Gmina Strumień w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Strumień - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Strumień to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Gmina Strumień ma 13 164 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Strumień.
 • 13 164 Liczba mieszkańców
 • 58,5 km² Powierzchnia
 • 223 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Anna Agnieszka Grygierek Burmistrz gminy
Gmina Strumień na mapie
Identyfikatory
 • 18.763949.9168 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2403113
Herb gminy Strumień
Gmina Strumień herb

Gmina Strumień - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-246Poczta Strumień, ul. Pocztowa 9
43-246Skrytki Pocztowe Poczta Strumień, ul. Pocztowa 9
43-424Poczta Oddział UP Strumień, ul. Pocztowa 3
43-523Poczta Oddział UP Strumień, ul. Główna 33

Gmina Strumień - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Strumień)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Strumieniu
(33) 857-01-42
(33) 857-02-47
Rynek 4
43-246 Strumień
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn

Gmina Strumień - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Strumień

Gmina Strumień - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Strumień ma 13 164 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Strumień zawarli w 2017 roku 86 małżeństw, co odpowiada 6,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,7% mieszkańców gminy Strumień jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Strumień ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,21 na 1000 mieszkańców gminy Strumień. W 2017 roku urodziło się 167 dzieci, w tym 46,1% dziewczynek i 53,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,2% zgonów w gminie Strumień spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,8% zgonów w gminie Strumień były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Strumień przypada 9.01 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 206 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 126 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Strumień 80. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -10.

  62,1% mieszkańców gminy Strumień jest w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 164 Liczba mieszkańców
 • 6 600 Kobiety
 • 6 564 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Strumień
  38,7 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Strumień, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,6%
  śląskie
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  58,3%
  Województwo
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  8,8%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,7%
  woj. śląskie
  5,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • gm. Strumień
  0,5%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Strumień w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  4,9
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,7
  śląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 86 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Strumień w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,21 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,2
  woj. śląskie
  -1,4
  Cała Polska
  -0,0
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Strumień w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Strumień w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Strumień w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Strumień w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 167 Urodzenia żywe
 • 77 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 90 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,1%
  53,9%
 • 12,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Strumień
  12,8
  Województwo
  9,9
  Cały kraj
  10,5
 • 45,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Strumień
  45,2
  Województwo
  42,8
  Cała Polska
  44,2
 • 9.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.6
 • 59.07 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59.07
 • 112.94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112.94
 • 83.9 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.9
 • 33.79 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.79
 • 8.58 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.58
 • 3 368 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 368 g
  Województwo
  3 323 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 159 Waga 4000g - 4499g
 • 159
 • 611 Waga 3500g - 3999g
 • 611
 • 713 Waga 3000g - 3499g
 • 713
 • 279 Waga 2500g - 2999g
 • 279
 • 74 Waga 2000g - 2499g
 • 74
 • 20 Waga 1500g - 1999g
 • 20
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,53
  śląskie
  1,42
  Polska
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Strumień
  0,72
  śląskie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,98
  Województwo
  0,87
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Strumień w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 117 Zgony
 • 55 Kobiety
  (Zgony)
 • 62 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Strumień
  9,0
  Województwo
  10,7
  Polska
  10,1
 • 96,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Strumień
  96,3
  Województwo
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,8
  śląskie
  4,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Strumień
  2,9
  woj. śląskie
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,8
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  51,0%
  woj. śląskie
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,5%
  śląskie
  27,5%
  Cała Polska
  26,7%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  7,7%
  woj. śląskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  9,5
  Cała Polska
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  81,1
  Cała Polska
  74,3
 • 244,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  244,2
  woj. śląskie
  302,7
  Cała Polska
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,0
  Cały kraj
  261,6
 • 508,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 534,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 480,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  508,1
  śląskie
  508,0
  Cały kraj
  469,0
 • 90,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 140,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Strumień
  90,3
  Województwo
  96,0
  Kraj
  87,7
 • 37,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina Strumień
  37,1
  Województwo
  37,6
  Kraj
  31,8
 • 3,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Strumień
  3,3
  Województwo
  9,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 206 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 102 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 104 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 126 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 64 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 62 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 70 Saldo migracji
 • 31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 80 Saldo migracji wewnętrznych
 • 38 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 42 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Strumień w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Strumień, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Strumień oddano do użytku 44 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Strumień to 4 003 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 307 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 84,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Strumień to 5,91 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Strumień to 145,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,30% mieszkań posiada łazienkę, 89,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,60% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 003 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 306,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  306,80
  woj. śląskie
  384,00
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 101,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  101,80 m2
  woj. śląskie
  70,70 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Strumień
  31,20 m2
  śląskie
  27,20 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina Strumień
  4,80
  śląskie
  3,76
  Cała Polska
  3,82
 • 3,26 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Strumień
  3,26
  Województwo
  2,60
  Cała Polska
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  śląskie
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 44 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Strumień
  3,34
  śląskie
  2,69
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 35 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,2%
  2,8%
 • 260 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  5,91
  woj. śląskie
  4,52
  Cała Polska
  3,91
 • 19,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  19,75
  śląskie
  12,14
  Polska
  18,14
 • 6 415 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 145,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Strumień
  145,8 m2
  śląskie
  112,6 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Strumień
  0,49 m2
  śląskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,48%
  śląskie
  98,77%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Strumień
  96,60%
  Województwo
  95,45%
  Cała Polska
  93,66%
 • 94,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Strumień
  94,30%
  Województwo
  93,83%
  Polska
  91,31%
 • 89,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Strumień
  89,78%
  Województwo
  81,75%
  Kraj
  82,12%
 • 62,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  62,60%
  śląskie
  64,39%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Strumień - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Strumień na 1000 mieszkańców pracuje 153 osób . 42,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Strumień wynosiło w 2017 roku 4,1% (5,3% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Strumień wynosiło 3 773,12 PLN, co odpowiada 83.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Strumień 2 309 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 976 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 333.

  20,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Strumień pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 153 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Strumień
  153,0
  Województwo
  270,0
  Kraj
  247,0
 • 4,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,3% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,1%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Strumień w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Strumień w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Strumień w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 773 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  3 773 PLN
  woj. śląskie
  4 482 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Strumień w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 309 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 976 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 333 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,0% Przemysł i budownictwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Strumień w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 015 Pracujący ogółem
 • 862 Kobiety
 • 1 153 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 57,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Strumień, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Strumień
  61,0
  Województwo
  63,8
  Kraj
  63,4
 • 27,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Strumień
  27,7
  Województwo
  36,0
  Polska
  34,0
 • 83,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Strumień
  83,1
  Województwo
  129,8
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Strumień - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Strumień w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 063 podmioty gospodarki narodowej, z czego 882 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 73 nowe podmioty, a 66 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (98) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (73) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (120) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (43) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Strumień najwięcej (60) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 020) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (43) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (278) podmiotów, a 69,8% (742) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Strumień najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.0%) oraz Budownictwo (14.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 063 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 278 Przemysł i budownictwo
 • 742 Pozostała działalność
 • 73 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Strumień w 2017 roku
 • 66 Podmioty wyrejestrowane w gminie Strumień w 2017 roku
 • 882 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 020 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 020
 • 41 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 41
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 063 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 063
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 50 Spółki handlowe ogółem
 • 50
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 37  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 37
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 60 Spółki cywilne ogółem
 • 60
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 882 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 247 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 247
 • 126 Budownictwo
 • 126
 • 113 Przetwórstwo przemysłowe
 • 113
 • 58 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 58
 • 57 Pozostała działalność
 • 57
 • 49 Transport i gospodarka magazynowa
 • 49
 • 41 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 41
 • 40 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40
 • 34 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 34
 • 33 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 33
 • 33 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 33
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Strumień stwierdzono szacunkowo 272 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Strumień wynosi 80,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Strumień najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 12,17 (wykrywalność 72%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,59 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,54 (91%), drogowe - 1,92 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Strumień.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 272 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 272
 • 126 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 126
 • 112 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 112
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 160 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 160
 • 20,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  20,70
  śląskie
  24,53
  Polska
  19,62
 • 9,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,59
  śląskie
  13,94
  Polska
  12,07
 • 8,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,54
  woj. śląskie
  8,05
  Kraj
  4,94
 • 1,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,92
  woj. śląskie
  1,60
  Polska
  1,78
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,46
  woj. śląskie
  0,65
  Polska
  0,49
 • 12,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,17
  śląskie
  12,21
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Strumień
  81%
  Województwo
  78%
  Kraj
  72%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Strumień
  67%
  śląskie
  66%
  Cały kraj
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Strumień
  91%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Strumień
  99%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  84%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  72%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  52%

Gmina Strumień - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Strumień wyniosła w 2016 roku 46,2 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Strumień - 42.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (26.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,9 mln złotych, czyli 10,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Strumień wyniosła w 2016 roku 47,7 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.8%). W budżecie gminy Strumień wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 836 złotych na mieszkańca (22,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 44,5 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w gminie Strumień według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,4 mln

  2,6 tys(100%)

  40,3 mln

  3,2 tys(100%)

  40,3 mln

  3,2 tys(100%)

  39,3 mln

  3,1 tys(100%)

  42,6 mln

  3,3 tys(100%)

  40,0 mln

  3,1 tys(100%)

  40,0 mln

  3,1 tys(100%)

  46,2 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,0 mln

  1,2 tys(47.9%)

  15,8 mln

  1,3 tys(39.2%)

  15,8 mln

  1,3 tys(39.3%)

  17,0 mln

  1,3 tys(43.2%)

  16,1 mln

  1,3 tys(37.8%)

  16,5 mln

  1,3 tys(41.4%)

  18,1 mln

  1,4 tys(45.1%)

  19,4 mln

  1,5 tys(42.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  316(12.3%)

  6,5 mln

  521(16%)

  4,5 mln

  355(11%)

  4,6 mln

  360(11.6%)

  4,9 mln

  380(11.4%)

  5,2 mln

  402(13%)

  5,2 mln

  398(12.9%)

  12,1 mln

  931(26.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  281(11%)

  4,3 mln

  351(10.8%)

  4,4 mln

  354(11%)

  4,4 mln

  348(11.2%)

  3,8 mln

  295(8.8%)

  5,4 mln

  414(13.4%)

  4,1 mln

  317(10.3%)

  4,0 mln

  306(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  189(7.4%)

  1,8 mln

  144(4.4%)

  2,3 mln

  183(5.7%)

  2,4 mln

  193(6.2%)

  2,1 mln

  166(5%)

  4,0 mln

  310(10%)

  5,1 mln

  389(12.6%)

  3,2 mln

  244(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  155(6.1%)

  3,3 mln

  269(8.3%)

  5,9 mln

  471(14.7%)

  1,5 mln

  121(3.9%)

  2,6 mln

  207(6.2%)

  2,6 mln

  198(6.4%)

  2,7 mln

  207(6.7%)

  2,0 mln

  150(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  151(5.9%)

  2,7 mln

  218(6.7%)

  1,6 mln

  127(4%)

  2,5 mln

  198(6.4%)

  1,4 mln

  110(3.3%)

  1,5 mln

  115(3.7%)

  1,4 mln

  105(3.4%)

  1,7 mln

  131(3.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  96,9(3.8%)

  2,3 mln

  184(5.7%)

  1,4 mln

  113(3.5%)

  1,0 mln

  80,0(2.6%)

  1,2 mln

  93,7(2.8%)

  1,4 mln

  108(3.5%)

  1,3 mln

  102(3.3%)

  1,5 mln

  119(3.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  247,3 tys

  20,1(0.8%)

  1,1 mln

  88,8(2.7%)

  2,0 mln

  159(5%)

  3,3 mln

  264(8.5%)

  7,9 mln

  619(18.6%)

  1,2 mln

  94,8(3.1%)

  399,9 tys

  30,8(1%)

  422,1 tys

  32,3(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  329,2 tys

  26,8(1%)

  385,0 tys

  31,1(1%)

  385,2 tys

  30,7(1%)

  384,0 tys

  30,3(1%)

  359,5 tys

  28,1(0.8%)

  395,4 tys

  30,6(1%)

  353,6 tys

  27,2(0.9%)

  400,3 tys

  30,7(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  233,8 tys

  19,0(0.7%)

  157,6 tys

  12,7(0.4%)

  199,6 tys

  15,9(0.5%)

  337,2 tys

  26,6(0.9%)

  245,5 tys

  19,2(0.6%)

  265,0 tys

  20,5(0.7%)

  264,9 tys

  20,4(0.7%)

  310,9 tys

  23,8(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  207,9 tys

  16,9(0.7%)

  256,9 tys

  20,7(0.6%)

  241,2 tys

  19,2(0.6%)

  257,8 tys

  20,4(0.7%)

  299,1 tys

  23,4(0.7%)

  404,3 tys

  31,2(1%)

  292,0 tys

  22,5(0.7%)

  301,3 tys

  23,1(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  54,8 tys

  4,5(0.2%)

  173,5 tys

  14,0(0.4%)

  451,3 tys

  36,0(1.1%)

  917,4 tys

  72,5(2.3%)

  549,2 tys

  43,0(1.3%)

  500,8 tys

  38,7(1.3%)

  328,1 tys

  25,3(0.8%)

  299,3 tys

  22,9(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  235,4 tys

  19,2(0.7%)

  875,2 tys

  70,6(2.2%)

  276,9 tys

  22,1(0.7%)

  186,0 tys

  14,7(0.5%)

  829,9 tys

  64,9(1.9%)

  248,7 tys

  19,2(0.6%)

  284,4 tys

  21,9(0.7%)

  268,8 tys

  20,6(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  220,9 tys

  18,0(0.7%)

  162,0 tys

  13,1(0.4%)

  140,4 tys

  11,2(0.3%)

  141,0 tys

  11,1(0.4%)

  103,8 tys

  8,1(0.2%)

  180,1 tys

  13,9(0.5%)

  173,7 tys

  13,4(0.4%)

  217,5 tys

  16,7(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,0 tys

  1,5(0.1%)

  54,0 tys

  4,4(0.1%)

  20,6 tys

  1,6(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  69,1 tys

  5,3(0.2%)

  81,8 tys

  6,3(0.2%)

  10,4 tys

  0,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  183,5 tys

  14,9(0.6%)

  388,3 tys

  31,3(1%)

  570,8 tys

  45,5(1.4%)

  278,7 tys

  22,0(0.7%)

  182,3 tys

  14,3(0.4%)

  141,2 tys

  10,9(0.4%)

  71,9 tys

  5,5(0.2%)

  7,3 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  559

  0,0(0%)

  197

  0,0(0%)

  591

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  49,3 tys

  4,0(0.2%)

  31,1 tys

  2,5(0.1%)

  40,7 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Strumień według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,3 mln

  2,2 tys(100%)

  32,6 mln

  2,6 tys(100%)

  35,5 mln

  2,8 tys(100%)

  39,1 mln

  3,1 tys(100%)

  40,3 mln

  3,2 tys(100%)

  43,7 mln

  3,4 tys(100%)

  41,8 mln

  3,2 tys(100%)

  47,7 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,8 mln

  962(43.2%)

  12,0 mln

  965(36.6%)

  13,4 mln

  1,1 tys(37.8%)

  15,2 mln

  1,2 tys(39%)

  16,8 mln

  1,3 tys(41.6%)

  18,9 mln

  1,5 tys(43.1%)

  18,8 mln

  1,4 tys(44.9%)

  19,8 mln

  1,5 tys(41.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,0 mln

  812(36.5%)

  11,3 mln

  910(34.6%)

  11,4 mln

  910(32.1%)

  12,8 mln

  1,0 tys(32.9%)

  12,4 mln

  969(30.7%)

  12,2 mln

  945(28%)

  12,8 mln

  984(30.6%)

  13,3 mln

  1,0 tys(27.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  225(10.1%)

  5,2 mln

  422(16%)

  3,2 mln

  255(9%)

  3,2 mln

  250(8.1%)

  3,3 mln

  255(8.1%)

  3,4 mln

  260(7.7%)

  3,4 mln

  259(8.1%)

  10,4 mln

  799(21.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  981,7 tys

  79,9(3.6%)

  952,3 tys

  76,8(2.9%)

  1,3 mln

  103(3.6%)

  1,9 mln

  152(4.9%)

  1,7 mln

  131(4.1%)

  2,6 mln

  199(5.9%)

  1,8 mln

  136(4.2%)

  1,9 mln

  143(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  64,3 tys

  5,2(0.2%)

  505,2 tys

  40,8(1.5%)

  545,0 tys

  43,4(1.5%)

  492,6 tys

  38,9(1.3%)

  53,8 tys

  4,2(0.1%)

  35,7 tys

  2,8(0.1%)

  1,9 mln

  146(4.5%)

  1,2 mln

  93,2(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  543,3 tys

  44,2(2%)

  415,7 tys

  33,5(1.3%)

  920,7 tys

  73,4(2.6%)

  2,1 mln

  168(5.4%)

  1,3 mln

  100(3.2%)

  1,6 mln

  120(3.6%)

  443,1 tys

  34,1(1.1%)

  441,6 tys

  33,8(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  139,5 tys

  11,4(0.5%)

  107,2 tys

  8,6(0.3%)

  208,3 tys

  16,6(0.6%)

  158,8 tys

  12,5(0.4%)

  200,4 tys

  15,7(0.5%)

  152,5 tys

  11,8(0.3%)

  210,7 tys

  16,2(0.5%)

  158,8 tys

  12,2(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  252,5 tys

  20,6(0.9%)

  1,0 mln

  81,1(3.1%)

  2,7 mln

  217(7.7%)

  385,0 tys

  30,4(1%)

  552,3 tys

  43,2(1.4%)

  802,4 tys

  62,0(1.8%)

  630,5 tys

  48,5(1.5%)

  153,2 tys

  11,7(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  474,0 tys

  38,6(1.7%)

  393,8 tys

  31,8(1.2%)

  281,7 tys

  22,5(0.8%)

  729,9 tys

  57,7(1.9%)

  205,8 tys

  16,1(0.5%)

  1,5 mln

  115(3.4%)

  448,1 tys

  34,5(1.1%)

  126,3 tys

  9,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  79,4 tys

  6,5(0.3%)

  104,1 tys

  8,4(0.3%)

  81,1 tys

  6,5(0.2%)

  85,5 tys

  6,8(0.2%)

  106,9 tys

  8,4(0.3%)

  124,6 tys

  9,6(0.3%)

  77,5 tys

  6,0(0.2%)

  64,0 tys

  4,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,4(0%)

  834,3 tys

  66,5(2.3%)

  458,8 tys

  36,2(1.2%)

  704

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,4(0%)

  137,1 tys

  10,6(0.3%)

  54,2 tys

  4,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,4 tys

  0,6(0%)

  9,8 tys

  0,8(0%)

  10,7 tys

  0,9(0%)

  40,3 tys

  3,2(0.1%)

  51,7 tys

  4,0(0.1%)

  53,9 tys

  4,2(0.1%)

  40,9 tys

  3,2(0.1%)

  32,8 tys

  2,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,0 tys

  1,5(0.1%)

  54,0 tys

  4,4(0.2%)

  20,6 tys

  1,6(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  69,1 tys

  5,3(0.2%)

  81,8 tys

  6,3(0.2%)

  10,4 tys

  0,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  600

  0,0(0%)

  222,3 tys

  17,9(0.7%)

  700

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  207,4 tys

  16,2(0.5%)

  606

  0,0(0%)

  700

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  559

  0,0(0%)

  197

  0,0(0%)

  591

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  223,5 tys

  18,2(0.8%)

  388,5 tys

  31,3(1.2%)

  570,8 tys

  45,5(1.6%)

  261,9 tys

  20,7(0.7%)

  139,3 tys

  10,9(0.3%)

  111,4 tys

  8,6(0.3%)

  57,1 tys

  4,4(0.1%)

  15,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  9,5 tys

  0,7(0%)

  17,0 tys

  1,3(0%)

  534

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,8(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  1,2 mln

  91,0(2.9%)

  3,4 mln

  268(8.5%)

  2,3 mln

  176(5.2%)

  1,1 mln

  83,2(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Strumień - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 350 mieszkańców gminy Strumień jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 567 kobiet oraz 1 783 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,3% mieszkańców gminy Strumień, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Strumień mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Strumień największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  19,8% mieszkańców gminy Strumień w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,2% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 844 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 102,75.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,51.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców gminy Strumień w wieku potencjalnej nauki (24,9% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • gm. Strumień
  14,2%
  śląskie
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,4% W miastach
  (wyższe)
 • 11,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Strumień
  32,5%
  woj. śląskie
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Strumień
  9,6%
  śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  woj. śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 20,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  30,3%
  śląskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  Województwo
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  16,7%
  woj. śląskie
  16,6%
  Polska
  19,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 18,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Strumień
  0,9%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 844 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Strumień
  844,0
  śląskie
  828,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina Strumień
  0,78
  woj. śląskie
  0,90
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 39,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 39,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Strumień

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Strumień aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Strumieniu
  Publiczne
  33 857-02-13
  ul. Młyńska 10
  43-246 Strumień
  614013
  Przedszkole Drogomyśl
  Publiczne
  33 857-23-45
  33 857-21-24
  ul. Pocztowa 1
  43-424 Drogomyśl
  375-
  Przedszkole w Pruchnej
  Publiczne
  33 857-35-29
  ul. Główna 51
  43-523 Pruchna
  373-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkole w Bąkowie
  Publiczne
  33 857-11-25
  ul. Główna 62
  43-246 Bąków
  250-
  Przedszkole im.M.Konopnickiej (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  33 857-02-66
  ul. Wyzwolenia 49
  43-246 Zbytków
  2487
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu Przedszkole w Zabłociu
  Publiczne
  33 857-09-60
  ul. Bielska 26
  43-246 Zabłocie
  125-
  Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" Halina Dziadek
  Niepubliczne
  51 138-52-06
  ul. Główna 13
  43-523 Pruchna
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TWÓRCZE "TO TU" W STRUMIENIU
  Niepubliczne
  50 009-12-27
  ul. KRZYWA 2
  43-246 Strumień
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  102,75
  woj. śląskie
  97,89
  Kraj
  96,62
 • 98,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Strumień
  98,28
  śląskie
  93,60
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Strumień) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Strumień) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 67,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 56,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Strumień

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Strumień aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa ("im. Powstańców Śląskich")
  Publiczna
  33 857-15-90
  33 857-15-90
  ul. MŁYŃSKA 8
  43-246 Strumień
  2240444
  Szkoła Podstawowa (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  33 857-21-24
  33 857-21-24
  ul. Główna 15
  43-424 Drogomyśl
  7152-
  Szkoła Podstawowa im. Emilii Michalskiej w Pruchnej (Emilia Michalska)
  Publiczna
  33 857-35-26
  33 857-35-26
  ul. Główna 60
  43-523 Pruchna
  8141-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Bąkowie
  Publiczna
  33 857-02-52
  ul. Główna 62
  43-246 Bąków
  7136-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu Szkoła Podstawowa w Zabłociu
  Publiczna
  33 857-02-59
  33 857-02-59
  ul. Bielska 36
  43-246 Zabłocie
  674-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ODYSEJA" w Strumieniu
  Niepubliczna
  33 857-02-20
  33 857-02-20
  ul. 1 Maja 20
  43-246 Strumień
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  97,51
  woj. śląskie
  100,21
  Kraj
  100,01
 • 90,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Strumień
  90,02
  śląskie
  91,26
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Strumień) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Strumień) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 37,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Strumień

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Strumień aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Strumieniu (Powstańców Śląskich)
  Publiczne
  33 857-02-25
  33 857-02-25
  ul. 1 Maja 38
  43-246 Strumień
  1527635
  Gimnazjum w Drogomyślu
  Publiczne
  33 857-21-24
  33 857-21-24
  ul. Główna 15
  43-424 Drogomyśl
  369-
  Gimnazjum w Pruchnej
  Publiczne
  33 857-35-26
  33 857-35-26
  ul. Główna 60
  43-523 Pruchna
  360-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 19,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Strumień, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Strumień, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Strumień, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Strumień

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Strumień: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W gminie Strumień 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 97 (uczestnicy: 12 108)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 470)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 520)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 4 165)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 185)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 1 720)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 1 690)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 1 190)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 18)
  • inne: 15 (uczestnicy: 2 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 189)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 64)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 179)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 21)
  • taneczne: 5 (członkowie: 98)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Strumień działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 49 537 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 681 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Strumień działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 255 członków. Zarejestrowano 428 ćwiczących (mężczyźni: 403, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 227, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Strumień w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Strumień i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Strumień znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 taksówki oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Strumień w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  0,0 km
  śląskie
  668,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Strumień
  0,0 km
  śląskie
  1,8 km
  Polska
  3,2 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba taksówek