%)

  10,2 mln

  461(7.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  81,1(2.8%)

  3,4 mln

  146(4.4%)

  2,8 mln

  120(3%)

  2,7 mln

  119(2.4%)

  3,2 mln

  142(3.1%)

  3,0 mln

  131(2.6%)

  3,6 mln

  163(3.2%)

  4,5 mln

  202(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  299,2 tys

  12,9(0.5%)

  445,4 tys

  19,3(0.6%)

  3,3 mln

  145(3.6%)

  3,7 mln

  162(3.2%)

  725,5 tys

  31,9(0.7%)

  910,9 tys

  40,3(0.8%)

  2,1 mln

  94,7(1.9%)

  4,5 mln

  202(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,6 mln

  110(3.9%)

  2,2 mln

  94,9(2.9%)

  2,9 mln

  126(3.1%)

  3,5 mln

  154(3.1%)

  3,1 mln

  137(3%)

  2,5 mln

  112(2.2%)

  2,2 mln

  98,1(2%)

  3,4 mln

  156(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  892,0 tys

  38,4(1.3%)

  1,6 mln

  67,8(2.1%)

  5,0 mln

  219(5.4%)

  1,4 mln

  60,5(1.2%)

  6,8 mln

  298(6.5%)

  10,6 mln

  470(9.2%)

  2,5 mln

  111(2.2%)

  2,7 mln

  124(2.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,0 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,8(0%)

  5,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  0,5(0%)

  15,5 tys

  0,7(0%)

  1,3 mln

  56,8(1.1%)

  2,7 mln

  120(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  707,1 tys

  30,4(1.1%)

  1,0 mln

  43,5(1.3%)

  1,1 mln

  49,8(1.2%)

  2,8 mln

  122(2.4%)

  2,3 mln

  102(2.2%)

  1,2 mln

  55,2(1.1%)

  2,6 mln

  118(2.3%)

  2,2 mln

  101(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  50,2 tys

  2,2(0.1%)

  142,1 tys

  6,1(0.2%)

  311,0 tys

  13,5(0.3%)

  327,2 tys

  14,3(0.3%)

  447,5 tys

  19,7(0.4%)

  372,4 tys

  16,5(0.3%)

  294,7 tys

  13,2(0.3%)

  940,7 tys

  42,7(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  410,5 tys

  17,7(0.6%)

  412,8 tys

  17,9(0.5%)

  485,6 tys

  21,1(0.5%)

  500,2 tys

  21,9(0.4%)

  550,8 tys

  24,2(0.5%)

  363,9 tys

  16,1(0.3%)

  300,6 tys

  13,4(0.3%)

  410,6 tys

  18,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  411,1 tys

  17,7(0.6%)

  155,1 tys

  6,7(0.2%)

  454,2 tys

  19,8(0.5%)

  574,4 tys

  25,1(0.5%)

  702,8 tys

  30,9(0.7%)

  297,5 tys

  13,2(0.3%)

  190,3 tys

  8,5(0.2%)

  234,8 tys

  10,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  329,0 tys

  14,2(0.5%)

  301,5 tys

  13,0(0.4%)

  341,5 tys

  14,9(0.4%)

  356,1 tys

  15,6(0.3%)

  373,5 tys

  16,4(0.4%)

  476,2 tys

  21,1(0.4%)

  493,7 tys

  22,0(0.4%)

  112,2 tys

  5,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,6 tys

  8,4(0.3%)

  29,4 tys

  1,3(0%)

  13,3 tys

  0,6(0%)

  182,0 tys

  8,0(0.2%)

  204,4 tys

  9,0(0.2%)

  196,0 tys

  8,7(0.2%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  11,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  27,4 tys

  1,2(0%)

  22,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,8 mln

  2,8 tys(100%)

  77,7 mln

  3,4 tys(100%)

  91,5 mln

  4,0 tys(100%)

  105,2 mln

  4,6 tys(100%)

  111,3 mln

  4,9 tys(100%)

  115,0 mln

  5,1 tys(100%)

  130,3 mln

  5,8 tys(100%)

  126,4 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  30,2 mln

  1,3 tys(46.7%)

  32,2 mln

  1,4 tys(41.5%)

  34,2 mln

  1,5 tys(37.4%)

  38,0 mln

  1,7 tys(36.1%)

  40,1 mln

  1,8 tys(36%)

  39,8 mln

  1,8 tys(34.7%)

  43,6 mln

  1,9 tys(33.5%)

  44,5 mln

  2,0 tys(35.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,3 mln

  700(25.1%)

  15,1 mln

  655(19.5%)

  16,7 mln

  727(18.2%)

  16,3 mln

  715(15.5%)

  17,8 mln

  784(16%)

  22,0 mln

  971(19.1%)

  30,3 mln

  1,4 tys(23.2%)

  31,3 mln

  1,4 tys(24.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  161(5.8%)

  3,0 mln

  131(3.9%)

  2,7 mln

  118(3%)

  3,4 mln

  149(3.2%)

  4,4 mln

  193(3.9%)

  6,2 mln

  275(5.4%)

  8,4 mln

  373(6.4%)

  9,8 mln

  442(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  306(11%)

  18,3 mln

  790(23.5%)

  2,0 mln

  88,3(2.2%)

  2,1 mln

  93,2(2%)

  2,4 mln

  105(2.2%)

  3,1 mln

  137(2.7%)

  3,3 mln

  146(2.5%)

  4,8 mln

  216(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  64,9(2.3%)

  2,7 mln

  116(3.4%)

  3,8 mln

  167(4.2%)

  6,2 mln

  272(5.9%)

  3,8 mln

  168(3.4%)

  2,7 mln

  121(2.4%)

  3,0 mln

  134(2.3%)

  4,4 mln

  199(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  704,1 tys

  30,3(1.1%)

  3,8 mln

  163(4.8%)

  4,1 mln

  176(4.4%)

  5,1 mln

  222(4.8%)

  5,2 mln

  227(4.6%)

  2,1 mln

  91,4(1.8%)

  6,3 mln

  282(4.8%)

  3,8 mln

  173(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  71,3(2.6%)

  153,0 tys

  6,6(0.2%)

  2,0 mln

  87,8(2.2%)

  10,2 mln

  445(9.7%)

  5,2 mln

  229(4.7%)

  457,8 tys

  20,2(0.4%)

  2,5 mln

  113(1.9%)

  2,9 mln

  131(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 mln

  102(2.6%)

  1,5 mln

  64,4(1.4%)

  620,6 tys

  27,3(0.6%)

  278,2 tys

  12,3(0.2%)

  326,4 tys

  14,6(0.3%)

  1,9 mln

  84,2(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  788,6 tys

  33,9(1.2%)

  683,3 tys

  29,6(0.9%)

  715,5 tys

  31,1(0.8%)

  737,0 tys

  32,2(0.7%)

  1,5 mln

  67,9(1.4%)

  1,6 mln

  70,0(1.4%)

  1,0 mln

  46,6(0.8%)

  1,7 mln

  78,7(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  187,5 tys

  8,1(0.3%)

  809,9 tys

  35,0(1%)

  918,1 tys

  40,0(1%)

  431,1 tys

  18,8(0.4%)

  551,7 tys

  24,2(0.5%)

  1,1 mln

  47,1(0.9%)

  358,5 tys

  16,0(0.3%)

  1,6 mln

  71,2(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  826,0 tys

  35,6(1.3%)

  154,0 tys

  6,7(0.2%)

  55,8 tys

  2,4(0.1%)

  43,8 tys

  1,9(0%)

  127,4 tys

  5,6(0.1%)

  33,1 tys

  1,5(0%)

  98,0 tys

  4,4(0.1%)

  1,3 mln

  57,1(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  541,8 tys

  23,3(0.8%)

  559,0 tys

  24,2(0.7%)

  1,4 mln

  61,1(1.5%)

  143,6 tys

  6,3(0.1%)

  1,8 mln

  77,5(1.6%)

  4,3 mln

  190(3.7%)

  575,1 tys

  25,7(0.4%)

  1,1 mln

  49,1(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  322,1 tys

  13,9(0.5%)

  119,4 tys

  5,2(0.2%)

  323,0 tys

  14,1(0.4%)

  385,2 tys

  16,8(0.4%)

  675,6 tys

  29,7(0.6%)

  362,3 tys

  16,0(0.3%)

  162,3 tys

  7,2(0.1%)

  593,6 tys

  26,9(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  799,9 tys

  35,7(0.6%)

  403,0 tys

  18,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  77,1 tys

  3,3(0.1%)

  51,1 tys

  2,2(0.1%)

  56,7 tys

  2,5(0.1%)

  73,6 tys

  3,2(0.1%)

  54,7 tys

  2,4(0%)

  44,9 tys

  2,0(0%)

  36,1 tys

  1,6(0%)

  30,2 tys

  1,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  13,8 tys

  0,6(0%)

  6,6 tys

  0,3(0%)

  7,0 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  0,5(0%)

  54,8 tys

  2,4(0%)

  94,6 tys

  4,2(0.1%)

  19,0 tys

  0,8(0%)

  11,0 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  9,6 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,6 tys

  8,4(0.3%)

  29,4 tys

  1,3(0%)

  13,3 tys

  0,6(0%)

  182,0 tys

  8,0(0.2%)

  204,4 tys

  9,0(0.2%)

  196,0 tys

  8,7(0.2%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,2(0%)

  7,9 tys

  0,3(0%)

  38,6 tys

  1,7(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  56,5(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  596,2 tys

  25,7(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wolbrom - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 938 mieszkańców gminy Wolbrom jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 449 kobiet oraz 2 489 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców gminy Wolbrom, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Wolbrom mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wolbrom największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,7%) oraz zasadnicze zawodowe (25,6%).

  W roku 2022 w gminie Wolbrom mieściło się 10 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 572 dzieci (280 dziewczynek oraz 292 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wolbrom mieściły się 4 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 342 dzieci (187 dziewczynek oraz 155 chłopców). Dostępne były 343 miejsca.

  17,4% mieszkańców gminy Wolbrom w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 972 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 100 oddziałach uczyło się 1 635 uczniów (794 kobiety oraz 841 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Wolbrom placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 87 oddziałach uczyło się 1 480 uczniów (750 kobiet oraz 730 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,09.

  W gminie Wolbrom znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 229 uczniów (159 kobiet oraz 70 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 49 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wolbrom placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 367 uczniów (225 kobiet oraz 142 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 101 absolwentów.

  W gminie Wolbrom znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 154 uczniów (26 kobiet oraz 128 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wolbrom placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 115 uczniów (64 kobiety oraz 51 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W gminie Wolbrom znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 102 uczniów (28 kobiet oraz 74 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 32,7 uczniów. 25,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 30,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców gminy Wolbrom w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 23,5% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  23,5%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 27,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Wolbrom
  39,6%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Wolbrom
  11,6%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Wolbrom
  24,8%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 22,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Wolbrom
  19,8%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Wolbrom
  2,3%
  Małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Wolbrom
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 972 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Wolbrom
  972,0
  Województwo
  929,0
  Polska
  927,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Wolbrom
  1,01
  Województwo
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 600 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Wolbrom) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 572 Dzieci
 • 280 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 292 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 159 3 lata
 • 159
 • 185 4 lata
 • 185
 • 155 5 lata
 • 155
 • 64 6 lat
 • 64
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 70 3 lata
 • 70
 • 99 4 lata
 • 99
 • 76 5 lata
 • 76
 • 31 6 lat
 • 31
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 89 3 lata
 • 89
 • 86 4 lata
 • 86
 • 79 5 lata
 • 79
 • 33 6 lat
 • 33
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 264 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 34,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wolbrom(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wolbrom aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 1 (Miś Uszatek)
  Publiczne
  32 644-11-04
  ul. Piłsudskiego 25
  32-340 Wolbrom
  717314
  Przedszkole Publiczne Nr 2 w Wolbromiu
  Publiczne
  32 644-28-23
  ul. Młyńska 1
  32-340 Wolbrom
  7162-
  Przedszkole w Gołaczewach
  Publiczne
  32 646-56-46
  32 646-56-36
  ul. Stara Wieś 17A
  32-340 Gołaczewy
  491-
  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mistrzowie Zabawy"
  Niepubliczne
  51 955-74-14
  ul. Ordona 2
  32-340 Wolbrom
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Kąpielach Wielkich
  Niepubliczne
  32 611-04-79
  Kąpiele Wielkie 75a
  32-340 Kąpiele Wielkie
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 100 Oddziały
 • 1 635 Uczniowie
 • 794 Kobiety
  (uczniowie)
 • 841 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 191 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 282 Absolwenci
 • 144 Kobiety
  (absolwenci)
 • 138 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,4
  woj. małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 132,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 111,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Wolbrom
  91,09
  Województwo
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 90,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  90,53
  Województwo
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wolbrom) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wolbrom) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wolbrom(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wolbrom aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  32 644-10-69
  32 644-10-69
  ul. Mariacka 28
  32-340 Wolbrom
  1434529
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Adama Mickiewicza w Wolbromiu (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  32 646-47-10
  32 649-01-30
  ul. Pod Lasem 1
  32-340 Wolbrom
  9211-
  Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Wierzchowisku (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  32 644-16-03
  32 644-16-03
  ul. Wierzchowisko 32b
  32-340 Wierzchowisko
  8131-
  Zespół Szkół w Dłużcu Szkola Podstawowa w Dłużcu (Król Jan III Sobieski)
  Publiczna
  32 644-70-02
  32 644-70-02
  ul. Dłużec 7
  32-340 Dłużec
  8130-
  Szkoła Podstawowa (Król Władysław Łokietek)
  Publiczna
  32 646-51-85
  32 646-51-85
  ul. Szkolna 2
  32-340 Zarzecze
  7123-
  Szkoła Podstawowa w Gołaczewach (im. St. Władysława Reymonta)
  Publiczna
  32 646-56-46
  32 646-56-36
  ul. Stara Wieś 17A
  32-340 Gołaczewy
  6120-
  Szkoła Podstawowa w Łobzowie (Oddział AL Bartosza Głowackiego)
  Publiczna
  32 644-10-60
  ul. 000000000000000000000000000000 220
  32-340 Łobzów
  79111
  Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich (M. Konopnicka)
  Publiczna
  32 644-70-04
  32 644-70-04
  ul. Kąpiele Wielkie 75a
  32-340 Kąpiele Wielkie
  68812
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  32 646-17-61
  32 646-17-61
  Jeżówka 253
  32-340 Jeżówka
  4719
  Szkoła Podstawowa w Chełmie
  Publiczna
  32 644-10-14
  ul. Chełm 98
  32-340 Chełm
  4619
  Filia w Chrząstowicach
  Publiczna
  32 646-54-25
  32 646-56-36
  Chrząstowice 15
  32-340 Chrząstowice
  215-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej
  Niepubliczna
  32 646-49-21
  Poręba Górna 62
  32-340 Poręba Górna
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstwaowa w Porębie Dzierżnej
  Niepubliczna
  32 646-18-31
  Poręba Dzierżna 148
  32-340 Poręba Dzierżna
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 229 Uczniowie
 • 159 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,4%
  30,6%
 • 70 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Wolbrom
  32,7
  Województwo
  26,8
  Polska
  26,5
 •  
 • 15,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 154 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,9%
  83,1%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  30,8
  Małopolskie
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Wolbrom
  25,5
  Małopolskie
  21,6
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Wolbrom(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wolbrom aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Romuald Traugutt)
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  9250-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  3102-
  Technikum
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  389-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  358-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wolbromiu
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych.
  Publiczna
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wolbrom - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Wolbrom

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Wolbrom znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 120)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Wolbrom
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Wolbrom: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Wolbrom 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 390 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 56 (uczestnicy: 7 460)
   • wystawy: 6 (uczestnicy: 900)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 190)
   • koncerty: 11 (uczestnicy: 2 900)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 120)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 250)
   • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 2 400)
   • warsztaty: 19 (uczestnicy: 700)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 10 (członkowie: 245)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
   • taneczne: 3 (członkowie: 90)
   • muzyczne: 3 (członkowie: 35)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
   • inne: 1 (członkowie: 25)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 8 (członkowie: 165)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 25)
   • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 60)
   • taneczne: 2 (członkowie: 30)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Kina w gminie Wolbrom
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w gminie Wolbrom działało 1 kino posiadające 2 sale z 428 miejscami na widowni. Odbyło się 1 376 seansów, na które przyszło 24 478 widzów, w tym 397 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 332 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Wolbrom
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w gminie Wolbrom działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 65 580 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 71 210 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
   • dostępne dla czytelników: 6
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


  • Kluby sportowe w gminie Wolbrom
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Wolbrom działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 320 członków. Zarejestrowano 334 ćwiczących (mężczyźni: 278, kobiety: 56, chłopcy do lat 18: 214, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

   Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wolbrom w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Gmina Wolbrom - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Wolbrom i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Wolbrom odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w gminie Wolbrom znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

   Powiat olkuski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Wolbrom
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 8 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 1 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 9 Ranni
   (rok 2022)
  • 0 Lekko ranni
  • 9 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Wolbrom w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 36,28 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Gmina
   36,3
   Małopolskie
   64,9
   Cała Polska
   56,5
  • 4,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Gmina Wolbrom
   4,5
   Małopolskie
   3,0
   Kraj
   5,0
  • 40,81 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   40,8
   Województwo
   76,3
   Cała Polska
   65,5
  • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Gmina Wolbrom
   12,5
   Małopolskie
   4,6
   Polska
   8,9
  • 112,50 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • gm. Wolbrom
   112,5
   woj. małopolskie
   117,5
   Polska
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 4 Liczba licencji na taksówki
  • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami