Gmina Wolbrom w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Wolbrom - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wolbrom to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu olkuskiego. Gmina Wolbrom ma 22 051 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 19,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 23,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Wolbrom.
 • 22 051 Liczba mieszkańców
 • 146,8 km² Powierzchnia
 • 151 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KOL Tablice rejestracyjne
 • Adam Piotr Zielnik Burmistrz gminy
Gmina Wolbrom na mapie
Identyfikatory
 • 19.758450.3794 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1212073
Herb gminy Wolbrom
Gmina Wolbrom herb

Gmina Wolbrom - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-340Poczta Wolbrom
32-340Skrytki Pocztowe Poczta Wolbrom

Gmina Wolbrom - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wolbrom)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
(32) 644-23-04
(32) 644-22-88
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
ZUS Inspektorat w Olkuszu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. 1000-lecia 11
32-300 Olkusz

Gmina Wolbrom - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Wolbrom ma 22 051 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wolbrom zawarli w 2021 roku 115 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  24,8% mieszkańców gminy Wolbrom jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wolbrom ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -140. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,27 na 1000 mieszkańców gminy Wolbrom. W 2021 roku urodziło się 179 dzieci, w tym 44,7% dziewczynek i 55,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,4% zgonów w gminie Wolbrom spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w gminie Wolbrom były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wolbrom przypada 14.29 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 170 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 226 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wolbrom -56. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  59,5% mieszkańców gminy Wolbrom jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 051 Liczba mieszkańców
 • 11 240 Kobiety
 • 10 811 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wolbrom w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wolbrom w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wolbrom w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Wolbrom
  42,6 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wolbrom, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wolbrom,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wolbrom,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wolbrom,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,8% Kawalerowie/Panny
 • gm. Wolbrom
  24,7%
  Województwo
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 19,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • gm. Wolbrom
  59,8%
  Małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,4%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Wolbrom
  6,1%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wolbrom w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  5,2
  Małopolskie
  4,9
  Cały kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Wolbrom
  1,2
  Małopolskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 115 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wolbrom w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -140 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -75 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -65 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Wolbrom
  -6,3
  Małopolskie
  -2,2
  Kraj
  -5,0
 • -6,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wolbrom w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wolbrom w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wolbrom w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wolbrom w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 179 Urodzenia żywe
 • 80 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 99 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,7%
  55,3%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Wolbrom
  8,0
  Województwo
  9,7
  Polska
  8,7
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,6
  Województwo
  38,0
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 304 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 228 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 304 g
  Województwo
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 195 Waga 3500g - 3999g
 • 195
 • 305 Waga 3000g - 3499g
 • 305
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,18
  woj. małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Wolbrom
  0,61
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,50
  woj. małopolskie
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Wolbrom w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 319 Zgony
 • 155 Kobiety
  (Zgony)
 • 164 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,6%
  51,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,3
  Małopolskie
  11,9
  Polska
  13,7
 • 190,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Wolbrom
  190,2
  Województwo
  122,4
  Cała Polska
  156,7
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  1,3
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Wolbrom
  3,6
  Małopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olkuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,4%
  Małopolskie
  38,1%
  Polska
  34,8%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,0%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  5,6%
  Województwo
  5,0%
  Polska
  5,4%
 • 225 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  8,8
  Kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 275,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  275,1
  woj. małopolskie
  251,3
  Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 516,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 534,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 496,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  516,0
  Małopolskie
  452,3
  Polska
  475,8
 • 58,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  58,4
  woj. małopolskie
  60,9
  Cała Polska
  70,6
 • 30,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Wolbrom
  30,5
  Województwo
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,6
  Województwo
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Małopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 170 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 91 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 226 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 124 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 102 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -54 Saldo migracji
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -56 Saldo migracji wewnętrznych
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wolbrom w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wolbrom, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wolbrom - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Wolbrom oddano do użytku 41 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wolbrom to 8 263 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 372 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wolbrom to 5,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Wolbrom to 177,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,05% mieszkań posiada łazienkę, 74,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

  Powiat olkuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 263 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 371,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wolbrom
  371,90
  woj. małopolskie
  378,80
  Cała Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 86,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  86,70 m2
  Małopolskie
  80,40 m2
  Polska
  75,10 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  32,20 m2
  Małopolskie
  30,50 m2
  Kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,33
  Małopolskie
  3,99
  Polska
  3,84
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Wolbrom
  2,69
  Małopolskie
  2,64
  Kraj
  2,47
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • gm. Wolbrom
  0,62
  woj. małopolskie
  0,66
  Cały kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 41 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,86
  woj. małopolskie
  6,96
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 236 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  5,76
  woj. małopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 10,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  10,70
  Województwo
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 7 282 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 177,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  177,6 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,33 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Wolbrom
  92,71%
  woj. małopolskie
  93,62%
  Polska
  95,85%
 • 87,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,58%
  Małopolskie
  91,93%
  Kraj
  92,92%
 • 84,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  84,05%
  Województwo
  90,23%
  Kraj
  90,72%
 • 74,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  74,45%
  Małopolskie
  80,19%
  Cała Polska
  82,12%
 • 53,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Wolbrom
  53,12%
  Województwo
  62,37%
  Cały kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Wolbrom - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Wolbrom na 1000 mieszkańców pracuje 281osób . 40,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wolbrom wynosiło w 2022 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wolbrom wynosiło 5 266,62 PLN, co odpowiada 87.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wolbrom 2 674 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 338 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -336.

  12,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wolbrom pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 281 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  281,0
  Małopolskie
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 6,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,9% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Gmina Wolbrom
  7,2%
  Małopolskie
  4,5%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wolbrom w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wolbrom w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wolbrom w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 267 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Wolbrom
  5 267 PLN
  Małopolskie
  6 047 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wolbrom w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 674 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 338 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -336 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 26,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 37,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wolbrom w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 245 Pracujący ogółem
 • 2 541 Kobiety
 • 3 704 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wolbrom w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wolbrom, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Wolbrom
  67,9
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  39,0
  Małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 134,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  134,6
  Małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wolbrom - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Wolbrom w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 739 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 177 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 183 nowe podmioty, a 96 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (209) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (126) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (257) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (68) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wolbrom najwięcej (257) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 644) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (34) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (671) podmiotów, a 74,3% (2 034) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wolbrom najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (36.3%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 739 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 671 Przemysł i budownictwo
 • 2 034 Pozostała działalność
 • 183 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wolbrom w 2022 roku
 • 96 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wolbrom w 2022 roku
 • 2 177 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 644 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 644
 • 80 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 80
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 737 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 737
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 96 Spółki handlowe ogółem
 • 96
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 80  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 80
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 257 Spółki cywilne ogółem
 • 257
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 177 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 790 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 790
 • 341 Budownictwo
 • 341
 • 229 Przetwórstwo przemysłowe
 • 229
 • 178 Transport i gospodarka magazynowa
 • 178
 • 145 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 145
 • 104 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 104
 • 86 Pozostała działalność
 • 86
 • 61 Informacja i komunikacja
 • 61
 • 48 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 48
 • 40 Edukacja
 • 40
 • 38 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 38
 • 34 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 34
 • 29 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29
 • 27 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 27
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wolbrom - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Wolbrom stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 383 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wolbrom wynosi 76,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wolbrom najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,26 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,84 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,69 (71%), drogowe - 1,72 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wolbrom.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 383 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 383
 • 205 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 205
 • 126 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 126
 • 38 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 38
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 174 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 174
 • 17,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,32
  Małopolskie
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 9,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Wolbrom
  9,26
  Małopolskie
  12,25
  Kraj
  12,98
 • 5,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,69
  Małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,72
  Małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  woj. małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 7,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wolbrom
  7,84
  Województwo
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Wolbrom
  77%
  Małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Wolbrom
  74%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  72%
  woj. małopolskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  84%
  Małopolskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Wolbrom
  56%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  51%

Gmina Wolbrom - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wolbrom wyniosła w 2021 roku 112,6 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Wolbrom - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,2 mln złotych, czyli 14,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wolbrom wyniosła w 2021 roku 130,3 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.4%). W budżecie gminy Wolbrom wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 53,5 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,5 mln

  2,6 tys(100%)

  66,4 mln

  2,8 tys(100%)

  76,2 mln

  3,3 tys(100%)

  93,6 mln

  4,1 tys(100%)

  114,9 mln

  5,0 tys(100%)

  104,8 mln

  4,6 tys(100%)

  115,7 mln

  5,1 tys(100%)

  112,6 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,6 mln

  1,0 tys(38.4%)

  25,3 mln

  1,1 tys(38.1%)

  25,8 mln

  1,1 tys(33.9%)

  27,6 mln

  1,2 tys(29.4%)

  34,7 mln

  1,5 tys(30.2%)

  29,1 mln

  1,3 tys(27.8%)

  28,7 mln

  1,3 tys(24.8%)

  31,0 mln

  1,4 tys(27.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,6 mln

  239(9.1%)

  9,0 mln

  387(13.6%)

  5,4 mln

  235(7.1%)

  6,2 mln

  271(6.6%)

  8,1 mln

  352(7%)

  6,9 mln

  302(6.6%)

  10,4 mln

  459(9%)

  13,7 mln

  611(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  284(10.8%)

  6,6 mln

  283(9.9%)

  6,7 mln

  288(8.8%)

  8,1 mln

  353(8.7%)

  7,5 mln

  330(6.6%)

  8,4 mln

  371(8%)

  8,1 mln

  360(7%)

  8,7 mln

  387(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,6 mln

  498(18.9%)

  11,3 mln

  488(17.1%)

  22,1 mln

  954(29%)

  5,8 mln

  251(6.2%)

  6,4 mln

  278(5.5%)

  6,9 mln

  303(6.6%)

  7,4 mln

  327(6.4%)

  8,0 mln

  358(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  239(9.1%)

  6,4 mln

  275(9.6%)

  6,5 mln

  283(8.6%)

  7,1 mln

  307(7.5%)

  18,5 mln

  807(16.1%)

  7,9 mln

  347(7.5%)

  9,6 mln

  425(8.3%)

  5,1 mln

  226(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  58,9(2.2%)

  1,9 mln

  81,1(2.8%)

  3,4 mln

  146(4.4%)

  2,8 mln

  120(3%)

  2,7 mln

  119(2.4%)

  3,2 mln

  142(3.1%)

  3,0 mln

  131(2.6%)

  3,6 mln

  163(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  982,8 tys

  42,1(1.6%)

  707,1 tys

  30,4(1.1%)

  1,0 mln

  43,5(1.3%)

  1,1 mln

  49,8(1.2%)

  2,8 mln

  122(2.4%)

  2,3 mln

  102(2.2%)

  1,2 mln

  55,2(1.1%)

  2,6 mln

  118(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  971,7 tys

  41,6(1.6%)

  892,0 tys

  38,4(1.3%)

  1,6 mln

  67,8(2.1%)

  5,0 mln

  219(5.4%)

  1,4 mln

  60,5(1.2%)

  6,8 mln

  298(6.5%)

  10,6 mln

  470(9.2%)

  2,5 mln

  111(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 mln

  108(4.1%)

  2,6 mln

  110(3.9%)

  2,2 mln

  94,9(2.9%)

  2,9 mln

  126(3.1%)

  3,5 mln

  154(3.1%)

  3,1 mln

  137(3%)

  2,5 mln

  112(2.2%)

  2,2 mln

  98,1(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  261,3 tys

  11,2(0.4%)

  299,2 tys

  12,9(0.5%)

  445,4 tys

  19,3(0.6%)

  3,3 mln

  145(3.6%)

  3,7 mln

  162(3.2%)

  725,5 tys

  31,9(0.7%)

  910,9 tys

  40,3(0.8%)

  2,1 mln

  94,7(1.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,9 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,8(0%)

  5,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  0,5(0%)

  15,5 tys

  0,7(0%)

  1,3 mln

  56,8(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  315,2 tys

  13,5(0.5%)

  329,0 tys

  14,2(0.5%)

  301,5 tys

  13,0(0.4%)

  341,5 tys

  14,9(0.4%)

  356,1 tys

  15,6(0.3%)

  373,5 tys

  16,4(0.4%)

  476,2 tys

  21,1(0.4%)

  493,7 tys

  22,0(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  69,2(1.7%)

  2,2 mln

  97,3(1.9%)

  727,0 tys

  31,9(0.7%)

  228,9 tys

  10,1(0.2%)

  316,3 tys

  14,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  428,3 tys

  18,3(0.7%)

  410,5 tys

  17,7(0.6%)

  412,8 tys

  17,9(0.5%)

  485,6 tys

  21,1(0.5%)

  500,2 tys

  21,9(0.4%)

  550,8 tys

  24,2(0.5%)

  363,9 tys

  16,1(0.3%)

  300,6 tys

  13,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  65,2 tys

  2,8(0.1%)

  50,2 tys

  2,2(0.1%)

  142,1 tys

  6,1(0.2%)

  311,0 tys

  13,5(0.3%)

  327,2 tys

  14,3(0.3%)

  447,5 tys

  19,7(0.4%)

  372,4 tys

  16,5(0.3%)

  294,7 tys

  13,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  230,3 tys

  9,9(0.4%)

  411,1 tys

  17,7(0.6%)

  155,1 tys

  6,7(0.2%)

  454,2 tys

  19,8(0.5%)

  574,4 tys

  25,1(0.5%)

  702,8 tys

  30,9(0.7%)

  297,5 tys

  13,2(0.3%)

  190,3 tys

  8,5(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  42,2 tys

  1,8(0.1%)

  27,4 tys

  1,2(0%)

  22,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  199,8 tys

  8,6(0.3%)

  194,6 tys

  8,4(0.3%)

  29,4 tys

  1,3(0%)

  13,3 tys

  0,6(0%)

  182,0 tys

  8,0(0.2%)

  204,4 tys

  9,0(0.2%)

  196,0 tys

  8,7(0.2%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  14,2 tys

  0,6(0%)

  11,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  1,1 mln

  46,1(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wolbrom według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,7 mln

  2,7 tys(100%)

  64,8 mln

  2,8 tys(100%)

  77,7 mln

  3,4 tys(100%)

  91,5 mln

  4,0 tys(100%)

  105,2 mln

  4,6 tys(100%)

  111,3 mln

  4,9 tys(100%)

  115,0 mln

  5,1 tys(100%)

  130,3 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,5 mln

  1,3 tys(47%)

  30,2 mln

  1,3 tys(46.7%)

  32,2 mln

  1,4 tys(41.5%)

  34,2 mln

  1,5 tys(37.4%)

  38,0 mln

  1,7 tys(36.1%)

  40,1 mln

  1,8 tys(36%)

  39,8 mln

  1,8 tys(34.7%)

  43,6 mln

  1,9 tys(33.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,6 mln

  751(28%)

  16,3 mln

  700(25.1%)

  15,1 mln

  655(19.5%)

  16,7 mln

  727(18.2%)

  16,3 mln

  715(15.5%)

  17,8 mln

  784(16%)

  22,0 mln

  971(19.1%)

  30,3 mln

  1,4 tys(23.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  98,3(3.7%)

  3,7 mln

  161(5.8%)

  3,0 mln

  131(3.9%)

  2,7 mln

  118(3%)

  3,4 mln

  149(3.2%)

  4,4 mln

  193(3.9%)

  6,2 mln

  275(5.4%)

  8,4 mln

  373(6.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  96,3(3.6%)

  704,1 tys

  30,3(1.1%)

  3,8 mln

  163(4.8%)

  4,1 mln

  176(4.4%)

  5,1 mln

  222(4.8%)

  5,2 mln

  227(4.6%)

  2,1 mln

  91,4(1.8%)

  6,3 mln

  282(4.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  315(11.7%)

  7,1 mln

  306(11%)

  18,3 mln

  790(23.5%)

  2,0 mln

  88,3(2.2%)

  2,1 mln

  93,2(2%)

  2,4 mln

  105(2.2%)

  3,1 mln

  137(2.7%)

  3,3 mln

  146(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  68,9(2.6%)

  1,5 mln

  64,9(2.3%)

  2,7 mln

  116(3.4%)

  3,8 mln

  167(4.2%)

  6,2 mln

  272(5.9%)

  3,8 mln

  168(3.4%)

  2,7 mln

  121(2.4%)

  3,0 mln

  134(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  679,4 tys

  29,1(1.1%)

  1,7 mln

  71,3(2.6%)

  153,0 tys

  6,6(0.2%)

  2,0 mln

  87,8(2.2%)

  10,2 mln

  445(9.7%)

  5,2 mln

  229(4.7%)

  457,8 tys

  20,2(0.4%)

  2,5 mln

  113(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  521,1 tys

  22,3(0.8%)

  788,6 tys

  33,9(1.2%)

  683,3 tys

  29,6(0.9%)

  715,5 tys

  31,1(0.8%)

  737,0 tys

  32,2(0.7%)

  1,5 mln

  67,9(1.4%)

  1,6 mln

  70,0(1.4%)

  1,0 mln

  46,6(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  21,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  799,9 tys

  35,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,3 tys

  1,9(0.1%)

  541,8 tys

  23,3(0.8%)

  559,0 tys

  24,2(0.7%)

  1,4 mln

  61,1(1.5%)

  143,6 tys

  6,3(0.1%)

  1,8 mln

  77,5(1.6%)

  4,3 mln

  190(3.7%)

  575,1 tys

  25,7(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  245,4 tys

  10,5(0.4%)

  187,5 tys

  8,1(0.3%)

  809,9 tys

  35,0(1%)

  918,1 tys

  40,0(1%)

  431,1 tys

  18,8(0.4%)

  551,7 tys

  24,2(0.5%)

  1,1 mln

  47,1(0.9%)

  358,5 tys

  16,0(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 mln

  102(2.6%)

  1,5 mln

  64,4(1.4%)

  620,6 tys

  27,3(0.6%)

  278,2 tys

  12,3(0.2%)

  326,4 tys

  14,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  117,6 tys

  5,0(0.2%)

  322,1 tys

  13,9(0.5%)

  119,4 tys

  5,2(0.2%)

  323,0 tys

  14,1(0.4%)

  385,2 tys

  16,8(0.4%)

  675,6 tys

  29,7(0.6%)

  362,3 tys

  16,0(0.3%)

  162,3 tys

  7,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  91,1 tys

  3,9(0.1%)

  826,0 tys

  35,6(1.3%)

  154,0 tys

  6,7(0.2%)

  55,8 tys

  2,4(0.1%)

  43,8 tys

  1,9(0%)

  127,4 tys

  5,6(0.1%)

  33,1 tys

  1,5(0%)

  98,0 tys

  4,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,2 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,2(0%)

  7,9 tys

  0,3(0%)

  38,6 tys

  1,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  85,6 tys

  3,7(0.1%)

  77,1 tys

  3,3(0.1%)

  51,1 tys

  2,2(0.1%)

  56,7 tys

  2,5(0.1%)

  73,6 tys

  3,2(0.1%)

  54,7 tys

  2,4(0%)

  44,9 tys

  2,0(0%)

  36,1 tys

  1,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  0,6(0%)

  6,6 tys

  0,3(0%)

  7,0 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  0,5(0%)

  54,8 tys

  2,4(0%)

  94,6 tys

  4,2(0.1%)

  19,0 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  199,8 tys

  8,6(0.3%)

  194,6 tys

  8,4(0.3%)

  29,4 tys

  1,3(0%)

  13,3 tys

  0,6(0%)

  182,0 tys

  8,0(0.2%)

  204,4 tys

  9,0(0.2%)

  196,0 tys

  8,7(0.2%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  9,6 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  56,5(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  157,1 tys

  6,7(0.3%)

  596,2 tys

  25,7(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wolbrom - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 938 mieszkańców gminy Wolbrom jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 449 kobiet oraz 2 489 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców gminy Wolbrom, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Wolbrom mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wolbrom największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,7%) oraz zasadnicze zawodowe (25,6%).

  W roku 2021 w gminie Wolbrom mieściło się 11 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 556 dzieci (272 dziewczynki oraz 284 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wolbrom mieściły się 4 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 342 dzieci (187 dziewczynek oraz 155 chłopców). Dostępne były 343 miejsca.

  17,4% mieszkańców gminy Wolbrom w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 908 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 12 szkół podstawowych, w których w 109 oddziałach uczyło się 1 699 uczniów (827 kobiet oraz 872 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Wolbrom placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 87 oddziałach uczyło się 1 480 uczniów (750 kobiet oraz 730 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,02.

  W gminie Wolbrom znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 208 uczniów (154 kobiety oraz 54 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 37 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wolbrom placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 367 uczniów (225 kobiet oraz 142 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 101 absolwentów.

  W gminie Wolbrom znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 112 uczniów (28 kobiet oraz 84 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,7 uczniów. 28,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców gminy Wolbrom w wieku potencjalnej nauki (25,2% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 23,5% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  23,5%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 27,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  39,6%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 39,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • gm. Wolbrom
  3,2%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Wolbrom
  24,8%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 22,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Wolbrom
  19,8%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Wolbrom
  2,3%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Wolbrom
  11,8%
  Małopolskie
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 908 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Wolbrom
  908,0
  Województwo
  886,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Wolbrom
  1,01
  Województwo
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 600 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Wolbrom) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 556 Dzieci
 • 272 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 284 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 157 3 lata
 • 157
 • 190 4 lata
 • 190
 • 137 5 lata
 • 137
 • 57 6 lat
 • 57
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 86 3 lata
 • 86
 • 85 4 lata
 • 85
 • 68 5 lata
 • 68
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 71 3 lata
 • 71
 • 105 4 lata
 • 105
 • 69 5 lata
 • 69
 • 30 6 lat
 • 30
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 244 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 38,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 38,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wolbrom(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wolbrom aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 1 (Miś Uszatek)
  Publiczne
  32 644-11-04
  ul. Piłsudskiego 25
  32-340 Wolbrom
  717314
  Przedszkole Publiczne Nr 2 w Wolbromiu
  Publiczne
  32 644-28-23
  ul. Młyńska 1
  32-340 Wolbrom
  7162-
  Przedszkole w Gołaczewach
  Publiczne
  32 646-56-46
  32 646-56-36
  ul. Stara Wieś 17A
  32-340 Gołaczewy
  491-
  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mistrzowie Zabawy"
  Niepubliczne
  51 955-74-14
  ul. Ordona 2
  32-340 Wolbrom
  ---
  Niepubliczne Przedszkole w Kąpielach Wielkich
  Niepubliczne
  32 611-04-79
  Kąpiele Wielkie 75a
  32-340 Kąpiele Wielkie
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 109 Oddziały
 • 1 699 Uczniowie
 • 827 Kobiety
  (uczniowie)
 • 872 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 223 Uczniowie w 1 klasie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 205 Absolwenci
 • 95 Kobiety
  (absolwenci)
 • 110 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Wolbrom
  15,6
  Województwo
  16,5
  Kraj
  16,7
 •  
 • 136,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 116,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,02
  woj. małopolskie
  95,49
  Kraj
  95,71
 • 93,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Wolbrom
  93,41
  Województwo
  94,78
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wolbrom) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Wolbrom) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wolbrom(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wolbrom aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  32 644-10-69
  32 644-10-69
  ul. Mariacka 28
  32-340 Wolbrom
  1434529
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Adama Mickiewicza w Wolbromiu (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  32 646-47-10
  32 649-01-30
  ul. Pod Lasem 1
  32-340 Wolbrom
  9211-
  Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Wierzchowisku (Kardynał Stefan Wyszyński)
  Publiczna
  32 644-16-03
  32 644-16-03
  ul. Wierzchowisko 32b
  32-340 Wierzchowisko
  8131-
  Zespół Szkół w Dłużcu Szkola Podstawowa w Dłużcu (Król Jan III Sobieski)
  Publiczna
  32 644-70-02
  32 644-70-02
  ul. Dłużec 7
  32-340 Dłużec
  8130-
  Szkoła Podstawowa (Król Władysław Łokietek)
  Publiczna
  32 646-51-85
  32 646-51-85
  ul. Szkolna 2
  32-340 Zarzecze
  7123-
  Szkoła Podstawowa w Gołaczewach (im. St. Władysława Reymonta)
  Publiczna
  32 646-56-46
  32 646-56-36
  ul. Stara Wieś 17A
  32-340 Gołaczewy
  6120-
  Szkoła Podstawowa w Łobzowie (Oddział AL Bartosza Głowackiego)
  Publiczna
  32 644-10-60
  ul. 000000000000000000000000000000 220
  32-340 Łobzów
  79111
  Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich (M. Konopnicka)
  Publiczna
  32 644-70-04
  32 644-70-04
  ul. Kąpiele Wielkie 75a
  32-340 Kąpiele Wielkie
  68812
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  32 646-17-61
  32 646-17-61
  Jeżówka 253
  32-340 Jeżówka
  4719
  Szkoła Podstawowa w Chełmie
  Publiczna
  32 644-10-14
  ul. Chełm 98
  32-340 Chełm
  4619
  Filia w Chrząstowicach
  Publiczna
  32 646-54-25
  32 646-56-36
  Chrząstowice 15
  32-340 Chrząstowice
  215-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej
  Niepubliczna
  32 646-49-21
  Poręba Górna 62
  32-340 Poręba Górna
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstwaowa w Porębie Dzierżnej
  Niepubliczna
  32 646-18-31
  Poręba Dzierżna 148
  32-340 Poręba Dzierżna
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 208 Uczniowie
 • 154 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,0%
  26,0%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  29,7
  Województwo
  26,8
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Wolbrom
  28,0
  Województwo
  20,9
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Wolbrom(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wolbrom aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Romuald Traugutt)
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  9250-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  3102-
  Technikum
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  389-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  358-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wolbromiu
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych.
  Publiczna
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wolbrom
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wolbrom, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wolbrom, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wolbrom, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wolbrom - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Wolbrom

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Wolbrom znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 120)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  • Domy i ośrodki kultury w gminie Wolbrom
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Wolbrom: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Wolbrom 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 390 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 56 (uczestnicy: 7 460)
   • wystawy: 6 (uczestnicy: 900)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 190)
   • koncerty: 11 (uczestnicy: 2 900)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 120)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 250)
   • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 2 400)
   • warsztaty: 19 (uczestnicy: 700)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 10 (członkowie: 245)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
   • taneczne: 3 (członkowie: 90)
   • muzyczne: 3 (członkowie: 35)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
   • inne: 1 (członkowie: 25)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 8 (członkowie: 165)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 25)
   • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 60)
   • taneczne: 2 (członkowie: 30)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Kina w gminie Wolbrom
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w gminie Wolbrom działało 1 kino posiadające 2 sale z 428 miejscami na widowni. Odbyło się 1 376 seansów, na które przyszło 24 478 widzów, w tym 397 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 332 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w gminie Wolbrom
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w gminie Wolbrom działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 65 580 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 71 210 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
   • dostępne dla czytelników: 6
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


  • Kluby sportowe w gminie Wolbrom
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w gminie Wolbrom działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 320 członków. Zarejestrowano 334 ćwiczących (mężczyźni: 278, kobiety: 56, chłopcy do lat 18: 214, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (2).

   Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wolbrom w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Gmina Wolbrom - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Wolbrom i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w gminie Wolbrom odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 57,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,4 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku w gminie Wolbrom znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

   Powiat olkuski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w gminie Wolbrom
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 13 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 1 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 14 Ranni
   (rok 2021)
  • 1 Lekko ranni
  • 13 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w gminie Wolbrom w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 57,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Gmina
   57,8
   Małopolskie
   65,7
   Cała Polska
   59,9
  • 4,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • gm. Wolbrom
   4,4
   Małopolskie
   4,2
   Cały kraj
   5,9
  • 62,27 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Gmina
   62,3
   Małopolskie
   76,0
   Cała Polska
   69,4
  • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Gmina Wolbrom
   7,7
   Małopolskie
   6,4
   Kraj
   9,8
  • 107,69 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Tutaj
   107,7
   Województwo
   115,7
   Cała Polska
   115,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 6 Liczba licencji na taksówki
  • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami