Gmina Łobez w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Gmina Łobez - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łobez to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu łobeskiego. Gmina Łobez ma 14 134 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 37,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 21,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Łobez.
 • 14 134 Liczba mieszkańców
 • 227,4 km² Powierzchnia
 • 63 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZLO Tablice rejestracyjne
 • Piotr Wiesław Ćwikła Burmistrz gminy
Gmina Łobez na mapie
Identyfikatory
 • 15.650753.6479 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 3218023
Herb gminy Łobez
Gmina Łobez herb

Gmina Łobez - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-150Poczta Łobez

Gmina Łobez - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łobez)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Łobzie
(91) 397-40-01
(91) 397-43-73
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez
ZUS Inspektorat w Łobzie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Siewna 5 a
73-150 Łobez

Gmina Łobez - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Gmina Łobez ma 14 134 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łobez zawarli w 2017 roku 69 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,6% mieszkańców gminy Łobez jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łobez ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,18 na 1000 mieszkańców gminy Łobez. W 2017 roku urodziło się 121 dzieci, w tym 40,5% dziewczynek i 59,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,8% zgonów w gminie Łobez spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w gminie Łobez były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łobez przypada 9.05 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 138 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 187 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łobez -49. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  61,2% mieszkańców gminy Łobez jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 134 Liczba mieszkańców
 • 7 161 Kobiety
 • 6 973 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łobez w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łobez w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łobez w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gmina Łobez
  41,3 lat
  Zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łobez, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Województwo
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Gmina
  52,7%
  Zachodniopomorskie
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina
  10,2%
  Zachodniopomorskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • gm. Łobez
  5,2%
  Województwo
  6,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,2% Nieustalone
 • Gmina
  3,2%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łobez w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  4,8
  woj. zachodniopomorskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Gmina
  1,8
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 69 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łobez w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -31 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,2
  Zachodniopomorskie
  -0,9
  Kraj
  -0,0
 • -1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łobez w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łobez w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łobez w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łobez w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 121 Urodzenia żywe
 • 49 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 72 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,5%
  59,5%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Łobez
  8,5
  Województwo
  9,5
  Cała Polska
  10,5
 • 43,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,5
  woj. zachodniopomorskie
  40,8
  Cała Polska
  44,2
 • 25.08 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 25.08
 • 65.02 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 65.02
 • 79.07 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.07
 • 80.75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80.75
 • 31.34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.34
 • 5.86 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.86
 • 0.96 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.96
 • 3 338 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 403 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gmina
  3 338 g
  Zachodniopomorskie
  3 352 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 143 Waga 3000g - 3499g
 • 143
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Łobez
  1,44
  Województwo
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Zachodniopomorskie
  0,67
  Polska
  0,71
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,93
  woj. zachodniopomorskie
  0,92
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w gminie Łobez w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 129 Zgony
 • 56 Kobiety
  (Zgony)
 • 73 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Łobez
  9,1
  woj. zachodniopomorskie
  10,0
  Kraj
  10,1
 • 105,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Łobez
  105,5
  woj. zachodniopomorskie
  108,7
  Cała Polska
  101,5
 • 11,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina Łobez
  11,6
  Województwo
  4,9
  Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łobeskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Łobez
  49,6%
  woj. zachodniopomorskie
  45,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,1%
  Województwo
  28,2%
  Kraj
  26,7%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina Łobez
  6,0%
  Zachodniopomorskie
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  2,5
  Kraj
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  74,5
  Cała Polska
  74,3
 • 289,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  289,1
  Województwo
  284,5
  Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  273,9
  Kraj
  261,6
 • 549,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 576,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 521,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina Łobez
  549,0
  woj. zachodniopomorskie
  460,5
  Polska
  469,0
 • 120,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 70,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  120,8
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Cały kraj
  87,7
 • 15,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  15,9
  woj. zachodniopomorskie
  30,4
  Cała Polska
  31,8
 • 10,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,6
  Województwo
  8,2
  Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Łobez
  1,1%
  woj. zachodniopomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 138 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 78 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 187 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 100 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 87 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -54 Saldo migracji
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -49 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łobez w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łobez, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobez - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Łobez oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łobez to 4 959 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 347 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łobez to 5,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w gminie Łobez to 134,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,47% mieszkań posiada łazienkę, 83,20% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,54% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 959 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 347,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Łobez
  347,40
  Województwo
  377,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gmina Łobez
  68,00 m2
  Województwo
  70,60 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 23,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina
  23,60 m2
  Zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,79
  woj. zachodniopomorskie
  3,84
  Cały kraj
  3,82
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,88
  Zachodniopomorskie
  2,65
  Polska
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Łobez
  0,76
  Zachodniopomorskie
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina Łobez
  0,99
  Województwo
  4,38
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 7 Użytek własny
 • 6 Sprzedaż lub wynajem
 • 53,8%
  46,2%
 • 75 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • gm. Łobez
  5,36
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Polska
  3,91
 • 5,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  5,31
  Zachodniopomorskie
  15,65
  Kraj
  18,14
 • 1 883 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 134,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Gmina
  134,5 m2
  Zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,13 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Gmina
  98,89%
  woj. zachodniopomorskie
  99,20%
  Kraj
  96,79%
 • 97,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Łobez
  97,28%
  Województwo
  97,14%
  Kraj
  93,66%
 • 94,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina Łobez
  94,47%
  Zachodniopomorskie
  95,07%
  Kraj
  91,31%
 • 83,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Łobez
  83,20%
  Zachodniopomorskie
  86,15%
  Kraj
  82,12%
 • 53,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Łobez
  53,54%
  woj. zachodniopomorskie
  62,01%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gmina Łobez - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Łobez na 1000 mieszkańców pracuje 159 osób . 60,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łobez wynosiło w 2017 roku 18,2% (21,8% wśród kobiet i 15,2% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łobez wynosiło 3 662,40 PLN, co odpowiada 80.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łobez 727 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 570 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -157.

  23,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łobez pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,1% w przemyśle i budownictwie, a 10,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 159 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Gmina Łobez
  159,0
  Województwo
  210,0
  Cały kraj
  247,0
 • 18,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 21,8% Kobiety
 • 15,2% Mężczyźni
 • gm. Łobez
  18,2%
  Zachodniopomorskie
  8,7%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łobez w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łobez w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łobez w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 662 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Łobez
  3 662 PLN
  Zachodniopomorskie
  4 154 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łobez w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 727 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 570 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -157 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,1% Przemysł i budownictwo
 • 29,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łobez w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 248 Pracujący ogółem
 • 1 369 Kobiety
 • 879 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łobez w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łobez, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • gm. Łobez
  63,4
  woj. zachodniopomorskie
  62,5
  Kraj
  63,4
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Łobez
  34,6
  woj. zachodniopomorskie
  34,4
  Kraj
  34,0
 • 120,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  120,6
  woj. zachodniopomorskie
  122,5
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łobez - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W gminie Łobez w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 462 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 016 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 115 nowych podmiotów, a 122 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (154) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (93) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (157) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (115) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łobez najwięcej (76) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 409) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,4% (79) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,0% (293) podmiotów, a 74,6% (1 090) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łobez najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.6%) oraz Budownictwo (14.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 462 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 79 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 293 Przemysł i budownictwo
 • 1 090 Pozostała działalność
 • 115 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łobez w 2017 roku
 • 122 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łobez w 2017 roku
 • 1 016 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 409 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 409
 • 42 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 42
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 461 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 461
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 88 Spółki handlowe ogółem
 • 88
 • 25  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 76  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 76
 • 25    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 66 Spółki cywilne ogółem
 • 66
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 016 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 311 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 311
 • 148 Budownictwo
 • 148
 • 86 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 86
 • 85 Przetwórstwo przemysłowe
 • 85
 • 79 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 79
 • 58 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58
 • 58 Pozostała działalność
 • 58
 • 57 Transport i gospodarka magazynowa
 • 57
 • 32 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 32
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 26 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 26
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobez - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w gminie Łobez stwierdzono szacunkowo 339 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łobez wynosi 78,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łobez najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,22 (wykrywalność 63%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,30 (wykrywalność 96%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,22 (39%), drogowe - 1,84 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,91 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łobez.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 339 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 339
 • 187 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 187
 • 104 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 104
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 13
 • 102 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 102
 • 23,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  23,90
  Zachodniopomorskie
  19,88
  Kraj
  19,62
 • 13,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,22
  woj. zachodniopomorskie
  14,03
  Cała Polska
  12,07
 • 7,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Łobez
  7,30
  woj. zachodniopomorskie
  2,61
  Polska
  4,94
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Łobez
  1,84
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Kraj
  1,78
 • 0,91 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Łobez
  0,91
  Zachodniopomorskie
  0,60
  Kraj
  0,49
 • 7,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  7,22
  Zachodniopomorskie
  9,09
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  woj. zachodniopomorskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • gm. Łobez
  63%
  woj. zachodniopomorskie
  64%
  Cała Polska
  60%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  97%
  Zachodniopomorskie
  95%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Łobez
  94%
  Województwo
  91%
  Cały kraj
  84%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Łobez
  39%
  woj. zachodniopomorskie
  51%
  Cały kraj
  52%

Gmina Łobez - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łobez wyniosła w 2016 roku 55,3 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu gminy Łobez - 30.9% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (26%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,3 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łobez wyniosła w 2016 roku 55,0 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (25.8%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.2%). W budżecie gminy Łobez wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 505 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łobez według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łobez według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łobez według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,6 mln

  2,7 tys(100%)

  44,0 mln

  3,0 tys(100%)

  45,1 mln

  3,1 tys(100%)

  49,3 mln

  3,4 tys(100%)

  47,8 mln

  3,3 tys(100%)

  56,1 mln

  3,9 tys(100%)

  55,9 mln

  3,9 tys(100%)

  55,3 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  566(21%)

  9,0 mln

  632(20.5%)

  9,5 mln

  652(21%)

  9,8 mln

  680(19.9%)

  10,2 mln

  708(21.3%)

  10,1 mln

  706(18%)

  10,3 mln

  723(18.5%)

  17,1 mln

  1,2 tys(30.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  767(28.4%)

  13,6 mln

  949(30.8%)

  15,0 mln

  1,0 tys(33.4%)

  16,0 mln

  1,1 tys(32.4%)

  15,1 mln

  1,1 tys(31.5%)

  13,7 mln

  959(24.4%)

  14,0 mln

  977(25%)

  14,4 mln

  1,0 tys(26%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  321(11.9%)

  2,6 mln

  179(5.8%)

  2,5 mln

  171(5.5%)

  2,7 mln

  186(5.4%)

  7,2 mln

  501(15.1%)

  17,0 mln

  1,2 tys(30.3%)

  15,4 mln

  1,1 tys(27.6%)

  7,9 mln

  550(14.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  295(10.9%)

  4,3 mln

  298(9.7%)

  4,5 mln

  308(9.9%)

  6,2 mln

  430(12.6%)

  5,3 mln

  367(11%)

  5,3 mln

  373(9.5%)

  5,8 mln

  406(10.4%)

  6,1 mln

  428(11%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  155(5.7%)

  2,7 mln

  189(6.1%)

  2,9 mln

  199(6.4%)

  3,0 mln

  209(6.1%)

  2,5 mln

  174(5.2%)

  2,7 mln

  187(4.8%)

  2,7 mln

  191(4.9%)

  2,7 mln

  186(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  126(4.7%)

  1,1 mln

  74,8(2.4%)

  1,7 mln

  119(3.8%)

  1,8 mln

  122(3.6%)

  410,2 tys

  28,6(0.9%)

  1,4 mln

  95,1(2.4%)

  1,4 mln

  101(2.6%)

  2,4 mln

  167(4.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  100(3.7%)

  4,3 mln

  302(9.8%)

  2,5 mln

  175(5.6%)

  4,0 mln

  276(8.1%)

  2,0 mln

  142(4.3%)

  935,9 tys

  65,5(1.7%)

  1,0 mln

  72,3(1.9%)

  1,2 mln

  84,6(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  454,6 tys

  31,7(1.2%)

  609,1 tys

  42,6(1.4%)

  750,6 tys

  51,7(1.7%)

  952,8 tys

  65,9(1.9%)

  921,2 tys

  64,2(1.9%)

  780,1 tys

  54,6(1.4%)

  941,8 tys

  65,9(1.7%)

  762,7 tys

  53,4(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  528,0 tys

  36,9(1.4%)

  545,6 tys

  38,2(1.2%)

  544,1 tys

  37,5(1.2%)

  574,0 tys

  39,7(1.2%)

  636,3 tys

  44,3(1.3%)

  666,3 tys

  46,6(1.2%)

  656,9 tys

  46,0(1.2%)

  753,7 tys

  52,8(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  110(4.1%)

  941,1 tys

  65,8(2.1%)

  1,4 mln

  95,9(3.1%)

  1,1 mln

  74,1(2.2%)

  720,4 tys

  50,2(1.5%)

  644,5 tys

  45,1(1.1%)

  646,4 tys

  45,2(1.2%)

  639,2 tys

  44,8(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  494,1 tys

  34,5(1.3%)

  397,4 tys

  27,8(0.9%)

  367,3 tys

  25,3(0.8%)

  403,4 tys

  27,9(0.8%)

  434,9 tys

  30,3(0.9%)

  466,7 tys

  32,7(0.8%)

  426,8 tys

  29,9(0.8%)

  463,1 tys

  32,4(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  344,2 tys

  24,0(0.9%)

  377,2 tys

  26,4(0.9%)

  330,2 tys

  22,7(0.7%)

  678,3 tys

  46,9(1.4%)

  284,3 tys

  19,8(0.6%)

  261,8 tys

  18,3(0.5%)

  309,0 tys

  21,6(0.6%)

  354,2 tys

  24,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  283,6 tys

  19,8(0.7%)

  273,9 tys

  19,2(0.6%)

  266,6 tys

  18,4(0.6%)

  306,9 tys

  21,2(0.6%)

  294,9 tys

  20,5(0.6%)

  313,1 tys

  21,9(0.6%)

  333,9 tys

  23,4(0.6%)

  344,6 tys

  24,1(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  379,5 tys

  26,5(1%)

  640,4 tys

  44,8(1.5%)

  283,3 tys

  19,5(0.6%)

  134,8 tys

  9,3(0.3%)

  123,4 tys

  8,6(0.3%)

  461,3 tys

  32,3(0.8%)

  137,9 tys

  9,6(0.2%)

  136,5 tys

  9,6(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  75,1(2.8%)

  2,5 mln

  178(5.8%)

  2,4 mln

  166(5.3%)

  1,3 mln

  93,3(2.7%)

  1,2 mln

  81,4(2.4%)

  744,5 tys

  52,1(1.3%)

  405,8 tys

  28,4(0.7%)

  111,8 tys

  7,8(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  29,9 tys

  2,1(0.1%)

  24,2 tys

  1,7(0.1%)

  32,6 tys

  2,2(0.1%)

  23,7 tys

  1,6(0%)

  29,3 tys

  2,0(0.1%)

  31,1 tys

  2,2(0.1%)

  32,6 tys

  2,3(0.1%)

  36,4 tys

  2,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  282,2 tys

  19,5(0.6%)

  464,6 tys

  32,4(1%)

  559,7 tys

  39,2(1%)

  1,1 mln

  75,6(1.9%)

  27,6 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  30,6 tys

  2,1(0.1%)

  79,9 tys

  5,6(0.2%)

  31,1 tys

  2,1(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  8,9 tys

  0,6(0%)

  117,0 tys

  8,2(0.2%)

  138,3 tys

  9,7(0.2%)

  13,3 tys

  0,9(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,5 tys

  3,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  56,8 tys

  4,0(0.1%)

  48,0 tys

  3,4(0.1%)

  68,8 tys

  4,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łobez według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łobez według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łobez, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łobez według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,4 mln

  2,5 tys(100%)

  42,0 mln

  2,9 tys(100%)

  43,1 mln

  3,0 tys(100%)

  45,6 mln

  3,1 tys(100%)

  47,6 mln

  3,3 tys(100%)

  50,8 mln

  3,5 tys(100%)

  52,9 mln

  3,7 tys(100%)

  55,0 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,4 mln

  793(32%)

  12,2 mln

  851(29%)

  13,6 mln

  938(31.6%)

  14,5 mln

  1,0 tys(31.7%)

  15,4 mln

  1,1 tys(32.3%)

  16,5 mln

  1,2 tys(32.4%)

  17,9 mln

  1,3 tys(33.9%)

  18,0 mln

  1,3 tys(32.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  439(17.7%)

  7,0 mln

  489(16.6%)

  7,1 mln

  489(16.5%)

  7,3 mln

  505(16%)

  7,4 mln

  516(15.6%)

  7,2 mln

  507(14.2%)

  7,3 mln

  511(13.8%)

  14,2 mln

  993(25.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,4 mln

  862(34.8%)

  11,5 mln

  807(27.5%)

  12,7 mln

  876(29.5%)

  12,5 mln

  867(27.5%)

  13,2 mln

  920(27.8%)

  11,2 mln

  783(22%)

  11,1 mln

  776(21%)

  11,7 mln

  816(21.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  129(5.2%)

  4,7 mln

  326(11.1%)

  3,2 mln

  218(7.3%)

  6,9 mln

  475(15.1%)

  3,3 mln

  229(6.9%)

  1,7 mln

  117(3.3%)

  3,0 mln

  211(5.7%)

  4,1 mln

  287(7.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  202,7 tys

  14,2(0.6%)

  273,2 tys

  19,1(0.7%)

  270,1 tys

  18,6(0.6%)

  330,0 tys

  22,8(0.7%)

  4,9 mln

  339(10.2%)

  10,6 mln

  739(20.8%)

  10,2 mln

  714(19.3%)

  4,0 mln

  278(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  368,4 tys

  25,7(1%)

  1,9 mln

  136(4.6%)

  1,5 mln

  102(3.4%)

  541,1 tys

  37,4(1.2%)

  733,7 tys

  51,1(1.5%)

  1,0 mln

  71,1(2%)

  1,0 mln

  71,9(1.9%)

  1,0 mln

  73,4(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  533,9 tys

  37,3(1.5%)

  567,7 tys

  39,7(1.4%)

  553,6 tys

  38,1(1.3%)

  729,0 tys

  50,4(1.6%)

  671,9 tys

  46,8(1.4%)

  716,6 tys

  50,2(1.4%)

  634,4 tys

  44,4(1.2%)

  734,7 tys

  51,5(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  302,0 tys

  21,1(0.9%)

  273,5 tys

  19,1(0.7%)

  446,8 tys

  30,8(1%)

  80,0

  0,0(0%)

  87,5 tys

  6,1(0.2%)

  276,6 tys

  19,4(0.5%)

  544,9 tys

  38,1(1%)

  640,0 tys

  44,8(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  212,0 tys

  14,8(0.6%)

  265,6 tys

  18,6(0.6%)

  273,2 tys

  18,8(0.6%)

  350,4 tys

  24,2(0.8%)

  285,1 tys

  19,9(0.6%)

  135,3 tys

  9,5(0.3%)

  195,5 tys

  13,7(0.4%)

  180,1 tys

  12,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  187,9 tys

  13,1(0.5%)

  174,7 tys

  12,2(0.4%)

  167,0 tys

  11,5(0.4%)

  162,4 tys

  11,2(0.4%)

  269,1 tys

  18,7(0.6%)

  321,0 tys

  22,5(0.6%)

  173,7 tys

  12,2(0.3%)

  174,7 tys

  12,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  338,7 tys

  23,7(1%)

  187,3 tys

  13,1(0.4%)

  154,5 tys

  10,6(0.4%)

  161,1 tys

  11,1(0.4%)

  192,6 tys

  13,4(0.4%)

  199,2 tys

  13,9(0.4%)

  180,0 tys

  12,6(0.3%)

  171,8 tys

  12,0(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  62,6 tys

  4,4(0.2%)

  232,1 tys

  16,2(0.6%)

  338,4 tys

  23,3(0.8%)

  685,5 tys

  47,4(1.5%)

  97,4 tys

  6,8(0.2%)

  187,1 tys

  13,1(0.4%)

  86,5 tys

  6,1(0.2%)

  138,8 tys

  9,7(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,8 tys

  2,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  30,6 tys

  2,1(0.1%)

  79,9 tys

  5,6(0.2%)

  31,1 tys

  2,1(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  8,9 tys

  0,6(0%)

  117,0 tys

  8,2(0.2%)

  138,3 tys

  9,7(0.3%)

  13,3 tys

  0,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,6 tys

  0,9(0%)

  7,7 tys

  0,5(0%)

  8,4 tys

  0,6(0%)

  16,7 tys

  1,2(0%)

  16,9 tys

  1,2(0%)

  13,7 tys

  1,0(0%)

  12,2 tys

  0,9(0%)

  10,7 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  189,0 tys

  13,2(0.5%)

  48,9 tys

  3,4(0.1%)

  25,9 tys

  1,8(0.1%)

  26,9 tys

  1,9(0.1%)

  27,1 tys

  1,9(0.1%)

  14,8 tys

  1,0(0%)

  13,4 tys

  0,9(0%)

  9,1 tys

  0,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  17,3 tys

  1,2(0%)

  47,5 tys

  3,3(0.1%)

  385,2 tys

  26,5(0.9%)

  15,5 tys

  1,1(0%)

  11,9 tys

  0,8(0%)

  10,3 tys

  0,7(0%)

  8,6 tys

  0,6(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  78,9(3.2%)

  2,5 mln

  177(6%)

  2,4 mln

  162(5.5%)

  1,4 mln

  99,2(3.1%)

  1,0 mln

  73,1(2.2%)

  720,7 tys

  50,5(1.4%)

  332,8 tys

  23,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,1 tys

  0,6(0%)

  4,3 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  860

  0,1(0%)

  880

  0,1(0%)

  975

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łobez - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 225 mieszkańców gminy Łobez jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 555 kobiet oraz 1 670 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 11,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców gminy Łobez, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 29,1% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Łobez mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łobez największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,6%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz podstawowe ukończone (26,5%).

  15,8% mieszkańców gminy Łobez w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 656 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,45.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 110,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców gminy Łobez w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 9,1% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Łobez
  9,1%
  Zachodniopomorskie
  17,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 10,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 12,4% W miastach
  (wyższe)
 • 5,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  27,0%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 18,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • gm. Łobez
  3,1%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • gm. Łobez
  12,2%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gmina
  11,6%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 8,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Gmina
  26,2%
  woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  6,1%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 29,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gmina
  29,1%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Kraj
  19,3%
 • 31,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 37,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  2,6%
  Zachodniopomorskie
  1,8%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 656 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Łobez
  656,0
  Województwo
  767,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • gm. Łobez
  0,99
  Województwo
  1,08
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 27,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łobez

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobez aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały (im. Krasnala Hałabały)
  Publiczne
  91 397-46-11
  91 397-46-11
  ul. Mickiewicza 11
  73-150 Łobez
  1638035
  Punkt Przedszkolny ul H.Sawickiej 29 (im. Krasnala Hałabały)
  Publiczny
  91 397-46-11
  91 397-46-11
  ul. H.Sawickiej 29
  73-150 Łobez
  1271
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Karwowie
  Niepubliczny
  60 527-05-38
  ul. karwowo 22a
  73-150 Karwowo
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"
  Niepubliczne
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,45
  woj. zachodniopomorskie
  93,92
  Cała Polska
  96,62
 • 85,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  85,93
  woj. zachodniopomorskie
  88,71
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łobez) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łobez) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina Łobez
  21,0
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 54,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łobez

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobez aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  91 397-43-70
  91 397-43-70
  ul. Spokojna 4
  73-150 Łobez
  1738230
  Szkoła Podstawowa nr 1 im.Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  91 397-43-99
  91 397-43-99
  ul. Bema 6
  73-150 Łobez
  1535928
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  91 397-81-05
  91 397-81-05
  Bełczna 28a
  73-150 Bełczna
  68716
 • Szkoły gimnazjalne w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 110,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Łobez
  110,00
  Województwo
  97,90
  Kraj
  100,01
 • 82,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • gm. Łobez
  82,00
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Łobez) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Gmina Łobez) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Gmina
  23,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 27
 •  
 • 28,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w gminie Łobez

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobez aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Integracyjne (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  91 397-47-61
  91 397-47-61
  ul. Kościuszki 17
  73-150 Łobez
  15362-
  Gimnazjum Dla Dorosłych
  Publiczne
  91 397-47-61
  91 397-47-61
  ul. Kościuszki 17
  73-150 Łobez
  354-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łobez w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gmina
  26,0
  woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  21,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Kraj
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  11,0
  Województwo
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11 Szkoły policealne ogółem
 • 11
 • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w gminie Łobez

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łobez aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  91 397-43-49
  91 397-43-49
  ul. Niepodległości 54
  73-150 Łobez
  6177-
  Technikum Zawodowe (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  91 397-43-49
  91 397-43-49
  ul. Niepodległości 54
  73-150 Łobez
  499-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  91 397-43-49
  91 397-43-49
  ul. Niepodległości 54
  73-150 Łobez
  377-
  Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
  Prywatne Technikum Zawodowe
  Niepubliczne
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
  Prywatne Policealne Studium Zawodowe
  Niepubliczna
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  91 397-31-90
  91 397-31-90
  ul. Armii Krajowej 25
  73-150 Łobez
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łobez, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łobez, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łobez, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobez - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Łobez

 • Według danych GUS z 2017 roku w gminie Łobez znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 440)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w gminie Łobez: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 4).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 975 (uczestnicy: 36 979)
  • seanse filmowe: 186 (uczestnicy: 1 831)
  • wystawy: 134 (uczestnicy: 1 872)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 46 (uczestnicy: 9 513)
  • koncerty: 48 (uczestnicy: 11 651)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 167 (uczestnicy: 2 529)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 116 (uczestnicy: 3 140)
  • konkursy: 138 (uczestnicy: 2 221)
  • pokazy teatralne: 67 (uczestnicy: 2 923)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 65 (uczestnicy: 1 007)
  • inne: 3 (uczestnicy: 42)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 460)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 76)
  • taneczne: 6 (członkowie: 78)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 99)
  • teatralne: 18 (członkowie: 119)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 48)
  • inne: 4 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 347)
  • teatralne: 18 (członkowie: 119)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 99)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 28)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 6 (członkowie: 78)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łobez działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 93 051 wolumenów oraz 1 materiał elektroniczne zainwentaryzowany. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 77 095 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w gminie Łobez
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łobez działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 606 członków. Zarejestrowano 513 ćwiczących (mężczyźni: 347, kobiety: 166, chłopcy do lat 18: 239, dziewczęta do lat 18: 154). Aktywnych było 16 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łobez w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łobez - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łobez i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w gminie Łobez znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łobez w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 17,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  17,6 km
  woj. zachodniopomorskie
  329,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 0,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Łobez
  0,3 km
  Zachodniopomorskie
  4,4 km
  Polska
  3,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek