Gmina Wiślica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Wiślica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Wiślica to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu buskiego. Gmina Wiślica ma 5 338 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Wiślica.
 • 5 338 Liczba mieszkańców
 • 100,3 km² Powierzchnia
 • 55 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TBU Tablice rejestracyjne
Gmina Wiślica na mapie
Identyfikatory
 • 20.692250.3482 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2601083
Herb gminy Wiślica
Gmina Wiślica herb

Gmina Wiślica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-160Poczta Wiślica

Gmina Wiślica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Wiślica)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wiślica
(41) 369-09-00 900
(41) 369-09-01
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica

Gmina Wiślica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Wiślica ma 5 338 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2018-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Wiślica zawarli w 2021 roku 35 małżeństw, co odpowiada 6,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Wiślica jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Wiślica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -55. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,22 na 1000 mieszkańców gminy Wiślica. W 2021 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 71,9% dziewczynek i 28,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,3% zgonów w gminie Wiślica spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w gminie Wiślica były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Wiślica przypada 16.17 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 60 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Wiślica -32. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,7% mieszkańców gminy Wiślica jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 338 Liczba mieszkańców
 • 2 722 Kobiety
 • 2 616 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Wiślica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Wiślica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Wiślica w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Wiślica
  43,8 lat
  świętokrzyskie
  43,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Wiślica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Wiślica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Wiślica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Wiślica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,5%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Wiślica
  56,9%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Wiślica
  5,7%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Gmina Wiślica
  0,7%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Wiślica w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Wiślica
  6,5
  świętokrzyskie
  4,1
  Cały kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 35 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Wiślica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -55 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -35 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,2
  woj. świętokrzyskie
  -8,0
  Cały kraj
  -4,9
 • -8,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -10,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Wiślica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Wiślica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Wiślica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Wiślica w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 23 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 71,9%
  28,1%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Wiślica
  6,0
  świętokrzyskie
  7,2
  Polska
  8,7
 • 29,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  29,0
  woj. świętokrzyskie
  32,0
  Cała Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 371 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 369 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 373 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 371 g
  woj. świętokrzyskie
  3 350 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 153 Waga 3500g - 3999g
 • 153
 • 183 Waga 3000g - 3499g
 • 183
 • 70 Waga 2500g - 2999g
 • 70
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,04 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Wiślica
  1,04
  świętokrzyskie
  1,11
  Cała Polska
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Wiślica
  0,53
  woj. świętokrzyskie
  0,54
  Cały kraj
  0,64
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Wiślica
  0,40
  świętokrzyskie
  0,47
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Wiślica w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 87 Zgony
 • 43 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,2
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Cały kraj
  13,6
 • 250,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Wiślica
  250,2
  świętokrzyskie
  211,1
  Cały kraj
  156,7
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,2
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Wiślica
  3,8
  woj. świętokrzyskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  2,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Wiślica
  39,3%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Wiślica
  19,3%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Wiślica
  3,2%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Polska
  5,4%
 • 185 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Cały kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Polska
  74,4
 • 318,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Wiślica
  318,8
  świętokrzyskie
  294,3
  Kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Cały kraj
  246,5
 • 649,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 734,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 560,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Wiślica
  649,1
  świętokrzyskie
  562,0
  Polska
  475,8
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,6
  Województwo
  67,5
  Kraj
  70,6
 • 28,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Wiślica
  28,2
  Województwo
  35,0
  Polska
  32,6
 • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  5,6
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Wiślica
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 60 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -30 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -32 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Wiślica w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Wiślica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wiślica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Wiślica oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Wiślica to 1 899 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 350 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Wiślica to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Wiślica to 134,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 74,93% mieszkań posiada łazienkę, 65,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,05% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 899 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 350,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  350,40
  świętokrzyskie
  370,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 94,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  94,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  75,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 33,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  33,20 m2
  woj. świętokrzyskie
  27,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,40
  woj. świętokrzyskie
  3,80
  Polska
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,85
  Województwo
  2,70
  Kraj
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,65
  woj. świętokrzyskie
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Wiślica
  2,25
  Województwo
  3,73
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 68 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  5,67
  Województwo
  4,68
  Cała Polska
  3,90
 • 12,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  12,74
  Województwo
  17,45
  Cały kraj
  24,07
 • 1 616 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 134,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  134,7 m2
  woj. świętokrzyskie
  110,0 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  94,21%
  Województwo
  92,53%
  Cała Polska
  96,97%
 • 82,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Wiślica
  82,99%
  woj. świętokrzyskie
  86,76%
  Polska
  94,01%
 • 74,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Wiślica
  74,93%
  woj. świętokrzyskie
  84,27%
  Kraj
  91,78%
 • 65,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  65,24%
  woj. świętokrzyskie
  79,51%
  Kraj
  83,08%
 • 0,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,05%
  świętokrzyskie
  42,98%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Wiślica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Wiślica na 1000 mieszkańców pracuje 47osób . 78,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 22,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Wiślica wynosiło w 2021 roku 3,2% (3,9% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wiślica wynosiło 4 912,74 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wiślica 310 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 48 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -262.

  62,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wiślica pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Wiślica
  47,0
  woj. świętokrzyskie
  196,0
  Cała Polska
  257,0
 • 3,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 3,9% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • Gmina
  3,2%
  woj. świętokrzyskie
  7,3%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Wiślica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Wiślica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Wiślica w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 913 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Wiślica
  4 913 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Wiślica w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 310 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -262 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,5% Przemysł i budownictwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Wiślica w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 250 Pracujący ogółem
 • 195 Kobiety
 • 55 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Wiślica w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Wiślica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Wiślica
  64,8
  świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 40,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  40,4
  świętokrzyskie
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 165,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Wiślica
  165,6
  Województwo
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Wiślica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Wiślica w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 378 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 304 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (56) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (15) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Wiślica najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (370) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,6% (112) podmiotów, a 66,7% (252) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wiślica najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.3%) oraz Budownictwo (30.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 378 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 112 Przemysł i budownictwo
 • 252 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Wiślica w 2021 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w gminie Wiślica w 2021 roku
 • 304 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 370 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 370
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 378 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 378
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 304 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 95 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 95
 • 94 Budownictwo
 • 94
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wiślica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Wiślica stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 78 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Wiślica wynosi 84,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Wiślica najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,50 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 5,36 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,51 (85%), drogowe - 1,71 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Wiślica.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Wiślica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 78
 • 46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 46
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 14,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,46
  Województwo
  18,46
  Polska
  21,51
 • 8,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Wiślica
  8,50
  świętokrzyskie
  10,81
  Kraj
  12,82
 • 3,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  3,51
  świętokrzyskie
  4,93
  Cały kraj
  5,89
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wiślica
  1,71
  Województwo
  1,97
  Polska
  1,85
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  woj. świętokrzyskie
  0,34
  Kraj
  0,35
 • 5,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Wiślica
  5,36
  woj. świętokrzyskie
  8,73
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Wiślica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  78%
  Kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  80%
  świętokrzyskie
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina Wiślica
  86%
  świętokrzyskie
  81%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Wiślica
  100%
  świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  94%
  świętokrzyskie
  90%
  Cały kraj
  89%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Wiślica
  67%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  53%

Gmina Wiślica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Wiślica wyniosła w 2021 roku 28,8 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Wiślica - 25.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,8 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Wiślica wyniosła w 2021 roku 31,1 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (3.8%). W budżecie gminy Wiślica wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 433 złotych na mieszkańca (7,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,1 złotych na mieszkańca (0,0%).
 • Wydatki budżetu w gminie Wiślica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Wiślica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Wiślica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Wiślica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,1 mln

  3,9 tys(100%)

  26,1 mln

  4,6 tys(100%)

  23,4 mln

  4,2 tys(100%)

  22,4 mln

  4,0 tys(100%)

  24,3 mln

  4,4 tys(100%)

  24,7 mln

  4,5 tys(100%)

  26,3 mln

  4,8 tys(100%)

  28,8 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,9 mln

  (26.9%)

  7,3 mln

  (28.2%)

  6,2 mln

  (26.6%)

  6,2 mln

  (27.8%)

  6,5 mln

  1,2 tys(26.8%)

  7,1 mln

  1,3 tys(28.6%)

  7,0 mln

  1,3 tys(26.6%)

  7,4 mln

  1,4 tys(25.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  (14.4%)

  3,2 mln

  (12.4%)

  2,6 mln

  (11.1%)

  3,3 mln

  (14.8%)

  3,7 mln

  665(15.2%)

  3,5 mln

  643(14.2%)

  3,8 mln

  703(14.5%)

  4,0 mln

  744(13.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  (6.5%)

  2,3 mln

  (8.7%)

  2,5 mln

  (10.9%)

  1,5 mln

  (6.5%)

  1,2 mln

  208(4.7%)

  2,1 mln

  378(8.3%)

  1,7 mln

  316(6.5%)

  2,1 mln

  387(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  (12.5%)

  1,3 mln

  (5%)

  679,1 tys

  (2.9%)

  1,1 mln

  (5.1%)

  1,9 mln

  352(8%)

  1,1 mln

  198(4.4%)

  746,8 tys

  138(2.8%)

  1,6 mln

  298(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  (15.2%)

  2,9 mln

  (11%)

  5,9 mln

  (25.3%)

  819,7 tys

  (3.7%)

  797,2 tys

  144(3.3%)

  1,0 mln

  184(4.1%)

  800,9 tys

  148(3%)

  1,1 mln

  202(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  (6.1%)

  1,8 mln

  (6.9%)

  488,5 tys

  (2.1%)

  486,1 tys

  (2.2%)

  1,5 mln

  265(6.1%)

  667,7 tys

  122(2.7%)

  578,3 tys

  107(2.2%)

  1,0 mln

  192(3.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  577,7 tys

  (2.6%)

  615,3 tys

  (2.4%)

  750,2 tys

  (3.2%)

  799,6 tys

  (3.6%)

  897,6 tys

  162(3.7%)

  814,5 tys

  149(3.3%)

  928,0 tys

  171(3.5%)

  969,8 tys

  182(3.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  727,8 tys

  (3.3%)

  718,5 tys

  (2.8%)

  734,3 tys

  (3.1%)

  742,4 tys

  (3.3%)

  718,2 tys

  130(3%)

  839,5 tys

  154(3.4%)

  755,0 tys

  139(2.9%)

  636,4 tys

  119(2.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  52,7 tys

  (0.2%)

  199,9 tys

  (0.8%)

  52,7 tys

  (0.2%)

  14,2 tys

  (0.1%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  181,0 tys

  33,2(0.7%)

  544,0 tys

  100(2.1%)

  466,7 tys

  87,4(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  (5%)

  4,5 mln

  (17.2%)

  2,5 mln

  (10.6%)

  132,5 tys

  (0.6%)

  315,1 tys

  56,9(1.3%)

  96,5 tys

  17,7(0.4%)

  47,6 tys

  8,8(0.2%)

  429,2 tys

  80,4(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  242,5 tys

  (1.1%)

  192,9 tys

  (0.7%)

  170,6 tys

  (0.7%)

  195,2 tys

  (0.9%)

  249,7 tys

  45,1(1%)

  267,7 tys

  49,1(1.1%)

  242,6 tys

  44,8(0.9%)

  400,6 tys

  75,0(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  627,3 tys

  (2.8%)

  161,9 tys

  (0.6%)

  76,7 tys

  (0.3%)

  50,1 tys

  (0.2%)

  55,9 tys

  10,1(0.2%)

  75,4 tys

  13,8(0.3%)

  153,3 tys

  28,3(0.6%)

  359,4 tys

  67,3(1.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,1 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  2,6 tys

  (0%)

  43,5 tys

  (0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  736,8 tys

  136(2.8%)

  270,1 tys

  50,6(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  422,0 tys

  (1.9%)

  411,6 tys

  (1.6%)

  457,6 tys

  (2%)

  424,5 tys

  (1.9%)

  415,7 tys

  75,0(1.7%)

  442,0 tys

  81,1(1.8%)

  329,0 tys

  60,7(1.3%)

  255,2 tys

  47,8(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  101,2 tys

  (0.5%)

  93,8 tys

  (0.4%)

  106,4 tys

  (0.5%)

  131,8 tys

  (0.6%)

  111,2 tys

  20,1(0.5%)

  93,3 tys

  17,1(0.4%)

  41,8 tys

  7,7(0.2%)

  58,0 tys

  10,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,5 tys

  (0%)

  16,5 tys

  (0.1%)

  28,5 tys

  (0.1%)

  18,9 tys

  (0.1%)

  23,5 tys

  4,2(0.1%)

  29,2 tys

  5,4(0.1%)

  29,2 tys

  5,4(0.1%)

  44,0 tys

  8,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  32,7 tys

  (0.1%)

  63,1 tys

  (0.2%)

  33,2 tys

  (0.1%)

  40,6 tys

  (0.2%)

  26,7 tys

  4,8(0.1%)

  41,2 tys

  7,6(0.2%)

  166,4 tys

  30,7(0.6%)

  41,8 tys

  7,8(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  133,1 tys

  (0.6%)

  245,0 tys

  (0.9%)

  30,1 tys

  (0.1%)

  98,7 tys

  (0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  4,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,3 tys

  (0.2%)

  51,5 tys

  (0.2%)

  5,9 tys

  (0%)

  4,3 tys

  (0%)

  65,5 tys

  11,8(0.3%)

  52,6 tys

  9,6(0.2%)

  51,8 tys

  9,6(0.2%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  29,5 tys

  5,3(0.1%)

  25,7 tys

  4,7(0.1%)

  9,9 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Wiślica według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Wiślica według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Wiślica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Wiślica według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,1 mln

  3,8 tys(100%)

  23,3 mln

  4,2 tys(100%)

  23,8 mln

  4,3 tys(100%)

  22,4 mln

  4,0 tys(100%)

  23,4 mln

  4,2 tys(100%)

  24,6 mln

  4,5 tys(100%)

  30,1 mln

  5,5 tys(100%)

  31,1 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,6 mln

  (35.9%)

  7,7 mln

  (33.1%)

  7,8 mln

  (32.8%)

  8,1 mln

  (36.4%)

  9,0 mln

  1,6 tys(38.7%)

  8,8 mln

  1,6 tys(36%)

  12,8 mln

  2,4 tys(42.7%)

  12,3 mln

  2,3 tys(39.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,1 mln

  (19.2%)

  3,9 mln

  (16.9%)

  3,5 mln

  (14.6%)

  4,3 mln

  (19%)

  4,4 mln

  792(18.8%)

  4,7 mln

  863(19.2%)

  4,6 mln

  855(15.4%)

  5,1 mln

  947(16.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  (14.4%)

  2,6 mln

  (11%)

  5,6 mln

  (23.5%)

  374,0 tys

  (1.7%)

  347,6 tys

  62,7(1.5%)

  503,1 tys

  92,3(2%)

  366,6 tys

  67,6(1.2%)

  1,2 mln

  223(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  (5.1%)

  1,6 mln

  (6.9%)

  460,7 tys

  (1.9%)

  453,0 tys

  (2%)

  987,9 tys

  178(4.2%)

  959,1 tys

  176(3.9%)

  609,6 tys

  112(2%)

  958,4 tys

  180(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  768,0 tys

  (3.6%)

  1,5 mln

  (6.5%)

  2,2 mln

  (9.3%)

  891,9 tys

  (4%)

  555,3 tys

  100(2.4%)

  1,2 mln

  212(4.7%)

  767,4 tys

  142(2.6%)

  914,1 tys

  171(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  (8.8%)

  430,4 tys

  (1.8%)

  291,1 tys

  (1.2%)

  583,8 tys

  (2.6%)

  904,1 tys

  163(3.9%)

  672,5 tys

  123(2.7%)

  413,0 tys

  76,2(1.4%)

  892,8 tys

  167(2.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  526,2 tys

  (2.5%)

  621,1 tys

  (2.7%)

  730,9 tys

  (3.1%)

  662,1 tys

  (3%)

  656,5 tys

  118(2.8%)

  684,2 tys

  125(2.8%)

  745,1 tys

  137(2.5%)

  776,1 tys

  145(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  743,3 tys

  (3.5%)

  1,1 mln

  (4.8%)

  1,1 mln

  (4.6%)

  341,2 tys

  (1.5%)

  273,0 tys

  49,3(1.2%)

  319,9 tys

  58,7(1.3%)

  555,2 tys

  102(1.8%)

  568,8 tys

  107(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  57,9 tys

  (0.3%)

  75,7 tys

  (0.3%)

  272,3 tys

  (1.1%)

  162,5 tys

  (0.7%)

  51,6 tys

  9,3(0.2%)

  58,2 tys

  10,7(0.2%)

  78,1 tys

  14,4(0.3%)

  262,3 tys

  49,1(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  663,3 tys

  122(2.2%)

  205,8 tys

  38,6(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  139,1 tys

  (0.7%)

  64,6 tys

  (0.3%)

  61,5 tys

  (0.3%)

  150,9 tys

  (0.7%)

  140,3 tys

  25,3(0.6%)

  120,5 tys

  22,1(0.5%)

  235,2 tys

  43,4(0.8%)

  152,2 tys

  28,5(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  368,6 tys

  (1.7%)

  1,0 tys

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,8 tys

  8,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  645,5 tys

  (3.1%)

  3,2 mln

  (13.6%)

  1,7 mln

  (7%)

  1,9 tys

  (0%)

  69,6 tys

  12,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  902

  0,2(0%)

  46,6 tys

  8,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,3 tys

  (0.1%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  6,3 tys

  (0%)

  25,0 tys

  4,5(0.1%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  8,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  38,8 tys

  (0.2%)

  25,6 tys

  (0.1%)

  16,1 tys

  (0.1%)

  10,1 tys

  (0%)

  11,8 tys

  2,1(0.1%)

  33,3 tys

  6,1(0.1%)

  39,0 tys

  7,2(0.1%)

  39,0 tys

  7,3(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  119,1 tys

  (0.6%)

  236,7 tys

  (1%)

  55,4 tys

  (0.2%)

  61,5 tys

  (0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  4,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  (0%)

  140

  (0%)

  210

  (0%)

  210

  (0%)

  630

  0,1(0%)

  980

  0,2(0%)

  490

  0,1(0%)

  10,2 tys

  1,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  0,0

  (0%)

  5,0 tys

  (0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  8,0 tys

  1,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  (0%)

  1,6 tys

  (0%)

  1,4 tys

  (0%)

  1,2 tys

  (0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,3 tys

  (0.2%)

  51,5 tys

  (0.2%)

  5,9 tys

  (0%)

  4,3 tys

  (0%)

  65,5 tys

  11,8(0.3%)

  52,6 tys

  9,6(0.2%)

  51,8 tys

  9,6(0.2%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  44,8 tys

  (0.2%)

  169,9 tys

  (0.7%)

  53,3 tys

  (0.2%)

  0,0

  (0%)

  43,0 tys

  7,8(0.2%)

  74,7 tys

  13,7(0.3%)

  501,7 tys

  92,6(1.7%)

  223

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Wiślica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 071 mieszkańców gminy Wiślica jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 563 kobiet oraz 508 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 23,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców gminy Wiślica, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 15,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Wiślica mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Wiślica największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (25,6%).

  W roku 2021 w gminie Wiślica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 88 dzieci (49 dziewczynek oraz 39 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Wiślica mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 25 dzieci (11 dziewczynek oraz 14 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  16,2% mieszkańców gminy Wiślica w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 539 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 317 uczniów (174 kobiety oraz 143 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Wiślica placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 28 oddziałach uczyło się 356 uczniów (195 kobiet oraz 161 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,2 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 19,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,1% mieszkańców gminy Wiślica w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • gm. Wiślica
  19,6%
  Województwo
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Wiślica
  34,0%
  Województwo
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina Wiślica
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Wiślica
  8,1%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  23,2%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,0%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  15,9%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  2,9%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 539 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  539,0
  Województwo
  884,0
  Kraj
  896,0
 • 1,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Wiślica
  1,40
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Wiślica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 39 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,7%
  44,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 22 4 lata
 • 22
 • 20 5 lata
 • 20
 • 28 6 lat
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 12 4 lata
 • 12
 • 10 5 lata
 • 10
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 10 4 lata
 • 10
 • 10 5 lata
 • 10
 • 13 6 lat
 • 13
 • 21 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Wiślica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wiślica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE W WIŚLICY
  Publiczne
  41 379-21-95
  41 370-20-16
  ul. PODWALE 1
  28-160 Wiślica
  349-
 • Szkoły podstawowe w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Wiślica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 317 Uczniowie
 • 174 Kobiety
  (uczniowie)
 • 143 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,9%
  45,1%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  13,2
  woj. świętokrzyskie
  14,9
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 34,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Wiślica(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Wiślica aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚLICY
  Publiczna
  41 379-20-26
  41 379-20-26
  ul. PODWALE 1
  28-160 Wiślica
  15301-
  Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych
  Publiczna
  41 379-26-15
  Skotniki Dolne 41
  28-160 Skotniki Dolne
  75917
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Wiślica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Wiślica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Wiślica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wiślica - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Muzea w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Wiślica działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1).

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kluby sportowe w gminie Wiślica
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Wiślica działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 186 członków. Zarejestrowano 119 ćwiczących (mężczyźni: 94, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 68, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Wiślica w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Wiślica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Wiślica i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 29 wypadków drogowych w gminie Wiślica odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 542,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 205,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Wiślica znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Wiślica
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 8 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Wiślica w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 542,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina
  542,4
  Województwo
  1 238,0
  Kraj
  1 035,8
 • 205,72 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Gmina Wiślica
  205,7
  Województwo
  128,2
  Polska
  98,5
 • 430,15 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  430,1
  Województwo
  1 519,1
  Kraj
  1 251,4
 • 37,93 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  37,9
  Województwo
  10,4
  Kraj
  9,5
 • 79,31 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • gm. Wiślica
  79,3
  woj. świętokrzyskie
  122,7
  Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Wiślica w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 438,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  438,6 km
  Województwo
  357,6 km
  Polska
  591,9 km
 • 8,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  8,2 km
  woj. świętokrzyskie
  3,5 km
  Polska
  4,9 km