Gmina Nowy Korczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Nowy Korczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Nowy Korczyn to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu buskiego. Gmina Nowy Korczyn ma 5 725 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 7,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 12,1% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Nowy Korczyn.
 • 5 725 Liczba mieszkańców
 • 116,7 km² Powierzchnia
 • 52 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TBU Tablice rejestracyjne
 • Paweł Jan Zagaja Wójt gminy
Gmina Nowy Korczyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.814850.3146 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 2601033
Herb gminy Nowy Korczyn
Gmina Nowy Korczyn herb

Gmina Nowy Korczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-136Poczta Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Nowy Korczyn)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Nowy Korczyn
(41) 377-10-03 28
(41) 377-10-44
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Nowy Korczyn ma 5 725 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 12,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Nowy Korczyn zawarli w 2021 roku 33 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  27,6% mieszkańców gminy Nowy Korczyn jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Nowy Korczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -64. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,12 na 1000 mieszkańców gminy Nowy Korczyn. W 2021 roku urodziło się 39 dzieci, w tym 61,5% dziewczynek i 38,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,3% zgonów w gminie Nowy Korczyn spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w gminie Nowy Korczyn były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Nowy Korczyn przypada 17.9 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 57 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 55 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Nowy Korczyn 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,0% mieszkańców gminy Nowy Korczyn jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 725 Liczba mieszkańców
 • 2 918 Kobiety
 • 2 807 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Nowy Korczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Nowy Korczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Nowy Korczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Nowy Korczyn
  44,5 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Nowy Korczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Nowy Korczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Nowy Korczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Nowy Korczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • gm. Nowy Korczyn
  27,5%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Gmina Nowy Korczyn
  56,9%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  Województwo
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • gm. Nowy Korczyn
  0,7%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Nowy Korczyn w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Nowy Korczyn
  5,7
  świętokrzyskie
  4,1
  Cały kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,1
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Nowy Korczyn w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -64 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -43 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • gm. Nowy Korczyn
  -11,1
  Województwo
  -8,0
  Polska
  -4,9
 • -8,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -10,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Nowy Korczyn w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Nowy Korczyn w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Nowy Korczyn w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Nowy Korczyn w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,5%
  38,5%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • gm. Nowy Korczyn
  6,8
  świętokrzyskie
  7,2
  Cały kraj
  8,7
 • 29,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina
  29,0
  świętokrzyskie
  32,0
  Cała Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 371 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 369 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 373 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 371 g
  Województwo
  3 350 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 153 Waga 3500g - 3999g
 • 153
 • 183 Waga 3000g - 3499g
 • 183
 • 70 Waga 2500g - 2999g
 • 70
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,04 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,04
  Województwo
  1,11
  Cały kraj
  1,32
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,53
  woj. świętokrzyskie
  0,54
  Kraj
  0,64
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,40
  świętokrzyskie
  0,47
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Nowy Korczyn w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 103 Zgony
 • 45 Kobiety
  (Zgony)
 • 58 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,7%
  56,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,9
  świętokrzyskie
  15,1
  Cała Polska
  13,6
 • 250,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Nowy Korczyn
  250,2
  Województwo
  211,1
  Cały kraj
  156,7
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  2,2
  woj. świętokrzyskie
  2,6
  Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  3,8
  woj. świętokrzyskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Gmina
  39,3%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina
  19,3%
  Województwo
  19,1%
  Cały kraj
  19,6%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Nowy Korczyn
  3,2%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 185 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Cała Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  85,6
  Polska
  74,4
 • 318,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Nowy Korczyn
  318,8
  świętokrzyskie
  294,3
  Cała Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Polska
  246,5
 • 649,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 734,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 560,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Nowy Korczyn
  649,1
  woj. świętokrzyskie
  562,0
  Polska
  475,8
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Nowy Korczyn
  62,6
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Polska
  70,6
 • 28,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Nowy Korczyn
  28,2
  świętokrzyskie
  35,0
  Polska
  32,6
 • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,6
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Nowy Korczyn
  0,4%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 55 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Nowy Korczyn w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Nowy Korczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Nowy Korczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Nowy Korczyn oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Nowy Korczyn to 1 977 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 342 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Nowy Korczyn to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Nowy Korczyn to 154,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,47% mieszkań posiada łazienkę, 62,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,93% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 977 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 341,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Nowy Korczyn
  341,60
  Województwo
  370,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Nowy Korczyn
  89,80 m2
  Województwo
  75,30 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • gm. Nowy Korczyn
  30,70 m2
  Województwo
  27,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,23 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,23
  świętokrzyskie
  3,80
  Cała Polska
  3,82
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,93
  świętokrzyskie
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina
  0,69
  woj. świętokrzyskie
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  1,75
  świętokrzyskie
  3,73
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 60 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. świętokrzyskie
  4,68
  Cała Polska
  3,90
 • 10,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Nowy Korczyn
  10,48
  woj. świętokrzyskie
  17,45
  Cała Polska
  24,07
 • 1 549 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 154,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  154,9 m2
  świętokrzyskie
  110,0 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,27 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 89,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  89,18%
  świętokrzyskie
  92,53%
  Cały kraj
  96,97%
 • 79,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  79,56%
  Województwo
  86,76%
  Polska
  94,01%
 • 75,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  75,47%
  świętokrzyskie
  84,27%
  Kraj
  91,78%
 • 62,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina
  62,92%
  Województwo
  79,51%
  Kraj
  83,08%
 • 41,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  41,93%
  woj. świętokrzyskie
  42,98%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Nowy Korczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Nowy Korczyn na 1000 mieszkańców pracuje 125osób . 70,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Nowy Korczyn wynosiło w 2021 roku 2,7% (3,0% wśród kobiet i 2,5% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Nowy Korczyn wynosiło 4 912,74 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowy Korczyn 198 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 70 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -128.

  62,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Nowy Korczyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 125 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  125,0
  woj. świętokrzyskie
  196,0
  Cały kraj
  257,0
 • 2,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 3,0% Kobiety
 • 2,5% Mężczyźni
 • gm. Nowy Korczyn
  2,7%
  świętokrzyskie
  7,3%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Nowy Korczyn w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Nowy Korczyn w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Nowy Korczyn w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 913 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina
  4 913 PLN
  świętokrzyskie
  5 262 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Nowy Korczyn w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 198 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -128 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,5% Przemysł i budownictwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Nowy Korczyn w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 717 Pracujący ogółem
 • 508 Kobiety
 • 209 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Nowy Korczyn w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Nowy Korczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Nowy Korczyn
  69,4
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 44,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Nowy Korczyn
  44,4
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 177,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  177,3
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Nowy Korczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Nowy Korczyn w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 348 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 274 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (15) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Nowy Korczyn najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (336) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,0% (115) podmiotów, a 64,4% (224) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Nowy Korczyn najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 348 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115 Przemysł i budownictwo
 • 224 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Nowy Korczyn w 2021 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w gminie Nowy Korczyn w 2021 roku
 • 274 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 336 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 336
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 348 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 348
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 274 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 79 Budownictwo
 • 79
 • 76 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 76
 • 32 Przetwórstwo przemysłowe
 • 32
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Nowy Korczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Nowy Korczyn stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 83 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Nowy Korczyn wynosi 84,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Nowy Korczyn najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,50 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 5,36 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,51 (85%), drogowe - 1,71 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Nowy Korczyn.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Nowy Korczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 83
 • 49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 49
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 14,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  14,46
  Województwo
  18,46
  Cała Polska
  21,51
 • 8,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  8,50
  Województwo
  10,81
  Polska
  12,82
 • 3,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Nowy Korczyn
  3,51
  woj. świętokrzyskie
  4,93
  Cały kraj
  5,89
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Gmina Nowy Korczyn
  1,71
  woj. świętokrzyskie
  1,97
  Cała Polska
  1,85
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Nowy Korczyn
  0,23
  woj. świętokrzyskie
  0,34
  Cały kraj
  0,35
 • 5,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Nowy Korczyn
  5,36
  Województwo
  8,73
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Nowy Korczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  85%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cała Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gmina Nowy Korczyn
  80%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Nowy Korczyn
  86%
  woj. świętokrzyskie
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  100%
  świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  94%
  Województwo
  90%
  Polska
  89%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Nowy Korczyn
  67%
  świętokrzyskie
  65%
  Cały kraj
  53%

Gmina Nowy Korczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Nowy Korczyn wyniosła w 2021 roku 27,5 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Nowy Korczyn - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,8 mln złotych, czyli 10,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Nowy Korczyn wyniosła w 2021 roku 33,3 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4%). W budżecie gminy Nowy Korczyn wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 620 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,2 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w gminie Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Nowy Korczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,8 mln

  5,6 tys(100%)

  23,9 mln

  3,9 tys(100%)

  21,8 mln

  3,6 tys(100%)

  26,7 mln

  4,4 tys(100%)

  31,0 mln

  5,2 tys(100%)

  28,4 mln

  4,8 tys(100%)

  27,1 mln

  4,6 tys(100%)

  27,5 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,6 mln

  896(16%)

  5,7 mln

  932(24%)

  5,5 mln

  898(25.1%)

  6,3 mln

  1,0 tys(23.4%)

  7,7 mln

  1,3 tys(24.9%)

  7,0 mln

  1,2 tys(24.5%)

  7,4 mln

  1,3 tys(27.5%)

  7,9 mln

  1,4 tys(28.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  877(15.7%)

  2,6 mln

  416(10.7%)

  2,5 mln

  409(11.4%)

  2,6 mln

  425(9.6%)

  3,7 mln

  611(11.8%)

  5,0 mln

  843(17.5%)

  5,1 mln

  873(18.7%)

  3,8 mln

  664(13.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  194(3.5%)

  2,3 mln

  374(9.6%)

  2,3 mln

  381(10.7%)

  1,8 mln

  294(6.6%)

  1,4 mln

  228(4.4%)

  2,1 mln

  350(7.3%)

  1,5 mln

  258(5.5%)

  1,7 mln

  289(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  727(13%)

  4,1 mln

  660(17%)

  7,3 mln

  1,2 tys(33.3%)

  1,3 mln

  223(5%)

  1,4 mln

  226(4.4%)

  1,4 mln

  242(5%)

  2,0 mln

  340(7.3%)

  1,6 mln

  281(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  288(5.1%)

  2,0 mln

  318(8.2%)

  1,6 mln

  260(7.3%)

  4,2 mln

  694(15.7%)

  5,3 mln

  882(17%)

  1,5 mln

  254(5.3%)

  412,7 tys

  71,3(1.5%)

  1,6 mln

  277(5.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,4 mln

  1,8 tys(32.7%)

  3,1 mln

  505(13%)

  487,2 tys

  79,9(2.2%)

  1,4 mln

  240(5.4%)

  2,1 mln

  344(6.6%)

  655,3 tys

  111(2.3%)

  820,6 tys

  142(3%)

  661,0 tys

  115(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  526,6 tys

  84,7(1.5%)

  630,8 tys

  102(2.6%)

  357,6 tys

  58,6(1.6%)

  458,6 tys

  76,0(1.7%)

  468,3 tys

  78,3(1.5%)

  437,6 tys

  74,0(1.5%)

  407,5 tys

  70,4(1.5%)

  647,0 tys

  113(2.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  392,8 tys

  63,2(1.1%)

  364,9 tys

  59,3(1.5%)

  452,9 tys

  74,2(2.1%)

  439,5 tys

  72,8(1.6%)

  474,9 tys

  79,4(1.5%)

  603,7 tys

  102(2.1%)

  637,7 tys

  110(2.4%)

  538,5 tys

  94,1(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  785,8 tys

  126(2.3%)

  1,0 mln

  165(4.2%)

  338,3 tys

  55,5(1.6%)

  355,8 tys

  58,9(1.3%)

  401,9 tys

  67,2(1.3%)

  303,8 tys

  51,4(1.1%)

  316,4 tys

  54,7(1.2%)

  356,4 tys

  62,3(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  440,2 tys

  70,8(1.3%)

  507,3 tys

  82,4(2.1%)

  465,9 tys

  76,4(2.1%)

  443,4 tys

  73,5(1.7%)

  452,6 tys

  75,7(1.5%)

  489,9 tys

  82,8(1.7%)

  420,2 tys

  72,6(1.6%)

  282,4 tys

  49,3(1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  177,7 tys

  28,6(0.5%)

  99,0 tys

  16,1(0.4%)

  4,9 tys

  0,8(0%)

  11,6 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  704,3 tys

  119(2.5%)

  310,6 tys

  53,7(1.1%)

  207,6 tys

  36,3(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  84,7 tys

  13,6(0.2%)

  95,6 tys

  15,5(0.4%)

  61,2 tys

  10,0(0.3%)

  85,9 tys

  14,2(0.3%)

  59,3 tys

  9,9(0.2%)

  87,7 tys

  14,8(0.3%)

  89,2 tys

  15,4(0.3%)

  119,9 tys

  20,9(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  437,1 tys

  70,3(1.3%)

  366,4 tys

  59,5(1.5%)

  230,0 tys

  37,7(1.1%)

  146,5 tys

  24,3(0.5%)

  169,6 tys

  28,4(0.5%)

  888,4 tys

  150(3.1%)

  104,1 tys

  18,0(0.4%)

  117,4 tys

  20,5(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  129,5 tys

  20,8(0.4%)

  108,4 tys

  17,6(0.5%)

  100,5 tys

  16,5(0.5%)

  106,5 tys

  17,7(0.4%)

  194,2 tys

  32,5(0.6%)

  222,7 tys

  37,6(0.8%)

  131,6 tys

  22,7(0.5%)

  92,8 tys

  16,2(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  763,3 tys

  123(2.2%)

  865,2 tys

  141(3.6%)

  124,0 tys

  20,3(0.6%)

  136,5 tys

  22,6(0.5%)

  814,2 tys

  136(2.6%)

  38,7 tys

  6,5(0.1%)

  38,2 tys

  6,6(0.1%)

  39,3 tys

  6,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,3 tys

  1,3(0%)

  10,8 tys

  1,8(0%)

  7,0 tys

  1,1(0%)

  10,1 tys

  1,7(0%)

  15,8 tys

  2,6(0.1%)

  25,5 tys

  4,3(0.1%)

  14,1 tys

  2,4(0.1%)

  18,8 tys

  3,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,1 tys

  6,9(0.1%)

  52,1 tys

  8,5(0.2%)

  6,1 tys

  1,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  62,1 tys

  10,4(0.2%)

  53,0 tys

  9,0(0.2%)

  51,8 tys

  9,0(0.2%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  204

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,8 tys

  12,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  981,4 tys

  158(2.8%)

  73,1 tys

  11,9(0.3%)

  28,3 tys

  4,6(0.1%)

  95,8 tys

  15,9(0.4%)

  11,2 tys

  1,9(0%)

  5,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  79,9 tys

  12,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Nowy Korczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,9 mln

  4,6 tys(100%)

  22,8 mln

  3,7 tys(100%)

  23,5 mln

  3,9 tys(100%)

  26,0 mln

  4,3 tys(100%)

  28,5 mln

  4,8 tys(100%)

  28,6 mln

  4,8 tys(100%)

  30,1 mln

  5,1 tys(100%)

  33,3 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,6 mln

  1,2 tys(26.2%)

  7,5 mln

  1,2 tys(33.1%)

  7,9 mln

  1,3 tys(33.7%)

  7,4 mln

  1,2 tys(28.3%)

  8,2 mln

  1,4 tys(28.9%)

  9,6 mln

  1,6 tys(33.5%)

  10,7 mln

  1,8 tys(35.5%)

  13,2 mln

  2,3 tys(39.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  636(13.7%)

  4,1 mln

  670(18.1%)

  4,6 mln

  746(19.4%)

  4,3 mln

  718(16.7%)

  4,4 mln

  737(15.4%)

  5,0 mln

  842(17.4%)

  5,4 mln

  925(17.8%)

  6,5 mln

  1,1 tys(19.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  594,6 tys

  95,7(2.1%)

  1,8 mln

  293(7.9%)

  1,6 mln

  262(6.8%)

  1,9 mln

  313(7.3%)

  773,6 tys

  129(2.7%)

  1,5 mln

  246(5.1%)

  1,2 mln

  207(4%)

  1,3 mln

  232(4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  290(6.3%)

  524,0 tys

  85,1(2.3%)

  125,9 tys

  20,6(0.5%)

  135,3 tys

  22,4(0.5%)

  353,0 tys

  59,0(1.2%)

  1,7 mln

  280(5.8%)

  1,4 mln

  246(4.7%)

  938,7 tys

  164(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  176(3.8%)

  1,3 mln

  206(5.6%)

  786,9 tys

  129(3.3%)

  2,8 mln

  467(10.8%)

  3,4 mln

  562(11.8%)

  622,8 tys

  105(2.2%)

  16,2 tys

  2,8(0.1%)

  742,5 tys

  130(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  485,9 tys

  78,2(1.7%)

  526,5 tys

  85,5(2.3%)

  543,8 tys

  89,1(2.3%)

  558,1 tys

  92,5(2.1%)

  583,2 tys

  97,5(2%)

  584,5 tys

  98,8(2%)

  599,8 tys

  104(2%)

  638,1 tys

  111(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,9 mln

  1,3 tys(27.3%)

  1,8 mln

  287(7.8%)

  439,7 tys

  72,1(1.9%)

  495,7 tys

  82,1(1.9%)

  1,9 mln

  312(6.5%)

  617,4 tys

  104(2.2%)

  619,9 tys

  107(2.1%)

  617,7 tys

  108(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  594(12.8%)

  3,2 mln

  515(13.9%)

  6,5 mln

  1,1 tys(27.5%)

  559,2 tys

  92,6(2.1%)

  548,6 tys

  91,7(1.9%)

  489,5 tys

  82,7(1.7%)

  1,2 mln

  206(4%)

  521,8 tys

  91,1(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  264,2 tys

  42,5(0.9%)

  283,2 tys

  46,0(1.2%)

  274,3 tys

  45,0(1.2%)

  707,3 tys

  117(2.7%)

  1,1 mln

  181(3.8%)

  737,0 tys

  125(2.6%)

  685,4 tys

  118(2.3%)

  432,9 tys

  75,6(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  83,8 tys

  13,5(0.3%)

  628,0 tys

  102(2.8%)

  606,9 tys

  99,5(2.6%)

  167,8 tys

  27,8(0.6%)

  688,1 tys

  115(2.4%)

  186,7 tys

  31,6(0.7%)

  124,8 tys

  21,6(0.4%)

  308,7 tys

  53,9(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  108,1 tys

  17,4(0.4%)

  82,9 tys

  13,5(0.4%)

  81,8 tys

  13,4(0.3%)

  58,2 tys

  9,7(0.2%)

  52,8 tys

  8,8(0.2%)

  100,1 tys

  16,9(0.3%)

  106,9 tys

  18,5(0.4%)

  114,7 tys

  20,0(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  93,2 tys

  15,0(0.3%)

  154,4 tys

  25,1(0.7%)

  25,3 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  564,2 tys

  95,4(2%)

  153,0 tys

  26,4(0.5%)

  82,5 tys

  14,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,0 tys

  1,3(0%)

  10,0 tys

  1,6(0%)

  7,0 tys

  1,1(0%)

  10,0 tys

  1,7(0%)

  14,0 tys

  2,3(0%)

  20,0 tys

  3,4(0.1%)

  10,0 tys

  1,7(0%)

  14,0 tys

  2,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  1,9(0.1%)

  350

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  770

  0,1(0%)

  910

  0,2(0%)

  630

  0,1(0%)

  10,7 tys

  1,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  23,8 tys

  3,8(0.1%)

  650,4 tys

  106(2.9%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  26,0 tys

  4,3(0.1%)

  20,5 tys

  3,4(0.1%)

  4,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  184,8 tys

  29,7(0.6%)

  111,0 tys

  18,0(0.5%)

  28,1 tys

  4,6(0.1%)

  5,1 tys

  0,8(0%)

  784

  0,1(0%)

  24,8 tys

  4,2(0.1%)

  566,4 tys

  97,9(1.9%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,1 tys

  6,9(0.1%)

  52,1 tys

  8,5(0.2%)

  6,1 tys

  1,0(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  62,1 tys

  10,4(0.2%)

  53,0 tys

  9,0(0.2%)

  51,8 tys

  9,0(0.2%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  916,4 tys

  147(3.2%)

  68,1 tys

  11,1(0.3%)

  55,4 tys

  9,1(0.2%)

  58,7 tys

  9,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,3(0%)

  42,8 tys

  7,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  52,0 tys

  8,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Nowy Korczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 118 mieszkańców gminy Nowy Korczyn jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 540 kobiet oraz 578 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 23,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców gminy Nowy Korczyn, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 15,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy gminy Nowy Korczyn mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Nowy Korczyn największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (25,6%).

  W roku 2021 w gminie Nowy Korczyn mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 81 dzieci (45 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,0% mieszkańców gminy Nowy Korczyn w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 14,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 616 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 330 uczniów (157 kobiet oraz 173 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Nowy Korczyn placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 357 uczniów (156 kobiet oraz 201 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,0 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,2% mieszkańców gminy Nowy Korczyn w wieku potencjalnej nauki (26,9% kobiet i 27,5% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Nowy Korczyn
  19,6%
  Województwo
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,0%
  Województwo
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Nowy Korczyn
  8,1%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  23,2%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,0%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  2,6%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,9%
  Województwo
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • gm. Nowy Korczyn
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 616 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Nowy Korczyn
  616,0
  woj. świętokrzyskie
  884,0
  Cały kraj
  896,0
 • 2,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  2,47
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Nowy Korczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81 Dzieci
 • 45 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,6%
  44,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 24 4 lata
 • 24
 • 21 5 lata
 • 21
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 15 4 lata
 • 15
 • 12 5 lata
 • 12
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 9 5 lata
 • 9
 • 11 6 lat
 • 11
 • 23 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 58 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Nowy Korczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Dzieci
 • 8 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,3%
  46,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 4 lata
 • 3
 • 11 5 lata
 • 11
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 4 lata
 • 1
 • 6 5 lata
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 5 5 lata
 • 5
 •  
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Nowy Korczyn(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Nowy Korczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie
  Publiczny
  41 377-10-83
  41 377-10-20
  ul. Buska 7
  28-136 Nowy Korczyn
  2402
 • Szkoły podstawowe w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Nowy Korczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 330 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  11,0
  woj. świętokrzyskie
  14,9
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 39,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Nowy Korczyn(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Nowy Korczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  41 377-10-20
  41 377-10-20
  ul. Partyzantów 13
  28-136 Nowy Korczyn
  12225-
  Szkoła Podstawowa w Brzostkowie
  Publiczna
  41 377-12-97
  Brzostków 1
  28-136 Brzostków
  78512
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie
  Publiczna
  41 377-10-73
  Stary Korczyn 85
  28-136 Stary Korczyn
  74611
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Nowy Korczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Nowy Korczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Nowy Korczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Nowy Korczyn - Kultura i rekreacja(atrakcje)

 • Domy i ośrodki kultury w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Nowy Korczyn: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 1 635)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 380)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 125)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 130)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 15)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 37)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 25)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • komputerowe: 1


 • Biblioteki publiczne w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Nowy Korczyn działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 015 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 672 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Nowy Korczyn działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 64 członków. Zarejestrowano 64 ćwiczących (mężczyźni: 18, kobiety: 46, chłopcy do lat 18: 18, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Nowy Korczyn w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Nowy Korczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Nowy Korczyn i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w gminie Nowy Korczyn odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 17,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Nowy Korczyn znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Nowy Korczyn
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Nowy Korczyn w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 17,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  17,5
  Województwo
  64,3
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  7,1
  Polska
  5,9
 • 52,43 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  52,4
  świętokrzyskie
  75,3
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  świętokrzyskie
  11,0
  Cała Polska
  9,8
 • 300,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina Nowy Korczyn
  300,0
  woj. świętokrzyskie
  117,1
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Nowy Korczyn w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 188,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Gmina Nowy Korczyn
  188,6 km
  świętokrzyskie
  357,6 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 3,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  3,8 km
  Województwo
  3,5 km
  Polska
  4,9 km