Gmina Łobez w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Łobez - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łobez to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu łobeskiego. Gmina Łobez ma 13 614 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 36,2% ludności powiatu. Gmina stanowi 21,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Łobez.
 • 13 614 Liczba mieszkańców
 • 227,4 km² Powierzchnia
 • 63 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZLO Tablice rejestracyjne
 • Piotr Wiesław Ćwikła Burmistrz gminy
Gmina Łobez na mapie
Identyfikatory
 • 15.650753.6479 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3218023
Herb gminy Łobez
Gmina Łobez herb

Gmina Łobez - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-150Poczta Łobez

Gmina Łobez - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łobez)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Łobzie
(91) 397-40-01
(91) 397-43-73
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez
ZUS Inspektorat w Łobzie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Siewna 5 a
73-150 Łobez

Gmina Łobez - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Gmina Łobez ma 13 614 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łobez zawarli w 2021 roku 45 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,0% mieszkańców gminy Łobez jest stanu wolnego, 50,5% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łobez ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -106. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,71 na 1000 mieszkańców gminy Łobez. W 2021 roku urodziło się 90 dzieci, w tym 61,1% dziewczynek i 38,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,2% zgonów w gminie Łobez spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w gminie Łobez były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łobez przypada 14.26 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 152 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 178 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łobez -26. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  58,3% mieszkańców gminy Łobez jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 614 Liczba mieszkańców
 • 6 981 Kobiety
 • 6 633 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łobez w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łobez w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łobez w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Łobez
  42,8 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,9 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łobez, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łobez
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łobez,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łobez,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łobez,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Gmina Łobez
  28,2%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,5%
  Województwo
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  9,3%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina
  7,9%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,1% Nieustalone
 • gm. Łobez
  4,1%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łobez w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  3,3
  Zachodniopomorskie
  4,2
  Polska
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina
  1,8
  woj. zachodniopomorskie
  1,9
  Cała Polska
  1,6
 • 45 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łobez w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -106 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -76 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,71 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Gmina
  -7,7
  Zachodniopomorskie
  -6,2
  Cała Polska
  -4,9
 • -8,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łobez w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łobez w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łobez w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łobez w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 90 Urodzenia żywe
 • 55 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,1%
  38,9%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,6
  Zachodniopomorskie
  7,6
  Kraj
  8,7
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gmina Łobez
  34,2
  Województwo
  33,4
  Cała Polska
  37,5
 • 19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19
 • 64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 55 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 55
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 295 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 281 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 295 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 329 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 71 Waga 3500g - 3999g
 • 71
 • 122 Waga 3000g - 3499g
 • 122
 • 41 Waga 2500g - 2999g
 • 41
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  1,20
  Zachodniopomorskie
  1,21
  Polska
  1,32
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • gm. Łobez
  0,66
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,64
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,50
  Zachodniopomorskie
  0,55
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w gminie Łobez w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 196 Zgony
 • 85 Kobiety
  (Zgony)
 • 111 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina
  14,3
  woj. zachodniopomorskie
  13,8
  Polska
  13,6
 • 198,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łobez
  198,5
  woj. zachodniopomorskie
  180,9
  Kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Łobez
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  3,7
  Cała Polska
  3,9
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Łobez
  4,7
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łobeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,2%
  Województwo
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • gm. Łobez
  20,8%
  woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  5,2%
  Kraj
  5,4%
 • 73 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  80,0
  Kraj
  74,4
 • 329,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • gm. Łobez
  329,0
  Zachodniopomorskie
  293,2
  Cała Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 681,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 707,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 655,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Łobez
  681,3
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Kraj
  475,8
 • 130,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 75,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 181,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Łobez
  130,3
  woj. zachodniopomorskie
  88,9
  Polska
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,0
  Zachodniopomorskie
  31,0
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 152 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 85 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 178 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 90 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 88 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łobez w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łobez, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobez - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Łobez oddano do użytku 56 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łobez to 5 041 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 365 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  57,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łobez to 3,98 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w gminie Łobez to 89,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,62% mieszkań posiada łazienkę, 83,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,45% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 041 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 364,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łobez
  364,90
  woj. zachodniopomorskie
  401,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 68,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Łobez
  68,70 m2
  Województwo
  70,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 25,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Łobez
  25,10 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Gmina
  3,80
  Zachodniopomorskie
  3,82
  Cała Polska
  3,82
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,74
  woj. zachodniopomorskie
  2,49
  Cały kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  Zachodniopomorskie
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 56 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Łobez
  4,11
  Zachodniopomorskie
  6,03
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 223 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,98 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina Łobez
  3,98
  Województwo
  3,41
  Cały kraj
  3,90
 • 16,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • gm. Łobez
  16,38
  woj. zachodniopomorskie
  20,55
  Polska
  24,07
 • 5 023 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 89,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  89,7 m2
  Zachodniopomorskie
  79,8 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Gmina
  0,37 m2
  Zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,91%
  Województwo
  99,24%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina
  97,34%
  woj. zachodniopomorskie
  97,31%
  Kraj
  94,01%
 • 94,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • gm. Łobez
  94,62%
  Województwo
  95,33%
  Kraj
  91,78%
 • 83,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Łobez
  83,57%
  Zachodniopomorskie
  86,83%
  Kraj
  83,08%
 • 55,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Łobez
  55,45%
  Zachodniopomorskie
  63,98%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Łobez - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Łobez na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . 59,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łobez wynosiło w 2021 roku 13,5% (15,7% wśród kobiet i 11,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łobez wynosiło 4 962,09 PLN, co odpowiada 82.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łobez 727 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 570 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -157.

  24,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łobez pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Łobez
  168,0
  woj. zachodniopomorskie
  218,0
  Cała Polska
  257,0
 • 13,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 15,7% Kobiety
 • 11,7% Mężczyźni
 • Gmina Łobez
  13,5%
  Województwo
  7,1%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łobez w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łobez w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łobez w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 962 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Łobez
  4 962 PLN
  Zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łobez w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 727 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 570 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -157 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Przemysł i budownictwo
 • 27,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,5% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łobez w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 284 Pracujący ogółem
 • 1 347 Kobiety
 • 937 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łobez w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 52,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łobez, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Łobez
  71,6
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 42,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Łobez
  42,3
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Kraj
  38,2
 • 144,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Łobez
  144,1
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łobez - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Łobez w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 534 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 090 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 107 nowych podmiotów, a 95 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (154) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (93) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (157) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (64) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łobez najwięcej (71) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 492) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,1% (63) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,7% (363) podmiotów, a 72,2% (1 108) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łobez najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.2%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 534 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 63 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 363 Przemysł i budownictwo
 • 1 108 Pozostała działalność
 • 107 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łobez w 2021 roku
 • 95 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łobez w 2021 roku
 • 1 090 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 492 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 492
 • 33 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 33
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 533 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 533
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 71 Spółki handlowe ogółem
 • 71
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 63  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 63
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 71 Spółki cywilne ogółem
 • 71
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 090 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 296 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 296
 • 207 Budownictwo
 • 207
 • 103 Przetwórstwo przemysłowe
 • 103
 • 85 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 85
 • 78 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 78
 • 64 Pozostała działalność
 • 64
 • 63 Transport i gospodarka magazynowa
 • 63
 • 51 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 30 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 30
 • 27 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 27
 • 16 Edukacja
 • 16
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobez - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w gminie Łobez stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 390 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 28,41 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łobez wynosi 81,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łobez najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,53 (wykrywalność 69%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,39 (wykrywalność 96%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,50 (39%), drogowe - 3,12 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łobez.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 390 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 390
 • 213 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 213
 • 115 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 115
 • 43 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 43
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 103 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 103
 • 28,41 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  28,41
  woj. zachodniopomorskie
  23,72
  Kraj
  21,51
 • 15,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  15,53
  Zachodniopomorskie
  16,62
  Kraj
  12,82
 • 8,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,39
  woj. zachodniopomorskie
  3,52
  Cała Polska
  5,89
 • 3,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Łobez
  3,12
  woj. zachodniopomorskie
  2,54
  Polska
  1,85
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Łobez
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,48
  Kraj
  0,35
 • 7,50 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Łobez
  7,50
  Zachodniopomorskie
  10,31
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina
  82%
  Zachodniopomorskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  woj. zachodniopomorskie
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Łobez
  96%
  woj. zachodniopomorskie
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  90%
  woj. zachodniopomorskie
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Łobez
  40%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  53%

Gmina Łobez - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łobez wyniosła w 2021 roku 82,8 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Łobez - 24.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,8 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łobez wyniosła w 2021 roku 80,4 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.6%). W budżecie gminy Łobez wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 713 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łobez według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łobez według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łobez według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,1 mln

  3,9 tys(100%)

  55,9 mln

  3,9 tys(100%)

  55,3 mln

  3,9 tys(100%)

  60,4 mln

  4,2 tys(100%)

  71,8 mln

  5,1 tys(100%)

  71,6 mln

  5,1 tys(100%)

  78,4 mln

  5,7 tys(100%)

  82,8 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,7 mln

  959(24.4%)

  14,0 mln

  977(25%)

  14,4 mln

  1,0 tys(26%)

  15,4 mln

  1,1 tys(25.5%)

  15,4 mln

  1,1 tys(21.5%)

  17,2 mln

  1,2 tys(24%)

  19,0 mln

  1,4 tys(24.3%)

  20,3 mln

  1,5 tys(24.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  373(9.5%)

  5,8 mln

  406(10.4%)

  6,1 mln

  428(11%)

  6,4 mln

  449(10.5%)

  6,7 mln

  477(9.3%)

  7,0 mln

  505(9.8%)

  7,0 mln

  506(8.9%)

  8,3 mln

  611(10%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,0 mln

  1,2 tys(30.3%)

  15,4 mln

  1,1 tys(27.6%)

  7,9 mln

  550(14.2%)

  8,9 mln

  633(14.8%)

  15,9 mln

  1,1 tys(22.2%)

  14,6 mln

  1,1 tys(20.4%)

  15,4 mln

  1,1 tys(19.6%)

  7,8 mln

  575(9.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,1 mln

  706(18%)

  10,3 mln

  723(18.5%)

  17,1 mln

  1,2 tys(30.9%)

  5,3 mln

  373(8.7%)

  5,2 mln

  370(7.2%)

  5,2 mln

  377(7.3%)

  5,3 mln

  381(6.7%)

  5,7 mln

  422(6.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  644,5 tys

  45,1(1.1%)

  646,4 tys

  45,2(1.2%)

  639,2 tys

  44,8(1.2%)

  944,9 tys

  66,9(1.6%)

  3,4 mln

  242(4.7%)

  2,3 mln

  164(3.2%)

  3,4 mln

  245(4.3%)

  4,9 mln

  357(5.9%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 mln

  331(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 mln

  187(4.8%)

  2,7 mln

  191(4.9%)

  2,7 mln

  186(4.8%)

  3,2 mln

  226(5.3%)

  4,3 mln

  309(6%)

  3,4 mln

  244(4.7%)

  3,2 mln

  234(4.1%)

  3,3 mln

  245(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  95,1(2.4%)

  1,4 mln

  101(2.6%)

  2,4 mln

  167(4.3%)

  1,6 mln

  111(2.6%)

  2,5 mln

  177(3.5%)

  1,5 mln

  108(2.1%)

  953,9 tys

  69,0(1.2%)

  2,4 mln

  177(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  935,9 tys

  65,5(1.7%)

  1,0 mln

  72,3(1.9%)

  1,2 mln

  84,6(2.2%)

  1,4 mln

  101(2.4%)

  1,1 mln

  80,8(1.6%)

  933,3 tys

  67,3(1.3%)

  1,4 mln

  101(1.8%)

  1,8 mln

  132(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  666,3 tys

  46,6(1.2%)

  656,9 tys

  46,0(1.2%)

  753,7 tys

  52,8(1.4%)

  712,0 tys

  50,4(1.2%)

  716,0 tys

  51,0(1%)

  773,8 tys

  55,8(1.1%)

  782,9 tys

  56,7(1%)

  794,1 tys

  58,3(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  466,7 tys

  32,7(0.8%)

  426,8 tys

  29,9(0.8%)

  463,1 tys

  32,4(0.8%)

  443,1 tys

  31,3(0.7%)

  448,9 tys

  32,0(0.6%)

  473,2 tys

  34,1(0.7%)

  557,6 tys

  40,4(0.7%)

  568,3 tys

  41,7(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  261,8 tys

  18,3(0.5%)

  309,0 tys

  21,6(0.6%)

  354,2 tys

  24,8(0.6%)

  420,6 tys

  29,8(0.7%)

  403,4 tys

  28,7(0.6%)

  312,9 tys

  22,6(0.4%)

  333,2 tys

  24,1(0.4%)

  500,7 tys

  36,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  780,1 tys

  54,6(1.4%)

  941,8 tys

  65,9(1.7%)

  762,7 tys

  53,4(1.4%)

  757,5 tys

  53,6(1.3%)

  681,3 tys

  48,5(0.9%)

  724,0 tys

  52,2(1%)

  544,4 tys

  39,4(0.7%)

  462,7 tys

  34,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  313,1 tys

  21,9(0.6%)

  333,9 tys

  23,4(0.6%)

  344,6 tys

  24,1(0.6%)

  383,1 tys

  27,1(0.6%)

  388,4 tys

  27,6(0.5%)

  346,5 tys

  25,0(0.5%)

  367,4 tys

  26,6(0.5%)

  426,1 tys

  31,3(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  461,3 tys

  32,3(0.8%)

  137,9 tys

  9,6(0.2%)

  136,5 tys

  9,6(0.2%)

  174,1 tys

  12,3(0.3%)

  203,1 tys

  14,5(0.3%)

  221,7 tys

  16,0(0.3%)

  389,1 tys

  28,2(0.5%)

  299,5 tys

  22,0(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  744,5 tys

  52,1(1.3%)

  405,8 tys

  28,4(0.7%)

  111,8 tys

  7,8(0.2%)

  2,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,8 tys

  21,7(0.4%)

  12,0 tys

  0,9(0%)

  68,9 tys

  5,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  31,1 tys

  2,2(0.1%)

  32,6 tys

  2,3(0.1%)

  36,4 tys

  2,6(0.1%)

  30,0 tys

  2,1(0%)

  84,0 tys

  6,0(0.1%)

  33,7 tys

  2,4(0%)

  48,2 tys

  3,5(0.1%)

  51,4 tys

  3,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  117,0 tys

  8,2(0.2%)

  138,3 tys

  9,7(0.2%)

  13,3 tys

  0,9(0%)

  6,6 tys

  0,5(0%)

  103,6 tys

  7,4(0.1%)

  108,1 tys

  7,8(0.2%)

  112,8 tys

  8,2(0.1%)

  15,3 tys

  1,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  559,7 tys

  39,2(1%)

  1,1 mln

  75,6(1.9%)

  27,6 tys

  1,9(0%)

  16,1 tys

  1,1(0%)

  18,4 tys

  1,3(0%)

  22,7 tys

  1,6(0%)

  32,0 tys

  2,3(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  44,5 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,4 tys

  1,0(0%)

  180

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łobez według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łobez według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łobez według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,8 mln

  3,5 tys(100%)

  52,9 mln

  3,7 tys(100%)

  55,0 mln

  3,9 tys(100%)

  66,2 mln

  4,6 tys(100%)

  66,7 mln

  4,7 tys(100%)

  72,9 mln

  5,2 tys(100%)

  80,7 mln

  5,8 tys(100%)

  80,4 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,5 mln

  1,2 tys(32.4%)

  17,9 mln

  1,3 tys(33.9%)

  18,0 mln

  1,3 tys(32.6%)

  20,8 mln

  1,5 tys(31.5%)

  19,8 mln

  1,4 tys(29.7%)

  20,8 mln

  1,5 tys(28.6%)

  21,0 mln

  1,5 tys(26%)

  24,6 mln

  1,8 tys(30.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,2 mln

  783(22%)

  11,1 mln

  776(21%)

  11,7 mln

  816(21.2%)

  12,3 mln

  867(18.5%)

  13,0 mln

  927(19.5%)

  12,2 mln

  879(16.7%)

  21,8 mln

  1,6 tys(27%)

  19,5 mln

  1,4 tys(24.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,6 mln

  739(20.8%)

  10,2 mln

  714(19.3%)

  4,0 mln

  278(7.2%)

  9,3 mln

  658(14.1%)

  8,6 mln

  610(12.8%)

  10,0 mln

  719(13.7%)

  9,8 mln

  713(12.2%)

  4,5 mln

  329(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  117(3.3%)

  3,0 mln

  211(5.7%)

  4,1 mln

  287(7.5%)

  3,8 mln

  270(5.8%)

  3,0 mln

  216(4.6%)

  7,7 mln

  558(10.6%)

  2,4 mln

  176(3%)

  3,4 mln

  252(4.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,8 tys

  1,0(0%)

  13,4 tys

  0,9(0%)

  9,1 tys

  0,6(0%)

  27,4 tys

  1,9(0%)

  1,7 mln

  118(2.5%)

  427,6 tys

  30,8(0.6%)

  1,5 mln

  107(1.8%)

  2,2 mln

  159(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  507(14.2%)

  7,3 mln

  511(13.8%)

  14,2 mln

  993(25.8%)

  2,3 mln

  163(3.5%)

  2,2 mln

  159(3.4%)

  2,1 mln

  154(2.9%)

  2,1 mln

  149(2.5%)

  2,1 mln

  151(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  276,6 tys

  19,4(0.5%)

  544,9 tys

  38,1(1%)

  640,0 tys

  44,8(1.2%)

  1,0 mln

  74,0(1.6%)

  1,1 mln

  80,8(1.7%)

  598,4 tys

  43,2(0.8%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  1,5 mln

  109(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  71,1(2%)

  1,0 mln

  71,9(1.9%)

  1,0 mln

  73,4(1.9%)

  999,9 tys

  70,7(1.5%)

  947,6 tys

  67,5(1.4%)

  1,1 mln

  75,8(1.4%)

  1,1 mln

  77,4(1.3%)

  1,5 mln

  108(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  716,6 tys

  50,2(1.4%)

  634,4 tys

  44,4(1.2%)

  734,7 tys

  51,5(1.3%)

  692,4 tys

  49,0(1%)

  697,0 tys

  49,6(1%)

  753,5 tys

  54,4(1%)

  761,5 tys

  55,1(0.9%)

  772,9 tys

  56,8(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  321,0 tys

  22,5(0.6%)

  173,7 tys

  12,2(0.3%)

  174,7 tys

  12,2(0.3%)

  295,3 tys

  20,9(0.4%)

  174,5 tys

  12,4(0.3%)

  166,5 tys

  12,0(0.2%)

  204,7 tys

  14,8(0.3%)

  241,0 tys

  17,7(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  135,3 tys

  9,5(0.3%)

  195,5 tys

  13,7(0.4%)

  180,1 tys

  12,6(0.3%)

  229,6 tys

  16,2(0.3%)

  231,1 tys

  16,5(0.3%)

  277,9 tys

  20,0(0.4%)

  179,9 tys

  13,0(0.2%)

  237,2 tys

  17,4(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  720,7 tys

  50,5(1.4%)

  332,8 tys

  23,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  296,5 tys

  21,4(0.4%)

  175,7 tys

  12,7(0.2%)

  174,7 tys

  12,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  187,1 tys

  13,1(0.4%)

  86,5 tys

  6,1(0.2%)

  138,8 tys

  9,7(0.3%)

  132,4 tys

  9,4(0.2%)

  1,1 mln

  76,7(1.6%)

  375,2 tys

  27,1(0.5%)

  402,2 tys

  29,1(0.5%)

  88,4 tys

  6,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  880

  0,1(0%)

  975

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  605

  0,0(0%)

  336

  0,0(0%)

  193

  0,0(0%)

  41,2 tys

  3,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  199,2 tys

  13,9(0.4%)

  180,0 tys

  12,6(0.3%)

  171,8 tys

  12,0(0.3%)

  105,1 tys

  7,4(0.2%)

  75,3 tys

  5,4(0.1%)

  71,0 tys

  5,1(0.1%)

  49,5 tys

  3,6(0.1%)

  32,6 tys

  2,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  13,7 tys

  1,0(0%)

  12,2 tys

  0,9(0%)

  10,7 tys

  0,7(0%)

  21,1 tys

  1,5(0%)

  21,1 tys

  1,5(0%)

  22,0 tys

  1,6(0%)

  23,6 tys

  1,7(0%)

  23,7 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  117,0 tys

  8,2(0.2%)

  138,3 tys

  9,7(0.3%)

  13,3 tys

  0,9(0%)

  6,6 tys

  0,5(0%)

  103,6 tys

  7,4(0.2%)

  109,2 tys

  7,9(0.1%)

  112,9 tys

  8,2(0.1%)

  15,3 tys

  1,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,3 tys

  0,7(0%)

  8,6 tys

  0,6(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  19,4 tys

  1,4(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,8(0%)

  649

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,7(0%)

  371

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łobez - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 943 mieszkańców gminy Łobez jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 413 kobiet oraz 1 530 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców gminy Łobez, gimnazjalnym 4,1%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Łobez mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łobez największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,3%) oraz podstawowe ukończone (18,2%).

  W roku 2021 w gminie Łobez mieściły się 2 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 405 dzieci (196 dziewczynek oraz 209 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łobez mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 303 dzieci (144 dziewczynki oraz 159 chłopców). Dostępnych było 305 miejsc.

  16,8% mieszkańców gminy Łobez w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 841 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 080 uczniów (495 kobiet oraz 585 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Łobez placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 40 oddziałach uczyło się 894 uczniów (445 kobiet oraz 449 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów.

  W gminie Łobez znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 197 uczniów (140 kobiet oraz 57 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 55 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łobez placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 404 uczniów (243 kobiety oraz 161 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 144 absolwentów.

  W gminie Łobez znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 207 uczniów (78 kobiet oraz 129 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,6 uczniów. 20,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców gminy Łobez w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 23,1% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Łobez
  13,0%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina Łobez
  33,3%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Gmina
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Łobez
  13,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Łobez
  15,9%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  25,6%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  4,1%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  20,4%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 841 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina
  841,0
  Zachodniopomorskie
  867,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • gm. Łobez
  0,91
  Województwo
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 395 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Łobez) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 405 Dzieci
 • 196 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 209 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 61 3 lata
 • 61
 • 110 4 lata
 • 110
 • 115 5 lata
 • 115
 • 112 6 lat
 • 112
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 38 3 lata
 • 38
 • 42 4 lata
 • 42
 • 62 5 lata
 • 62
 • 50 6 lat
 • 50
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 68 4 lata
 • 68
 • 53 5 lata
 • 53
 • 62 6 lat
 • 62
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 20 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 35,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 35,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 10 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Łobez) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,6%
  44,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łobez(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobez aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały (im. Krasnala Hałabały)
  Publiczne
  91 397-46-11
  91 397-46-11
  ul. Mickiewicza 11
  73-150 Łobez
  1638035
  Punkt Przedszkolny ul H.Sawickiej 29 (im. Krasnala Hałabały)
  Publiczny
  91 397-46-11
  91 397-46-11
  ul. H.Sawickiej 29
  73-150 Łobez
  1271
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Karwowie
  Niepubliczny
  60 527-05-38
  ul. karwowo 22a
  73-150 Karwowo
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"
  Niepubliczne
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Łobez) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 53 Oddziały
 • 1 070 Uczniowie
 • 492 Kobiety
  (uczniowie)
 • 578 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,0%
  54,0%
 • 107 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 66 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 15 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Łobez
  20,0
  Województwo
  17,1
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 76,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 58,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łobez(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobez aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  91 397-43-70
  91 397-43-70
  ul. Spokojna 4
  73-150 Łobez
  1738230
  Szkoła Podstawowa nr 1 im.Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  91 397-43-99
  91 397-43-99
  ul. Bema 6
  73-150 Łobez
  1535928
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  91 397-81-05
  91 397-81-05
  Bełczna 28a
  73-150 Bełczna
  68716
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Łobez) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 197 Uczniowie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,1%
  28,9%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 15 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,6
  woj. zachodniopomorskie
  25,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Łobez) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina
  20,7
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Łobez(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobez aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  91 397-43-49
  91 397-43-49
  ul. Niepodległości 54
  73-150 Łobez
  6177-
  Technikum Zawodowe (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  91 397-43-49
  91 397-43-49
  ul. Niepodległości 54
  73-150 Łobez
  499-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  91 397-43-49
  91 397-43-49
  ul. Niepodległości 54
  73-150 Łobez
  377-
  Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
  Prywatne Technikum Zawodowe
  Niepubliczne
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
  Prywatne Policealne Studium Zawodowe
  Niepubliczna
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łobez, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łobez, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łobez, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobez - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Łobez

 • Według danych GUS z 2021 roku w gminie Łobez znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w gminie Łobez: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 783 (uczestnicy: 12 079)
  • seanse filmowe: 82 (uczestnicy: 666)
  • wystawy: 101 (uczestnicy: 957)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 142)
  • koncerty: 54 (uczestnicy: 3 607)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 155 (uczestnicy: 1 872)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 123 (uczestnicy: 2 086)
  • konkursy: 105 (uczestnicy: 1 347)
  • pokazy teatralne: 68 (uczestnicy: 705)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 25)
  • warsztaty: 86 (uczestnicy: 672)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 99)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 26)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 6)
  • inne: 3 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 337)
  • teatralne: 16 (członkowie: 72)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 68)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 63)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 2 (członkowie: 54)
  • inne: 1 (członkowie: 71)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w gminie Łobez działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 92 346 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 11 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 77 095 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łobez działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 606 członków. Zarejestrowano 513 ćwiczących (mężczyźni: 347, kobiety: 166, chłopcy do lat 18: 239, dziewczęta do lat 18: 154). Aktywnych było 16 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łobez w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobez - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łobez i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w gminie Łobez odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Łobez znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Łobez
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 6 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Łobez w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 43,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Łobez
  43,8
  Zachodniopomorskie
  56,4
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Łobez
  0,0
  Województwo
  5,7
  Kraj
  5,9
 • 43,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • gm. Łobez
  43,8
  Zachodniopomorskie
  65,2
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  0,0
  Zachodniopomorskie
  10,0
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Gmina
  100,0
  woj. zachodniopomorskie
  115,5
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łobez w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 17,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  17,6 km
  Zachodniopomorskie
  481,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 0,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,3 km
  Województwo
  6,6 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami