Gmina Koluszki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Gmina Koluszki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gmina Koluszki to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łódzki wschodniego. Gmina Koluszki ma 22 903 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 32,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 31,4% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Koluszki.
 • 22 903 Liczba mieszkańców
 • 157,2 km² Powierzchnia
 • 150 200 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • ELW Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Ludwik Chałat Burmistrz gminy
Gmina Koluszki na mapie
Identyfikatory
 • 19.858851.7170 Współrzędne GPS
 • TERYT (TERC) 1006073
Herb gminy Koluszki
Gmina Koluszki herb

Gmina Koluszki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-040Poczta Koluszki

Gmina Koluszki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w gminie Koluszki)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w gminie Koluszki aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Koluszkach
(44) 725-67-00
(44) 714-58-40
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Koluszki
(44) 714-04-78
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Ochotnicza Straż Pożarna Długie
605-696-104
Długie 58
95-040 Koluszki
ZUS Biuro Terenowe w Brzezinach (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Głowackiego 43
95-060 Brzeziny

Gmina Koluszki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gmina Koluszki ma 22 903 mieszkańców, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy gminy Koluszki zawarli w 2021 roku 101 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  25,4% mieszkańców gminy Koluszki jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Gmina Koluszki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -140. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,07 na 1000 mieszkańców gminy Koluszki. W 2021 roku urodziło się 177 dzieci, w tym 44,6% dziewczynek i 55,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,3% zgonów w gminie Koluszki spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w gminie Koluszki były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Koluszki przypada 13.73 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 324 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 217 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Koluszki 107. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  57,4% mieszkańców gminy Koluszki jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców gminy Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 903 Liczba mieszkańców
 • 12 032 Kobiety
 • 10 871 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w gminie Koluszki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w gminie Koluszki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w gminie Koluszki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców gminy Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gmina Koluszki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców gminy Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gmina Koluszki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gmina Koluszki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gmina Koluszki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,4%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • gm. Koluszki
  57,5%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • gm. Koluszki
  8,8%
  łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Gmina Koluszki
  7,5%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Gmina
  0,8%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w gminie Koluszki w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • gm. Koluszki
  4,4
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Gmina Koluszki
  1,5
  woj. łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 101 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w gminie Koluszki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -140 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -78 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -62 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  woj. łódzkie
  -7,7
  Polska
  -5,0
 • -7,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w gminie Koluszki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w gminie Koluszki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w gminie Koluszki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w gminie Koluszki w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 177 Urodzenia żywe
 • 79 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 98 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,6%
  55,4%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  woj. łódzkie
  8,1
  Polska
  8,7
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • gm. Koluszki
  33,6
  woj. łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 391 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 494 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 391 g
  łódzkie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 224 Waga 3000g - 3499g
 • 224
 • 71 Waga 2500g - 2999g
 • 71
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,34
  woj. łódzkie
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Gmina Koluszki
  0,65
  Województwo
  0,54
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w gminie Koluszki w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 317 Zgony
 • 157 Kobiety
  (Zgony)
 • 160 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • gm. Koluszki
  13,7
  woj. łódzkie
  15,8
  Cały kraj
  13,7
 • 160,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • gm. Koluszki
  160,0
  woj. łódzkie
  194,3
  Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gmina
  0,0
  woj. łódzkie
  3,6
  Polska
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Gmina Koluszki
  3,2
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,3%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gmina Koluszki
  20,9%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gmina
  6,9%
  łódzkie
  6,3%
  Kraj
  5,4%
 • 153 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 264,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  264,1
  łódzkie
  293,1
  Cały kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 319,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 310,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  319,7
  Województwo
  463,6
  Kraj
  475,8
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 66,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  41,4
  Województwo
  63,6
  Cała Polska
  70,6
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,7
  Województwo
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gmina
  2,6
  łódzkie
  7,0
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • gm. Koluszki
  0,2%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 324 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 176 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 148 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 217 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 116 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 101 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 112 Saldo migracji
 • 63 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 49 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 107 Saldo migracji wewnętrznych
 • 60 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 47 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w gminie Koluszki w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gmina Koluszki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Koluszki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Koluszki oddano do użytku 92 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Koluszki to 8 482 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  94,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Koluszki to 5,04 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w gminie Koluszki to 122,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,32% mieszkań posiada łazienkę, 83,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łódzki wschodniego.

  Powiat łódzki wschodni - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 482 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 368,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gmina Koluszki
  368,00
  Województwo
  437,90
  Cały kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 86,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,40 m2
  Województwo
  71,60 m2
  Cały kraj
  75,10 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Gmina Koluszki
  31,80 m2
  łódzkie
  31,30 m2
  Kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,29 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • gm. Koluszki
  4,29
  woj. łódzkie
  3,68
  Cały kraj
  3,84
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • gm. Koluszki
  2,72
  Województwo
  2,28
  Cała Polska
  2,47
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Gmina Koluszki
  0,63
  woj. łódzkie
  0,62
  Cała Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 92 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,02
  woj. łódzkie
  5,58
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 464 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,04 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Koluszki
  5,04
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 20,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  20,26
  woj. łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 11 261 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina Koluszki
  122,4 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gmina
  0,49 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,82%
  woj. łódzkie
  95,15%
  Kraj
  95,85%
 • 92,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • gm. Koluszki
  92,13%
  woj. łódzkie
  90,13%
  Cały kraj
  92,92%
 • 88,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gmina
  88,32%
  woj. łódzkie
  86,23%
  Kraj
  90,72%
 • 83,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gmina Koluszki
  83,18%
  woj. łódzkie
  78,17%
  Cały kraj
  82,12%
 • 44,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gmina Koluszki
  44,14%
  łódzkie
  45,38%
  Cała Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Koluszki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W gminie Koluszki na 1000 mieszkańców pracuje 194osób . 46,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w gminie Koluszki wynosiło w 2022 roku 5,7% (5,7% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Koluszki wynosiło 4 921,85 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Koluszki 2 593 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 189 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 404.

  11,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Koluszki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 37,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 194 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  194,0
  Województwo
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.
 • 6,6% Kobiety
 • 6,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,7%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Koluszki w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w gminie Koluszki w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w gminie Koluszki w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 922 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Gmina Koluszki
  4 922 PLN
  woj. łódzkie
  5 622 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w gminie Koluszki w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 593 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 189 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 404 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 24,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 37,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Koluszki w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 477 Pracujący ogółem
 • 2 086 Kobiety
 • 2 391 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w gminie Koluszki w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 51,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gmina Koluszki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  74,3
  łódzkie
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 42,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Gmina Koluszki
  42,3
  Województwo
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 132,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Gmina
  132,3
  łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gmina Koluszki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W gminie Koluszki w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 386 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 974 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 178 nowych podmiotów, a 134 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (254) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (150) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (599) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (97) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Koluszki najwięcej (113) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 309) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (37) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (596) podmiotów, a 73,5% (1 753) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Koluszki najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (13.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 386 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 37 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 596 Przemysł i budownictwo
 • 1 753 Pozostała działalność
 • 178 Podmioty nowo zarejestrowane w gminie Koluszki w 2022 roku
 • 134 Podmioty wyrejestrowane w gminie Koluszki w 2022 roku
 • 1 974 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 309 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 309
 • 64 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 64
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 384 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 384
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 139 Spółki handlowe ogółem
 • 139
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 101  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 101
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 113 Spółki cywilne ogółem
 • 113
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 974 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 487 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 487
 • 261 Budownictwo
 • 261
 • 247 Przetwórstwo przemysłowe
 • 247
 • 188 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 188
 • 135 Transport i gospodarka magazynowa
 • 135
 • 134 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 134
 • 103 Pozostała działalność
 • 103
 • 88 Informacja i komunikacja
 • 88
 • 67 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 67
 • 59 Edukacja
 • 59
 • 57 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 57
 • 49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 49
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Koluszki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w gminie Koluszki stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 343 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Koluszki wynosi 66,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Koluszki najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,45 (wykrywalność 51%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,64 (49%), drogowe - 2,08 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców gminy Koluszki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gmina Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 343 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 343
 • 196 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 196
 • 83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 83
 • 47 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 47
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 193 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 193
 • 15,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,03
  woj. łódzkie
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Gmina
  8,56
  woj. łódzkie
  11,45
  Polska
  12,98
 • 3,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • gm. Koluszki
  3,64
  Województwo
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • gm. Koluszki
  2,08
  łódzkie
  1,94
  Cała Polska
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • gm. Koluszki
  0,30
  woj. łódzkie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • gm. Koluszki
  8,45
  Województwo
  10,36
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gmina Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gmina Koluszki
  66%
  łódzkie
  65%
  Polska
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  57%
  Kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • gm. Koluszki
  49%
  Województwo
  67%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Gmina
  98%
  woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gmina
  91%
  Województwo
  86%
  Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Gmina Koluszki
  52%
  Województwo
  44%
  Cały kraj
  51%

Gmina Koluszki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu gminy Koluszki wyniosła w 2021 roku 130,6 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu gminy Koluszki - 27.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,8 mln złotych, czyli 19,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu gminy Koluszki wyniosła w 2021 roku 148,2 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.2%). W budżecie gminy Koluszki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 59,9 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w gminie Koluszki według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy Koluszki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gmina Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu gminy Koluszki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,7 mln

  2,7 tys(100%)

  72,7 mln

  3,1 tys(100%)

  81,0 mln

  3,4 tys(100%)

  100,4 mln

  4,3 tys(100%)

  124,4 mln

  5,3 tys(100%)

  135,2 mln

  5,8 tys(100%)

  128,4 mln

  5,6 tys(100%)

  130,6 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,4 mln

  990(36.8%)

  24,5 mln

  1,0 tys(33.7%)

  26,8 mln

  1,1 tys(33.1%)

  28,7 mln

  1,2 tys(28.6%)

  30,8 mln

  1,3 tys(24.8%)

  36,6 mln

  1,6 tys(27.1%)

  31,9 mln

  1,4 tys(24.9%)

  35,8 mln

  1,5 tys(27.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 mln

  475(17.6%)

  9,8 mln

  413(13.4%)

  12,2 mln

  516(15%)

  22,4 mln

  948(22.3%)

  17,4 mln

  734(14%)

  25,0 mln

  1,1 tys(18.5%)

  16,4 mln

  706(12.8%)

  16,4 mln

  706(12.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 mln

  240(8.9%)

  15,5 mln

  654(21.3%)

  8,1 mln

  345(10%)

  5,5 mln

  232(5.5%)

  10,3 mln

  433(8.2%)

  11,2 mln

  478(8.3%)

  12,8 mln

  550(10%)

  14,2 mln

  609(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  280(10.4%)

  7,1 mln

  301(9.8%)

  6,3 mln

  267(7.8%)

  6,5 mln

  276(6.5%)

  6,7 mln

  284(5.4%)

  7,0 mln

  301(5.2%)

  6,7 mln

  287(5.2%)

  7,9 mln

  341(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  350(13%)

  8,5 mln

  358(11.6%)

  20,1 mln

  853(24.9%)

  3,6 mln

  154(3.6%)

  3,5 mln

  150(2.8%)

  3,7 mln

  157(2.7%)

  3,6 mln

  154(2.8%)

  4,5 mln

  194(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  901,0 tys

  38,1(1.4%)

  1,3 mln

  55,8(1.8%)

  689,7 tys

  29,2(0.9%)

  1,8 mln

  75,7(1.8%)

  14,7 mln

  621(11.8%)

  13,3 mln

  570(9.8%)

  10,3 mln

  441(8%)

  3,4 mln

  147(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  644,2 tys

  27,2(1%)

  604,4 tys

  25,6(0.8%)

  613,8 tys

  26,0(0.8%)

  1,0 mln

  44,1(1%)

  926,6 tys

  39,2(0.7%)

  840,1 tys

  36,0(0.6%)

  2,2 mln

  93,7(1.7%)

  3,1 mln

  134(2.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,7 tys

  1,7(0.1%)

  473,5 tys

  20,0(0.5%)

  9,1 mln

  383(7.3%)

  2,5 mln

  107(1.9%)

  3,0 mln

  127(2.3%)

  2,6 mln

  110(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  970,4 tys

  41,0(1.5%)

  639,2 tys

  27,0(0.9%)

  1,7 mln

  71,2(2.1%)

  1,2 mln

  48,8(1.1%)

  2,6 mln

  112(2.1%)

  1,8 mln

  77,5(1.3%)

  1,3 mln

  57,2(1%)

  1,7 mln

  73,4(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  50,8(1.9%)

  1,2 mln

  50,6(1.6%)

  1,2 mln

  49,5(1.4%)

  1,3 mln

  53,7(1.3%)

  1,2 mln

  50,6(1%)

  1,3 mln

  56,2(1%)

  1,3 mln

  57,4(1%)

  1,7 mln

  72,5(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  76,1(2.8%)

  1,4 mln

  59,3(1.9%)

  1,9 mln

  80,0(2.3%)

  1,9 mln

  80,9(1.9%)

  2,2 mln

  93,5(1.8%)

  2,0 mln

  86,8(1.5%)

  1,3 mln

  53,9(1%)

  1,4 mln

  62,3(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  619,0 tys

  26,2(1%)

  514,0 tys

  21,7(0.7%)

  391,6 tys

  16,6(0.5%)

  800,3 tys

  33,9(0.8%)

  2,0 mln

  82,6(1.6%)

  360,6 tys

  15,4(0.3%)

  1,1 mln

  47,9(0.9%)

  1,0 mln

  43,4(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  781,6 tys

  33,0(1.2%)

  647,3 tys

  27,4(0.9%)

  512,4 tys

  21,7(0.6%)

  460,9 tys

  19,5(0.5%)

  621,4 tys

  26,3(0.5%)

  1,4 mln

  57,8(1%)

  1,2 mln

  53,0(1%)

  747,1 tys

  32,1(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  333,4 tys

  14,1(0.5%)

  312,1 tys

  13,2(0.4%)

  333,0 tys

  14,1(0.4%)

  285,5 tys

  12,1(0.3%)

  278,5 tys

  11,8(0.2%)

  274,2 tys

  11,7(0.2%)

  268,0 tys

  11,5(0.2%)

  274,2 tys

  11,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  69,9 tys

  3,0(0.1%)

  58,6 tys

  2,5(0.1%)

  83,6 tys

  3,5(0.1%)

  171,0 tys

  7,2(0.2%)

  43,5 tys

  1,8(0%)

  71,0 tys

  3,0(0.1%)

  16,2 tys

  0,7(0%)

  58,3 tys

  2,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  34,4 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,5 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  196,4 tys

  8,3(0.3%)

  241,2 tys

  10,2(0.3%)

  30,8 tys

  1,3(0%)

  4,8 tys

  0,2(0%)

  215,2 tys

  9,1(0.2%)

  247,6 tys

  10,6(0.2%)

  229,8 tys

  9,9(0.2%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  989,2 tys

  41,8(1.6%)

  377,3 tys

  16,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w gminie Koluszki według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu gminy Koluszki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gmina Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu gminy Koluszki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,2 mln

  2,9 tys(100%)

  71,9 mln

  3,0 tys(100%)

  90,9 mln

  3,8 tys(100%)

  89,7 mln

  3,8 tys(100%)

  100,8 mln

  4,3 tys(100%)

  123,5 mln

  5,3 tys(100%)

  125,8 mln

  5,4 tys(100%)

  148,2 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  34,5 mln

  1,5 tys(49.9%)

  35,2 mln

  1,5 tys(49%)

  39,1 mln

  1,7 tys(43%)

  39,2 mln

  1,7 tys(43.6%)

  43,3 mln

  1,8 tys(43%)

  44,6 mln

  1,9 tys(36.1%)

  48,3 mln

  2,1 tys(38.4%)

  54,9 mln

  2,4 tys(37%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,0 mln

  551(18.8%)

  13,2 mln

  560(18.4%)

  14,2 mln

  602(15.6%)

  15,2 mln

  641(16.9%)

  17,4 mln

  737(17.3%)

  16,6 mln

  712(13.5%)

  19,6 mln

  841(15.6%)

  26,1 mln

  1,1 tys(17.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,0 mln

  255(8.7%)

  1,8 mln

  75,8(2.5%)

  4,1 mln

  175(4.5%)

  1,5 mln

  62,3(1.6%)

  6,4 mln

  268(6.3%)

  15,7 mln

  671(12.7%)

  6,4 mln

  277(5.1%)

  9,1 mln

  393(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  149,8 tys

  6,3(0.2%)

  8,6 mln

  366(12%)

  7,2 mln

  306(7.9%)

  2,6 mln

  110(2.9%)

  4,0 mln

  168(3.9%)

  7,5 mln

  319(6%)

  7,3 mln

  314(5.8%)

  7,7 mln

  329(5.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,6(0%)

  1,6 mln

  68,0(1.6%)

  457,2 tys

  19,6(0.4%)

  2,3 mln

  97,3(1.8%)

  5,4 mln

  234(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,9 mln

  123(4.2%)

  2,5 mln

  105(3.5%)

  1,3 mln

  57,1(1.5%)

  1,4 mln

  58,3(1.5%)

  1,4 mln

  60,3(1.4%)

  4,7 mln

  202(3.8%)

  2,6 mln

  113(2.1%)

  3,9 mln

  166(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  103(3.5%)

  2,2 mln

  94,0(3.1%)

  4,1 mln

  173(4.5%)

  5,3 mln

  223(5.9%)

  1,6 mln

  68,7(1.6%)

  2,8 mln

  120(2.3%)

  3,1 mln

  135(2.5%)

  1,9 mln

  80,2(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  152,6 tys

  6,5(0.2%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  77,4 tys

  3,3(0.1%)

  231,7 tys

  9,8(0.3%)

  71,7 tys

  3,0(0.1%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  79,5 tys

  3,4(0.1%)

  1,7 mln

  74,6(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  262(9%)

  6,2 mln

  261(8.6%)

  18,1 mln

  765(19.9%)

  1,3 mln

  54,7(1.4%)

  1,3 mln

  54,7(1.3%)

  1,4 mln

  59,2(1.1%)

  1,2 mln

  50,4(0.9%)

  1,6 mln

  68,1(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  428,1 tys

  18,1(0.6%)

  304,6 tys

  12,9(0.4%)

  304,7 tys

  12,9(0.3%)

  261,9 tys

  11,1(0.3%)

  851,2 tys

  36,0(0.8%)

  335,2 tys

  14,3(0.3%)

  601,8 tys

  25,8(0.5%)

  665,8 tys

  28,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  637,1 tys

  26,9(0.9%)

  864,3 tys

  36,6(1.2%)

  1,3 mln

  53,8(1.4%)

  634,7 tys

  26,9(0.7%)

  414,1 tys

  17,5(0.4%)

  392,2 tys

  16,8(0.3%)

  315,7 tys

  13,6(0.3%)

  494,8 tys

  21,3(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  335,9 tys

  14,2(0.5%)

  343,1 tys

  14,5(0.5%)

  334,0 tys

  14,1(0.4%)

  320,1 tys

  13,5(0.4%)

  329,1 tys

  13,9(0.3%)

  347,5 tys

  14,9(0.3%)

  379,6 tys

  16,3(0.3%)

  441,0 tys

  19,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  191,0 tys

  8,1(0.3%)

  139,7 tys

  5,9(0.2%)

  122,3 tys

  5,2(0.1%)

  117,6 tys

  5,0(0.1%)

  88,1 tys

  3,7(0.1%)

  91,7 tys

  3,9(0.1%)

  211,0 tys

  9,1(0.2%)

  419,5 tys

  18,0(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  501,2 tys

  21,2(0.7%)

  39,0 tys

  1,7(0.1%)

  360,8 tys

  15,3(0.4%)

  407,3 tys

  17,2(0.5%)

  474,4 tys

  20,0(0.5%)

  1,0 mln

  43,8(0.8%)

  159,1 tys

  6,8(0.1%)

  199,7 tys

  8,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  535,3 tys

  22,6(0.8%)

  34,6 tys

  1,5(0%)

  41,3 tys

  1,8(0%)

  43,6 tys

  1,8(0%)

  43,6 tys

  1,8(0%)

  37,2 tys

  1,6(0%)

  41,6 tys

  1,8(0%)

  40,8 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  196,4 tys

  8,3(0.3%)

  241,2 tys

  10,2(0.3%)

  30,8 tys

  1,3(0%)

  4,8 tys

  0,2(0%)

  215,2 tys

  9,1(0.2%)

  247,6 tys

  10,6(0.2%)

  229,8 tys

  9,9(0.2%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  936

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  943,4 tys

  39,9(1.4%)

  104,7 tys

  4,4(0.1%)

  239,2 tys

  10,1(0.3%)

  2,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gmina Koluszki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 191 mieszkańców gminy Koluszki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 581 kobiet oraz 2 610 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,7% mieszkańców gminy Koluszki, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy gminy Koluszki mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Koluszki największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%).

  W roku 2021 w gminie Koluszki mieściło się 6 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 822 dzieci (407 dziewczynek oraz 415 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Koluszki mieściło się 5 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 514 dzieci (260 dziewczynek oraz 254 chłopców). Dostępnych było 467 miejsc.

  18,8% mieszkańców gminy Koluszki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 855 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,93 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 7 szkół podstawowych, w których w 118 oddziałach uczyło się 1 895 uczniów (972 kobiety oraz 923 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Koluszki placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 285 uczniów (617 kobiet oraz 668 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,05.

  W gminie Koluszki znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 441 uczniów (289 kobiet oraz 152 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 112 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Koluszki placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 364 uczniów (224 kobiety oraz 140 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 126 absolwentów.

  W gminie Koluszki znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 122 uczniów (38 kobiet oraz 84 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,2 uczniów. 20,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców gminy Koluszki w wieku potencjalnej nauki (20,4% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 24,8% Wykształcenie wyższe
 • Gmina Koluszki
  24,8%
  łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gmina
  36,6%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • gm. Koluszki
  3,3%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,1%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • gm. Koluszki
  20,2%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,7%
  łódzkie
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 13,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gmina
  3,0%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,4%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Gmina Koluszki
  3,5%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 855 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gmina Koluszki
  855,0
  woj. łódzkie
  895,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,93 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gmina Koluszki
  0,93
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 36 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 685 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gmina Koluszki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 822 Dzieci
 • 407 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 415 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 171 3 lata
 • 171
 • 202 4 lata
 • 202
 • 225 5 lata
 • 225
 • 215 6 lat
 • 215
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 77 3 lata
 • 77
 • 109 4 lata
 • 109
 • 110 5 lata
 • 110
 • 108 6 lat
 • 108
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 94 3 lata
 • 94
 • 93 4 lata
 • 93
 • 115 5 lata
 • 115
 • 107 6 lat
 • 107
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 28 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 70,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 70,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie Koluszki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Koluszki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr2 w Koluszkach
  Publiczne
  44 714-58-28
  44 714-58-28
  ul. REJA 5
  95-040 Koluszki
  922523
  Przedszkole Nr3 w Koluszkach (Czesław Janczarski)
  Publiczne
  44 714-58-49
  44 714-58-49
  ul. Staszica 36
  95-040 Koluszki
  818121
  Przedszkole w Gałkowie Dużym (-)
  Publiczne
  44 714-58-19
  44 714-58-19
  ul. Dzieci Polskich 20
  95-041 Gałków Duży
  511711
  Przedszkole w Różycy
  Publiczne
  44 714-58-50
  44 714-58-50
  ul. Piotrkowska 11a
  95-040 Różyca
  511111
  Przedszkole nr 1 w Koluszkach
  Publiczne
  44 714-58-46
  44 714-58-46
  ul. Budowlanych 4a
  95-040 Koluszki
  4989
  Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"
  Niepubliczny
  ul. Kolejowa 1
  95-040 Koluszki
  ---
 • Szkoły podstawowe w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gmina Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 101 Oddziały
 • 1 851 Uczniowie
 • 955 Kobiety
  (uczniowie)
 • 896 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,6%
  48,4%
 • 240 Uczniowie w 1 klasie
 • 117 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 221 Absolwenci
 • 129 Kobiety
  (absolwenci)
 • 92 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,6%
  61,4%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Gmina
  16,1
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 18,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,3
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 141,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 121,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,05
  woj. łódzkie
  96,76
  Kraj
  95,71
 • 94,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gmina Koluszki
  94,83
  Województwo
  95,70
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Koluszki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gmina Koluszki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w gminie Koluszki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Koluszki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  44 714-58-30
  44 714-58-30
  ul. Kościuszki 16
  95-040 Koluszki
  2145143
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  44 714-58-37
  44 714-58-37
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
  17394-
  Szkoła Podstawowa (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  44 714-58-43
  44 714-58-43
  ul. Dzieci Polskich 14
  95-041 Gałków Duży
  10194-
  Szkoła Podstawowa w Różycy (Julian Tuwim)
  Publiczna
  44 714-58-36
  44 714-58-36
  ul. Piotrkowska 11
  95-040 Różyca
  918018
  Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Długiem (K. Makuszyński)
  Publiczna
  44 714-58-31
  44 714-58-02
  ul. Długie 4
  95-040 Długie
  711228
  Szkoła Podstawowa w Będzelinie (Jan Brzechwa)
  Publiczna
  44 714-54-58
  44 714-54-58
  ul. Szkolna 10
  95-040 Będzelin
  76118
  Szkoła podstawowa nr 3
  Publiczna
  44 714-19-63
  44 714-19-63
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  421-
 • Szkoły ponadpodstawowe w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gmina Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 441 Uczniowie
 • 289 Kobiety
  (uczniowie)
 • 152 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,5%
  34,5%
 • 130 Uczniowie w 1 klasie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,2
  woj. łódzkie
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 30,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gmina Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • gm. Koluszki
  20,3
  łódzkie
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w gminie Koluszki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w gminie Koluszki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczne
  44 714-14-89
  44 714-14-89
  ul. Kościuszki 16
  95-040 Koluszki
  1026024
  Technikum nr 2
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  10193-
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  5134-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  6120-
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  466-
  Szkoła przyspasabiająca do pracy
  Publiczna
  44 714-19-63
  44 714-19-63
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  214-
  I Liceum Profilowane
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  ---
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  ---
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach
  Niepubliczne
  44 714-58-63
  44 714-58-63
  ul. Mickiewicza 8
  95-040 Koluszki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gmina Koluszki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gmina Koluszki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gmina Koluszki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Koluszki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w gminie Koluszki

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


 • Domy i ośrodki kultury w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w gminie Koluszki: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W gminie Koluszki 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 2 140)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 1 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 340)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 75)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 120)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Koluszki działało 1 kino posiadające 1 salę z 181 miejscami na widowni. Odbyły się 154 seanse, na które przyszło 14 870 widzów, w tym 40 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 850 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w gminie Koluszki działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 62 408 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 68 464 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w gminie Koluszki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w gminie Koluszki działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 570 członków. Zarejestrowano 500 ćwiczących (mężczyźni: 450, kobiety: 50, chłopcy do lat 18: 276, dziewczęta do lat 18: 45). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w gminie Koluszki w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gmina Koluszki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Gmina Koluszki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w gminie Koluszki odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w gminie Koluszki znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łódzki wschodniego.

  Powiat łódzki wschodni - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w gminie Koluszki
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 17 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w gminie Koluszki w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 64,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina Koluszki
  64,4
  woj. łódzkie
  95,4
  Polska
  59,9
 • 12,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  12,9
  łódzkie
  7,9
  Polska
  5,9
 • 72,98 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Gmina
  73,0
  woj. łódzkie
  114,3
  Cały kraj
  69,4
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  9,8
 • 113,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • gm. Koluszki
  113,3
  łódzkie
  119,8
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w gminie Koluszki w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 117,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 117,6 km
  Województwo
  573,4 km
  Kraj
  591,9 km
 • 7,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • gm. Koluszki
  7,5 km
  woj. łódzkie
  4,4 km
  Polska
  4,9 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami