Gmina Reszel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Reszel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Reszel to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu kętrzyńskiego. Gmina Reszel ma 6 687 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 10,5% ludności powiatu. Gmina stanowi 14,8% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Reszel.
 • 6 687 Liczba mieszkańców
 • 179,2 km² Powierzchnia
 • 38 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NKE Tablice rejestracyjne
 • Marek Janiszewski Burmistrz gminy
Gmina Reszel na mapie
Identyfikatory
 • 21.145854.0498 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2808053
Herb gminy Reszel
Gmina Reszel herb
Flaga gminy Reszel
Gmina Reszel flaga

Gmina Reszel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-440Poczta Reszel, ul. Kolejowa 1

Gmina Reszel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Reszel)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy w Reszlu
(89) 755-39-00
(89) 755-07-58
Rynek 24
11-440 Reszel
ZUS Inspektorat w Kętrzynie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 10
11-400 Kętrzyn

Gmina Reszel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Reszel ma 6 687 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 22,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Reszel zawarli w 2022 roku 22 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,7% mieszkańców gminy Reszel jest stanu wolnego, 49,7% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Reszel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,24 na 1000 mieszkańców gminy Reszel. W 2022 roku urodziło się 45 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,4% zgonów w gminie Reszel spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w gminie Reszel były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Reszel przypada 12.92 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 85 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 109 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Reszel -24. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,1% mieszkańców gminy Reszel jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 687 Liczba mieszkańców
 • 3 423 Kobiety
 • 3 264 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Reszel w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Reszel w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Reszel w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Reszel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Reszel
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Reszel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Reszel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Reszel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • gm. Reszel
  28,7%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  49,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Reszel
  9,7%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Reszel
  9,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Gmina Reszel
  2,8%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Reszel w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • gm. Reszel
  3,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Reszel
  1,4
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Reszel w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -42 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina Reszel
  -6,2
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • -8,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Reszel w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Reszel w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Reszel w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Reszel w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 45 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Reszel
  6,7
  Województwo
  7,2
  Polska
  8,1
 • 27,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  27,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina Reszel
  3 343 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina Reszel
  1,10
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Reszel
  0,57
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,44
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Reszel w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 87 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 45 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Reszel
  12,9
  Województwo
  11,8
  Polska
  11,9
 • 229,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Reszel
  229,7
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,9
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  4,4
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Reszel
  32,4%
  Warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Polska
  36,0%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Reszel
  23,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Reszel
  7,5%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 51 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 316,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  316,4
  Warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  249,7
  Kraj
  253,9
 • 431,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 469,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 391,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  431,6
  Województwo
  355,1
  Polska
  426,2
 • 71,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  71,2
  Województwo
  50,1
  Cały kraj
  62,9
 • 40,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Reszel
  40,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cała Polska
  33,8
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Reszel
  3,4
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Reszel
  0,3%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 109 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 68 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Reszel w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Reszel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Reszel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Reszel oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Reszel to 2 794 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 416 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Reszel to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Reszel to 126,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,08% mieszkań posiada łazienkę, 78,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,77% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

  Powiat kętrzyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 794 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 416,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Reszel
  416,00
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Reszel
  66,50 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,70 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,66
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,83
 • 2,40 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina
  2,40
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Reszel
  0,74
  Województwo
  5,65
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 25 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Reszel
  5,00
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 3,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  3,72
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 633 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  126,6 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Reszel
  0,09 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,20%
  Województwo
  97,99%
  Cały kraj
  97,75%
 • 90,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Reszel
  90,91%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Kraj
  95,18%
 • 88,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Reszel
  88,08%
  Warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Cała Polska
  93,75%
 • 78,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • gm. Reszel
  78,95%
  Województwo
  86,97%
  Polska
  85,83%
 • 60,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  60,77%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Reszel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Reszel na 1000 mieszkańców pracuje 133osób . 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Reszel wynosiło w 2023 roku 16,4% (16,4% wśród kobiet i 16,4% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Reszel wynosiło 5 244,28 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Reszel 476 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 164 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -312.

  16,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Reszel pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 133 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina
  133,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cała Polska
  259,0
 • 19,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 23,0% Kobiety
 • 16,7% Mężczyźni
 • gm. Reszel
  16,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Reszel w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Reszel w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Reszel w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 881 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 244 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Reszel w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 476 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 164 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -312 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,1% Przemysł i budownictwo
 • 19,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,6% Pozostałe
 • 49,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Reszel w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 899 Pracujący ogółem
 • 468 Kobiety
 • 431 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Reszel w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 50,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Reszel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,1
  Województwo
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 45,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina
  45,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 168,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  168,9
  Województwo
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Reszel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Reszel w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 644 podmioty gospodarki narodowej, z czego 448 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 50 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (82) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (33) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (59) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Reszel najwięcej (19) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (626) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,8% (147) podmiotów, a 74,1% (477) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Reszel najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 644 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 147 Przemysł i budownictwo
 • 477 Pozostała działalność
 • 50 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Reszel w 2023 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w gminie Reszel w 2023 roku
 • 448 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 626 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 626
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 644 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 644
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 448 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 115 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 115
 • 93 Budownictwo
 • 93
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 19 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 19
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Reszel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Reszel stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 117 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Reszel wynosi 82,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Reszel najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,06 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 6,96 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,94 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,85 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Reszel.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 117 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 117
 • 68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 68
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 47 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 47
 • 17,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 10,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  10,06
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 2,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  2,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Reszel
  2,94
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  0,36
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cała Polska
  0,35
 • 6,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  6,96
  Województwo
  10,33
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Reszel
  82%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  60%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  96%
  Cała Polska
  88%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  62%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Kraj
  51%

Gmina Reszel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Reszel wyniosła w 2022 roku 45,5 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Reszel - 22.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,4 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Reszel wyniosła w 2022 roku 44,6 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.3%). W budżecie gminy Reszel wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 989 złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,8 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w gminie Reszel według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Reszel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Reszel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,9 mln

  3,6 tys(100%)

  28,4 mln

  3,7 tys(100%)

  31,7 mln

  4,1 tys(100%)

  41,2 mln

  5,5 tys(100%)

  46,1 mln

  6,2 tys(100%)

  36,1 mln

  5,3 tys(100%)

  42,5 mln

  6,2 tys(100%)

  45,5 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  910(25.2%)

  6,8 mln

  879(23.9%)

  6,8 mln

  895(21.5%)

  7,5 mln

  994(18.2%)

  7,9 mln

  1,1 tys(17.1%)

  8,4 mln

  1,1 tys(23.2%)

  12,5 mln

  1,7 tys(29.3%)

  10,4 mln

  1,5 tys(22.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,2 mln

  1,3 tys(36.8%)

  10,7 mln

  1,4 tys(37.8%)

  4,5 mln

  592(14.2%)

  4,6 mln

  614(11.2%)

  5,3 mln

  714(11.6%)

  5,2 mln

  701(14.5%)

  5,2 mln

  704(12.2%)

  10,1 mln

  1,5 tys(22.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  337(9.3%)

  2,8 mln

  366(9.9%)

  2,9 mln

  377(9%)

  3,7 mln

  486(8.9%)

  4,3 mln

  574(9.3%)

  3,7 mln

  495(10.2%)

  4,0 mln

  540(9.3%)

  5,2 mln

  767(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  302(8.3%)

  2,2 mln

  281(7.6%)

  2,5 mln

  324(7.8%)

  2,5 mln

  332(6.1%)

  2,8 mln

  371(6%)

  3,3 mln

  448(9.3%)

  5,5 mln

  740(12.8%)

  4,8 mln

  722(10.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  141(3.9%)

  1,1 mln

  139(3.8%)

  1,1 mln

  139(3.3%)

  1,2 mln

  164(3%)

  1,4 mln

  182(3%)

  1,3 mln

  173(3.6%)

  1,4 mln

  193(3.3%)

  3,2 mln

  474(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  211,7 tys

  27,5(0.8%)

  849,8 tys

  110(3%)

  2,0 mln

  267(6.4%)

  7,9 mln

  1,1 tys(19.3%)

  11,0 mln

  1,5 tys(23.9%)

  999,6 tys

  134(2.8%)

  1,0 mln

  136(2.4%)

  1,1 mln

  157(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  966,8 tys

  126(3.5%)

  1,0 mln

  135(3.7%)

  1,5 mln

  194(4.6%)

  2,4 mln

  324(5.9%)

  1,4 mln

  182(2.9%)

  662,7 tys

  88,8(1.8%)

  681,2 tys

  92,5(1.6%)

  902,9 tys

  134(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  153(4.2%)

  1,2 mln

  157(4.3%)

  1,5 mln

  200(4.8%)

  2,1 mln

  278(5.1%)

  1,7 mln

  222(3.6%)

  1,5 mln

  203(4.2%)

  946,9 tys

  129(2.2%)

  889,6 tys

  132(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  102,5 tys

  13,3(0.4%)

  138,8 tys

  18,0(0.5%)

  129,9 tys

  17,1(0.4%)

  159,7 tys

  21,2(0.4%)

  155,9 tys

  20,8(0.3%)

  162,5 tys

  21,8(0.4%)

  155,2 tys

  21,1(0.4%)

  809,6 tys

  121(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  211,5 tys

  27,5(0.8%)

  187,6 tys

  24,3(0.7%)

  172,3 tys

  22,7(0.5%)

  158,6 tys

  21,1(0.4%)

  268,8 tys

  35,9(0.6%)

  256,5 tys

  34,4(0.7%)

  149,2 tys

  20,3(0.4%)

  666,6 tys

  99,3(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,0 tys

  29,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  517,6 tys

  77,1(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  655,8 tys

  85,2(2.4%)

  352,0 tys

  45,6(1.2%)

  330,2 tys

  43,4(1%)

  394,8 tys

  52,4(1%)

  414,5 tys

  55,4(0.9%)

  474,3 tys

  63,5(1.3%)

  623,3 tys

  84,6(1.5%)

  512,2 tys

  76,3(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  206,5 tys

  26,8(0.7%)

  231,6 tys

  30,0(0.8%)

  216,6 tys

  28,5(0.7%)

  255,8 tys

  34,0(0.6%)

  312,5 tys

  41,7(0.7%)

  247,6 tys

  33,2(0.7%)

  334,3 tys

  45,4(0.8%)

  346,8 tys

  51,6(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  312,2 tys

  40,5(1.1%)

  127,7 tys

  16,5(0.4%)

  95,6 tys

  12,6(0.3%)

  203,7 tys

  27,0(0.5%)

  89,2 tys

  11,9(0.2%)

  114,8 tys

  15,4(0.3%)

  623,2 tys

  84,6(1.5%)

  254,5 tys

  37,9(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  110,7 tys

  14,4(0.4%)

  103,4 tys

  13,4(0.4%)

  108,6 tys

  14,3(0.3%)

  118,2 tys

  15,7(0.3%)

  157,6 tys

  21,0(0.3%)

  92,7 tys

  12,4(0.3%)

  230,1 tys

  31,2(0.5%)

  224,6 tys

  33,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  556,0 tys

  72,2(2%)

  539,0 tys

  69,8(1.9%)

  543,0 tys

  71,5(1.7%)

  467,9 tys

  62,1(1.1%)

  432,5 tys

  57,8(0.9%)

  404,0 tys

  54,1(1.1%)

  404,3 tys

  54,9(1%)

  139,2 tys

  20,7(0.3%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  90,2 tys

  11,7(0.3%)

  11,1 tys

  1,4(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  90,3 tys

  12,0(0.2%)

  93,9 tys

  12,5(0.2%)

  88,5 tys

  11,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  523

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Reszel według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Reszel według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Reszel według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,4 mln

  3,7 tys(100%)

  29,3 mln

  3,8 tys(100%)

  31,7 mln

  4,1 tys(100%)

  34,7 mln

  4,6 tys(100%)

  44,6 mln

  6,0 tys(100%)

  39,1 mln

  5,7 tys(100%)

  43,5 mln

  6,4 tys(100%)

  44,6 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,8 mln

  1,0 tys(27.6%)

  7,6 mln

  981(25.8%)

  7,9 mln

  1,0 tys(25%)

  9,0 mln

  1,2 tys(25.9%)

  9,5 mln

  1,3 tys(21.3%)

  9,6 mln

  1,3 tys(24.4%)

  10,1 mln

  1,4 tys(23.1%)

  12,6 mln

  1,9 tys(28.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  1,1 tys(28.7%)

  8,8 mln

  1,1 tys(30%)

  8,8 mln

  1,2 tys(27.8%)

  9,6 mln

  1,3 tys(27.8%)

  10,3 mln

  1,4 tys(23.2%)

  10,5 mln

  1,4 tys(26.8%)

  13,5 mln

  1,8 tys(31%)

  11,5 mln

  1,7 tys(25.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  1,1 tys(30.3%)

  9,0 mln

  1,2 tys(30.8%)

  2,8 mln

  372(8.9%)

  3,0 mln

  392(8.5%)

  3,1 mln

  412(6.9%)

  3,1 mln

  417(7.9%)

  3,1 mln

  424(7.2%)

  7,7 mln

  1,1 tys(17.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  169(4.6%)

  1,4 mln

  179(4.7%)

  1,4 mln

  184(4.4%)

  1,3 mln

  168(3.6%)

  1,7 mln

  223(3.7%)

  2,1 mln

  276(5.3%)

  2,3 mln

  307(5.2%)

  1,9 mln

  279(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  250,3 tys

  32,5(0.9%)

  780,2 tys

  101(2.7%)

  1,6 mln

  209(5%)

  2,5 mln

  332(7.2%)

  8,6 mln

  1,1 tys(19.3%)

  2,6 mln

  348(6.6%)

  1,4 mln

  187(3.2%)

  1,4 mln

  202(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  595,1 tys

  77,3(2.1%)

  612,5 tys

  79,3(2.1%)

  602,6 tys

  79,3(1.9%)

  650,4 tys

  86,4(1.9%)

  955,6 tys

  128(2.1%)

  762,4 tys

  102(1.9%)

  2,4 mln

  331(5.6%)

  1,2 mln

  181(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  603,0 tys

  78,3(2.1%)

  630,9 tys

  81,7(2.2%)

  670,5 tys

  88,2(2.1%)

  793,1 tys

  105(2.3%)

  696,0 tys

  93,0(1.6%)

  779,6 tys

  104(2%)

  1,5 mln

  198(3.4%)

  798,9 tys

  119(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  123,2 tys

  16,0(0.4%)

  113,0 tys

  14,6(0.4%)

  133,1 tys

  17,5(0.4%)

  125,8 tys

  16,7(0.4%)

  995,4 tys

  133(2.2%)

  111,6 tys

  15,0(0.3%)

  139,4 tys

  18,9(0.3%)

  634,5 tys

  94,5(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  619,2 tys

  92,2(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,0 tys

  29,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  517,6 tys

  77,1(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  166,9 tys

  21,7(0.6%)

  160,7 tys

  20,8(0.5%)

  166,2 tys

  21,9(0.5%)

  185,8 tys

  24,7(0.5%)

  169,9 tys

  22,7(0.4%)

  425,6 tys

  57,0(1.1%)

  192,8 tys

  26,2(0.4%)

  213,1 tys

  31,7(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  244,9 tys

  31,8(0.9%)

  237,6 tys

  30,8(0.8%)

  221,1 tys

  29,1(0.7%)

  161,4 tys

  21,4(0.5%)

  127,2 tys

  17,0(0.3%)

  83,1 tys

  11,1(0.2%)

  80,5 tys

  10,9(0.2%)

  125,5 tys

  18,7(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  52,1 tys

  6,8(0.2%)

  16,4 tys

  2,1(0.1%)

  10,5 tys

  1,4(0%)

  18,1 tys

  2,4(0.1%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  96,0 tys

  13,0(0.2%)

  96,5 tys

  14,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  90,2 tys

  11,7(0.3%)

  11,1 tys

  1,4(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  90,3 tys

  12,0(0.3%)

  93,9 tys

  12,5(0.2%)

  88,5 tys

  11,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  270,0 tys

  35,1(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,2 tys

  2,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  115,7 tys

  15,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Reszel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 434 mieszkańców gminy Reszel jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 687 kobiet oraz 747 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców gminy Reszel, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy gminy Reszel mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Reszel największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,0%) oraz wyższe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,0%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2022 w gminie Reszel mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 168 dzieci (89 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Reszel mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 56 dzieci (30 dziewczynek oraz 26 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  14,7% mieszkańców gminy Reszel w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 13,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 850 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,96 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 419 uczniów (204 kobiety oraz 215 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Reszel placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 451 uczniów (200 kobiet oraz 251 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,64.

  W gminie Reszel znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 45 uczniów (25 kobiet oraz 20 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 17 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Reszel placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 81 uczniów (54 kobiety oraz 27 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 52 absolwentów.

  W gminie Reszel znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 209 uczniów (90 kobiet oraz 119 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Reszel placówkę miała 1 Technikum, w którym w 14 oddziałach uczyło się 321 uczniów (122 kobiety oraz 199 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 67 absolwentów.

  W gminie Reszel znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 72 uczniów (27 kobiet oraz 45 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (19,6% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,5 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców gminy Reszel w wieku potencjalnej nauki (18,4% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Gmina
  16,4%
  Województwo
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • gm. Reszel
  36,0%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • gm. Reszel
  3,4%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina
  10,2%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina Reszel
  22,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  21,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina Reszel
  3,8%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Reszel
  18,8%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Reszel
  3,4%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 850 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  850,0
  Województwo
  857,0
  Kraj
  927,0
 • 0,96 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Reszel
  0,96
  Województwo
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 180 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Reszel) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 168 Dzieci
 • 89 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,0%
  47,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 34 3 lata
 • 34
 • 36 4 lata
 • 36
 • 49 5 lata
 • 49
 • 40 6 lat
 • 40
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 19 4 lata
 • 19
 • 29 5 lata
 • 29
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 17 3 lata
 • 17
 • 17 4 lata
 • 17
 • 20 5 lata
 • 20
 • 18 6 lat
 • 18
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Reszel(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Reszel aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"
  Niepubliczne
  89 672-36-36
  ul. Wojska Polskiego 1
  11-440 Reszel
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 419 Uczniowie
 • 204 Kobiety
  (uczniowie)
 • 215 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  22,1
  Warmińsko-mazurskie
  15,9
  Polska
  17,0
 •  
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 82,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Reszel
  82,64
  Warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cały kraj
  95,96
 • 80,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • gm. Reszel
  80,87
  Warmińsko-mazurskie
  89,35
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Reszel) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Reszel) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Reszel(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Reszel aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Maria Dąbrowska)
  Publiczna
  89 755-01-96
  89 755-01-96
  ul. Marii Konpnickiej 2
  11-440 Reszel
  1738838
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach
  Niepubliczna
  89 755-04-96
  89 755-04-96
  ul. Leginy 61
  11-440 Leginy
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,6%
  44,4%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina Reszel
  22,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,6
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 209 Uczniowie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,1%
  56,9%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  20,9
  Województwo
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 19,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  24,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Reszel(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Reszel aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM
  Publiczne
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  8162-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
  Publiczna
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  362-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  127-
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Reszel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Reszel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Reszel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Reszel - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Reszel

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Reszel znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Reszel: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Reszel 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 64 (uczestnicy: 18 270)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 29 (uczestnicy: 9 850)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 3 350)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 2 250)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 2 300)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 20)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 39)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 24)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Reszel działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 20 613 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 44 637 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 16
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 16
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Reszel
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Reszel działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 191 członków. Zarejestrowano 181 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 110, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Reszel w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Reszel - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Reszel i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w gminie Reszel odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Reszel znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

  Powiat kętrzyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Reszel
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Reszel w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 44,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Reszel
  44,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Cała Polska
  56,5
 • 14,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  14,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 44,67 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • gm. Reszel
  44,7
  Województwo
  67,9
  Cały kraj
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Reszel
  33,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  100,0
  Warmińsko-mazurskie
  111,8
  Kraj
  116,0