Gmina Łask w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Łask - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Łask to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łaskiego. Gmina Łask ma 26 940 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 53,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 23,5% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Łask.
 • 26 940 Liczba mieszkańców
 • 145,4 km² Powierzchnia
 • 186 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • ELA Tablice rejestracyjne
 • Gabriel Szkudlarek Burmistrz gminy
Gmina Łask na mapie
Identyfikatory
 • 19.132851.5906 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1003023
Herb gminy Łask
Gmina Łask herb

Gmina Łask - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-100Poczta Łask, ul. Żeromskiego 11/15

Gmina Łask - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Łask)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w gminie Łask aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Posterunek Policji w Łasku - Kolumnie
(43) 675-42-07
ul. Szarych Szeregów 5
98-100 Łask
Urząd Miejski w Łasku
(43) 676-83-00
(43) 676-83-87
ul. Warszawska 14
98-100 Łask
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Łask
(43) 675-34-39
ul. Strażacka 2
98-100 Łask
Ochotnicza Straż Pożarna Łask
(43) 675-87-77
ul. Strażacka 4
98-100 Łask
ZUS II Oddział w Łodzi
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Kolumna
(43) 675-60-15
ul. Armii Ludowej 63
98-100 Łask
Urząd Skarbowy w Łasku
(43) 671-13-00
Brak
9 Maja 31
98-100 Łask

Gmina Łask - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gmina Łask ma 26 940 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Łask zawarli w 2022 roku 106 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,1% mieszkańców gminy Łask jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Łask ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -164. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,06 na 1000 mieszkańców gminy Łask. W 2022 roku urodziło się 197 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,8% zgonów w gminie Łask spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w gminie Łask były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Łask przypada 13.33 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 336 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 318 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Łask 18. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,1% mieszkańców gminy Łask jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 26 940 Liczba mieszkańców
 • 14 025 Kobiety
 • 12 915 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Łask w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Łask w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Łask w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • gm. Łask
  42,9 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Łask, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Łask
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Łask,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Łask,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Łask,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • gm. Łask
  28,2%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • gm. Łask
  54,9%
  łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Gmina Łask
  10,0%
  łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Łask
  6,9%
  Województwo
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Gmina
  0,0%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Łask w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina Łask
  3,9
  łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Gmina
  1,9
  łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 106 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Łask w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -164 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -74 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -90 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  Województwo
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Łask w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Łask w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Łask w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Łask w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 197 Urodzenia żywe
 • 104 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 93 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Gmina Łask
  7,3
  Województwo
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Łask
  33,6
  Województwo
  34,6
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • gm. Łask
  3 358 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 106 Waga 3500g - 3999g
 • 106
 • 156 Waga 3000g - 3499g
 • 156
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • gm. Łask
  1,25
  woj. łódzkie
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gmina
  0,65
  woj. łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina
  0,54
  łódzkie
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Łask w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 361 Zgony
 • 178 Kobiety
  (Zgony)
 • 183 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • Gmina Łask
  13,3
  Województwo
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 186,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Łask
  186,3
  woj. łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Łask
  5,6
  woj. łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina
  4,1
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łaskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • gm. Łask
  40,8%
  woj. łódzkie
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 18,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Łask
  18,6%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • gm. Łask
  8,1%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Cała Polska
  6,7%
 • 39 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 252,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Gmina
  252,8
  woj. łódzkie
  306,0
  Kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  274,1
  Kraj
  253,9
 • 552,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 618,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 482,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gmina
  552,5
  łódzkie
  412,1
  Polska
  426,2
 • 89,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • gm. Łask
  89,4
  Województwo
  53,5
  Polska
  62,9
 • 27,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • gm. Łask
  27,8
  Województwo
  38,6
  Polska
  33,8
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • gm. Łask
  11,9
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gmina Łask
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 336 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 172 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 164 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 318 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 156 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 162 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Saldo migracji
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 18 Saldo migracji wewnętrznych
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Łask w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łask - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Łask oddano do użytku 81 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Łask to 11 653 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 431 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  97,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Łask to 4,98 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Łask to 139,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,66% mieszkań posiada łazienkę, 79,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,23% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łaskiego.

  Powiat łaski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 653 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 431,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • gm. Łask
  431,00
  łódzkie
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • gm. Łask
  76,00 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,70 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,91
  woj. łódzkie
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,32 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gmina Łask
  2,32
  woj. łódzkie
  2,24
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Łask
  0,59
  woj. łódzkie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 81 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,00
  woj. łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 403 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,98 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Łask
  4,98
  łódzkie
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 14,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • gm. Łask
  14,90
  łódzkie
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 11 304 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 139,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  139,6 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,42 m2
  łódzkie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,96%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Cały kraj
  97,75%
 • 91,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gmina Łask
  91,86%
  Województwo
  92,46%
  Cała Polska
  95,18%
 • 89,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  89,66%
  Województwo
  89,88%
  Kraj
  93,75%
 • 79,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Łask
  79,29%
  Województwo
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 9,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina
  9,23%
  łódzkie
  46,52%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gmina Łask - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Łask na 1000 mieszkańców pracuje 187osób . 55,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Łask wynosiło w 2023 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łask wynosiło 5 241,99 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łask 2 399 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 303 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -96.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Łask pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 187 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  187,0
  łódzkie
  258,0
  Polska
  259,0
 • 8,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 7,8% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Gmina Łask
  7,4%
  Województwo
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Łask w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Łask w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Łask w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 475 PLN Wynagrodzenie brutto
 • gm. Łask
  5 242 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Łask w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 399 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 303 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -96 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,96 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Łask w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 072 Pracujący ogółem
 • 2 813 Kobiety
 • 2 259 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Łask w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,2
  Województwo
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 42,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,0
  łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 139,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina Łask
  139,1
  woj. łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Łask - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W gminie Łask w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 266 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 629 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 199 nowych podmiotów, a 126 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (303) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (189) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (319) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (103) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łask najwięcej (193) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 136) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (59) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (826) podmiotów, a 72,9% (2 381) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Łask najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.1%) oraz Budownictwo (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 266 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 59 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 826 Przemysł i budownictwo
 • 2 381 Pozostała działalność
 • 199 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Łask w 2023 roku
 • 126 Podmioty wyrejestrowane w gminie Łask w 2023 roku
 • 2 629 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 136 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 136
 • 107 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 107
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 3 263 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 263
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 184 Spółki handlowe ogółem
 • 184
 • 11  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 157  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 157
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 193 Spółki cywilne ogółem
 • 193
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 629 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 713 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 713
 • 436 Budownictwo
 • 436
 • 284 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 284
 • 264 Przetwórstwo przemysłowe
 • 264
 • 163 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 163
 • 145 Pozostała działalność
 • 145
 • 136 Transport i gospodarka magazynowa
 • 136
 • 112 Informacja i komunikacja
 • 112
 • 72 Edukacja
 • 72
 • 72 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 72
 • 70 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 70
 • 59 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 59
 • 46 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46
 • 28 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 28
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łask - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Łask stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 406 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Łask wynosi 65,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Łask najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,64 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 6,79 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,24 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (24%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Łask.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Łask, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 406 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 406
 • 261 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 261
 • 67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 67
 • 61 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 61
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 184 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 184
 • 15,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • gm. Łask
  15,00
  łódzkie
  19,38
  Kraj
  22,81
 • 9,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  9,64
  Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łask
  2,47
  Województwo
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 2,24 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,24
  łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łask
  0,29
  woj. łódzkie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 6,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Gmina Łask
  6,79
  woj. łódzkie
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Łask, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • gm. Łask
  65%
  woj. łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 24% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Gmina
  24%
  woj. łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • gm. Łask
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • gm. Łask
  93%
  łódzkie
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • gm. Łask
  38%
  Województwo
  44%
  Cały kraj
  51%

Gmina Łask - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu gminy Łask wyniosła w 2022 roku 154,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu gminy Łask - 29.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,7 mln złotych, czyli 13,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Łask wyniosła w 2022 roku 149,2 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). W budżecie gminy Łask wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 34,2 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w gminie Łask według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Łask według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Łask, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Łask według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,8 mln

  2,7 tys(100%)

  87,1 mln

  3,1 tys(100%)

  98,8 mln

  3,5 tys(100%)

  109,8 mln

  3,9 tys(100%)

  126,5 mln

  4,6 tys(100%)

  128,7 mln

  4,7 tys(100%)

  135,3 mln

  5,0 tys(100%)

  154,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,5 mln

  984(36.2%)

  27,8 mln

  996(32%)

  30,9 mln

  1,1 tys(31.3%)

  32,7 mln

  1,2 tys(29.8%)

  34,5 mln

  1,2 tys(27.3%)

  38,5 mln

  1,4 tys(29.9%)

  43,6 mln

  1,6 tys(32.2%)

  46,0 mln

  1,7 tys(29.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,3 mln

  299(11%)

  9,8 mln

  353(11.3%)

  12,5 mln

  450(12.7%)

  17,6 mln

  634(16%)

  24,4 mln

  884(19.3%)

  13,6 mln

  493(10.6%)

  11,5 mln

  418(8.5%)

  16,9 mln

  624(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,6 mln

  378(13.9%)

  7,8 mln

  280(9%)

  8,2 mln

  293(8.3%)

  8,7 mln

  314(7.9%)

  9,0 mln

  324(7.1%)

  9,7 mln

  354(7.6%)

  10,1 mln

  368(7.5%)

  13,9 mln

  513(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,5 mln

  269(9.9%)

  6,3 mln

  226(7.3%)

  7,7 mln

  276(7.8%)

  9,1 mln

  327(8.3%)

  10,4 mln

  375(8.2%)

  12,4 mln

  449(9.6%)

  13,8 mln

  503(10.2%)

  13,8 mln

  512(9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  206,1 tys

  7,4(0.3%)

  256,3 tys

  9,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,8 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 mln

  505(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,7 mln

  454(16.7%)

  26,5 mln

  948(30.4%)

  6,7 mln

  240(6.8%)

  5,8 mln

  207(5.2%)

  7,9 mln

  286(6.2%)

  6,1 mln

  220(4.7%)

  6,4 mln

  233(4.7%)

  11,8 mln

  435(7.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  59,7(2.2%)

  1,8 mln

  64,6(2.1%)

  2,2 mln

  79,9(2.3%)

  2,3 mln

  84,2(2.1%)

  3,1 mln

  112(2.4%)

  2,6 mln

  93,6(2%)

  3,5 mln

  126(2.6%)

  5,5 mln

  204(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  49,6(1.8%)

  466,7 tys

  16,7(0.5%)

  865,2 tys

  31,0(0.9%)

  815,6 tys

  29,4(0.7%)

  449,2 tys

  16,2(0.4%)

  2,1 mln

  76,3(1.6%)

  1,2 mln

  45,3(0.9%)

  4,5 mln

  168(3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,9 mln

  69,3(2.6%)

  2,9 mln

  104(3.3%)

  1,8 mln

  64,0(1.8%)

  2,3 mln

  83,2(2.1%)

  2,2 mln

  78,4(1.7%)

  2,2 mln

  79,4(1.7%)

  2,3 mln

  85,1(1.7%)

  2,9 mln

  107(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  225,2 tys

  8,1(0.3%)

  235,9 tys

  8,4(0.3%)

  372,7 tys

  13,4(0.4%)

  301,5 tys

  10,9(0.3%)

  644,9 tys

  23,3(0.5%)

  520,9 tys

  18,9(0.4%)

  318,9 tys

  11,6(0.2%)

  1,2 mln

  45,2(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  466,3 tys

  16,7(0.6%)

  352,7 tys

  12,6(0.4%)

  282,4 tys

  10,1(0.3%)

  236,7 tys

  8,5(0.2%)

  325,2 tys

  11,8(0.3%)

  233,4 tys

  8,5(0.2%)

  149,8 tys

  5,5(0.1%)

  911,0 tys

  33,7(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  56,8(2.1%)

  1,0 mln

  36,6(1.2%)

  627,4 tys

  22,5(0.6%)

  652,8 tys

  23,5(0.6%)

  784,9 tys

  28,4(0.6%)

  2,0 mln

  71,9(1.5%)

  4,7 mln

  170(3.4%)

  828,2 tys

  30,6(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  466,5 tys

  16,7(0.6%)

  431,2 tys

  15,4(0.5%)

  451,8 tys

  16,2(0.5%)

  450,2 tys

  16,2(0.4%)

  465,3 tys

  16,8(0.4%)

  168,7 tys

  6,1(0.1%)

  249,1 tys

  9,1(0.2%)

  367,4 tys

  13,6(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  324,3 tys

  12,0(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,8(0%)

  96,0 tys

  3,5(0.1%)

  113,8 tys

  4,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  40,7(1.5%)

  1,1 mln

  40,5(1.3%)

  1,1 mln

  38,6(1.1%)

  1,1 mln

  39,6(1%)

  1,2 mln

  45,1(1%)

  1,2 mln

  42,7(0.9%)

  1,1 mln

  40,5(0.8%)

  96,9 tys

  3,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,6 tys

  0,2(0%)

  32,5 tys

  1,2(0%)

  53,2 tys

  1,9(0.1%)

  62,8 tys

  2,3(0.1%)

  66,8 tys

  2,4(0.1%)

  16,1 tys

  0,6(0%)

  18,3 tys

  0,7(0%)

  14,0 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  207,1 tys

  7,4(0.3%)

  24,8 tys

  0,9(0%)

  5,7 tys

  0,2(0%)

  243,3 tys

  8,8(0.2%)

  195,9 tys

  7,1(0.2%)

  192,0 tys

  7,0(0.1%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  5,5 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,0

  0,0(0%)

  129,5 tys

  4,6(0.1%)

  162,4 tys

  5,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,8 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Łask według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Łask według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Łask, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Łask według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,1 mln

  2,9 tys(100%)

  93,0 mln

  3,3 tys(100%)

  95,5 mln

  3,4 tys(100%)

  108,7 mln

  3,9 tys(100%)

  123,3 mln

  4,4 tys(100%)

  123,1 mln

  4,5 tys(100%)

  143,0 mln

  5,3 tys(100%)

  149,2 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  35,3 mln

  1,3 tys(44%)

  35,6 mln

  1,3 tys(38.3%)

  37,6 mln

  1,3 tys(39.4%)

  41,5 mln

  1,5 tys(38.2%)

  43,6 mln

  1,6 tys(35.4%)

  43,8 mln

  1,6 tys(35.6%)

  49,3 mln

  1,8 tys(34.5%)

  50,0 mln

  1,8 tys(33.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,0 mln

  753(26.2%)

  20,8 mln

  744(22.3%)

  19,1 mln

  686(20%)

  22,2 mln

  801(20.4%)

  24,2 mln

  876(19.7%)

  25,4 mln

  923(20.6%)

  35,4 mln

  1,3 tys(24.8%)

  30,1 mln

  1,1 tys(20.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  94,1 tys

  3,4(0.1%)

  137,1 tys

  4,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 mln

  506(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  123(4.3%)

  4,4 mln

  156(4.7%)

  4,0 mln

  145(4.2%)

  5,7 mln

  204(5.2%)

  5,4 mln

  194(4.4%)

  7,0 mln

  255(5.7%)

  7,9 mln

  290(5.5%)

  10,0 mln

  370(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,3 mln

  334(11.6%)

  23,1 mln

  826(24.8%)

  3,6 mln

  129(3.8%)

  2,6 mln

  94,1(2.4%)

  3,8 mln

  139(3.1%)

  2,4 mln

  87,6(2%)

  2,5 mln

  92,8(1.8%)

  7,2 mln

  267(4.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  84,5(2.9%)

  394,1 tys

  14,1(0.4%)

  590,4 tys

  21,2(0.6%)

  656,2 tys

  23,7(0.6%)

  401,3 tys

  14,5(0.3%)

  587,1 tys

  21,3(0.5%)

  450,6 tys

  16,4(0.3%)

  5,2 mln

  194(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  171(5.9%)

  3,1 mln

  112(3.4%)

  3,0 mln

  109(3.2%)

  3,8 mln

  136(3.5%)

  5,0 mln

  182(4.1%)

  3,8 mln

  136(3.1%)

  5,4 mln

  196(3.8%)

  5,1 mln

  190(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  45,7(1.6%)

  1,3 mln

  46,2(1.4%)

  998,2 tys

  35,8(1%)

  1,1 mln

  38,7(1%)

  979,2 tys

  35,4(0.8%)

  913,2 tys

  33,2(0.7%)

  1,1 mln

  40,1(0.8%)

  2,3 mln

  86,1(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  708,0 tys

  25,4(0.9%)

  296,4 tys

  10,6(0.3%)

  319,0 tys

  11,4(0.3%)

  339,9 tys

  12,2(0.3%)

  421,9 tys

  15,3(0.3%)

  416,5 tys

  15,1(0.3%)

  1,4 mln

  52,1(1%)

  1,9 mln

  68,5(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  58,5 tys

  2,1(0.1%)

  47,6 tys

  1,7(0.1%)

  52,7 tys

  1,9(0.1%)

  41,9 tys

  1,5(0%)

  41,6 tys

  1,5(0%)

  102,7 tys

  3,7(0.1%)

  69,1 tys

  2,5(0%)

  715,8 tys

  26,5(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  650,8 tys

  23,3(0.8%)

  2,3 mln

  83,8(2.5%)

  536,1 tys

  19,2(0.6%)

  4,1 mln

  146(3.7%)

  7,7 mln

  279(6.3%)

  1,5 mln

  54,0(1.2%)

  3,0 mln

  111(2.1%)

  714,7 tys

  26,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  474,5 tys

  17,0(0.6%)

  476,7 tys

  17,1(0.5%)

  480,0 tys

  17,2(0.5%)

  498,5 tys

  18,0(0.5%)

  506,2 tys

  18,3(0.4%)

  548,0 tys

  19,9(0.4%)

  551,6 tys

  20,1(0.4%)

  688,9 tys

  25,5(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  498,9 tys

  18,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  341,7 tys

  12,2(0.4%)

  884,0 tys

  31,6(1%)

  318,7 tys

  11,4(0.3%)

  397,6 tys

  14,3(0.4%)

  507,9 tys

  18,4(0.4%)

  205,9 tys

  7,5(0.2%)

  273,6 tys

  10,0(0.2%)

  420,1 tys

  15,5(0.3%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  84,3 tys

  3,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  183,8 tys

  6,6(0.2%)

  170,7 tys

  6,1(0.2%)

  148,4 tys

  5,3(0.2%)

  116,6 tys

  4,2(0.1%)

  85,2 tys

  3,1(0.1%)

  70,2 tys

  2,6(0.1%)

  56,2 tys

  2,1(0%)

  83,1 tys

  3,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  207,1 tys

  7,4(0.3%)

  24,8 tys

  0,9(0%)

  5,7 tys

  0,2(0%)

  243,3 tys

  8,8(0.2%)

  195,9 tys

  7,1(0.2%)

  192,0 tys

  7,0(0.2%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  5,5 tys

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  239

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,3 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  13,4 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,5 tys

  1,6(0%)

  22,4 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Łask - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 828 mieszkańców gminy Łask jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 835 kobiet oraz 2 992 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,0% mieszkańców gminy Łask, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy gminy Łask mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Łask największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w gminie Łask mieściło się 10 przedszkoli, w których do 47 oddziałów uczęszczało 919 dzieci (448 dziewczynek oraz 471 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łask mieściło się 5 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 605 dzieci (292 dziewczynki oraz 313 chłopców). Dostępnych było 619 miejsc.

  17,7% mieszkańców gminy Łask w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 931 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 10 szkół podstawowych, w których w 132 oddziałach uczyło się 2 108 uczniów (1 004 kobiety oraz 1 104 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Łask placówkę miało 10 szkół podstawowych, w których w 85 oddziałach uczyło się 1 668 uczniów (801 kobiet oraz 867 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,56.

  W gminie Łask znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 714 uczniów (400 kobiet oraz 314 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 182 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łask placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 816 uczniów (499 kobiet oraz 317 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 258 absolwentów.

  W gminie Łask znajduje się 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 379 uczniów (146 kobiet oraz 233 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 65 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Łask placówkę miały 3 Technika, w których w 22 oddziałach uczyło się 541 uczniów (279 kobiet oraz 262 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 175 absolwentów.

  W gminie Łask znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 124 uczniów (45 kobiet oraz 79 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,2% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 20,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców gminy Łask w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 19,3% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Łask
  19,3%
  Województwo
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,3%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  łódzkie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gmina Łask
  12,6%
  łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Łask
  19,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gm. Łask
  24,0%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • gm. Łask
  15,3%
  Województwo
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 16,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina
  3,2%
  łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 931 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • gm. Łask
  931,0
  łódzkie
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina
  0,80
  łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 47 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 841 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Łask) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 919 Dzieci
 • 448 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 471 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 202 3 lata
 • 202
 • 246 4 lata
 • 246
 • 237 5 lata
 • 237
 • 222 6 lat
 • 222
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 103 3 lata
 • 103
 • 111 4 lata
 • 111
 • 108 5 lata
 • 108
 • 120 6 lat
 • 120
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 99 3 lata
 • 99
 • 135 4 lata
 • 135
 • 129 5 lata
 • 129
 • 102 6 lat
 • 102
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 71 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 72,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 72,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Gmina Łask) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 5 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 4 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Łask(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łask aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łasku
  Publiczne
  43 675-44-60
  43 675-44-60
  ul. Łączna 1
  98-100 Łask
  614815
  Przedszkole Publiczne Nr 1
  Publiczne
  43 675-34-50
  ul. Jana Pawła II 6b
  98-100 Łask
  512514
  Przedszkole Publiczne nr 5 (Julian Tuwim)
  Publiczne
  43 675-35-64
  ul. Jana Pawła II 11
  98-100 Łask
  512311
  Przedszkole Publiczne Nr 6 im. "Słoneczko" w Łasku
  Publiczne
  43 675-32-70
  43 675-32-70
  ul. Batorego 32
  98-100 Łask
  512213
  Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Misiaczek
  Publiczne
  43 675-20-32
  ul. Narutowicza 11a
  98-100 Łask
  410010
  Przedszkole Specjalne Nr 7
  Publiczne
  43 675-26-37
  43 676-33-27
  ul. Mickiewicza 6
  98-100 Łask
  27-
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny
  Niepubliczny
  43 675-36-42
  43 675-36-42
  Łopatki 24
  98-100 Łopatki
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ptyś
  Niepubliczny
  50 476-76-42
  ul. 1 Maja 4
  98-100 Łask
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny we Wrzeszczewicach
  Niepubliczny
  43 675-14-21
  43 675-14-21
  Wrzeszczewice 14
  98-100 Wrzeszczewice
  ---
  Wiejskie Stowarzyszenie "NASZE SPRAWY" Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Teodorach
  Niepubliczny
  43 675-15-50
  Teodory 62
  98-100 Teodory
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Łask) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 114 Oddziały
 • 2 062 Uczniowie
 • 989 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 073 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 238 Uczniowie w 1 klasie
 • 108 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 130 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 384 Absolwenci
 • 199 Kobiety
  (absolwenci)
 • 185 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,6%
  67,4%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • gm. Łask
  16,0
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 18,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,1
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 147,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 131,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,56
  łódzkie
  97,10
  Cały kraj
  95,96
 • 94,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina
  94,24
  łódzkie
  95,87
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łask) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Łask) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Łask(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łask aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  43 675-35-21
  43 675-35-21
  ul. 9 Maja 12
  98-100 Łask
  2353542
  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  43 676-10-23
  43 676-10-23
  ul. Szkolna 1
  98-100 Łask
  1945735
  Szkoła Podstawowa nr 4 w ZSO
  Publiczna
  ul. Toruńska 1
  98-100 Łask
  14301-
  Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie (Wojsko Polskie)
  Publiczna
  43 675-36-47
  43 675-36-47
  ul. Szkolna 1
  98-100 Wiewiórczyn
  815016
  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie (Janusz Korczak)
  Publiczna
  43 675-11-25
  43 675-11-25
  ul. Akacjowa 4
  98-100 Okup Mały
  712525
  Szkoła Podstawowa w Bałuczu
  Publiczna
  43 675-12-25
  43 675-12-25
  Bałucz 32
  98-100 Bałucz
  79918
  Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna
  Publiczna
  43 675-26-37
  43 676-33-27
  ul. Mickiewicza 6
  98-100 Łask
  628-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  43 675-14-21
  43 675-14-21
  Wrzeszczewice 14
  98-100 Wrzeszczewice
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach
  Niepubliczna
  43 675-36-42
  43 675-36-42
  Łopatki 24
  98-100 Łopatki
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach
  Niepubliczna
  43 675-21-91
  43 675-21-91
  ul. Teodory 62
  98-100 Teodory
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Łask) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 714 Uczniowie
 • 400 Kobiety
  (uczniowie)
 • 314 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,0%
  44,0%
 • 266 Uczniowie w 1 klasie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 182 Absolwenci
 • 112 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,8
  Województwo
  26,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 50,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Gmina Łask) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 379 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 233 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,5%
  61,5%
 • 91 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Gmina
  25,3
  łódzkie
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Łask) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 3 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gmina Łask
  20,7
  Województwo
  20,5
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,7
 • 30,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 30,3
 • 1,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 1,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Łask(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Łask aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  43 675-35-26
  43 675-35-26
  ul. Mickiewicza 1
  98-100 Łask
  1438037
  Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (Generał Władysław Anders)
  Publiczne
  43 675-21-03
  43 675-21-03
  ul. 9-go Maja 28
  98-100 Łask
  10261-
  Liceum Ogólnokształcące (0)
  Publiczne
  43 675-34-61
  43 675-34-61
  ul. 0 55
  98-100 Ostrów
  6130-
  Liceum Ogólnokształcące w ZSO
  Publiczne
  ul. Toruńska 1
  98-100 Łask
  5128-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (Generał Władysław Anders)
  Publiczna
  43 675-21-03
  43 675-21-03
  ul. 9 Maja 28
  98-100 Łask
  4114-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Łasku
  Publiczna
  43 675-20-16
  43 671-14-11
  ul. WARSZAWSKA 13
  98-100 Łask
  255-
  Technikum nr 2 w Łasku
  Publiczne
  43 675-20-16
  43 671-14-11
  ul. WARSZAWSKA 13
  98-100 Łask
  255-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  43 675-26-37
  43 676-33-27
  ul. Mickiewicza 6
  98-100 Łask
  328-
  Technikum (0)
  Publiczne
  43 675-34-61
  43 675-34-61
  ul. 0 55
  98-100 Ostrów
  127-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3
  Publiczna
  43 675-26-37
  43 676-33-27
  ul. Mickiewicza 6
  98-100 Łask
  220-
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące (0)
  Publiczne
  43 675-34-61
  43 675-34-61
  ul. 0 55
  98-100 Ostrów
  115-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (0)
  Publiczna
  43 675-34-61
  43 675-34-61
  ul. 0 55
  98-100 Ostrów
  ---
  Zaoczne Technikum (0)
  Publiczne
  43 675-34-61
  43 675-34-61
  ul. 0 55
  98-100 Ostrów
  ---
  II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (Generał Wladysław Anders)
  Publiczne
  43 675-21-03
  43 675-21-03
  ul. 9-go Maja 28
  98-100 Łask
  ---
  III Liceum Ogólnokształcące w Łasku
  Publiczne
  43 675-20-16
  43 671-14-11
  ul. WARSZAWSKA 13
  98-100 Łask
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Łask, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łask - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Łask

 • Według danych GUS z 2022 roku w gminie Łask znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 156)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Łask: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Łask 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 189 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 117 (uczestnicy: 15 115)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 93)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 419)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 8 841)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 2 060)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 41 (uczestnicy: 1 686)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 642)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 859)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 497)
  • inne: 1 (uczestnicy: 18)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 526)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 85)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 31)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 135)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 193)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 68)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 16)
  • tańca: 1 (absolwenci: 27)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 272)
  • teatralne: 3 (członkowie: 64)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 27)
  • taneczne: 11 (członkowie: 161)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Łask działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 97 373 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 13 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 128 599 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 43
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Łask działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 712 wolumenów w tym ziobry specjalne: 634. Odnotowano 1 222 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 787 wolumenów. Odnotowano 1 223 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w gminie Łask
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Łask działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 872 członków. Zarejestrowano 856 ćwiczących (mężczyźni: 567, kobiety: 289, chłopcy do lat 18: 503, dziewczęta do lat 18: 271). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Łask w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Łask - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Łask i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 17 wypadków drogowych w gminie Łask odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 62,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w gminie Łask znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łaskiego.

  Powiat łaski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Łask
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 16 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Łask w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 62,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  62,9
  woj. łódzkie
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 14,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina Łask
  14,8
  woj. łódzkie
  6,9
  Polska
  5,0
 • 59,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gmina
  59,2
  Województwo
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 23,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina Łask
  23,5
  woj. łódzkie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 94,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Gmina
  94,1
  łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Łask w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 715,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • gm. Łask
  715,5 km
  Województwo
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gmina
  3,9 km
  łódzkie
  4,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami