Gmina Tarczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Tarczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Tarczyn to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu piaseczyńskiego. Gmina Tarczyn ma 12 384 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 18,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Tarczyn.
 • 12 384 Liczba mieszkańców
 • 114,3 km² Powierzchnia
 • 108 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WPI Tablice rejestracyjne
 • Barbara Galicz Burmistrz gminy
Gmina Tarczyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.833751.9784 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1418063
Herb gminy Tarczyn
Gmina Tarczyn herb

Gmina Tarczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-555Poczta Tarczyn koło Warszawy, ul. Rynek 15

Gmina Tarczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Tarczyn)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Tarczynie
(22) 715-79-00
(22) 727-81-91
ul. Juliana Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn
ZUS Inspektorat w Grójcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. J. Matejki 10
05-600 Grójec

Gmina Tarczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Tarczyn ma 12 384 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2003-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 20,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Tarczyn zawarli w 2022 roku 52 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,8% mieszkańców gminy Tarczyn jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,2% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Tarczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,60 na 1000 mieszkańców gminy Tarczyn. W 2022 roku urodziło się 108 dzieci, w tym 41,7% dziewczynek i 58,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,8% zgonów w gminie Tarczyn spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w gminie Tarczyn były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Tarczyn przypada 11.38 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 256 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 122 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Tarczyn 134. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  57,9% mieszkańców gminy Tarczyn jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 384 Liczba mieszkańców
 • 6 314 Kobiety
 • 6 070 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Tarczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Tarczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Tarczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Tarczyn
  40,3 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Tarczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Tarczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Tarczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Tarczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,7%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Tarczyn
  57,9%
  Województwo
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,3%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 10,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Tarczyn
  7,9%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • gm. Tarczyn
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Tarczyn w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Tarczyn
  4,2
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Tarczyn
  1,8
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 52 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Tarczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Tarczyn
  -2,6
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Tarczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Tarczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Tarczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Tarczyn w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 108 Urodzenia żywe
 • 45 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 63 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,7%
  58,3%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  8,8
  Mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,8
  Województwo
  38,1
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 112 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 112
 • 45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 45
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 386 g
  Województwo
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 207 Waga 4000g - 4499g
 • 207
 • 676 Waga 3500g - 3999g
 • 676
 • 806 Waga 3000g - 3499g
 • 806
 • 271 Waga 2500g - 2999g
 • 271
 • 67 Waga 2000g - 2499g
 • 67
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,56
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Tarczyn
  0,74
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Tarczyn
  1,06
  Mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Tarczyn w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 140 Zgony
 • 59 Kobiety
  (Zgony)
 • 81 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,1%
  57,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Tarczyn
  11,4
  woj. mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 94,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  94,5
  Mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,9
  woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Tarczyn
  2,5
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piaseczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina Tarczyn
  24,8%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,7%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Tarczyn
  8,0%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 81 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 230,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Tarczyn
  230,6
  Województwo
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Polska
  253,9
 • 231,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 244,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 216,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  231,1
  Województwo
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 40,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  40,4
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 29,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Tarczyn
  29,3
  Województwo
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  4,6
  Województwo
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Tarczyn
  0,5%
  Mazowieckie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 256 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 133 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 123 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 122 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 63 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 142 Saldo migracji
 • 74 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 68 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 134 Saldo migracji wewnętrznych
 • 70 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 64 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Tarczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Tarczyn oddano do użytku 117 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Tarczyn to 5 435 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 441 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  67,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 32,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Tarczyn to 4,92 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Tarczyn to 133,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,60% mieszkań posiada łazienkę, 82,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,46% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 435 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 440,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  440,70
  woj. mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,00 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 39,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  39,70 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Tarczyn
  4,12
  Województwo
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,27
  Mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 117 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  9,49
  Województwo
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 576 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,92
  Mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 46,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  46,70
  Mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 15 639 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Tarczyn
  133,7 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 1,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Tarczyn
  1,27 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,74%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Tarczyn
  93,67%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 92,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Tarczyn
  92,60%
  Województwo
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 82,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,72%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Cały kraj
  85,83%
 • 60,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Tarczyn
  60,46%
  Województwo
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Tarczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Tarczyn na 1000 mieszkańców pracuje 162osób . 40,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Tarczyn wynosiło w 2023 roku 3,5% (3,5% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tarczyn wynosiło 6 499,96 PLN, co odpowiada 96.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tarczyn 765 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 305 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -460.

  6,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Tarczyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 33,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 162 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  162,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,1% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,5%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Tarczyn w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Tarczyn w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Tarczyn w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 665 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 500 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Tarczyn w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 765 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 305 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -460 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,40 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 33,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 37,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Tarczyn w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 976 Pracujący ogółem
 • 799 Kobiety
 • 1 177 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Tarczyn w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,8
  Województwo
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,9
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 97,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  97,2
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Tarczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Tarczyn w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 853 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 445 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 134 nowe podmioty, a 64 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (136) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (88) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (116) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (44) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Tarczyn najwięcej (171) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 812) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,7% (365) podmiotów, a 79,4% (1 472) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Tarczyn najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.8%) oraz Budownictwo (13.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 853 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 365 Przemysł i budownictwo
 • 1 472 Pozostała działalność
 • 134 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Tarczyn w 2023 roku
 • 64 Podmioty wyrejestrowane w gminie Tarczyn w 2023 roku
 • 1 445 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 812 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 812
 • 36 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 36
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 853 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 853
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 195 Spółki handlowe ogółem
 • 195
 • 28  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 28
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 171  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 171
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 101 Spółki cywilne ogółem
 • 101
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 445 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 416 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 416
 • 195 Budownictwo
 • 195
 • 162 Transport i gospodarka magazynowa
 • 162
 • 156 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 156
 • 86 Informacja i komunikacja
 • 86
 • 78 Przetwórstwo przemysłowe
 • 78
 • 71 Pozostała działalność
 • 71
 • 61 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 61
 • 48 Edukacja
 • 48
 • 47 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 47
 • 45 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 45
 • 29 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 29
 • 26 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 26
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Tarczyn stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 227 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Tarczyn wynosi 55,90% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Tarczyn najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,48 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 11,42 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,84 (53%), drogowe - 1,73 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Tarczyn.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 227 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 227
 • 153 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 153
 • 47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 47
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 140 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 140
 • 18,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  18,54
  Mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 12,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,48
  woj. mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 3,84 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,84
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Tarczyn
  1,73
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Tarczyn
  0,28
  Mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 11,42 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  11,42
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Tarczyn
  56%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina
  49%
  Mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Tarczyn
  54%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Tarczyn
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina
  35%
  Województwo
  42%
  Cała Polska
  51%

Gmina Tarczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Tarczyn wyniosła w 2022 roku 95,5 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Tarczyn - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,6 mln złotych, czyli 23,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Tarczyn wyniosła w 2022 roku 94,0 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.8%). W budżecie gminy Tarczyn wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (18,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 36,3 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Tarczyn według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Tarczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Tarczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,9 mln

  4,1 tys(100%)

  51,5 mln

  4,5 tys(100%)

  57,5 mln

  5,0 tys(100%)

  61,9 mln

  5,4 tys(100%)

  60,9 mln

  5,3 tys(100%)

  69,1 mln

  5,7 tys(100%)

  83,7 mln

  6,9 tys(100%)

  95,5 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,7 mln

  1,3 tys(32.1%)

  15,1 mln

  1,3 tys(29.3%)

  23,1 mln

  2,0 tys(40.2%)

  20,5 mln

  1,8 tys(33.1%)

  20,1 mln

  1,7 tys(33%)

  18,6 mln

  1,6 tys(26.9%)

  20,8 mln

  1,8 tys(24.9%)

  28,2 mln

  2,3 tys(29.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  362(8.9%)

  5,0 mln

  439(9.7%)

  2,1 mln

  184(3.7%)

  6,6 mln

  575(10.7%)

  2,2 mln

  190(3.6%)

  5,5 mln

  470(7.9%)

  9,6 mln

  821(11.5%)

  14,6 mln

  1,2 tys(15.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  608(15%)

  6,7 mln

  593(13.1%)

  6,5 mln

  565(11.2%)

  7,2 mln

  627(11.6%)

  7,5 mln

  648(12.3%)

  7,4 mln

  637(10.7%)

  7,9 mln

  673(9.4%)

  9,6 mln

  779(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,3 mln

  379(9.3%)

  6,3 mln

  556(12.3%)

  4,7 mln

  408(8.1%)

  5,4 mln

  474(8.8%)

  5,7 mln

  496(9.4%)

  7,7 mln

  668(11.2%)

  9,9 mln

  845(11.8%)

  8,7 mln

  704(9.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  147,8 tys

  12,8(0.2%)

  850

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  5,4 mln

  436(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  244(6%)

  1,5 mln

  129(2.8%)

  2,1 mln

  188(3.7%)

  1,3 mln

  115(2.1%)

  1,2 mln

  102(1.9%)

  1,2 mln

  104(1.7%)

  1,4 mln

  120(1.7%)

  4,4 mln

  354(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  139(3.4%)

  1,5 mln

  134(3%)

  444,4 tys

  38,9(0.8%)

  2,4 mln

  209(3.9%)

  1,9 mln

  160(3%)

  944,4 tys

  81,5(1.4%)

  7,5 mln

  642(9%)

  3,7 mln

  297(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  334(8.2%)

  10,5 mln

  923(20.4%)

  1,8 mln

  154(3.1%)

  2,0 mln

  172(3.2%)

  2,1 mln

  180(3.4%)

  2,1 mln

  184(3.1%)

  2,2 mln

  191(2.7%)

  3,4 mln

  274(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  797,1 tys

  70,5(1.7%)

  805,8 tys

  70,8(1.6%)

  858,9 tys

  75,2(1.5%)

  719,9 tys

  62,8(1.2%)

  633,8 tys

  54,8(1%)

  1,7 mln

  147(2.5%)

  1,8 mln

  151(2.1%)

  2,5 mln

  205(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  151(3.7%)

  1,5 mln

  130(2.9%)

  1,6 mln

  140(2.8%)

  1,8 mln

  154(2.9%)

  1,9 mln

  160(3%)

  1,8 mln

  158(2.6%)

  1,8 mln

  152(2.1%)

  2,1 mln

  168(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  700,0 tys

  61,9(1.5%)

  874,7 tys

  76,9(1.7%)

  893,0 tys

  78,2(1.6%)

  717,9 tys

  62,6(1.2%)

  810,8 tys

  70,1(1.3%)

  2,4 mln

  206(3.4%)

  1,3 mln

  114(1.6%)

  1,5 mln

  123(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  391,2 tys

  34,6(0.9%)

  441,8 tys

  38,8(0.9%)

  257,0 tys

  22,5(0.4%)

  356,0 tys

  31,0(0.6%)

  283,0 tys

  24,5(0.5%)

  192,6 tys

  16,6(0.3%)

  267,2 tys

  22,8(0.3%)

  905,0 tys

  73,4(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,6 mln

  320(7.9%)

  858,3 tys

  75,4(1.7%)

  283,4 tys

  24,8(0.5%)

  1,0 mln

  87,9(1.6%)

  820,2 tys

  70,9(1.3%)

  334,4 tys

  28,8(0.5%)

  666,2 tys

  56,9(0.8%)

  795,5 tys

  64,5(0.8%)

  Handel

  [Dział 500]

  69,6 tys

  6,2(0.2%)

  66,6 tys

  5,9(0.1%)

  67,1 tys

  5,9(0.1%)

  87,6 tys

  7,6(0.1%)

  100,7 tys

  8,7(0.2%)

  91,2 tys

  7,9(0.1%)

  97,2 tys

  8,3(0.1%)

  284,8 tys

  23,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  84,0 tys

  7,4(0.2%)

  66,9 tys

  5,9(0.1%)

  62,0 tys

  5,4(0.1%)

  76,2 tys

  6,6(0.1%)

  173,4 tys

  15,0(0.3%)

  225,5 tys

  19,4(0.3%)

  209,7 tys

  17,9(0.3%)

  214,8 tys

  17,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  236,2 tys

  20,9(0.5%)

  166,7 tys

  14,6(0.3%)

  198,5 tys

  17,4(0.3%)

  323,2 tys

  28,2(0.5%)

  352,1 tys

  30,4(0.6%)

  234,3 tys

  20,2(0.3%)

  79,0 tys

  6,7(0.1%)

  205,0 tys

  16,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  77,8 tys

  6,9(0.2%)

  106,8 tys

  9,4(0.2%)

  1,4 mln

  121(2.4%)

  113,9 tys

  9,9(0.2%)

  126,4 tys

  10,9(0.2%)

  100,7 tys

  8,7(0.1%)

  145,1 tys

  12,4(0.2%)

  143,9 tys

  11,7(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  85,1 tys

  7,5(0.2%)

  10,7 tys

  0,9(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  94,2 tys

  8,2(0.2%)

  100,2 tys

  8,7(0.2%)

  91,9 tys

  7,9(0.1%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  29,9 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Tarczyn według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Tarczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Tarczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Tarczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,2 mln

  4,4 tys(100%)

  49,5 mln

  4,4 tys(100%)

  54,9 mln

  4,8 tys(100%)

  58,7 mln

  5,1 tys(100%)

  65,0 mln

  5,6 tys(100%)

  78,1 mln

  6,5 tys(100%)

  88,5 mln

  7,3 tys(100%)

  94,0 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,1 mln

  1,7 tys(38%)

  20,5 mln

  1,8 tys(41.5%)

  21,6 mln

  1,9 tys(39.5%)

  23,1 mln

  2,0 tys(39.3%)

  25,9 mln

  2,2 tys(39.9%)

  28,1 mln

  2,4 tys(35.9%)

  33,8 mln

  2,9 tys(38.2%)

  35,9 mln

  2,9 tys(38.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,8 mln

  954(21.5%)

  11,2 mln

  988(22.7%)

  11,8 mln

  1,0 tys(21.5%)

  13,9 mln

  1,2 tys(23.7%)

  13,2 mln

  1,1 tys(20.3%)

  15,7 mln

  1,4 tys(20.1%)

  19,1 mln

  1,6 tys(21.6%)

  16,6 mln

  1,3 tys(17.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  209(4.7%)

  2,9 mln

  256(5.9%)

  4,2 mln

  370(7.7%)

  3,8 mln

  328(6.4%)

  4,3 mln

  371(6.6%)

  6,0 mln

  516(7.7%)

  6,0 mln

  514(6.8%)

  6,4 mln

  521(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,3 tys

  10,3(0.2%)

  29,5 tys

  2,5(0%)

  850

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  5,4 mln

  436(5.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  697,9 tys

  61,7(1.4%)

  91,5 tys

  8,0(0.2%)

  70,1 tys

  6,1(0.1%)

  680,0 tys

  59,3(1.2%)

  245,9 tys

  21,3(0.4%)

  2,3 mln

  202(3%)

  460,7 tys

  39,3(0.5%)

  5,2 mln

  418(5.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  105(2.4%)

  551,0 tys

  48,4(1.1%)

  612,7 tys

  53,7(1.1%)

  1,8 mln

  155(3%)

  2,0 mln

  175(3.1%)

  2,5 mln

  215(3.2%)

  4,7 mln

  400(5.3%)

  4,4 mln

  355(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  96,3(2.2%)

  983,3 tys

  86,4(2%)

  1,6 mln

  144(3%)

  932,9 tys

  81,4(1.6%)

  1,2 mln

  103(1.8%)

  1,2 mln

  99,4(1.5%)

  1,7 mln

  148(2%)

  2,8 mln

  227(3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,4 mln

  125(2.8%)

  1,5 mln

  134(3.1%)

  1,8 mln

  156(3.2%)

  1,9 mln

  169(3.3%)

  2,1 mln

  180(3.2%)

  2,2 mln

  193(2.9%)

  2,7 mln

  227(3%)

  2,8 mln

  226(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  394(8.9%)

  742,5 tys

  65,3(1.5%)

  947,7 tys

  83,0(1.7%)

  144,5 tys

  12,6(0.2%)

  45,0 tys

  3,9(0.1%)

  33,2 tys

  2,9(0%)

  95,0 tys

  8,1(0.1%)

  2,4 mln

  195(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  226(5.1%)

  9,2 mln

  811(18.7%)

  462,0 tys

  40,5(0.8%)

  491,3 tys

  42,8(0.8%)

  559,1 tys

  48,3(0.9%)

  597,7 tys

  51,5(0.8%)

  560,1 tys

  47,8(0.6%)

  1,5 mln

  122(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,5 mln

  485(10.9%)

  374,2 tys

  32,9(0.8%)

  382,3 tys

  33,5(0.7%)

  326,8 tys

  28,5(0.6%)

  367,5 tys

  31,8(0.6%)

  350,9 tys

  30,3(0.4%)

  684,9 tys

  58,5(0.8%)

  761,2 tys

  61,7(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  333,0 tys

  29,5(0.7%)

  803,0 tys

  70,6(1.6%)

  290,6 tys

  25,5(0.5%)

  279,8 tys

  24,4(0.5%)

  257,8 tys

  22,3(0.4%)

  685,4 tys

  59,1(0.9%)

  448,9 tys

  38,3(0.5%)

  700,4 tys

  56,8(0.7%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  466

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  273,0 tys

  22,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,4(0%)

  7,4 tys

  0,6(0%)

  84,7 tys

  7,4(0.1%)

  5,3 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  292,9 tys

  25,0(0.3%)

  48,9 tys

  4,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  24,0 tys

  2,1(0%)

  17,4 tys

  1,5(0%)

  16,0 tys

  1,4(0%)

  7,4 tys

  0,6(0%)

  9,5 tys

  0,8(0%)

  21,0 tys

  1,8(0%)

  14,0 tys

  1,2(0%)

  11,0 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  85,1 tys

  7,5(0.2%)

  10,7 tys

  0,9(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  94,2 tys

  8,2(0.2%)

  100,2 tys

  8,7(0.2%)

  91,9 tys

  7,9(0.1%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  500,0 tys

  44,2(1%)

  435,3 tys

  38,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  1,7(0%)

  82,4 tys

  7,1(0.1%)

  36,4 tys

  3,1(0%)

  131,6 tys

  11,2(0.1%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  150,0 tys

  13,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  15,1 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Tarczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 868 mieszkańców gminy Tarczyn jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 414 kobiet oraz 1 453 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 38,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,6% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 11,3% mieszkańców gminy Tarczyn, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,0% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Tarczyn mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Tarczyn największy odsetek ma wykształcenie wyższe (43,3%) oraz średnie ogólnokształcące (14,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (33,9%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2022 w gminie Tarczyn mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 314 dzieci (143 dziewczynki oraz 171 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Tarczyn mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 144 dzieci (70 dziewczynek oraz 74 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  19,7% mieszkańców gminy Tarczyn w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 21,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 797 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 019 uczniów (490 kobiet oraz 529 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Tarczyn placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 35 oddziałach uczyło się 641 uczniów (325 kobiet oraz 316 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,43.

  W gminie Tarczyn znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 325 uczniów (192 kobiety oraz 133 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 37 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Tarczyn placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 107 uczniów (33 kobiety oraz 74 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 15 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,0% mieszkańców gminy Tarczyn w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 18,3% mężczyzn).

 • 38,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  38,9%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 43,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Tarczyn
  34,2%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  13,6%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,7%
  Województwo
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 11,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  11,3%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 8,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Tarczyn
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Tarczyn
  9,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 9,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Tarczyn
  3,6%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 797 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Tarczyn
  797,0
  Mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Tarczyn
  1,08
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 322 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Tarczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 314 Dzieci
 • 143 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 171 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 94 3 lata
 • 94
 • 104 4 lata
 • 104
 • 103 5 lata
 • 103
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 42 3 lata
 • 42
 • 48 4 lata
 • 48
 • 47 5 lata
 • 47
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 52 3 lata
 • 52
 • 56 4 lata
 • 56
 • 56 5 lata
 • 56
 • 184 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 10 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Tarczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Dzieci
 • 1 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 10,0%
  90,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Tarczyn(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tarczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Tarczynie
  Publiczne
  22 717-64-00
  22 717-64-00
  ul. Dorowolskiego 3
  05-555 Tarczyn
  1023913
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"
  Niepubliczne
  66 722-22-57
  ul. Tarczyńska 23
  05-555 Przypki
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Tarczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 019 Uczniowie
 • 490 Kobiety
  (uczniowie)
 • 529 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 135 Uczniowie w 1 klasie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 177 Absolwenci
 • 102 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  20,0
  Mazowieckie
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 77,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Tarczyn
  86,43
  Województwo
  99,83
  Polska
  95,96
 • 85,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  85,07
  woj. mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Tarczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Tarczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Tarczyn(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tarczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Julian Stępkowski)
  Publiczna
  22 727-70-11
  22 727-70-11
  ul. J. Stępkowskiego 15
  05-555 Tarczyn
  2353636
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pamiątce (Wojciech Górski)
  Publiczna
  22 727-71-49
  22 727-86-89
  ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3
  05-555 Kopana
  8183-
  Szkoła Podstawowa (Mieczysław Kaczyński)
  Publiczna
  22 727-75-68
  22 727-75-68
  ul. Piaseczyńska 34
  05-555 Prace Małe
  68815
  Szkoła Podstawowa (Józef Chełmoński)
  Publiczna
  22 727-71-81
  ul. Szkolna 20
  55-555 Suchostruga
  78112
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Tarczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 325 Uczniowie
 • 192 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,1%
  40,9%
 • 117 Uczniowie w 1 klasie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • gm. Tarczyn
  20,3
  woj. mazowieckie
  26,9
  Polska
  26,5
 •  
 • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Tarczyn(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Tarczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (im. Szarych Szeregów)
  Publiczne
  22 727-94-34
  22 727-86-62
  ul. Szarych Szeregów 8
  05-555 Tarczyn
  5110-
  LIceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks.Cz.Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  359-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks.Cz.Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  ---
  Technikum Uzupełniające
  Publiczne
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks.Cz.Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  22 727-74-96
  22 727-74-96
  ul. Ks. Cz. Oszkiela 1
  05-555 Tarczyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Tarczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarczyn - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Tarczyn: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Tarczyn 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 162 (uczestnicy: 17 150)
  • seanse filmowe: 40 (uczestnicy: 3 000)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 3 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 4 000)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 120)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 610)
  • teatralne: 4 (członkowie: 150)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 200)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 4 (członkowie: 100)
  • inne: 3 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Tarczyn działało 1 kino posiadające 1 salę z 60 miejscami na widowni. Odbyło się 147 seansów, na które przyszło 1 824 widzów, w tym 20 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 200 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Tarczyn działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 31 098 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 22 580 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Tarczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Tarczyn działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 227 członków. Zarejestrowano 213 ćwiczących (mężczyźni: 189, kobiety: 24, chłopcy do lat 18: 135, dziewczęta do lat 18: 14). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Tarczyn w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Tarczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Tarczyn i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w gminie Tarczyn odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Tarczyn znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piaseczyńskiego.

  Powiat piaseczyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Tarczyn
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 13 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Tarczyn w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 64,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  64,9
  Województwo
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 8,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Tarczyn
  8,1
  Województwo
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 105,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Tarczyn
  105,4
  woj. mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Tarczyn
  12,5
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 162,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  162,5
  Mazowieckie
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Tarczyn w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 586,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  586,4 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 5,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,4 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Polska
  5,3 km