Gmina Sochocin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Sochocin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Sochocin to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płońskiego. Gmina Sochocin ma 5 765 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 6,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 8,9% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Sochocin.
 • 5 765 Liczba mieszkańców
 • 122,2 km² Powierzchnia
 • 48 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WPN Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Józef Ryziński Wójt gminy
Gmina Sochocin na mapie
Identyfikatory
 • 20.472252.6873 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1420113
Herb gminy Sochocin
Gmina Sochocin herb
Flaga gminy Sochocin
Gmina Sochocin flaga

Gmina Sochocin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-110Poczta Sochocin, ul. Nadrzeczna 13

Gmina Sochocin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Sochocin)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Sochocin
(23) 661-80-01
(23) 661-80-55
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin

Gmina Sochocin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Sochocin ma 5 765 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Sochocin zawarli w 2020 roku 23 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,9% mieszkańców gminy Sochocin jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Sochocin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,81 na 1000 mieszkańców gminy Sochocin. W 2020 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 432 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 40,6% zgonów w gminie Sochocin spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w gminie Sochocin były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Sochocin przypada 11.59 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 71 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Sochocin -41. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,8% mieszkańców gminy Sochocin jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 765 Liczba mieszkańców
 • 2 925 Kobiety
 • 2 840 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Sochocin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Sochocin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Sochocin w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Sochocin
  41,0 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Sochocin, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Sochocin
  27,9%
  Mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • gm. Sochocin
  56,5%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,4%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Sochocin
  4,1%
  Mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Gmina
  0,1%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Sochocin w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina Sochocin
  4,0
  woj. mazowieckie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Gmina
  1,3
  Mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,3
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Sochocin w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -3,8
  Mazowieckie
  -2,0
  Cały kraj
  -3,2
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Sochocin w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Sochocin w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Sochocin w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Sochocin w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Sochocin
  7,8
  Mazowieckie
  10,5
  Kraj
  9,3
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Sochocin
  41,8
  Województwo
  44,3
  Cała Polska
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 432 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 368 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Sochocin
  3 432 g
  woj. mazowieckie
  3 410 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 98 Waga 4000g - 4499g
 • 98
 • 279 Waga 3500g - 3999g
 • 279
 • 278 Waga 3000g - 3499g
 • 278
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  Województwo
  1,53
  Cały kraj
  1,38
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,73
  Województwo
  0,75
  Cały kraj
  0,67
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • gm. Sochocin
  0,70
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w gminie Sochocin w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,8%
  55,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Sochocin
  11,6
  woj. mazowieckie
  12,4
  Polska
  12,5
 • 142,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  142,3
  woj. mazowieckie
  119,0
  Cała Polska
  134,3
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Sochocin
  6,1
  woj. mazowieckie
  3,2
  Polska
  3,6
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Sochocin
  3,9
  Mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  40,6%
  Mazowieckie
  32,6%
  Kraj
  39,4%
 • 27,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,0%
  Województwo
  26,0%
  Polska
  26,5%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Sochocin
  7,3%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Kraj
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  62,4
  Cała Polska
  70,4
 • 317,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Sochocin
  317,7
  woj. mazowieckie
  277,2
  Kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  254,6
  Cała Polska
  261,3
 • 478,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 485,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 471,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Sochocin
  478,3
  Województwo
  347,0
  Kraj
  421,0
 • 89,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  89,7
  woj. mazowieckie
  54,5
  Kraj
  69,5
 • 54,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  54,2
  Mazowieckie
  36,3
  Cała Polska
  35,1
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina Sochocin
  4,5
  Województwo
  7,7
  Cała Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina
  0,4%
  Mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 71 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -40 Saldo migracji
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -41 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Sochocin w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Sochocin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Sochocin oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Sochocin to 2 043 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 355 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Sochocin to 5,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Sochocin to 123,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,24% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,46% mieszkań posiada łazienkę, 66,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 18,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 043 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 355,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Sochocin
  355,20
  Mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina
  85,70 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 30,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  30,50 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  4,22
  Mazowieckie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Sochocin
  2,82
  Mazowieckie
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Sochocin
  0,67
  woj. mazowieckie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Sochocin
  2,61
  Województwo
  8,60
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Gmina Sochocin
  5,53
  Mazowieckie
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 14,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Sochocin
  14,43
  Województwo
  30,10
  Cała Polska
  21,77
 • 1 858 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 123,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • gm. Sochocin
  123,9 m2
  Mazowieckie
  83,9 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  Mazowieckie
  0,72 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  88,64%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 84,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Sochocin
  84,24%
  woj. mazowieckie
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 78,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Sochocin
  78,46%
  Mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 66,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  66,32%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 18,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  18,16%
  Województwo
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Sochocin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Sochocin na 1000 mieszkańców pracuje 68osób . 55,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Sochocin wynosiło w 2020 roku 11,0% (14,0% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn).

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Sochocin wynosiło 4 826,77 PLN, co odpowiada 87.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Sochocin 420 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 128 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -292.

  48,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Sochocin pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  68,0
  Województwo
  313,0
  Cały kraj
  252,0
 • 11,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 14,0% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,0%
  woj. mazowieckie
  5,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Sochocin w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Sochocin w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Sochocin w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 827 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 827 PLN
  Województwo
  6 582 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Sochocin w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 420 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 128 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -292 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 48,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,9% Pozostałe
 • 34,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Sochocin w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 392 Pracujący ogółem
 • 217 Kobiety
 • 175 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Sochocin w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,1
  woj. mazowieckie
  70,7
  Cała Polska
  68,0
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,9
  Województwo
  37,7
  Cały kraj
  37,5
 • 114,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • gm. Sochocin
  114,7
  Województwo
  114,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Sochocin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W gminie Sochocin w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 500 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 416 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (78) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (30) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (51) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Sochocin najwięcej (28) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (483) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,8% (144) podmiotów, a 68,4% (342) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Sochocin najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.2%) oraz Budownictwo (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 500 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 144 Przemysł i budownictwo
 • 342 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Sochocin w 2020 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w gminie Sochocin w 2020 roku
 • 416 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 483 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 483
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 500 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 500
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 28 Spółki cywilne ogółem
 • 28
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 416 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 105 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 105
 • 84 Budownictwo
 • 84
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 37 Transport i gospodarka magazynowa
 • 37
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Sochocin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w gminie Sochocin stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 95 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Sochocin wynosi 71,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Sochocin najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,69 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,11 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,88 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Sochocin.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 95
 • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 56
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 44 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 44
 • 16,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  16,46
  Województwo
  20,31
  Polska
  19,96
 • 9,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Sochocin
  9,69
  woj. mazowieckie
  13,38
  Kraj
  12,25
 • 2,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,88
  Województwo
  4,46
  Cały kraj
  5,17
 • 3,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Sochocin
  3,11
  Województwo
  1,80
  Polska
  1,73
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,31
  Mazowieckie
  0,31
  Kraj
  0,37
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Sochocin
  7,70
  Mazowieckie
  10,46
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Mazowieckie
  65%
  Cała Polska
  73%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  73%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina Sochocin
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Sochocin
  51%
  Mazowieckie
  42%
  Kraj
  54%

Gmina Sochocin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Sochocin wyniosła w 2020 roku 29,6 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Sochocin - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,6 mln złotych, czyli 5,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Sochocin wyniosła w 2020 roku 30,0 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%). W budżecie gminy Sochocin wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 751 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Sochocin według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Sochocin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Sochocin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,5 mln

  2,8 tys(100%)

  18,5 mln

  3,1 tys(100%)

  17,2 mln

  2,9 tys(100%)

  22,2 mln

  3,8 tys(100%)

  25,1 mln

  4,3 tys(100%)

  26,4 mln

  4,5 tys(100%)

  26,7 mln

  4,6 tys(100%)

  29,6 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,9 mln

  1,2 tys(41.9%)

  6,8 mln

  1,1 tys(36.7%)

  6,9 mln

  1,2 tys(40.1%)

  7,1 mln

  1,2 tys(31.8%)

  7,7 mln

  1,3 tys(30.6%)

  8,3 mln

  1,4 tys(31.3%)

  9,6 mln

  1,6 tys(35.8%)

  9,3 mln

  1,6 tys(31.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  500(17.8%)

  3,2 mln

  543(17.5%)

  2,9 mln

  492(16.9%)

  3,1 mln

  530(14%)

  3,2 mln

  543(12.6%)

  3,1 mln

  523(11.6%)

  3,3 mln

  563(12.2%)

  3,5 mln

  600(11.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  300(10.7%)

  1,4 mln

  229(7.3%)

  1,1 mln

  189(6.5%)

  1,3 mln

  229(6.1%)

  1,3 mln

  221(5.2%)

  1,2 mln

  205(4.5%)

  1,5 mln

  259(5.6%)

  2,2 mln

  384(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  757,2 tys

  128(4.6%)

  834,1 tys

  141(4.5%)

  736,9 tys

  124(4.3%)

  1,8 mln

  300(8%)

  3,0 mln

  513(12%)

  4,4 mln

  753(16.7%)

  1,3 mln

  221(4.8%)

  1,9 mln

  337(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  433(15.5%)

  2,6 mln

  436(14%)

  2,9 mln

  488(16.7%)

  7,2 mln

  1,2 tys(32.2%)

  1,0 mln

  174(4.1%)

  1,1 mln

  183(4.1%)

  1,0 mln

  178(3.9%)

  1,0 mln

  180(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  464,8 tys

  78,9(2.8%)

  816,1 tys

  137(4.4%)

  519,5 tys

  87,7(3%)

  533,6 tys

  90,6(2.4%)

  566,2 tys

  96,8(2.3%)

  649,4 tys

  111(2.5%)

  645,4 tys

  111(2.4%)

  658,6 tys

  115(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  406,3 tys

  69,0(2.5%)

  2,0 mln

  337(10.8%)

  1,4 mln

  239(8.2%)

  513,4 tys

  87,2(2.3%)

  414,2 tys

  70,8(1.6%)

  410,3 tys

  70,0(1.6%)

  486,4 tys

  83,7(1.8%)

  501,7 tys

  87,2(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  135,3 tys

  23,0(0.8%)

  128,3 tys

  21,6(0.7%)

  138,7 tys

  23,4(0.8%)

  175,3 tys

  29,8(0.8%)

  363,8 tys

  62,2(1.4%)

  238,2 tys

  40,6(0.9%)

  230,0 tys

  39,6(0.9%)

  341,2 tys

  59,3(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  215,2 tys

  36,5(1.3%)

  271,8 tys

  45,8(1.5%)

  254,4 tys

  43,0(1.5%)

  203,1 tys

  34,5(0.9%)

  214,7 tys

  36,7(0.9%)

  193,8 tys

  33,1(0.7%)

  196,2 tys

  33,8(0.7%)

  188,1 tys

  32,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  117,1 tys

  19,9(0.7%)

  253,4 tys

  42,7(1.4%)

  103,6 tys

  17,5(0.6%)

  123,2 tys

  20,9(0.6%)

  158,6 tys

  27,1(0.6%)

  125,6 tys

  21,4(0.5%)

  146,7 tys

  25,3(0.5%)

  184,4 tys

  32,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  53,1 tys

  9,0(0.3%)

  54,9 tys

  9,2(0.3%)

  43,5 tys

  7,4(0.3%)

  34,7 tys

  5,9(0.2%)

  48,2 tys

  8,2(0.2%)

  81,3 tys

  13,9(0.3%)

  151,3 tys

  26,1(0.6%)

  119,7 tys

  20,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  79,1 tys

  13,4(0.5%)

  68,0 tys

  11,5(0.4%)

  79,0 tys

  13,3(0.5%)

  74,3 tys

  12,6(0.3%)

  88,4 tys

  15,1(0.4%)

  93,7 tys

  16,0(0.4%)

  105,5 tys

  18,2(0.4%)

  108,7 tys

  18,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  61,5 tys

  10,4(0.4%)

  22,7 tys

  3,8(0.1%)

  49,9 tys

  8,4(0.3%)

  49,5 tys

  8,4(0.2%)

  24,4 tys

  4,2(0.1%)

  31,4 tys

  5,4(0.1%)

  50,2 tys

  8,6(0.2%)

  66,9 tys

  11,6(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0 tys

  10,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,0 tys

  0,8(0%)

  48,1 tys

  8,1(0.3%)

  42,1 tys

  7,1(0.2%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  63,6 tys

  10,9(0.2%)

  44,8 tys

  7,7(0.2%)

  45,6 tys

  7,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  34,2 tys

  5,8(0.2%)

  21,9 tys

  3,7(0.1%)

  21,4 tys

  3,6(0.1%)

  23,7 tys

  4,0(0.1%)

  7,5 tys

  1,3(0%)

  17,6 tys

  3,0(0.1%)

  29,6 tys

  5,1(0.1%)

  27,9 tys

  4,8(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,7(0%)

  11,7 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Sochocin według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Sochocin według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Sochocin według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,5 mln

  2,8 tys(100%)

  18,0 mln

  3,0 tys(100%)

  17,6 mln

  3,0 tys(100%)

  22,0 mln

  3,7 tys(100%)

  23,4 mln

  4,0 tys(100%)

  24,5 mln

  4,2 tys(100%)

  26,8 mln

  4,6 tys(100%)

  30,0 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 mln

  1,3 tys(46.6%)

  7,5 mln

  1,3 tys(42%)

  7,4 mln

  1,3 tys(42.4%)

  7,7 mln

  1,3 tys(35.1%)

  7,9 mln

  1,4 tys(33.9%)

  7,9 mln

  1,4 tys(32.4%)

  8,9 mln

  1,5 tys(33.1%)

  10,0 mln

  1,7 tys(33.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  932(33.3%)

  5,8 mln

  985(32.6%)

  5,4 mln

  904(30.5%)

  5,9 mln

  1,0 tys(26.9%)

  5,8 mln

  990(24.7%)

  6,2 mln

  1,1 tys(25.5%)

  6,8 mln

  1,2 tys(25.4%)

  7,1 mln

  1,2 tys(23.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  205,7 tys

  34,9(1.2%)

  72,9 tys

  12,3(0.4%)

  536,3 tys

  90,6(3.1%)

  728,0 tys

  124(3.3%)

  736,2 tys

  126(3.1%)

  659,1 tys

  112(2.7%)

  844,5 tys

  145(3.1%)

  1,5 mln

  262(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  206,2 tys

  35,0(1.3%)

  352,2 tys

  59,3(2%)

  411,5 tys

  69,5(2.3%)

  416,4 tys

  70,7(1.9%)

  460,7 tys

  78,8(2%)

  866,2 tys

  148(3.5%)

  1,0 mln

  175(3.8%)

  619,8 tys

  108(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  374,2 tys

  63,5(2.3%)

  1,2 mln

  209(6.9%)

  891,6 tys

  151(5.1%)

  393,2 tys

  66,8(1.8%)

  382,7 tys

  65,4(1.6%)

  402,2 tys

  68,6(1.6%)

  480,6 tys

  82,7(1.8%)

  495,8 tys

  86,2(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  379(13.6%)

  2,2 mln

  372(12.3%)

  2,4 mln

  405(13.6%)

  6,6 mln

  1,1 tys(29.9%)

  459,1 tys

  78,5(2%)

  465,9 tys

  79,5(1.9%)

  424,9 tys

  73,1(1.6%)

  462,3 tys

  80,4(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  103,1 tys

  17,5(0.6%)

  126,9 tys

  21,4(0.7%)

  109,6 tys

  18,5(0.6%)

  130,5 tys

  22,2(0.6%)

  99,5 tys

  17,0(0.4%)

  123,3 tys

  21,0(0.5%)

  94,1 tys

  16,2(0.4%)

  213,5 tys

  37,1(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  35,0 tys

  5,9(0.2%)

  55,2 tys

  9,3(0.3%)

  77,0 tys

  13,0(0.4%)

  21,2 tys

  3,6(0.1%)

  481,1 tys

  82,3(2.1%)

  1,1 mln

  196(4.7%)

  145,0 tys

  25,0(0.5%)

  150,0 tys

  26,1(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  5,0 tys

  0,8(0%)

  48,1 tys

  8,1(0.3%)

  42,1 tys

  7,1(0.2%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  2,2 tys

  0,4(0%)

  63,6 tys

  10,9(0.3%)

  44,8 tys

  7,7(0.2%)

  45,6 tys

  7,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  98,3 tys

  16,7(0.6%)

  106,2 tys

  17,9(0.6%)

  104,9 tys

  17,7(0.6%)

  65,3 tys

  11,1(0.3%)

  54,0 tys

  9,2(0.2%)

  54,9 tys

  9,4(0.2%)

  44,2 tys

  7,6(0.2%)

  31,9 tys

  5,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156,3 tys

  26,4(0.9%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  6,0 tys

  1,0(0%)

  15,5 tys

  2,6(0.1%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  23,9 tys

  4,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  990

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,4 tys

  11,3(0.3%)

  117,3 tys

  20,2(0.4%)

  17,6 tys

  3,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,3 tys

  3,9(0.1%)

  80,7 tys

  13,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  108

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  351

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,8(0%)

  17,1 tys

  3,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  1,7(0.1%)

  10,0 tys

  1,7(0.1%)

  10,0 tys

  1,7(0.1%)

  13,0 tys

  2,2(0.1%)

  13,0 tys

  2,2(0.1%)

  12,0 tys

  2,0(0%)

  13,0 tys

  2,2(0%)

  14,0 tys

  2,4(0%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  10,9 tys

  1,8(0.1%)

  260,0 tys

  43,8(1.4%)

  33,5 tys

  5,7(0.2%)

  8,3 tys

  1,4(0%)

  38,0 tys

  6,5(0.2%)

  8,7 tys

  1,5(0%)

  7,1 tys

  1,2(0%)

  9,9 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,8 tys

  0,6(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Sochocin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 350 mieszkańców gminy Sochocin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 666 kobiet oraz 684 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 14,3% średnie ogólnokształcące, a 13,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców gminy Sochocin, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 28,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy gminy Sochocin mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Sochocin największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (27,5%).

  W roku 2018 w gminie Sochocin mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 109 dzieci (55 dziewczynek oraz 54 chłopców). Dostępnych było 110 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Sochocin mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 87 dzieci (46 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 90 miejsc.

  18,2% mieszkańców gminy Sochocin w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,6% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 536 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 451 uczniów (213 kobiet oraz 238 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Sochocin placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 365 uczniów (163 kobiety oraz 202 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,42.

  W gminie Sochocin znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 48 uczniów (18 kobiet oraz 30 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców gminy Sochocin w wieku potencjalnej nauki (23,9% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 11,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  11,3%
  Województwo
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,3%
  Mazowieckie
  34,8%
  Polska
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  14,3%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  13,1%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Sochocin
  23,1%
  Województwo
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • gm. Sochocin
  5,6%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  28,4%
  Województwo
  17,4%
  Kraj
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Sochocin
  2,3%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 536 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Sochocin
  536,0
  Województwo
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Gmina
  1,92
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 110 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Sochocin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 109 Dzieci
 • 55 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 28 4 lata
 • 28
 • 35 5 lata
 • 35
 • 33 6 lat
 • 33
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 16 4 lata
 • 16
 • 18 5 lata
 • 18
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 12 4 lata
 • 12
 • 17 5 lata
 • 17
 • 17 6 lat
 • 17
 • 43 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Sochocin(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Sochocin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  23 661-85-90
  ul. Szkolna 17
  09-110 Sochocin
  5109-
 • Szkoły podstawowe w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Sochocin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 451 Uczniowie
 • 213 Kobiety
  (uczniowie)
 • 238 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci 2016
 • 31 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Sochocin
  14,1
  Mazowieckie
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 40,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 166 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 54 niemiecki
 • 112 inny
 •  
 • 92,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Sochocin
  92,42
  woj. mazowieckie
  98,96
  Polska
  95,46
 • 91,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  91,80
  woj. mazowieckie
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Sochocin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Sochocin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Sochocin(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Sochocin aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego (im. mjr H. Sucharskiego)
  Publiczna
  23 661-85-49
  23 661-85-49
  ul. Szkolna 17
  09-110 Sochocin
  13246-
  Szkoła Podstawowa w Kołozębiu (św. Jan Paweł II)
  Publiczna
  23 661-27-38
  23 661-27-38
  Kołoząb 31
  09-110 Kołoząb
  87715
  Szkoła Podstawowa w Smardzewie
  Publiczna
  23 662-14-07
  Smardzewo 85
  09-110 Smardzewo
  76311
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Sochocin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  16,0
  Województwo
  26,1
  Kraj
  26,2
 •  
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Sochocin - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Sochocin

 • Według danych GUS z 2020 roku w gminie Sochocin znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 210)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w gminie Sochocin: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W gminie Sochocin 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 15 (uczestnicy: 2 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 450)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 150)
  • inne: 1 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 161)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 75)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 4)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 1 (członkowie: 41)
  • inne: 2 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w gminie Sochocin działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 079 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 730 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w gminie Sochocin
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Sochocin działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 214 członków. Zarejestrowano 194 ćwiczących (mężczyźni: 139, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 111, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (7), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Sochocin w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Sochocin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Sochocin i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Sochocin odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 104,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 52,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w gminie Sochocin znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Sochocin
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 5 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Sochocin w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 104,31 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Sochocin
  104,3
  Województwo
  54,6
  Kraj
  61,5
 • 52,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • gm. Sochocin
  52,2
  Mazowieckie
  7,7
  Cały kraj
  6,5
 • 86,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Gmina
  86,9
  woj. mazowieckie
  60,7
  Cały kraj
  69,2
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  50,0
  woj. mazowieckie
  14,2
  Polska
  10,6
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  83,3
  Województwo
  111,3
  Cała Polska
  112,4