Gmina Strumień w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Strumień - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Strumień to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Gmina Strumień ma 13 211 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,0% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Strumień.
 • 13 211 Liczba mieszkańców
 • 58,5 km² Powierzchnia
 • 226 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Anna Agnieszka Grygierek Burmistrz gminy
Gmina Strumień na mapie
Identyfikatory
 • 18.763949.9168 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2403113
Herb gminy Strumień
Gmina Strumień herb

Gmina Strumień - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-246Poczta Strumień, ul. Pocztowa 9
43-246Skrytki Pocztowe Poczta Strumień, ul. Pocztowa 9
43-424Poczta Oddział UP Strumień, ul. Pocztowa 3
43-523Poczta Oddział UP Strumień, ul. Główna 33

Gmina Strumień - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Strumień)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Strumieniu
(33) 857-01-42
(33) 857-02-47
Rynek 4
43-246 Strumień
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn

Gmina Strumień - Wsie należące do gminy

 • Mapa wsi gminy Strumień

Gmina Strumień - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Strumień ma 13 211 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 12,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Strumień zawarli w 2022 roku 47 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,2% mieszkańców gminy Strumień jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Strumień ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -47. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,55 na 1000 mieszkańców gminy Strumień. W 2022 roku urodziło się 109 dzieci, w tym 41,3% dziewczynek i 58,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,8% zgonów w gminie Strumień spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w gminie Strumień były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Strumień przypada 11.79 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 131 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 142 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Strumień -11. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -10.

  59,0% mieszkańców gminy Strumień jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 211 Liczba mieszkańców
 • 6 609 Kobiety
 • 6 602 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Strumień w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina
  39,6 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Strumień, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Strumień
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Strumień,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Strumień,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Strumień,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Gmina
  27,1%
  woj. śląskie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,9%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Strumień
  8,5%
  Województwo
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,4%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Strumień w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  woj. śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Strumień
  1,6
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 47 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Strumień w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -47 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -28 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Strumień
  -3,6
  Województwo
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • -5,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Strumień w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Strumień w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Strumień w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Strumień w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 109 Urodzenia żywe
 • 45 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 64 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,3%
  58,7%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina
  8,2
  Województwo
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,9
  śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 306 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 207 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Strumień
  3 306 g
  śląskie
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 101 Waga 4000g - 4499g
 • 101
 • 411 Waga 3500g - 3999g
 • 411
 • 540 Waga 3000g - 3499g
 • 540
 • 242 Waga 2500g - 2999g
 • 242
 • 55 Waga 2000g - 2499g
 • 55
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,37
  Województwo
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina Strumień
  0,67
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Strumień
  0,68
  Województwo
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Strumień w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 156 Zgony
 • 64 Kobiety
  (Zgony)
 • 92 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,0%
  59,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,8
  śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 146,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Strumień
  146,2
  woj. śląskie
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  6,4
  śląskie
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • gm. Strumień
  3,0
  woj. śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  37,8%
  woj. śląskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Strumień
  19,2%
  woj. śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  3,5%
  woj. śląskie
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 519 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina Strumień
  281,1
  Województwo
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 553,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 592,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 511,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Strumień
  553,1
  Województwo
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Strumień
  70,5
  Województwo
  81,3
  Cały kraj
  70,6
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  39,7
  Województwo
  39,9
  Cały kraj
  32,6
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  6,6
  woj. śląskie
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,5%
  woj. śląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 131 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 65 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 66 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 142 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -21 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Strumień w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Strumień, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Strumień oddano do użytku 43 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Strumień to 4 258 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 322 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Strumień to 4,98 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Strumień to 150,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,25% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,11% mieszkań posiada łazienkę, 76,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,09% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 258 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 322,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Strumień
  322,30
  śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 103,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Strumień
  103,70 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Strumień
  33,40 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,87
  śląskie
  3,79
  Polska
  3,83
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Strumień
  3,10
  śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,64
  woj. śląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 43 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,25
  śląskie
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 214 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,98 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Strumień
  4,98
  śląskie
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 16,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Strumień
  16,20
  śląskie
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 6 454 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 150,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  150,1 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Strumień
  0,49 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • gm. Strumień
  99,27%
  Województwo
  99,05%
  Polska
  97,71%
 • 98,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Strumień
  98,25%
  Województwo
  96,66%
  Kraj
  95,10%
 • 98,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,11%
  śląskie
  95,69%
  Polska
  93,66%
 • 76,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Strumień
  76,91%
  Województwo
  84,31%
  Kraj
  85,62%
 • 75,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  75,09%
  Województwo
  68,18%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gmina Strumień - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Strumień na 1000 mieszkańców pracuje 397osób .

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Strumień wynosiło w 2022 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Strumień wynosiło 5 838,18 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Strumień 2 309 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 976 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 333.

  7,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Strumień pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 397 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  397,0
  woj. śląskie
  393,0
  Polska
  402,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 5,0% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Gmina Strumień
  5,0%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Strumień w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Strumień w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Strumień w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 838 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Strumień
  5 838 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Strumień w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 309 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 976 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 333 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Strumień w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Strumień, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Strumień
  69,4
  Województwo
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 32,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  32,9
  śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 90,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  90,0
  śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Strumień - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Strumień w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 201 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 995 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 81 nowych podmiotów, a 71 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (105) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (71) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (120) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (37) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Strumień najwięcej (63) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 157) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (45) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (337) podmiotów, a 68,2% (819) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Strumień najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 201 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 45 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 337 Przemysł i budownictwo
 • 819 Pozostała działalność
 • 81 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Strumień w 2022 roku
 • 71 Podmioty wyrejestrowane w gminie Strumień w 2022 roku
 • 995 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 157 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 157
 • 40 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 40
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 201 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 201
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 78 Spółki handlowe ogółem
 • 78
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 63  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 63
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 59 Spółki cywilne ogółem
 • 59
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 995 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 252 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 252
 • 168 Budownictwo
 • 168
 • 124 Przetwórstwo przemysłowe
 • 124
 • 61 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 61
 • 59 Pozostała działalność
 • 59
 • 55 Transport i gospodarka magazynowa
 • 55
 • 45 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 45
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 34 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 34
 • 33 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 33
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Strumień stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 299 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,58 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Strumień wynosi 70,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Strumień najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,65 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 11,19 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,63 (63%), drogowe - 1,88 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Strumień.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 299 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 299
 • 167 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 167
 • 88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 88
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 148 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 148
 • 22,58 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,58
  woj. śląskie
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 12,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  12,65
  woj. śląskie
  14,39
  Polska
  12,98
 • 6,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,63
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  1,88
  śląskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Strumień
  0,40
  Województwo
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 11,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Strumień
  11,19
  śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Strumień
  70%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Strumień
  67%
  śląskie
  67%
  Kraj
  63%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Strumień
  87%
  śląskie
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Strumień
  49%
  woj. śląskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Gmina Strumień - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Strumień wyniosła w 2022 roku 89,1 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Strumień - 29.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,9 mln złotych, czyli 20,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Strumień wyniosła w 2022 roku 86,4 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). W budżecie gminy Strumień wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 71,9 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Strumień według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,0 mln

  3,1 tys(100%)

  46,2 mln

  3,6 tys(100%)

  50,4 mln

  3,9 tys(100%)

  55,5 mln

  4,2 tys(100%)

  60,9 mln

  4,6 tys(100%)

  69,0 mln

  5,2 tys(100%)

  78,4 mln

  5,9 tys(100%)

  89,1 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  1,4 tys(45.1%)

  19,4 mln

  1,5 tys(42.1%)

  19,7 mln

  1,5 tys(39%)

  19,8 mln

  1,5 tys(35.7%)

  21,8 mln

  1,6 tys(35.8%)

  21,5 mln

  1,6 tys(31.2%)

  24,2 mln

  1,8 tys(30.8%)

  26,0 mln

  2,0 tys(29.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  389(12.6%)

  3,2 mln

  244(6.9%)

  3,2 mln

  246(6.4%)

  4,9 mln

  368(8.7%)

  4,3 mln

  321(7%)

  6,6 mln

  497(9.5%)

  9,0 mln

  678(11.5%)

  15,0 mln

  1,1 tys(16.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  71,9 tys

  5,5(0.2%)

  7,3 tys

  0,6(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  81,7(1.4%)

  8,6 mln

  653(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  207(6.7%)

  2,0 mln

  150(4.2%)

  2,8 mln

  215(5.6%)

  3,1 mln

  238(5.7%)

  3,2 mln

  241(5.3%)

  4,1 mln

  308(5.9%)

  4,2 mln

  313(5.3%)

  8,1 mln

  612(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  317(10.3%)

  4,0 mln

  306(8.6%)

  4,0 mln

  303(7.9%)

  5,0 mln

  376(8.9%)

  5,2 mln

  395(8.6%)

  5,5 mln

  417(8%)

  5,6 mln

  423(7.2%)

  6,5 mln

  494(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  398(12.9%)

  12,1 mln

  931(26.3%)

  2,3 mln

  177(4.6%)

  2,2 mln

  167(4%)

  2,4 mln

  179(3.9%)

  2,5 mln

  191(3.7%)

  2,8 mln

  213(3.6%)

  4,8 mln

  366(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  105(3.4%)

  1,7 mln

  131(3.7%)

  1,7 mln

  129(3.4%)

  1,8 mln

  134(3.2%)

  1,8 mln

  132(2.9%)

  2,2 mln

  166(3.2%)

  5,3 mln

  396(6.7%)

  2,0 mln

  149(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  102(3.3%)

  1,5 mln

  119(3.4%)

  2,2 mln

  168(4.4%)

  2,6 mln

  194(4.6%)

  1,8 mln

  134(2.9%)

  1,7 mln

  128(2.4%)

  1,6 mln

  121(2.1%)

  1,7 mln

  130(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  264,9 tys

  20,4(0.7%)

  310,9 tys

  23,8(0.7%)

  309,7 tys

  23,5(0.6%)

  297,0 tys

  22,5(0.5%)

  472,6 tys

  35,6(0.8%)

  353,9 tys

  26,7(0.5%)

  381,3 tys

  28,7(0.5%)

  871,5 tys

  66,0(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  284,4 tys

  21,9(0.7%)

  268,8 tys

  20,6(0.6%)

  272,8 tys

  20,7(0.5%)

  973,2 tys

  73,7(1.8%)

  1,0 mln

  76,5(1.7%)

  898,4 tys

  67,8(1.3%)

  447,0 tys

  33,6(0.6%)

  790,2 tys

  59,8(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  328,1 tys

  25,3(0.8%)

  299,3 tys

  22,9(0.6%)

  316,9 tys

  24,1(0.6%)

  281,5 tys

  21,3(0.5%)

  242,4 tys

  18,3(0.4%)

  130,3 tys

  9,8(0.2%)

  76,5 tys

  5,7(0.1%)

  611,3 tys

  46,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  292,0 tys

  22,5(0.7%)

  301,3 tys

  23,1(0.7%)

  294,6 tys

  22,4(0.6%)

  278,0 tys

  21,1(0.5%)

  340,6 tys

  25,7(0.6%)

  246,5 tys

  18,6(0.4%)

  951,4 tys

  71,5(1.2%)

  581,4 tys

  44,0(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  173,7 tys

  13,4(0.4%)

  217,5 tys

  16,7(0.5%)

  154,5 tys

  11,7(0.3%)

  118,2 tys

  9,0(0.2%)

  127,1 tys

  9,6(0.2%)

  129,6 tys

  9,8(0.2%)

  175,7 tys

  13,2(0.2%)

  483,1 tys

  36,6(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  399,9 tys

  30,8(1%)

  422,1 tys

  32,3(0.9%)

  341,5 tys

  25,9(0.7%)

  885,0 tys

  67,1(1.6%)

  495,9 tys

  37,4(0.8%)

  572,2 tys

  43,2(0.8%)

  250,8 tys

  18,9(0.3%)

  396,6 tys

  30,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  353,6 tys

  27,2(0.9%)

  400,3 tys

  30,7(0.9%)

  479,8 tys

  36,4(1%)

  489,2 tys

  37,1(0.9%)

  535,9 tys

  40,4(0.9%)

  538,7 tys

  40,6(0.8%)

  606,3 tys

  45,6(0.8%)

  176,0 tys

  13,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,8 tys

  6,3(0.2%)

  10,4 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  85,5 tys

  6,5(0.2%)

  98,3 tys

  7,4(0.2%)

  87,0 tys

  6,6(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  9,5 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  197

  0,0(0%)

  591

  0,0(0%)

  256

  0,0(0%)

  277

  0,0(0%)

  641

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  688

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Strumień według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Strumień według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,8 mln

  3,2 tys(100%)

  47,7 mln

  3,7 tys(100%)

  51,4 mln

  3,9 tys(100%)

  55,7 mln

  4,2 tys(100%)

  64,4 mln

  4,9 tys(100%)

  74,7 mln

  5,6 tys(100%)

  89,3 mln

  6,7 tys(100%)

  86,4 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,8 mln

  1,4 tys(44.9%)

  19,8 mln

  1,5 tys(41.6%)

  20,7 mln

  1,6 tys(40.3%)

  22,6 mln

  1,7 tys(40.5%)

  24,2 mln

  1,8 tys(37.6%)

  24,8 mln

  1,9 tys(33.2%)

  27,2 mln

  2,0 tys(30.4%)

  28,3 mln

  2,1 tys(32.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,8 mln

  984(30.6%)

  13,3 mln

  1,0 tys(27.9%)

  13,9 mln

  1,1 tys(27%)

  14,2 mln

  1,1 tys(25.6%)

  16,3 mln

  1,2 tys(25.3%)

  20,5 mln

  1,5 tys(27.5%)

  27,2 mln

  2,0 tys(30.4%)

  19,6 mln

  1,5 tys(22.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  57,1 tys

  4,4(0.1%)

  15,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  969,0 tys

  72,9(1.1%)

  9,0 mln

  679(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  146(4.5%)

  1,2 mln

  93,2(2.6%)

  1,4 mln

  107(2.7%)

  1,8 mln

  133(3.2%)

  1,7 mln

  131(2.7%)

  3,0 mln

  223(4%)

  4,1 mln

  309(4.6%)

  5,7 mln

  430(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  259(8.1%)

  10,4 mln

  799(21.8%)

  715,0 tys

  54,3(1.4%)

  551,5 tys

  41,8(1%)

  603,3 tys

  45,5(0.9%)

  729,3 tys

  55,0(1%)

  688,9 tys

  51,8(0.8%)

  4,1 mln

  309(4.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  630,5 tys

  48,5(1.5%)

  153,2 tys

  11,7(0.3%)

  146,5 tys

  11,1(0.3%)

  760,3 tys

  57,6(1.4%)

  155,6 tys

  11,7(0.2%)

  373,9 tys

  28,2(0.5%)

  718,0 tys

  54,0(0.8%)

  2,9 mln

  220(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  136(4.2%)

  1,9 mln

  143(3.9%)

  1,7 mln

  130(3.3%)

  1,7 mln

  130(3.1%)

  3,2 mln

  242(5%)

  1,9 mln

  140(2.5%)

  2,8 mln

  208(3.1%)

  2,1 mln

  159(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  448,1 tys

  34,5(1.1%)

  126,3 tys

  9,7(0.3%)

  123,0 tys

  9,3(0.2%)

  156,5 tys

  11,9(0.3%)

  153,0 tys

  11,5(0.2%)

  988,3 tys

  74,6(1.3%)

  411,8 tys

  31,0(0.5%)

  1,9 mln

  145(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  443,1 tys

  34,1(1.1%)

  441,6 tys

  33,8(0.9%)

  260,7 tys

  19,8(0.5%)

  280,3 tys

  21,2(0.5%)

  487,8 tys

  36,8(0.8%)

  425,1 tys

  32,1(0.6%)

  3,4 mln

  259(3.9%)

  371,5 tys

  28,1(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  210,7 tys

  16,2(0.5%)

  158,8 tys

  12,2(0.3%)

  201,1 tys

  15,3(0.4%)

  163,2 tys

  12,4(0.3%)

  207,2 tys

  15,6(0.3%)

  207,0 tys

  15,6(0.3%)

  349,5 tys

  26,3(0.4%)

  331,4 tys

  25,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  77,5 tys

  6,0(0.2%)

  64,0 tys

  4,9(0.1%)

  63,3 tys

  4,8(0.1%)

  54,7 tys

  4,1(0.1%)

  42,3 tys

  3,2(0.1%)

  33,7 tys

  2,5(0%)

  37,1 tys

  2,8(0%)

  40,6 tys

  3,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  83,2(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,2 tys

  3,6(0.1%)

  254,0 tys

  19,1(0.4%)

  51,1 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  3,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  40,9 tys

  3,2(0.1%)

  32,8 tys

  2,5(0.1%)

  26,4 tys

  2,0(0.1%)

  21,7 tys

  1,6(0%)

  21,7 tys

  1,6(0%)

  21,2 tys

  1,6(0%)

  32,7 tys

  2,5(0%)

  34,3 tys

  2,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  700

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  695

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,5(0%)

  6,8 tys

  0,5(0%)

  70,5 tys

  5,3(0.1%)

  30,9 tys

  2,3(0%)

  21,3 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,8 tys

  6,3(0.2%)

  10,4 tys

  0,8(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  85,5 tys

  6,5(0.2%)

  98,3 tys

  7,4(0.2%)

  87,0 tys

  6,6(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  9,5 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  137,1 tys

  10,6(0.3%)

  54,2 tys

  4,2(0.1%)

  24,5 tys

  1,9(0%)

  751,2 tys

  56,9(1.3%)

  108,8 tys

  8,2(0.2%)

  89,1 tys

  6,7(0.1%)

  11,0 tys

  0,8(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  197

  0,0(0%)

  591

  0,0(0%)

  256

  0,0(0%)

  277

  0,0(0%)

  641

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  688

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  534

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Strumień - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 388 mieszkańców gminy Strumień jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 578 kobiet oraz 1 810 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców gminy Strumień, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy gminy Strumień mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Strumień największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w gminie Strumień mieściło się 8 przedszkoli, w których do 26 oddziałów uczęszczało 550 dzieci (259 dziewczynek oraz 291 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Strumień mieściło się 6 przedszkoli, w których do 16 oddziałów uczęszczało 347 dzieci (159 dziewczynek oraz 188 chłopców). Dostępnych było 340 miejsc.

  19,7% mieszkańców gminy Strumień w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,4% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 775 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 69 oddziałach uczyło się 1 262 uczniów (582 kobiety oraz 680 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Strumień placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 42 oddziałach uczyło się 877 uczniów (427 kobiet oraz 450 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,3% ludności (30,4% wśród dziewczynek i 30,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,18.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,0% mieszkańców gminy Strumień w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 19,4% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  20,4%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Strumień
  35,2%
  śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,4%
  śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,8%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  28,1%
  woj. śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Strumień
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina Strumień
  10,1%
  śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 11,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Strumień
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 775 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  775,0
  woj. śląskie
  906,0
  Kraj
  883,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Strumień
  0,81
  śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 26 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 585 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Strumień) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 550 Dzieci
 • 259 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 291 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,1%
  52,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 97 3 lata
 • 97
 • 153 4 lata
 • 153
 • 143 5 lata
 • 143
 • 151 6 lat
 • 151
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 47 3 lata
 • 47
 • 68 4 lata
 • 68
 • 68 5 lata
 • 68
 • 73 6 lat
 • 73
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 50 3 lata
 • 50
 • 85 4 lata
 • 85
 • 75 5 lata
 • 75
 • 78 6 lat
 • 78
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 43,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 43,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Strumień(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Strumień aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Strumieniu
  Publiczne
  33 857-02-13
  ul. Młyńska 10
  43-246 Strumień
  614013
  Przedszkole Drogomyśl
  Publiczne
  33 857-23-45
  33 857-21-24
  ul. Pocztowa 1
  43-424 Drogomyśl
  375-
  Przedszkole w Pruchnej
  Publiczne
  33 857-35-29
  ul. Główna 51
  43-523 Pruchna
  373-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkole w Bąkowie
  Publiczne
  33 857-11-25
  ul. Główna 62
  43-246 Bąków
  250-
  Przedszkole im.M.Konopnickiej (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  33 857-02-66
  ul. Wyzwolenia 49
  43-246 Zbytków
  2487
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu Przedszkole w Zabłociu
  Publiczne
  33 857-09-60
  ul. Bielska 26
  43-246 Zabłocie
  125-
  Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" Halina Dziadek
  Niepubliczne
  51 138-52-06
  ul. Główna 13
  43-523 Pruchna
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TWÓRCZE "TO TU" W STRUMIENIU
  Niepubliczne
  50 009-12-27
  ul. KRZYWA 2
  43-246 Strumień
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Strumień) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 69 Oddziały
 • 1 262 Uczniowie
 • 582 Kobiety
  (uczniowie)
 • 680 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,1%
  53,9%
 • 165 Uczniowie w 1 klasie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 80 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,3
  Województwo
  17,2
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 100,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 86,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,18
  woj. śląskie
  97,17
  Kraj
  95,71
 • 93,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Strumień
  93,21
  śląskie
  95,97
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Strumień) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Strumień) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Strumień(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Strumień aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa ("im. Powstańców Śląskich")
  Publiczna
  33 857-15-90
  33 857-15-90
  ul. MŁYŃSKA 8
  43-246 Strumień
  2240444
  Szkoła Podstawowa (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  33 857-21-24
  33 857-21-24
  ul. Główna 15
  43-424 Drogomyśl
  7152-
  Szkoła Podstawowa im. Emilii Michalskiej w Pruchnej (Emilia Michalska)
  Publiczna
  33 857-35-26
  33 857-35-26
  ul. Główna 60
  43-523 Pruchna
  8141-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Bąkowie
  Publiczna
  33 857-02-52
  ul. Główna 62
  43-246 Bąków
  7136-
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu Szkoła Podstawowa w Zabłociu
  Publiczna
  33 857-02-59
  33 857-02-59
  ul. Bielska 36
  43-246 Zabłocie
  674-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ODYSEJA" w Strumieniu
  Niepubliczna
  33 857-02-20
  33 857-02-20
  ul. 1 Maja 20
  43-246 Strumień
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Strumień, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Strumień, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Strumień, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Strumień

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Strumień: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Strumień 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 184 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 136 (uczestnicy: 13 353)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 227)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 223)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 580)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 3 103)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 309)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 1 490)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 418)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 2 531)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 157)
  • interdyscyplinarne: 29 (uczestnicy: 3 695)
  • inne: 2 (uczestnicy: 620)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 394)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 82)
  • taneczne: 7 (członkowie: 85)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 23)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 18)
  • teatralne: 2 (członkowie: 16)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 53)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 5 (członkowie: 82)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 76)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 23)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Strumień działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 50 837 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 50 681 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w gminie Strumień
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Strumień działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 255 członków. Zarejestrowano 428 ćwiczących (mężczyźni: 403, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 227, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Strumień w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Strumień - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Strumień i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w gminie Strumień odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Strumień znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Strumień
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Strumień w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 68,13 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  68,1
  Województwo
  45,6
  Cała Polska
  56,5
 • 15,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  15,1
  śląskie
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 52,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Strumień
  53,0
  śląskie
  52,1
  Polska
  65,5
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  22,2
  woj. śląskie
  7,8
  Polska
  8,9
 • 77,78 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Strumień
  77,8
  woj. śląskie
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Strumień w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  0,0 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina Strumień
  0,0 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  5,2 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami