Gmina Strumień w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Strumień - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Strumień to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Gmina Strumień ma 13 272 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Strumień.
 • 13 272 Liczba mieszkańców
 • 58,5 km² Powierzchnia
 • 223 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Anna Agnieszka Grygierek Burmistrz gminy
Gmina Strumień na mapie
Identyfikatory
 • 18.763949.9168 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2403113
Herb gminy Strumień
Gmina Strumień herb

Gmina Strumień - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-246Poczta Strumień, ul. Pocztowa 9
43-246Skrytki Pocztowe Poczta Strumień, ul. Pocztowa 9
43-424Poczta Oddział UP Strumień, ul. Pocztowa 3
43-523Poczta Oddział UP Strumień, ul. Główna 33

Gmina Strumień - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Strumień)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Strumieniu
(33) 857-01-42
(33) 857-02-47
Rynek 4
43-246 Strumień
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn

Gmina Strumień - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Strumień

Gmina Strumień - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Gmina Strumień ma 13 272 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 13,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Strumień zawarli w 2019 roku 71 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Strumień jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Strumień ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 50. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,78 na 1000 mieszkańców gminy Strumień. W 2019 roku urodziło się 152 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 322 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 44,6% zgonów w gminie Strumień spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w gminie Strumień były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Strumień przypada 7.7 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 205 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 179 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Strumień 26. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,7% mieszkańców gminy Strumień jest w wieku produkcyjnym, 20,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 272 Liczba mieszkańców
 • 6 627 Kobiety
 • 6 645 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39,2 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,2 lat
  śląskie
  42,9 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Strumień, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Strumień
  27,6%
  Województwo
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4%Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  58,3%
  śląskie
  57,5%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Strumień
  8,8%
  Województwo
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  4,7%
  śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Gmina
  0,5%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Strumień w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Gmina
  5,4
  woj. śląskie
  4,7
  Cała Polska
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,9
  woj. śląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 71 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Strumień w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 50 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 35 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Strumień
  3,8
  Województwo
  -2,5
  Cały kraj
  -0,9
 • -2,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Strumień w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Strumień w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Strumień w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Strumień w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 152 Urodzenia żywe
 • 71 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 81 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 11,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,5
  Województwo
  9,0
  Cały kraj
  9,8
 • 44,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  44,0
  śląskie
  39,5
  Cała Polska
  41,8
 • 9.8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.8
 • 60.15 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 60.15
 • 106.75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106.75
 • 84.29 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84.29
 • 39.73 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39.73
 • 7.6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.6
 • 0.83 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.83
 • 3 322 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 322 g
  woj. śląskie
  3 311 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 143 Waga 4000g - 4499g
 • 143
 • 514 Waga 3500g - 3999g
 • 514
 • 745 Waga 3000g - 3499g
 • 745
 • 274 Waga 2500g - 2999g
 • 274
 • 81 Waga 2000g - 2499g
 • 81
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 14 Waga 1000g - 1499g
 • 14
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Strumień
  1,54
  Województwo
  1,36
  Cały kraj
  1,42
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Strumień
  0,74
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,69
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,98
  Województwo
  0,78
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w gminie Strumień w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 102 Zgony
 • 56 Kobiety
  (Zgony)
 • 46 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,9%
  45,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  śląskie
  11,4
  Polska
  10,7
 • 102,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Strumień
  102,2
  śląskie
  127,8
  Kraj
  109,3
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,8
  Województwo
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Strumień
  2,9
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Strumień
  44,6%
  Województwo
  42,8%
  Kraj
  40,5%
 • 26,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,6%
  śląskie
  27,5%
  Kraj
  26,4%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Strumień
  7,8%
  woj. śląskie
  4,9%
  Kraj
  6,7%
 • 10,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,0
  Kraj
  9,8
 • 80,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  80,8
  Cały kraj
  72,2
 • 289,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Strumień
  289,9
  woj. śląskie
  315,8
  Cała Polska
  284,5
 • 284,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  284,2
  Kraj
  263,9
 • 486,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 491,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 480,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Strumień
  486,2
  woj. śląskie
  492,0
  Cała Polska
  437,2
 • 76,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  76,4
  woj. śląskie
  78,9
  Kraj
  71,0
 • 34,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  34,9
  śląskie
  38,9
  Cały kraj
  34,8
 • 8,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,7
  śląskie
  8,5
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Strumień
  0,9%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 205 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 108 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 97 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 179 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 100 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 27 Saldo migracji
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 26 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Strumień w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Strumień, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Strumień oddano do użytku 28 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Strumień to 4 071 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 309 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2017 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Strumień to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w gminie Strumień to 133,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,40% mieszkań posiada łazienkę, 89,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,53% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 071 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 308,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Strumień
  308,50
  Województwo
  391,20
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 102,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Strumień
  102,50 m2
  Województwo
  71,30 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 31,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,60 m2
  Województwo
  27,90 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,82
  woj. śląskie
  3,77
  Cała Polska
  3,82
 • 3,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  3,24
  woj. śląskie
  2,56
  Cały kraj
  2,63
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Strumień
  0,67
  śląskie
  0,68
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 28 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Strumień
  2,11
  śląskie
  3,10
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 37 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 145 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina Strumień
  5,18
  Województwo
  4,34
  Cała Polska
  3,78
 • 10,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  10,93
  śląskie
  13,42
  Polska
  20,42
 • 3 742 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 133,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • gm. Strumień
  133,6 m2
  śląskie
  107,3 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Gmina
  0,28 m2
  woj. śląskie
  0,33 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 98,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,50%
  śląskie
  98,79%
  Polska
  96,88%
 • 96,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Strumień
  96,66%
  śląskie
  95,53%
  Cała Polska
  93,83%
 • 94,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Strumień
  94,40%
  śląskie
  93,93%
  Cały kraj
  91,54%
 • 89,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,95%
  śląskie
  82,09%
  Cała Polska
  82,60%
 • 64,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • gm. Strumień
  64,53%
  Województwo
  64,64%
  Cała Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Gmina Strumień - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W gminie Strumień na 1000 mieszkańców pracuje 158 osób . 42,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Strumień wynosiło w 2019 roku 3,5% (4,0% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Strumień wynosiło 4 107,37 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Strumień 2 309 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 976 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 333.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Strumień pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,7% w przemyśle i budownictwie, a 17,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 158 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • gm. Strumień
  158,0
  Województwo
  275,0
  Polska
  251,0
 • 3,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 4,6% Kobiety
 • 2,6% Mężczyźni
 • gm. Strumień
  3,5%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Strumień w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Strumień w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Strumień w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 107 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 107 PLN
  śląskie
  4 825 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Strumień w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 309 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 976 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 333 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,7% Przemysł i budownictwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 38,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Strumień w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 083 Pracujący ogółem
 • 879 Kobiety
 • 1 204 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Strumień w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Strumień, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Strumień
  64,7
  Województwo
  67,7
  Kraj
  66,7
 • 30,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,5
  Województwo
  39,0
  Cała Polska
  36,5
 • 88,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  88,9
  woj. śląskie
  136,0
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Strumień - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W gminie Strumień w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 115 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 928 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 74 nowe podmioty, a 60 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (105) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (73) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (120) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (43) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Strumień najwięcej (63) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 073) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (47) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,8% (299) podmiotów, a 69,0% (769) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Strumień najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.4%) oraz Budownictwo (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 115 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 47 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 299 Przemysł i budownictwo
 • 769 Pozostała działalność
 • 74 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Strumień w 2019 roku
 • 60 Podmioty wyrejestrowane w gminie Strumień w 2019 roku
 • 928 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 073 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 073
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 3Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 115 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 115
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 56 Spółki handlowe ogółem
 • 56
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 41  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 41
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 63 Spółki cywilne ogółem
 • 63
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 928 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 245 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 245
 • 144 Budownictwo
 • 144
 • 114 Przetwórstwo przemysłowe
 • 114
 • 61 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 61
 • 58 Transport i gospodarka magazynowa
 • 58
 • 56 Pozostała działalność
 • 56
 • 46 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 46
 • 45 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 45
 • 38 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 38
 • 36 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 36
 • 30 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 30
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 16 Edukacja
 • 16
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w gminie Strumień stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 264 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,86 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Strumień wynosi 79,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Strumień najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,93 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,63 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,57 (86%), drogowe - 1,93 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Strumień.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 264 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 264
 • 128 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 128
 • 100 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 100
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 119 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 119
 • 19,86 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina Strumień
  19,86
  Województwo
  24,06
  Kraj
  20,75
 • 9,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • gm. Strumień
  9,63
  Województwo
  14,76
  Polska
  13,21
 • 7,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Strumień
  7,57
  Województwo
  6,68
  Cała Polska
  4,88
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,93
  śląskie
  1,68
  Polska
  1,86
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,47
  śląskie
  0,55
  Polska
  0,43
 • 8,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,93
  woj. śląskie
  11,59
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  80%
  woj. śląskie
  77%
  Polska
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  woj. śląskie
  69%
  Polska
  65%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  86%
  śląskie
  87%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Strumień
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina Strumień
  95%
  śląskie
  83%
  Cały kraj
  86%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Strumień
  65%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  53%

Gmina Strumień - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Strumień wyniosła w 2018 roku 55,5 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu gminy Strumień - 35.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,2 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Strumień wyniosła w 2018 roku 55,7 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.2%). W budżecie gminy Strumień wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 980 złotych na mieszkańca (23,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 47,4 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Strumień według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  3,2 tys(100%)

  39,3 mln

  3,1 tys(100%)

  42,6 mln

  3,3 tys(100%)

  40,0 mln

  3,1 tys(100%)

  40,0 mln

  3,1 tys(100%)

  46,2 mln

  3,6 tys(100%)

  50,4 mln

  3,9 tys(100%)

  55,5 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,8 mln

  1,3 tys(39.3%)

  17,0 mln

  1,3 tys(43.2%)

  16,1 mln

  1,3 tys(37.8%)

  16,5 mln

  1,3 tys(41.4%)

  18,1 mln

  1,4 tys(45.1%)

  19,4 mln

  1,5 tys(42.1%)

  19,7 mln

  1,5 tys(39%)

  19,8 mln

  1,5 tys(35.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  354(11%)

  4,4 mln

  348(11.2%)

  3,8 mln

  295(8.8%)

  5,4 mln

  414(13.4%)

  4,1 mln

  317(10.3%)

  4,0 mln

  306(8.6%)

  4,0 mln

  303(7.9%)

  5,0 mln

  376(8.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  183(5.7%)

  2,4 mln

  193(6.2%)

  2,1 mln

  166(5%)

  4,0 mln

  310(10%)

  5,1 mln

  389(12.6%)

  3,2 mln

  244(6.9%)

  3,2 mln

  246(6.4%)

  4,9 mln

  368(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,9 mln

  471(14.7%)

  1,5 mln

  121(3.9%)

  2,6 mln

  207(6.2%)

  2,6 mln

  198(6.4%)

  2,7 mln

  207(6.7%)

  2,0 mln

  150(4.2%)

  2,8 mln

  215(5.6%)

  3,1 mln

  238(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  113(3.5%)

  1,0 mln

  80,0(2.6%)

  1,2 mln

  93,7(2.8%)

  1,4 mln

  108(3.5%)

  1,3 mln

  102(3.3%)

  1,5 mln

  119(3.4%)

  2,2 mln

  168(4.4%)

  2,6 mln

  194(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  355(11%)

  4,6 mln

  360(11.6%)

  4,9 mln

  380(11.4%)

  5,2 mln

  402(13%)

  5,2 mln

  398(12.9%)

  12,1 mln

  931(26.3%)

  2,3 mln

  177(4.6%)

  2,2 mln

  167(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  127(4%)

  2,5 mln

  198(6.4%)

  1,4 mln

  110(3.3%)

  1,5 mln

  115(3.7%)

  1,4 mln

  105(3.4%)

  1,7 mln

  131(3.7%)

  1,7 mln

  129(3.4%)

  1,8 mln

  134(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  276,9 tys

  22,1(0.7%)

  186,0 tys

  14,7(0.5%)

  829,9 tys

  64,9(1.9%)

  248,7 tys

  19,2(0.6%)

  284,4 tys

  21,9(0.7%)

  268,8 tys

  20,6(0.6%)

  272,8 tys

  20,7(0.5%)

  973,2 tys

  73,7(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 mln

  159(5%)

  3,3 mln

  264(8.5%)

  7,9 mln

  619(18.6%)

  1,2 mln

  94,8(3.1%)

  399,9 tys

  30,8(1%)

  422,1 tys

  32,3(0.9%)

  341,5 tys

  25,9(0.7%)

  885,0 tys

  67,1(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  385,2 tys

  30,7(1%)

  384,0 tys

  30,3(1%)

  359,5 tys

  28,1(0.8%)

  395,4 tys

  30,6(1%)

  353,6 tys

  27,2(0.9%)

  400,3 tys

  30,7(0.9%)

  479,8 tys

  36,4(1%)

  489,2 tys

  37,1(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  199,6 tys

  15,9(0.5%)

  337,2 tys

  26,6(0.9%)

  245,5 tys

  19,2(0.6%)

  265,0 tys

  20,5(0.7%)

  264,9 tys

  20,4(0.7%)

  310,9 tys

  23,8(0.7%)

  309,7 tys

  23,5(0.6%)

  297,0 tys

  22,5(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  451,3 tys

  36,0(1.1%)

  917,4 tys

  72,5(2.3%)

  549,2 tys

  43,0(1.3%)

  500,8 tys

  38,7(1.3%)

  328,1 tys

  25,3(0.8%)

  299,3 tys

  22,9(0.6%)

  316,9 tys

  24,1(0.6%)

  281,5 tys

  21,3(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  241,2 tys

  19,2(0.6%)

  257,8 tys

  20,4(0.7%)

  299,1 tys

  23,4(0.7%)

  404,3 tys

  31,2(1%)

  292,0 tys

  22,5(0.7%)

  301,3 tys

  23,1(0.7%)

  294,6 tys

  22,4(0.6%)

  278,0 tys

  21,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  140,4 tys

  11,2(0.3%)

  141,0 tys

  11,1(0.4%)

  103,8 tys

  8,1(0.2%)

  180,1 tys

  13,9(0.5%)

  173,7 tys

  13,4(0.4%)

  217,5 tys

  16,7(0.5%)

  154,5 tys

  11,7(0.3%)

  118,2 tys

  9,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,6 tys

  1,6(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  69,1 tys

  5,3(0.2%)

  81,8 tys

  6,3(0.2%)

  10,4 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  85,5 tys

  6,5(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  570,8 tys

  45,5(1.4%)

  278,7 tys

  22,0(0.7%)

  182,3 tys

  14,3(0.4%)

  141,2 tys

  10,9(0.4%)

  71,9 tys

  5,5(0.2%)

  7,3 tys

  0,6(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  559

  0,0(0%)

  197

  0,0(0%)

  591

  0,0(0%)

  256

  0,0(0%)

  277

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  40,7 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Strumień według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,5 mln

  2,8 tys(100%)

  39,1 mln

  3,1 tys(100%)

  40,3 mln

  3,2 tys(100%)

  43,7 mln

  3,4 tys(100%)

  41,8 mln

  3,2 tys(100%)

  47,7 mln

  3,7 tys(100%)

  51,4 mln

  3,9 tys(100%)

  55,7 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,4 mln

  1,1 tys(37.8%)

  15,2 mln

  1,2 tys(39%)

  16,8 mln

  1,3 tys(41.6%)

  18,9 mln

  1,5 tys(43.1%)

  18,8 mln

  1,4 tys(44.9%)

  19,8 mln

  1,5 tys(41.6%)

  20,7 mln

  1,6 tys(40.3%)

  22,6 mln

  1,7 tys(40.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,4 mln

  910(32.1%)

  12,8 mln

  1,0 tys(32.9%)

  12,4 mln

  969(30.7%)

  12,2 mln

  945(28%)

  12,8 mln

  984(30.6%)

  13,3 mln

  1,0 tys(27.9%)

  13,9 mln

  1,1 tys(27%)

  14,2 mln

  1,1 tys(25.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  545,0 tys

  43,4(1.5%)

  492,6 tys

  38,9(1.3%)

  53,8 tys

  4,2(0.1%)

  35,7 tys

  2,8(0.1%)

  1,9 mln

  146(4.5%)

  1,2 mln

  93,2(2.6%)

  1,4 mln

  107(2.7%)

  1,8 mln

  133(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  103(3.6%)

  1,9 mln

  152(4.9%)

  1,7 mln

  131(4.1%)

  2,6 mln

  199(5.9%)

  1,8 mln

  136(4.2%)

  1,9 mln

  143(3.9%)

  1,7 mln

  130(3.3%)

  1,7 mln

  130(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  217(7.7%)

  385,0 tys

  30,4(1%)

  552,3 tys

  43,2(1.4%)

  802,4 tys

  62,0(1.8%)

  630,5 tys

  48,5(1.5%)

  153,2 tys

  11,7(0.3%)

  146,5 tys

  11,1(0.3%)

  760,3 tys

  57,6(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  834,3 tys

  66,5(2.3%)

  458,8 tys

  36,2(1.2%)

  704

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,4(0%)

  137,1 tys

  10,6(0.3%)

  54,2 tys

  4,2(0.1%)

  24,5 tys

  1,9(0%)

  751,2 tys

  56,9(1.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  255(9%)

  3,2 mln

  250(8.1%)

  3,3 mln

  255(8.1%)

  3,4 mln

  260(7.7%)

  3,4 mln

  259(8.1%)

  10,4 mln

  799(21.8%)

  715,0 tys

  54,3(1.4%)

  551,5 tys

  41,8(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  920,7 tys

  73,4(2.6%)

  2,1 mln

  168(5.4%)

  1,3 mln

  100(3.2%)

  1,6 mln

  120(3.6%)

  443,1 tys

  34,1(1.1%)

  441,6 tys

  33,8(0.9%)

  260,7 tys

  19,8(0.5%)

  280,3 tys

  21,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  208,3 tys

  16,6(0.6%)

  158,8 tys

  12,5(0.4%)

  200,4 tys

  15,7(0.5%)

  152,5 tys

  11,8(0.3%)

  210,7 tys

  16,2(0.5%)

  158,8 tys

  12,2(0.3%)

  201,1 tys

  15,3(0.4%)

  163,2 tys

  12,4(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  281,7 tys

  22,5(0.8%)

  729,9 tys

  57,7(1.9%)

  205,8 tys

  16,1(0.5%)

  1,5 mln

  115(3.4%)

  448,1 tys

  34,5(1.1%)

  126,3 tys

  9,7(0.3%)

  123,0 tys

  9,3(0.2%)

  156,5 tys

  11,9(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,6 tys

  1,6(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  69,1 tys

  5,3(0.2%)

  81,8 tys

  6,3(0.2%)

  10,4 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  85,5 tys

  6,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  81,1 tys

  6,5(0.2%)

  85,5 tys

  6,8(0.2%)

  106,9 tys

  8,4(0.3%)

  124,6 tys

  9,6(0.3%)

  77,5 tys

  6,0(0.2%)

  64,0 tys

  4,9(0.1%)

  63,3 tys

  4,8(0.1%)

  54,7 tys

  4,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,1 tys

  0,3(0%)

  1,2 mln

  91,0(2.9%)

  3,4 mln

  268(8.5%)

  2,3 mln

  176(5.2%)

  1,1 mln

  83,2(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,2 tys

  3,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,7 tys

  0,9(0%)

  40,3 tys

  3,2(0.1%)

  51,7 tys

  4,0(0.1%)

  53,9 tys

  4,2(0.1%)

  40,9 tys

  3,2(0.1%)

  32,8 tys

  2,5(0.1%)

  26,4 tys

  2,0(0.1%)

  21,7 tys

  1,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  207,4 tys

  16,2(0.5%)

  606

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  695

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  9,5 tys

  0,7(0%)

  17,0 tys

  1,3(0%)

  534

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  559

  0,0(0%)

  197

  0,0(0%)

  591

  0,0(0%)

  256

  0,0(0%)

  277

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  570,8 tys

  45,5(1.6%)

  261,9 tys

  20,7(0.7%)

  139,3 tys

  10,9(0.3%)

  111,4 tys

  8,6(0.3%)

  57,1 tys

  4,4(0.1%)

  15,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Strumień - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 291 mieszkańców gminy Strumień jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 553 kobiet oraz 1 738 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,3% mieszkańców gminy Strumień, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Strumień mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Strumień największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  19,1% mieszkańców gminy Strumień w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,7% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 835 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 30,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,67.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców gminy Strumień w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Strumień
  14,2%
  śląskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,4% W miastach
  (wyższe)
 • 11,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,5%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Strumień
  9,6%
  śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Strumień
  20,5%
  woj. śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  30,3%
  Województwo
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Strumień
  5,4%
  śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,7%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  0,9%
  śląskie
  0,9%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 835 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  835,0
  Województwo
  890,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  0,81
  woj. śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 39,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 39,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Strumień

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Strumień aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Strumieniu
  Publiczne
  33 857-02-13
  ul. Młyńska 10
  43-246 Strumień
  614013
  Przedszkole Drogomyśl
  Publiczne
  33 857-23-45
  33 857-21-24
  ul. Pocztowa 1
  43-424 Drogomyśl
  375-
  Przedszkole w Pruchnej
  Publiczne
  33 857-35-29
  ul. Główna 51
  43-523 Pruchna
  373-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkole w Bąkowie
  Publiczne
  33 857-11-25
  ul. Główna 62
  43-246 Bąków
  250-
  Przedszkole im.M.Konopnickiej (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  33 857-02-66
  ul. Wyzwolenia 49
  43-246 Zbytków
  2487
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu Przedszkole w Zabłociu
  Publiczne
  33 857-09-60
  ul. Bielska 26
  43-246 Zabłocie
  125-
  Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" Halina Dziadek
  Niepubliczne
  51 138-52-06
  ul. Główna 13
  43-523 Pruchna
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TWÓRCZE "TO TU" W STRUMIENIU
  Niepubliczne
  50 009-12-27
  ul. KRZYWA 2
  43-246 Strumień
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 99,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Strumień
  99,67
  Województwo
  96,32
  Cały kraj
  95,46
 • 97,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Strumień
  97,39
  śląskie
  94,54
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Strumień) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Strumień) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Strumień
  18,0
  woj. śląskie
  18,0
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 98,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 83,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Strumień

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Strumień aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa ("im. Powstańców Śląskich")
  Publiczna
  33 857-15-90
  33 857-15-90
  ul. MŁYŃSKA 8
  43-246 Strumień
  2240444
  Szkoła Podstawowa (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  33 857-21-24
  33 857-21-24
  ul. Główna 15
  43-424 Drogomyśl
  7152-
  Szkoła Podstawowa im. Emilii Michalskiej w Pruchnej (Emilia Michalska)
  Publiczna
  33 857-35-26
  33 857-35-26
  ul. Główna 60
  43-523 Pruchna
  8141-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Bąkowie
  Publiczna
  33 857-02-52
  ul. Główna 62
  43-246 Bąków
  7136-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu Szkoła Podstawowa w Zabłociu
  Publiczna
  33 857-02-59
  33 857-02-59
  ul. Bielska 36
  43-246 Zabłocie
  674-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ODYSEJA" w Strumieniu
  Niepubliczna
  33 857-02-20
  33 857-02-20
  ul. 1 Maja 20
  43-246 Strumień
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Strumień, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Strumień, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Strumień, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Strumień

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2019 roku):
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w gminie Strumień: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W gminie Strumień 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 184 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 117 (uczestnicy: 18 124)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 30)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 535)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 560)
  • koncerty: 22 (uczestnicy: 6 630)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 530)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 1 640)
  • pokazy teatralne: 25 (uczestnicy: 3 729)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 2 640)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 30)
  • inne: 13 (uczestnicy: 1 740)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 343)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 50)
  • taneczne: 7 (członkowie: 105)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 6)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 3 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 98)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 43)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w gminie Strumień działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 52 265 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 681 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Strumień działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 255 członków. Zarejestrowano 428 ćwiczących (mężczyźni: 403, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 227, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Strumień w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Strumień i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w gminie Strumień znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 taksówki oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 0 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Strumień w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 0,0 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina
  0,0 km
  woj. śląskie
  757,1 km
  Kraj
  444,7 km
 • 0,0 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Strumień
  0,0 km
  śląskie
  2,1 km
  Kraj
  3,6 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba taksówek