Gmina Trzebinia w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Trzebinia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Trzebinia to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Gmina Trzebinia ma 33 361 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 26,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 28,3% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Trzebinia.
 • 33 361 Liczba mieszkańców
 • 105,4 km² Powierzchnia
 • 324 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Anatol Okoczuk Burmistrz gminy
Gmina Trzebinia na mapie
Identyfikatory
 • 19.469450.1585 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1203053
Herb gminy Trzebinia
Gmina Trzebinia herb
Flaga gminy Trzebinia
Gmina Trzebinia flaga

Gmina Trzebinia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-530Poczta Filia UP Trzebinia 002, ul. Piłsudskiego 2
32-540Poczta Trzebinia, ul. Dworcowa 10
32-540Skrytki Pocztowe Poczta Trzebinia, ul. Dworcowa 10
32-541Poczta Filia UP Trzebinia 002, Osiedle Gaj 22
32-543Poczta Oddział UP Trzebinia 002
32-545Poczta Karniowice
32-546Poczta Oddział UP Trzebinia 002

Gmina Trzebinia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Trzebinia)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miasta w Trzebini
(32) 612-12-27
(32) 612-11-47
ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów

Gmina Trzebinia - Wsie należące do gminy

Gmina Trzebinia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Trzebinia ma 33 361 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Trzebinia zawarli w 2021 roku 124 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  25,6% mieszkańców gminy Trzebinia jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Trzebinia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -267. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,98 na 1000 mieszkańców gminy Trzebinia. W 2021 roku urodziło się 261 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,6% zgonów w gminie Trzebinia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w gminie Trzebinia były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Trzebinia przypada 15.77 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 305 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 334 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Trzebinia -29. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  58,9% mieszkańców gminy Trzebinia jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 361 Liczba mieszkańców
 • 17 157 Kobiety
 • 16 204 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Trzebinia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Trzebinia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Trzebinia w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Trzebinia
  43,4 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Trzebinia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Trzebinia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Trzebinia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Trzebinia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,6% Kawalerowie/Panny
 • gm. Trzebinia
  25,6%
  Województwo
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,8%
  Małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Trzebinia
  9,7%
  Małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Trzebinia
  7,9%
  Małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • gm. Trzebinia
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Trzebinia w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Trzebinia
  3,7
  woj. małopolskie
  4,9
  Cała Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,4
  woj. małopolskie
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 124 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Trzebinia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -267 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -135 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -132 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -8,0
  Małopolskie
  -2,2
  Polska
  -4,9
 • -8,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Trzebinia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Trzebinia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Trzebinia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Trzebinia w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 261 Urodzenia żywe
 • 127 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 134 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Trzebinia
  7,8
  Małopolskie
  9,8
  Polska
  8,7
 • 32,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Trzebinia
  32,1
  woj. małopolskie
  41,1
  Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 406 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Trzebinia
  3 334 g
  Małopolskie
  3 319 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 60 Waga 4000g - 4499g
 • 60
 • 263 Waga 3500g - 3999g
 • 263
 • 353 Waga 3000g - 3499g
 • 353
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,12
  Województwo
  1,39
  Cały kraj
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Trzebinia
  0,55
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,64
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  Małopolskie
  0,82
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Trzebinia w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 528 Zgony
 • 262 Kobiety
  (Zgony)
 • 266 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,6%
  50,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Trzebinia
  15,8
  Województwo
  12,0
  Kraj
  13,6
 • 208,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  208,3
  Województwo
  122,4
  Cały kraj
  156,7
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,3
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Trzebinia
  4,0
  Małopolskie
  2,9
  Kraj
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Trzebinia
  36,6%
  Małopolskie
  38,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  19,4%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  Województwo
  5,0%
  Cały kraj
  5,4%
 • 304 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 290,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,4
  Województwo
  251,3
  Cała Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Cała Polska
  246,5
 • 548,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 572,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 523,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Trzebinia
  548,7
  Małopolskie
  452,3
  Cały kraj
  475,8
 • 84,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Trzebinia
  84,2
  Małopolskie
  60,9
  Kraj
  70,6
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Trzebinia
  31,9
  Małopolskie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,0
  woj. małopolskie
  6,6
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Trzebinia
  0,6%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 305 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 155 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 150 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 334 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 175 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 159 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Trzebinia w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Trzebinia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzebinia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Trzebinia oddano do użytku 85 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Trzebinia to 12 002 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  92,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Trzebinia to 5,42 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Trzebinia to 145,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,83% mieszkań posiada łazienkę, 86,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,42% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 002 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 356,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Trzebinia
  356,90
  woj. małopolskie
  363,30
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  76,90 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Trzebinia
  27,40 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,99
  Małopolskie
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Trzebinia
  2,80
  Województwo
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,70
  Województwo
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 85 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Trzebinia
  2,55
  Województwo
  6,43
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 461 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Trzebinia
  5,42
  Województwo
  4,02
  Kraj
  3,90
 • 13,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Trzebinia
  13,82
  Małopolskie
  25,89
  Cała Polska
  24,07
 • 12 356 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 145,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  145,4 m2
  Województwo
  98,4 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,37 m2
  Województwo
  0,63 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,73%
  Województwo
  97,03%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,78%
  woj. małopolskie
  95,28%
  Cały kraj
  94,01%
 • 94,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Trzebinia
  94,83%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Kraj
  91,78%
 • 86,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,17%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Polska
  83,08%
 • 78,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Trzebinia
  78,42%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Trzebinia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Trzebinia na 1000 mieszkańców pracuje 200osób . 38,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 62,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Trzebinia wynosiło w 2021 roku 7,0% (7,7% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Trzebinia wynosiło 5 321,95 PLN, co odpowiada 88.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Trzebinia 3 969 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 147 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -822.

  8,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Trzebinia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 200 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Trzebinia
  200,0
  Województwo
  255,0
  Kraj
  257,0
 • 7,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,7% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Gmina Trzebinia
  7,0%
  Województwo
  4,5%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Trzebinia w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Trzebinia w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Trzebinia w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 322 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Trzebinia
  5 322 PLN
  Województwo
  6 047 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Trzebinia w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 969 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 147 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -822 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,9% Przemysł i budownictwo
 • 25,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,1% Pozostałe
 • 45,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Trzebinia w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 672 Pracujący ogółem
 • 2 537 Kobiety
 • 4 135 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Trzebinia w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Trzebinia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Trzebinia
  69,7
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 41,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Trzebinia
  41,5
  Małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 147,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  147,2
  woj. małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Trzebinia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Trzebinia w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 818 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 860 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 226 nowych podmiotów, a 128 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (309) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (194) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (349) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (104) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Trzebinia najwięcej (296) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 677) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (38) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,8% (1 023) podmiotów, a 72,2% (2 757) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Trzebinia najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 818 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 023 Przemysł i budownictwo
 • 2 757 Pozostała działalność
 • 226 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Trzebinia w 2021 roku
 • 128 Podmioty wyrejestrowane w gminie Trzebinia w 2021 roku
 • 2 860 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 677 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 677
 • 120 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 120
 • 19 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 816 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 816
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 281 Spółki handlowe ogółem
 • 281
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 229  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 229
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 296 Spółki cywilne ogółem
 • 296
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 860 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 734 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 734
 • 498 Budownictwo
 • 498
 • 308 Przetwórstwo przemysłowe
 • 308
 • 284 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 284
 • 238 Transport i gospodarka magazynowa
 • 238
 • 142 Pozostała działalność
 • 142
 • 128 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 128
 • 92 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 92
 • 91 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 91
 • 90 Informacja i komunikacja
 • 90
 • 70 Edukacja
 • 70
 • 60 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 60
 • 38 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 38
 • 32 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 32
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzebinia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Trzebinia stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 743 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,19 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Trzebinia wynosi 78,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Trzebinia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,22 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 11,11 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,55 (75%), drogowe - 1,57 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Trzebinia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Trzebinia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 743 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 743
 • 477 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 477
 • 186 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 186
 • 53 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 53
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 17
 • 372 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 372
 • 22,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  22,19
  Małopolskie
  20,48
  Cała Polska
  21,51
 • 14,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Trzebinia
  14,22
  Małopolskie
  10,79
  Cała Polska
  12,82
 • 5,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,55
  woj. małopolskie
  7,08
  Polska
  5,89
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Trzebinia
  1,57
  Województwo
  1,29
  Polska
  1,85
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,51
  woj. małopolskie
  0,25
  Polska
  0,35
 • 11,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Trzebinia
  11,11
  Małopolskie
  9,25
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Trzebinia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  77%
  Województwo
  70%
  Polska
  64%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Trzebinia
  75%
  woj. małopolskie
  76%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  woj. małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Trzebinia
  85%
  woj. małopolskie
  83%
  Cała Polska
  89%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  Małopolskie
  57%
  Cały kraj
  53%

Gmina Trzebinia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Trzebinia wyniosła w 2021 roku 165,6 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Trzebinia - 32.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,9 mln złotych, czyli 8,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Trzebinia wyniosła w 2021 roku 180,9 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (2.7%). W budżecie gminy Trzebinia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (22,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 171 złotych na mieszkańca (3,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Trzebinia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Trzebinia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Trzebinia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Trzebinia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,1 mln

  2,9 tys(100%)

  98,2 mln

  2,9 tys(100%)

  115,9 mln

  3,4 tys(100%)

  127,4 mln

  3,7 tys(100%)

  138,4 mln

  4,1 tys(100%)

  145,7 mln

  4,3 tys(100%)

  159,7 mln

  4,7 tys(100%)

  165,6 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,3 mln

  971(33.9%)

  34,2 mln

  1,0 tys(34.9%)

  35,6 mln

  1,0 tys(30.7%)

  38,1 mln

  1,1 tys(29.9%)

  40,2 mln

  1,2 tys(29%)

  42,1 mln

  1,2 tys(28.9%)

  47,3 mln

  1,4 tys(29.6%)

  53,4 mln

  1,6 tys(32.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,2 mln

  356(12.4%)

  12,2 mln

  355(12.4%)

  12,4 mln

  364(10.7%)

  14,9 mln

  437(11.7%)

  16,4 mln

  482(11.8%)

  18,1 mln

  536(12.4%)

  17,7 mln

  525(11.1%)

  17,4 mln

  522(10.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,3 mln

  445(15.5%)

  16,0 mln

  468(16.3%)

  31,5 mln

  922(27.2%)

  9,5 mln

  280(7.5%)

  9,8 mln

  289(7.1%)

  10,3 mln

  305(7.1%)

  11,4 mln

  338(7.1%)

  12,2 mln

  366(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,8 mln

  227(7.9%)

  8,3 mln

  243(8.5%)

  9,2 mln

  269(7.9%)

  7,7 mln

  224(6%)

  10,2 mln

  300(7.4%)

  11,0 mln

  327(7.6%)

  9,5 mln

  283(5.9%)

  10,6 mln

  318(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,6 mln

  251(8.8%)

  8,2 mln

  239(8.3%)

  9,1 mln

  266(7.8%)

  11,5 mln

  337(9%)

  7,4 mln

  217(5.3%)

  10,9 mln

  322(7.5%)

  10,3 mln

  307(6.5%)

  10,4 mln

  310(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,6 mln

  164(5.7%)

  5,0 mln

  145(5.1%)

  5,3 mln

  154(4.5%)

  5,6 mln

  163(4.4%)

  5,7 mln

  168(4.1%)

  5,8 mln

  170(4%)

  5,9 mln

  174(3.7%)

  6,2 mln

  185(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,7 mln

  138(4.8%)

  4,3 mln

  125(4.4%)

  5,8 mln

  171(5%)

  4,4 mln

  130(3.5%)

  3,2 mln

  95,3(2.3%)

  3,4 mln

  101(2.3%)

  4,0 mln

  118(2.5%)

  4,8 mln

  143(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  63,1(2.2%)

  2,1 mln

  61,7(2.2%)

  2,6 mln

  76,4(2.3%)

  2,2 mln

  65,3(1.7%)

  2,7 mln

  80,0(2%)

  2,9 mln

  85,1(2%)

  4,9 mln

  146(3.1%)

  3,0 mln

  89,5(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  827,3 tys

  24,1(0.8%)

  825,2 tys

  24,1(0.8%)

  659,4 tys

  19,3(0.6%)

  865,2 tys

  25,4(0.7%)

  683,4 tys

  20,1(0.5%)

  802,8 tys

  23,8(0.6%)

  829,1 tys

  24,7(0.5%)

  1,1 mln

  32,0(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  580,9 tys

  17,0(0.6%)

  637,7 tys

  18,6(0.6%)

  781,1 tys

  22,9(0.7%)

  1,1 mln

  32,9(0.9%)

  825,1 tys

  24,3(0.6%)

  881,6 tys

  26,1(0.6%)

  787,5 tys

  23,4(0.5%)

  938,1 tys

  28,1(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  986,0 tys

  28,8(1%)

  3,0 mln

  86,6(3%)

  899,8 tys

  26,3(0.8%)

  2,0 mln

  58,2(1.6%)

  1,5 mln

  44,2(1.1%)

  1,1 mln

  32,4(0.8%)

  1,1 mln

  32,3(0.7%)

  821,0 tys

  24,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  708,8 tys

  20,7(0.7%)

  677,0 tys

  19,8(0.7%)

  768,3 tys

  22,5(0.7%)

  1,1 mln

  33,3(0.9%)

  564,8 tys

  16,6(0.4%)

  829,2 tys

  24,5(0.6%)

  662,9 tys

  19,7(0.4%)

  773,1 tys

  23,2(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  234,3 tys

  6,8(0.2%)

  168,9 tys

  4,9(0.2%)

  65,7 tys

  1,9(0.1%)

  263,5 tys

  7,7(0.2%)

  132,2 tys

  3,9(0.1%)

  193,3 tys

  5,7(0.1%)

  219,3 tys

  6,5(0.1%)

  290,5 tys

  8,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  41,8(1.5%)

  1,0 mln

  30,5(1.1%)

  787,8 tys

  23,0(0.7%)

  628,0 tys

  18,4(0.5%)

  521,8 tys

  15,3(0.4%)

  481,8 tys

  14,3(0.3%)

  237,1 tys

  7,0(0.1%)

  106,1 tys

  3,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  39,9(1.4%)

  45,9 tys

  1,3(0%)

  24,8 tys

  0,7(0%)

  14,1 tys

  0,4(0%)

  24,7 tys

  0,7(0%)

  23,9 tys

  0,7(0%)

  37,0 tys

  1,1(0%)

  35,1 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  254,1 tys

  7,4(0.3%)

  256,9 tys

  7,5(0.3%)

  30,5 tys

  0,9(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  221,7 tys

  6,5(0.2%)

  246,2 tys

  7,3(0.2%)

  239,1 tys

  7,1(0.1%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,0 tys

  0,3(0%)

  22,0 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,9 tys

  0,3(0%)

  18,0 tys

  0,5(0%)

  236,3 tys

  6,9(0.2%)

  55,7 tys

  1,6(0%)

  10,0 mln

  293(7.2%)

  15,2 tys

  0,4(0%)

  23,3 tys

  0,7(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  971

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  156,1 tys

  4,6(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,8 mln

  53,0(1.9%)

  1,0 mln

  30,7(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  275,3 tys

  8,0(0.3%)

  218,7 tys

  6,4(0.2%)

  80,0 tys

  2,3(0.1%)

  63,2 tys

  1,9(0%)

  40,1 tys

  1,2(0%)

  58,9 tys

  1,7(0%)

  29,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  271

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Trzebinia według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Trzebinia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Trzebinia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Trzebinia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  102,9 mln

  3,0 tys(100%)

  105,8 mln

  3,1 tys(100%)

  127,1 mln

  3,7 tys(100%)

  135,9 mln

  4,0 tys(100%)

  147,0 mln

  4,3 tys(100%)

  159,5 mln

  4,7 tys(100%)

  165,3 mln

  4,9 tys(100%)

  180,9 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  59,9 mln

  1,7 tys(58.2%)

  63,3 mln

  1,9 tys(59.8%)

  66,3 mln

  1,9 tys(52.2%)

  70,2 mln

  2,1 tys(51.7%)

  76,4 mln

  2,2 tys(52%)

  78,9 mln

  2,3 tys(49.5%)

  77,1 mln

  2,3 tys(46.6%)

  84,7 mln

  2,5 tys(46.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,8 mln

  577(19.2%)

  21,5 mln

  627(20.3%)

  22,5 mln

  657(17.7%)

  22,9 mln

  672(16.9%)

  24,4 mln

  717(16.6%)

  26,5 mln

  784(16.6%)

  30,2 mln

  897(18.3%)

  37,9 mln

  1,1 tys(21%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,5 mln

  161(5.4%)

  4,9 mln

  142(4.6%)

  5,3 mln

  156(4.2%)

  3,5 mln

  103(2.6%)

  2,9 mln

  83,9(1.9%)

  8,9 mln

  264(5.6%)

  4,0 mln

  119(2.4%)

  5,0 mln

  149(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,8 mln

  81,8(2.7%)

  3,2 mln

  92,4(3%)

  3,4 mln

  99,9(2.7%)

  3,9 mln

  113(2.8%)

  3,6 mln

  106(2.4%)

  3,3 mln

  98,1(2.1%)

  4,1 mln

  122(2.5%)

  4,6 mln

  137(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  238(7.9%)

  8,8 mln

  256(8.3%)

  24,0 mln

  703(18.9%)

  3,0 mln

  87,0(2.2%)

  2,9 mln

  85,6(2%)

  3,0 mln

  88,9(1.9%)

  3,4 mln

  101(2%)

  3,6 mln

  108(2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  59,0(2%)

  1,8 mln

  51,4(1.7%)

  2,6 mln

  75,6(2%)

  2,1 mln

  60,8(1.5%)

  1,7 mln

  49,2(1.1%)

  2,0 mln

  59,3(1.3%)

  978,3 tys

  29,1(0.6%)

  1,6 mln

  47,1(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 tys

  0,2(0%)

  217,6 tys

  6,4(0.2%)

  1,6 mln

  46,3(1.2%)

  2,6 mln

  77,0(1.9%)

  180,1 tys

  5,3(0.1%)

  547,9 tys

  16,2(0.3%)

  1,3 mln

  38,7(0.8%)

  1,0 mln

  31,0(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  595,0 tys

  17,4(0.6%)

  233,7 tys

  6,8(0.2%)

  880,6 tys

  25,8(0.7%)

  424,8 tys

  12,5(0.3%)

  868,5 tys

  25,5(0.6%)

  400,9 tys

  11,9(0.3%)

  485,7 tys

  14,4(0.3%)

  523,1 tys

  15,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,6 tys

  0,2(0%)

  757

  0,0(0%)

  58,3 tys

  1,7(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  165,7 tys

  4,9(0.1%)

  101,4 tys

  3,0(0.1%)

  683,2 tys

  20,3(0.4%)

  247,6 tys

  7,4(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  258,8 tys

  7,6(0.3%)

  35,2 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  328,5 tys

  9,6(0.2%)

  67,7 tys

  2,0(0%)

  257,2 tys

  7,6(0.2%)

  231,3 tys

  6,9(0.1%)

  215,4 tys

  6,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  110,4 tys

  3,2(0.1%)

  142,5 tys

  4,2(0.1%)

  141,1 tys

  4,1(0.1%)

  298,1 tys

  8,7(0.2%)

  87,5 tys

  2,6(0.1%)

  241,2 tys

  7,1(0.2%)

  160,2 tys

  4,8(0.1%)

  147,7 tys

  4,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  15,8 tys

  0,5(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  124,0 tys

  3,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  229,6 tys

  6,7(0.2%)

  197,1 tys

  5,8(0.2%)

  196,7 tys

  5,8(0.2%)

  202,0 tys

  5,9(0.1%)

  159,4 tys

  4,7(0.1%)

  149,7 tys

  4,4(0.1%)

  129,0 tys

  3,8(0.1%)

  119,9 tys

  3,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  36,1 tys

  1,1(0%)

  37,5 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  317,7 tys

  9,3(0.2%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  19,1 tys

  0,6(0%)

  29,6 tys

  0,9(0%)

  25,9 tys

  0,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  111,2 tys

  3,2(0.1%)

  156,5 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  254,1 tys

  7,4(0.2%)

  256,9 tys

  7,5(0.2%)

  30,5 tys

  0,9(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  221,7 tys

  6,5(0.2%)

  246,2 tys

  7,3(0.2%)

  239,1 tys

  7,1(0.1%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  16,3 tys

  0,5(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  12,1 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  582,2 tys

  17,0(0.6%)

  363,3 tys

  10,6(0.3%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  2,2 mln

  65,5(2.2%)

  783,7 tys

  22,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,3(0%)

  6,6 mln

  194(4.5%)

  503,9 tys

  14,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  271

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  252,7 tys

  7,4(0.2%)

  74,7 tys

  2,2(0.1%)

  49,6 tys

  1,5(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Trzebinia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 895 mieszkańców gminy Trzebinia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 352 kobiet oraz 3 543 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców gminy Trzebinia, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,6% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Trzebinia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Trzebinia największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,6%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz średnie zawodowe (27,2%).

  W roku 2021 w gminie Trzebinia mieściło się 16 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 979 dzieci (492 dziewczynki oraz 487 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Trzebinia mieściło się 8 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 594 dzieci (282 dziewczynki oraz 312 chłopców). Dostępnych było 596 miejsc.

  17,4% mieszkańców gminy Trzebinia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 935 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 16 szkół podstawowych, w których w 160 oddziałach uczyło się 2 618 uczniów (1 268 kobiet oraz 1 350 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Trzebinia placówkę miało 12 szkół podstawowych, w których w 99 oddziałach uczyło się 1 774 uczniów (845 kobiet oraz 929 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów.

  W gminie Trzebinia znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 251 uczniów (135 kobiet oraz 116 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 43 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Trzebinia placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 211 uczniów (155 kobiet oraz 56 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 90 absolwentów.

  W gminie Trzebinia znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 121 uczniów (41 kobiet oraz 80 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,9 uczniów. 20,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców gminy Trzebinia w wieku potencjalnej nauki (22,2% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • gm. Trzebinia
  20,8%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 24,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  38,2%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,7%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Trzebinia
  12,1%
  Małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,3%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  Województwo
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,9%
  Małopolskie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  12,6%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  2,7%
  Małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 935 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  935,0
  Małopolskie
  901,0
  Polska
  896,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,84
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 51 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 118 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Trzebinia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 979 Dzieci
 • 492 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 487 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 222 3 lata
 • 222
 • 236 4 lata
 • 236
 • 237 5 lata
 • 237
 • 243 6 lat
 • 243
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 100 3 lata
 • 100
 • 124 4 lata
 • 124
 • 122 5 lata
 • 122
 • 126 6 lat
 • 126
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 122 3 lata
 • 122
 • 112 4 lata
 • 112
 • 115 5 lata
 • 115
 • 117 6 lat
 • 117
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 176 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 65,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 65,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Trzebinia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Trzebinia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr1 im. J. Korczaka w Trzebini (Janusz Korczak)
  Publiczne
  32 612-12-45
  32 612-12-45
  ul. Kościuszki 2
  32-540 Trzebinia
  613612
  Przedszkole samorzadowe nr 6 im.Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczne
  32 711-86-66
  32 711-86-66
  ul. Osiedle Gaj 32
  32-541 Trzebinia
  512511
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  ul. Kamieniec 1
  32-546 Młoszowa
  4104-
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W TRZEBINI
  Publiczne
  32 612-13-22
  32 612-13-22
  ul. OCHRONKOWA 16
  32-540 Trzebinia
  3788
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4
  Publiczne
  32 753-61-71
  32 753-61-71
  ul. POPRZECZNA 1
  32-540 Trzebinia
  3737
  Przedszkole Samorządowe w Myslachowicach
  Publiczne
  32 613-70-97
  ul. Trzebińska 5
  32-543 Myślachowice
  3676
  Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie
  Publiczne
  32 613-75-71
  32 613-75-71
  ul. Krakowska 32
  32-540 Bolęcin
  3638
  Przedszkole Samorządowe nr 3
  Publiczne
  32 611-01-45
  32 611-01-45
  ul. Grunwaldzka 107
  32-541 Trzebinia
  2536
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W CZYŻÓWCE
  Publiczne
  32 711-64-66
  32 711-64-66
  ul. SZKOLNA 11
  32-541 Czyżówka
  234-
  SPOŁECZNE PRZEDSZKOLE W PŁOKACH
  Publiczne
  32 613-73-06
  32 613-73-06
  ul. SZKOLNA 6
  32-543 Płoki
  2346
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.Juliusza Słowackiego w Lgocie (Juliusz Słowacki)
  Publiczny
  32 613-70-02
  32 613-70-02
  ul. Szkolna 1
  32-543 Lgota
  1253
  CHMURKOWE OPOWIEŚCI (-)
  Niepubliczne
  50 807-63-14
  32 753-37-19
  ul. KOCHANOWSKIEGO 22 C
  32-540 Trzebinia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "BŁĘKITNA LAGUNA 2"
  Niepubliczne
  50 390-16-30
  ul. Rynek 23b
  32-540 Trzebinia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językowe "BŁĘKITNA LAGUNA"
  Niepubliczne
  50 817-99-12
  ul. Grunwaldzka 93
  32-541 Trzebinia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Językowo- Muzyczne "Akademia Miki"
  Niepubliczne
  50 608-80-58
  ul. Konopnickiej 2
  32-540 Trzebinia
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Trzebinia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 154 Oddziały
 • 2 606 Uczniowie
 • 1 263 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 343 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 330 Uczniowie w 1 klasie
 • 152 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 178 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 285 Absolwenci
 • 145 Kobiety
  (absolwenci)
 • 140 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Trzebinia
  16,4
  woj. małopolskie
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,4
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 2,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,0
 •  
 • 217,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 179,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Trzebinia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Trzebinia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im Jana PawłaII w Trzebini (Jan Paweł II w Trzebini)
  Publiczna
  ul. Os.ZWM 21
  32-540 Trzebinia
  20425-
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini (Ignacy Łukasiewicz)
  Publiczna
  32 753-59-34
  32 753-59-34
  ul. 1 Maja 60
  32-540 Trzebinia
  1430924
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  32 711-85-79
  32 711-85-79
  ul. os. Gaj 39
  32-541 Trzebinia
  1225624
  Szkoła Podstawowa im. Sw. Jadwigi-Królowej w Dulowej (Św. Jadwiga-Królowa)
  Publiczna
  32 613-80-05
  32 613-80-05
  ul. Paderewskiego 65
  32-545 Dulowa
  818016
  Szkoła Podstawowa im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego
  Publiczna
  ul. Kamieniec 1
  32-546 Młoszowa
  7141-
  SZKOŁA PODSTAWOWA (WŁADYSŁAW BRONIEWSKI)
  Publiczna
  32 613-80-06
  32 613-80-06
  ul. SZKOLNA 17
  32-545 Psary
  812915
  Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Bolęcinie (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  32 613-75-74
  32 613-75-74
  ul. Zakopiańska 14
  32-540 Bolęcin
  712913
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini (Leon Kruczkowski)
  Publiczna
  32 612-13-20
  32 612-13-20
  ul. 24 Stycznia 47
  32-540 Trzebinia
  611311
  Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
  Publiczna
  32 613-70-82
  32 613-70-82
  ul. Trzebińska 15
  32-543 Myślachowice
  610311
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZYŻÓWCE (ADAM MICKIEWICZ)
  Publiczna
  32 711-64-66
  32 711-64-66
  ul. SZKOLNA 11
  32-541 Czyżówka
  793-
  Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego (Juliusz Słowacki)
  Publiczna
  32 613-70-02
  32 613-70-02
  ul. Szkolna 1
  32-543 Lgota
  78212
  SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOKACH
  Publiczna
  32 613-73-06
  32 613-73-06
  ul. SZKOLNA 6
  32-543 Płoki
  65719
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Trzebinia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 251 Uczniowie
 • 135 Kobiety
  (uczniowie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  27,9
  Małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Trzebinia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,2
  Województwo
  20,9
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Trzebinia(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Trzebinia aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 w Trzebini
  Publiczne
  32 612-11-85
  32 612-11-85
  ul. Krakowska 12
  32-540 Trzebinia
  17447-
  Technikum Nr 2 w Trzebini
  Publiczne
  32 711-53-46
  32 711-53-46
  ul. Gwarków 3
  32-541 Trzebinia
  13304-
  Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
  Publiczne
  32 612-22-01
  32 612-22-01
  ul. GRUNWALDZKA 101
  32-541 Trzebinia
  612620
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Trzebini
  Publiczna
  32 711-53-46
  32 711-53-46
  ul. Gwarków 3
  32-541 Trzebinia
  495-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Trzebini
  Publiczna
  32 612-11-85
  32 612-11-85
  ul. Krakowska 12
  32-540 Trzebinia
  ---
  Szkoła Policealna Nr 1 w Trzebini
  Publiczna
  32 612-11-85
  32 612-11-85
  ul. Krakowska 12
  32-540 Trzebinia
  ---
  Szkoła Policealna Nr 2 w Trzebini
  Publiczna
  32 711-53-46
  ul. GWARKÓW 3
  32-541 Trzebinia
  ---
  I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini im. Marii Skłodowskiej-Curie (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczne
  32 612-11-85
  32 612-11-85
  ul. Krakowska 12
  32-541 Trzebinia
  ---
  Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
  Publiczne
  32 612-22-01
  32 612-22-01
  ul. GRUNWALDZKA 101
  32-541 Trzebinia
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Trzebinia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Trzebinia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Trzebinia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzebinia - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Trzebinia

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Trzebinia znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 330)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Trzebinia: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Trzebinia 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 877 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 442 (uczestnicy: 17 605)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 520)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 930)
  • koncerty: 29 (uczestnicy: 2 840)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 57 (uczestnicy: 4 981)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 66 (uczestnicy: 4 262)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 684)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 499)
  • warsztaty: 248 (uczestnicy: 2 872)
  • inne: 5 (uczestnicy: 17)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 734)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 148)
  • taneczne: 4 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 19)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 7 (członkowie: 44)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 25 (członkowie: 273)
  • literackie: 1 (członkowie: 2)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 142)
  • inne: 2 (członkowie: 28)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 174)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 68)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 41)
  • tańca: 1 (absolwenci: 65)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 120)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 9)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 76)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Trzebinia działało 1 kino posiadające 1 salę z 213 miejscami na widowni. Odbyło się 501 seansów, na które przyszło 12 758 widzów, w tym 133 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 363 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Trzebinia działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 189 835 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 198 386 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 65
  • dostępne dla czytelników: 31
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 31
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w gminie Trzebinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Trzebinia działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 609 członków. Zarejestrowano 597 ćwiczących (mężczyźni: 422, kobiety: 175, chłopcy do lat 18: 287, dziewczęta do lat 18: 142). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (18) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Trzebinia w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Trzebinia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Trzebinia i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Trzebinia odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 23,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Trzebinia znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 11 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Trzebinia
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 8 Ranni
  (rok 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Trzebinia w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 23,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Trzebinia
  23,9
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  59,9
 • 2,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  4,2
  Kraj
  5,9
 • 23,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  23,9
  Małopolskie
  76,0
  Kraj
  69,4
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  12,5
  Województwo
  6,4
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  100,0
  woj. małopolskie
  115,7
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Trzebinia w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 132,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Trzebinia
  132,8 km
  Województwo
  551,4 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,4 km
  woj. małopolskie
  2,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami